Fakultet zdravstvenih nauka

Studijski program – Sestrinstvo

*NAPOMENA:

Prilikom učitavanja rasporeda neophodan je „refresh (F5)“

Sve izmjene vezane za rasporeda pratite i na OGLASNOJ TABLI

Od ponuđena dva strana jezika student bira jedan

Od ponuđenih izbornih predmeta student polaže dva (jedan izborni za zimski, jedan izborni za ljetni semestar)

 

I i II semestar

 

Predmet

Profesor

Datum

Dan

Vrijeme

Kabinet

I SEMESTAR

Anatomija(Predavanja + Vježbe)

Prof.dr Slobodan Marinković

 

 

 

Veliki amfiteatar

Fizika sa biofizikom(Predavanja + Vježbe)

Prof.dr Jugoslav Stahov

 

 

 

Veliki amfiteatar

Epidemiologija i infektivne bolesti(Predavanja + Vježbe)

Doc.dr Igor Dragičević

 

 

 

Mali amfiteatar

Engleski jezik I

Doc.dr Valentina Budinčić

 

 

 

Veliki amfiteatar

Engleski jezik I ( VJEŽBE )

Mr Alisa Memić, lektor

 

 

 

Veliki amfiteatar

Njemački jezik I(Predavanja + Vježbe)

Mr Mebrura Selić, lektor

 

 

 

Mali amfiteatar

II SEMESTAR

Biologija sa humanom genetikom (Predavanja)

Prof.dr Jasminka H. Halilović

09.03.2021.god.

16.03.2021.god.

23.03.2021.god.

30.03.2021.god.

06.04.2021.god.

13.04.2021.god.

20.04.2021.god.

27.04.2021.god.

04.05.2021.god.

11.05.2021.god.

18.05.2021.god.

25.05.2021.god.

Utorak

Utorak

Utorak

Utorak

Utorak

Utorak

Utorak

Utorak

Utorak

Utorak

Utorak

Utorak

12:00-15:00h

12:00-15:00h

12:00-15:00h

12:00-15:00h

12:00-14:00h

12:00-13:00h

12:00-15:00h

12:00-15:00h

12:00-15:00h

12:00-15:00h

12:00-14:00h

12:00-13:00h

 

 

 

 

 

Kabinet za mikroskopiju

Biologija sa humanom genetikom (Vježbe)

Prof.dr Jasminka H.Halilović

17.03.2021.god.

18.03.2021.god.

30.03.2021.god.

01.04.2021.god.

06.04.2021.god.

08.04.2021.god.

13.04.2021.god.

15.04.2021.god.

06.05.2021.god.

20.05.2021.god.

27.05.2021.god.

03.06.2021.god.

Srijeda

Četvrtak

Utorak

Četvrtak

Utorak

Četvrtak

Utorak

Četvrtak

Četvrtak

Četvrtak

Četvrtak

Četvrtak

13:00-17:00h

15:00-19:00h

14:00-18:00h

13:00-18:00h

13:00-18:00h

13:00-18:00h

13:00-18:00h

13:00-18:00h

16:00-19:00h

16:00-19:00h

16:00-19:00h

16:00-19:00h

 

 

Kabinet za mikroskopiju

Biohemija

Doc.dr Jasmina Gradaščević - Gubaljević

10.03.2021.god.

17.03.2021.god.

24.03.2021.god.

31.03.2021.god.

07.04.2021.god.

14.04.2021.god.

28.04.2021.god.

05.05.2021.god.

11.05.2021.god.

Srijeda

Srijeda

Srijeda

Srijeda

Srijeda

Srijeda

Srijeda

Srijeda

Utorak

16:00-18:15 h

16:00-18:15 h

16:00-18:15 h

16:00-18:15 h

16:00-18:15 h

16:00-18:15 h

16:00-18:15 h

16:45-19:00 h

16:45-19:00 h

Kabinet muzike

Biohemija (Vježbe)

Alma Jusufović, demonstrator

04.03.2021.

05.03.2021.

11.03.2021.

12.03.2021.

19.04.2021.

22.04.2021.

29.04.2021.

06.05.2021.

20.05.2021.

27.05.2021.

Četvrtak

Petak

Četvrtak

Petak

Ponedeljak

Četvrtak

Četvrtak

Četvrtak

Četvrtak

Četvrtak

10.00-14.00h

15.00-18.00h

10.00-14.00h

14.00-16.00h

10.00-14.00h

11.30-13.30h

11.30-13.30h

11.30-14.30h

11.30-14.30h

11.30-14.30h

Kabinet muzike

Uvod u zdravstvenu njegu (Predavanja)

Prof.dr Azijada Begnalić

03.03.2021.god.

17.03.2021.god.

25.03.2021.god.

01.04.2021.god.

08.04.2021.god.

15.04.2021.god.

22.04.2021.god.

06.05.2021.god.

17.05.2021.god.

20.05.2021.god.

Srijeda

Srijeda

Četvrtak

Četvrtak

Četvrtak

Četvrtak

Četvrtak

Četvrtak

Ponedjeljak

Četvrtak

14:30-16:00h

14:30-16:00h

14:30-16:00h

14:30-16:00h

14:30-16:00h

14:30-16:00h

14:30-16:00h

14:30-16:00h

16:00-17:30h

14:30-16:00h

Kabinet br. IX

Uvod u zdravstvenu njegu (Vjezbe)

Prof.dr Azijada Begnalić

06.03.2021.

08.03.2021.

13.03.2021.

15.03.2021.

20.03.2021.

22.03.2021.

27.03.2021.

29.03.2021.

03.04.2021.

05.04.2021.

10.04.2021.

12.04.2021.

17.04.2021.

19.04.2021.

24.04.2021.

Subota

Ponedeljak

Subota

Ponedeljak

Subota

Ponedeljak

Subota

Ponedeljak

Subota

Ponedeljak

Subota

Ponedeljak

Subota

Ponedeljak

Subota

17.30-19.00h

17.30-19.00h

17.30-19.00h

17.30-19.00h

17.30-19.00h

17.30-19.00h

17.30-19.00h

17.30-19.00h

17.30-19.00h

17.30-19.00h

17.30-19.00h

17.30-19.00h

17.30-19.00h

17.30-19.00h

17.30-19.00h

 

Farmakologija sa toksikologijom (Predavanja)

Doc.dr Suad Keranović

05.03.2021.god.

19.03.2021.god.

26.03.2021.god.

02.04.2021.god.

09.04.2021.god.

16.04.2021.god.

23.04.2021.god.

07.05.2021.god.

14.05.2021.god.

21.05.2021.god.

Petak

Petak

Petak

Petak

Petak

Petak

Petak

Petak

Petak

Petak

16:00-19.00h

16:00-19.00h

16:00-19.00h

16:00-19.00h

16:00-19.00h

16:00-19.00h

16:00-19.00h

16:00-18.00h

16:00-18.00h

16:00-18.00h

Veliki amfiteatar

Farmakologija sa toksikologijom (Vježbe)

Doc.dr Suad Keranović

 

 

 

 

IZBORNI PREDMETI

Statističke metode* (Predavanja)

Doc.dr Lidija Vučičević

06.03.2021.god.

20.03.2021.god.

17.04.2021.god.

24.04.2021.god.

15.05.2021.god.

Subota

Subota

Subota

Subota

Subota

12:00-14:30h

09:00-14:30h

13:00-14:30h

13:00-14:30h

13:00-15:00h

Kabinet br. I

Statističke metode*

 

(Vježbe)

Doc.dr Lidija Vučičević

06.03.2021.god.

20.03.2021.god.

17.04.2021.god.

Subota

Subota

Subota

14.30-17.30h

14.30-17.30h

14.30-17.30h

 

Sociologija* Predavanja

Akademik prof.dr Zoran Milošević

15.03.2021.

19.04.2021.

26.04.2021.

10.05.2012.

17.05.2021.

21.05.2021.

24.05.2021.

Ponedeljak

Ponedeljak

Ponedeljak

Ponedeljak

Ponedeljak

Petak

Ponedeljak

13.00-17.00h

13.00-17.00h

09.00-14.00h

09.00-14.00h

09.00-14.00h

09.00-14.00h

09.00-14.00h

Veliki amfiteatar

Sociologija Vježbe

Akademik prof.dr Zoran Milošević

06.03.2021.

15.03.2021.

03.04.2021.

10.04.2021.

17.04.2021.

19.04.2021.

Subota

Ponedeljak

Subota

Subota

Subota

Ponedeljak

08.00-12.00h

08.00-09.00h

08.00-13.00h

08.00-13.00h

08.00-13.00h

08.00-09.00h

 

Medicinska etika Predavanja

Prof.dr Sanda Pribić

16.03.2021.god.

24.03.2021.god.

31.03.2021.god.

14.04.2021.god.

21.04.2021.god.

28.04.2021.god.

05.05.2021.god.

12.05.2021.god.

19.05.2021.god.

26.05.2021.god.

Utorak

Srijeda

Srijeda

Srijeda

Srijeda

Srijeda

Srijeda

Srijeda

Srijeda

Srijeda

12:00-15:00h

10:00-14:00h

10:00-14:00h

10:00-14:00h

10:00-13:00h

10:00-13:00h

10:00-13:00h

10:00-13:00h

10:00-13:00h

10:00-13:00h

 

Medicinska etika Vježbe

Prof.dr Sanda Pribić

01.03.2021.

15.03.2021.

22.03.2021.

29.03.2021.

12.04.2021.

19.04.2021.

Ponedeljak

Ponedeljak

Ponedeljak

Ponedeljak

Ponedeljak

Ponedeljak

16.00-19.00h

16.00-19.00h

16.00-19.00h

16.00-19.00h

16.00-19.00h

16.00-19.00h

 

Predmeti označeni * su izborni predmeti

 

III i IV semestar

 

Predmet

Profesor

Datum

Dan

Vrijeme

Kabinet

III SEMESTAR

Fiziologija sa patofiziologijom(Predavanja + Vježbe)

Prof.dr Haris Huseinagić

 

 

 

Kabinet br. XI

Mikrobiologija sa parazitologijom(Predavanja + Vježbe)

Prof.dr Jasminka H. Halilović

 

 

 

Kabinet muzike

Urgentna medicina(Predavanja + Vježbe)

Akademik prof.dr Rudika Gmajnić

 

 

 

Kabinet br. XI

Engleski jezik II

Doc.dr Valentina Budinčić

 

 

 

Veliki amfiteatar

Engleski jezik II (VJEŽBE)

Mr Alisa Memić, lektor

 

 

 

Veliki amfiteatar

Njemački jezik II(Predavanja + Vježbe)

Mr Mebrura Selić, lektor

 

 

 

Mali amfiteatar

IV SEMESTAR

Interna medicina Predavanja)

Prof.dr Mithat Tabaković

04.03.2021.god.

11.03.2021.god.

18.03.2021.god.

25.03.2021.god.

01.04.2021.god.

08.04.2021.god.

15.04.2021.god.

22.04.2021.god.

29.04.2021.god.

06.05.2021.god.

Četvrtak

Četvrtak

Četvrtak

Četvrtak

Četvrtak

Četvrtak

Četvrtak

Četvrtak

Četvrtak

Četvrtak

11:00-13:00h

11:00-13:00h

11:00-13:00h

11:00-13:00h

11:00-13:00h

11:00-13:00h

11:00-13:00h

11:00-13:00h

11:00-13:00h

11.00-13.00h

Kabinet br. IX

Interna medicina (vježbe)

Prof.dr Mithat Tabaković

05.03.2021.god.

19.03.2021.god.

26.03.2021.god.

02.04.2021.god.

09.04.2021.god.

16.04.2021.god.

23.04.2021.god.

07.05.2021.god.

 

Petak

Petak

Petak

Petak

Petak

Petak

Petak

Petak

 

10:00-12.00h

10:00-12.00h

10:00-12.00h

10:00-12.00h

10:00-12.00h

10:00-12.00h

10:00-12.00h

10:00-12.00h

 

 

Patologija (Predavanja)

Prof.dr Zinaida Karasalihović

11.03.2021.god.

18.03.2021.god.

25.03.2021.god.

01.04.2021.god.

08.04.2021.god.

15.04.2021.god.

22.04.2021.god.

29.04.2021.god.

06.05.2021.god.

11.05.2021.god.

Četvrtak

Četvrtak

Četvrtak

Četvrtak

Četvrtak

Četvrtak

Četvrtak

Četvrtak

Četvrtak

Utorak

16:00-18:00h

16:00-18:00h

16:00-18:00h

16:00-18:00h

16:00-18:00h

16:00-18:00h

16:00-18:00h

16:00-18:00h

16:00-18:00h

16:00-18:00h

Kabinet muzike

Patologija (Vježbe)

Mr.med.sc.dr.Maja Konrad Čustović
Mr.med.sc.dr. Azra Sadiković

05.03.2021.god.

12.03.2021.god.

19.03.2021.god.

26.03.2021.god.

02.04.2021.god.

09.04.2021.god.

16.04.2021.god.

23.04.2021.god.

30.04.2021.god.

07.05.2021.god.

14.05.2021.god.

 

Petak

Petak

Petak

Petak

Petak

Petak

Petak

Petak

Petak

Petak

Petak

 

15:00-18:00h

15:00-18:00h

15:00-18:00h

15:00-18:00h

15:00-18:00h

15:00-18:00h

15:00-18:00h

15:00-18:00h

15:00-18:00h

15:00-18:00h

15.00-18.00h

 

 

Njega internističkih bolesnika (Predavanja)

Prof.dr Mithat Tabaković

04.03.2021.god.

11.03.2021.god.

18.03.2021.god.

25.03.2021.god.

01.04.2021.god.

08.04.2021.god.

15.04.2021.god.

22.04.2021.god.

29.04.2021.god.

06.05.2021.god.

Četvrtak

Četvrtak

Četvrtak

Četvrtak

Četvrtak

Četvrtak

Četvrtak

Četvrtak

Četvrtak

Četvrtak

14:00-17:00h

14:00-17:00h

14:00-17:00h

14:00-17:00h

14:00-17:00h

14:00-17:00h

14:00-17:00h

14:00-17:00h

14:00-17:00h

14:00-17:00h

Kabinet br. IX

Njega internističkih bolesnika (Vježbe)

Prof.dr Mithat Tabaković

06.03.2021.god.

13.03.2021.god.

20.03.2021.god.

27.03.2021.god.

03.04.2021.god.

10.04.2021.god

17.04.2021.god.

21.04.2021.god.

Subota

Subota

Subota

Subota

Subota

Subota

Subota

Subota

08.00-12.00h

08.00-12.00h

08.00-12.00h

08.00-12.00h

08.00-12.00h

08.00-12.00h

08.00-12.00h

08.00-12.00h

 

Zdravstvena njega u pedijatriji i ginekologiji (Predavanja)

Doc. Dr Enida Novačinović

05.05.2021.

17.05.2021.

18.05.2021.

24.05.2021.

25.05.2021.

29.05.2021.

Srijeda

Ponedjeljak

Utorak

Ponedjeljak

Utorak

Subota

14.00-19.00h

14.00-19.00h

14.00-19.00h

14.00-19.00h

14.00-19.00h

14.00-19.00h

 

Zdravstvena njega u pedijatriji i ginekologiji (Vježbe)

Doc. dr Enida Novačinović

08.03.2021.

09.03.2021.

15.03.2021.

16.03.2021.

22.03.2021.

23.03.2021.

29.03.2021.

30.03.2021.

05.04.2021.

06.04.2021.

Ponedjeljak

Utorak

Ponedjeljak

Utorak

Ponedjeljak

Utorak

Ponedjeljak

Utorak

Ponedjeljak

Utorak

16.00-19.00h

16.00-19.00h

16.00-19.00h

16.00-19.00h

16.00-19.00h

16.00-19.00h

16.00-19.00h

16.00-19.00h

16.00-19.00h

16.00-19.00h

 

IZBORNI PREDMETI

Menadžment*(Predavanja + Vježbe)

Prof.dr Hariz Agić

 

 

 

Mali amfiteatar

Ekologija i higijena radne sredine*(Predavanja + Vježbe)

Prof.dr Azijada Beganlić

Kabinet br. IX

Zdravstveno pravo* Predavanja

Akademik prof.dr Nedeljko Stanković

06.03.2021.god.

13.03.2021.god.

20.03.2021.god.

27.03.2021.god.

17.04.2021.god.

08.05.2021.god.

Subota

Subota

Subota

Subota

Subota

Subota

15:00-17:00h

15:00-17:00h

15:00-17:00h

15:00-18:00h

15:00-19:00h

15:00-17:00h

Sudnica

Zdravstveno pravo*

Vježbe

Doc.dr Biljana Dimitić

06.03.2021.god.

13.03.2021.god.

20.03.2021.god.

27.03.2021.god.

17.04.2021.god.

Subota

Subota

Subota

Subota

Subota

12.00-15.00h

12.00-15.00h

12.00-15.00h

12.00-15.00h

12.00-15.00h

 

Predmeti označeni * su izborni predmeti

 

V i VI semestar

 

Predmet

Profesor

Datum

Dan

Vrijeme

Kabinet

V SEMESTAR

Fizikalna terapija i rehabilitacija(Predavanja + Vježbe)

Prof.dr Nedima Kapidžić Bašić

 

 

 

Kabinet br. VI

Homeopatija(Predavanja + Vježbe)

Prof.dr Munevera Bećarević

 

 

 

Kabinet br. X

Infektologija i pridružena njega(Predavanja + Vježbe)

Prof.dr Sead Ahmetagić

 

 

 

Kabinet muzike

Stručna praksa I

Prof.dr Fahir Baraković

 

VI SEMESTAR

Onkologija i palijativna zdravstvena njega  (Predavanja + Vježbe)

Doc.dr Samir Husić

02.03.2021.god.

05.03.2021.god.

27.04.2021.god.

30.04.2021.god.

04.05.2021.god.

07.05.2021.god.

11.05.2021.god.

14.05.2021.god.

18.05.2021.god.

25.05.2021.god.

Utorak

Petak

Utorak

Petak

Utorak

Petak

Utorak

Petak

Utorak

Utorak

15:00-17:00h

15:00-17:00h

15:00-17:00h

15:00-17:00h

15:00-17:00h

15:00-17:00h

15:00-17:00h

15:00-17:00h

15:00-17:00h

15:00-17:00h

Kabinet br. V

Hirurgija Predavanja

Prof.dr Adi Rifatbegović

23.03.2021.god.

30.03.2021.god.

06.04.2021.god.

13.04.2021.god.

20.04.2021.god.

27.04.2021.god.

04.05.2021.god.

11.05.2021.god.

18.05.2021.god.

25.05.2021.god.

01.06.2021.god.

08.06.2021.god.

Utorak

Utorak

Utorak

Utorak

Utorak

Utorak

Utorak

Utorak

Utorak

Utorak

Utorak

Utorak

17.30-19.00h

17.30-19.00h

17.30-19.00h

17.30-19.00h

17.30-19.00h

17.30-19.00h

17.30-19.00h

17.30-19.00h

17.30-19.00h

17.30-19.00h

17.30-19.00h

17.30-19.00h

Kabinet br. V

Ishrana, nutritivna terapija i dijetetika (Predavanja)

Prof.dr Munevera Osmić

29.03.2021.god.

05.04.2021.god.

12.04.2021.god.

19.04.2021.god.

26.04.2021.god.

10.05.2021.god.

17.05.2021.god.

24.05.2021.god.

31.05.2021.god.

07.06.2021.god.

Ponedjeljak

Ponedjeljak

Ponedjeljak

Ponedjeljak

Ponedjeljak

Ponedjeljak

Ponedjeljak

Ponedjeljak

Ponedjeljak

Ponedjeljak

16:00-19:00h

16:00-19:00h

16:00-19:00h

16:00-19:00h

16:00-19:00h

16:00-18:00h

16:00-18:00h

16:00-18:00h

16:00-18:00h

16:00-18:00h

Kabinet muzike

Ishrana, nutritivna terapija i dijetetika (Vježbe)

Prof. dr Munevera Osmić

03.03.2021.god.

04.03.2021.god.

10.03.2021.god.

11.03.2021.god.

17.03.2021.god.

18.03.2021.god.

24.03.2021.god.

25.03.2021.god.

31.03.2021.god.

01.04.2021.god.

08.04.2021.god.

14.04.2021.god.

15.04.2021.god.

22.04.2021.god.

29.04.2021.god.

Srijeda

Četvrtak

Srijeda

Četvrtak

Srijeda

Četvrtak

Srijeda

Četvrtak

Srijeda

Četvrtak

Četvrtak

Srijeda

Četvrtak

Četvrtak

Četvrtak

16.00-19.00h

16.00-19.00h

16.00-19.00h

16.00-19.00h

16.00-19.00h

16.00-19.00h

16.00-19.00h

16.00-19.00h

16.00-19.00h

16.00-19.00h

16.00-19.00h

16.00-19.00h

16.00-19.00h

16.00-19.00h

16.00-19.00h

 

Stručna praksa II

Prof.dr Fahir Baraković

 

 

 

 

IZBORNI PREDMETI

Organizacija zdravstvene zaštite* (Predavanja)

Akademik prof.dr. Rudika Gmajnić

16.03.2021.god.

24.03.2021.god.

31.03.2021.god.

14.04.2021.god.

21.04.2021.god.

28.04.2021.god.

05.05.2021.god.

12.05.2021.god.

19.05.2021.god.

02.06.2021.god.

09.06.2021.god.

Utorak

Srijeda

Srijeda

Srijeda

Srijeda

Srijeda

Srijeda

Srijeda

Srijeda

Srijeda

Srijeda

12:00-13:00h

14:00-15:00h

14:00-15:00h

14:00-15:00h

13:00-15:00h

13:00-15:00h

13:00-14:00h

13:00-14:00h

13:00-14:00h

13:00-14:00h

13.00-14.00h

Kabinet br. XI

Organizacija zdravstvene zaštite* (Vježbe)

Akademik prof.dr. Rudika Gmajnić

16.03.2021.god.

24.03.2021.god.

31.03.2021.god.

14.04.2021.god.

21.04.2021.god.

28.04.2021.god.

05.05.2021.god.

12.05.2021.god.

19.05.2021.god.

02.06.2021.god.

09.06.2021.god.

Utorak

Srijeda

Srijeda

Srijeda

Srijeda

Srijeda

Srijeda

Srijeda

Srijeda

Srijeda

Srijeda

13:00-14.00h

15.00-16.00h

15.00-16.00h

15.00-16.00h

15.00-16.00h

15.00-16.00h

14.00-15.00h

14.00-15.00h

14.00-15.00h

14.00-15.00h

14.00-15.00h

 

Mentalno zdravlje*(Predavanja + Vježbe)

Prof.dr Fahir Baraković

 

 

 

Kabinet br. XI

Prevencija i rano otkrivanje raka*(Predavanja + Vježbe)

Prof.dr Sanda Pribić

 

 

 

Mali amfiteatar

Predmeti označeni * su izborni predmeti

 

VII i VIII semestar

 

Predmet

Profesor

Datum

Dan

Vrijeme

Kabinet

VII SEMESTAR

Osnovi hirurškog instrumentiranja

Prof.dr Branimir Marjanović

 

 

 

Kabinet br. VI

Osnovi hirurškog instrumentiranja (VJEŽBE)

Prof.dr Adi Rifatbegović

 

 

 

 

Dermatovenerologija i pridružena njega

(Predavanja + Vježbe)

Prof.dr Nerma Sijerčić

 

 

 

Kabinet muzike

Neurologija i pridružena njega(Predavanja + Vježbe)

Prof.dr Harun Brkić

 

 

 

Kabinet muzike

Njega hirurških bolesnika(Predavanja + Vježbe)

Prof.dr Adi Rifatbegović

 

 

 

Kabinet muzike

Njega starijih osoba(Predavanja + Vježbe)

Prof.dr Branimir Marjanović

 

 

 

Kabinet br. VI

VIII SEMESTAR

Intenzivna njega (Predavanja)

Prof.dr Mithat Tabković

05.03.2021.god.

12.03.2021.god.

19.03.2021.god.

26.03.2021.god.

02.04.2021.god.

09.04.2021.god.

16.04.2021.god.

23.04.2021.god.

30.04.2021.god.

07.05.2021.god.

Petak

Petak

Petak

Petak

Petak

Petak

Petak

Petak

Petak

Petak

11:00-13:00h

11:00-13:00h

11:00-13:00h

11:00-13:00h

11:00-13:00h

11:00-13:00h

11:00-13:00h

11:00-13:00h

11:00-13:00h

11:00-13:00h

Kabinet br. IX

Intenzivna njega (Vježbe)

Prof.dr Mithat Tabković

05.03.2021.god.

12.03.2021.god.

19.03.2021.god.

26.03.2021.god.

02.04.2021.god.

09.04.2021.god.

16.04.2021.god.

23.04.2021.god.

30.04.2021.god.

Petak

Petak

Petak

Petak

Petak

Petak

Petak

Petak

Petak

13.00-15.00h

13.00-15.00h

13.00-15.00h

13.00-15.00h

13.00-15.00h

13.00-15.00h

13.00-15.00h

13.00-15.00h

13.00-15.00h

 

Psihijatrija i pridružena njega (Predavanja)

Prof.dr Nikola Ilanković

 

04.05.2021.

05.05.2021.

11.05.2021.

12.05.2021.

13.05.2021.

 

Utorak

Srijeda

Utorak

Srijeda

Četvrtak

Zoom

18.00-21.00h

18.00-21.00h

18.00-21.00h

18.00-21.00h

18.00-21.00h

 

Psihijatrija i pridružena njega (Vježbe)

 

02.03.2021.

09.03.2021.

16.03.2021.

23.03.2021.

30.03.2021.

Utorak

Utorak

Utorak

Utorak

Utorak

15.00-19.00h

15.00-19.00h

15.00-19.00h

15.00-19.00h

15.00-19.00h

 

IZBORNI PREDMETI

Osnovi informatike* (Predavanja)

Prof.dr Halid Žigić

10.03.2021.god.

17.03.2021.god.

24.03.2021.god.

31.03.2021.god.

07.04.2021.god.

14.04.2021.god.

21.04.2021.god.

28.04.2021.god.

05.05.2021.god.

12.05.2021.god.

19.05.2021.god.

26.05.2021.god.

02.06.2021.god.

Srijeda

Srijeda

Srijeda

Srijeda

Srijeda

Srijeda

Srijeda

Srijeda

Srijeda

Srijeda

Srijeda

Srijeda

Srijeda

10:00-12:00h

10:00-12:00h

10:00-12:00h

10:00-12:00h

10:00-12:00h

10:00-12:00h

10:00-12:00h

10:00-12:00h

10:00-12:00h

10:00-12:00h

10:00-12:00h

10:00-12:00h

10:00-12:00h

Kabinet informatike

Osnovi informatike

vježbe

Mr Smiljana Bijelović, asistent

06.03.2021.

13.03.2021.

20.03.2021.

27.03.2021.

10.04.2021.

17.04.2021.

Subota

Subota

Subota

Subota

Subota

Subota

15.00-19.00h

15.00-19.00h

15.00-19.00h

15.00-19.00h

15.00-19.00h

15.00-19.00h

 

Osnovi biomedicine*(Predavanja + Vježbe)

Prof.dr Fahir Baraković

 

 

 

Kabinet br. XI

Epidemiološke metode u medicini* (Predavanja)

Prof.dr Munevera Osmić

25.03.2021.god.

01.04.2021.god.

08.04.2021.god.

27.05.2021.

28.05.2021.

Četvrtak

Četvrtak

Četvrtak

Četvrtak

Petak

16:00-19:00h

16:00-19:00h

16:00-19:00h

17.00-19.00h

17.00-19.00h

Kabinet muzike

Epidemiološke metode u medicini* (Vježbe)

Prof.dr Munevera Osmić

04.03.2021.god.

11.03.2021.god.

30.03.2021.god.

Četvrtak

Četvrtak

Četvrtak

16:00-19:00h

16:00-19:00h

16:00-19:00h

 

Predmeti označeni * su izborni predmeti