Fakultet političkih nauka

Studijski program – Žurnalistika i komunikologija

*NAPOMENA:

Prilikom učitavanja rasporeda neophodan je „refresh (F5)“

Sve izmjene vezane za rasporeda pratite i na OGLASNOJ TABLI

Od ponuđena dva strana jezika student bira jedan

Od ponuđenih izbornih predmeta student polaže dva (jedan izborni za zimski, jedan izborni za ljetni semestar)

 

 

I i II semestar

PREDMET

PROFESOR

DAN

VRIJEME

KABINET

I SEMESTAR

Uvod u političke nauke

(Predavanja)

Doc.dr Izudin Šarić

 

 

 

Sudnica

Uvod u političke nauke

(Vježbe)

 

 

 

 

 

Uvod u pravo

(Predavanja)

Prof.dr Albina Fazlović

 

 

 

Kabinet br. IV

Uvod u pravo

(Vježbe)

 

 

 

 

 

Engleski jezik I

(Predavanja)

Doc.dr Mirnes Avdić

 

 

 

Veliki amfiteatar

Engleski jezik I

(Vježbe)

 

 

 

 

Veliki amfiteatar

Njemački jezik I

(Predavanja)

Mr Vahid Puškarević, lektor

 

 

 

Mali amfiteatar

Njemački jezik I

(Vježbe)

 

 

 

 

 

II SEMESTAR

Sociologija

(Predavanja)

Akademik prof.dr Zoran Milošević

 

 

 

Veliki amfiteatar

Sociologija

(Vježbe)

Akademik prof.dr Zoran Milošević

 

 

 

 

Istorija političkih teorija

(Predavanja)

 

 

 

 

Sudnica

Istorija političkih teorija

(Vježbe)

 

 

 

 

 

Uvod u filozofiju

(Predavanja)

Prof.dr Kemal Brkić

 

 

 

Sudnica

Uvod u filozofiju

(Vježbe)

Prof.dr Kemal Brkić

 

 

 

 

IZBORNI PREDMETI

Osnovi informatike*

(Predavanja)

Prof.dr Halid Žigić

 

 

 

Kabinet informatike

Osnovi informatike*

(Vježbe)

 

 

 

 

 

B/H/S jezici

(Predavanja)

Doc.dr Dragana Aleksić

 

 

 

Kabinet br. IX

B/H/S jezici

(Vježbe)

 

 

 

 

 

Osnovi ekonomije

(Predavanja)

Doc.dr Mirsad Nalić

 

 

 

Kabinet br. I

Osnovi ekonomije

(Vježbe)

 

 

 

 

 

Predmeti označeni * su izborni predmeti

 

 

III i IV semestar

PREDMET

PROFESOR

DAN

VRIJEME

KABINET

III SEMESTAR

Politička sociologija (Predavanja)

Akademik prof.dr Zoran Milošević

 

 

 

Mali amfiteatar

Politička sociologija

(Vježbe)

 

 

 

 

 

Ustavno pravo

(Predavanja)

Doc.dr Albina Fazlović

 

 

 

Kabinet br. IV

Ustavno pravo

(Vježbe)

 

 

 

 

 

Engleski jezik II

(Predavanja)

Doc.dr Mirnes Avdić

 

 

 

Veliki amfiteatar

Engleski jezik II

(Vježbe)

 

 

 

 

Veliki amfiteatar

Njemački jezik II

(Predavanja)

Mr Vahid Puškarević, lektor

 

 

 

Mali amfiteatar

Njemački jezik II

(Vježbe)

 

 

 

 

 

IV SEMESTAR

Savremena politička teorija

(Predavanja)

 

 

 

 

Sudnica

Savremena politička teorija

(Vježbe)

 

 

 

 

 

Uporedna politika

(Predavanja)

 

 

 

 

Sudnica

Uporedna politika

(Vježbe)

 

 

 

 

 

Geopolitika 

(Predavanja)

Akademik prof.dr Zoran Milošević

 

 

 

Veliki amfiteatar

Geopolitika

(Vježbe)

 

 

 

 

 

IZBORNI PREDMETI

Komunikacijske vještine* (Predavanja)

Akademik prof.dr Zoran Milošević

 

 

 

Veliki amfiteatar

Komunikacijske vještine*

(Vježbe)

Akademik prof.dr Zoran Milošević

 

 

 

 

Akademsko pisanje sa kancelarijskim poslovanjem*

(Predavanja)

Akademik prof.dr Zoran Milošević

 

 

 

Mali amfiteatar

Akademsko pisanje sa kancelarijskim poslovanjem* (Vježbe)

 

 

 

 

 

Menadžment*

(Predavanja)

Prof.dr. Hariz Agić

 

 

 

Mali amfiteatar

Menadžment*

(Vježbe)

 

 

 

 

 

Predmeti označeni * su izborni predmeti

 

 

V i VI semestar

PREDMET

PROFESOR

DAN

VRIJEME

KABINET

V SEMESTAR

Politička antropologija (Predavanja)

Akademik prof.dr Zoran Milošević

 

 

 

Mali amfiteatar

Politička antropologija

(Vježbe)

 

 

 

 

 

Političke partije

(Predavanja)

Prof.dr Kemal Brkić

 

 

 

Sudnica

Političke partije 

(Vježbe)

 

 

 

 

 

Osnovi teorije spoljne politike (Predavanja)

Prof.dr Kemal Brkić

 

 

 

Sudnica

Osnovi teorije spoljne politike (Vježbe)

 

 

 

 

 

VI SEMESTAR

Izborni sistemi

(Predavanja)

Doc.dr Izudin Šarić

 

 

 

 

Izborni sistemi

(Vježbe)

 

 

 

 

 

Međunarodni odnosi

(Predavanja)

Prof.dr Kemal Brkić

 

 

 

 

Međunarodni odnosi 

(Vježbe)

 

 

 

 

 

Žurnalistika i komunikologija

(Predavanja)

 

 

 

 

Sudnica

Žurnalistika i komunikologija

(Vježbe)

 

 

 

 

 

IZBORNI PREDMETI

Marketing* 

(Predavanja)

Doc.dr Lidija Vučićević

 

 

 

 

Marketing*

(Vježbe)

 

 

 

 

 

Preduzetništvo*

(Predavanja)

Prof.dr Izet Banda

 

 

 

Kabinet br. I

Preduzetništvo*

(Vježbe)

 

 

 

 

 

Sociologija religije* (Predavanja)

Akademik prof.dr. Zoran Milošević

 

 

 

Mali amfiteatar

Sociologija religije*

(Vježbe)

 

 

 

 

 

Predmeti označeni * su izborni predmeti

 

 

 

VII i VIII semestar

PREDMET

PROFESOR

DAN

VRIJEME

KABINET

VII SEMESTAR

Međunarodno javno pravo (Predavanja)

Prof.dr Nenad Avramović

 

 

 

Sudnica

Međunarodno javno pravo (Vježbe)

 

 

 

 

 

Javno mnjenje

(Predavanja)

Prof.dr Kemal Brkić

 

 

 

Sudnica

Javno mnjenje

(Vježbe)

 

 

 

 

 

Diplomatsko i konzularno pravo i praksa (Predavanja)

Prof.dr Kemal Brkić

 

 

 

 

Diplomatsko i konzularno pravo i praksa (Vježbe)

 

 

 

 

 

VIII SEMESTAR

Politički marketing

(Predavanja) 

Prof.dr Izet Banda

 

 

 

Kabinet br. I

Politički marketing

(Vježbe)

Prof.dr Izet Banda

 

 

 

 

Političko ponašanje

(Predavanja)

 

 

 

 

Sudnica

Političko ponašanje

(Vježbe)

 

 

 

 

 

IZBORNI PREDMETI

Lokalna samouprava* (Predavanja)

Prof.dr Kemal Brkić

 

 

 

 

Lokalna samouprava* (Vježbe)

 

 

 

 

 

Svjetska istorija poslije 1945*  (Predavanja)

Prof.dr Edin Ramić

 

 

 

 

Svjetska istorija poslije 1945*  (Vježbe)

Prof.dr Edin Ramić

 

 

 

 

Politička kultura* (Predavanja)

Akademik prof.dr Zoran Milošević

 

 

 

Mali amfiteatar

Politička kultura*

(Vježbe)

 

 

 

 

 

Predmeti označeni * su izborni predmeti