Fakultet zdravstvenih nauka

Studijski program – Sanitarni inženjering

*NAPOMENA:

Prilikom učitavanja rasporeda neophodan je „refresh (F5)“

Sve izmjene vezane za rasporeda pratite i na OGLASNOJ TABLI

Od ponuđena dva strana jezika student bira jedan

Od ponuđenih izbornih predmeta student polaže dva (jedan izborni za zimski, jedan izborni za ljetni semestar)

 

I i II semestar

 

Predmet

Profesor

Datum

Dan

Vrijeme

Kabinet

I SEMESTAR

Anatomija

Prof.dr Slobodan Marinković

Predavanja su održana u zimskom semstru

Fizika sa biofizikom

Prof.dr Jugoslav Stahov

Opšta hemija

Prof.dr Ranka Kubiček

Engleski jezik I

Doc.dr N.J.

Engleski jezik I (VJEŽBE)

Mr Alisa Memić, lektor

Njemački jezik I

Mr Mebrura Selić, lektor

II SEMESTAR

Biologija sa humanom genetikom

Prof.dr Jasminka H.Halilović

08.03.2018.god.

15.03.2018.god.

22.03.2018.god.

29.03.2018.god.

05.04.2018.god.

12.04.2018.god.

26.04.2018.god.

03.05.2018.god.

10.05.2018.god.

17.05.2018.god.

24.05.2018.god.

31.05.2018.god.

Četvrtak

12:00 – 14:00 h

12:00 – 14:00 h

12:00 – 14:00 h

14:00 – 16:00 h

12:00 – 14:00 h

12:00 – 14:00 h

12:00 – 14:00 h

12:00 – 14:00 h

12:00 – 14:00 h

14:00 – 16:00 h

14:00 – 16:00 h

12:00 – 15:00 h

Veliki amfiteatar

Medicinska biohemija

Doc.dr Jasmina Gradaščević - Gubaljević

05.03.2018.god.

06.03.2018.god.

19.03.2018.god.

20.03.2018.god.

02.04.2018.god.

03.04.2018.god.

16.04.2018.god.

30.04.2018.god.

14.05.2018.god.

28.05.2018.god.

Ponedjeljak

Utorak

Ponedjeljak

Utorak

Ponedjeljak

Utorak

Ponedjeljak

Ponedjeljak

Ponedjeljak

ponedjeljak

09:00 – 12:00 h

Mali amfiteatar

Organska hemija

Prof.dr Jasminka Sadadinović

09.03.2018.god.

16.03.2018.god.

23.03.2018.god.

30.03.2018.god.

13.04.2018.god.

20.04.2018.god.

27.04.2018.god.

11.05.2018.god.

18.05.2018.god.

25.05.2018.god.

Petak

11:00 – 14:00 h

Kabinet muzike

Ekologija i zaštita životne sredine

Doc.dr Senka Samardžić

13.03.2018.god.

27.03.2018.god.

10.04.2018.god.

17.04.2018.god.

12.05.2018.god.

29.05.2018.god.

Utorak

Utorak

Utorak

Utorak

Subota

Utorak

10:00 – 12:00 h

10:00 – 12:00 h

10:00 – 12:00 h

10:00 – 12:00 h

08:00 – 16:00 h

10:00 – 14:00 h

Kabinet br. IV

IZBORNI PREDMETI

Statističke metode*

Doc.dr Slobodan Nićin

16.03.2018.god.

29.03.2018.god.

19.04.2018.god.

17.05.2018.god.

24.05.2018.god.

Petak

Četvrtak

Četvrtak

Četvrtak

Četvrtak

14:00 – 18:00 h

10:00 – 14:00 h

10:00 – 14:00 h

10:00 – 14:00 h

10:00 – 14:00 h

Veliki amfiteatar

Sociologija*

Akademik prof.dr Zoran Milošević

07.03.2018.god.

14.03.2018.god.

21.03.2018.god.

28.03.2018.god.

04.04.2018.god.

11.04.2018.god.

18.04.2018.god.

25.04.2018.god.

09.05.2018.god.

16.05.2018.god.

Srijeda

13:30 – 15:30 h

Veliki amfiteatar

Medicinska etika*

Prof.dr Sanda Pribić

Predavanja su održana u zimskom semstru

Predmeti označeni * su izborni predmeti

 

III i IV semestar

 

Predmet

Profesor

Datum

Dan

Vrijeme

Kabinet

III SEMESTAR

Fiziologija sa patofiziologijom

Prof.dr Haris Huseinagić

Predavanja su održana u zimskom semstru

Mikrobiologija sa parazitologijom

Prof.dr Jasminka H. Halilović

Urgentna medicina

Akademik prof.dr Rudika Gmajnić

Engleski jezik II

Doc.dr N.J.

Engleski jezik II (VJEŽBE)

Mr Alisa Memić, lektor

Njemački jezik II

Mr Mebrura Selić, lektor

IV SEMESTAR

Farmakologija sa toksikologijom

Doc.dr Suad Keranović

05.03.2018.god.

08.03.2018.god.

13.03.2018.god.

19.03.2018.god.

22.03.2018.god.

27.03.2018.god.

05.04.2018.god.

10.04.2018.god.

16.04.2018.god.

19.04.2018.god.

26.04.2018.god.

07.05.2018.god.

14.05.2018.god.

21.05.2018.god.

28.05.2018.god.

Ponedjeljak

Četvrtak

Utorak

Ponedjeljak

Četvrtak

Utorak

Četvrtak

Utorak

Ponedjeljak

Četvrtak

Četvrtak

Ponedjeljak

Ponedjeljak

Ponedjeljak

Ponedjeljak

16:00 – 18:00 h

Kabinet br. VI

Osnovi patologije

Prof.dr Zinaida Karasalihović

15.03.2018.god.

29.03.2018.god.

02.04.2018.god.

12.04.2018.god.

23.04.2018.god.

03.05.2018.god.

10.05.2018.god.

17.05.2018.god.

24.05.2018.god.

31.05.2018.god.

Četvrtak

Četvrtak

Ponedjeljak

Četvrtak

Ponedjeljak

Četvrtak

Četvrtak

Četvrtak

Četvrtak

Četvrtak

16:00 – 19:00 h

Kabinet br. VI

Prehrambeni aditivi i kontaminenti

Doc.dr Senka Samardžić

13.03.2018.god.

27.03.2018.god.

10.04.2018.god.

17.04.2018.god.

29.05.2018.god.

Utorak

12:00 – 14:00 h

14:00 – 15:00 h

13:00 – 14:00 h

12:00 – 14:00 h

14:00 – 15:00 h

Kabinet br. IV

Upravljanje i zaštita voda

Doc.dr Senka Samardžić

13.03.2018.god.

27.03.2018.god.

10.04.2018.god.

17.04.2018.god.

Utorak

14:00 – 15:00 h

12:00 – 14:00 h

13:00 – 14:00 h

12:00 – 14:00 h

Kabinet br. IV

IZBORNI PREDMETI

Menadžment*

Prof.dr Hariz Agić

Predavanja su održana u zimskom semstru

Ekologija i higijena radne sredine*

Prof.dr Azijada Beganlić

07.03.2018.god.

14.03.2018.god.

28.03.2018.god.

04.04.2018.god.

11.04.2018.god.

18.04.2018.god.

25.04.2018.god.

09.05.2018.god.

16.05.2018.god.

23.05.2018.god.

30.05.2018.god.

06.06.2018.god.

Srijeda

16:30 – 17:30 h

15:30 – 17:30 h

16:30 – 18:30 h

15:30 – 16:30 h

16:30 – 18:30 h

15:30 – 16:30 h

16:30 – 18:30 h

16:30 – 18:30 h

15:30 – 17:30 h

16:30 – 18:30 h

16:30 – 17:30 h

16:30 – 18:30 h

Mali amfiteatar

Zdravstveno pravo*

Akademik prof.dr Nedeljko Stanković

07.03.2018.god.

11.04.2018.god.

02.05.2018.god.

09.05.2018.god.

30.05.2018.god.

Srijeda

14:00 – 15:00 h

Sudnica

Predmeti označeni * su izborni predmei

 

V i VI semestar

 

Predmet

Profesor

Datum

Dan

Vrijeme

Kabinet

V SEMESTAR

Upravljanje otpadom

Doc.dr Senka Samardžić

Predavanja su održana u zimskom semstru

Fizičko – hemijska analiza vode i namirnica

Prof.dr Amer Čustović

Tehnologija vode za piće i čuvanje namirnica 

Prof.dr Mustafa Burgić

Stručna praksa I

 

VI SEMESTAR

Ishrana, nutritivna terapija i dijetetika

Doc.dr Munevera Osmić

20.03.2018.god.

27.03.2018.god.

10.04.2018.god.

17.04.2018.god.

24.04.2018.god.

22.05.2018.god.

29.05.2018.god.

Utorak

16:00 – 18:00 h

16:00 – 19:00 h

16:00 – 19:00 h

16:00 – 19:00 h

16:00 – 19:00 h

16:00 – 19:00 h

16:00 – 19:00 h

Kabinet br. III

Mikrobiološka analiza vode i namirnica

Prof.dr Mustafa Burgić

16.03.2018.god.

30.03.2018.god.

13.04.2018.god.

27.04.2018.god.

11.05.2018.god.

25.05.2018.god.

Petak

17:00 – 18:00 h

Kabinet br. XI

Ekološko sanitarno zakonodavstvo i nadzor

Prof.dr Mustafa Burgić

16.03.2018.god.

30.03.2018.god.

13.04.2018.god.

27.04.2018.god.

11.05.2018.god.

25.05.2018.god.

Petak

18:00 – 19:00 h

Kabinet br. XI

Stručna praksa II

 

 

IZBORNI PREDMETI

Organizacija zdravstvene zaštite*

Akademik

prof.dr Rudika Gmajnić

07.03.2018.god.

04.04.2018.god.

11.04.2018.god.

18.04.2018.god.

25.04.2018.god.

09.05.2018.god.

16.05.2018.god.

23.05.2018.god.

30.05.2018.god.

Srijeda

10:00 – 12:00 h

Mali amfiteatar

Evropski zdravstveni sistemi*

Prof.dr Adi Rifatbegović

25.04.2018.god.

09.05.2018.god.

16.05.2018.god.

23.05.2018.god.

30.05.2018.god.

Srijeda

11:00 – 12:00 h

10:00 – 12:00 h

10:00 – 12:00 h

10:00 – 12:00 h

10:00 – 12:00 h

Kabinet br. I

Prevencija i rano otkrivanje raka*

Prof.dr Sanda Pribić

Predavanja su održana u zimskom semstru

Predmeti označeni * su izborni predmeti

 

VII i VIII semestar

 

Predmet

Profesor

Datum

Dan

Vrijeme

Kabinet

VII SEMESTAR

Metodologija uzorkovanja u sanitarnom higijenskom nadzoru

Prof.dr Amer Čustović

Predavanja su održana u zimskom semstru

Analiza, kontrola i zaštita vazduha

Doc.dr Senka Samardžić

Dezinfekcija, dezisnsekcija i deratizacija

Prof.dr Amer Čustović

Neurologija i pridružena njega

Doc.dr Mufid Burgić

VIII SEMESTAR

Sistem upravljanja kvalitetom i bezbjednošću hrane

Doc.dr Senka Samardžić

 

 

 

 

Sanitarni inženjering vode za kupanje i rekreaciju

Prof.dr Mustafa Burgić

 

 

 

 

IZBORNI PREDMETI

Osnovi informatike*

Prof.dr Halid Žigić

 

 

 

 

Osnovi biomedicine*

Doc.dr Senka Samardžić

Predavanja su održana u zimskom semstru

Epidemiološke metode u medicini*

Doc.dr Munevera Osmić

Predavanja su održana u zimskom semstru

Predmeti označeni * su izborni predmeti