Fakultet zdravstvenih nauka

Studijski program – Sestrinstvo

*NAPOMENA:

Prilikom učitavanja rasporeda neophodan je „refresh (F5)“

Sve izmjene vezane za rasporeda pratite i na OGLASNOJ TABLI

Od ponuđena dva strana jezika student bira jedan

Od ponuđenih izbornih predmeta student polaže dva (jedan izborni za zimski, jedan izborni za ljetni semestar)

 

I i II semestar

 

Predmet

Profesor

Datum

Dan

Vrijeme

Kabinet

I SEMESTAR

Anatomija

Prof.dr Slobodan Marinković

Predavanja su održana u zimskom semestru*

Fizika sa biofizikom

Prof.dr Jugoslav Stahov

Epidemiologija i infektivne bolesti

Prof.dr Amer Čustović

Engleski jezik I

 

Engleski jezik I ( VJEŽBE )

Mr Alisa Memić, lektor

Njemački jezik I

Mr Mebrura Selić, lektor

II SEMESTAR

Biologija sa humanom genetikom

Prof.dr Jasminka H. Halilović

04.03.2019.god.

11.03.2019.god.

18.03.2019.god.

25.03.2019.god.

01.04.2019.god.

08.04.2019.god.

15.04.2019.god.

22.04.2019.god.

29.04.2019.god.

06.05.2019.god.

13.05.2019.god.

20.05.2019.god.

Ponedeljak

13:00 – 15:00 h

13:00 – 15:00 h

13:00 – 15:00 h

13:00 – 15:00 h 

13:00 – 15:00 h

13:00 – 15:00 h

13:00 – 16:00 h

13:00 – 16:00 h

13:00 – 16:00 h

13:00 – 16:00 h

13:00 – 16:00 h

13:00 – 16:00 h

Veliki amfiteatar

Medicinska biohemija

Doc.dr Jasmina Gradaščević - gubaljević

09.03.2019.god.

11.03.2019.god.

12.03.2019.god.

22.04.2019.god.

23.04.2019.god.

06.05.2019.god.

08.05.2019.god.

Subota

Ponedeljak

Utorak

Ponedeljak

Utorak

Ponedeljak

Srijeda

09:00 – 15:00 h

16:00 – 19:00 h

16:00 – 19:00 h

16:00 – 19:00 h

16:00 – 19:00 h

16:00 – 19:00 h

16:00 – 19:00 h

Mali amfiteatar

 

 

 

Uvod u zdravstvenu njegu

 

 

 

 

Prof.dr Azijada Begnalić

20.3.2019. god.

27.3.2019. god.

03.4.2019. god.

10.4.2019. god.

17.4.2019. god.

24.4.2019. god.

08.5.2019. god.

15.5.2019. god.

22.5.2019. god.

29.5.2019. god.

 

 

 

 

 

 

Srijeda

 

 

 

 

 

15:30 – 17:30 h

Mali amfiteatar

 

 

 

 

 

 

Farmakologija sa toksikologijom

 

 

 

 

 

 

 

Doc.dr Suad Keranović

04.03.2019.god.

11.03.2019.god.

18.03.2019.god.

25.03.2019.god.

28.03.2019.god.

01.04.2019.god.

08.04.2019.god.

15.04.2019.god.

22.04.2019.god.

29.04.2019.god.

06.05.2019.god.

09.05.2019.god.

16.05.2019.god.

23.05.2019.god.

27.05.2019.god.

Ponedeljak

Ponedeljak

Ponedeljak

Ponedeljak

Četvrtak

Ponedeljak

Ponedeljak

Ponedeljak

Ponedeljak

Ponedeljak

Ponedeljak

Četvrtak

Četvrtak

Četvrtak

Ponedeljak

 

 

 

 

 

 

 

16:00 – 18:00 h

Kabinet br. VI

IZBORNI PREDMETI

Statističke metode*

Doc.dr Slobodan Nićin

28.03.2019.god.

18.04.2019.god.

09.05.2019.god.

23.05.2019.god.

Četvrtak

11:00 – 16:00 h

Veliki amfiteatar

Sociologija*

Akademik prof.dr Zoran Milošević

11.03.2019.god.

25.03.2019.god.

08.04.2019.god.

22.04.2019.god.

13.05.2019.god.

Ponedeljak

09:00 – 13:00 h

Veliki amfiteatar

Medicinska etika*

Prof.dr Sanda Pribić

Predavanja su održana u zimskom semestru*

Predmeti označeni * su izborni predmeti

 

III i IV semestar

 

Predmet

Profesor

Datum

Dan

Vrijeme

Kabinet

III SEMESTAR

Fiziologija sa patofiziologijom

Prof.dr Haris Huseinagić

Predavanja su održana u zimskom semestru*

Mikrobiologija sa parazitologijom

Prof.dr Jasminka H. Halilović

Urgentna medicina

Akademik prof.dr Rudika Gmajnić

Engleski jezik II

 

Engleski jezik II (VJEŽBE)

Mr Alisa Memić, lektor

Njemački jezik II

Mr Mebrura Selić, lektor

IV SEMESTAR

 

 

 

Interna medicina

 

 

 

 

Prof.dr Mithat Tabaković

14.03.2019.god.

28.03.2019.god.

04.04.2019.god.

11.04.2019.god.

18.04.2019.god.

25.04.2019.god.

02.05.2019.god.

09.05.2019.god.

16.05.2019.god.

23.05.2019.god.

 

 

 

 

 

Četvrtak

 

 

 

 

 

13:00 – 15:00 h

Kabinet br. XI

 

 

 

Osnovi patologije

 

 

 

 

Prof.dr Zinaida Karasalihović

14.03.2019.god.

21.03.2019.god.

27.03.2019.god.

03.04.2019.god.

11.04.2019.god.

18.04.2019.god.

25.04.2019.god.

02.05.2019.god.

08.05.2019.god.

15.05.2019.god.

Četvrtak

Četvrtak

Srijeda

Srijeda

Četvrtak

Četvrtak

Četvrtak

Četvrtak

Srijeda

Srijeda

 

 

 

 

16:00 – 19:00 h

Kabinet br. VI

 

Njega internističkih i zaraznih bolesnika

 

 

Prof.dr Amer Čustović

18.03.2019.god.

01.04.2019.god.

08.04.2019.god.

15.04.2019.god.

22.04.2019.god.

13.05.2019.god.

 

 

Ponedeljak

16:00 – 17:30 h

16:00 – 17:30 h

16:00 – 17:30 h

16:00 – 17:00 h

16:00 – 17:00 h

16:00 – 17:00 h

Kabinet br. III

 

 

Zdravstvena njega u pedijatriji i ginekologiji

 

 

Doc.dr Igor Hudić

07.03.2019.god.

14.03.2019.god.

18.03.2019.god.

04.04.2019.god.

10.04.2019.god.

23.04.2019.god.

24.04.2019.god.

06.05.2019.god.

14.05.2019.god.

20.05.2019.god.

Četvrtak

Četvrtak

Ponedeljak

Četvrtak

Srijeda

Utorak

Srijeda

Ponedeljak

Utorak

Ponedeljak

14:00 – 16:00 h

09:00 – 11:00 h

14:00 – 16:00 h

16:00 – 18:00 h

13:00 – 15:00 h

16:00 – 18:00 h

13:00 – 15:00 h

14:00 – 16:00 h

14:00 – 16:00 h

16:00 – 18:00 h

Mali amfiteatar

IZBORNI PREDMETI

Menadžment*

Prof.dr Hariz Agić

Predavanja su održana u zimskom semestru*

Ekologija i higijena radne sredine*

Prof.dr Azijada Beganlić

 

 

Zdravstveno pravo*

 

Akademik prof.dr Nedeljko Stanković

20.03.2019.god.

10.04.2019.god.

17.04.2019.god.

15.05.2019.god.

22.05.2019.god.

 

Srijeda

 

15:00 – 16:00 h

 

Sudnica

Predmeti označeni * su izborni predmeti

 

V i VI semestar

 

Predmet

Profesor

Datum

Dan

Vrijeme

Kabinet

V SEMESTAR

Manuelna masaža

Prof.dr Nedima Kapidžić Bašić

Predavanja su održana u zimskom semestru*

Homeopatija

Prof.dr Fahir Baraković

Psihijatrijska njega

Doc.dr Rusmir Softić

Oftamologija i pridružena njega

Prof.dr Azijada Beganlić

Stručna praksa I

Dekan Fakulteta zdravstvenih nauka

VI SEMESTAR

 

 

Osnovi transfuziologije

 

 

 

Prof.dr Fahir Baraković

19.03.2019.god.

02.04.2019.god.

09.04.2019.god.

16.04.2019.god.

23.04.2019.god.

30.04.2019.god.

07.05.2019.god.

 

 

 

Utorak

16:00 – 19:00 h

16:00 – 19:00 h

16:00 – 19:00 h

16:00 – 19:00 h

16:00 – 19:00 h

16:00 – 19:00 h

16:00 – 18:00 h

Kabinet br. IV

 

 

Onkologija i palijativna zdravstvena njega

 

 

 

Prof.dr Fahir Baraković

18.03.2019.god.

01.04.2019.god.

08.04.2019.god.

15.04.2019.god.

22.04.2019.god.

29.04.2019.god.

06.05.2019.god.

 

 

 

Ponedeljak

16:00 – 19:00 h

16:00 – 19:00 h

16:00 – 19:00 h

16:00 – 19:00 h

16:00 – 19:00 h

16:00 – 19:00 h

16:00 – 18:00 h

Kabinet br. IV

 

 

 

Ishrana, nutritivna terapija i dijetetika

 

 

 

 

Prof.dr Munevera Osmić

07.03.2019.god.

21.03.2019.god.

04.04.2019.god.

11.04.2019.god.

18.04.2019.god.

25.04.2019.god.

02.05.2019.god.

09.05.2019.god.

16.05.2019.god.

23.05.2019.god.

 

 

 

 

 

Četvrtak

17:00 – 19:00 h

16:00 – 18:00 h

17:00 – 19:00 h

17:00 – 19:00 h

16:00 – 18:00 h

17:00 – 19:00 h

16:00 – 18:00 h

17:00 – 19:00 h

16:00 – 18:00 h

17:00 – 19:00 h

Kabinet br. III

Stručna praksa II

Dekan Fakulteta zdravstevnih nauka

 

 

 

 

IZBORNI PREDMETI

Organizacija zdravstvene zaštite*

Akademik prof.dr Rudika Gmajnić

06.03.2019.god.

13.03.2019.god.

20.03.2019.god.

27.03.2019.god.

03.04.2019.god.

10.04.2019.god.

17.04.2019.god.

24.04.2019.god.

15.05.2019.god.

22.05.2019.god.

Srijeda

10:00 – 12:00 h

Kabinet br. XI

Evropski zdravstveni sistemi*

Prof.dr Adi Rifatbegović

13.03.2019.god.

27.03.2019.god.

10.04.2019.god.

 

Srijeda

 

14:00 – 16:00 h

Kabinet br. I

Prevencija i rano otkrivanje raka*

Prof.dr Sanda Pribić

Predavanja su održana u zimskom semestru*

Predmeti označeni * su izborni predmeti

 

VII i VIII semestar

 

Predmet

Profesor

Datum

Dan

Vrijeme

Kabinet

VII SEMESTAR

Osnovi hirurškog instrumentiranja

Doc.dr Mufid Burgić

Predavanja su održana u zimskom semestru*

Dermatovenerologija i pridružena njega

Prof.dr Mithat Tabaković

Njega u kardiologiji i neurologiji

Doc.dr Mirza Moranjkić

Njega starijih osoba

Prof.dr Branimir Marjanović

VIII SEMESTAR

 

Intezivna njega

 

 

Prof.dr Mithat Tabković

13.03.2019.god.

27.03.2019.god.

10.04.2019.god.

24.04.2019.god.

08.05.2019.god.

 

 

Srijeda

 

 

13:00 – 15:00 h

Kabinet br. XI

 

 

 

ORL i  pridružena njega

 

 

 

 

Prof.dr Branimir Marjanović

25.03.2019.god.

30.03.2019.god.

02.04.2019.god.

08.04.2019.god.

13.04.2019.god.

20.04.2019.god.

27.04.2019.god.

13.05.2019.god.

20.05.2019.god.

27.05.2019.god.

Ponedeljak

Subota

Utorak

Ponedeljak

Subota

Subota

Subota

Ponedeljak

Ponedeljak

Ponedeeljak

 

 

 

 

16:00 – 17:00 h

Kabinet br. IV

IZBORNI PREDMETI

Osnovi informatike*

Prof.dr Halid Žigić

06.03.2019.god.

13.03.2019.god.

20.03.2019.god.

27.03.2019.god.

03.04.2019.god.

10.04.2019.god.

17.04.2019.god.

24.04.2019.god.

08.05.2019.god.

15.05.2019.god.

Srijeda

 

10:00 – 12:00 h

Kabinet informatike

Osnovi biomedicine*

Doc.dr Senka Samardžić

Predavanja su održana u zimskom semestru*

Epidemiološke metode u medicini*

Prof.dr Munevera Osmić

07.03.2019.god.

21.03.2019.god.

04.04.2019.god.

18.04.2019.god.

02.05.2019.god.

16.05.2019.god.

 

 

Četvrtak

 

 

18:00 – 19:00 h

Kabinet br. IV

Predmeti označeni * su izborni predmeti