Fakultet zdravstvenih nauka

Studijski program – Sanitarni inženjering

*NAPOMENA:

Prilikom učitavanja rasporeda neophodan je „refresh (F5)“

Sve izmjene vezane za rasporeda pratite i na OGLASNOJ TABLI

Od ponuđena dva strana jezika student bira jedan

Od ponuđenih izbornih predmeta student polaže dva (jedan izborni za zimski, jedan izborni za ljetni semestar)

 

I i II semestar

 

Predmet

Profesor

Datum

Dan

Vrijeme

Kabinet

I SEMESTAR

Anatomija

Prof.dr Slobodan Marinković

Predavanja su održana u zimskom semestru*

Fizika sa biofizikom

Prof.dr Jugoslav Stahov

Opšta hemija

Prof.dr Ranka Kubiček

Engleski jezik I

 

Engleski jezik I (VJEŽBE)

Mr Alisa Memić, lektor

Njemački jezik I

Mr Mebrura Selić, lektor

II SEMESTAR

Biologija sa humanom genetikom

Prof.dr Jasminka H.Halilović

04.03.2019.god.

11.03.2019.god.

18.03.2019.god.

25.03.2019.god.

01.04.2019.god.

08.04.2019.god.

15.04.2019.god.

22.04.2019.god.

29.04.2019.god.

06.05.2019.god.

13.05.2019.god.

20.05.2019.god.

Ponedeljak

13:00 – 15:00 h

13:00 – 15:00 h

13:00 – 15:00 h

13:00 – 15:00 h 

13:00 – 15:00 h

13:00 – 15:00 h

13:00 – 16:00 h

13:00 – 16:00 h

13:00 – 16:00 h

13:00 – 16:00 h

13:00 – 16:00 h

13:00 – 16:00 h

Veliki amfiteatar

Medicinska biohemija

Doc.dr Jasmina Gradaščević - Gubaljević

09.03.2019.god.

11.03.2019.god.

12.03.2019.god.

22.04.2019.god.

23.04.2019.god.

06.05.2019.god.

07.05.2019.god.

Subota

Ponedeljak

Utorak

Ponedeljak

Utorak

Ponedeljak

Utorak

09:00 – 15:00 h

16:00 – 19:00 h

16:00 – 19:00 h

16:00 – 19:00 h

16:00 – 19:00 h

16:00 – 19:00 h

16:00 – 19:00 h

Veliki amfiteatar

Organska hemija

Prof.dr Jasminka Sadadinović

08.03.2019.god.

15.03.2019.god.

22.03.2019.god.

29.03.2019.god.

05.04.2019.god.

19.04.2019.god.

26.04.2019.god.

26.04.2019.god.

03.05.2019.god.

10.05.2019.god.

17.05.2019.god.

Petak

11:00 – 13:00 h

Veliki amfiteatar

Ekologija i zaštita životne sredine

Doc.dr Almir Šabović

14.03.2019.god.

21.03.2019.god.

04.04.2019.god.

18.04.2019.god.

25.04.2019.god.

09.05.2019.god.

Četvrtak

16:30 – 17:30 h

Kabinet br. XII

IZBORNI PREDMETI

Statističke metode*

Doc.dr Slobodan Nićin

28.03.2019.god.

18.04.2019.god.

09.05.2019.god.

23.05.2019.god.

Četvrtak

11:00 – 16:00 h

Veliki amfiteatar

Sociologija*

Akademik prof.dr Zoran Milošević

11.03.2019.god.

25.03.2019.god.

08.04.2019.god.

22.04.2019.god.

13.05.2019.god.

Ponedeljak

09:00 – 13:00 h

Veliki amfiteatar

Medicinska etika*

Prof.dr Sanda Pribić

Predavanja su održana u zimskom semestru*

Predmeti označeni * su izborni predmeti

 

III i IV semestar

 

Predmet

Profesor

Datum

Dan

Vrijeme

Kabinet

III SEMESTAR

Fiziologija sa patofiziologijom

Prof.dr Haris Huseinagić

Predavanja su održana u zimskom semestru*

Mikrobiologija sa parazitologijom

Prof.dr Jasminka H. Halilović

Urgentna medicina

Akademik prof.dr Rudika Gmajnić

Engleski jezik II

 

Engleski jezik II (VJEŽBE)

Mr Alisa Memić, lektor

Njemački jezik II

Mr Mebrura Selić, lektor

IV SEMESTAR

 

 

 

 

 

Farmakologija sa toksikologijom

 

 

 

 

 

 

Doc.dr Suad Keranović

04.03.2019.god.

11.03.2019.god.

18.03.2019.god.

25.03.2019.god.

28.03.2019.god.

01.04.2019.god.

08.04.2019.god.

15.04.2019.god.

22.04.2019.god.

29.04.2019.god.

06.05.2019.god.

09.05.2019.god.

16.05.2019.god.

23.05.2019.god.

27.05.2019.god

Ponedeljak

Ponedeljak

Ponedeljak

Ponedeljak

Četvrtak

Ponedeljak

Ponedeljak

Ponedeljak

Ponedeljak

Ponedeljak

Ponedeljak

Četvrtak

Četvrtak

Četvrtak

Ponedeljak

 

 

 

 

 

 

 

16:00 – 18:00 h

Veliki amfiteatar

 

 

 

Osnovi patologije

 

 

 

 

Prof.dr Zinaida Karasalihović

14.03.2019.god.

21.03.2019.god.

27.03.2019.god.

03.04.2019.god.

11.04.2019.god.

18.04.2019.god.

25.04.2019.god.

02.05.2019.god.

08.05.2019.god.

15.05.2019.god.

Četvrtak

Četvrtak

Srijeda

Srijeda

Četvrtak

Četvrtak

Četvrtak

Četvrtak

Srijeda

Srijeda

 

 

 

 

16:00 – 19:00 h

Kabinet br. VI

 

Prehrambeni aditivi i kontaminenti

 

 

Prof.dr Jasminka Sadadinović

28.03.2019.god.

11.04.2019.god.

18.04.2019.god.

25.04.2019.god.

02.05.2019.god.

09.05.2019.god.

 

 

Četvrtak

 

 

14:00 – 15:00 h

Kabinet br. IV

Upravljanje i zaštita voda

Doc.dr Almir Šabović

11.03.2019.god.

25.03.2019.god.

08.04.2019.god.

06.05.2019.god.

13.05.2019.god.

Ponedeljak

18:00 – 19:00 h

18:00 – 19:00 h

18:00 – 19:00 h

18:00 – 19:00 h

17:30 – 19:00 h

Kabinet br. IV

IZBORNI PREDMETI

Menadžment*

Prof.dr Hariz Agić

Predavanja su održana u zimskom semestru*

Ekologija i higijena radne sredine*

Prof.dr Azijada Beganlić

Predavanja su održana u zimskom semestru*

 

 

Zdravstveno pravo*

 

 

Akademik prof.dr Nedeljko Stanković

20.03.2019.god.

10.04.2019.god.

17.04.2019.god.

15.05.2019.god.

22.05.2019.god.

29.05.2019.god.

 

 

Srijeda

 

 

15:00 – 16:00 h

 

 

Sudnica

Predmeti označeni * su izborni predmei

 

V i VI semestar

 

Predmet

Profesor

Datum

Dan

Vrijeme

Kabinet

V SEMESTAR

Upravljanje otpadom

Doc.dr Senka Samardžić

Predavanja su održana u zimskom semestru*

Fizičko – hemijska analiza vode i namirnica

Prof.dr Amer Čustović

Tehnologija vode za piće i čuvanje namirnica 

Prof.dr Mustafa Burgić

Stručna praksa I

Dekan Fakulteta zdravstvenih nauka

VI SEMESTAR

 

 

 

Ishrana, nutritivna terapija i dijetetika

 

 

 

 

Prof.dr Munevera Osmić

07.03.2019.god.

21.03.2019.god.

04.04.2019.god.

11.04.2019.god.

18.04.2019.god.

25.04.2019.god.

02.05.2019.god.

09.05.2019.god.

16.05.2019.god.

23.05.2019.god.

 

 

 

 

Četvrtak

17:00 – 19:00 h

16:00 – 18:00 h

17:00 – 19:00 h

17:00 – 19:00 h

16:00 – 18:00 h

17:00 – 19:00 h

16:00 – 18:00 h

17:00 – 19:00 h

16:00 – 18:00 h

17:00 – 19:00 h

Kabinet br. III

 

 

Mikrobiološka analiza vode i namirnica

 

 

Prof.dr Mustafa Burgić

08.03.2019.god.

22.03.2019.god.

12.04.2019.god.

26.04.2019.god.

10.05.2019.god.

24.05.2019.god.

 

 

 

Petak

 

 

 

17:00 – 18:00 h

Kabinet br. XI

 

Ekološko sanitarno zakonodavstvo i nadzor

 

 

Prof.dr Mustafa Burgić

08.03.2019.god.

22.03.2019.god.

12.04.2019.god.

26.04.2019.god.

10.05.2019.god.

24.05.2019.god.

 

 

              Petak

 

 

18:00 – 19:00 h

Kabinet br. XI

Stručna praksa II

Dekan Fakulteta zdrvastvenih nauka

 

 

 

 

IZBORNI PREDMETI

Organizacija zdravstvene zaštite*

Akademik prof.dr Rudika Gmajnić

06.03.2019.god.

13.03.2019.god.

20.03.2019.god.

27.03.2019.god.

03.04.2019.god.

10.04.2019.god.

17.04.2019.god.

24.04.2019.god.

15.05.2019.god.

22.05.2019.god.

Srijeda

10:00 – 12:00 h

Mali amfiteatar

Evropski zdravstveni sistemi*

Prof.dr Adi Rifatbegović

13.03.2019.god.

27.03.2019.god.

10.04.2019.god.

Srijeda

 

14:00 – 16:00 h

Kabinet br. I

Prevencija i rano otkrivanje raka*

Prof.dr Sanda Pribić

Predavanja su održana u zimskom semestru*

Predmeti označeni * su izborni predmeti

 

VII i VIII semestar

 

Predmet

Profesor

Datum

Dan

Vrijeme

Kabinet

VII SEMESTAR

Metodologija uzorkovanja u sanitarnom higijenskom nadzoru

Prof.dr Amer Čustović

Predavanja su održana u zimskom semestru*

Analiza, kontrola i zaštita vazduha

Doc.dr Senka Samardžić

Dezinfekcija, dezisnsekcija i deratizacija

Prof.dr Amer Čustović

Neurologija i pridružena njega

Doc.dr Mufid Burgić

VIII SEMESTAR

 

Sistem upravljanja kvalitetom i bezbjednošću hrane

 

 

Prof.dr Ranka Kubiček

21.03.2019.god.

04.04.2019.god.

18.04.2019.god.

25.04.2019.god.

02.05.2019.god.

16.05.2019.god.

 

 

Četvrtak

 

 

15:00 – 16:00 h

Kabinet br. IV

 

 

Sanitarni inženjering vode za kupanje i rekreaciju

 

 

Prof.dr Mustafa Burgić

08.03.2019.god.

22.03.2019.god.

12.04.2019.god.

26.04.2019.god.

10.05.2019.god.

24.05.2019.god.

 

 

              Petak

 

 

15:00 – 16:00 h

Kabinet br. XI

IZBORNI PREDMETI

 

 

 

Osnovi informatike*

 

 

 

 

Prof.dr Halid Žigić

06.03.2019.god.

13.03.2019.god.

20.03.2019.god.

27.03.2019.god.

03.04.2019.god.

10.04.2019.god.

17.04.2019.god.

24.04.2019.god.

08.05.2019.god.

15.05.2019.god.

 

 

 

 

Srijeda

 

10:00 – 12:00 h

 

 

 

 

Kabinet informatike

Osnovi biomedicine*

Doc.dr Senka Samardžić

Predavanja su održana u zimskom semestru*

Epidemiološke metode u medicini*

Prof.dr Munevera Osmić

07.03.2019.god.

21.03.2019.god.

04.04.2019.god.

18.04.2019.god.

02.05.2019.god.

16.05.2019.god.

 

 

 

Četvrtak

18:00 – 19:00 h

Kabinet br. III

Predmeti označeni * su izborni predmeti