Pedagoški fakultet

Magistarske ( master ) studije

*NAPOMENA:

Prilikom učitavanja rasporeda neophodan je „refresh (F5)“

Sve izmjene vezane za rasporeda pratite i na OGLASNOJ TABLI

Od ponuđenih izbornih predmeta student polaže dva u ljetnom semestru

 

Studijski program : Razredna nastava – opći smjer

I i II semestar

 

Predmet

Profesor

Datum

Dan

Vrijeme

Kabinet

I SEMESTAR

Metodologija naučnog istraživanja

Akademik prof.dr. Dževad Termiz

 

 

 

 

Pedagogija

Prof.dr. Esed Karić

 

 

 

 

Razvoj i evaluacija kurikuluma

Prof.dr. Dragan Tančić

 

 

 

 

Savremeni didaktičko – metodički tokovi u nastavi

Prof.dr Esed Karić

 

 

 

 

II SEMESTAR

Didaktika*

Prof.dr Esed Karić

 

 

 

 

Komunikacijske vještine*

Aklademik prof.dr Zoran Milošević

 

 

 

 

Opšta psihologija*

Prof.dr Nermin Mulaosmanović

 

 

 

 

Predškolska pedagogija*

Prof.dr Esad Karić

 

 

 

 

Predmeti označeni * su izborni predmeti

 

Studijski program : Matematika i fizika

I i II semestar

 

Predmet

Profesor

Datum

Dan

Vrijeme

Kabinet

I SEMESTAR

Metodologija naučnog istraživanja

Akademik prof.dr. Dževad Termiz

 

 

 

 

Matematička analiza

Prof.dr. B.Š.

 

 

 

 

Opšta fizika

Doc.dr. Alija Muhibić

 

 

 

 

Geometrija

Prof.dr. B.Š.

 

 

 

 

II SEMESTAR

Linearna algebra*

Prof.dr Radoslav Galić

 

 

 

 

Računarska tehnika*

Doc.dr Adis Rahmanović

18.06.2020.god.

Četvrtak

10:00 – 12:00 h

Kabinet informatike

Analitička geometrija*

Prof.dr. B.Š.

17.06.2020.god.

Srijeda

16:00 h

Kabinet br. I

Statistička fizika*

Prof.dr Jugoslav Stahov

03.06.2020.god.

10.06.2020.god.

17.06.2020.god.

Srijeda

13:00 – 15:00 h

Kabinet br. X

Predmeti označeni * su izborni predmeti

 

Studijski program : Informatika i tehnika

I i II semestar

 

Predmet

Profesor

Datum

Dan

Vrijeme

Kabinet

I SEMESTAR

Metodologija naučnog istraživanja

Akademik prof.dr. Dževad Termiz

 

 

 

 

Pedagoška informatika

Prof.dr. Esed Karić

 

 

 

 

Internet tehnologije

Prof.dr. Zvezdan Stojanović

 

 

 

 

Informacione tehnologije

Prof.dr. Zvezdan Stojanović

 

 

 

 

II SEMESTAR

Telekomunikacije*

Akademik prof.dr Mile Petrović

 

 

 

 

Multimedijalni sistemi*

Prof.dr. Halid Žigić

03.06.2020.god.

10.06.2020.god.

17.06.2020.god.

Srijeda

10:00 – 12:00 h

13:00 – 15:00 h

10:00 – 12:00 h

Kabinet informatike

Aplikativni softver*

Prof.dr Velimir Dedić

 

 

 

 

Neuralne mreže*

 

 

 

 

 

Predmeti označeni * su izborni predmeti

 

 

Studijski program : Geografija

I i II semestar

 

 

Predmet

Profesor

Datum

Dan

Vrijeme

Kabinet

I SEMESTAR

Metodologija naučnog istraživanja

Akademik prof.dr. Dževad Termiz

 

 

 

 

Terenska nastava geografije

Prof. dr Tešo Ristić

 

 

 

 

Savremena nastavna sredstva u nastavi geografije

Doc.dr Jusuf Omerović

 

 

 

 

Savremeni političko – geografski problemi

Prof. dr Tešo Ristić

 

 

 

 

II SEMESTAR

Školska geografija u obrazovnom sistemu*

Doc.dr Jusuf Omerović

 

 

 

 

Razvojnost geografskih pojmova*

Prof.dr Tešo Ristić

 

 

 

 

Savremeni problemi nastave geografije*

Doc.dr Jusuf Omerović

 

 

 

 

GIS – geografski informacioni sistemi*

Akademik prof.dr Mile Petrović

 

 

 

 

 

Predmeti označeni * su izborni predmeti