Pedagoški fakultet

Magistarske ( master ) studije

*NAPOMENA:

Prilikom učitavanja rasporeda neophodan je „refresh (F5)“

Sve izmjene vezane za rasporeda pratite i na OGLASNOJ TABLI

Od ponuđenih izbornih predmeta student polaže dva u ljetnom semestru

 

Studijski program : Razredna nastava – opći smjer

I i II semestar

 

Predmet

Profesor

Datum

Dan

Vrijeme

Kabinet

I SEMESTAR

Metodologija naučnog istraživanja

Akademik prof.dr. Dževad Termiz

18.10.2019.god.

01.11.2019.god.

22.11.2019.god.

23.11.2019.god.

29.11.2019.god.

Petak

Petak

Petak

Subota

Petak

11:00 – 14:30 h

11:00 – 14:30 h

10:00 – 13:00 h

10:00 – 13:00 h

13:00 – 16:00 h

Sudnica

Pedagogija

Prof.dr. Esed Karić

13.11.2019.god.

20.11.2019.god.

27.11.2019.god.

04.12.2019.god.

11.12.2019.god.

18.12.2019.god.

25.12.2019.god.

Srijeda

14:00 – 15:00 h

Zbornica

Razvoj i evaluacija kurikuluma

Prof.dr. Dragan Tančić

07.12.2019.god.

Subota

16:30 – 18:00 h

Sudnica

Savremeni didaktičko – metodički tokovi u nastavi

Prof.dr Esed Karić

13.11.2019.god.

20.11.2019.god.

27.11.2019.god.

04.12.2019.god.

11.12.2019.god.

18.12.2019.god.

25.12.2019.god.

Srijeda

15:00 – 16:00 h

Zbornica

II SEMESTAR

Didaktika*

 

 

 

 

 

Komunikacijske vještine*

 

 

 

 

 

Opšta psihologija*

 

 

 

 

 

Predškolska pedagogija*

 

 

 

 

 

Predmeti označeni * su izborni predmeti

 

Studijski program : Matematika i fizika

I i II semestar

 

Predmet

Profesor

Datum

Dan

Vrijeme

Kabinet

I SEMESTAR

Metodologija naučnog istraživanja

Akademik prof.dr. Dževad Termiz

18.10.2019.god.

01.11.2019.god.

22.11.2019.god.

23.11.2019.god.

29.11.2019.god.

Petak

Petak

Petak

Subota

Petak

11:00 – 14:30 h

11:00 – 14:30 h

10:00 – 13:00 h

10:00 – 13:00 h

13:00 – 16:00 h

Sudnica

Matematička analiza

Prof.dr. B.Š.

04.11.2019.god.

02.12.2019.god.

23.12.2019.god.

Ponedjeljak

 

16:00 – 17:30 h

Kabinet br. I

Opšta fizika

Doc.dr. Alija Muhibić

19.10.2019.god.

23.11.2019.god.

21.12.2019.god.

Subota

17:00 – 18:30 h

Kabinet br. III

Geometrija

Prof.dr. B.Š.

04.11.2019.god.

02.12.2019.god.

23.12.2019.god.

Ponedjeljak

 

17:30 – 19:00 h

Kabinet br. I

II SEMESTAR

Linearna algebra*

Doc.dr. V.M.

 

 

 

 

Računarska tehnika*

Prof.dr. Halid Žigić

 

 

 

 

Analitička geometrija*

Prof.dr. B.Š.

 

 

 

 

Statistička fizika*

Prof.dr. Hrustem Smailhodžić

 

 

 

 

Predmeti označeni * su izborni predmeti

 

Studijski program : Informatika i tehnika

I i II semestar

 

Predmet

Profesor

Datum

Dan

Vrijeme

Kabinet

I SEMESTAR

Metodologija naučnog istraživanja

Akademik prof.dr. Dževad Termiz

18.10.2019.god.

01.11.2019.god.

22.11.2019.god.

23.11.2019.god.

29.11.2019.god.

Petak

Petak

Petak

Subota

Petak

11:00 – 14:30 h

11:00 – 14:30 h

10:00 – 13:00 h

10:00 – 13:00 h

13:00 – 16:00 h

Sudnica

Pedagoška informatika

Prof.dr. Esed Karić

31.10.2019.god.

07.11.2019.god.

14.11.2019.god.

21.11.2019.god.

28.11.2019.god.

05.12.2019.god.

12.12.2019.god.

Četvrtak

14:30 – 16:00 h

Kabinet br. VI

Internet tehnologije

Prof.dr. Zvezdan Stojanović

30.11.2019.god.

14.12.2019.god.

Subota

10:00 – 13:00 h

Kabinet informatike

Informacione tehnologije

Prof.dr. Zvezdan Stojanović

30.11.2019.god.

14.12.2019.god.

Subota

13:00 – 16:00 h

Kabinet informatike

II SEMESTAR

Telekomunikacije*

Prof.dr. Halid Žigić

 

 

 

 

Multimedijalni sistemi*

Prof.dr. Halid Žigić

 

 

 

 

Aplikativni softver*

Prof.dr. Halid Žigić

 

 

 

 

Neuralne mreže*

 

 

 

 

 

Predmeti označeni * su izborni predmeti

 

 

Studijski program : Geografija

I i II semestar

 

 

Predmet

Profesor

Datum

Dan

Vrijeme

Kabinet

I SEMESTAR

Metodologija naučnog istraživanja

Akademik prof.dr. Dževad Termiz

18.10.2019.god.

01.11.2019.god.

22.11.2019.god.

23.11.2019.god.

29.11.2019.god.

Petak

Petak

Petak

Subota

Petak

11:00 – 14:30 h

11:00 – 14:30 h

10:00 – 13:00 h

10:00 – 13:00 h

13:00 – 16:00 h

Sudnica

Terenska nastava geografije

Prof. dr Tešo Ristić

23.12.2019.god.

Ponedjeljak

09:00 – 12:00 h

Kabinet br. XII

Savremena nastavna sredstva u nastavi geografije

Doc.dr Jusuf Omerović

30.11.2019.god.

14.12.2019.god.

Subota

13:00 – 16:00 h

Kabinet br. XII

Savremeni političko – geografski problemi

Prof. dr Tešo Ristić

23.12.2019.god.

Ponedjeljak

12:00 – 15:00 h

Kabinet br. XII

II SEMESTAR

Školska geografija u obrazovnom sistemu*

 

 

 

 

 

Razvojnost geografskih pojmova*

 

 

 

 

 

Savremeni problemi nastave geografije*

 

 

 

 

 

GIS – geografski informacioni sistemi*

 

 

 

 

 

 

Predmeti označeni * su izborni predmeti