Pedagoški fakultet

Magistarske ( master ) studije

*NAPOMENA:

Prilikom učitavanja rasporeda neophodan je „refresh (F5)“

Sve izmjene vezane za rasporeda pratite i na OGLASNOJ TABLI

Od ponuđenih izbornih predmeta student polaže dva u ljetnom semestru

 

Studijski program : Razredna nastava – opći smjer

I i II semestar

 

Predmet

Profesor

Datum

Dan

Vrijeme

Kabinet

I SEMESTAR

Metodologija naučnog istraživanja

Akademik prof.dr. Dževad Termiz

 

 

 

 

Pedagogija

Prof.dr. Esed Karić

 

 

 

 

Razvoj i evaluacija kurikuluma

Prof.dr. Dragan Tančić

 

 

 

 

Savremeni didaktičko – metodički tokovi u nastavi

Prof.dr Esed Karić

 

 

 

 

II SEMESTAR

Didaktika*

Prof.dr Esed Karić

07.03.2020.god.

14.03.2020.god.

21.03.2020.god.

28.03.2020.god.

04.04.2020.god.

11.04.2020.god.

18.04.2020.god.

25.04.2020.god.

09.05.2020.god.

16.05.2020.god.

23.05.2020.god.

30.05.2020.god.

Subota

09:00 – 10:00 h

Mali amfiteatar

Komunikacijske vještine*

Aklademik prof.dr Zoran Milošević

09.03.2020.god.

23.03.2020.god.

06.04.2020.god.

20.04.2020.god.

04.05.2020.god.

Ponedjeljak

14:00 – 16:00 h

14:00 – 15:00 h

14:00 – 15:00 h

14:00 – 15:00 h

14:00 – 15:00 h

Valiki amfiteatar

Opšta psihologija*

Prof.dr Nermin Mulaosmanović

 

 

 

 

Predškolska pedagogija*

Prof.dr Esad Karić

05.03.2020.god.

12.03.2020.god.

19.03.2020.god.

26.03.2020.god.

02.04.2020.god.

09.04.2020.god.

16.04.2020.god.

23.04.2020.god.

30.04.2020.god.

07.05.2020.god.

14.05.2020.god.

21.05.2020.god.

28-05.2020.god.

Četvrtak

13:00 – 14:00 h

Mali amfiteatar

Predmeti označeni * su izborni predmeti

 

Studijski program : Matematika i fizika

I i II semestar

 

Predmet

Profesor

Datum

Dan

Vrijeme

Kabinet

I SEMESTAR

Metodologija naučnog istraživanja

Akademik prof.dr. Dževad Termiz

 

 

 

 

Matematička analiza

Prof.dr. B.Š.

 

 

 

 

Opšta fizika

Doc.dr. Alija Muhibić

 

 

 

 

Geometrija

Prof.dr. B.Š.

 

 

 

 

II SEMESTAR

Linearna algebra*

Prof.dr Radoslav Galić

 

 

 

 

Računarska tehnika*

Doc.dr Adis Rahmanović

 

 

 

 

Analitička geometrija*

Prof.dr. B.Š.

25.03.2020.god.

22.04.2020.god.

Srijeda

16:00 – 18:15 h

Kabinet br. V

Statistička fizika*

Prof.dr Jugoslav Stahov

13.03.2020.god.

26.05.2020.god.

Petak

Utorak

15:00 – 18:00 h

Kabinet br. V

Predmeti označeni * su izborni predmeti

 

Studijski program : Informatika i tehnika

I i II semestar

 

Predmet

Profesor

Datum

Dan

Vrijeme

Kabinet

I SEMESTAR

Metodologija naučnog istraživanja

Akademik prof.dr. Dževad Termiz

 

 

 

 

Pedagoška informatika

Prof.dr. Esed Karić

 

 

 

 

Internet tehnologije

Prof.dr. Zvezdan Stojanović

 

 

 

 

Informacione tehnologije

Prof.dr. Zvezdan Stojanović

 

 

 

 

II SEMESTAR

Telekomunikacije*

Akademik prof.dr Mile Petrović

 

 

 

 

Multimedijalni sistemi*

Prof.dr. Halid Žigić

04.03.2020.god.

18.03.2020.god.

01.04.2020.god.

15.04.2020.god.

29.04.2020.god.

06.05.2020.god.

Srijeda

16:00 – 15:00 h

Kabinet informatike

Aplikativni softver*

Prof.dr Velimir Dedić

14.03.2020.god.

28.03.2020.god.

04.04.2020.god.

23.05.2020.god.

30.05.2020.god.

Subota

17:00 – 18:00 h

Kabinet geodezije

Neuralne mreže*

 

 

 

 

 

Predmeti označeni * su izborni predmeti

 

 

Studijski program : Geografija

I i II semestar

 

 

Predmet

Profesor

Datum

Dan

Vrijeme

Kabinet

I SEMESTAR

Metodologija naučnog istraživanja

Akademik prof.dr. Dževad Termiz

 

 

 

 

Terenska nastava geografije

Prof. dr Tešo Ristić

 

 

 

 

Savremena nastavna sredstva u nastavi geografije

Doc.dr Jusuf Omerović

 

 

 

 

Savremeni političko – geografski problemi

Prof. dr Tešo Ristić

 

 

 

 

II SEMESTAR

Školska geografija u obrazovnom sistemu*

Doc.dr Jusuf Omerović

21.03.2020.god.

18.04.2020.god.

16.05.2020.god.

Subota

08:30 – 09:15 h

Kabinet br. III

Razvojnost geografskih pojmova*

Prof.dr Tešo Ristić

 

 

 

 

Savremeni problemi nastave geografije*

Doc.dr Jusuf Omerović

21.03.2020.god.

18.04.2020.god.

16.05.2020.god.

Subota

09:15 – 10:00 h

Kabinet br. III

GIS – geografski informacioni sistemi*

Akademik prof.dr Mile Petrović

 

 

 

 

 

Predmeti označeni * su izborni predmeti