PRAVNI FAKULTET

Studijski program – Bezbjednost

*NAPOMENA:

Prilikom učitavanja rasporeda ispita neophodan je „refresh (F5)“

Sve izmjene vezane za rasporeda pratite i na OGLASNOJ TABLI

Od ponuđenih izbornih predmeta student polaže jedan izborni predmet  za zimski semestar

 

I i II semestar

 

Predmet

Profesor

Datum

Dan

Vrijeme

Kabinet

Uvod u pravo

Doc.dr Albina Abidović

13.06.2018.god.

04.07.2018.god.

Srijeda

13:00 h

Kabinet br. IV

Osnovi ekonomije

Doc.dr Izet Banda

12.06.2018.god.

03.07.2018.god.

Utorak

10:00 h

Kabinet br. I

Engleski jezik I

Doc.dr N.J.

16.06.2018.god.

30.06.2018.god.

Subota

09:00 h

Veliki amfiteatar

Njemački jezik I

Mr Mebrura Selić, lektor

11.06.2018.god.

09.07.2018.god.

Ponedjeljak

10:00 h

Mali amfiteatar

Rimsko pravo

Prof.dr Edin Ramić

25.06.2018.god.

09.07.2018.god.

Ponedjeljak

09:00 h

Sudnica

Pravna istorija

Prof.dr Edin Ramić

18.06.2018.god.

02.07.2018.god.

Ponedjeljak

09:00 h

Sudnica

Sociologija

Akademik prof.dr Zoran Milošević

20.06.2018.god.

11.07.2018.god.

Srijeda

10:00 h

Veliki amfiteatar

Osnovi informatike

Prof.dr Halid Žigić

27.06.2018.god.

11.07.2018.god.

Srijeda

14:00 h

Kabinet informatike

Pravna etika

Prof.dr Brano Miljuš

23.06.2018.god.

21.07.2018.god.

Subota

14:00 h

Kabinet br. XI

Kancelarijsko poslovanje

Prof.dr Kemal Brkić

27.06.2018.god.

18.07.2018.god.

Srijeda

10:00 h

Kabinet br. IV


III i IV semestar

Predmet

Profesor

Datum

Dan

Vrijeme

Kabinet

Ustavno pravo

Doc.dr Albina Abidović

13.06.2018.god.

04.07.2018.god.

Srijeda

13:00 h

Kabinet br. IV

Građansko pravo

Prof.dr Brana Komljenović

14.06.2018.god.

28.06.2018.god.

Četvrtak

14:00 h

Sudnica

Engleski jezik II

Doc.dr N.J.

16.06.2018.god.

30.06.2018.god.

Subota

09:00 h

Veliki amfiteatar

Njemački jezik II

Mr Mebrura Selić, lektor

11.06.2018.god.

09.07.2018.god.

Ponedjeljak

10:00 h

Mali amfiteatar

Krivično pravo

Akademik prof.dr Nedeljko Stanković

20.06.2018.god.

Srijeda

13:00 h

Sudnica

Nasljedno pravo

Doc.dr Jovan Stojanović

18.06.2018.god.

02.07.2018.god.

Ponedjeljak

16:30 h

Sudnica

Porodično pravo

Doc.dr Blanka Oršolić

23.06.2018.god.

07.07.2018.god.

Subota

10:00 h

Sudnica

Međunarodno krivično pravo

Akademik prof.dr Nedeljko Stanković

27.06.2018.god.

Srijeda

13:00 h

Sudnica

Ekološko pravo

Prof.dr Kemal Brkić

27.06.2018.god.

18.07.2018.god.

Srijeda

10:00 h

Kabinet br. IV

Ljudska prava

Prof.dr Kemal Brkić

27.06.2018.god.

18.07.2018.god.

Srijeda

10:00 h

Kabinet br. IV

 

 

V i VI semestar

Predmet

Profesor

Datum

Dan

Vrijeme

Kabinet

Krivično procesno pravo

 

 

 

 

 

Javne finansije

 

 

 

 

 

Mađunarodno javno pravo

 

 

 

 

 

Upravno pravo

 

 

 

 

 

Obligaciono pravo

 

 

 

 

 

Kriminalistika

 

 

 

 

 

Kriminologija

 

 

 

 

 

Ekološka bezbjednost

 

 

 

 

 

Korporativna bezbjednost

 

 

 

 

 

 

VII i VIII semestar

Predmet

Profesor

Datum

Dan

Vrijeme

Kabinet

Građansko procesno pravo

 

 

 

 

 

Poslovno pravo

 

 

 

 

 

Savremeni sistemi bezbjednosti

 

 

 

 

 

Međunarodno privatno pravo

 

 

 

 

 

Radno pravo

 

 

 

 

 

Medjunarodno humanitarno pravo

 

 

 

 

 

Pravo EU

 

 

 

 

 

Medjunarodne bezbjednosne organizacije