Pedagoški fakultet

Studijski program – Vaspitač predškolskih ustanova

*NAPOMENA:

Prilikom učitavanja rasporeda neophodan je „refresh (F5)“

Sve izmjene vezane za rasporeda pratite i na OGLASNOJ TABLI

Od ponuđena dva strana jezika student bira jedan

Od ponuđenih izbornih predmeta student polaže dva (jedan izborni za zimski, jedan izborni za ljetni semestar)

 

I i II semestar

 

Predmet

Profesor

Datum

Dan

Vrijeme

Kabinet

I SEMESTAR

B/H/S jezici

Prof.dr Drago Tešanović

 

 

 

 

Matematika

Prof.dr Radoslav Galić

 

 

 

 

Matematika (VJEŽBE)

Muamer Jagodić, demonstrator

 

 

 

 

Engleski jezik I

Doc.dr N.J.

 

 

 

 

Engleski jezik I (VJEŽBE)

Mr Alisa Memić, lektor

 

 

 

 

Njemački jezik I

Mr Mebrura Selić, lektor

 

 

 

 

II SEMESTAR

Sociologija

Ak.prof.dr Zoran Milošević

07.03.2018.god.

14.03.2018.god.

21.03.2018.god.

28.03.2018.god.

04.04.2018.god.

11.04.2018.god.

18.04.2018.god.

25.04.2018.god.

09.05.2018.god.

16.05.2018.god.

Srijeda

13:30 – 15:30 h

Veliki amfiteatar

Opšta pedagogija

Prof.dr E.M.

09.03.2018.god.

23.03.2018.god.

30.03.2018.god.

06.04.2018.god.

13.04.2018.god.

20.04.2018.god.

27.04.2018.god.

11.05.2018.god.

18.05.2018.god.

25.05.2018.god.

Petak

14:00 – 15:00 h

Kabinet br. III

Vokalno – instrumentalna nastava

Prof.dr Suzana Kusovac Sladoje

13.04.2018.god.

03.05.2018.god.

Petak

Četvrtak

15:00 – 17:00 h

13:00 – 15:00 h

Kabinet br. XII

IZBORNI PREDMETI

Osnovi ekonomije*

Doc.dr Izet Banda

 

 

 

 

Higijena*

Prof.dr Azijada Beganlić

14.03.2018.god.

21.03.2018.god.

04.04.2018.god.

18.04.2018.god.

16.05.2018.god.

30.05.2018.god.

Srijeda

17:00 – 18:00 h

16:30 – 17:30 h

16:30 – 17:30 h

16:30 – 17:30 h

17:00 – 18:00 h

17:15 – 18:15 h

Mali amfiteatar

Opšta lingvistika*

Prof.dr Drago Tešanović

 

 

 

 

Predmeti označeni * su izborni predmeti

 

III i IV semestar

 

Predmet

Profesor

Datum

Dan

Vrijeme

Kabinet

III SEMESTAR

Opšta psihologija

Doc.dr Nermin Mulaosmanović

 

 

 

 

Didaktika

Prof.dr E.M.

 

 

 

 

Engleski jezik II

Doc.dr N.J.

 

 

 

 

Engleski jezik II (VJEŽBE)

Mr Alisa Memić, lektor

 

 

 

 

Njemački jezik II

Mr Mebrura Selić, lektor

 

 

 

 

IV SEMESTAR

Književnost

Prof.dr Drago Tešanović

21.04.2018.god.

12.05.2018.god.

26.05.2018.god.

Subota

10:00 – 11:30 h

Kabinet br. IV

Pedagoška psihologija

Doc.dr Nermin Mulaosmanović

07.03.2018.god.

04.04.2018.god.

09.05.2018.god.

Srijeda

16:30 – 18:30 h

Kabinet br. III

Porodična pedagogija

Prof.dr Esed Karić

08.03.2018.god.

22.03.2018.god.

29.03.2018.god.

05.04.2018.god.

12.04.2018.god.

19.04.2018.god.

26.04.2018.god.

10.05.2018.god.

17.05.2018.god.

24.05.2018.god.

Četvrtak

15:00 – 17:00 h

Kabinet br. III

IZBORNI PREDMETI

Osnovi informatike

Prof.dr Halid Žigić

07.03.2018.god.

14.03.2018.god.

21.03.2018.god.

28.03.2018.god.

04.04.2018.god.

11.04.2018.god.

18.04.2018.god.

25.04.2018.god.

09.05.2018.god.

16.05.2018.god.

Srijeda

10:00 – 12:00 h

Kabinet informatike

Filmska i TV kultura*

Doc.dr Larisa Softić Gasal

20.03.2018.god.

17.04.2018.god.

22.05.2018.god.

Utorak

16:30 – 18:00 h

Kabinet br. III

Pedagoška informatika*

Prof.dr E.M.

 

 

 

 

Predmeti označeni * su izborni predmeti

 

V i VI semestar

 

Predmet

Profesor

Datum

Dan

Vrijeme

Kabinet

V SEMESTAR

Priroda i društvo

Prof.dr Tešo Ristić

 

 

 

 

Književnost za djecu

Prof.dr Drago Tešanović

 

 

 

 

Metodika razvoja početnih matematičkih pojmova

Prof.dr B.Š.

 

 

 

 

VI SEMESTAR

Metodika rada sa djecom sa posebnim potrebama

Doc.dr Edisa Šljivić

12.03.2018.god.

26.03.2018.god.

Ponedjeljak

14:00 – 16:15 h

Kabinet br. III

Metodika nastave fizičke kulture

Prof.dr Izudin Tanović

23.03.2018.god.

21.04.2018.god.

12.05.2018.god.

26.05.2018.god.

Petak

Subota

Subota

Subota

09:00 – 11:00 h

13:00 – 15:00 h

13:00 – 15:00 h

13:00 – 15:00 h

Kabinet br. I

Predškolska pedagogija

Prof.dr E.M.

08.03.2018.god.

22.03.2018.god.

29.03.2018.god.

05.04.2018.god.

12.04.2018.god.

19.04.2018.god.

26.04.2018.god.

10.05.2018.god.

17.05.2018.god.

24.05.2018.god.

Četvrtak

14:00 – 15:00 h

Kabinet br. III

IZBORNI PREDMETI

Rad u cjelodnevnom produženom boravku*

Prof.dr E.M.

 

 

 

 

Metodika početnog čitanja i pisanja*

Prof. dr Drago Tešanović

21.04.2018.god.

12.05.2018.god.

26.05.2018.god.

Subota

10:00 – 11:30 h

Kabinet br. IV

Kineziologija*

Prof.dr Branimir Mikić

07.03.2018.god.

14.03.2018.god.

21.03.2018.god.

28.03.2018.god.

11.04.2018.god.

18.04.2018.god.

25.04.2018.god.

09.05.2018.god.

16.05.2018.god.

23.05.2018.god.

Srijeda

11:30 – 13:00 h

Kabinet br. VI

Predmeti označeni * su izborni predmeti

 

VII i VIII semestar

 

Predmet

Profesor

Datum

Dan

Vrijeme

Kabinet

VII SEMESTAR

Metodika nastave muzičke kulture

Prof.dr Suzana Kusovac Sladoje

 

 

 

 

Metodika razvoja govora

Doc.dr Edisa Šljivić

 

 

 

 

Metodika nastave likovne kulture

Prof.dr Petrija Jovičić

 

 

 

 

VIII SEMESTAR

Metodika nastave B/H/S jezika i književnosti

Prof.dr Drago Tešanović

21.04.2018.god.

12.05.2018.god.

26.05.2018.god.

Subota

10:00 – 11:30 h

Kabinet br. IV

Metodička praksa

Prof.dr Esed Karić

09.03.2018.god.

23.03.2018.god.

30.03.2018.god.

06.04.2018.god.

13.04.2018.god.

20.04.2018.god.

27.04.2018.god.

11.05.2018.god.

18.05.2018.god.

25.05.2018.god.

Petak

15:00 – 17:00 h

Kabinet br. III

IZBORNI PREDMETI

Razvojna psihologija*

Doc.dr Nermin Mulaosmanović

14.03.2018.god.

11.04.2018.god.

16.05.2018.god.

Srijeda

16:30 – 18:30 h

Kabinet br. III

Scenska umjetnost*

Doc.dr Larisa Softić Gasal

 

 

 

 

Metodika rada u kombinovanom odjeljenju*

Prof.dr Esed Karić

10.03.2018.god.

17.03.2018.god.

24.03.2018.god.

31.03.2018.god.

07.04.2018.god.

14.04.2018.god.

21.04.2018.god.

28.04.2018.god.

12.05.2018.god.

19.05.2018.god.

Subota

09:00 – 10:00 h

Kabinet br. III

Predmeti označeni * su izborni predmeti