Fakultet zdravstvenih nauka

Studijski program – Stomatologija

*NAPOMENA:

Prilikom učitavanja rasporeda neophodan je „refresh (F5)“

Sve izmjene vezane za rasporeda pratite i na OGLASNOJ TABLI

Od ponuđena dva strana jezika student bira jedan

Od ponuđenih izbornih predmeta student polaže dva (jedan izborni za zimski, jedan izborni za ljetni semestar)

 

I i II semestar

 

Predmet

Profesor

Datum

Dan

Vrijeme

Kabinet

I SEMESTAR

Anatomija

Prof.dr Slobodan Marinković

Predavanja su održana u zimskom semstru

Fizika sa biofizikom

Prof.dr Jugoslav Stahov

Opšta hemija

Prof.dr Rakna Kubiček

Medicinska terminologija

Akademik prof.dr Rudika Gmajnić

Engleski jezik I

Doc.dr N.J.

Engleski jezik I ( VJEŽBE )

Mr Alisa Memić, lektor

Njemački jezik I

Mr Mebrura Selić, lektor

II SEMESTAR

Biologija sa humanom genetikom

Prof.dr Jasminka H. Halilović

08.03.2018.god.

15.03.2018.god.

22.03.2018.god.

29.03.2018.god.

05.04.2018.god.

12.04.2018.god.

26.04.2018.god.

03.05.2018.god.

10.05.2018.god.

17.05.2018.god.

24.05.2018.god.

31.05.2018.god.

Četvrtak

12:00 – 14:00 h

12:00 – 14:00 h

12:00 – 14:00 h

14:00 – 16:00 h

12:00 – 14:00 h

12:00 – 14:00 h

12:00 – 14:00 h

12:00 – 14:00 h

12:00 – 14:00 h

14:00 – 16:00 h

14:00 – 16:00 h

12:00 – 15:00 h

Veliki amfiteatar

Biologija sa humanom genetikom (VJEŽBE)

Prof.dr Jasminka H.Halilović

12.03.2018.god.

26.03.2018.god.

09.04.2018.god.

23.04.2018.god.

07.05.2018.god.

Ponedjeljak

12:00 – 14:00 h

Kabinet br. 7

(Mikroskopija)

Dentalna anatomija

Doc.dr Ante Prlić

13.03.2018.god.

27.03.2018.god.

10.04.2018.god.

17.04.2018.god.

08.05.2018.god.

Utorak

10:00 – 16:00 h

Kabinet br. IV

Medicinska biohemija

Doc.dr Jasmina Gradaščević - Gubaljević

05.03.2018.god.

06.03.2018.god.

19.03.2018.god.

20.03.2018.god.

02.04.2018.god.

03.04.2018.god.

16.04.2018.god.

30.04.2018.god.

14.05.2018.god.

28.05.2018.god.

Ponedjeljak

Utorak

Ponedjeljak

Utorak

Ponedjeljak

Utorak

Ponedjeljak

Ponedjeljak

Ponedjeljak

ponedjeljak

09:00 – 12:00 h

Mali amfiteatar

Histologija i embriologija

Prof.dr Branimir Marjanović

17.03.2018.god.

26.03.2018.god.

31.03.2018.god.

09.04.2018.god.

21.04.2018.god.

27.04.2018.god.

12.05.2018.god.

19.05.2018.god.

25.05.2018.god.

28.05.2018.god.

Subota

Ponedjeljak

Subota

Ponedjeljak

Subota

Petak

Subota

Subota

Petak

Ponedjeljak

10:00 – 13:00 h

Kabinet br. IV

IZBORNI PREDMETI

Statističke metode*

Doc.dr Slobodan Nićin

16.03.2018.god.

29.03.2018.god.

19.04.2018.god.

17.05.2018.god.

24.05.2018.god.

Petak

Četvrtak

Četvrtak

Četvrtak

Četvrtak

14:00 – 18:00 h

10:00 – 14:00 h

10:00 – 14:00 h

10:00 – 14:00 h

10:00 – 14:00 h

Veliki amfiteatar

Sociologija*

Akademik prof.dr Zoran Milošević

07.03.2018.god.

14.03.2018.god.

21.03.2018.god.

28.03.2018.god.

04.04.2018.god.

11.04.2018.god.

18.04.2018.god.

25.04.2018.god.

09.05.2018.god.

16.05.2018.god.

Srijeda

13:30 – 15:30 h

Veliki amfiteatar

Medicinska etika*

Prof.dr Sanda Pribić

Predavanja su održana u zimskom semstru

Predmeti označeni * su izborni predmeti

 

III i IV semestar

 

Predmet

Profesor

Datum

Dan

Vrijeme

Kabinet

III SEMESTAR

Fiziologija sa patofiziologijom

Prof.dr Haris Huseinagić

Predavanja su održana u zimskom semstru

Urgentna medicina

Akademik prof.dr Rudika Gmajnić

Mikrobiologija sa prazitologijom

Prof.dr Jasminka H. Halilović

Cervikofacijalna patologija

Doc.dr Zlatko Ercegović

Engleski jezik II

Doc.dr N.J.

Engleski jezik II (VJEŽBE)

Mr Alisa Memić, lektor

Njemački jezik II

Mr Mebrura Selić, lektor

IV SEMESTAR

Farmakologija sa toksikologijom

Doc.dr Suad Keranović

05.03.2018.god.

08.03.2018.god.

13.03.2018.god.

19.03.2018.god.

22.03.2018.god.

27.03.2018.god.

05.04.2018.god.

10.04.2018.god.

16.04.2018.god.

19.04.2018.god.

26.04.2018.god.

07.05.2018.god.

14.05.2018.god.

21.05.2018.god.

28.05.2018.god.

Ponedjeljak

Četvrtak

Utorak

Ponedjeljak

Četvrtak

Utorak

Četvrtak

Utorak

Ponedjeljak

Četvrtak

Četvrtak

Ponedjeljak

Ponedjeljak

Ponedjeljak

Ponedjeljak

16:00 – 18:00 h

Kabinet br. VI

Uvod u dentalnu medicinu

Doc.dr Mufid Burgić

15.03.2018.god.

17.03.2018.god.

23.03.2018.god.

29.03.2018.god.

12.04.2018.god.

14.04.2018.god.

20.04.2018.god.

27.04.2018.god.

12.05.2018.god.

15.05.2018.god.

17.05.2018.god.

19.05.2018.god.

22.05.2018.god.

24.05.2018.god.

29.05.2018.god.

Četvrtak

Subota

Petak

Četvrtak

Četvrtak

Subota

Petak

Petak

Subota

Utorak

Četvrtak

Subota

Utorak

Četvrtak

Utorak

16:00 – 17:30 h

09:00 – 10:30 h

16:00 – 17:30 h

16:00 – 17:30 h

16:00 – 17:30 h

09:00 – 10:30 h

16:00 – 17:30 h

16:00 – 17:30 h

09:00 – 10:30 h

16:00 – 17:30 h

16:00 – 17:30 h

09:00 – 10:30 h

16:00 – 17:30 h

16:00 – 17:30 h

16:00 – 17:30 h

Kabinet br. IV

Oralna medicina i oralna patologija

Doc.dr Mufid Burgić

15.03.2018.god.

17.03.2018.god.

23.03.2018.god.

29.03.2018.god.

12.04.2018.god.

14.04.2018.god.

20.04.2018.god.

27.04.2018.god.

12.05.2018.god.

15.05.2018.god.

17.05.2018.god.

19.05.2018.god.

22.05.2018.god.

24.05.2018.god.

29.05.2018.god.

Četvrtak

Subota

Petak

Četvrtak

Četvrtak

Subota

Petak

Petak

Subota

Utorak

Četvrtak

Subota

Utorak

Četvrtak

Utorak

17:30 – 19:00 h

10:30 – 12:00 h

17:30 – 19:00 h

17:30 – 19:00 h

17:30 – 19:00 h

10:30 – 12:00 h

17:30 – 19:00 h

17:30 – 19:00 h

10:30 – 12:00 h

17:30 – 19:00 h

17:30 – 19:00 h

10:30 – 12:00 h

17:30 – 19:00 h

17:30 – 19:00 h

17:30 – 19:00 h

Kabinet br. IV

Interna medicina

Prof.dr Mithat Tabaković

08.03.2018.god.

15.03.2018.god.

22.03.2018.god.

29.03.2018.god.

05.04.2018.god.

12.04.2018.god.

19.04.2018.god.

26.04.2018.god.

03.05.2018.god.

10.05.2018.god.

17.05.2018.god.

24.05.2018.god.

31.05.2018.god.

Četvrtak

14:00 – 16:00 h

Kabinet br. XI

IZBORNI PREDMETI

Menadžment*

Prof.dr Hariz Agić

Predavanja su održana u zimskom semstru

Ekologija i higijena radne sredine*

Prof.dr Azijada Begnalić

07.03.2018.god.

14.03.2018.god.

28.03.2018.god.

04.04.2018.god.

11.04.2018.god.

18.04.2018.god.

25.04.2018.god.

09.05.2018.god.

16.05.2018.god.

23.05.2018.god.

30.05.2018.god.

06.06.2018.god.

Srijeda

16:30 – 17:30 h

15:30 – 17:30 h

16:30 – 18:30 h

15:30 – 16:30 h

16:30 – 18:30 h

15:30 – 16:30 h

16:30 – 18:30 h

16:30 – 18:30 h

15:30 – 17:30 h

16:30 – 18:30 h

16:30 – 17:30 h

16:30 – 18:30 h

Mali amfiteatar

Zdravstveno pravo*

Akademik prof.dr

Nedeljko Stanković

07.03.2018.god.

11.04.2018.god.

02.05.2018.god.

09.05.2018.god.

30.05.2018.god.

Srijeda

14:00 – 15:00 h

Sudnica

Predmeti označeni * su izborni predmeti

 

V i VI semestar

 

Predmet

Profesor

Datum

Dan

Vrijeme

Kabinet

V SEMESTAR

Dermtovenerologija

Prof.dr Mithat Tabaković

Predavanja su održana u zimskom semstru

Neurologija i psihijatrija sa medicinskom psihologijom

Doc.dr Zlatko Ercegović

Dentalna radiologija i fotografija

Prof.dr Haris Huseinagić

Osnovi imunologije

Doc.dr Munevera Osmić

Epidemiologija i infektivne bolesti

Prof.dr Amer Čustović

Stručna praksa I

 

VI SEMESTAR

Psihostomatologija

Doc.dr Dobrila Regoje

21.03.2018.god.

11.04.2018.god.

18.04.2018.god.

Srijeda

12:00 – 15:00 h

12:00 – 15:00 h

11:00 – 13:30 h

Kabinet br. II

Otorinolaringologija

Doc.dr Suad Keranović

06.03.2018.god.

12.03.2018.god.

15.03.2018.god.

20.03.2018.god.

26.03.2018.god.

29.03.2018.god.

03.04.2018.god.

09.04.2018.god.

12.04.2018.god.

17.04.2018.god.

23.04.2018.god.

10.05.2018.god.

17.05.2018.god.

24.05.2018.god.

31.05.2018.god.

Utorak

Ponedjeljak

Četvrtak

Utorak

Ponedjeljak

Četvrtak

Utorak

Ponedjeljak

Četvrtak

Utorak

Ponedjeljak

Četvrtak

Četvrtak

Četvrtak

Četvrtak

16:00 – 18:00 h

Kabinet br. VI

Gnatologija

Doc.dr Omer Pinjić

10.03.2018.god.

24.03.2018.god.

07.04.2018.god.

21.04.2018.god.

05.05.2018.god.

19.05.2018.god.

Subota

10:00 – 15:00 h

Kabinet br. IV

Ginekologija i porodništvo

Doc.dr Igor Hudić

02.03.2018.god.

09.03.2018.god.

13.03.2018.god.

29.03.2018.god.

04.04.2018.god.

12.04.2018.god.

18.04.2018.god.

25.04.2018.god.

08.05.2018.god.

22.05.2018.god.

30.05.2018.god.

Petak

Petak

Utorak

Četvrtak

Srijeda

Četvrtak

Srijeda

Srijeda

Utorak

Utorak

Srijeda  

16:00 – 19:00 h

16:00 – 19:00 h

09:00 – 12:00 h

09:00 – 12:00 h

12:00 – 15:00 h

11:00 – 14:00 h

13:30 – 16:30 h

11:00 – 14:00 h

12:00 – 15:00 h

12:00 – 15:00 h

12:00 – 15:00 h

Kabinet br. II

Praktične vježbe

Edin Kaletović, demonstrator

23.03.2018.god.

30.03.2018.god.

06.04.2018.god.

13.04.2018.god.

20.04.2018.god.

27.04.2018.god.

04.05.2018.god.

11.05.2018.god.

18.05.2018.god.

25.05.2018.god.

Petak

16:00 – 17:30 h

16:00 – 17:30 h

16:00 – 17:30 h

16:00 – 17:30 h

16:00 – 17:30 h

16:00 – 17:30 h

09:00 – 10:30 h

16:00 – 17:30 h

16:00 – 17:30 h

09:00 – 10:30 h

Kabinet stomatologije

Stručna praksa II

 

 

 

 

 

IZBORNI PREDMETI

Organizacija zdravstvene zaštite*

Akademik

prof.dr Rudika Gmajnić

07.03.2018.god.

04.04.2018.god.

11.04.2018.god.

18.04.2018.god.

25.04.2018.god.

09.05.2018.god.

16.05.2018.god.

23.05.2018.god.

30.05.2018.god.

Srijeda

10:00 – 12:00 h

Mali amfiteatar

Evropski zdravstveni sistemi*

Prof.dr Adi Rifatbegović

25.04.2018.god.

09.05.2018.god.

16.05.2018.god.

23.05.2018.god.

30.05.2018.god.

Srijeda

11:00 – 12:00 h

10:00 – 12:00 h

10:00 – 12:00 h

10:00 – 12:00 h

10:00 – 12:00 h

Kabinet br. I

Prevencija i rano otkrivanje raka*

 

Predavanja su održana u zimskom semstru

Predmeti označeni * su izborni predmeti

 

VII i VIII semestar

 

Predmet

Profesor

Datum

Dan

Vrijeme

Kabinet

VII SEMESTAR

Oralna hirurgija

 

 

 

 

 

Ortodoncija

 

 

 

 

 

Maksilofacijalna hirurgija

 

 

 

 

 

Oralna implantologija

 

 

 

 

 

VIII SEMESTAR

Estetika u stomatologiji

 

 

 

 

 

Pacijenti rizika u stomatologiji

 

 

 

 

 

Hemostaza u stomatološkoj praksi

 

 

 

 

 

Endodoncija

 

 

 

 

 

Stomatološki materijali

 

 

 

 

 

IZBORNI PREDMETI

Gerontostomatologija*

 

 

 

 

 

Prevencija i kontrola infekcije*

 

 

 

 

 

Osnovi biomedicine*

 

 

 

 

 

Predmeti označeni * su izborni predmeti

 

IX i X semestar

 

Predmet

Profesor

Datum

Dan

Vrijeme

Kabinet

IX SEMESTAR

Metodologija naučnog istraživanja

 

 

 

 

 

Restauracijska stomatologija 

 

 

 

 

 

Paradontologija

 

 

 

 

 

Dječija i preventivna stomatologija

 

 

 

 

 

Mobilna protetika

 

 

 

 

 

X SEMESTAR

Sudska medicina

 

 

 

 

 

Urgentna stanja u stomatologiji

 

 

 

 

 

Ortodonska hirurška terapija malokluzija

 

 

 

 

 

Fiksna protetika

 

 

 

 

 

IZBORNI PREDMETI

Poslovno upravljanje u dentalnoj medicini*

 

Predavanja će biti održana u ljetnom semestru

Okluzije*

 

 

 

 

 

Prometni traumatizam*

 

Predavanja će biti održana u ljetnom semestru

Predmeti označeni * su izborni predmeti

 

XI i XII semestar

 

Predmet

Profesor

Datum

Dan

Vrijeme

Kabinet

XI SEMESTAR

Bol u stomatologiji

 

 

 

 

 

Anesteziologija i reanimatologija 

 

 

 

 

 

Forenzička stomatologija

 

 

 

 

 

Klinička praksa I

 

 

 

 

 

XII SEMESTAR

Klinička praksa II

 

 

 

 

 

Predmeti označeni * su izborni predmeti