Fakultet zdravstvenih nauka

Studijski program – Stomatologija

*NAPOMENA:

Prilikom učitavanja rasporeda neophodan je „refresh (F5)“

Sve izmjene vezane za rasporeda pratite i na OGLASNOJ TABLI

Od ponuđena dva strana jezika student bira jedan

Od ponuđenih izbornih predmeta student polaže dva (jedan izborni za zimski, jedan izborni za ljetni semestar)

 

I i II semestar

 

Predmet

Profesor

Datum

Dan

Vrijeme

Kabinet

I SEMESTAR

Anatomija

Prof.dr Slobodan Marinković

 

 

 

Veliki amfiteatar

Anatomija (VJEŽBE)

Prof.dr Slobodan Marinković

 

 

 

Kabinet anatomije

Fizika sa biofizikom(Predavanja+Vježbe)

Prof.dr Jugoslav Stahov

 

 

 

Veliki amfiteatar

Opšta hemija(Predavanja+Vježbe)

Prof.dr Ranka Kubiček

 

 

 

Kabinet muzike

Medicinska terminologija

Akademik prof.dr Rudika Gmajnić

 

 

 

Kabinet br. XI

Engleski jezik I

Doc.dr Mirnes Avdić

 

 

 

Veliki amfiteatar

Engleski jezik I ( VJEŽBE )

Mr Alisa Memić, lektor

 

 

 

Veliki amfiteatar

Njemački jezik I(Predavanja+Vježbe)

Mr Mebrura Selić, lektor

 

 

 

Mali amfiteatar

II SEMESTAR

Biologija sa humanom genetikom (Predavanja)

Prof.dr Jasminka H. Halilović

Kabinet za mikroskopiju

Biologija sa humanom genetikom (Vježbe)

Prof.dr Jasminka H.Halilović

Kabinet za mikroskopiju

Dentalna anatomija

Doc.dr Nenad Tanasković

 

Dentalna anatomija (Vježbe)

Doc.dr Nenad Tanasković

 

Biohemija

Doc.dr Jasmina Gradaščević - Gubaljević

Kabinet muzike

Biohemija (Vježbe)

Alma Jusufović, demonstrator

Kabinet muzike

Histologija i embriologija

Prof.dr Branimir Marjanović

Kabinet br. VI

Histologija i embriologija  (Vježbe)

Prof.dr Branimir Marjanović

Kabinet br. VI

IZBORNI PREDMETI

Statističke metode* (Predavanja)

Doc.dr Lidija Vučičević

Kabinet br. I

Statističke metode* (Vježbe)

Doc.dr Lidija Vučičević

Kabinet br. I

Sociologija* Predavanja

Akademik prof.dr Zoran Milošević

Veliki amfiteatar

Sociologija Vježbe

Akademik prof.dr Zoran Milošević

 

Veliki amfiteatar

Medicinska etika Predavanja

Prof.dr Sanda Pribić

 

Medicinska etika Vježbe

Prof.dr Sanda Pribić

 

Predmeti označeni * su izborni predmeti

 

III i IV semestar

 

Predmet

Profesor

Datum

Dan

Vrijeme

Kabinet

III SEMESTAR

Fiziologija sa patofiziologijom(Predavanja+Vježbe)

Prof.dr Haris Huseinagić

11.10.2021.

18.10.2021.

25.10.2021.

01.11.2021.

08.11.2021.

15.11.2021.

22.11.2021.

29.11.2021.

 

Ponedjeljak

13.00-14.30

13.00-14.30

13.00-14.30

13.00-14.30

13.00-14.30

13.00-14.30

13.00-14.30

13.00-13.45

 

Kabinet br. XI

Urgentna medicina(Predavanja+Vježbe)

Akademik prof.dr Rudika Gmajnić

13.10.2021.

20.10.2021.

27.10.2021.

03.11.2021.

Srijeda

09.00-13.00

09.00-13.00

09.00-13.00

09.00-12.00

Kabinet br. XI

Mikrobiologija sa prazitologijom

Prof.dr Jasminka H. Halilović

12.10.2021.

19.10.2021.

26.10.2021.

02.11.2021.

09.11.2021.

16.11.2021.

23.11.2021.

30.11.2021.

Utorak

12.00-14.00

12.00-14.00

12.00-14.00

12.00-14.00

12.00-14.00

12.00-14.00

12.00-14.00

12.00-13.00

Kabinet muzike

Mikrobiologija sa parazitologijom (VJEŽBE)

Prof.dr Jasminka H.Halilović

12.10.2021.

19.10.2021.

26.10.2021.

02.11.2021.

09.11.2021.

16.11.2021.

22.11.2021.

30.11.2021.

 

Utorak

Utorak

Utorak

Utorak

Utorak

Utorak

Ponedjeljak

Utorak

14.00-16.00

14.00-16.00

14.00-16.00

14.00-16.00

14.00-16.00

14.00-16.00

14.00-16.00

14.00-15.00

Kabinet za mikroskopiju

Cervikofacijalna patologija

Prof. dr Zinaida Karasalihović

 

 

 

13.10.2021.

20.10.2021.

27.10.2021.

03.11.2021.

10.11.2021.

17.11.2021.

24.11.2021.

01.12.2021.

 

 

 

 

Srijeda

Srijeda

Srijeda

Srijeda

Srijeda

Srijeda

Srijeda

Srijeda

 

16.00-17.30

16.00-17.30

16.00-17.30

16.00-17.30

16.00-17.30

16.00-17.30

16.00-17.30

16.00-16.45

Kabinet muzike

Cervikofacijalna patologija (VJEŽBE)

Prof. dr Zinaida Karasalihović

 

 

 

 

Engleski jezik II

Doc.dr Mirnes Avdić

09.10.2021

23.10.2021.

Subota

12.30-15.30

12.30-15.30

Veliki amfiteatar

Engleski jezik II (VJEŽBE)

Doc. dr Mirnes Avdić

 

13.11.2021.

27.11.2021.

 

 

Subota

Subota

 

 

13.00-16.45

12.30-14.45

 

Veliki amfiteatar

Njemački jezik II(Predavanja+Vježbe)

Mr Mebrura Selić, lektor

11.10.2021.

18.10.2021.

25.10.2021.

01.11.2021.

 Ponedjeljak

17.30-19.00

17.30-19.00

17.30-19.00

17.30-19.00

Mali amfiteatar

IV SEMESTAR

Farmakologija sa toksikologijom

Doc.dr Suad Keranović

Veliki amfiteatar

Farmakologija sa toksikologijom (Vježbe)

Doc.dr Suad Keranović

 

Uvod u dentalnu medicinu

Doc.dr Selma Porović

Kabinet br. V

Uvod u dentalnu medicinu (Vježbe)

Doc.dr Selma Porović

 

Oralna medicina i oralna patologija

Prof.dr Adi Rifatbegović

Kabinet br. V

Oralna medicina i oralna patologija (Vježbe)

Dr. Elvis Saletović

Interna medicina

Prof.dr Mithat Tabaković

Kabinet br. X

Interna medicina (Vježbe)

Prof.dr Mithat Tabaković

 

 

 

Kabinet br. X

IZBORNI PREDMETI

Menadžment*(Predavanja+Vježbe)

Prof.dr Hariz Agić

 

12.10.2021.

19.10.2021.

02.11.2021.

09.11.2021.

 

Utorak

Utorak

Utorak

Utorak

 

16.00-18.00

14.00-19.00

16.00-18.00

16.00-18.00

Mali amfiteatar

Ekologija i higijena radne sredine*(Predavanja+Vježbe)

Prof.dr Azijada Beganlić

 

11.10.2021.

18.10.2021.

08.11.2021.

22.11.2021.

Ponedjeljak

Ponedjeljak

Ponedjeljak

Ponedjeljak

15.00-16.30

15.00-16.30

15.00-16.30

16.00-17.30

Kabinet br. IX

Zdravstveno pravo*

Akademik prof.dr Nedeljko Stanković

Predavanja će se održati u ljetnom semestru

Sudnica

Zdravstveno pravo*

Akademik prof.dr Nedeljko Stanković

Predavanja će se održati u ljetnom semestru

Predmeti označeni * su izborni predmeti

 

V i VI semestar

 

Predmet

Profesor

Datum

Dan

Vrijeme

Kabinet

V SEMESTAR

Dermatovenerologija (Predavanja+Vježbe)

Prof.dr Nerma Sijerčić

11.10.2021.

12.10.2021.

20.10.2021.

01.11.2021.

02.11.2021.

08.11.2021.

Ponedjeljak

Utorak

Srijeda

Ponedjeljak

Ponedjeljak

Ponedjeljak

10.00-11.30

11.00-12.30

11.00-12.30

09.30-11.45

09.30-11.45

09.30-11.45

Kabinet muzike

Dermatovenerologija( Vježbe)

Dr Senada Resić

22.10.2021.

29.10.2021.

05.11.2021.

12.11.2021.

19.11.2021.

Petak

12.00-15.00

 

Neurologija i psihijatrija sa medicinskom psihologijom

(Predavanja+Vježbe)

Prof.dr Nikola Ilanković

20.12.2021.

21.12.2021.

24.12.2021.

29.12.2021.

30.12.2021.

Ponedjeljak

Utorak

Četvrtak

Srijeda

Četvrtak

 

17.00-19.15

 

Zoom

Dentalna radiologija(Predavanja+Vježbe)

Prof.dr Haris Huseinagić

 

 

11.10.2021.

18.10.2021.

25.10.2021.

01.11.2021.

08.11.2021.

15.11.2021.

22.11.2021.

29.11.2021.

06.12.2021.

 

Ponedjeljak

 

15.30-16.30

15.30-16.30

15.30-16.30

15.30-16.30

15.30-16.30

15.30-16.30

15.30-17.45

15.30-17.45

15.30-17.45

Kabinet br. XI

Imunologija (Predavanja+Vježbe)

Prof.dr Munevera Osmić

07.10.2021.

19.10.2021.

09.11.2021.

16.11.2021.

23.11.2021.

30.11.2021.

07.12.2021.

14.12.2021.

Četvrtak

Utorak

Utorak

Utorak

Utorak

Utorak

Utorak

Utorak

16.00-18.00

16.00-18.00

16.00-18.00

16.00-18.00

16.00-18.00

16.00-18.00

16.00-18.00

16.00-18.00

Kabinet br. XI

Epidemiologija i infektivne bolesti(Predavanja+Vježbe)

Doc.dr Igor Dragičević

09.10.2021.

11.11.2021.

12.11.2021.

Subota

Četvrtak

Petak

12.30-14.00

09.00-10.30

09.00-12.00

Mali amfiteatar

Stručna praksa I

Prof.dr Fahir Baraković

 

 

 

 

VI SEMEST

Psihostomatologija

Doc.dr Edin Kaletović

 

Kabinet stomatologije

Psihostomatologija  (Vježbe)

Doc.dr Edin Kaletović

 

Otorinolaringologija

Doc.dr Suad Keranović

Kabinet muzike

Otorinolaringologija  (Vježbe)

Doc.dr Suad Keranović

Gnatologija

Prof.dr Omer Pinjić

Kabinet stomatologije

Gnatologija (Vježbe)

Prof.dr Omer Pinjić

Kabinet stomatologije

Ginekologija i porodništvo

Doc.dr Selma Porović

Kabinet br. V

Ginekologija i porodništvo (Vježbe)

Doc.dr Selma Porović

 

Stručna praksa II

Prof.dr Fahir Baraković

 

 

 

 

IZBORNI PREDMETI

Organizacija zdravstvene zaštite*

Akademik prof.dr Rudika Gmajnić

Predavanja će se održati u ljetnom semestru

Kabinet br. XI

Organizacija zdravstvene zaštite* (Vježbe)

Akademik prof.dr Rudika Gmajnić

Predavanja će se održati u ljetnom semestru

Kabinet br. XI

Mentalno zdravlje*(Predavanja+Vježbe)

Prof.dr Fahir Baraković

 

07.10.2021.

14.10.2021.

21.10.2021.

Četvrtak

 

 

 

13.00-16.00

13.00-16.00

13.00-15.00

 

 

 

Kabinet br. XI

Prevencija i rano otkrivanje raka*(Predavanja+Vježbe)

Prof.dr Sanda Pribić

13.10.2021.

20.10.2021.

Srijeda

09.00-13.00

Mali amfiteatar

Predmeti označeni * su izborni predmeti

 

VII i VIII semestar

 

Predmet

Profesor

Datum

Dan

Vrijeme

Kabinet

VII SEMESTAR

Oralna hirurgija I

Doc.dr Edin Kaletović

22.10.2021.

26.10.2021.

09.11.2021.

22.11.2021.

29.11.2021.

10.12.2021.

15.12.2021.

22.12.2021.

28.12.2021.

Petak

Utorak

Utorak

Ponedjeljak

Ponedjeljak

Petak

Srijeda

Srijeda

Utorak

10.00-11.30

16.00-17.30

18.00-19.00

18.00-19.00

08.30-10.00

15.00-16.30

09.00-12.00

09.00-12.00

16.00-19.00

Kabinet stomatologije

Oralna hirurgija I (VJEŽBE)

Doc.dr Edin Kaletović

28.10.2021.

05.11.2021.

11.11.2021.

18.11.2021.

22.11.2021.

02.12.2021.

Četvrtak

Petak

Četvrtak

Četvrtak

Ponedjeljak

Četvrtak

07.30-09.30

13.00-15.00

07.00-11.00

13.00-17.00

08.00-12.00

13.00-16.00

Kabinet stomatologije

Pretklinika i laboratorijska protetika

Doc.dr Edin Kaletović

22.10.2021.

12.11.2021.

29.11.2021.

07.12.2021.

Petak

Petak

Ponedjeljak

Utorak

08.30-10.00

18.00-19.00

10.00-11.30

16.30-17.30

Kabinet stomatologije

Pretklinika i laboratorijska protetika (VJEŽBE)

Doc.dr Edin Kaletović

27.11.2021.

11.12.2021.

Subota

Subota

08.30-12.00

15.00-19.00

Kabinet stomatologije

Maksilofacijalna hirurgija

Prof.dr Adi Rifatbegović

 

 

13.10.2021.

20.10.2021.

27.10.2021.

03.11.2021.

10.11.2021.

17.11.2021.

24.11.2021.

01.12.2021.

08.12.2021.

15.12.2021.

 

 

 

 

Srijeda

Srijeda

Srijeda

Srijeda

Srijeda

Srijeda

Srijeda

Srijeda

Srijeda

Srijeda

 

 

 

13.00-14.30

14.30-16.00

14.30-16.00

14.30-16.00

14.30-16.00

14.30-16.00

14.30-16.00

14.30-15.15

14.30-19.00

14.30-19.00

 

 

Kabinet muzike

Maksilofacijalna hirurgija (VJEŽBE)

Dr Musfaha Burgić

 

 

15.11.2021.

22.11.2021.

29.11.2021.

06.12.2021.

.13.12.2021.

20.12.2021.

 

 

Ponedjeljak

Ponedjeljak

Ponedjeljak

Ponedjeljak

Ponedjeljak

Ponedjeljak

 

11.30-14.30

11.30-14.30

11.30-14.30

11.30-14.30

11.30-14.30

11.30-13.45

 

VIII SEMESTAR

Oralna hirurgija II

Prof.dr Adi Rifatbegović

 

Kabinet stomatologije

Oralna hirurgija II (VJEŽBE)

Doc.dr Edin Kaletović

 

Pacijenti rizika u stomatologiji

Prof.dr Adi Rifatbegović

Kabinet br. V

Pacijenti rizika u stomatologiji (Vježbe)

Prof.dr Adi Rifatbegović

Kabinet br. V

Oralna implantologija

Doc.dr Nenad Tanasković

 

Oralna implantologija (Vježbe)

Doc.dr Nenad Tanasković

 

Restauracijska stomatologija 

Doc.dr Mirjana Duspara

Kabinet br. V

Restauracijska stomatologija (VJEŽBE)

Selma Šehidić, demonstrator

 

Stomatološki materijali

Doc.dr Edin Kaletović

Kabinet stomatologije

Stomatološki materijali (Vježbe)

Doc.dr Edin Kaletović

 

 

IZBORNI PREDMETI

Gerontostomatologija(Predavanja+Vježbe)

Doc. dr Edin Hrštić

18.12.2021.

22.12.2021.

Subota

Srijeda

10.00-13.00

15.00-18.00

Kabinet br. V

Prevencija i kontrola infekcije*

Doc.dr Igor Dragičević

Predavanja će se održati u ljetnom semestru

 

Prevencija i kontrola infekcije* (Vježbe)

 

Predavanja će se održati u ljetnom semestru

 

Osnovi biomedicine*(Predavanja+Vježbe)

Prof.dr Fahir Baraković

 

 

07.10.2021.

14.10.2021.

21.10.2021.

28.10.2021.

 

 

Četvrtak

 

10.00-12.00

10.00-12.00

10.00-12.00

10.00-12.00

 

Kabinet br. XI

Predmeti označeni * su izborni predmeti

 

IX i X semestar

 

Predmet

Profesor

Datum

Dan

Vrijeme

Kabinet

IX SEMESTAR

Poslovno upravljanje u dentalnoj medicini

Predavanja

 

 

 

 

 

 

 

Prof.dr Fahir Baraković

 

 

 

22.10.2021.

29.10.2021.

05.11.2021.

12.11.2021.

19.11.2021.

26.11.2021.

03.12.2021.

10.12.2021.

 

 

 

 

Petak

Petak

Petak

Petak

Petak

Petak

Petak

Petak

 

 

 

 

10.00-12.00

10.00-12.00

10.00-12.00

10.00-12.00

10.00-12.00

10.00-12.00

10.00-12.00

10.00-12.00

 

Kabinet br. XI

Endodoncija Predavanja 

Doc.dr Mirjana Duspara

 

19.10.2021.

02.11.2021.

16.11.2021.

30.11.2021.

07.12.2021.

14.12.2021.

 

 

Utorak

Utorak

Utorak

Utorak

Utorak

Utorak

 

15.00-19.00

15.00-19.00

15.00-19.00

15.00-19.00

15.00-19.00

15.00-18.00

 

Endodoncija (VJEŽBE)

Selma Šehidić, demonstrator

 

15.11.2021.

18.11.2021.

22.11.2021.

29.11.2021.

02.12.2021.

06.12.2021.

07.12.2021.

 

Ponedjeljak

Četvrtak

Ponedjeljak

Ponedjeljak

Četvrtak

Ponedjeljak

Utorak

14.30-16.45

14.30-16.45

08.30-11.30

14.30-16.45

14.30-16.45

08.30-11.30

12.00-14.15

 

Paradontologija

Doc. dr Selma Porović

23.10.2021.

13.11.2021.

20.11.2021.

Subota

Subota

Subota

11.30-16.00

11.30-15.15

11.30-14.30

 

 

 

Paradontologija (VJEŽBE)

 

 

Elvis Saletović, demonstrator

09.11.2021.

11.11.2021.

23.11.2021.

Utorak

Četvrtak

Utorak

08.00-12.30

08.00-12.30

08.00-10.15

 

 

 

 

Dječija i preventivna stomatologija

Doc. dr Edin Kaletović

23.10.2021.

29.10.2021.

09.11.2021.

12.11.2021.

22.11.2021.

26.11.2021.

06.12.2021.

Subota

Petak

Utorak

Petak

Ponedjeljak

Petak

Četvrtak

09.00-11.00

17.30-19.00

16.00-18.00

16.00-18.00

16.00-18.00

16.00-18.00

15.30-17.45

 

 

 

 

Dječija i preventivna stomatologija (VJEŽBE)

Dr. Alma Tobudić

 

16.12.2021.

20.12.2021.

23.12.2021.

27.12.2021.

28.12.2021.

29.12.2021

 

Četvrtak

Ponedjeljak

Četvrtak

Ponedjeljak

Utorak

Srijeda

16.00-18.15

13.00-14.30

13.00-14.30

15.15-17.00

08.30-11.30

08.00-11.00

 

X SEMESTAR

Sudska medicina

Prof.dr Zdenko Cihlarž

Mr Emir Alić

 

 

Sudska medicina (Vježbe)

Prof.dr Zdenko Cihlarž

Mr Emir Alić

 

 

Ortodoncija

Kabinet stomatologije

Ortodoncija (VJEŽBE)

Suada Dautović, demonstrator

 

Mobilna protetika

Prof.dr Omer Pinjić

Kabinet stomatologije

Mobilna protetika (VJEŽBE)

Elvis Saletović, demonstrator

Kabinet stomatologije

IZBORNI PREDMETI

Metodologija naučnog istraživanja

(Predavanja+Vježbe)

Prof. dr. Mithat Tabaković

27.10.2021.

03.11.2021.

10.11.2021.

17.11.2021.

 

 

Srijeda

10.00-12.00

10.00-12.00

10.00-12.00

10.00-12.00

Kabinet br. X

Okluzije*(Predavanja+Vježbe)

Doc. dr Edin Hrštić

 

20.12.2021.

28.12.2021.

 

Ponedjeljak

Utorak

16.15-18.30

15.30-17.45

Kabinet br. V

Prometni traumatizam*(Predavanja+Vježbe)

Akademik prof.dr Rudika Gmajnić

Predavanja će se održati u ljetnom semestru

Kabinet br. XI

Predmeti označeni * su izborni predmeti

 

XI i XII semestar

 

Predmet

Profesor

Datum

Dan

Vrijeme

Kabinet

XI SEMESTAR

Estetska stomatologija

Prof. dr Selma Porović

26.11.2021.

26.11.2021.

27.11.2021.

27.11.2021.

04.12.2021.

11.12.2021.

17.12.2021.

18.12.2021.

27.12.2021.

Petak

Petak

Subota

Subota

Subota

Subota

Petak

Subota

Ponedjeljak

 

09.30-14.00

16.00-19.00

09.30-14.00

16.00-19.00

13.00-16.45

09.00-12.45

09.00-12.45

14.00-17.45

09.00-12.45

 

Kabinet stomatologije

Estetska stomatologija (VJEŽBE)

Elvis Saletović, demonstrator

 

16.11.2021.

19.11.2021.

30.11.2021.

02.12.2021.

14.12.2021.

16.12.2021.

20.12.2021.

22.12.2021.

28.12.2021.

30.12.2021.

 

 

 

Utorak

Petak

Utorak

Četvrtak

Utorak

Četvrtak

Ponedjeljak

Četvrtak

Utorak

Četvrtak

 

 

12.30-16.15

11.00-14.45

13.00-16.00

13.00-16.00

13.00-16.00

12.00-15.45

13.00-16.00

13.00-16.00

12.00-15.45

11.00-14.45

Kabinet stomatologije

Fiksna protetika 

Doc. dr Edin Kaletović

14.10.2021.

20.10.2021.

23.10.2021.

29.10.2021.

01.11.2021.

05.11.2021.

15.11.2021.

19.11.2021.

03.12.2021.

15.12.2021.

17.12.2021.

21.12.2021.

24.12.2021.

27.12.2021.

29.12.2021.

Četvrtak

Srijeda

Subota

Petak

Ponedjeljak

Petak

Ponedjeljak

Petak

Petak

Srijeda

Petak

Utorak

Petak

Ponedjeljak

Srijeda

08.00-11.45

11.00-14.45

11.00-14.00

16.00-17.30

09.00-11.00

09.00-11.00

09.00-11.00

09.00-11.00

08.30-11.30

08.30-11.30

13.00-17.30

08.30-13.00

08.00-12.30

13.00-17.30

12.30-16.00

Kabinet br. V

Fiksna protetika  (VJEŽBE)

Elvis Saletović, demonstrator

16.11.2021.

18.11.2021.

30.11.2021.

02.12.2021.

14.12.2021.

16.12.2021.

20.12.2021.

22.12.2021.

25.12.2021.

27.12.2021.

29.12.2021.

30.12.2021.

31.12.2021.

 

Utorak

Četvrtak

Utorak

Četvrtak

Utorak

Četvrtak

Ponedjeljak

Srijeda

Petak

Ponedjeljak

Srijeda

Četvrtak

Petak

 

08.00-11.00

08.00-11.00

08.00-11.00

08.00-11.00

08.00-11.00

08.00-11.00

08.00-11.00

15.00-16.30

08.00-12.30

08.00-12.30

08.00-12.30

08.00-12.30

08.00-12.30

Kabinet stomatologije

Forenzička stomatologija

Prof.dr Zinaida Karasalihović

Mr Emir Alić

 

04.11.2021.

11.11.2021.

18.11.2021.

30.11.2021.

02.12.2021.

04.12.2021.

09.12.2021.

14.12.2021.

18.12.2021.

23.12.2021.

25.12.2021.

30.12.2021.

 

Četvrtak

Četvrtak

Četvrtak

Utorak

Četvrtak

Subota

Četvrtak

Utorak

Subota

Četvrtak

Subota

Četvrtak

 

16.00-18.15

16.00-18.15

13.00-15.15

16.00-18.15

16.00-18.15

11.00-12.30

16.00-17.30

16.00-18.15

10.00-13.45

15.00-18.45

10.00-13.45

12.00-13.00

 

Kabinet stomatologije

Forenzička stomatologija (VJEŽBE)

Prof.dr Zinaida Karasalihović

18.11.2021.

09.12.2021.

16.12.2021.

23.12.2021.

25.12.2021.

30.12.2021.

Četvrtak

Četvrtak

Četvrtak

Četvrtak

Subota

Četvrtak

16.00-17.30

13.00-14.30

14.30-16.00

14.30-15.00

11.00-14.30

12.00-15.00

Kabinet stomatologije

Stomatološka praksa

 

 

 

 

 

XII SEMESTAR

Maksilofacijalna i oralna hirurgija u praksi

Dr. Elvis Saletović

 

Restaurativna stomatologija u praksi

Doc.dr Mirjana Duspara

 

Protetika u praksi

Dr. Elvis Saletović

 

Endodoncija u praksi

Doc.dr Mirjana Duspara

 

Ortodoncija u praksi

Doc.dr Mirjana Duspara

 

Predmeti označeni * su izborni predmeti