Fakultet zdravstvenih nauka

Studijski program – Sestrinstvo

*NAPOMENA:

Prilikom učitavanja rasporeda neophodan je „refresh (F5)“

Sve izmjene vezane za rasporeda pratite i na OGLASNOJ TABLI

Od ponuđena dva strana jezika student bira jedan

Od ponuđenih izbornih predmeta student polaže dva (jedan izborni za zimski, jedan izborni za ljetni semestar)

 

I i II semestar

 

Predmet

Profesor

Datum

Dan

Vrijeme

Kabinet

I SEMESTAR

Anatomija

Prof.dr Slobodan Marinković

Predavanja su održana u zimskom semstru

Fizika sa biofizikom

Prof.dr Jugoslav Stahov

Epidemiologija i infektivne bolesti

Prof.dr Amer Čustović

Engleski jezik I

Doc.dr N.J.

Engleski jezik I ( VJEŽBE )

Mr Alisa Memić, lektor

Njemački jezik I

Mr Mebrura Selić, lektor

II SEMESTAR

Biologija sa humanom genetikom

Prof.dr Jasminka H. Halilović

08.03.2018.god.

15.03.2018.god.

22.03.2018.god.

29.03.2018.god.

05.04.2018.god.

12.04.2018.god.

26.04.2018.god.

03.05.2018.god.

10.05.2018.god.

17.05.2018.god.

24.05.2018.god.

31.05.2018.god.

Četvrtak

12:00 – 14:00 h

12:00 – 14:00 h

12:00 – 14:00 h

14:00 – 16:00 h

12:00 – 14:00 h

12:00 – 14:00 h

12:00 – 14:00 h

12:00 – 14:00 h

12:00 – 14:00 h

14:00 – 16:00 h

14:00 – 16:00 h

12:00 – 15:00 h

Veliki amfiteatar

Medicinska biohemija

Doc.dr Jasmina Gradaščević - Gubaljević

05.03.2018.god.

06.03.2018.god.

19.03.2018.god.

20.03.2018.god.

02.04.2018.god.

03.04.2018.god.

16.04.2018.god.

30.04.2018.god.

14.05.2018.god.

28.05.2018.god.

Ponedjeljak

Utorak

Ponedjeljak

Utorak

Ponedjeljak

Utorak

Ponedjeljak

Ponedjeljak

Ponedjeljak

ponedjeljak

09:00 – 12:00 h

Mali amfiteatar

Uvod u zdravstvenu njegu

Prof.dr Azijada Beganlić

07.03.2018.god.

21.03.2018.god.

28.03.2018.god.

11.04.2018.god.

18.04.2018.god.

25.04.2018.god.

09.05.2018.god.

23.05.2018.god.

30.05.2018.god.

06.06.2018.god.

Srijeda

15:30 – 16:30 h

Mali amfiteatar

Farmakologija sa toksikologijom

Doc.dr Suad Keranović

05.03.2018.god.

08.03.2018.god.

13.03.2018.god.

19.03.2018.god.

22.03.2018.god.

27.03.2018.god.

05.04.2018.god.

10.04.2018.god.

16.04.2018.god.

19.04.2018.god.

26.04.2018.god.

07.05.2018.god.

14.05.2018.god.

21.05.2018.god.

28.05.2018.god.

Ponedjeljak

Četvrtak

Utorak

Ponedjeljak

Četvrtak

Utorak

Četvrtak

Utorak

Ponedjeljak

Četvrtak

Četvrtak

Ponedjeljak

Ponedjeljak

Ponedjeljak

Ponedjeljak

16:00 – 18:00 h

Kabinet br. VI

IZBORNI PREDMETI

Statističke metode*

Doc.dr Slobodan Nićin

16.03.2018.god.

29.03.2018.god.

19.04.2018.god.

17.05.2018.god.

24.05.2018.god.

Petak

Četvrtak

Četvrtak

Četvrtak

Četvrtak

14:00 – 18:00 h

10:00 – 14:00 h

10:00 – 14:00 h

10:00 – 14:00 h

10:00 – 14:00 h

Veliki amfiteatar

Sociologija*

Akademik prof.dr Zoran Milošević

07.03.2018.god.

14.03.2018.god.

21.03.2018.god.

28.03.2018.god.

04.04.2018.god.

11.04.2018.god.

18.04.2018.god.

25.04.2018.god.

09.05.2018.god.

16.05.2018.god.

Srijeda

13:30 – 15:30 h

Veliki amfiteatar

Medicinska etika*

Prof.dr Sanda Pribić

Predavanja su održana u zimskom semstru

Predmeti označeni * su izborni predmeti

 

III i IV semestar

 

Predmet

Profesor

Datum

Dan

Vrijeme

Kabinet

III SEMESTAR

Fiziologija sa patofiziologijom

Prof.dr Haris Huseinagić

Predavanja su održana u zimskom semstru

Mikrobiologija sa parazitologijom

Prof.dr Jasminka H. Halilović

Urgentna medicina

Akademik prof.dr Rudika Gmajnić

Engleski jezik II

Doc.dr N.J.

Engleski jezik II (VJEŽBE)

Mr Alisa Memić, lektor

Njemački jezik II

Mr Mebrura Selić, lektor

IV SEMESTAR

Interna medicina

Prof.dr Mithat Tabaković

08.03.2018.god.

15.03.2018.god.

22.03.2018.god.

29.03.2018.god.

05.04.2018.god.

12.04.2018.god.

19.04.2018.god.

26.04.2018.god.

03.05.2018.god.

10.05.2018.god.

17.05.2018.god.

24.05.2018.god.

31.05.2018.god.

Četvrtak

14:00 – 16:00 h

Kabinet br. XI

Osnovi patologije

Prof.dr Zinaida Karasalihović

15.03.2018.god.

29.03.2018.god.

02.04.2018.god.

12.04.2018.god.

23.04.2018.god.

03.05.2018.god.

10.05.2018.god.

17.05.2018.god.

24.05.2018.god.

31.05.2018.god.

Četvrtak

Četvrtak

Ponedjeljak

Četvrtak

Ponedjeljak

Četvrtak

Četvrtak

Četvrtak

Četvrtak

Četvrtak

16:00 – 19:00 h

Kabinet br. VI

Njega internističkih i zaraznih bolesnika

Prof.dr Amer Čustović

05.03.2018.god.

19.03.2018.god.

03.04.2018.god.

09.04.2018.god.

16.04.2018.god.

24.04.2018.god.

28.05.2018.god.

Ponedjeljak

Ponedjeljak

Utorak

Ponedjeljak

Utorak

Ponedjeljak

Ponedjeljak

16:00 – 19:00 h

Kabinet br. III

Zdravstvena njega u pedijatriji i ginekologiji

Doc. dr Igor Hudić

05.03.2018.god.

13.03.2018.god.

19.03.2018.god.

30.03.2018.god.

06.04.2018.god.

13.04.2018.god.

18.04.2018.god.

25.04.2018.god.

04.05.2018.god.

15.05.2018.god.

17.05.2018.god.

Ponedjeljak

Utorak

Ponedjeljak

Petak  

Petak

Petak

Srijeda

Srijeda  

Petak

Utorak

Četvrtak

16:00 – 17:00 h

12:00 – 14:00 h

09:00 – 11:00 h

16:00 – 18:00 h

16:00 – 18:00 h

16:00 – 18:00 h

16:30 – 18:30 h

14:00 – 16:00 h

11:00 – 13:00 h

12:00 – 14:00 h

12:00 – 14:00 h

Kabinet br. II

IZBORNI PREDMETI

Menadžment*

Prof.dr Hariz Agić

Predavanja su održana u zimskom semstru

Ekologija i higijena radne sredine*

Prof.dr. Azijada Beganlić

07.03.2018.god.

14.03.2018.god.

28.03.2018.god.

04.04.2018.god.

11.04.2018.god.

18.04.2018.god.

25.04.2018.god.

09.05.2018.god.

16.05.2018.god.

23.05.2018.god.

30.05.2018.god.

06.06.2018.god.

Srijeda

16:30 – 17:30 h

15:30 – 17:30 h

16:30 – 18:30 h

15:30 – 16:30 h

16:30 – 18:30 h

15:30 – 16:30 h

16:30 – 18:30 h

16:30 – 18:30 h

15:30 – 17:30 h

16:30 – 18:30 h

16:30 – 17:30 h

16:30 – 18:30 h

Mali amfiteatar

Zdravstveno pravo*

Akademik prof.dr

Nedeljko Stanković

07.03.2018.god.

11.04.2018.god.

02.05.2018.god.

09.05.2018.god.

30.05.2018.god.

Srijeda

14:00 – 15:00 h

Sudnica

Predmeti označeni * su izborni predmeti

 

V i VI semestar

 

Predmet

Profesor

Datum

Dan

Vrijeme

Kabinet

V SEMESTAR

Manuelna masaža

Prof.dr Suada Kapidžić – duraković

Predavanja su održana u zimskom semstru

Homeopatija

Doc.dr Sunita Ćustendil

Psihijatrijska njega

Prof.dr Azijada Beganlić

Oftamologija i pridružena njega

Prof.dr Azijada Beganlić

Stručna praksa I

 

VI SEMESTAR

Osnovi transfuziologije

Doc.dr Sunita Ćustendil

05.03.2018.god.

19.03.2018.god.

02.04.2018.god.

16.04.2018.god.

07.05.2018.god.

Ponedjeljak

15:30 – 19:00 h

Kabinet br. IV

Onkologija i palijativna zdravstvena njega

Doc.dr Sunita Ćustendil

12.03.2018.god.

26.03.2018.god.

09.04.2018.god.

23.04.2018.god.

14.05.2018.god.

Ponedjeljak

15:30 – 19:00 h

Kabinet br. IV

Ishrana, nutritivna terapija i dijetetika

Doc.dr Munevera Osmić

20.03.2018.god.

27.03.2018.god.

10.04.2018.god.

17.04.2018.god.

24.04.2018.god.

22.05.2018.god.

29.05.2018.god.

Utorak

16:00 – 18:00 h

16:00 – 19:00 h

16:00 – 19:00 h

16:00 – 19:00 h

16:00 – 19:00 h

16:00 – 19:00 h

16:00 – 19:00 h

Kabinet br. III

Stručna praksa II

 

 

IZBORNI PREDMETI

Organizacija zdravstvene zaštite*

Akademik

prof.dr Rudika Gmajnić

07.03.2018.god.

04.04.2018.god.

11.04.2018.god.

18.04.2018.god.

25.04.2018.god.

09.05.2018.god.

16.05.2018.god.

23.05.2018.god.

30.05.2018.god.

Srijeda

10:00 – 12:00 h

Mali amfiteatar

Evropski zdravstveni sistemi*

Prof.dr Adi Rifatbegović

25.04.2018.god.

09.05.2018.god.

16.05.2018.god.

23.05.2018.god.

30.05.2018.god.

Srijeda

11:00 – 12:00 h

10:00 – 12:00 h

10:00 – 12:00 h

10:00 – 12:00 h

10:00 – 12:00 h

Kabinet br. I

Prevencija i rano otkrivanje raka*

Prof.dr Sanda Pribić

Predavanja su održana u zimskom semstru

Predmeti označeni * su izborni predmeti

 

VII i VIII semestar

 

Predmet

Profesor

Datum

Dan

Vrijeme

Kabinet

VII SEMESTAR

Osnovi hirurškog instrumentiranja

Doc.dr Mufid Burgić

Predavanja su održana u zimskom semstru

Dermatovenerologija i pridružena njega

Prof.dr Mithat Tabaković

Njega u kardiologiji i neurologiji

Doc.dr Mirza Moranjkić

Njega starijih osoba

Doc.dr Mufid Burgić

VIII SEMESTAR

Intezivna njega

Prof.dr Mithat Tabaković

07.03.2018.god.

21.03.2018.god.

04.04.2018.god.

18.04.2018.god.

09.05.2018.god.

23.05.2018.god.

Srijeda

14:00 – 16:00 h

Kabinet br. XI

ORL i  pridružena njega

Prof.dr Branimir Marjanović

17.03.2018.god.

26.03.2018.god.

31.03.2018.god.

09.04.2018.god.

21.04.2018.god.

27.04.2018.god.

12.05.2018.god.

19.05.2018.god.

25.05.2018.god.

28.05.2018.god.

Subota

Ponedjeljak

Subota

Ponedjeljak

Subota

Petak

Subota

Subota

Petak

Ponedjeljak

16:00 – 17:00 h

Kabinet br. IV

IZBORNI PREDMETI

Osnovi informatike*

Prof.dr Halid Žigić

07.03.2018.god.

14.03.2018.god.

21.03.2018.god.

28.03.2018.god.

04.04.2018.god.

11.04.2018.god.

18.04.2018.god.

25.04.2018.god.

09.05.2018.god.

16.05.2018.god.

Srijeda

10:00 – 12:00 h

Kabinet informatike

Osnovi biomedicine*

Doc.dr Senka Samardžić

Predavanja su održana u zimskom semstru

Epidemiološke metode u medicini*

Doc.dr Munevera Osmić

Predavanja su održana u zimskom semstru

Predmeti označeni * su izborni predmeti