Ekonomski fakultet

Studijski program – Ekonomija

Magistarske ( master ) studije

*NAPOMENA:

Prilikom učitavanja rasporeda neophodan je „refresh (F5)“

Sve izmjene vezane za rasporeda pratite i na OGLASNOJ TABLI

Od ponuđenih izbornih predmeta student polaže dva u ljetnom semestru

 

I i II semestar

 

Predmet

Profesor

Datum

Dan

Vrijeme

Kabinet

I SEMESTAR

Metodologija naučnog istraživanja

Prof.dr. Dževad Termiz

26.10.2018.god.

02.11.2018.god.

09.11.2018.god.

16.11.2018.god.

23.11.2018.god.

30.11.2018.god.

07.12.2018.god.

Petak

16:00 – 19:00 h

16:00 – 19:00 h

16:00 – 19:00 h

16:00 – 19:00 h

16:00 – 19:00 h

16:00 – 19:00 h

16:00 – 18:00 h

Sudnica

Finansijsko izvještavanje

Prof.dr. Anka Bulatović

10.10.2018.god.

24.10.2018.god.

07.11.2018.god.

21.11.2018.god.

05.12.2018.god.

19.12.2018.god.

Srijeda

15:00 – 16:00 h

Kabinet br. II

Javne finansije

Prof.dr. Izet Banda

12.10.2018.god.

19.10.2018.god.

26.10.2018.god.

02.11.2018.god.

09.11.2018.god.

16.11.2018.god.

23.11.2018.god.

30.11.2018.god.

07.12.2018.god.

14.12.2018.god.

21.12.2018.god.

28.12.2018.god.

Petak

12:00 – 14:00 h

Kabinet br. I

Upravljačko računovodstvo

Prof.dr. Nevenka Nićin

13.10.2018.god.

10.11.2018.god.

24.11.2018.god.

15.12.2018.god.

Subota

14:00 – 15:00 h

14:00 – 15:00 h

14:00 – 15:00 h

13:00 – 16 :00 h

Kabinet br. VI

 

 

 

 

 

 

Strategijski menadžment*

Prof.dr. Izet Banda

 

 

 

 

Revizija*

Prof.dr. Anka Bulatović

 

 

 

 

Upravljanje investicijama*

Prof.dr. Nevenka Nićin

 

 

 

 

Sportski turizam i wellness*

Prof.dr. Branimir Mikić

 

 

 

 

Predmeti označeni * su izborni predmeti