Pedagoški fakultet

Studijski program – Vaspitač predškolskih ustanova

*NAPOMENA:

Prilikom učitavanja rasporeda neophodan je „refresh (F5)“

Sve izmjene vezane za rasporeda pratite i na OGLASNOJ TABLI

Od ponuđena dva strana jezika student bira jedan

Od ponuđenih izbornih predmeta student polaže dva (jedan izborni za zimski, jedan izborni za ljetni semestar)

 

I i II semestar

 

Predmet

Profesor

Datum

Dan

Vrijeme

Kabinet

I SEMESTAR

B/H/S jezici

Doc.dr Jelena Vojinović - Kostić

Predavanja su održana u zimskom semestru*

Matematika

Prof.dr Radoslav Galić

Matematika (VJEŽBE)

Senad Hodžić, demonstrator

Engleski jezik I

 

Engleski jezik I (VJEŽBE)

Mr Alisa Memić, lektor

Njemački jezik I

Mr Mebrura Selić, lektor

II SEMESTAR

Sociologija

Akademik.prof.dr Zoran Milošević

11.03.2019.god.

25.03.2019.god.

08.04.2019.god.

22.04.2019.god.

13.05.2019.god.

Ponedeljak

09:00 – 13:00 h

Veliki amfiteatar

Opšta pedagogija

Prof.dr Esed Karić

07.03.2019.god.

14.03.2019.god.

21.03.2019.god.

28.03.2019.god.

11.04.2019.god.

18.04.2019.god.

25.04.2019.god.

02.05.2019.god.

09.05.2019.god.

16.05.2019.god.

Četvrtak

13:00 – 15:00 h

Sudnica

Vokalno – instrumentalna nastava

Prof.dr Suzana Kusovac Sladoje

06.04.2019.god.

20.04.2019.god.

Subota

13:00 – 16:00 h

Kabinet br. IV

IZBORNI PREDMETI

Osnovi ekonomije*

Prof.dr Izet Banda

Predavanja su održana u zimskom semestru*

Higijena*

Prof.dr Azijada Beganlić

21.03.2019.god.

04.04.2019.god.

25.04.2019.god.

15.05.2019.god.

Četvrtak

Četvrtak

Četvrtak

Srijeda

15:30 – 17:30 h

15:30 – 17:30 h

15:30 – 16:30 h

15:30 – 16:30 h

Mali amfiteatar

Opšta lingvistika*

  

Prof.dr Jelena Vojinović - Kostić

Predavanja su održana u zimskom semestru*

Predmeti označeni * su izborni predmeti

 

III i IV semestar

 

Predmet

Profesor

Datum

Dan

Vrijeme

Kabinet

III SEMESTAR

Opšta psihologija

Doc.dr Nermin Mulaosmanović

Predavanja su održana u zimskom semestru*

Didaktika

Prof.dr E.M.

Engleski jezik II

 

Engleski jezik II (VJEŽBE)

Mr Alisa Memić, lektor

Njemački jezik II

Mr Mebrura Selić, lektor

IV SEMESTAR

Književnost

Doc.dr Jelena Vojinović - Kostić

16.03.2019.god.

13.04.2019.god.

25.05.2019.god.

 

Subota

 

11:00 – 13:00 h

Kabinet br. IV

Pedagoška psihologija

Doc.dr Nermin Mulaosmanović

06.03.2019.god.

20.03.2019.god.

03.04.2019.god.

17.04.2019.god.

08.05.2019.god.

22.05.2019.god.

Srijeda

18:00 – 19:00 h

Kabinet br. I

Porordična pedagogija

Prof.dr Esed Karić

06.03.2019.god.

13.03.2019.god.

20.03.2019.god.

27.03.2019.god.

03.04.2019.god.

10.04.2019.god.

17.04.2019.god.

24.04.2019.god.

08.05.2019.god.

15.05.2019.god.

Srijeda

15:00 – 16:30 h

Sudnica

IZBORNI PREDMETI

Osnovi informatike

Prof.dr Halid Žigić

06.03.2019.god.

13.03.2019.god.

20.03.2019.god.

27.03.2019.god.

03.04.2019.god.

10.04.2019.god.

17.04.2019.god.

24.04.2019.god.

08.05.2019.god.

15.05.2019.god.

Srijeda

10:00 – 12:00 h

Kabinet informatike

Filmska i TV kultura*

Doc.dr Larisa Softić Gasal

27.03.2019.god.

24.04.2019.god.

22.05.2019.god.

Srijeda

16:30 – 18:30 h

Kabinet br. III

Pedagoška informatika*

Prof.dr E.M.

Predavanja su održana u zimskom semestru*

Predmeti označeni * su izborni predmeti

 

V i VI semestar

 

Predmet

Profesor

Datum

Dan

Vrijeme

Kabinet

V SEMESTAR

Priroda i društvo

Prof.dr Tešo Ristić

Predavanja su održana u zimskom semestru*

Književnost za djecu

Doc.dr Jelena Vojinović - Kostić

Metodika razvoja početnih matematičkih pojmova

Prof.dr B.Š.

VI SEMESTAR

Metodika rada sa djecom sa posebnim potrebama

Doc.dr Edisa Šljivić

16.03.2019.god.

13.04.2019.god.

18.05.2019.god.

 

Subota

 

10:00 – 12:00 h

10:00 – 12:00 h

10:00 – 14:00 h

 

Kabinet br. III

 

 

Metodika nastave fizičke kulture

 

 

Prof.dr Izudin Tanović

09.03.2019.god.

23.03.2019.god.

06.04.2019.god.

20.04.2019.god.

11.05.2019.god.

25.05.2019.god.

 

Subota

10:30 – 13:30 h

10:30 – 13:30 h

10:00 – 12:00 h

10:00 – 13:00 h

10:00 – 13:00 h

10:00 – 13:00 h  

Kabinet br. I

 

 

 

 

Predškolska pedagogija

 

 

 

 

 

Prof.dr Esed Karić

06.03.2019.god.

13.03.2019.god.

20.03.2019.god.

27.03.2019.god.

03.04.2019.god.

10.04.2019.god.

17.04.2019.god.

24.04.2019.god.

08.05.2019.god.

15.05.2019.god.

 

 

 

 

 

Srijeda

 

 

 

 

 

13:00 – 15:00 h

 

 

 

 

 

Sudnica

IZBORNI PREDMETI

Rad u cjelodnevnom produženom boravku*

Prof.dr E.M.

Predavanja su održana u zimskom semestru*

Metodika početnog čitanja i pisanja*

Doc.dr Jelena Vojinović - Kostić

16.03.2019.god.

13.04.2019.god.

25.05.2019.god.

 

Subota

 

09:00 – 10:30 h

Kabinet br. IV

Kineziologija

Prof.dr Branimir Mikić

12.03.2019.god.

26.03.2019.god.

02.04.2019.god.

16.04.2019.god.

07.05.2019.god

 

 

 

Utorak

 

 

11:30 – 13:00 h

Kabinet br. VI

                                                                                                           Predmeti označeni * su izborni predmeti

 

VII i VIII semestar

 

Predmet

Profesor

Datum

Dan

Vrijeme

Kabinet

VII SEMESTAR

Metodika nastave muzičke kulture

Prof.dr Suzana Kusovac Sladoje

Predavanja su održana u zimskom semestru*

Metodika razvoja govora

Doc.dr Edisa Šljivić

Metodika nastave likovne kulture

 

VIII SEMESTAR

Metodika nastave B/H/S jezika i književnosti

Doc.dr Jelena Vojinović - Kostić

16.03.2019.god.

13.04.2019.god.

25.05.2019.god.

 

Subota

 

13:30 – 15:30 h

Kabinet br. IV

 

 

 

Metodička praksa

 

 

 

 

Prof.dr Esed Karić

08.03.2019.god.

15.03.2019.god.

22.03.2019.god.

29.03.2019.god.

05.04.2019.god.

12.04.2019.god.

19.04.2019.god.

26.04.2019.god.

10.05.2019.god.

17.05.2019.god.

 

 

 

 

Petak

 

 

 

 

13:00 – 15:00 h

Sudnica

IZBORNI PREDMETI

Razvojna psihologija*

Doc.dr Nermin Mulaosmanović

06.03.2019.god.

20.03.2019.god.

03.04.2019.god.

17.04.2019.god.

08.05.2019.god.

22.05.2019.god.

Srijeda

16:00 – 17:00 h

Kabinet br. III

Scenska umjetnost*

Doc.dr Larisa Softić Gasal

Predavanja su održana u zimskom semestru*

 

 

Metodika rada u kombinovanom odjeljenju*

 

 

 

 

Prof.dr Esed Karić

07.03.2019.god.

14.03.2019.god.

21.03.2019.god.

28.03.2019.god.

11.04.2019.god.

18.04.2019.god.

25.04.2019.god.

02.05.2019.god.

09.05.2019.god.

16.05.2019.god.

Četvrtak

 

 

 

 

15:00 – 17:00 h

 

 

 

 

 

Sudnica

Predmeti označeni * su izborni predmeti