Fakultet zdravstvenih nauka

Magistarske ( master ) studije

*NAPOMENA:

Prilikom učitavanja rasporeda neophodan je „refresh (F5)“

Sve izmjene vezane za rasporeda pratite i na OGLASNOJ TABLI

Od ponuđenih izbornih predmeta student polaže dva u ljetnom semestru

 

Studijski program: Sestrinstvo

 

Predmet

Profesor

Datum

Dan

Vrijeme

Kabinet

I SEMESTAR

Metodologija naučnog istraživanja

Akademik prof.dr Dževad Termiz

18.10.2019.god.

01.11.2019.god.

22.11.2019.god.

23.11.2019.god.

29.11.2019.god.

Petak

Petak

Petak

Subota

Petak

11:00 – 14:30 h

11:00 – 14:30 h

10:00 – 13:00 h

10:00 – 13:00 h

13:00 – 16:00 h

Sudnica

Sustav znanosti, školovanje znanstvenika i etika u znanosti

Prof.dr Sanda Pribić

23.10.2019.god.

06.11.2019.god.

20.11.2019.god.

04.12.2019.god.

11.12.2019.god.

18.12.2019.god.

Srijeda

16:00 – 17:00 h

Veliki amfiteatar

Medicinska sestra/tehničar kao član zdravstvenog tima

Prof.dr Mithat Tabaković

16.11.2019.god.

23.11.2019.god.

30.11.2019.god.

07.12.2019.god.

14.12.2019.god.

21.12.2019.god.

28.12.2019.god.

Subota

10:00 – 11:00 h

Kabinet br. X

Organizacija sestrinske struke

Prof.dr Mithat Tabaković

16.11.2019.god.

23.11.2019.god.

30.11.2019.god.

07.12.2019.god.

14.12.2019.god.

21.12.2019.god.

28.12.2019.god.

Subota

11:00 – 12:00 h

Kabinet br. X

II SEMESTAR

Upravljanje kliničkim odjelom*

 

 

 

 

 

Životni, radni okoliš i održivi ekosistem*

 

 

 

 

 

Kako saopštiti lošu vijest*

 

 

 

 

 

Predmeti označeni * su izborni predmeti

 

 

Studijski program: Fizioterapija i radna terapija

 

Predmet

Profesor

Datum

Dan

Vrijeme

Kabinet

I SEMESTAR

Metodologija naučnog istraživanja

Akademik prof.dr. Dževad Termiz

18.10.2019.god.

01.11.2019.god.

22.11.2019.god.

23.11.2019.god.

29.11.2019.god.

Petak

Petak

Petak

Subota

Petak

11:00 – 14:30 h

11:00 – 14:30 h

10:00 – 13:00 h

10:00 – 13:00 h

13:00 – 16:00 h

Sudnica

Sustav znanosti, školovanje znanstvenika i etika u znanosti

Doc.dr. Sanda Pribić

23.10.2019.god.

06.11.2019.god.

20.11.2019.god.

04.12.2019.god.

11.12.2019.god.

18.12.2019.god.

Srijeda

16:00 – 17:00 h

Veliki amfiteatar

Rana rehabilitacija

Prof.dr. Nedima Kapidžić Bašić

 

 

 

 

Fizioterapija procjena

Prof.dr. Nedima Kapidžić Bašić

 

 

 

 

II SEMESTAR

Upravljanje privatnom fizijatrijskom ustanovom*

 

 

 

 

 

Životni, radni okoliš i održivi ekosistem*

 

 

 

 

 

Fizička invalidnost i porodica*

 

 

 

 

 

Predmeti označeni * su izborni predmeti

 

Studijski program: Sanitarni inžinjering

 

Predmet

Profesor

Datum

Dan

Vrijeme

Kabinet

I SEMESTAR

Metodologija naučnog istraživanja

Akademik prof.dr. Dževad Termiz

 

 

 

 

Sustav znanosti, školovanje znanstvenika i etika u znanosti

Doc.dr. Sanda Pribić

 

 

 

 

Upravljanje otpadom

Doc.dr. Almir Šabović

 

 

 

 

Ekologija

 

 

 

 

 

II SEMESTAR

Upravljanje privatnom sanitarnom ustanovom*

Prof.dr. Rudika Gmajnić

 

 

 

 

Životni, radni okoliš i održivi ekosistem*

Doc.dr. Almir Šabović

 

 

 

 

Međudržavna zaštita voda*

 

 

 

 

 

Predmeti označeni * su izborni predmeti

 

Studijski program : Radiologija

 

Predmet

Profesor

Datum

Dan

Vrijeme

Kabinet

I SEMESTAR

Metodologija naučnog istraživanja

Akademik prof.dr. Dževad Termiz

18.10.2019.god.

01.11.2019.god.

22.11.2019.god.

23.11.2019.god.

29.11.2019.god.

Petak

Petak

Petak

Subota

Petak

11:00 – 14:30 h

11:00 – 14:30 h

10:00 – 13:00 h

10:00 – 13:00 h

13:00 – 16:00 h

Sudnica

Sustav znanosti, školovanje znanstvenika i etika u znanosti

Doc.dr. Sanda Pribić

23.10.2019.god.

06.11.2019.god.

20.11.2019.god.

04.12.2019.god.

11.12.2019.god.

18.12.2019.god.

Srijeda

16:00 – 17:00 h

Veliki amfiteatar

Psihološki pristup radiološkom bolesniku

Doc.dr Rusmir Softić

12.12.2019.god.

25.12.2019.god.

Četvrtak

Srijeda

12:00 – 15:00 h

Kabinet br. V

Radiološka farmakologija

 

09.12.2019.god.

16.12.2019.god.

Ponedjeljak

15:00 – 17:00 h

Kabinet br. IX

II SEMESTAR

Upravljanje privatnom radiološkom ustanovom*

 

 

 

 

 

Životni, radni okoliš i održivi ekosistem*

 

 

 

 

 

Nuspojave radioterapije*