TEHNIČKI FAKULTET

Studijski program – Arhitektura

*NAPOMENA:

Prilikom učitavanja rasporeda ispita neophodan je „refresh (F5)“

Sve izmjene vezane za rasporeda pratite i na OGLASNOJ TABLI

Od ponuđenih izbornih predmeta student polaže jedan izborni predmet  za zimski semestar

 

I i II semestar

Predmet

Profesor

Datum

Dan

Vrijeme

Kabinet

Matematika I

Prof.dr Radoslav Galić

24.01.2019.god.

14.02.2019.god.

Četvrtak

Četvrtak

10:00 h

10:00 h

Mali amfiteatar

Nacrtna geometrija

Prof.dr B.Š

23.01.2019.god.

13.02.2019.god.

Srijeda

Srijeda

16:00  h

16:00 h

Kabinet saobraćaja

Engleski jezik I

Doc.dr N.J.

15.01.2019.god.

02.02.2019.god.

Utorak

Subota

12:00 h

12:00 h

Veliki amfiteatar

Njemački jezik I

Mr Mebrura Selić, lektor

21.01.2019.god.     11.02.2019.god.

Ponedeljak

Ponedeljak

08:00 h

08:00 h

Mali amfiteatar

Matematika II

Prof.dr Radoslav Galić

 

 

 

 

Uvod u arhitekturu

Prof.dr Ivan Hegediš

 

 

 

 

Istorija arhitekture i umjetnosti

Prof dr Nusret Mujagić

 

 

 

 

Likovne forme

Prof.dr Nusret Mujagić

 

 

 

 

Grafičke i vizuelne komunikacije

Prof.dr Nusret Mujagić

16.01.2019.god.

06.02.2019.god.

Srijeda

Srijeda

12:00 h

12:00 h

Kabinet saobraćaja

Sociologija

 

 

 

 

 

 

III i IV semestar

Predmet

Profesor

Datum

Dan

Vrijeme

Kabinet

Matematika III

Prof.dr Radoslav Galić

24.01.2019.god.

14.02.2019.god.

Četvrtak

Četvrtak

10:00 h

10:00 h

Mali amfiteatar

Elementi projektovanja

Prof.dr Ivan Hegediš

25.01.2019.god.

08.02.2019.god.

Petak

Petak

12:00 h

12:00 h

Kabinet br. II

Engleski jezik II

Doc.dr N.J.

15.01.2019.god.

02.02.2019.god.

Utorak

Subota

12:00 h

12:00 h

Veliki amfiteatar

Njemački jezik II

Mr Mebrura Selić

21.01.2019.god.     11.02.2019.god.

Ponedeljak

Ponedeljak

09:00 h

09:00 h

Mali amfiteatar

Arhitektonske konstrukcije

Prof.dr Nusret Mujagić

 

 

 

 

Urbanističko i prostorno planiranje

Prof.dr Nusret Mujagić

 

 

 

 

Otpornost materijala

Prof.dr Pašaga Muratović

 

 

 

 

Menadžment tehnologija građenja

Doc.dr Budimir Tojagić

26.01.2019.god.

16.02.2019.god.

Subota

Subota

12:00 h

12:00 h

Kabinet br. II

Građansko pravo

Prof.dr Brana Komljenović

23.01.2019.god.

13.02.2019.god.

Srijeda

Srijeda

14:00 h

13:00 h

Sudnica

Razvoj arhitekture u Bosni i Hercegovini i regionu

Prof.dr Nusret Mujagić

 

 

 

 

 

V i VI semestar

Predmet

Profesor

Datum

Dan

Vrijeme

Kabinet

Statika konstrukcija

Doc.dr Budimir Tojagić

26.01.2019.god.

16.02.2019.god.

Subota

Subota

11:00 h

11:00 h

Kabinet br. II

Projektovanje – porodično stanovanje

Prof.dr Ivan Hegediš

25.01.2019.god.

08.02.2019.god.

Petak

Petak

13:00 h

13:00 h

Kabinet br. II

Principi konstruisanja

Prof.dr Lenart Đerđ

25.01.2019.god.

08.02.2019.god.

Petak

Petak

12:00 h

12:00 h

Kabinet br. II

Projektovanje – javni objekti

 

 

 

 

 

Osnovi fundiranja

 

 

 

 

 

Tehnička mehanika

 

 

 

 

 

Izvođenje radova u građevinarstvu

 

 

 

 

 

Organizacija građenja

Prof.dr Lenart Đerđ

25.01.2019.god.

08.02.2019.god.

Petak

Petak

12:00 h

12:00 h

Kabinet br. II

Zeštita i revitalizacija

Prof.dr Nusret Mujagić

16.01.2019.god.

06.02.2019.god.

Srijeda

Srijeda

12:00 h

12:00 h

Kabinet saobraćaja

 

VII i VIII semestar

Predmet

Profesor

Datum

Dan

Vrijeme

Kabinet

Projektovanje – višeporodično stanovanje

Prof.dr Ivan Hegediš

25.01.2019.god.

08.02.2019.god.

Petak

Petak

13:00 h

13:00 h

Kabinet br. II

Drvene i zidane konstrukcije

Prof.dr Lenar Đerđ

25.01.2019.god.

08.02.2019.god.

Petak

Petak

12:00 h

12:00 h

Kabinet br. II

Savremena arhitektura

Prof.dr Ivan Hegediš

25.01.2019.god.

08.02.2019.god.

Petak

Petak

13:00 h

13:00 h

Kabinet br. II

Projektovanje – privredni objekti

 

 

 

 

 

Urbano uređenje prostora

 

 

 

 

 

Stručna praksa

 

 

 

 

 

Projektovanje – urbani kontekst

Prof.dr Nusret Mujagić

16.01.2019.god.

06.02.2019.god.

Srijeda

Srijeda

12:00 h

12:00 h

Kabinet saobraćaja

Osnovi ekološkog inženjerstva

Doc.dr Almir Šabović

31.01.2019.god.

15.02.2019.god.

Četvrtak

Petak

16:15 h

16:15 h

Kabinet br. XI

Mjerenje i vrednovanje radova