MEDICINSKI FAKULTET

Studijski program Biomedicina i zdravstvo

I semestar

Predmet

Profesor

Datum

Dan

Vrijeme

Kabinet

Metodologija naučnog istraživanja

Akademik Dževad Termiz

12.04.2019.god.

Petak

16:15 h

Sudnica

Urgentna medicina

Akademik Rudika Gmajnić

24.04.2019.god.

Srijeda

10:00 h

Mali amfiteatar

Izrada i objavljivanje naučnog rada I

 

 

 

 

 

 

III semestar

Predmet

Profesor

Datum

Dan

Vrijeme

Kabinet

Interna medicina

Prof.dr Mithat Tabaković

26.04.2019.god.

Petak

11:00 h

Sudnica

Hirurgija

Prof.dr Adi Rifatbegović

15.04.2019.god.

Petak

13:00 h

Mali amfiteatar

Izrada i objavljivanje naučnog rada II