Fakultet političkih nauka

Studijski program – Žurnalistika i komunikologija

*NAPOMENA:

Prilikom učitavanja rasporeda neophodan je „refresh (F5)“

Sve izmjene vezane za rasporeda pratite i na OGLASNOJ TABLI

Od ponuđena dva strana jezika student bira jedan

Od ponuđenih izbornih predmeta student polaže dva (jedan izborni za zimski, jedan izborni za ljetni semestar)

 

I i II semestar

 

Predmet

Profesor

Datum

Dan

Vrijeme

Kabinet

I SEMESTAR

Uvod u političku teoriju

Prof.dr Dragan Tančić

 

 

 

 

Uvod u pravo

Doc.dr Albina Abidović

 

 

 

 

Engleski jezik I

Doc.dr N.J.

 

 

 

 

Engleski jezik I ( VJEŽBE )

Mr Alisa Memić, lektor

 

 

 

 

Njemački jezik I

Mr Mebrura Selić, lektor

 

 

 

 

II SEMESTAR

Sociologija

Akademik prof.dr Zoran Milošević

07.03.2018.god.

14.03.2018.god.

21.03.2018.god.

28.03.2018.god.

04.04.2018.god.

11.04.2018.god.

18.04.2018.god.

25.04.2018.god.

09.05.2018.god.

16.05.2018.god.

Srijeda

13:30 – 15:30 h

Veliki amfiteatar

Istorija političkih teorija

Prof.dr Dragan Tančić

22.03.2018.god.

28.04.2018.god.

26.05.2018.god.

Četvrtak

Subota

Subota  

09:00 – 11:00 h

10:00 – 12:00 h

10:00 – 12:00 h

Sudnica

Uvod u filozofiju

Prof.dr Kemal Brkić

07.03.2018.god.

28.03.2018.god.

11.04.2018.god.

25.04.2018.god.

09.05.2018.god.

23.05.2018.god.

Srijeda

16:00 – 18:00 h

Kabinet br. III

IZBORNI PREDMETI

Retorika*

Prof.dr Brano Miljuš

10.03.2018.god.

31.03.2018.god.

07.04.2018.god.

21.04.2018.god.

12.05.2018.god.

19.05.2018.god.

Subota

14:00 – 15:00 h

Sudnica

B/H/S jezici*

Prof.dr Drago Tešanović

 

 

 

 

Osnovi ekonomije*

Doc.dr Izet Banda

 

 

 

 

Predmeti označeni * su izborni predmeti

 

III i IV semestar

 

Predmet

Profesor

Datum

Dan

Vrijeme

Kabinet

III SEMESTAR

Politička sociologija

Akademik prof.dr Zoran Milošević

 

 

 

 

Ustavno pravo

Doc.dr Albina Abidović

 

 

 

 

Engleski jezik II

Doc.dr N.J.

 

 

 

 

Engleski jezik II (VJEŽBE)

Mr Alisa Memić, lektor

 

 

 

 

Njemački jezik II

Mr Mebrura Selić, lektor

 

 

 

 

IV SEMESTAR

Savremena politička teorija

Prof.dr Dragan Tančić

22.03.2018.god.

28.04.2018.god.

26.05.2018.god.

Četvrtak

Subota

Subota

11:00 – 13:00 h

12:00 – 14:00 h

12:00 – 14:00 h

Sudnica

Uporedna politika

Prof.dr Dragan Tančić

22.03.2018.god.

28.04.2018.god.

26.05.2018.god.

Četvrtak

Subota

Subota

13:00 – 15:00 h

14:00 – 16:00 h

14:00 – 16:00 h

Sudnica

Geopolitika

Akademik prof.dr Zoran Milošević

07.03.2018.god.

14.03.2018.god.

21.03.2018.god.

28.03.2018.god.

04.04.2018.god.

11.04.2018.god.

18.04.2018.god.

25.04.2018.god.

09.05.2018.god.

16.05.2018.god.

Srijeda

15:30 – 16:30 h

Veliki amfiteatar

IZBORNI PREDMETI

Osnovi informatike*

Prof.dr Halid Žigić

07.03.2018.god.

14.03.2018.god.

21.03.2018.god.

28.03.2018.god.

04.04.2018.god.

11.04.2018.god.

18.04.2018.god.

25.04.2018.god.

09.05.2018.god.

16.05.2018.god.

Srijeda

10:00 – 12:00 h

Kabinet informatike

Kancelarijsko poslovanje*

Prof.dr Kemal Brkić

 

 

 

 

Menadžment*

Prof.dr. Hariz Agić

 

 

 

 

Predmeti označeni * su izborni predmeti

 

V i VI semestar

 

Predmet

Profesor

Datum

Dan

Vrijeme

Kabinet

V SEMESTAR

Politička antropologija

Akademik prof.dr Zoran Milošević

 

 

 

 

Političke partije

Prof.dr Dragan Tančić

 

 

 

 

Osnovi teorije spoljne politike

Prof.dr Dragan Tančić

 

 

 

 

VI SEMESTAR

Izborni sistemi

Prof. dr Brano Miljuš

10.03.2018.god.

31.03.2018.god.

07.04.2018.god.

21.04.2018.god.

12.05.2018.god.

19.05.2018.god.

Subota

16:00 – 17:00 h

Sudnica

Međunarodni odnosi

Prof. dr Brano Miljuš

10.03.2018.god.

31.03.2018.god.

07.04.2018.god.

21.04.2018.god.

12.05.2018.god.

19.05.2018.god.

Subota

15:00 – 16:00 h

Sudnica

Žurnalistika

Prof. dr Dragan Tančić

21.03.2018.god.

27.04.2018.god.

25.05.2018.god.

Srijeda

Petak

Petak

14:00 – 16:00 h

Sudnica

IZBORNI PREDMETI

Marketing*

Prof. dr Nevenka Nićin

08.03.2018.god.

05.04.2018.god.

10.05.2018.god.

02.06.2018.god.

Četvrtak

Četvrtak

Četvrtak

Subota

13:00 – 15:00 h

13:00 – 15:00 h

12:00 – 15:00 h

12:00 – 15:00 h

Kabinet br. III

Preduzetništvo*

Doc.dr Izet Banda

06.03.2018.god.

13.03.2018.god.

20.03.2018.god.

27.03.2018.god.

03.04.2018.god.

10.04.2018.god.

17.04.2018.god.

08.05.2018.god.

15.05.2018.god.

22.05.2018.god.

Utorak

10:00 – 12:00 h

Kabinet br. I

Sociologija religije*

Akademik prof.dr. Zoran Milošević

 

 

 

 

Predmeti označeni * su izborni predmeti

 

VII i VIII semestar

 

Predmet

Profesor

Datum

Dan

Vrijeme

Kabinet

VII SEMESTAR

Međunarodno javno pravo

Prof.dr Nenad Avramović

 

 

 

 

Javno mnjenje

Prof.dr Dragan Tančić

 

 

 

 

Diplomatsko i konzularno pravo i praksa

Prof.dr Brano Miljuš

 

 

 

 

VIII SEMESTAR

Politički marketing

Prof.dr Izet Banda

06.03.2018.god.

13.03.2018.god.

20.03.2018.god.

27.03.2018.god.

03.04.2018.god.

10.04.2018.god.

17.04.2018.god.

08.05.2018.god.

15.05.2018.god.

22.05.2018.god.

Utorak

16:00 – 17:00 h

Kabinet br. I

Političko ponašanje

Prof. dr Dragan Tančić

21.03.2018.god.

27.04.2018.god.

25.05.2018.god.

Srijeda

Petak

Petak

14:00 – 16:00 h

Sudnica

IZBORNI PREDMETI

Lokalna samouprava*

Prof.dr Brano Miljuš

 

 

 

 

Svjetska istorija poslije 1945*

Prof. dr Edin Ramić

17.03.2018.god.

14.04.2018.god.

12.05.2018.god.

Subota

15:00 – 16:30 h

Sudnica

Politička kultura*

Akademik prof.dr Zoran Milošević

 

 

 

 

Predmeti označeni * su izborni predmeti