TEHNIČKI FAKULTET

Studijski program – Drumski saobraćaj 

*NAPOMENA:

Prilikom učitavanja rasporeda ispita neophodan je „refresh (F5)“

Sve izmjene vezane za rasporeda pratite i na OGLASNOJ TABLI

Od ponuđenih izbornih predmeta student polaže jedan izborni predmet  za zimski semestar

 

I i II semestar

Predmet

Profesor

Datum

Dan

Vrijeme

Kabinet

Matematika

Prof.dr Radoslav Galić

14.06.2018.god.

13.07.2018.god.

Četvrtak

Petak

10:00 h

Mali amfiteatar

Osnovi saobraćaja i transporta

Doc.dr Zijad Jagodić

20.06.2018.god.

05.07.2018.god.

Srijeda

Četvrtak

10:00 h

Kabinet saobraćaja

Engleski jezik I

Doc.dr N.J.

16.06.2018.god.

30.06.2018.god.

Subota

09:00 h

Veliki amfiteatar

Njemački jezik I

Mr Mebrura Selić, lektor

11.06.2018.god.

09.07.2018.god.

Ponedjeljak

10:00 h

Mali amfiteatar

Statističke metode

Doc.dr Slobodan Nićin

13.06.2018.god.

12.07.2018.god.

Srijeda

Četvrtak

14:00 h

Veliki amfiteatar

Tehnička mehanika

Doc.dr Enes Mujić

14.06.2018.god.

28.06.2018.god.

Četvrtak

16:00 h

Kabinet saobraćaja

Elektrotehnika sa elektronikom

Prof.dr Halid Žigić

04.07.2018.god.

18.07.2018.god.

Srijeda

14:00 h

Kabinet informatike

Poznavanje robe u transportu

Doc.dr Zijad Jagodić

20.06.2018.god.

05.07.2018.god.

Srijeda

Četvrtak

10:00 h

Kabinet saobraćaja

Osnovi ekonomije

Doc.dr Izet Banda

12.06.2018.god.

03.07.2018.god.

Utorak

10:00 h

Kabinet br. I

Sociologija

Akademik prof.dr Zoran Milošević

20.06.2018.god.

11.07.2018.god.

Srijeda

10:00 h

Veliki amfiteatar

 

III i IV semestar

Predmet

Profesor

Datum

Dan

Vrijeme

Kabinet

Inženjersko crtanje

Doc.dr Enes Mujić

14.06.2018.god.

28.06.2018.god.

Četvrtak

16:00 h

Kabinet saobraćaja

Menadžment

Prof.dr Hariz Agić

19.06.2018.god.

10.07.2018.god.

Utorak

16:00 h

Mali amfiteatar

Engleski jezik II

Doc.dr N.J.

16.06.2018.god.

30.06.2018.god.

Subota

09:00 h

Veliki amfiteatar

Njemački jezik II

Mr Mebrura Selić

11.06.2018.god.

09.07.2018.god.

Ponedjeljak

10:00 h

Mali amfiteatar

Osnovi informatike

Prof.dr Halid Žigić

27.06.2018.god.

11.07.2018.god.

Srijeda

14:00 h

Kabinet informatike

Projektovanje gradskih saobraćajnica

Prof.dr Mladen Dobrić

16.06.2018.god.

21.07.2018.god.

Subota

12:00 h

Kabinet saobraćaja

Bezbjednost u saobraćaju

Prof.dr Miodrag Tojagić

11.06.2018.god.

28.06.2018.god.

Ponedjeljak

Četvrtak

12:00 h

Kabinet saobraćaja

Osnovi logistike

Doc.dr Zlatko Kovačević

12.06.2018.god.

26.06.2018.god.

Utorak

16:00 h

Kabinet saobraćaja

Osnovi drumskih saobraćajnica

Prof.dr Mladen Dobrić

16.06.2018.god.

21.07.2018.god.

Subota

11:00 h

12:00 h

Kabinet saobraćaja

Saobraćajna psihologija

Doc.dr Nermin Mulaosmanović

13.06.2018.god.

27.06.2018.god.

Srijeda

16:30 h

Kabinet br. I

 

V i VI semestar

Predmet

Profesor

Datum

Dan

Vrijeme

Kabinet

Regulisanje i upravljanje saobraćajnim tokovima

Prof.dr Miodrag Tojagić

11.06.2018.god.

28.06.2018.god.

Ponedjeljak

Četvrtak

14:00 h

Kabinet saobraćaja

Osnovi drumskog transporta robe

Prof.dr Mladen Dobrić

16.06.2018.god.

21.07.2018.god.

Subota

12:00 h

Kabinet saobraćaja

Motorna vozila

Doc.dr Zijad Jagodić

20.06.2018.god.

05.07.2018.god.

Srijeda

Četvrtak

10:00 h

Kabinet saobraćaja

Planiranje saobraćaja

Prof.dr Miodrag Tojagić

11.06.2018.god.

28.06.2018.god.

Ponedjeljak

Četvrtak

14:00 h

Kabinet saobraćaja

Osnovi javnog gradskog transporta putnika

Prof.dr Mladen Dobrić

16.06.2018.god.

21.07.2018.god.

Subota

13:00 h

12:00 h

Kabinet saobraćaja

Eksploatacija i upravljanje putevima

Prof.dr Mladen Dobrić

16.06.2018.god.

21.07.2018.god.

Subota

13:00 h

12:00 h

Kabinet saobraćaja

Baze podataka

Doc.dr Adis Rahmanović

18.06.2018.god.

05.07.2018.god.

Ponedjeljak

Četvrtak

16:00 h

Kabinet informatike

Osnovi mehanizacije pretovara

Doc.dr Zlatko Kovačević

12.06.2018.god.

26.06.2018.god.

Utorak

16:00 h

Kabinet saobraćaja

Saobraćaj i životna sredina

Doc.dr Zlatko Kovačević

12.06.2018.god.

26.06.2018.god.

Utorak

16:00 h

Kabinet saobraćaja

 

VII i VIII semestar

Predmet

Profesor

Datum

Dan

Vrijeme

Kabinet

Upravljanje saobraćajem

 

 

 

 

 

Saobraćajno projektovanje

(gradska i vangradska mreža )

 

 

 

 

 

Terminali u drumskom saobraćaju

 

 

 

 

 

Parkiranje i parkirališta

 

 

 

 

 

Špedicija i agencijsko poslovanje

 

 

 

 

 

Stručna praksa

 

 

Ekspertni saobraćajni sistem

 

 

 

 

 

Aplikativni softver

 

 

 

 

 

Saobraćajno pravo