TEHNIČKI FAKULTET

Studijski program – Arhitektura

*NAPOMENA:

Prilikom učitavanja rasporeda ispita neophodan je „refresh (F5)“

Sve izmjene vezane za rasporeda pratite i na OGLASNOJ TABLI

Od ponuđenih izbornih predmeta student polaže jedan izborni predmet  za zimski semestar

 

I i II semestar

Predmet

Profesor

Datum

Dan

Vrijeme

Kabinet

Matematika I

Prof.dr Radoslav Galić

11.10.2018.god.

Četvrtak

13:00 h

 

Nacrtna geometrija

Prof.dr

03.10.2018.god.

Srijeda

16:00 h

 

Engleski jezik I

 

06.10.2018.god.

Subota

12:00 h

 

Njemački jezik I

Mr Mebrura Selić, lektor

08.10.2018.god.

Ponedjeljak

11:00 h

 

Matematika II

Prof.dr Radoslav Galić

11.10.2018.god.

Četvrtak

13:00 h

 

Uvod u arhitekturu

Prof.dr Ivan Hegediš

19.10.2018.god.

Petak

12:00 h

 

Istorija arhitekture i umjetnosti

Prof dr Nusret Mujagić

24.10.2018.god.

Srijeda

10:00 h

 

Likovne forme

Prof.dr Nusret Mujagić

24.10.2018.god.

Srijeda

10:00 h

 

Grafičke i vizuelne komunikacije

Prof.dr Nusret Mujagić

24.10.2018.god.

Srijeda

10:00 h

 

Sociologija

Akademik prof.dr Zoran Milošević

30.10.2018.god.

Utorak

10:00 h

 

 

III i IV semestar

Predmet

Profesor

Datum

Dan

Vrijeme

Kabinet

Matematika III

Prof.dr Radoslav Galić

11.10.2018.god.

Četvrtak

13:00 h

 

Elementi projektovanja

Prof.dr Ivan Hegediš

19.10.2018.god.

Petak

12:00 h

 

Engleski jezik II

 

06.10.2018.god.

Subota

12:00 h

 

Njemački jezik II

Mr Mebrura Selić

08.10.2018.god.

Ponedjeljak

11:00 h

 

Arhitektonske konstrukcije

Prof.dr Nusret Mujagić

24.10.2018.god.

Srijeda

10:00 h

 

Urbanističko i prostorno planiranje

Prof.dr Nusret Mujagić

24.10.2018.god.

Srijeda

10:00 h

 

Otpornost materijala

Prof.dr Pašaga Muratović

16.10.2018.god.

Utorak

15:00 h

 

Menadžment tehnologija građenja

Doc.dr Budimir Tojagić

13.10.2018.god.

Subota

09:00 h

 

Građansko pravo

Prof.dr Brana Komljenović

17.10.2018.god.

Srijeda

10:00 h

 

Razvoj arhitekture u Bosni i Hercegovini i regionu

Prof.dr Nusret Mujagić

24.10.2018.god.

Srijeda

10:00 h

 

 

V i VI semestar

Predmet

Profesor

Datum

Dan

Vrijeme

Kabinet

Statika konstrukcija

Doc.dr Budimir Tojagić

13.10.2018.god.

Subota

09:00 h

 

Projektovanje – porodično stanovanje

Prof.dr Ivan Hegediš

19.10.2018.god.

Petak

12:00 h

 

Principi konstruisanja

Prof.dr Lenart Đerđ

19.10.2018.god.

Petak

12:00 h

 

Projektovanje – javni objekti

Prof.dr Ivan Hegediš

19.10.2018.god.

Petak

12:00 h

 

Osnovi fundiranja

Doc.dr Budimir Tojagić

13.10.2018.god.

Subota

09:00 h

 

Tehnička mehanika

Doc.dr Enes Mujić

11.10.2018.god.

Četvrtak

16:00 h

 

Izvođenje radova u građevinarstvu

Prof.dr Lenart Đerđ

19.10.2018.god.

Petak

12:00 h

 

Organizacija građenja

Prof.dr Lenart Đerđ

19.10.2018.god.

Petak

12:00 h

 

Zeštita i revitalizacija

Prof.dr Nusret Mujagić

24.10.2018.god.

Srijeda

10:00 h

 

 

VII i VIII semestar

Predmet

Profesor

Datum

Dan

Vrijeme

Kabinet

Projektovanje – višeporodično stanovanje

Prof.dr Ivan Hegediš

19.10.2018.god.

Petak

12:00 h

 

Drvene i zidane konstrukcije

Prof.dr Lenar Đerđ

19.10.2018.god.

Petak

12:00 h

 

Savremena arhitektura

Prof.dr Ivan Hegediš

19.10.2018.god.

Petak

12:00 h

 

Projektovanje – privredni objekti

Prof.dr Ivan Hegediš

19.10.2018.god.

Petak

12:00 h

 

Urbano uređenje prostora

Prof.dr Nusret Mujagić

24.10.2018.god.

Srijeda

10:00 h

 

Stručna praksa

Dekan Tehničkog fakulteta

04.10.2018.god.

Četvrtak

12:00 h

 

Projektovanje – urbani kontekst

Prof.dr Nusret Mujagić

24.10.2018.god.

Srijeda

10:00 h

 

Osnovi ekološkog inženjerstva

Doc.dr Almir Šabović

08.10.2018.god.

Ponedjeljak

16:30 h

 

Mjerenje i vrednovanje radova

Prof.dr Lenart Đerđ

19.10.2018.god.

Petak

12:00 h