Ekonomski fakultet

Studijski program – Ekonomija

Magistarske ( master ) studije

*NAPOMENA:

Prilikom učitavanja rasporeda neophodan je „refresh (F5)“

Sve izmjene vezane za rasporeda pratite i na OGLASNOJ TABLI

Od ponuđenih izbornih predmeta student polaže dva u ljetnom semestru

 

I i II semestar

 

Predmet

Profesor

Datum

Dan

Vrijeme

Kabinet

I SEMESTAR

Metodologija naučnog istraživanja

Akademik prof.dr. Dževad Termiz

18.10.2019.god.

01.11.2019.god.

22.11.2019.god.

23.11.2019.god.

29.11.2019.god.

Petak

Petak

Petak

Subota

Petak

11:00 – 14:30 h

11:00 – 14:30 h

10:00 – 13:00 h

10:00 – 13:00 h

13:00 – 16:00 h

Sudnica

Finansijsko izvještavanje

Prof.dr. Anka Bulatović

20.11.2019.god.

18.12.2019.god.

Srijeda

15:00 – 18:00 h

Kabinet br. V

Javne finansije

Prof.dr. Izet Banda

04.10.2019.god.

11.10.2019.god.

18.10.2019.god.

25.10.2019.god.

01.11.2019.god.

08.11.2019.god.

15.11.2019.god.

22.11.2019.god.

29.11.2019.god.

06.12.2019.god.

Petak

12:00 – 14:00 h

Kabinet br. I

Upravljačko računovodstvo

Prof.dr Anka Bulatović

23.10.2019.god.

27.11.2019.god.

Srijeda

15:00 – 18:00 h

Kabinet br. V

II SEMESTAR

Strategijski menadžment*

Prof.dr. Izet Banda

 

 

 

 

Revizija*

Prof.dr. Anka Bulatović

 

 

 

 

Upravljanje investicijama*

 

 

 

 

 

Sportski turizam i wellness*

Prof.dr. Branimir Mikić

 

 

 

 

Predmeti označeni * su izborni predmeti