Fakultet zdravstvenih nauka

Studijski program – Sestrinstvo

*NAPOMENA:

Prilikom učitavanja rasporeda neophodan je „refresh (F5)“

Sve izmjene vezane za rasporeda pratite i na OGLASNOJ TABLI

Od ponuđena dva strana jezika student bira jedan

Od ponuđenih izbornih predmeta student polaže dva (jedan izborni za zimski, jedan izborni za ljetni semestar)

 

I i II semestar

 

Predmet

Profesor

Datum

Dan

Vrijeme

Kabinet

I SEMESTAR

Anatomija(Predavanja + Vježbe)

Prof.dr Slobodan Marinković

 

 

 

 

08.10.2021.

15.10.2021.

22.10.2021.

29.10.2021.

05.11.2021.

12.11.2021.

19.11.2021.

26.11.2021.

03.12.2021.

10.12.2021.

24.12.2021.

25.12.2021.

31.12.2021.

 

 

 

 

Petak

Petak

Petak

Petak

Petak

Petak

Petak

Petak

Petak

Petak

Petak

Subota

Petak

 

08.00-11.00

08.00-11.00

08.00-11.00

08.00-11.00

08.00-11.00

08.00-11.00

08.00-11.00

08.00-11.00

08.00-11.00

08.00-11.00

08.00-13.00

08.00-13.00

08.00-13.00

 

Veliki amfiteatar

Fizika sa biofizikom(Predavanja + Vježbe)

Prof.dr Jugoslav Stahov

06.10.2021.

13.10.2021.

20.10.2021.

27.10.2021.

03.11.2021.

10.11.2021.

17.11.2021.

24.11.2021.

01.12.2021.

08.12.2021.

 

Srijeda

 

10.00-13.00

10.00-13.00

10.00-13.00

10.00-13.00

10.00-13.00

10.00-13.00

10.00-12.00

10.00-13.00

10.00-13.00

09.00-13.00

 

 

Veliki amfiteatar

Epidemiologija i infektivne bolesti(Predavanja + Vježbe)

Doc.dr Igor Dragičević

09.10.2021.

11.11.2021.

12.11.2021.

22.11.2021.

04.12.2021.

10.12.2021.

17.12.2021.

24.12.2021.

31.12.2021.

Subota

Četvrtak

Petak

Ponedjeljak

Subota

Petak

Petak

Petak

Petak

12.30-14.00

09.00-10.30

09.00-14.30

08.00-11.45

12.30-14.00

17.30-19.00

12.00-15.00

12.00-15.00

12.00-13.30

Mali amfiteatar

Engleski jezik I

Doc.dr Mirnes Avdić

09.10.2021

23.10.2021.

06.11.2021

20.11.2021.

04.12.2021.

11.15.2021.

18.12.2021.

25.12.2021.

Subota

09.00-12.00

09.00-12.00

09.00-12.00

09.00-12.00

09.00-12.00

09.00-12.00

09.00-12.00

09.00-10.30

Veliki amfiteatar

Engleski jezik I ( VJEŽBE )

Doc.dr Mirnes Avdić

30.10.2021.

13.11.2021.

27.11.2021.

29.11.2021.

Subota

Subota

Subota

Ponedjeljak

09.00-12.45

09.00-12.45

09.00-12.00

12.00-12.45

Veliki amfiteatar

Njemački jezik I(Predavanja + Vježbe)

Mr Mebrura Selić, lektor

 

11.10.2021.

18.10.2021.

25.10.2021.

01.11.2021.

08.11.2021.

15.11.2021.

22.11.2021.

29.11.2021.

06.12.2021.

13.12.2021.

20.12.2021.

27.12.2021.

 

 Ponedjeljak

16.00-17.30

16.00-17.30

16.00-17.30

16.00-17.30

16.00-17.30

16.00-17.30

16.00-17.30

16.00-17.30

16.00-17.30

16.00-17.30

14.00-17.45

14.00-17.45

Mali amfiteatar

II SEMESTAR

Biologija sa humanom genetikom (Predavanja)

Prof.dr Jasminka H. Halilović

 

 

 

 

 

Kabinet za mikroskopiju

Biologija sa humanom genetikom (Vježbe)

Prof.dr Jasminka H.Halilović

 

 

Kabinet za mikroskopiju

Biohemija

Doc.dr Jasmina Gradaščević - Gubaljević

Kabinet muzike

Biohemija (Vježbe)

Alma Jusufović, demonstrator

Kabinet muzike

Uvod u zdravstvenu njegu (Predavanja)

Prof.dr Azijada Begnalić

Kabinet br. IX

Uvod u zdravstvenu njegu (Vjezbe)

Prof.dr Azijada Begnalić

 

Farmakologija sa toksikologijom (Predavanja)

Doc.dr Suad Keranović

Veliki amfiteatar

Farmakologija sa toksikologijom (Vježbe)

Doc.dr Suad Keranović

 

 

 

 

IZBORNI PREDMETI

Osnovi informatike

Prof. dr. Halid Žigić

Predavanja će se održati u ljetnom semestru

Kabinet br. I

Osnovi informatike

(Vježbe)

Prof. dr. Halid Žigić

Predavanja će se održati u ljetnom semestru

 

Sociologija* Predavanja

Akademik prof.dr Zoran Milošević

Predavanja će se održati u ljetnom semestru

Veliki amfiteatar

Sociologija Vježbe

Akademik prof.dr Zoran Milošević

Predavanja će se održati u ljetnom semestru

 

Medicinska etika Predavanja

Prof.dr Sanda Pribić

Predavanja će se održati u ljetnom semestru

 

Medicinska etika Vježbe

Prof.dr Sanda Pribić

Predavanja će se održati u ljetnom semestru

 

Predmeti označeni * su izborni predmeti

 

III i IV semestar

 

Predmet

Profesor

Datum

Dan

Vrijeme

Kabinet

III SEMESTAR

Fiziologija sa patofiziologijom(Predavanja + Vježbe)

Prof.dr Haris Huseinagić

 

 

 

11.10.2021.

18.10.2021.

25.10.2021.

01.11.2021.

08.11.2021.

15.11.2021.

22.11.2021.

29.11.2021.

06.12.2021.

13.12.2021.

15.12.2021.

20.12.2021.

22.12.2021.

27.12.2021.

29.12.2021.

 

 

 

 

 

Ponedjeljak

Ponedjeljak

Ponedjeljak

Ponedjeljak

Ponedjeljak

Ponedjeljak

Ponedjeljak

Ponedjeljak

Ponedjeljak

Ponedjeljak

Srijeda

Ponedjeljak

Srijeda

Ponedjeljak

Srijeda

 

 

13.00-14.30

13.00-14.30

13.00-14.30

13.00-14.30

13.00-14.30

13.00-14.30

13.00-14.30

13.00-14.30

13.00-14.30

10.00-13.45

10.00-13.45

13.00-14.30

10.00-13.45

10.00-13.45

10.00-13.45

 

Kabinet br. XI

Mikrobiologija sa parazitologijom(Predavanja)

Prof.dr Jasminka H. Halilović

12.10.2021.

19.10.2021.

26.10.2021.

02.11.2021.

09.11.2021.

16.11.2021.

23.11.2021.

30.11.2021.

07.12.2021.

14.12.2021.

21.12.2021.

28.12.2021.

Utorak

12.00-14.00

12.00-14.00

12.00-14.00

12.00-14.00

12.00-14.00

12.00-14.00

12.00-14.00

12.00-14.00

12.00-14.00

12.00-14.00

09.00-14.00

09.00-14.00

Kabinet muzike

Mikrobiologija sa parazitologijom(Vježbe)

Prof.dr Jasminka H. Halilović

12.10.2021.

19.10.2021.

26.10.2021.

02.11.2021.

09.11.2021.

16.11.2021.

22.11.2021.

30.11.2021.

07.12.2021.

14.12.2021.

21.12.2021.

28.12.2021.

Utorak

Utorak

Utorak

Utorak

Utorak

Utorak

Ponedjeljak

Utorak

Utorak

Utorak

Utorak

Utorak

14.00-16.00

14.00-16.00

14.00-16.00

14.00-16.00

14.00-16.00

14.00-16.00

14.00-16.00

14.00-16.00

14.00-16.00

14.00-16.00

14.00-19.00

14.00-19.00

 

Urgentna medicina(Predavanja)

Akademik prof.dr Rudika Gmajnić

13.10.2021.

20.10.2021.

27.10.2021.

03.11.2021.

17.11.2021.

24.11.2021.

01.12.2021.

Srijeda

09.00-13.00

09.00-13.00

09.00-13.00

09.00-13.00

09.00-13.00

08.00-13.00

08.00-13.00

Kabinet br. XI

Urgentna medicina (Vježbe)

 

 

 

 

 

Engleski jezik II

Doc.dr Mirnes Avdić

09.10.2021

23.10.2021.

06.11.2021

20.11.2021.

04.12.2021.

11.12.2021.

18.12.2021.

25.12.2021.

Subota

12.30-15.30

12.30-15.30

12.30-15.30

12.30-15.30

12.30-15.30

12.30-15.30

12.30-15.30

12.30-14.00

Veliki amfiteatar

Engleski jezik II (VJEŽBE)

Doc. dr Mirnes Avdić

 

30.10.2021.

13.11.2021.

27.11.2021.

29.11.2021.

06.12.2021.

13.12.2021.

27.12.2021.

 

Subota

Subota

Subota

Ponedjeljak

Ponedjeljak

Ponedjeljak

Ponedjeljak

 

 

13.00-16.45

13.00-16.45

12.30-15.30

09.00-12.00

10.00-12.00

08.00-11.45

08.00-11.45

 

Veliki amfiteatar

Njemački jezik II(Predavanja + Vježbe)

Mr Mebrura Selić, lektor

 

11.10.2021.

18.10.2021.

25.10.2021.

01.11.2021.

08.11.2021.

15.11.2021.

22.11.2021.

29.11.2021.

06.12.2021.

13.12.2021.

20.12.2021.

27.12.2021.

 

 Ponedjeljak

17.30-19.00

17.30-19.00

17.30-19.00

17.30-19.00

17.30-19.00

17.30-19.00

17.30-19.00

17.30-19.00

17.30-19.00

17.30-19.00

14.00-17.45

14.00-17.45

Mali amfiteatar

IV SEMESTAR

Interna medicina Predavanja)

Prof.dr Mithat Tabaković

Kabinet br. X

Interna medicina (vježbe)

Prof.dr Mithat Tabaković

 

 

 

 

 

 

Patologija (Predavanja)

Prof.dr Zinaida Karasalihović

Kabinet muzike

Patologija (Vježbe)

Mr.med.sc.dr.Maja Konrad Čustović
Mr.med.sc.dr. Azra Sadiković

 

 

 

 

Njega internističkih bolesnika (Predavanja)

Prof.dr Mithat Tabaković

Kabinet br. X

Njega internističkih bolesnika (Vježbe)

Prof.dr Mithat Tabaković

 

Zdravstvena njega u pedijatriji i ginekologiji (Predavanja)

Doc. Dr Enida Novačinović

 

Zdravstvena njega u pedijatriji i ginekologiji (Vježbe)

Doc. dr Enida Novačinović

 

IZBORNI PREDMETI

Menadžment*(Predavanja + Vježbe)

Prof.dr Hariz Agić

 

12.10.2021.

19.10.2021.

02.11.2021.

09.11.2021.

16.11.2021.

23.11.2021.

Utorak

   

16.00-18.00

14.00-19.00

16.00-18.00

16.00-18.00

16.00-18.00

16.00-18.00

Mali amfiteatar

Ekologija i higijena radne sredine*(Predavanja + Vježbe)

Prof.dr Azijada Beganlić

 

11.10.2021.

18.10.2021.

08.11.2021.

22.11.2021.

20.12.2021.

29.12.2021.

 

Ponedjeljak

Ponedjeljak

Ponedjeljak

Ponedjeljak

Ponedjeljak

Srijeda

 

15.00-16.30

15.00-16.30

15.00-16.30

16.00-17.30

15.00-16.30

12.00-15.45

Kabinet br. IX

Statističke metode*

Predavanja

Doc.dr Lidija Vučičević

Predavanja će se održati u ljetnom semestru

Sudnica

Statističke metode*

Vježbe

Doc.dr Lidija Vučičević

Predavanja će se održati u ljetnom semestru

 

Predmeti označeni * su izborni predmeti

 

V i VI semestar

 

Predmet

Profesor

Datum

Dan

Vrijeme

Kabinet

V SEMESTAR

Fizikalna terapija i rehabilitacija(Predavanja + Vježbe)

Prof.dr Nedima Kapidžić Bašić

 

 

 

19.10.2021.

26.10.2021.

02.11.2021.

09.11.2021.

16.11.2021.

23.11.2021.

30.11.2021.

07.12.2021.

14.12.2021.

21.12.2021.

22.12.2021.

23.12.2021.

29.12.2021.

30.12.2021.

 

 

 

 

Utorak

Utorak

Utorak

Utorak

Utorak

Utorak

Utorak

Utorak

Utorak

Utorak

Srijeda

Četvrtak

Srijeda

Četvrtak

 

13.00-15.00

13.00-15.00

13.00-15.00

13.00-15.00

13.00-15.00

13.00-15.00

13.00-15.00

13.00-15.00

13.00-15.00

13.00-16.00

13.00-19.00

10.00-16.00

13.00-19.00

10.00-16.00

Kabinet br. VI

Homeopatija(Predavanja + Vježbe)

Prof.dr Munevera Bećarević

 

11.10.2021.

18.10.2021.

23.10.2021.

25.10.2021.

30.10.2021.

01.11.2021.

09.11.2021.

15.11.2021.

22.11.2021.

06.12.2021.

14.12.2021.

20.12.2021.

 

 

Ponedjeljak

Ponedjeljak

Subota

Ponedjeljak

Subota

Ponedjeljak

Utorak

Ponedjeljak

Ponedjeljak

Ponedjeljak

Ponedjeljak

Ponedjeljak

 

17.00-18.30

17.00-18.30

09.30-12.30

15.30-18.30

09.30-12.30

17.00-18.30

16.30-18.00

15.00-18.45

15.00-18.45

15.00-18.45

15.00-18.45

15.00-18.45

 

Kabinet br. X

Infektologija i pridružena njega(Predavanja + Vježbe)

Prof.dr Sead Ahmetagić

12.10.2021.

19.10.2021.

26.10.2021.

02.11.2021.

09.11.2021.

16.11.2021.

23.11.2021.

30.11.2021.

07.12.2021.

14.12.2021.

20.12.2021.

21.12.2021.

27.12.2021.

28.12.2021.

31.12.2021.

 

 

Utorak

Utorak

Utorak

Utorak

Utorak

Utorak

Utorak

Utorak

Utorak

Utorak

Ponedjeljak

Utorak

Ponedjeljak

Utorak

Petak

 

 

15.00-16.30

15.00-16.30

15.00-16.30

15.00-16.30

15.00-16.30

15.00-16.30

15.00-19.00

15.00-16.30

15.00-16.30

15.00-16.30

11.00-14.45

15.00-18.45

11.00-14.45

11.00-14.45

11.00-14.45

Kabinet muzike

Stručna praksa I

Prof.dr Fahir Baraković

 

VI SEMESTAR

Onkologija i palijativna zdravstvena njega  (Predavanja + Vježbe)

Doc.dr Samir Husić

Kabinet br. V

Ishrana, nutritivna terapija i dijetetika (Predavanja)

Prof.dr Munevera Osmić

 

Kabinet br. V

Ishrana, nutritivna terapija i dijetetika (Predavanja)

Prof.dr Munevera Osmić

Kabinet muzike

Hirurgija Predavanja

Prof.dr Adi Rifatbegović

 

Stručna praksa II

Prof.dr Fahir Baraković

 

 

 

 

IZBORNI PREDMETI

Organizacija zdravstvene zaštite* (Predavanja)

Akademik prof.dr. Rudika Gmajnić

Predavanja će se održati u ljetnom semestru

Kabinet br. XI

Organizacija zdravstvene zaštite* (Vježbe)

Akademik prof.dr. Rudika Gmajnić

Predavanja će se održati u ljetnom semestru

 

Mentalno zdravlje*(Predavanja + Vježbe)

Prof.dr Fahir Baraković

07.10.2021.

14.10.2021.

21.10.2021.

28.10.2021.

04.11.2021.

11.11.2021.

18.11.2021.

02.12.2021.

09.12.2021.

16.12.2021.

23.12.2021.

30.12.2021.

31.12.2021.

Četvrtak

Četvrtak

Četvrtak

Četvrtak

Četvrtak

Četvrtak

Četvrtak

Četvrtak

Četvrtak

Četvrtak

Četvrtak

Četvrtak

Petak

 

13.00-16.00

13.00-16.00

13.00-16.00

13.00-16.00

13.00-16.00

13.00-16.00

13.00-16.00

13.00-16.00

13.00-16.00

13.00-16.00

13.00-18.00

13.00-18.00

13.00-18.00

 

Kabinet br. XI

Prevencija i rano otkrivanje raka*(Predavanja + Vježbe)

Prof.dr Sanda Pribić

13.10.2021.

20.10.2021.

27.10.2021.

03.11.2021.

17.11.2021.

24.11.2021.

01.12.2021.

08.12.2021.

15.12.2021.

22.12.2021.

Srijeda

09.00-13.00

09.00-13.00

09.00-13.00

09.00-13.00

09.00-13.00

08.00-13.00

08.00-13.00

08.00-13.00

08.00-13.00

08.00-13.00

Mali amfiteatar

Predmeti označeni * su izborni predmeti

 

VII i VIII semestar

 

Predmet

Profesor

Datum

Dan

Vrijeme

Kabinet

VII SEMESTAR

Osnovi hirurškog instrumentiranja

Prof.dr Branimir Marjanović

06.10.2021.

11.10.2021.

18.10.2021.

25.10.2021.

01.11.2021.

29.11.2021.

30.11.2021.

13.12.2021.

15.12.2021.

20.12.2021.

22.12.2021.

27.12.2021.

Srijeda

Ponedjeljak

Ponedjeljak

Ponedjeljak

Ponedjeljak

Ponedjeljak

Utorak

Ponedjeljak

Srijeda

Ponedjeljak

Srijeda

Ponedjeljak

14.00-16.00

13.00-16.00

13.00-16.00

13.00-16.00

13.00-16.00

13.00-16.00

10.00-13.00

12.00-15.00

12.00-15.00

14.00-19.00

14.00-19.00

11.00-16.00

Kabinet br. VI

Osnovi hirurškog instrumentiranja (VJEŽBE)

Prof.dr Adi Rifatbegović

 

 

 

 

Dermatovenerologija i pridružena njega

(Predavanja + Vježbe)

Prof.dr Nerma Sijerčić

 

11.10.2021.

12.10.2021.

20.10.2021.

08.11.2021.

11.11.2021.

15.11.2021.

30.11.2021.

04.12.2021.

06.12.2021.

13.12.2021.

17.12.2021.

 

Ponedjeljak

Utorak

Srijeda

Ponedjeljak

Četvrtak

Ponedjeljak

Utorak

Subota

Ponedjeljak

Utorak

Petak

11.30-13.00

09.30-11.00

12.30-14.00

11.45-13.15

14.15-16.30

14.30-16.00

14.30-16.00

09.00-11.15

16.00-18.45

16.00-18.45

09.00-10.30

Kabinet muzike

Neurologija i pridružena njega(Predavanja + Vježbe)

Prof.dr Nikola Ilanković

 

 

 

13.12.2021.

14.12.2021.

15.12.2021.

16.12.2021.

17.12.2021.

24.12.2021.

27.12.2021.

 

 

 

 

 

 

Ponedjeljak

Utorak

Srijeda

Četvrtak

Petak

Petak

Ponedjeljak

 

 

 

17.00-20.00

17.00-20.00

17.00-20.00

17.00-20.00

17.00-20.00

16.00-19.45

16.00-19.45

Zoom

Njega hirurških bolesnika(Predavanja + Vježbe)

Prof.dr Adi Rifatbegović

13.10.2021.

20.10.2021.

27.10.2021.

03.11.2021.

10.11.2021.

17.11.2021.

24.11.2021.

01.12.2021.

08.12.2021.

15.12.2021.

23.12.2021.

30.12.2021.

 

 

Srijeda

Srijeda

Srijeda

Srijeda

Srijeda

Srijeda

Srijeda

Srijeda

Srijeda

Srijeda

Četvrtak

Četvrtak

 

 

10.00-11.30

13.00-14.30

13.00-14.30

13.00-14.30

13.00-14.30

13.00-14.30

13.00-14.30

13.00-14.30

13.00-14.30

13.00-14.30

14.00-19.00

14.00-19.00

 

Kabinet muzike

VIII SEMESTAR

Intenzivna njega (Predavanja)

Prof.dr Mithat Tabković

Kabinet br. X

Intenzivna njega (Vježbe)

Prof.dr Mithat Tabković

 

Psihijatrija i pridružena njega (Predavanja)

Prof.dr Nikola Ilanković

 

 

 

 

 

Psihijatrija i pridružena njega (Vježbe)

 

 

IZBORNI PREDMETI

Zdravstveno pravo (Predavanja)

Akademik prof. dr Nedeljko Stanković

Predavanja će se održati u ljetnom semestru

Zdravstveno pravo

vježbe

Akademik prof. dr Nedeljko Stanković

Predavanja će se održati u ljetnom semestru

 

Osnovi biomedicine*(Predavanja + Vježbe)

Prof.dr Fahir Baraković

 

 

07.10.2021.

14.10.2021.

21.10.2021.

28.10.2021.

04.11.2021.

11.11.2021.

18.11.2021.

25.11.2021.

 

 

Četvrtak

10.00-12.00

10.00-12.00

10.00-12.00

10.00-12.00

10.00-12.00

10.00-12.00

10.00-12.00

10.00-11.00

Kabinet br. XI

Epidemiološke metode u medicini* (Predavanja)

Prof.dr Munevera Osmić

Predavanja će se održati u ljetnom semestru

Kabinet muzike

Epidemiološke metode u medicini* (Vježbe)

Prof.dr Munevera Osmić

Predavanja će se održati u ljetnom semestru

 

Predmeti označeni * su izborni predmeti