Fakultet zdravstvenih nauka

Studijski program – Stomatologija

*NAPOMENA:

Prilikom učitavanja rasporeda neophodan je „refresh (F5)“

Sve izmjene vezane za rasporeda pratite i na OGLASNOJ TABLI

Od ponuđena dva strana jezika student bira jedan

Od ponuđenih izbornih predmeta student polaže dva (jedan izborni za zimski, jedan izborni za ljetni semestar)

 

I i II semestar

 

Predmet

Profesor

Datum

Dan

Vrijeme

Kabinet

I SEMESTAR

Anatomija

 

Predavanja su održana u zimskom semestru*

Anatomija (VJEŽBE)

 

Fizika sa biofizikom

 

Opšta hemija

 

Medicinska terminologija

 

Engleski jezik I

 

Engleski jezik I ( VJEŽBE )

 

Njemački jezik I

 

II SEMESTAR

 

 

 

 

Biologija sa humanom genetikom

 

 

 

 

 

Prof.dr Jasminka H. Halilović

04.03.2019.god.

11.03.2019.god.

18.03.2019.god.

25.03.2019.god.

01.04.2019.god.

08.04.2019.god.

15.04.2019.god.

22.04.2019.god.

29.04.2019.god.

06.05.2019.god.

13.05.2019.god.

20.05.2019.god.

Ponedeljak

13:00 – 15:00 h

13:00 – 15:00 h

13:00 – 15:00 h

13:00 – 15:00 h 

13:00 – 15:00 h

13:00 – 15:00 h

13:00 – 16:00 h

13:00 – 16:00 h

13:00 – 16:00 h

13:00 – 16:00 h

13:00 – 16:00 h

13:00 – 16:00 h

Veliki amfiteatar

 

Biologija sa humanom genetikom (VJEŽBE)

 

Prof.dr Jasminka H. Halilović

18.03.2019.god.

01.04.2019.god.

15.04.2019.god.

29.04.2019.god.

06.05.2019.god.

Ponedeljak

 

 

11:30 – 13:00 h

Kabinet br. VII

 

 

Dentalna anatomija

 

 

Doc.dr Nenad Tanasković

18.04.2019.god.

25.04.2019.god.

09.05.2019.god.

16.05.2019.god.

23.05.2019.god.

 

 

Četvrtak

12:00 – 14:00 h

14:00 – 16:00 h

10:00 – 11:30 h

10:00 – 11:30 h

10:00 – 11:30 h

 

 

Kabinet VII

Medicinska biohemija

Doc.dr Jasmina Gradaščević - Gubaljević

09.03.2019.god.

11.03.2019.god.

12.03.2019.god.

22.04.2019.god.

23.04.2019.god.

06.05.2019.god.

08.05.2019.god.

Subota

Ponedeljak

Utorak

Ponedeljak

Utorak

Ponedeljak

Srijeda

09:00 – 15:00 h

16:00 – 19:00 h

16:00 – 19:00 h

16:00 – 19:00 h

16:00 – 19:00 h

16:00 – 19:00 h

16:00 – 19:00 h

Mali amfiteatar

 

 

Histologija i embriologija

 

 

 

Prof.dr Branimir Marjanović

25.03.2019.god.

30.03.2019.god.

02.04.2019.god.

08.04.2019.god.

13.04.2019.god.

20.04.2019.god.

27.04.2019.god.

13.05.2019.god.

20.05.2019.god.

27.05.2019.god.

Ponedeljak

Subota

Utorak

Ponedeljak

Subota

Subota

Subota

Ponedeljak

Ponedeljak

Ponedeeljak

 

 

 

 

10:00 – 12:00 h

Kabinet br. IV

IZBORNI PREDMETI

 

Statističke metode*

 

Doc.dr Slobodan Nićin

28.03.2019.god.

18.04.2019.god.

09.05.2019.god.

23.05.2019.god.

Četvrtak

11:00 – 16:00 h

Veliki amfiteatar

 

Sociologija*

 

Akademik prof.dr Zoran Milošević

11.03.2019.god.

25.03.2019.god.

08.04.2019.god.

22.04.2019.god.

13.05.2019.god.

Ponedeljak

09:00 – 13:00 h

Veliki amfiteatar

Medicinska etika*

 

Predavanja su održana u zimskom semestru*

Predmeti označeni * su izborni predmeti

 

III i IV semestar

 

Predmet

Profesor

Datum

Dan

Vrijeme

Kabinet

III SEMESTAR

Fiziologija sa patofiziologijom

Prof.dr Haris Huseinagić

Predavanja su održana u zimskom semestru*

Urgentna medicina

Akademik prof.dr Rudika Gmajnić

Mikrobiologija sa prazitologijom

Prof.dr Jasminka H. Halilović

Cervikofacijalna patologija

Doc.dr Zlatko Ercegović

Engleski jezik II

 

Engleski jezik II (VJEŽBE)

Mr Alisa Memić, lektor

Njemački jezik II

Mr Mebrura Selić, lektor

IV SEMESTAR

 

 

 

 

 

Farmakologija sa toksikologijom

 

 

 

 

 

 

 

Doc.dr Suad Keranović

04.03.2019.god.

11.03.2019.god.

18.03.2019.god.

25.03.2019.god.

28.03.2019.god.

01.04.2019.god.

08.04.2019.god.

15.04.2019.god.

22.04.2019.god.

29.04.2019.god.

06.05.2019.god.

09.05.2019.god.

16.05.2019.god.

23.05.2019.god.

27.05.2019.god.

Ponedeljak

Ponedeljak

Ponedeljak

Ponedeljak

Četvrtak

Ponedeljak

Ponedeljak

Ponedeljak

Ponedeljak

Ponedeljak

Ponedeljak

Četvrtak

Četvrtak

Četvrtak

Ponedeljak

 

 

 

 

 

 

 

16:00 – 18:00 h

Kabinet br. VI

 

 

Uvod u dentalnu medicinu

 

 

Doc.dr Dobrila Regoje

06.03.2019.god.

20.03.2019.god.

03.04.2019.god.

17.04.2019.god.

15.05.2019.god.

 

 

Srijeda

 

 

10:00 – 11:30 h

Kabinet br. IV

 

Oralna medicina i oralna patologija

 

Prof.dr Adi Rifatbegović

13.03.2019.god.

27.03.2019.god.

10.04.2019.god.

24.04.2019.god.

08.05.2019.god.

 

 

Srijeda

 

 

09:00 – 11:00 h

Kabinet br. IV

 

Oralna medicina i oralna patologija

(VJEŽBE)

 

17.04.2019.god.

24.04.2019.god.

08.05.2019.god.

15.05.2019.god.

22.05.2019.god.

 

 

Srijeda

16:00 – 17:00 h

15:00 – 17:00 h

15:00 – 17:00 h

16:00 – 18:00 h

16:00 – 18:00 h

Kabinet stomatologije

 

 

 

Interna medicina

 

 

 

 

Prof.dr Mithat Tabaković

14.03.2019.god.

28.03.2019.god.

04.04.2019.god.

11.04.2019.god.

18.04.2019.god.

25.04.2019.god.

02.05.2019.god.

09.05.2019.god.

16.05.2019.god.

23.05.2019.god.

 

 

 

 

Četvrtak

 

 

 

 

13:00 – 15:00 h

Kabinet br. XI

IZBORNI PREDMETI

Menadžment*

Prof.dr Hariz Agić

Predavanja su održana u zimskom semestru*

Ekologija i higijena radne sredine*

Prof.dr Azijada Beganlić

Predavanja su održana u zimskom semestru*

 

 

Zdravstveno pravo*

 

 

Akademik prof.dr Nedeljko Stanković

20.03.2019.god.

10.04.2019.god.

17.04.2019.god.

15.05.2019.god.

22.05.2019.god.

29.05.2019.god.

 

 

Srijeda

 

 

15:00 – 16:00 h

 

 

Sudnica

Predmeti označeni * su izborni predmeti

 

V i VI semestar

 

Predmet

Profesor

Datum

Dan

Vrijeme

Kabinet

V SEMESTAR

Dermtovenerologija

Prof.dr Mithat Tabaković

Predavanja su održana u zimskom semestru*

Neurologija i psihijatrija sa medicinskom psihologijom

Doc.dr Zlatko Ercegović

Dentalna radiologija i fotografija

Prof.dr Haris Huseinagić

Osnovi imunologije

Doc.dr Munevera Osmić

Epidemiologija i infektivne bolesti

Prof.dr Amer Čustović

Praktična nastava

Edin Kaletović, demonstrator

Stručna praksa I

Dekan Fakulteta zdravstvenih nauka

VI SEMESTAR

 

 

 

Psihostomatologija

 

 

 

 

Doc.dr Dobrila Regoje

06.03.2019.god.

20.03.2019.god.

27.03.2019.god.

03.04.2019.god.

10.04.2019.god.

17.04.2019.god.

24.04.2019.god.

08.05.2019.god.

15.05.2019.god.

22.05.2019.god.

 

 

 

 

Srijeda

14:30 – 16:00 h

14:30 – 16:00 h

13:00 – 14:30 h

14:30 – 16:00 h

13:00 – 14:30 h

14:30 – 16:00 h

13:00 – 14:30 h

13:00 – 14:30 h

14:30 – 16:00 h

13:00 – 14:30 h

Kabinet br. II

 

 

 

Otorinolaringologija

 

 

 

 

Doc.dr Suad Keranović

07.03.2019.god.

14.03.2019.god.

21.03.2019.god.

04.04.2019.god.

11.04.2019.god.

18.04.2019.god.

25.04.2019.god.

07.05.2019.god.

13.05.2019.god.

20.05.2019.god.

Četvrtak

Četvrtak

Četvrtak

Četvrtak

Četvrtak

Četvrtak

Četvrtak

Utorak

Ponedeljak

Ponedeljak

 

 

 

 

 

16:00 – 18:00 h

Kabinet br. VI

 

Gnatologija

 

Doc.dr Omer Pinjić

16.03.2019.god.

30.03.2019.god.

13.04.2019.god.

27.04.2019.god.

11.05.2019.god.

         

 

 

          Subota

 

 

10:00 – 14:00 h

Kabinet br. IV

 

Ginekologija i porodništvo

 

Doc.dr Igor Hudić

04.03.2019.god.

12.03.2019.god.

20.03.2019.god.

02.04.2019.god.

10.04.2019.god.

18.04.2019.god.

23.04.2019.god.

24.04.2019.god.

Ponedeljak

Utorak

Srijeda

Utorak

Srijeda

Četvrtak

Utorak

Srijeda

14:00 - 16:00 h

14:00 – 16:00 h

16:00 – 18:00 h

16:00 – 18:00 h

15:00 – 17:00 h

14:00 – 16:00 h

14:00 – 16:00 h

11:00 – 13:00 h

Kabinet br. II

 

 

Praktične vježbe

 

 

Edin Kaletović, demonstrator

06.04.2019.god.

12.04.2019.god.

20.04.2019.god.

26.04.2019.god.

03.05.2019.god.

20.05.2019.god.

27.05.2019.god.

Subota

Petak

Subota

Petak

Petak

Ponedeljak

Ponedeljak

14:00 – 15:30 h

16:00 – 17:30 h

12:00 – 14:00 h

16:30 – 18:00 h

16:00 – 17:30 h

16:00 – 18:00 h

16:00 – 18:00 h  

Kabinet stomatologije

Stručna praksa II

Dekan Fakulteta zdravstvenih nauka

 

 

 

 

IZBORNI PREDMETI

 

 

 

Organizacija zdravstvene zaštite*

 

 

 

 

Akademik prof.dr Rudika Gmajnić

06.03.2019.god.

13.03.2019.god.

20.03.2019.god.

27.03.2019.god.

03.04.2019.god.

10.04.2019.god.

17.04.2019.god.

24.04.2019.god.

02.05.2019.god.

16.05.2019.god.

Srijeda

10:00 – 12:00 h

 

 

 

 

Mali amfiteatar

Evropski zdravstveni sistemi*

Prof.dr Adi Rifatbegović

13.03.2019.god.

27.03.2019.god.

10.04.2019.god.

 

Srijeda

 

14:00 – 16:00 h

 

Kabinet br. I

Prevencija i rano otkrivanje raka*

Prof.dr Sanda Pribić

Predavanja su održana u zimskom semestru*

Predmeti označeni * su izborni predmeti

 

VII i VIII semestar

 

Predmet

Profesor

Datum

Dan

Vrijeme

Kabinet

VII SEMESTAR

Oralna hirurgija

Doc.dr Dobrila Regoje

Predavanja su održana u zimskom semestru*

Ortodoncija

Doc.dr Omer Pinjić

Maksilofacijalna hirurgija

Prof.dr Adi Rifatbegović

Oralna implantologija

Doc.dr Dobrila Regoje

Stručna praksa

Edin Kaletović, demonstrator

VIII SEMESTAR

 

 

 

Estetika u stomatologiji

 

 

 

 

Doc.dr Dobrila Regoje

06.03.2019.god.

20.03.2019.god.

27.03.2019.god.

03.04.2019.god.

10.04.2019.god.

17.04.2019.god.

24.04.2019.god.

08.05.2019.god.

15.05.2019.god.

22.05.2019.god.

 

 

 

 

Srijeda

13:00 – 14:30 h

13:00 – 14:30 h

11:30 – 13:00 h

13:00 – 14:30 h

11:30 – 13:00 h

13:00 – 14:30 h

11:30 – 13:00 h

11:30 – 13:00 h

13:00 – 14:30 h

11:30 – 13:00 h

Kabinet br. IV

 

 

 

 

Pacijenti rizika u stomatologiji

 

 

 

 

 

Prof.dr Adi Rifatbegović

04.03.2019.god.

11.03.2019.god.

18.03.2019.god.

25.03.2019.god.

01.04.2019.god.

08.04.2019.god.

15.04.2019.god.

29.04.2019.god.

13.05.2019.god.

27.05.2019.god.

Ponedeljak

14:00 – 16:00 h

Kabinet br. IV

Pacijenti rizika u stomatologiji

(VJEŽBE)

 

19.04.2019.god.

26.04.2019.god.

03.05.2019.god.

10.05.2019.god.

17.05.2019.god.

Petak

15:00 – 16:30 h

Kabinet stomatologije

 

Hemostaza u stomatološkoj praksi

 

 

Doc.dr Nenad Tanasković

18.04.2019.god.

25.04.2019.god.

09.05.2019.god.

16.05.2019.god.

23.05.2019.god.

 

 

Četvrtak

08:00 – 12:00 h

10:00 – 14:00 h

11:30 – 15:30 h

11:30 – 15:30 h

11:30 – 15:30 h    

Kabinet br. IV

 

 

 

Endodoncija

 

 

 

 

Doc.dr Mirjana Duspara

12.03.2019.god.

19.03.2019.god.

26.03.2019.god.

02.04.2019.god.

09.04.2019.god.

16.04.2019.god.

23.04.2019.god.

30.04.2019.god.

07.05.2019.god.

14.05.2019.god.

 

 

 

 

Utorak

 

 

 

 

15:00 – 16:30 h

Kabinet br. IV

 

 

Endodoncija

(VJEŽBE)

 

09.04.2019.god.

16.04.2019.god.

23.04.2019.god.

30.04.2019.god.

07.05.2019.god.

14.05.2019.god.

21.05.2019.god.

21.05.2019.god.

 

 

 

Utorak

 

 

 

17:00 – 19:00 h

 

 

Kabinet stomatologije

 

 

 

 

Stomatološki materijali

 

 

 

 

 

Doc.dr Dobrila Regoje

06.03.2019.god.

20.03.2019.god.

27.03.2019.god.

03.04.2019.god.

10.04.2019.god.

17.04.2019.god.

24.04.2019.god.

08.05.2019.god.

15.05.2019.god.

22.05.2019.god.

 

 

 

 

 

Srijeda

11:30 – 13:00 h

11:30 – 13:00 h

10:00 – 11:30 h

11:30 – 13:00 h

10:00 – 11:30 h

11:30 – 13:00 h

10:00 – 11:30 h

10:00 – 11:30 h

11:30 – 13:00 h

10:00 – 11:30 h

Kabinet br. IV

IZBORNI PREDMETI

 

Doc.dr Omer Pinjić

Predavanja su održana u zimskom semestru*

 

Prevencija i kontrola infekcije*

 

 

Prof.dr Amer Čustović

18.03.2019.god.

01.04.2019.god.

08.04.2019.god.

15.04.2019.god.

22.04.2019.god.

13.05.2019.god.

 

 

Ponedeljak

17:30 – 18:30 h

17:30 – 18:30 h

17:30 – 18:30 h

17:00 – 18:00 h

17:00 – 18:00 h

17:00 – 18:00 h 

Kabinet br. III

Osnovi biomedicine*

Doc.dr Senka Samardžić

Predavanja su održana u zimskom semestru*

Predmeti označeni * su izborni predmeti

 

IX i X semestar

 

Predmet

Profesor

Datum

Dan

Vrijeme

Kabinet

IX SEMESTAR

Metodologija naučnog istraživanja

 

 

 

 

 

Restauracijska stomatologija 

 

 

 

 

 

Paradontologija

 

 

 

 

 

Dječija i preventivna stomatologija

 

 

 

 

 

Mobilna protetika

 

 

 

 

 

X SEMESTAR

Sudska medicina

 

 

 

 

 

Urgentna stanja u stomatologiji

 

 

 

 

 

Ortodonska hirurška terapija malokluzija

 

 

 

 

 

Fiksna protetika

 

 

 

 

 

IZBORNI PREDMETI

Poslovno upravljanje u dentalnoj medicini*

 

Predavanja će biti održana u ljetnom semestru

Okluzije*

 

 

 

 

 

Prometni traumatizam*

 

Predavanja će biti održana u ljetnom semestru

Predmeti označeni * su izborni predmeti

 

XI i XII semestar

 

Predmet

Profesor

Datum

Dan

Vrijeme

Kabinet

XI SEMESTAR

Bol u stomatologiji

 

 

 

 

 

Anesteziologija i reanimatologija 

 

 

 

 

 

Forenzička stomatologija

 

 

 

 

 

Klinička praksa I

 

 

 

 

 

XII SEMESTAR

Klinička praksa II

 

 

 

 

 

Predmeti označeni * su izborni predmeti