Fakultet zdravstvenih nauka

Studijski program – Stomatologija

*NAPOMENA:

Prilikom učitavanja rasporeda neophodan je „refresh (F5)“

Sve izmjene vezane za rasporeda pratite i na OGLASNOJ TABLI

Od ponuđena dva strana jezika student bira jedan

Od ponuđenih izbornih predmeta student polaže dva (jedan izborni za zimski, jedan izborni za ljetni semestar)

 

I i II semestar

 

Predmet

Profesor

Datum

Dan

Vrijeme

Kabinet

I SEMESTAR

Anatomija

Prof.dr Slobodan Marinković

05.10.2018.god.

12.10.2018.god.

19.10.2018.god.

26.10.2018.god.

02.11.2018.god.

09.11.2018.god.

16.11.2018.god.

23.11.2018.god.

30.11.2018.god.

07.12.2018.god.

Petak

09:00 – 12:00 h

Veliki amfiteatar

Anatomija (VJEŽBE)

Prof.dr Slobodan Marinković

10.11.2018.god.

17.11.2018.god.

24.11.2018.god.

01.12.2018.god.

08.12.2018.god.

Subota

13:00 – 14:30 h

Kabinet anatomije

Fizika sa biofizikom

Prof.dr Jugoslav Stahov

09.10.2018.god.

16.10.2018.god.

23.10.2018.god.

02.11.2018.god.

06.11.2018.god.

13.11.2018.god.

20.11.2018.god.

27.11.2018.god.

04.12.2018.god.

11.12.2018.god.

18.12.2018.god.

Utorak

Utorak

Utorak

Petak

Utorak

Utorak

Utorak

Utorak

Utorak

Utorak

Utorak

10:00 – 13:00 h

10:00 – 13:00 h

10:00 – 13:00 h

12:00 – 15:00 h

10:00 – 13:00 h

10:00 – 13:00 h

10:00 – 13:00 h

10:00 – 13:00 h

10:00 – 12:00 h

10:00 – 12:00 h

10:00 – 12:00 h

Veliki amfiteatar

Opšta hemija

Prof.dr Ranka Kubiček

08.10.2018.god.

15.10.2018.god.

22.10.2018.god.

29.10.2018.god.

05.11.2018.god.

12.11.2018.god.

19.11.2018.god.

26.11.2018.god.

03.12.2018.god.

10.12.2018.god.

Ponedjeljak

10:00 – 13:00 h

Kabinet br. I

Medicinska terminologija

Akademik prof.dr Rudika Gmajnić

10.10.2018.god.

17.10.2018.god.

24.10.2018.god.

07.11.2018.god.

14.11.2018.god.

21.11.2018.god.

28.11.2018.god.

05.12.2018.god.

12.12.2018.god.

19.12.2018.god.

Srijeda

10:00 – 12:00 h

Kabinet br. XI

Engleski jezik I

 

06.10.2018.god.

20.10.2018.god.

03.11.2018.god.

17.11.2018.god.

01.12.2018.god.

Subota

09:00 – 12:00 h

Veliki amfiteatar

Engleski jezik I ( VJEŽBE )

Mr Alisa Memić, lektor

30.10.2018.god.

06.11.2018.god.

13.11.2018.god.

20.11.2018.god.

27.11.2018.god.

04.12.2018.god.

Utorak

13:00 – 14:00 h

Veliki amfiteatar

Njemački jezik I

Mr Mebrura Selić, lektor

08.10.2018.god.

15.10.2018.god.

22.10.2018.god.

29.10.2018.god.

05.11.2018.god.

12.11.2018.god.

19.11.2018.god.

26.11.2018.god.

03.12.2018.god.

10.12.2018.god.

Ponedjeljak

08:00 – 09:30 h

Mali amfiteatar

II SEMESTAR

Biologija sa humanom genetikom

Prof.dr Jasminka H. Halilović

 

 

 

 

Dentalna anatomija

Doc.dr Ante Prlić

 

 

 

 

Medicinska biohemija

Doc.dr Jasmina Gradaščević - Gubaljević

 

 

 

 

Histologija i embriologija

Prof.dr Branimir Marjanović

 

 

 

 

IZBORNI PREDMETI

Statističke metode*

Doc.dr Slobodan Nićin

Predavanja će biti održana u ljetnom semestru

Sociologija*

Akademik prof.dr Zoran Milošević

Predavanja će biti održana u ljetnom semestru

Medicinska etika*

Prof.dr Sanda Pribić

10.10.2018.god.

17.10.2018.god.

24.10.2018.god.

07.11.2018.god.

14.11.2018.god.

21.11.2018.god.

28.11.2018.god.

05.12.2018.god.

12.12.2018.god.

19.12.2018.god.

Srijeda

12:00 – 14:00 h

Veliki amfiteatar

Predmeti označeni * su izborni predmeti

 

III i IV semestar

 

Predmet

Profesor

Datum

Dan

Vrijeme

Kabinet

III SEMESTAR

Fiziologija sa patofiziologijom

Prof.dr Haris Huseinagić

22.11.2018.god.

29.12.2018.god.

06.12.2018.god.

13.12.2018.god.

20.12.2018.god.

27.12.2018.god.

Četvrtak

14:00 – 18:00 h

Veliki amfiteatar

Urgentna medicina

Akademik prof.dr Rudika Gmajnić

10.10.2018.god.

17.10.2018.god.

24.10.2018.god.

07.11.2018.god.

14.11.2018.god.

21.11.2018.god.

28.11.2018.god.

05.12.2018.god.

12.12.2018.god.

19.12.2018.god.

Srijeda

13:00 – 16:00 h

Kabinet br. XI

Mikrobiologija sa prazitologijom

Prof.dr Jasminka H. Halilović

04.10.2018.god.

11.10.2018.god.

18.10.2018.god.

25.10.2018.god.

01.11.2018.god.

08.11.2018.god.

15.11.2018.god.

22.11.2018.god.

29.11.2018.god.

06.12.2018.god.

13.12.2018.god.

20.12.2018.god.

27.12.2018.god.

Četvrtak

12:00 – 15:00 h

12:00 – 15:00 h

12:00 – 15:00 h

12:00 – 15:00 h

12:00 – 14:00 h

12:00 – 14:00 h

12:00 – 14:00 h

12:00 – 14:00 h

12:00 – 14:00 h

12:00 – 14:00 h

12:00 – 14:00 h

12:00 – 14:00 h

12:00 – 14:00 h

Kabinet muzike

Cervikofacijalna patologija

Doc.dr Zlatko Ercegović

03.11.2018.god.

10.11.2018.god.

17.11.2018.god.

24.11.2018.god.

01.12.2018.god.

08.12.2018.god.

15.12.2018.god.

22.12.2018.god.

Subota

10:30 – 12:30 h

10:30 – 12:30 h

10:30 – 12:30 h

10:30 – 12:30 h

10:30 – 12:30 h

10:30 – 12:30 h

10:30 – 12:30 h

10:30 – 11:30 h

Kabinet muzike

Engleski jezik II

 

06.10.2018.god.

20.10.2018.god.

03.11.2018.god.

17.11.2018.god.

01.12.2018.god.

Subota

12:30 – 15:30 h

Veliki amfiteatar

Engleski jezik II (VJEŽBE)

Mr Alisa Memić, lektor

30.10.2018.god.

06.11.2018.god.

13.11.2018.god.

20.11.2018.god.

27.11.2018.god.

04.12.2018.god.

Utorak

14:00 – 15:00 h

Veliki amfiteatar

Njemački jezik II

Mr Mebrura Selić, lektor

08.10.2018.god.

15.10.2018.god.

22.10.2018.god.

29.10.2018.god.

05.11.2018.god.

12.11.2018.god.

19.11.2018.god.

26.11.2018.god.

03.12.2018.god.

10.12.2018.god.

Ponedjeljak

09:30 – 11:00 h

Mali amfiteatar

IV SEMESTAR

Farmakologija sa toksikologijom

Doc.dr Suad Keranović

 

 

 

 

Uvod u dentalnu medicinu

Doc.dr Mufid Burgić

 

 

 

 

Oralna medicina i oralna patologija

Doc.dr Mufid Burgić

 

 

 

 

Interna medicina

Prof.dr Mithat Tabaković

 

 

 

 

IZBORNI PREDMETI

Menadžment*

Prof.dr Hariz Agić

09.10.2018.god.

23.10.2018.god.

30.10.2018.god.

06.11.2018.god.

20.11.2018.god.

27.11.2018.god.

04.12.2018.god.

11.12.2018.god.

18.12.2018.god.

25.12.2018.god.

Utorak

16:00 – 18:00 h

Mali amfiteatar

Ekologija i higijena radne sredine*

Prof.dr Azijada Beganlić

03.10.2018.god.

10.10.2018.god.

17.10.2018.god.

24.10.2018.god.

07.11.2018.god.

14.11.2018.god.

21.11.2018.god.

28.11.2018.god.

05.12.2018.god.

19.12.2018.god.

Srijeda

16:30 – 19:00 h

Kabinet muzike

Zdravstveno pravo*

Akademik prof.dr Nedeljko Stanković

 

 

 

 

Predmeti označeni * su izborni predmeti

 

V i VI semestar

 

Predmet

Profesor

Datum

Dan

Vrijeme

Kabinet

V SEMESTAR

Dermtovenerologija

Prof.dr Mithat Tabaković

12.10.2018.god.

19.10.2018.god.

26.10.2018.god.

02.11.2018.god.

09.11.2018.god.

16.11.2018.god.

23.11.2018.god.

30.11.2018.god.

07.12.2018.god.

14.12.2018.god.

21.12.2018.god.

Petak

11:00 – 13:00 h

Kabinet br. XI

Neurologija i psihijatrija sa medicinskom psihologijom

Doc.dr Zlatko Ercegović

26.10.2018.god.

02.11.2018.god.

09.11.2018.god.

16.11.2018.god.

23.11.2018.god.

30.11.2018.god.

07.12.2018.god.

14.12.2018.god.

21.12.2018.god.

28.12.2018.god.

Petak

15:00 – 17:00 h

Kabinet br.IV

Dentalna radiologija i fotografija

Prof.dr Haris Huseinagić

20.11.2018.god.

27.11.2018.god.

04.12.2018.god.

11.12.2018.god.

18.12.2018.god.

Utorak

14:00 – 18:00 h

Kabinet muzike

Osnovi imunologije

Doc.dr Munevera Osmić

16.10.2018.god.

23.10.2018.god.

30.10.2018.god.

06.11.2018.god.

13.11.2018.god.

22.11.2018.god.

29.11.2018.god.

06.12.2018.god.

13.12.2018.god.

20.12.2018.god.

27.12.2018.god.

Utorak

Utorak

Utorak

Utorak

Utorak

Četvrtak

Četvrtak

Četvrtak

Četvrtak

Četvrtak

Četvrtak

16:00 – 18:00 h

16:00 – 18:00 h

16:00 – 18:00 h

16:00 – 18:00 h

16:00 – 18:00 h

16:00 – 18:00 h

16:00 – 18:00 h

16:00 – 18:00 h

16:00 – 18:00 h

16:00 – 18:00 h

16:00 – 18:00 h

Kabinet br. VI

Epidemiologija i infektivne bolesti

Prof.dr Amer Čustović

08.10.2018.god.

22.10.2018.god.

29.10.2018.god.

05.11.2018.god.

12.11.2018.god.

19.11.2018.god.

26.11.2018.god.

03.12.2018.god.

10.12.2018.god.

17.12.2018.god.

Ponedjeljak

16:00 – 19:00 h

Mali amfiteatar

Praktična nastava

Edin Kaletović, demonstrator

22.11.2018.god.

27.11.2018.god.

04.12.2018.god.

12.12.2018.god.

19.12.2018.god.

Četvrtak

Utorak

Utorak

Srijeda

Srijeda

18:00 – 19:00 h

17:00 – 18:00 h

18:00 – 19:00 h

16:00 – 18:00 h

16:00 – 17:00 h

Kabinet stomatologije

Stručna praksa I

Dekan Fakulteta zdravstvenih nauka

 

 

 

 

VI SEMESTAR

Psihostomatologija

Doc.dr Dobrila Regoje

 

 

 

 

Otorinolaringologija

Doc.dr Suad Keranović

 

 

 

 

Gnatologija

Doc.dr Omer Pinjić

 

 

 

 

Ginekologija i porodništvo

Doc.dr Igor Hudić

 

 

 

 

Stručna praksa II

Dekan Fakulteta zdravstvenih nauka

 

 

 

 

IZBORNI PREDMETI

Organizacija zdravstvene zaštite*

Akademik prof.dr Rudika Gmajnić

Predavanja će biti održana u ljetnom semestru

Evropski zdravstveni sistemi*

Prof.dr Adi Rifatbegović

 

 

 

 

Prevencija i rano otkrivanje raka*

Prof.dr Sanda Pribić

10.10.2018.god.

17.10.2018.god.

24.10.2018.god.

07.11.2018.god.

14.11.2018.god.

21.11.2018.god.

28.11.2018.god.

05.12.2018.god.

12.12.2018.god.

19.12.2018.god.

Srijeda

10:00 – 12:00 h

Veliki amfiteatar

Predmeti označeni * su izborni predmeti

 

VII i VIII semestar

 

Predmet

Profesor

Datum

Dan

Vrijeme

Kabinet

VII SEMESTAR

Oralna hirurgija

Doc.dr Dobrila Regoje

17.10.2018.god.

24.10.2018.god.

07.11.2018.god.

14.11.2018.god.

21.11.2018.god.

28.11.2018.god.

05.12.2018.god.

12.12.2018.god.

19.12.2018.god.

25.12.2018.god.

 

Srijeda

Srijeda

Srijeda

Srijeda

Srijeda

Srijeda

Srijeda

Srijeda

Srijeda

Utorak

 

11:00 – 13:00 h

11:00 – 13:00 h

11:00 – 13:00 h

11:00 – 13:00 h

11:00 – 13:00 h

11:00 – 13:00 h

11:00 – 13:00 h

11:00 – 13:00 h

11:00 – 13:00 h

10:00 – 12:00 h

 

Mali amfiteatar

Ortodoncija

Doc.dr Omer Pinjić

13.10.2018.god.

27.10.2018.god.

10.11.2018.god.

24.11.2018.god.

08.12.2018.god.

22.12.2018.god.

Subota

10:00 – 14:00 h

10:00 – 14:00 h

10:00 – 13:00 h

10:00 – 13:00 h

10:00 – 13:00 h

10:00 – 13:00 h

Kabinet br. I

Maksilofacijalna hirurgija

Prof.dr Adi Rifatbegović

08.10.2018.god.

15.10.2018.god.

22.10.2018.god.

29.10.2018.god.

05.11.2018.god.

12.11.2018.god.

19.11.2018.god.

26.11.2018.god.

03.12.2018.god.

10.12.2018.god.

Ponedjeljak

13:00 – 15:00 h

Kabinet br. XI

Oralna implantologija

Doc.dr Dobrila Regoje

17.10.2018.god.

24.10.2018.god.

07.11.2018.god.

14.11.2018.god.

21.11.2018.god.

28.11.2018.god.

05.12.2018.god.

12.12.2018.god.

19.12.2018.god.

25.12.2018.god.

Srijeda

Srijeda

Srijeda

Srijeda

Srijeda

Srijeda

Srijeda

Srijeda

Srijeda

Utorak

13:00 – 15:00 h

13:00 – 15:00 h

13:00 – 15:00 h

13:00 – 15:00 h

13:00 – 15:00 h

13:00 – 15:00 h

13:00 – 15:00 h

13:00 – 15:00 h

13:00 – 15:00 h

12:00 – 14:00 h

Mali amfiteatar

Stručna praksa

Edin Kaletović, demonstrator

22.11.2018.god.

29.11.2018.god.

04.12.2019.god.

11.12.2018.god.

18.12.2018.god.

19.12.2018.god.

Četvrtak

Četvrtak

Utorak

Utorak

Utorak

Utorak

17:00 – 18:00 h

17:00 – 18:00 h

17:00 – 18:00 h

17:00 – 18:00 h

17:00 – 18:00 h

17:00 – 18:00 h

Kabinet stomatologije

VIII SEMESTAR

Estetika u stomatologiji

Doc.dr Mufid Burgić

 

 

 

 

Pacijenti rizika u stomatologiji

Doc.dr Mufid Burgić

 

 

 

 

Hemostaza u stomatološkoj praksi

Doc.dr Mufid Burgić

 

 

 

 

Endodoncija

Doc.dr Mirjana Duspara

 

 

 

 

Stomatološki materijali

Doc.dr Miljan Bajić

 

 

 

 

IZBORNI PREDMETI

 

Doc.dr Omer Pinjić

13.10.2018.god.

27.10.2018.god.

10.11.2018.god.

24.11.2018.god.

08.12.2018.god.

22.12.2018.god.

Subota

14:00 – 17:00 h

14:00 – 17:00 h

13:00 – 17:00 h

13:00 – 17:00 h

13:00 – 16:00 h

13:00 – 16:00 h

Kabinet br. I

Prevencija i kontrola infekcije*

Prof.dr Amer Čustović

 

 

 

 

Osnovi biomedicine*

Doc.dr Senka Samardžić

10.10.2018.god.

14.11.2018.god.

27.11.2018.god.

04.12.2018.god.

11.12.2018.god.

Srijeda

Srijeda

Utorak

Utorak

Utorak

10:00 – 12:00 h

10:00 – 12:00 h

10:00 – 15:00 h

10:00 – 15:00 h

10:00 – 16:00 h

Kabinet br. VI

Predmeti označeni * su izborni predmeti

 

IX i X semestar

 

Predmet

Profesor

Datum

Dan

Vrijeme

Kabinet

IX SEMESTAR

Metodologija naučnog istraživanja

 

 

 

 

 

Restauracijska stomatologija 

 

 

 

 

 

Paradontologija

 

 

 

 

 

Dječija i preventivna stomatologija

 

 

 

 

 

Mobilna protetika

 

 

 

 

 

X SEMESTAR

Sudska medicina

 

 

 

 

 

Urgentna stanja u stomatologiji

 

 

 

 

 

Ortodonska hirurška terapija malokluzija

 

 

 

 

 

Fiksna protetika

 

 

 

 

 

IZBORNI PREDMETI

Poslovno upravljanje u dentalnoj medicini*

 

Predavanja će biti održana u ljetnom semestru

Okluzije*

 

 

 

 

 

Prometni traumatizam*

 

Predavanja će biti održana u ljetnom semestru

Predmeti označeni * su izborni predmeti

 

XI i XII semestar

 

Predmet

Profesor

Datum

Dan

Vrijeme

Kabinet

XI SEMESTAR

Bol u stomatologiji

 

 

 

 

 

Anesteziologija i reanimatologija 

 

 

 

 

 

Forenzička stomatologija

 

 

 

 

 

Klinička praksa I

 

 

 

 

 

XII SEMESTAR

Klinička praksa II

 

 

 

 

 

Predmeti označeni * su izborni predmeti