Ekonomski fakultet

Studijski program – Turizam i ekologija

*NAPOMENA:

Prilikom učitavanja rasporeda neophodan je „refresh (F5)“

Sve izmjene vezane za rasporeda pratite i na OGLASNOJ TABLI

Od ponuđena dva strana jezika student bira jedan

Od ponuđenih izbornih predmeta student polaže dva (jedan izborni za zimski, jedan izborni za ljetni semestar)

 

I i II semestar

 

Predmet

Profesor

Datum

Dan

Vrijeme

Kabinet

I SEMESTAR

Osnovi ekonomije

Prof.dr Izet Banda

09.10.2018.god.

16.10.2018.god.

23.10.2018.god.

30.10.2018.god.

06.11.2018.god.

13.11.2018.god.

20.11.2018.god.

27.11.2018.god.

04.12.2018.god.

11.12.2018.god.

18.12.2018.god.

Utorak

10:00 – 12:00 h

Kabinet br. I

Matematika

Prof.dr Radoslav Galić

12.10.2018.god.

22.10.2018.god.

08.11.2018.god.

22.11.2018.god.

06.12.2018.god.

     Petak

Ponedeljak

Četvrtak

Četvrtak

Četvrtak

10:00 – 13:00 h

10:00 – 13:00 h

10:00 – 13:00 h

10:00 – 13:00 h

10:00 – 13:00 h

Mali amfiteatar

Matematika ( VJEŽBE )

Senad Hodžić, demonstrator

12.11.2018.god.

26.11.2018.god.

10.12.2018.god.

17.12.2018.god.

Ponedeljak

16:00 – 17:30 h

Veliki amfiteatar

Engleski jezik I

 

06.10.2018.god.

20.10.2018.god.

03.11.2018.god.

17.11.2018.god.

01.12.2018.god.

Subota

09:00 – 12:00 h

Veliki amfiteatar

Engleski jezik I ( VJEŽBE )

Mr Alisa Memić, lektor

30.10.2018.god.

06.11.2018.god.

13.11.2018.god.

20.11.2018.god.

27.11.2018.god.

04.12.2018.god.

Utorak

13:00 – 14:00 h

Veliki amfiteatar

Njemački jezik I

Mr Mebrura Selić, lektor

08.10.2018.god.

15.10.2018.god.

22.10.2018.god.

29.10.2018.god.

05.11.2018.god.

12.11.2018.god.

19.11.2018.god.

26.11.2018.god.

03.12.2018.god.

10.12.2018.god.

Ponedjeljak

08:00 – 09:30 h

Mali amfiteatar

II SEMESTAR

Makroekonomija

Prof.dr Nevenka Nićin

 

 

 

 

Sociologija

Akademik prof.dr Zoran Milošević

 

 

 

 

Osnovi informatike

Prof.dr Halid Žigić

 

 

 

 

IZBORNI PREDMETI

Statističke metode*

Doc.dr Slobodan Nićin

Predavanja će biti održana u ljetnom semstru

Preduzetništvo*

Prof.dr Izet Banda

 

 

 

 

Menadžment*

Prof.dr Hariz Agić

09.10.2018.god.

23.10.2018.god.

30.10.2018.god.

06.11.2018.god.

20.11.2018.god.

27.11.2018.god.

04.12.2018.god.

11.12.2018.god.

18.12.2018.god.

25.12.2018.god.

Utorak

16:00 – 18:00 h

Mali amfiteatar

Predmeti označeni * su izborni predmeti

 

III i IV semestar

 

Predmet

Profesor

Datum

Dan

Vrijeme

Kabinet

III SEMESTAR

Računovodstvo

Prof.dr Nevenka Nićin

13.10.2018.god.

10.11.2018.god.

24.11.2018.god.

Subota

10:00 – 11:30 h

Kabinet br. VI

Međunarodna ekonomija

Prof.dr Izet Banda

09.10.2018.god.

16.10.2018.god.

23.10.2018.god.

30.10.2018.god.

06.11.2018.god.

13.11.2018.god.

20.11.2018.god.

27.11.2018.god.

04.12.2018.god.

11.12.2018.god.

18.12.2018.god.

Utorak

12:00 – 14:00 h

Kabinet br. I

Engleski jezik II

 

06.10.2018.god.

20.10.2018.god.

03.11.2018.god.

17.11.2018.god.

01.12.2018.god.

Subota

12:30 – 15:30 h

Veliki amfiteatar

Engleski jezik II (VJEŽBE)

Mr Alisa Memić, lektor

30.10.2018.god.

06.11.2018.god.

13.11.2018.god.

20.11.2018.god.

27.11.2018.god.

04.12.2018.god.

Utorak

14:00 – 15:00 h

Veliki amfiteatar

Njemački jezik II

Mr Mebrura Selić, lektor

08.10.2018.god.

15.10.2018.god.

22.10.2018.god.

29.10.2018.god.

05.11.2018.god.

12.11.2018.god.

19.11.2018.god.

26.11.2018.god.

03.12.2018.god.

10.12.2018.god.

Ponedjeljak

09:30 – 11:00 h

Mali amfiteatar

IV SEMESTAR

Ekonomika preduzeća

Prof.dr Izet Banda

 

 

 

 

Marketing

Prof.dr Nevenka Nićin

 

 

 

 

Finansijsko izvještavanje

Prof.dr Anka Bulatović

 

 

 

 

IZBORNI PREDMETI

Projektni menadžment*

Doc.dr Šemsudin Dervić

Predavanja će biti održana u ljetnom semestru

Organizacija preduzeća*

Prof.dr Izet Banda

12.10.2018.god.

19.10.2018.god.

26.10.2018.god.

02.11.2018.god.

09.11.2018.god.

16.11.2018.god.

23.11.2018.god.

30.11.2018.god.

07.12.2018.god.

14.12.2018.god.

21.12.2018.god.

28.12.2018.god.

Petak

10:00 – 12:00 h

Kabinet br. I

Menadžment ljudskih resursa*

Prof.dr Hariz Agić

Predavanja će biti održana u ljetnom semestru

Predmeti označeni * su izborni predmeti

 

V i VI semestar

 

Predmet

Profesor

Datum

Dan

Vrijeme

Kabinet

V SEMESTAR

Bankarstvo

Prof.dr Anka Bulatović

10.10.2018.god.

17.10.2018.god.

24.10.2018.god.

07.11.2018.god.

14.11.2018.god.

21.11.2018.god.

28.11.2018.god.

05.12.2018.god.

12.12.2018.god.

Srijeda

10:00 – 12:00 h

Kabinet br. II

Poslovne finansije

Prof.dr Nevenka Nićin

13.10.2018.god.

10.11.2018.god.

24.11.2018.god.

Subota

11:30 – 13:00 h

Kabinet br. VI

Poslovno pravo

Prof.dr Nenad Avramović

 

 

 

 

VI SEMESTAR

Kulturni turizam

Prof.dr. Tešo Ristić

 

 

 

 

Industrijska ekologija

Prof.dr. Tešo Ristić

 

 

 

 

Turistička politika i razvoj

Doc.dr Jusuf Omerović

 

 

 

 

IZBORNI PREDMETI

Istraživanje tržišta*

Prof.dr Izet Banda

 

 

 

 

Marketing logistike*

Prof.dr Izet Banda

09.10.2018.god.

16.10.2018.god.

23.10.2018.god.

30.10.2018.god.

06.11.2018.god.

13.11.2018.god.

20.11.2018.god.

27.11.2018.god.

04.12.2018.god.

11.12.2018.god.

18.12.2018.god.

Utorak

14:00 – 16:00 h

Kabinet br. I

Osiguranje*

Prof.dr Nenad Avramović

14.11.2018.god.

22.11.2018.god.

Srijeda

Četvrtak

14:00 – 15:00 h

15:30 – 17:00 h

Sudnica

Predmeti označeni * su izborni predmeti

 

VII i VIII semestar

 

Predmet

Profesor

Datum

Dan

Vrijeme

Kabinet

VII SEMESTAR

Ekonomika turizma

Prof.dr Izet Banda

12.10.2018.god.

19.10.2018.god.

26.10.2018.god.

02.11.2018.god.

09.11.2018.god.

16.11.2018.god.

23.11.2018.god.

30.11.2018.god.

07.12.2018.god.

14.12.2018.god.

21.12.2018.god.

28.12.2018.god.

Petak

14:00 – 16:00 h

Kabinet br. I

Ekonomski aspekti životne sredine

Doc.dr Slobodan Nićin

11.10.2018.god.

08.11.2018.god.

22.11.2018.god.

13.12.2018.god.

Četvrtak

15:00 – 16:00 h

15:00 – 17:00 h

15:00 – 16:00 h

15:00 – 17:00 h

Kabinet informatike

Upravljanje ekološkim rizikom

Prof.dr Tešo Ristić

12.10.2018.god.

20.10.2018.god.

09.11.2018.god.

24.11.2018.god.

07.12.2018.god.

22.12.2018.god.

Petak

Subota

Petak

Subota

Petak

Subota

10:30 – 11:15 h

Kabinet br. XII

VIII SEMESTAR

Menadžment turističke destinacije

 

 

 

 

 

Turistička geografija

Prof.dr Tešo Ristić

 

 

 

 

IZBORNI PREDMETI

Ekološki menadžment*

 

 

 

 

 

Marketing u turizmu*

 

 

 

 

 

Globalni turizam*

Doc.dr. Jusuf Omerović

27.10.2018.god.

24.11.2018.god.

22.12.2018.god.

Subota

12:00 – 14:00 h

Kabinet br. III

Predmeti označeni * su izborni predmeti