Ekonomski fakultet

Studijski program – Turizam i ekologija

*NAPOMENA:

Prilikom učitavanja rasporeda neophodan je „refresh (F5)“

Sve izmjene vezane za rasporeda pratite i na OGLASNOJ TABLI

Od ponuđena dva strana jezika student bira jedan

Od ponuđenih izbornih predmeta student polaže dva (jedan izborni za zimski, jedan izborni za ljetni semestar)

 

I i II semestar

 

Predmet

Profesor

Datum

Dan

Vrijeme

Kabinet

I SEMESTAR

Osnovi ekonomije

Doc.dr Izet Banda

 

 

 

 

Matematika

Prof.dr Radoslav Galić

 

 

 

 

Matematika ( VJEŽBE )

Muamer Jagodić, demonstrator

 

 

 

 

Engleski jezik I

Doc.dr N.J.

 

 

 

 

Engleski jezik I ( VJEŽBE )

Mr Alisa Memić, lektor

 

 

 

 

Njemački jezik I

Mr Mebrura Selić, lektor

 

 

 

 

II SEMESTAR

Makroekonomija

Prof.dr Nevenka Nićin

08.03.2018.god.

05.04.2018.god.

10.05.2018.god.

02.06.2018.god.

Četvrtak

Četvrtak

Četvrtak

Subota

10:00 – 13:00 h

10:00 – 13:00 h

10:00 – 12:00 h

10:00 – 12:00 h

Kabinet br. III

Sociologija

Akademik prof.dr Zoran Milošević

07.03.2018.god.

14.03.2018.god.

21.03.2018.god.

28.03.2018.god.

04.04.2018.god.

11.04.2018.god.

18.04.2018.god.

25.04.2018.god.

09.05.2018.god.

16.05.2018.god.

Srijeda

13:30 – 15:30 h

Veliki amfiteatar

Osnovi informatike

Prof.dr Halid Žigić

07.03.2018.god.

14.03.2018.god.

21.03.2018.god.

28.03.2018.god.

04.04.2018.god.

11.04.2018.god.

18.04.2018.god.

25.04.2018.god.

09.05.2018.god.

16.05.2018.god.

Srijeda

10:00 – 12:00 h

Kabinet informatike

IZBORNI PREDMETI

Statističke metode*

Doc.dr Slobodan Nićin

16.03.2018.god.

29.03.2018.god.

19.04.2018.god.

17.05.2018.god.

24.05.2018.god.

Petak

Četvrtak

Četvrtak

Četvrtak

Četvrtak

14:00 – 18:00 h

10:00 – 14:00 h

10:00 – 14:00 h

10:00 – 14:00 h

10:00 – 14:00 h

Veliki amfiteatar

Preduzetništvo*

Doc.dr Izet Banda

06.03.2018.god.

13.03.2018.god.

20.03.2018.god.

27.03.2018.god.

03.04.2018.god.

10.04.2018.god.

17.04.2018.god.

08.05.2018.god.

15.05.2018.god.

22.05.2018.god.

Utorak

10:00 – 12:00 h

Kabinet br. I

Menadžment*

Prof.dr Hariz Agić

 

 

 

 

Predmeti označeni * su izborni predmeti

 

III i IV semestar

 

Predmet

Profesor

Datum

Dan

Vrijeme

Kabinet

III SEMESTAR

Računovodstvo

Prof.dr Nevenka Nićin

 

 

 

 

Međunarodna ekonomija

Doc.dr Izet Banda

 

 

 

 

Engleski jezik II

Doc.dr N.J.

 

 

 

 

Engleski jezik II (VJEŽBE)

Mr Alisa Memić, lektor

 

 

 

 

Njemački jezik II

Mr Mebrura Selić, lektor

 

 

 

 

IV SEMESTAR

Ekonomika preduzeća

Doc.dr Izet Banda

09.03.2018.god.

16.03.2018.god.

23.03.2018.god.

30.03.2018.god.

06.04.2018.god.

13.04.2018.god.

20.04.2018.god.

11.05.2018.god.

18.05.2018.god.

25.05.2018.god.

Petak

10:00 – 12:00 h

Kabinet br. I

Marketing

Prof.dr Nevenka Nićin

08.03.2018.god.

05.04.2018.god.

10.05.2018.god.

02.06.2018.god.

Četvrtak

Četvrtak

Četvrtak

Subota

13:00 – 15:00 h

13:00 – 15:00 h

12:00 – 15:00 h

12:00 – 15:00 h

Kabinet br. III

Finansijsko izvještavanje

Doc.dr Anka Bulatović

07.03.2018.god.

14.03.2018.god.

28.03.2018.god.

04.04.2018.god.

11.04.2018.god.

18.04.2018.god.

09.05.2018.god.

16.05.2018.god.

29.05.2018.god.

30.05.2018.god.

Srijeda

15:00 – 17:00 h

Kabinet br. III

IZBORNI PREDMETI

Projektni menadžment*

Doc.dr Šemsudin Dervić

24.03.2018.god.

07.04.2018.god.

12.05.2018.god.

Subota

10:00 – 12:00 h

Kabinet br. II

Organizacija preduzeća*

Doc.dr Izet Banda

 

 

 

 

Menadžment ljudskih resursa*

Prof.dr Hariz Agić

20.03.2018.god.

17.04.2018.god.

15.05.2018.god.

Utorak

16:00 – 18:00 h

Kabinet br. IV

Predmeti označeni * su izborni predmeti

 

V i VI semestar

 

Predmet

Profesor

Datum

Dan

Vrijeme

Kabinet

V SEMESTAR

Bankarstvo

Doc.dr Anka Bulatović

 

 

 

 

Poslovne finansije

Prof.dr Nevenka Nićin

 

 

 

 

Poslovno pravo

Prof.dr Nenad Avramović

 

 

 

 

VI SEMESTAR

Kulturni turizam

Prof.dr. Tešo Ristić

24.03.2018.god.

21.04.2018.god.

19.05.2018.god.

Subota

15:00 – 16:30 h

Kabinet br. III

Industrijska ekologija

Prof.dr. Tešo Ristić

24.03.2018.god.

21.04.2018.god.

19.05.2018.god.

Subota

16:30 – 18:00 h

Kabinet br. III

Turistička politika i razvoj

Doc.dr Jusuf Omerović

17.03.2018.god.

14.04.2018.god.

12.05.2018.god.

Subota

10:00 – 12:00 h

Kabinet br. I

IZBORNI PREDMETI

Istraživanje tržišta*

Doc.dr Izet Banda

09.03.2018.god.

16.03.2018.god.

23.03.2018.god.

30.03.2018.god.

06.04.2018.god.

13.04.2018.god.

20.04.2018.god.

11.05.2018.god.

18.05.2018.god.

25.05.2018.god.

Petak

12:00 – 14:00 h

Kabinet br. I

Marketing logistike*

Doc.dr Izet Banda

 

 

 

 

Osiguranje*

Prof.dr Nenad Avramović

 

 

 

 

Predmeti označeni * su izborni predmeti

 

VII i VIII semestar

 

Predmet

Profesor

Datum

Dan

Vrijeme

Kabinet

VII SEMESTAR

Ekonomika turizma

Doc.dr Vojislava Grbić

 

 

 

 

Ekonomski aspekti životne sredine

Doc.dr Stevo Stević

 

 

 

 

Upravljanje ekološkim rizikom

Prof.dr Tešo Ristić

 

 

 

 

VIII SEMESTAR

Menadžment turističke destinacije

 

 

 

 

 

Turistička geografija

Prof.dr Tešo Ristić

 

 

 

 

IZBORNI PREDMETI

Ekološki menadžment

Doc.dr Miro Maksimović

 

 

 

 

Marketing u turizmu

Prof.dr Srećko Novaković

 

 

 

 

Globalni turizam

Prof.dr Milinko Ranilović

 

 

 

 

Predmeti označeni * su izborni predmeti