Fakultet zdravstvenih nauka

Studijski program – Radiologija

*NAPOMENA:

Prilikom učitavanja rasporeda neophodan je „refresh (F5)“

Sve izmjene vezane za rasporeda pratite i na OGLASNOJ TABLI

Od ponuđena dva strana jezika student bira jedan

Od ponuđenih izbornih predmeta student polaže dva (jedan izborni za zimski, jedan izborni za ljetni semestar)

 

I i II semestar

 

Predmet

Profesor

Datum

Dan

Vrijeme

Kabinet

I SEMESTAR

Anatomija(Predavanja + Vježbe)

Prof.dr Slobodan Marinković

 

 

 

Veliki amfiteatar

Fizika sa biofizikom(Predavanja + Vježbe)

Prof.dr Jugoslav Stahov

 

 

 

Veliki amfiteatar

Zaštita od zračenja(Predavanja + Vježbe)

Doc.dr Dario Galić

 

 

 

Kabinet geodezije

Engleski jezik I

Doc.dr Mirnes Avdić

 

 

 

Veliki amfiteatar

Engleski jezik I ( VJEŽBE )

Mr Alisa Memić, lektor

 

 

 

Veliki amfiteatar

Njemački jezik I(Predavanja + Vježbe)

Mr Mebrura Selić, lektor

 

 

 

Mali amfiteatar

II SEMESTAR

Biologija sa humanom genetikom (Predavanja)

Prof.dr Jasminka H. Halilović

Kabinet za mikroskopiju

Biologija sa humanom genetikom (Vježbe)

Prof.dr Jasminka H.Halilović

 

Radiološka prepedeutika (Predavanja)

Prof.dr Haris Huseinagić

Kabinet muzike

Radiološka prepedeutika ( Vježbe)

Prof.dr Haris Huseinagić

 

 

 

Priprema pacijenata za radiološke postupke (Predavanja)

Prof.dr Adi Rifatbegović

Kabinet br. V

Priprema pacijenata za radiološke postupke (Vježbe)

Prof.dr Adi Rifatbegović

 

IZBORNI PREDMETI

Osnovi informatike

Prof. dr Halid Žigić

Kabinet br. I

Osnovi informatike

Prof. dr Halid Žigić

 

Sociologija* Predavanja

Akademik prof.dr Zoran Milošević

Veliki amfiteatar

Sociologija Vježbe

Akademik prof.dr Zoran Milošević

 

Medicinska etika Predavanja

Prof.dr Sanda Pribić

Kabinet br. III

Medicinska etika Vježbe

Prof.dr Sanda Pribić

 

Predmeti označeni * su izborni predmeti

 

III i IV semestar

 

Predmet

Profesor

Datum

Dan

Vrijeme

Kabinet

III SEMESTAR

Fiziologija sa patofiziologijom(Predavanja + Vježbe)

Prof.dr Haris Huseinagić

11.10.2021.

18.10.2021.

25.10.2021.

01.11.2021.

08.11.2021.

15.11.2021.

22.11.2021.

29.11.2021.

 

Ponedjeljak

13.00-14.30

13.00-14.30

13.00-14.30

13.00-14.30

13.00-14.30

13.00-14.30

13.00-14.30

13.00-13.45

 

Kabinet br. XI

Urgentna medicina(Predavanja + Vježbe)

Akademik prof.dr Rudika Gmajnić

13.10.2021.

20.10.2021.

27.10.2021.

03.11.2021.

Srijeda

09.00-13.00

09.00-13.00

09.00-13.00

09.00-12.00

Kabinet br. XI

Radiologija i uklearna medicina(Predavanja + Vježbe)

Prof.dr Haris Huseinagić

 

 

 

 

 

20.10.2021.

27.10.2021.

03.11.2021.

10.11.2021.

17.11.2021.

24.11.2021.

01.12.2021.

08.12.2021.

15.12.2021.

22.12.2021.

23.12.2021.

 

.

 

 

 

 

Srijeda

Srijeda

Srijeda

Srijeda

Srijeda

Srijeda

Srijeda

Srijeda

Srijeda

Srijeda

Utorak

 

15.00-16.30

15.00-16.30

15.00-16.30

15.00-16.30

15.00-16.30

15.00-16.30

15.00-16.30

15.00-16.30

15.00-16.30

15.00-16.30

14.00-16.15

 

Kabinet br. XI

Engleski jezik II

Doc.dr Mirnes Avdić

09.10.2021

23.10.2021.

06.11.2021

20.11.2021.

Subota

12.30-15.30

12.30-15.30

12.30-15.30

12.30-14.45

Veliki amfiteatar

Engleski jezik II (VJEŽBE)

Doc. dr Mirnes Avdić

 

13.11.2021.

27.11.2021.

29.11.2021.

06.12.2021.

 

 

Subota

Subota

Ponedjeljak

Ponedjeljak

 

 

13.00-16.45

12.30-15.30

09.00-12.00

10.00-12.00

 

Veliki amfiteatar

Njemački jezik II(Predavanja + Vježbe)

Mr Mebrura Selić, lektor

11.10.2021.

18.10.2021.

25.10.2021.

01.11.2021.

08.11.2021.

15.11.2021.

22.11.2021.

29.11.2021. 

 Ponedjeljak

17.30-19.00

17.30-19.00

17.30-19.00

17.30-19.00

17.30-19.00

17.30-19.00

17.30-19.00

17.30-18.15

Mali amfiteatar

IV SEMESTAR

Farmakologija sa toksikologijom Predavanja

Doc.dr Suad Keranović

 

Veliki amfiteatar

Farmakologija sa toksikologijom Vježbe

Doc.dr Suad Keranović

 

 

Radiografske tehnike I (Predavanja)

Prof.dr Haris Huseinagić

 

Kabinet muzike

Radiografske tehnike I ( Vježbe)

Prof.dr Haris Huseinagić

 

Dozimetrija u radioterapiji (Predavanja)

Prof.dr Branimir Marjanović

Kabinet br. VI

Dozimetrija u radioterapiji (Vježbe)

Prof.dr Branimir Marjanović

 

IZBORNI PREDMETI

Menadžment*(Predavanja + Vježbe)

Prof.dr Hariz Agić

 

12.10.2021.

19.10.2021.

02.11.2021.

09.11.2021.

 

Utorak

Utorak

Utorak

Utorak

 

16.00-18.00

14.00-19.00

16.00-18.00

16.00-18.00

Mali amfiteatar

Ekologija i higijena radne sredine*(Predavanja + Vježbe)

Prof.dr Azijada Begnalić

11.10.2021.

18.10.2021.

08.11.2021.

22.11.2021.

Ponedjeljak

15.00-16.30

15.00-16.30

15.00-16.30

16.00-17.30

Kabinet br. V

Statističke metode* (Predavanja)

Doc.dr Lidija Vučičević

 

Sudnica

Statističke metode*

 

(Vježbe)

Doc.dr Lidija Vučičević

 

Predmeti označeni * su izborni predmeti

 

V i VI semestar

 

Predmet

Profesor

Datum

Dan

Vrijeme

Kabinet

V SEMESTAR

Konvencijalne radiološke metode(Predavanja + Vježbe)

Prof.dr Haris Huseinagić

 

11.10.2021.

18.10.2021.

25.10.2021.

01.11.2021.

08.11.2021.

15.11.2021.

22.11.2021.

29.11.2021.

06.12.2021.

13.12.2021.

 

Ponedjeljak

Ponedjeljak

Ponedjeljak

Ponedjeljak

Ponedjeljak

Ponedjeljak

Ponedjeljak

Ponedjeljak

Ponedjeljak

Ponedjeljak

 

 

14.30-15.30

14.30-15.30

14.30-15.30

14.30-15.30

14.30-15.30

14.30-15.30

14.30-17.30

14.30-17.30

14.30-17.30

14.30-16.15

 

 

Kabinet br. VI

Homeopatija(Predavanja + Vježbe)

Prof.dr Munevera Bećarević

 

11.10.2021.

18.10.2021.

23.10.2021.

25.10.2021.

30.10.2021.

01.11.2021.

09.11.2021.

15.11.2021.

 

Ponedjeljak

Ponedjeljak

Subota

Ponedjeljak

Subota

Ponedjeljak

Utorak

Ponedjeljak

 

17.00-18.30

17.00-18.30

09.30-12.30

15.30-18.30

09.30-12.30

17.00-18.30

16.30-18.00

15.00-17.15

Kabinet br. X

Radiološka onkologija(Predavanja + Vježbe)

Doc.dr Hasan Osmić

 

12.10.2021.

02.11.2021.

14.12.2021.

16.12.2021.

21.12.2021.

28.12.2021.

30.12.2021.

 

Utorak

Utorak

Utorak

Četvrtak

Utorak

Utorak

Četvrtak

 

15.00-16.30

15.00-16.30

15.00-16.30

15.00-18.00

15.00-18.00

15.00-18.00

15.00-18.30

Kabinet br. VI

Stručna praksa I

Dekan Fakulteta zdravstvenih nauka

 

VI SEMESTAR

Intervencijska radiologija (Predavanja)

Doc.dr Hasan Osmić

 

 

17.00-18.30

17.00-18.30

09.30-12.30

15.30-18.30

09.30-12.30

17.00-18.30

16.30-18.00

15.00-17.15

Intervencijska radiologija (Vježbe)

Doc.dr Hasan Osmić

 

Radiografske tehnike II (Predavanja)

Prof.dr Haris Huseinagić

Kabinet muzike

Radiografske tehnike II (Vježbe)

Prof.dr Haris Huseinagić

 

 

Radioterapija (Predavanja )

Doc.dr Hasan Osmić

Kabinet br. VI

Radioterapija (Vježbe)

Doc.dr Hasan Osmić

 

Stručna praksa II

Prof.dr Fahir Baraković

 

 

 

 

IZBORNI PREDMETI

Organizacija zdravstvene zaštite* (Predavanja)

Akademik prof.dr. Rudika Gmajnić

Kabinet br. XI

Organizacija zdravstvene zaštite* (Vježbe)

Akademik prof.dr. Rudika Gmajnić

.

 

Mentalno zdravlje*(Predavanja + Vježbe)

Prof.dr Fahir Baraković

 

07.10.2021.

14.10.2021.

21.10.2021.

28.10.2021.

04.11.2021.

11.11.2021.

18.11.2021.

02.12.2021.

 

 

Četvrtak

Četvrtak

Četvrtak

Četvrtak

Četvrtak

Četvrtak

Četvrtak

Četvrtak

 

 

13.00-16.00

13.00-16.00

13.00-16.00

13.00-16.00

13.00-16.00

13.00-16.00

13.00-16.00

13.00-15.00

 

Kabinet br. XI

Prevencija i rano otkrivanje raka*(Predavanja + Vježbe)

Prof.dr Sanda Pribić

13.10.2021.

20.10.2021.

27.10.2021.

03.11.2021.

17.11.2021.

24.11.2021.

Srijeda

09.00-13.00

09.00-13.00

09.00-13.00

09.00-13.00

09.00-13.00

08.00-11.00

Mali amfiteatar

Predmeti označeni * su izborni predmeti

 

VII i VIII semestar

 

Predmet

Profesor

Datum

Dan

Vrijeme

Kabinet

VII SEMESTAR

Zbrinjavanje otpada u radiologiji(Predavanja + Vježbe)

Doc.dr Hasan Osmić

 

26.10.2021.

03.11.2021.

10.11.2021.

17.11.2021.

24.11.2021.

01.12.2021.

08.12.2021.

15.12.2021.

21.12.2021.

 

 

Utorak

Srijeda

Srijeda

Srijeda

Srijeda

Srijeda

Srijeda

Srijeda

Utorak

 

 

15.00-16.30

15.00-16.30

15.00-16.30

15.00-16.30

15.00-17.15

15.00-17.15

15.00-17.15

15.00-17.15

14.30-16.45

 

Kabinet br. VI

Digitalna radiologija(Predavanja + Vježbe)

Prof.dr Haris Huseinagić

 

 

 

 

20.10.2021.

27.10.2021.

03.11.2021.

10.11.2021.

17.11.2021.

24.11.2021.

01.12.2021.

08.12.2021.

15.12.2021.

22.12.2021.

23.12.2021.

 

 

 

 

 

 

 

 

Srijeda

Srijeda

Srijeda

Srijeda

Srijeda

Srijeda

Srijeda

Srijeda

Srijeda

Srijeda

Četvrtak

 

 

 

 

 

 

 

 

13.00-14.30

13.00-14.30

13.00-14.30

13.30-15.00

13.30-15.00

13.30-15.00

13.30-15.00

13.30-15.00

13.30-15.00

13.30-15.00

13.30-15.00

 

 

 

 

 

 

 

Kabinet br. VI

Radiološke intervencije u hitnim stanjima(Predavanja + Vježbe)

Prof.dr Branimir Marjanović

 

         06.10.2021.

11.10.2021.

18.10.2021.

25.10.2021.

01.11.2021.

22.11.2021.

29.11.2021.

06.12.2021.

 

 

Srijeda

Ponedjeljak

Ponedjeljak

Ponedjeljak

Ponedjeljak

Ponedjeljak

Ponedjeljak

Ponedjeljak

 

 

10.00-12.00

10.00-13.00

10.00-13.00

10.00-13.00

10.00-13.00

10.00-13.00

10.00-13.00

08.00-11.00

 

Kabinet br. VI

VIII SEMESTAR

Modifikacija radioloških metoda (Predavanja)

Prof.dr Haris Huseinagić

Kabinet muzike

Modifikacija radioloških metoda (Vježbe)

Prof.dr Haris Huseinagić

 

Kompijuterizovane radiološke metode (Predavanja )

Prof.dr Haris Huseinagić

Kabinet muzike

Kompijuterizovane radiološke metode (Vježbe)

Prof.dr Haris Huseinagić

 

IZBORNI PREDMETI

Zdravstveno pravo (Predavanja)

Akademik prof. dr Nedeljko Stanković

Predavanja će se održati u ljetnom semestru

Kabinet informatike

Zdravstveno pravo

vježbe

Akademik prof. dr Nedeljko Stanković

Predavanja će se održati u ljetnom semestru

 

Osnovi biomedicine*(Predavanja)

Prof.dr Fahir Baraković

 

 

07.10.2021.

14.10.2021.

21.10.2021.

28.10.2021.

 

 

Četvrtak

 

10.00-12.00

10.00-12.00

10.00-12.00

10.00-12.00

 

Kabinet br. XI

Osnovi biomedicine*( Vježbe)

Prof.dr Fahir Baraković

 

 

 

 

Epidemiološke metode u medicini* (Predavanja)

Doc.dr Munevera Osmić

Predavanja će se održati u ljetnom semestru

Kabinet muzike

Epidemiološke metode u medicini* (Vježbe)

Doc.dr Munevera Osmić

Predavanja će se održati u ljetnom semestru

 

Predmeti označeni * su izborni predmeti