FAKULTET ZDRAVSTVENIH NAUKA

Studijski program – Farmacija

*NAPOMENA:

Prilikom učitavanja rasporeda ispita neophodan je „refresh (F5)“

Sve izmjene vezane za rasporeda pratite i na OGLASNOJ TABLI

Od ponuđenih izbornih predmeta student polaže jedan izborni predmet  za zimski semestar

 

I i II semestar

Predmet

Profesor

Datum

Dan

Vrijeme

Kabinet

Anatomija

Prof.dr Slobodan Marinković

25.06.2018.god.

Ponedjeljak

14:00 h

Kabinet br. X

Fizika sa biofizikom

Prof.dr Jugoslav Stahov

18.06.2018.god.

06.07.2018.god.

Ponedjeljak

Četvrtak

16:00 h

Veliki amfiteatar

Opšta hemija

Prof.dr Ranka Kubiček

14.06.2018.god.

05.07.2018.god.

Četvrtak

10:00 h

Mali amfiteatar

Engleski jezik I

Doc.dr N.J.

16.06.2018.god.

30.06.2018.god.

Subota

09:00 h

Veliki amfiteatar

Njemački jezik I

Mr Mebrura Selić, lektor

11.06.2018.god.

09.07.2018.god.

Ponedjeljak

10:00 h

Mali amfiteatar

Biologija sa humanom genetikom

Prof.dr Jasminka H. Halilović

28.06.2018.god.

12.07.2018.god.

Četvrtak

12:00 h

Veliki amfiteatar

Medicinska biohemija

Doc.dr Jasmina Gradaščević - Gubaljević

11.06.2018.god.

09.07.2018.god.

Ponedjeljak

 

09:00 h

Veliki amfiteatar

Uvod u farmaciju

Prof.dr Sanda Pribić

27.06.2018.god.

18.07.2018.god.

Srijeda

12:00 h

Kabinet br. X

Farmaceutska botanika

Doc.dr Jasmina Gradaščević - Gubaljević

25.06.2018.god.

13.07.2018.god.

Ponedjeljak

Petak

09:00 h

Mali amfiteatar

Statističke metode

Doc.dr Slobodan Nićin

13.06.2018.god.

12.07.2018.god.

Srijeda

Četvrtak

14:00 h

Veliki amfiteatar

Sociologija

Akademik prof.dr Zoran Milošević

20.06.2018.god.

11.07.2018.god.

Srijeda

10:00 h

Veliki amfiteatar

Medicinska etika

Prof.dr Sanda Pribić

27.06.2018.god.

18.07.2018.god.

Srijeda

12:00 h

Kabinet br. X

 

III i IV semestar

Predmet

Profesor

Datum

Dan

Vrijeme

Kabinet

Fiziologija sa patofiziologijom

Prof.dr Haris Huseinagić

22.06.2018.god.

13.07.2018.god.

Petak

14:00 h

Kabinet br. V

Urgenta medicina

Akademik prof.dr Rudika Gmajnić

20.06.2018.god.

11.07.2018.god.

Srijeda

10:00 h

Kabinet br. XI

Prirodna ljekovita sredstva

Prof.dr Jasminka Sadadinović

14.06.2018.god.

05.07.2018.god.

Četvrtak

11:00 h

Kabinet muzike

Epidemiologija i infektivne bolesti

Prof.dr Amer Čustović

18.06.2018.god.

02.07.2018.god.

Ponedjeljak

16:00 h

Kabinet br. V

Engleski jezik II

Doc.dr N.J.

16.06.2018.god.

30.06.2018.god.

Subota

09:00 h

Veliki amfiteatar

Njemački jezik II

Mr Mebrura Selić, lektor

11.06.2018.god.

09.07.2018.god.

Ponedjeljak

10:00 h

Mali amfiteatar

Farmakologija sa toksikologijom

Doc.dr Suad Keranović

25.06.2018.god.

10.07.2018.god.

Ponedjeljak

Utorak

16:00 h

Veliki amfiteatar

Osnovi patologije

Prof.dr Zinaida Karasalihović

11.06.2018.god.

02.07.2018.god.

Ponedjeljak

14:00 h

Veliki amfiteatar

Interna medicina

Prof.dr Mithat Tabaković

29.06.2018.god.

20.07.2018.god.

Petak

12:00 h

Kabinet br. X

Organska hemija

Prof.dr Jasminka Sadadinović

21.06.2018.god.

19.07.2018.god.

Četvrtak

11:00 h

Kabinet muzike

Menadžment

Prof.dr Hariz Agić

19.06.2018.god.

10.07.2018.god.

Utorak

16:00 h

Mali amfiteatar

Ekologija i higijena radne sredine

Prof.dr Azijada Beganlić

12.06.2018.god.

11.07.2018.god.

Utorak

Srijeda

16:30 h

Kabinet br. V

Zdravstveno pravo

Akademik prof.dr Nedeljko Stanković

20.06.2018.god.

Srijeda

15:00 h

Sudnica

 

V i VI semestar

Predmet

Profesor

Datum

Dan

Vrijeme

Kabinet

Homeopatija

Doc.dr Sunita Delić - Ćustendil

14.06.2018.god.

20.07.2018.god.

Četvrtak

Petak

16:00 h

14:00 h

Kabinet br. IV

Imunologija i imunološki proizvodi

Doc.dr Munevera Osmić

19.06.2018.god.

10.07.2018.god.

Utorak

16:00 h

Kabinet br. III

Mikrobiologija sa parazitologijom

Prof.dr Jasminka H.Halilović

28.06.2018.god.

12.07.2018.god.

Četvrtak

12:00 h

Veliki amfiteatar

Stručna praksa I

Dekan Fakulteta zdravstvenik nauka

29.06.2018.god.

20.07.2018.god.

Petak

15:00 h

Kabinet br. X

Farmakognozija

Prof.dr Jasminka Sadadinović

22.06.2018.god.

20.07.2018.god.

Petak

11:00 h

Kabinet muzike

Bromatologija

Prof.dr Sanda Pribić

27.06.2018.god.

18.07.2018.god.

Srijeda

10:00 h

Kabinet br. X

Analitička hemija

Prof.dr Ranka Kubiček

14.06.2018.god.

05.07.2018.god.

Četvrtak

10:00 h

Mali amfiteatar

Stručna praksa II

Dekan Fakulteta zdravstvenih nauka

29.06.2018.god.

20.07.2018.god.

Petak

15:00 h

Kabinet br. X

Organizacija zdravstvenih ustanova

Akademik prof.dr Rudika Gmajnić

20.06.2018.god.

11.07.2018.god.

Srijeda

10:00 h

Kabinet br. XI

Evropski zdravstveni sistemi

Prof.dr Adi Rifatbegović

13.06.2018.god.

04.07.2018.god.

Srijeda

10:00 h

Kabinet br. VI

Prevencija i rano otkrivanje raka

Prof.dr Sanda Pribić

27.06.2018.god.

18.07.2018.god.

Srijeda

12:00 h

Kabinet br. X

 

VII i VIII semestar

Predmet

Profesor

Datum

Dan

Vrijeme

Kabinet

Instrumentalne metode

Prof.dr Kadrija Hasanović

18.06.2018.god.

09.07.2018.god.

Ponedjeljak

10:00 h

Kabinet muzike

Industrijska proizvodnja lijekova

Prof.dr Jasminka Sadadinović

14.06.2018.god.

05.07.2018.god.

Četvrtak

13:00 h

Kabinet muzike

Klinička farmacija

Prof.dr Sanda Pribić

27.06.2018.god.

18.07.2018.god.

Srijeda

12:00 h

Kabinet br. X

Farmaceutska fizika

Doc.dr Dario Galić

21.06.2018.god.

05.07.2018.god.

Četvrtak

10:00 h

Kabinet br. V

Farmacija sa biofarmacijom

Prof.dr Sanda Pribić

27.06.2018.god.

18.07.2018.god.

Srijeda

12:00 h

Kabinet br. X

Toksikologija sa analitikom

Prof.dr Mustafa Burgić

22.06.2018.god.

06.07.2018.god.

Petak

16:00 h

Kabinet br. III

Farmakotarapija u praksi

Akademik prof.dr Rudika Gmajnić

20.06.2018.god.

11.07.2018.god.

Srijeda

13:00 h

Kabinet br. XI

Oblikovanje lijekova

Prof.dr Jasminka Sadadinović

21.06.2018.god.

19.07.2018.god.

Četvrtak

13:00 h

Kabinet muzike

Osnovi komunikacije u zdravstvu

Prof.dr Adi Rifatbegović

13.06.2018.god.

04.07.2018.god.

Srijeda

10:00 h

Kabinet br. VI

Osnovi biomedicine

Doc.dr Senka Samardžić

03.07.2018.god.

19.07.2018.god.

Utorak

Četvrtak

10:00 h

Kabinet br. IV

Osnovi informatike

Prof.dr Halid Žigić

27.06.2018.god.

11.07.2018.god.

Srijeda

14:00 h

Kabinet informatike

 

IX i X semestar

Predmet

Profesor

Datum

Dan

Vrijeme

Kabinet

Metodologija naučnog istraživanja

Prof.dr Dževad Termiz

22.06.2018.god.

Petak

15:00 h

Sudnica

Farmaceutska tehnologija

Prof.dr Jasminka Sadadinović

21.06.2018.god.

19.07.2018.god.

Četvrtak

11:00 h

Kabinet muzike

Farmaceutska hemija i biohemija

Prof.dr Kadrija Hasanović

18.06.2018.god.

09.07.2018.god.

Ponedjeljak

10:00 h

Kabinet muzike

Dizajniranje i sinteza lijekova

Prof.dr Jasminka Sadadinović

22.06.2018.god.

20.07.2018.god.

Petak

11:00 h

Kabinet muzike

Marketing lijekova

Akademik prof.dr Rudika Gmajnić

20.06.2018.god.

11.07.2018.god.

Srijeda

14:00 h

Kabinet br. XI

Organizacija farmaceutske djelatnosti

Akademik prof.dr Rudika Gmajnić

20.06.2018.god.

11.07.2018.god.

Srijeda

14:00 h

Kabinet br. XI

Registracija i nadzor lijekova i medicinskih proizvoda

Akademik prof.dr Rudika Gmajnić

20.06.2018.god.

11.07.2018.god.

Srijeda

14:00 h

Kabinet br. XI