Fakultet političkih nauka

Studijski program – Žurnalistika i komunikologija

*NAPOMENA:

Prilikom učitavanja rasporeda neophodan je „refresh (F5)“

Sve izmjene vezane za rasporeda pratite i na OGLASNOJ TABLI

Od ponuđena dva strana jezika student bira jedan

Od ponuđenih izbornih predmeta student polaže dva (jedan izborni za zimski, jedan izborni za ljetni semestar)

 

I i II semestar

 

Predmet

Profesor

Datum

Dan

Vrijeme

Kabinet

I SEMESTAR

Uvod u političku teoriju

Prof.dr Dragan Tančić

Predavanja su održana u zimskom semestru*

Uvod u pravo

 

Engleski jezik I

 

Engleski jezik I ( VJEŽBE )

Mr Alisa Memić, lektor

Njemački jezik I

Mr Mebrura Selić, lektor

II SEMESTAR

Sociologija

Akademik prof.dr Zoran Milošević

11.03.2019.god.

25.03.2019.god.

08.04.2019.god.

22.04.2019.god.

13.05.2019.god

Ponedeljak

09:00 – 13:00 h

Veliki amfiteatar

 

Istorija političkih teorija

 

Prof.dr Dragan Tančić

23.03.2019.god.

20.04.2019.god.

25.05.2019.god.

 

Subota

 

11:30 – 13:00 h

Sudnica

 

 

 

Uvod u filozofiju

 

 

 

 

Prof.dr Kemal Brkić

06.03.2019.god.

13.03.2019.god.

20.03.2019.god.

27.03.2019.god.

03.04.2019.god.

10.04.2019.god.

17.04.2019.god.

24.04.2019.god.

08.05.2019.god.

15.05.2019.god.

 

 

 

 

Srijeda

10:00 – 11:00 h

10:00 – 11:00 h

10:00 – 11:00 h

10:00 – 11:00 h

10:00 – 11:00 h

10:00 – 11:00 h

10:00 – 11:00 h

10:00 – 11:00 h

10:00 – 11:00 h

11:00 – 12:00 h

 

 

 

 

Kabinet br.III

IZBORNI PREDMETI

Retorika

Akademik prof.dr Zoran Milošević

22.04.2019.god.

13.05.2019.god.

 

Ponedeljak

 

14:00 – 17:00

Sudnica

B/H/S jezici

Doc.dr Jelena Vojinović - Kostić

Predavanja su održana u zimskom semestru*

Osnovi ekonomije

Prof.dr Izet Banda

Predavanja su održana u zimskom semestru*

Predmeti označeni * su izborni predmeti

 

III i IV semestar

 

Predmet

Profesor

Datum

Dan

Vrijeme

Kabinet

III SEMESTAR

Politička sociologija

Akademik prof.dr Zoran Milošević

Predavanja su održana u zimskom semestru*

Ustavno pravo

 

Engleski jezik II

 

Engleski jezik II (VJEŽBE)

Mr Alisa Memić, lektor

Njemački jezik II

Mr Mebrura Selić, lektor

IV SEMESTAR

 

Savremena politička teorija

 

Prof.dr Dragan Tančić

23.03.2019.god.

20.04.2019.god.

25.05.2019.god.

 

Subota

 

13:00 – 14:30 h

Sudnica

 

Uporedna politika

 

Prof.dr Dragan Tančić

23.03.2019.god.

20.04.2019.god.

25.05.2019.god.

 

Subota

 

10:00 – 11:30 h

Sudnica

 

Geopolitika

 

Akademik prof.dr Zoran Milošević

11.03.2019.god.

25.03.2019.god.

22.04.2019.god.

13.05.2019.god.

 

Ponedeljak

13:00 – 14:00 h

Veliki amfiteatar

IZBORNI PREDMETI

 

 

 

Osnovi informatike*

 

 

 

 

Prof.dr Halid Žigić

06.03.2019.god.

13.03.2019.god.

20.03.2019.god.

27.03.2019.god.

03.04.2019.god.

10.04.2019.god.

17.04.2019.god.

24.04.2019.god.

08.05.2019.god.

15.05.2019.god.

 

 

 

 

Srijeda

 

 

 

 

 

 

10:00 – 12:00 h

 

 

 

Kabinet informatike

Kancelarijsko poslovanje*

Prof.dr Kemal Brkić

Predavanja su održana u zimskom semestru*

Menadžment*

Prof.dr. Hariz Agić

Predavanja su održana u zimskom semestru*

Predmeti označeni * su izborni predmeti

 

V i VI semestar

 

Predmet

Profesor

Datum

Dan

Vrijeme

Kabinet

V SEMESTAR

Politička antropologija

Akademik prof.dr Zoran Milošević

Predavanja su održana u zimskom semestru*

Političke partije

Prof.dr Dragan Tančić

Osnovi teorije spoljne politike

Prof.dr Dragan Tančić

VI SEMESTAR

 

Izborni sistemi

 

Doc.dr Izudin Šarić

12.03.2019.god.

09.04.2019.god.

07.05.2019.god.

 

Utorak

 

 

12:00 – 14:00 h

Sudnica

 

Međunarodni odnosi

 

Prof.dr Brano Miljuš

27.04.2019.god.

04.05.2019.god.

18.05.2019.god.

 

Subota

12:00 – 14:00 h

14:00 – 16:00 h

14:00 – 16:00 h

 

Sudnica

 

Žurnalistika

 

Prof.dr Dragan Tančić

23.03.2019.god.

20.04.2019.god.

25.05.2019.god.

 

Subota

 

08:30 – 10:00 h

Sudnica

IZBORNI PREDMETI

Marketing*

Prof.dr Nevenka Nićin

08.03.2019.god.

20.04.2019.god.

Petak

Subota

13:00 – 16:00 h

Kabinet br.III

Preduzetništvo*

Prof.dr Izet Banda

05.03.2019.god.

12.03.2019.god.

19.03.2019.god.

26.03.2019.god.

02.04.2019.god.

09.04.2019.god.

16.04.2019.god.

23.04.2019.god.

30.04.2019.god.

07.05.2019.god.

Utorak

10:00 – 12:00 h

 

 

 

 

 

Kabinet br.I

Sociologija religije*

Akademik prof.dr. Zoran Milošević

Predavanja su održana u zimskom semestru*

Predmeti označeni * su izborni predmeti

 

VII i VIII semestar

 

Predmet

Profesor

Datum

Dan

Vrijeme

Kabinet

VII SEMESTAR

Međunarodno javno pravo

Prof.dr Nenad Avramović

Predavanja su održana u zimskom semestru*

Javno mnjenje

Prof.dr Dragan Tančić

Diplomatsko i konzularno pravo i praksa

Prof.dr Brano Miljuš

VIII SEMESTAR

 

 

 

Politički marketing

 

 

 

 

Prof.dr Izet Banda

08.03.2019.god.

15.03.2019.god.

22.03.2019.god.

29.03.2019.god.

05.04.2019.god.

12.04.2019.god.

19.04.2019.god.

26.04.2019.god.

03.05.2019.god.

10.05.2019.god.

 

 

 

 

Petak

 

 

 

 

14:00 – 15:00 h

 

 

 

 

Kabinet br.I

 

Političko ponašanje

 

Prof.dr Dragan Tančić

23.03.2019.god.

20.04.2019.god.

25.05.2019.god.

 

Subota

 

14:30 – 16:00 h

 

Sudnica

IZBORNI PREDMETI

Lokalna samouprava*

Prof.dr Kemal Brkić

Predavanja su održana u zimskom semestru*

 

 

Svjetska istorija poslije 1945*

 

 

Prof.dr Edin Ramić

04.03.2019.god.

18.03.2019.god.

01.04.2019.god.

15.04.2019.god.

29.04.2019.god.

06.05.2019.god.

 

 

Ponedeljak

 

 

14:00 – 15:00 h

 

 

Sudnica

Politička kultura*

Akademik prof.dr Zoran Milošević

Predavanja su održana u zimskom semestru*

Predmeti označeni * su izborni predmeti