Tehnički fakultet

Magistarske ( master ) studije

*NAPOMENA:

Prilikom učitavanja rasporeda neophodan je „refresh (F5)“

Sve izmjene vezane za rasporeda pratite i na OGLASNOJ TABLI

Od ponuđenih izbornih predmeta student polaže dva u ljetnom semestru

 

Studijski program : Inženjerska informatika

 

Predmet

Profesor

Datum

Dan

Vrijeme

Kabinet

I SEMESTAR

Metodologija naučnog istraživanja

Akademik prof.dr. Dževad Termiz

 

 

 

 

Projektovanje računarskih mreža

Prof.dr. Velimir Dedić

 

 

 

 

Internet tehnologije

Prof.dr. Zvezdan Stojanović

 

 

 

 

Multimedijalni sistemi

Prof.dr. Halid Žigić

 

 

 

 

II SEMESTAR

Osnovi analize i sistema*

Prof.dr. Halid Žigić

 

 

 

 

 

Programski jezici*

Prof.dr. Velimir Dedić

 

 

 

 

 

Telekomunikacije*

Prof.dr. Halid Žigić

 

 

 

 

 

Vjerovatnoća i statistika*

Doc.dr. Slobodan Nićin

 

 

 

 

 

 

Predmeti označeni * su izborni predmeti

Studijski program : Građevinarstvo

 

Predmet

Profesor

Datum

Dan

Vrijeme

Kabinet

I SEMESTAR

Metodologija naučnog istraživanja

Akademik prof.dr. Dževad Termiz

 

 

 

 

Menadžment tehnologija građenja

Prof.dr. Pašaga Muratović

 

 

 

 

Betonske konstrukcije inženjerskog objekta

Doc.dr. Budimir Tojagić

 

 

 

 

Konstrukcije

Doc.dr. Budimir Tojagić

 

 

 

 

II SEMESTAR

Trajnost i procjena stanja betonskih konstrukcija*

Doc.dr. Budimir Tojagić

04.04.2020.god.

18.04.2020.god.

Subota

14:00 – 17:00 h

Kabinet br. II

Metalni mostovi*

 

 

 

 

 

Seizmička analiza konstrukcija*

 

 

 

 

 

Projektovanje visokih zgrada*

Prof.dr Nusret Mujagić

11.03.2020.god.

25.03.2020.god.

08.04.2020.god.

22.04.2020.god.

06.05.2020.god.

20.05.2020.god.

Srijeda

14:00 – 15:00 h

Kabinet saobraćaja

Predmeti označeni * su izborni predmeti

 

Studijski program : Geodezija

 

Predmet

Profesor

Datum

Dan

Vrijeme

Kabinet

I SEMESTAR

Metodologija naučnog istraživanja

Akademik prof.dr. Dževad Termiz

 

 

 

 

Geodetski premjer

Prof.dr. Gligorije Perović

 

 

 

 

Web GIS

Akademik

Prof.dr. Mile Petrović

 

 

 

 

Procjena vrijednosti građevinskih objekata

Doc.dr. Budimir Tojagić

 

 

 

 

II SEMESTAR

Elektronika u geodeziji*

Prof.dr. Mile Petrović

06.03.2020.god.

Petak

13:00 – 16:00 h

Kabinet informatike

Digitalna kartografija*

Prof.dr. Mile Petrović

06.03.2020.god.

Petak

16:00 – 18:00 h

Kabinet informatike

Organizacija geodetskih radova*

Prof.dr. Gligorije Perović

05.03.2020.god.

19.03.2020.god.

16.04.2020.god.

Četvrtak

13:00 – 15:00 h

Kabinet geodezije

Globalna geodezija*

Prof.dr. Gligorije Perović

12.03.2020.god.

02.04.2020.god.

07.05.2020.god.

Četvrtak

13:00 – 15:00 h

Kabinet geodezije

Predmeti označeni * su izborni predmeti

 

Studijski program : Arhitektura

 

Predmet

Profesor

Datum

Dan

Vrijeme

Kabinet

I SEMESTAR

Metodologija naučnog istraživanja

Akademik prof.dr. Dževad Termiz

 

 

 

 

Razvoj tipologija arhitektonskih objekata

Prof.dr Nusret Mujagić

 

 

 

 

Principi formiranja i tipologije gradskog prostora

Prof.dr Nusret Mujagić

 

 

 

 

Reprezentacija šireg prostornog okruženja

Prof.dr Ivan Hegediš

 

 

 

 

II SEMESTAR

Konkursni rad u arhitekturi i urbanizmu*

Prof.dr Ivan Hegediš

 

 

 

 

Funkcija arhitekture i urbanizma*

Prof.dr Ivan Hegediš

13.03.2020.god.

27.03.2020.god.

10.04.2020.god.

24.04.2020.god.

08.05.2020.god.

22.05.2020.god.

Petak

15:00 – 16:00 h

15:00 – 16:00 h

15:00 – 16:00 h

14:00 – 15:00 h

14:00 – 15:00 h

14:00 – 15:00 h

Kabinet br. III

Savremene tehnologije u projektovanju i građenju*

Prof.dr Nusret Mujagić

11.03.2020.god.

25.03.2020.god.

08.04.2020.god.

22.04.2020.god.

06.05.2020.god.

20.05.2020.god.

Srijeda

14:00 – 15:00 h

Kabinet saobraćaja

Istorija i teorija arhitekture*

Prof.dr Nusret Mujagić

 

 

 

 

Predmeti označeni * su izborni predmeti

 

 

Studijski program : Hidrotehnika

 

Predmet

Profesor

Datum

Dan

Vrijeme

Kabinet

I SEMESTAR

Metodologija naučnog istraživanja

Akademik prof.dr. Dževad Termiz

 

 

 

 

Menadžment tehnologija građenja

Prof.dr. Pašaga Muratović

 

 

 

 

Hidrotehničke građevine

Doc.dr. Budimir Tojagić

 

 

 

 

Hidraulika

Doc.dr. Budimir Tojagić

 

 

 

 

II SEMESTAR

Hidromašinska oprema*

 

 

 

 

 

 

Kvalitet vode*

 

 

 

 

 

 

Plovni putevi i pristaništa*

 

 

 

 

 

 

Buka, vibracije i potresi u okruženju*

 

 

 

 

 

 

Predmeti označeni * su izborni predmeti

 

Studijski program : Saobraćaj

 

Predmet

Profesor

Datum

Dan

Vrijeme

Kabinet

I SEMESTAR

Metodologija naučnog istraživanja

Akademik prof.dr. Dževad Termiz

 

 

 

 

Menadžment ljudskih resursa

Prof.dr. Hariz Agić

 

 

 

 

Globalne komunikacije

Prof.dr. Halid Žigić

 

 

 

 

Dinamika vozila

Doc.dr. Zijad Jagodić

 

 

 

 

II SEMESTAR

Tehnologija špedicije*

Prof.dr Zijad Jagodić

 

 

 

 

 

Međunarodni saobraćaj*

Prof.dr Mladen Dobrić

 

 

 

 

 

Skladištenje podataka*

Prof.dr Halid Žigić

 

 

 

 

 

Krivična djela u saobraćaju*

Akademik prof.dr Nedeljko Stanković

 

 

 

 

 

Predmeti označeni * su izborni predmeti