MEDICINSKI FAKULTET

Studijski program Biomedicina i zdravstvo

 

I semestar

Predmet

Profesor

Datum

Dan

Vrijeme

Kabinet

Metodologija naučnog istraživanja

Akademik prof.dr Dževad Termiz

06.09.2019.god.

21.09.2019.god.

Petak

Subota

14:30 h

13:00 h

Sudnica

Urgentna medicina

Akademik prof.dr Rudika Gmajnić

11.09.2019.god.

25.09.2019.god.

Srijeda

15:00 h

Kabinet br. XI

Izrada i objavljivanje naučnog rada I

 

 

 

 

 

 

II semestar

 

Predmet

Profesor

Datum

Dan

Vrijeme

Kabinet

Patofiziologija

Prof.dr Fahir Baraković

09.09.2019.god.

23.09.2019.god.

Ponedjeljak

15:00 h

Kabinet br. V

Ekologija i zaštita životne sredine

Prof.dr Jasminka Sadadinović

12.09.2019.god.

26.09.2019.god.

Četvrtak

13:00 h

Kabinet br. V

Čitanje i pisanje naučnog rada

Prof.dr Mithat Tabaković

13.09.2019.god.

27.09.2019.god.

Petak

11:00 h

Kabinet br. XI

 

III semestar

 

Predmet

Profesor

Datum

Dan

Vrijeme

Kabinet

Interna medicina

Prof.dr Mithat Tabaković

12.09.2019.god.

26.09.2019.god.

Četvrtak

15:00 h

Kabinet br. XI

Hirurgija

Prof.dr Adi Rifatbegović

04.09.2019.god.

18.09.2019.god.

Srijeda

10:00 h

Kabinet br. I

Izrada i objavljivanje naučnog rada II

 

 

 

 

 

 

IV semestar

 

Predmet

Profesor

Datum

Dan

Vrijeme

Kabinet

 

Porodična medicina

 

Akademik prof.dr Rudika Gmajnić

11.09.2019.god.

25.09.2019.god.

Srijeda

15:00 h

Kabinet br. XI

Ekologija i zaštita životne sredine

Prof.dr Jasminka Sadadinović

12.09.2019.god.

26.09.2019.god.

Četvrtak

13:00 h

Kabinet br. V

Prevencija i rano otkrivanje raka

Prof.dr Sanda Pribić

04.09.2019.god.

18.09.2019.god.

Srijeda

11:00 h

Kabinet br. X

 

V semestar

 

Predmet

Profesor

Datum

Dan

Vrijeme

Kabinet

Referisanje o napretku istraživanja II

 

 

 

 

 

Referisanje o napretku istraživanja II

 

 

 

 

 

Priprema projekta doktorske disertacije

 

 

 

 

 

 

VI semestar

 

Predmet

Profesor

Datum

Dan

Vrijeme

Kabinet

Doktorska disertacija

 

 

 

 

 

 

 

Napomena:

 

Student se, prilikom upisa prve godine studija, opredjeljuje za jedan od dva Izborna bloka i polaže izborne predmete na prvoj i drugoj studijskoj godini isključivo iz izabranog bloka.

Izborni blok I

 

1.  Komunikacija u medicini

2.  Ekologija i zaštita životne sredine

3.  Medicinska etika

4.  Prevencija i rano otkrivanje raka

5.  Čitanje i pisanje naučnog rada

6.  Gerijatrija

7.  Napredna metodologija naučnog istraživanja

 

Izborni blok II

 

1.   Medicinska sociologija

2.   Zdravstveno pravo

3.   Umijeće liječničke struke

4.   Socijalno i zdravstveno zakonodavstvo

5.   Osnove laboratorijske dijagnostike

6.   Zdravstveni menadžment

7.   Pacijenti s posebnim potrebama