Tehnički fakultet

Magistarske ( master ) studije

*NAPOMENA:

Prilikom učitavanja rasporeda neophodan je „refresh (F5)“

Sve izmjene vezane za rasporeda pratite i na OGLASNOJ TABLI

Od ponuđenih izbornih predmeta student polaže dva u ljetnom semestru

 

 

                                                   Studijski program : Inženjerska informatika

I i II semestar

 

Predmet

Profesor

Datum

Dan

Vrijeme

Kabinet

I SEMESTAR

Metodologija naučnog istraživanja

Prof.dr. Dževad Termiz

 

 

 

 

Projektovanje računarskih mreža

Prof.dr. Velimir Dedić

 

 

 

 

Internet tehnologije

Prof.dr. Zvezdan Stojanović

 

 

 

 

Multimedijalni sistemi

Prof.dr. Halid Žigić

 

 

 

 

Osnovi analize i sistema*

Prof.dr. Halid Žigić

 

 

 

 

 

Programski jezici*

Prof.dr. Velimir Dedić

 

 

 

 

 

Telekomunikacije*

Prof.dr. Halid Žigić

 

 

 

 

 

Vjerovatnoća i statistika*

Doc.dr. Slobodan Nićin

 

 

 

 

 

 

Predmeti označeni * su izborni predmeti

 

                                                       Studijski program : Građevinarstvo

 

I i II semestar

 

Predmet

Profesor

Datum

Dan

Vrijeme

Kabinet

I SEMESTAR

Metodologija naučnog istraživanja

Prof.dr. Dževad Termiz

26.10.2018.god.

02.11.2018.god.

09.11.2018.god.

16.11.2018.god.

23.11.2018.god.

30.11.2018.god.

07.12.2018.god.

Petak

16:00 – 19:00 h

16:00 – 19:00 h

16:00 – 19:00 h

16:00 – 19:00 h

16:00 – 19:00 h

16:00 – 19:00 h

16:00 – 18:00 h

Sudnica

Menadžment tehnologija građenja

Prof.dr. Pašaga Muratović

04.12.2018.god.

18.12.2018.god.

Utorak

15:00 – 16:30 h

Kabinet saobraćaja

Betonske konstrukcije inženjerskog objekta

Doc.dr. Budimir Tojagić

08.12.2018.god.

22.12.2018.god.

Subota

15:00 – 16:30 h

Kabinet br. II

Konstrukcije

Doc.dr. Budimir Tojagić

24.11.2018.god.

22.12.2018.god.

Subota

16:30 – 18:00 h

Kabinet br. II

Trajnost i procjena stanja betonskih konstrukcija*

Doc.dr. Budimir Tojagić

 

 

 

 

Metalni mostovi*

Prof.dr. Pašaga Muratović

 

 

 

 

Seizmička analiza konstrukcija*

Prof.dr. Pašaga Muratović

 

 

 

 

Projektovanje visokih zgrada*

 

 

 

 

 

Predmeti označeni * su izborni predmeti

 

                                                              Studijski program : Geodezija

 

 

I i II semestar

 

Predmet

Profesor

Datum

Dan

Vrijeme

Kabinet

I SEMESTAR

Metodologija naučnog istraživanja

Prof.dr. Dževad Termiz

26.10.2018.god.

02.11.2018.god.

09.11.2018.god.

16.11.2018.god.

30.11.2018.god.

07.12.2018.god.

Petak

16:00 – 19:00 h

16:00 – 19:00 h

16:00 – 19:00 h

16:00 – 19:00 h

16:00 – 19:00 h

16:00 – 18:00 h

Sudnica

Geodetski premjer

Prof.dr. Gligorije Perović

22.11.2018.god.

23.11.2018.god.

Četvrtak

Petak

15:00 – 19:00 h

08:00 – 10:00 h

Kabinet geodezije

Web GIS

Akademik

Prof.dr. Mile Petrović

14.12.2018.god.

Petak

14:00 – 18:00 h

Kabinet geodezije

Procjena vrijednosti građevinskih objekata

Doc.dr. Budimir Tojagić

24.11.2018.god.

08.12.2018.god.

Subota

Subota

15:00 – 16:30 h

16:30 – 18:00 h

Kabinet br. II

Elektronika u geodeziji*

Prof.dr. Mile Petrović

 

 

 

 

Digitalna kartografija*

Prof.dr. Mile Petrović

 

 

 

 

Organizacija geodetskih radova*

Prof.dr. Gligorije Perović

 

 

 

 

Globalna geodezija*

Prof.dr. Gligorije Perović

 

 

 

 

Predmeti označeni * su izborni predmeti

 

                                                          Studijski program : Hidrotehnika

 

I i II semestar

 

Predmet

Profesor

Datum

Dan

Vrijeme

Kabinet

I SEMESTAR

Metodologija naučnog istraživanja

Prof.dr. Dževad Termiz

 

 

 

 

Menadžment tehnologija građenja

Prof.dr. Pašaga Muratović

 

 

 

 

Hidrotehničke građevine

Doc.dr. Budimir Tojagić

 

 

 

 

Hidraulika

Doc.dr. Budimir Tojagić

 

 

 

 

Hidromašinska oprema*

 

 

 

 

 

 

Kvalitet vode*

 

 

 

 

 

 

Plovni putevi i pristaništa*

 

 

 

 

 

 

Buka, vibracije i potresi u okruženju*

 

 

 

 

 

 

Predmeti označeni * su izborni predmeti

 

Studijski program : Saobraćaj

 

I i II semestar

 

Predmet

Profesor

Datum

Dan

Vrijeme

Kabinet

I SEMESTAR

Metodologija naučnog istraživanja

Prof.dr. Dževad Termiz

26.10.2018.god.

02.11.2018.god.

09.11.2018.god.

16.11.2018.god.

30.11.2018.god.

07.12.2018.god.

Petak

16:00 – 19:00 h

16:00 – 19:00 h

16:00 – 19:00 h

16:00 – 19:00 h

16:00 – 19:00 h

16:00 – 18:00 h

Sudnica

Menadžment ljudskih resursa

Prof.dr. Hariz Agić

21.11.2018.god.

24.12.2018.god.

Srijeda

   16:00 – 18:00 h

 

Globalne komunikacije

Prof.dr. Halid Žigić

28.11.2018.god.

12.12.2018.god.

Srijeda

17:00 – 19:00 h

Kabinet informatike

Dinamika vozila

Doc.dr. Zijad Jagodić

22.11.2018.god.

06.12.2018.god.

Četvrtak

14:00 – 16:00 h

Kabinet saobraćaja

Tehnologija špedicije*

 

 

 

 

 

 

Međunarodni saobraćaj*

 

 

 

 

 

 

Skladištenje podataka*

 

 

 

 

 

 

Krivična djela u saobraćaju*

 

 

 

 

 

 

Predmeti označeni * su izborni predmeti