TEHNIČKI FAKULTET

Studijski program – Arhitektura

*NAPOMENA:

Prilikom učitavanja rasporeda ispita neophodan je „refresh (F5)“

Sve izmjene vezane za rasporeda pratite i na OGLASNOJ TABLI

Od ponuđenih izbornih predmeta student polaže jedan izborni predmet  za zimski semestar

 

I i II semestar

Predmet

Profesor

Datum

Dan

Vrijeme

Kabinet

Matematika I

Prof.dr Radoslav Galić

14.06.2018.god.

13.07.2018.god.

Četvrtak

Petak

10:00 h

Mali amfiteatar

Nacrtna geometrija

Prof.dr

27.06.2018.god.

11.07.2018.god.

Srijeda

16:30 h

Kabinet br. III

Engleski jezik I

Doc.dr N.J.

16.06.2018.god.

30.06.2018.god.

Subota

09:00 h

Veliki amfiteatar

Njemački jezik I

Mr Mebrura Selić, lektor

11.06.2018.god.

09.07.2018.god.

Ponedjeljak

10:00 h

Mali amfiteatar

Matematika II

Prof.dr Radoslav Galić

14.06.2018.god.

13.07.2018.god.

Četvrtak

Petak

10:00 h

Mali amfiteatar

Uvod u arhitekturu

Prof.dr Ivan Hegediš

21.06.2018.god.

05.07.2018.god.

Četvrtak

12:00 h

Kabinet br. III

Istorija arhitekture i umjetnosti

Prof dr Nusret Mujagić

13.06.2018.god.

04.07.2018.god.

Srijeda

12:00 h

Kabinet br. IX

Likovne forme

Prof.dr Nusret Mujagić

13.06.2018.god.

04.07.2018.god.

Srijeda

12:00 h

Kabinet br. IX

Grafičke i vizuelne komunikacije

Prof.dr Nusret Mujagić

13.06.2018.god.

04.07.2018.god.

Srijeda

12:00 h

Kabinet br. IX

Sociologija

Akademik prof.dr Zoran Milošević

20.06.2018.god.

11.07.2018.god.

Srijeda

10:00 h

Veliki amfiteatar

 

III i IV semestar

Predmet

Profesor

Datum

Dan

Vrijeme

Kabinet

Matematika III

Prof.dr Radoslav Galić

14.06.2018.god.

13.07.2018.god.

Četvrtak

Petak

10:00 h

Mali amfiteatar

Elementi projektovanja

Prof.dr Ivan Hegediš

21.06.2018.god.

05.07.2018.god.

Četvrtak

12:00 h

Kabinet br. III

Engleski jezik II

Doc.dr N.J.

16.06.2018.god.

30.06.2018.god.

Subota

09:00 h

Veliki amfiteatar

Njemački jezik II

Mr Mebrura Selić

11.06.2018.god.

09.07.2018.god.

Ponedjeljak

10:00 h

Mali amfiteatar

Arhitektonske konstrukcije

Prof.dr Nusret Mujagić

13.06.2018.god.

04.07.2018.god.

Srijeda

12:00 h

Kabinet br. IX

Urbanističko i prostorno planiranje

Prof.dr Nusret Mujagić

13.06.2018.god.

04.07.2018.god.

Srijeda

12:00 h

Kabinet br. IX

Otpornost materijala

Prof.dr Pašaga Muratović

19.06.2018.god.

10.07.2018.god.

Utorak

11:00 h

Kabinet saobraćaja

Menadžment tehnologija građenja

Doc.dr Budimir Tojagić

16.06.2018.god.

07.07.2018.god.

Subota

09:00 h

Kabinet br. II

Građansko pravo

Prof.dr Brana Komljenović

14.06.2018.god.

28.06.2018.god.

Četvrtak

14:00 h

Sudnica

Razvoj arhitekture u Bosni i Hercegovini i regionu

Prof.dr Nusret Mujagić

13.06.2018.god.

04.07.2018.god.

Srijeda

12:00 h

Kabinet br. IX

 

V i VI semestar

Predmet

Profesor

Datum

Dan

Vrijeme

Kabinet

Statika konstrukcija

Doc.dr Budimir Tojagić

16.06.2018.god.

07.07.2018.god.

Subota

11:00 h

Kabinet br. II

Projektovanje – porodično stanovanje

Prof.dr Ivan Hegediš

21.06.2018.god.

05.07.2018.god.

Četvrtak

12:00 h

Kabinet br. III

Principi konstruisanja

Prof.dr Lenart Đerđ

21.06.2018.god.

05.07.2018.god.

Četvrtak

12:00 h

Kabinet br. II

Projektovanje – javni objekti

Prof.dr Ivan Hegediš

21.06.2018.god.

05.07.2018.god.

Četvrtak

12:00 h

Kabinet br. III

Osnovi fundiranja

Doc.dr Budimir Tojagić

16.06.2018.god.

07.07.2018.god.

Subota

10:00 h

Kabinet br. II

Tehnička mehanika

Doc.dr Enes Mujić

14.06.2018.god.

28.06.2018.god.

Četvrtak

16:00 h

Kabinet saobraćaja

Izvođenje radova u građevinarstvu

Prof.dr Lenart Đerđ

21.06.2018.god.

05.07.2018.god.

Četvrtak

12:00 h

Kabinet br. II

Organizacija građenja

Prof.dr Lenart Đerđ

21.06.2018.god.

05.07.2018.god.

Četvrtak

12:00 h

Kabinet br. II

Zeštita i revitalizacija

Prof.dr Nusret Mujagić

13.06.2018.god.

04.07.2018.god.

Srijeda

12:00 h

Kabinet br. IX

 

VII i VIII semestar

Predmet

Profesor

Datum

Dan

Vrijeme

Kabinet

Projektovanje – višeporodično stanovanje

Prof.dr Ivan Hegediš

21.06.2018.god.

05.07.2018.god.

Četvrtak

12:00 h

Kabinet br. III

Drvene i zidane konstrukcije

Prof.dr Lenar Đerđ

21.06.2018.god.

05.07.2018.god.

Četvrtak

12:00 h

Kabinet br. II

Savremena arhitektura

Prof.dr Ivan Hegediš

21.06.2018.god.

05.07.2018.god.

Četvrtak

12:00 h

Kabinet br. III

Projektovanje – privredni objekti

Prof.dr Ivan Hegediš

21.06.2018.god.

05.07.2018.god.

Četvrtak

12:00 h

Kabinet br. III

Urbano uređenje prostora

Prof.dr Nusret Mujagić

13.06.2018.god.

04.07.2018.god.

Srijeda

12:00 h

Kabinet br. IX

Stručna praksa

Dekan Tehničkog fakulteta

29.06.2018.god.

20.07.2018.god.

Petak

12:00 h

Kabinet muzike

Projektovanje – urbani kontekst

Prof.dr Nusret Mujagić

 

 

 

 

Osnovi ekološkog inženjerstva

Doc.dr Almir Šabović

11.06.2018.god.

02.07.2018.god.

Ponedjeljak

17:30 h

Kabinet br. III

Mjerenje i vrednovanje radova

Prof.dr Lenart Đerđ

21.06.2018.god.

05.07.2018.god.

Četvrtak

12:00 h

Kabinet br. II