Ekonomski fakultet

Studijski program – Turizam i ekologija

*NAPOMENA:

Prilikom učitavanja rasporeda neophodan je „refresh (F5)“

Sve izmjene vezane za rasporeda pratite i na OGLASNOJ TABLI

Od ponuđena dva strana jezika student bira jedan

Od ponuđenih izbornih predmeta student polaže dva (jedan izborni za zimski, jedan izborni za ljetni semestar)

 

I i II semestar

 

Predmet

Profesor

Datum

Dan

Vrijeme

Kabinet

I SEMESTAR

Osnovi ekonomije

Prof.dr Izet Banda

 

 

 

Kabinet br. I

Matematika

Prof.dr Radoslav Galić

 

 

 

Mali amfiteatar

Matematika ( VJEŽBE )

Senad Hodžić, demonstrator

 

 

 

Veliki amfiteatar

Engleski jezik I

 

 

 

 

Veliki amfiteatar

Engleski jezik I ( VJEŽBE )

Mr Alisa Memić, lektor

 

 

 

Veliki amfiteatar

Njemački jezik I

Mr Mebrura Selić, lektor

 

 

 

Mali amfiteatar

II SEMESTAR

Makroekonomija

Prof.dr Nevenka Nićin

 

 

 

Kabinet br. VI

Sociologija

Akademik prof.dr Zoran Milošević

 

 

 

Veliki amfiteatar

Osnovi informatike

Prof.dr Halid Žigić

 

 

 

Kabinet informatike

IZBORNI PREDMETI

Statističke metode*

Doc.dr Slobodan Nićin

 

 

 

Veliki amfiteatar

Preduzetništvo*

Prof.dr Izet Banda

 

 

 

Kabinet br. I

Menadžment*

Prof.dr Hariz Agić

 

 

 

Mali amfiteatar

Predmeti označeni * su izborni predmeti

 

III i IV semestar

 

Predmet

Profesor

Datum

Dan

Vrijeme

Kabinet

III SEMESTAR

Računovodstvo

Prof.dr Nevenka Nićin

 

 

 

Kabinet br. VI

Međunarodna ekonomija

Prof.dr Izet Banda

 

 

 

Kabinet br. I

Engleski jezik II

 

 

 

 

Veliki amfiteatar

Engleski jezik II (VJEŽBE)

Mr Alisa Memić, lektor

 

 

 

Veliki amfiteatar

Njemački jezik II

Mr Mebrura Selić, lektor

 

 

 

Mali amfiteatar

IV SEMESTAR

 

 

 

Ekonomika preduzeća

 

 

 

 

Prof.dr Izet Banda

 

 

 

Kabinet br. I

Marketing

Prof.dr Nevenka Nićin

 

 

 

Kabinet br. VI

Finansijsko izvještavanje

Prof.dr Anka Bulatović

 

 

 

Kabinet br. II

IZBORNI PREDMETI

Projektni menadžment*

Doc.dr Šemsudin Dervić

 

 

 

Kabinet br. II

Organizacija preduzeća*

Prof.dr Izet Banda

 

 

 

Kabinet br. I

 

Menadžment ljudskih resursa*

 

Prof.dr Hariz Agić

 

 

 

Kabinet br. IV

Predmeti označeni * su izborni predmeti

 

V i VI semestar

 

Predmet

Profesor

Datum

Dan

Vrijeme

Kabinet

V SEMESTAR

Bankarstvo

Prof.dr Anka Bulatović

 

 

 

Kabinet br. II

Poslovne finansije

Prof.dr Nevenka Nićin

 

 

 

Kabinet br. VI

Poslovno pravo

Prof.dr Nenad Avramović

 

 

 

 

VI SEMESTAR

Kulturni turizam

Prof.dr. Tešo Ristić

 

 

 

Kabinet br. XII

Industrijska ekologija

Prof.dr. Tešo Ristić

 

 

 

Kabinet br. XII

Turistička politika i razvoj

Doc.dr Jusuf Omerović

 

 

 

Kabinet br. III

IZBORNI PREDMETI

Istraživanje tržišta*

Prof.dr Izet Banda

 

 

 

Kabinet br. I

Marketing logistike*

Prof.dr Izet Banda

 

 

 

Kabinet br. I

Osiguranje*

Prof.dr Nenad Avramović

 

 

 

Sudnica

Predmeti označeni * su izborni predmeti

 

VII i VIII semestar

 

Predmet

Profesor

Datum

Dan

Vrijeme

Kabinet

VII SEMESTAR

Ekonomika turizma

Prof.dr Izet Banda

 

 

 

Kabinet br. I

Ekonomski aspekti životne sredine

Doc.dr Slobodan Nićin

 

 

 

Kabinet informatike

Upravljanje ekološkim rizikom

Prof.dr Tešo Ristić

 

 

 

Kabinet br. XII

VIII SEMESTAR

 

Menadžment turističke destinacije

 

 

Prof.dr Tešo Ristić

16.03.2019.god.

13.04.2019.god.

 

Subota

13:30 – 15:00 h

12:00 – 13:30 h

 

 

Kabinet br. XII

 

Turistička geografija

 

 

Prof.dr Tešo Ristić

16.03.2019.god.

13.04.2019.god.

 

Subota

15:00 – 16:30 h

13:30 – 15:00 h

Kabinet br. XII

IZBORNI PREDMETI

Ekološki menadžment*

 

 

 

 

 

Marketing u turizmu*

Prof.dr Nevenka Nićin

08.03.2019.god.

20.04.2019.god.

Petak

Subota

13:00 – 16:00 h

Kabinet br. VI

Globalni turizam*

Doc.dr. Jusuf Omerović

 

 

 

Kabinet br. III

Predmeti označeni * su izborni predmeti