Fakultet zdravstvenih nauka

Studijski program – Radiologija

*NAPOMENA:

Prilikom učitavanja rasporeda neophodan je „refresh (F5)“

Sve izmjene vezane za rasporeda pratite i na OGLASNOJ TABLI

Od ponuđena dva strana jezika student bira jedan

Od ponuđenih izbornih predmeta student polaže dva (jedan izborni za zimski, jedan izborni za ljetni semestar)

 

I i II semestar

 

Predmet

Profesor

Datum

Dan

Vrijeme

Kabinet

I SEMESTAR

Anatomija

Prof.dr Slobodan Marinković

Predavanja su održana u zimskom semestru*

Fizika sa biofizikom

Prof.dr Jugoslav Stahov

Zaštita i unapređenje zdravlja u radiologiji

Doc.dr Dario Galić

Engleski jezik I

 

Engleski jezik I ( VJEŽBE )

Mr Alisa Memić, lektor

Njemački jezik I

Mr Mebrura Selić, lektor

II SEMESTAR

Biologija sa humanom genetikom

Prof.dr Jasminka H.Halilović

13:00 – 15:00 h

13:00 – 15:00 h

13:00 – 15:00 h

13:00 – 15:00 h 

13:00 – 15:00 h

13:00 – 15:00 h

13:00 – 16:00 h

13:00 – 16:00 h

13:00 – 16:00 h

13:00 – 16:00 h

13:00 – 16:00 h

13:00 – 16:00 h

Ponedeljak

04.03.2019.god.

11.03.2019.god.

18.03.2019.god.

25.03.2019.god.

01.04.2019.god.

08.04.2019.god.

15.04.2019.god.

22.04.2019.god.

29.04.2019.god.

06.05.2019.god.

13.05.2019.god.

20.05.2019.god.

Veliki amfiteatar

Radiološka prepedeutika

Prof.dr Haris Huseinagić

12.03.2019.god.

19.03.2019.god.

26.03.2019.god.

02.04.2019.god.

09.04.2019.god.

16.04.2019.god.

23.04.2019.god.

30.04.2019.god.

07.05.2019.god.

14.05.2019.god.

Utorak

14:00 – 16:00 h

Kabinet br. XI

Priprema pacijenata za radiološke postupke

Prof.dr Adi Rifatbegović

04.03.2019.god.

11.03.2019.god.

18.03.2019.god.

25.03.2019.god.

01.04.2019.god.

08.04.2019.god.

15.04.2019.god.

29.04.2019.god.

13.05.2019.god.

27.05.2019.god.

Ponedeljak

16:00 – 18:00 h

Kabinet br. III

IZBORNI PREDMETI

Statističke metode*

Doc.dr Slobodan Nićin

28.03.2019.god.

18.04.2019.god.

09.05.2019.god.

23.05.2019.god.

Četvrtak

11:00 – 16:00 h

 

Sociologija*

Akademik prof.dr Zoran Milošević

11.03.2019.god.

25.03.2019.god.

08.04.2019.god.

22.04.2019.god.

13.05.2019.god.

Ponedeljak

09:00 – 13:00 h

 

Medicinska etika*

Prof.dr Sanda Pribić

Predavanja su održana u zimskom semestru*

Predmeti označeni * su izborni predmeti

 

III i IV semestar

 

Predmet

Profesor

Datum

Dan

Vrijeme

Kabinet

III SEMESTAR

Fiziologija sa patofiziologijom

Prof.dr Haris Huseinagić

Predavanja su održana u zimskom semestru*

Urgentna medicina

Akademik prof.dr Rudika Gmajnić

Zaštita od zračenja

Doc.dr Dario Galić

Engleski jezik II

 

Engleski jezik II (VJEŽBE)

Mr Alisa Memić, lektor

Njemački jezik II

Mr Mebrura Selić, lektor

IV SEMESTAR

 

 

 

 

 

 

Farmakologija sa toksikologijom

 

 

 

 

 

 

 

Doc.dr Suad Keranović

04.03.2019.god.

11.03.2019.god.

18.03.2019.god.

25.03.2019.god.

28.03.2019.god.

01.04.2019.god.

08.04.2019.god.

15.04.2019.god.

22.04.2019.god.

29.04.2019.god.

06.05.2019.god.

09.05.2019.god.

16.05.2019.god.

23.05.2019.god.

27.05.2019.god.

Ponedeljak

Ponedeljak

Ponedeljak

Ponedeljak

Četvrtak

Ponedeljak

Ponedeljak

Ponedeljak

Ponedeljak

Ponedeljak

Ponedeljak

Četvrtak

Četvrtak

Četvrtak

Ponedeljak

 

 

 

 

 

 

 

16:00 – 18:00 h

Kabinet br. VI

Radiografske tehnike skeleta

Prof.dr Haris Huseinagić

12.03.2019.god.

19.03.2019.god.

26.03.2019.god.

02.04.2019.god.

09.04.2019.god.

16.04.2019.god.

23.04.2019.god.

30.04.2019.god.

07.05.2019.god.

14.05.2019.god.

Utorak

16:00 – 17:00 h

Kabinet br. VI

Dozimetrija u radioterapiji

Prof.dr Branimir Marjanović

25.03.2019.god.

30.03.2019.god.

02.04.2019.god.

08.04.2019.god.

13.04.2019.god.

20.04.2019.god.

27.04.2019.god.

13.05.2019.god.

20.05.2019.god.

27.05.2019.god.

Ponedeljak

Subota

Utorak

Ponedeljak

Subota

Subota

Subota

Ponedeljak

Ponedeljak

Ponedeeljak

12:00 – 14:00 h

Kabinet br. IV

IZBORNI PREDMETI

Menadžment*

Prof.dr Hariz Agić

Predavanja su održana u zimskom semestru*

Ekologija i higijena radne sredine*

Prof.dr Azijada Begnalić

Predavanja su održana u zimskom semestru*

 

Zdravstveno pravo*

 

Akademik prof.dr Nedeljko Stanković

20.03.2019.god.

10.04.2019.god.

17.04.2019.god.

15.05.2019.god.

22.05.2019.god.

 

 

Srijeda

 

 

15:00 – 16:00 h

Veliki amfiteatar

Predmeti označeni * su izborni predmeti

 

V i VI semestar

 

Predmet

Profesor

Datum

Dan

Vrijeme

Kabinet

V SEMESTAR

Konvencijalne radiološke metode

Prof.dr Haris Huseinagić

Predavanja su održana u zimskom semestru*

Homeopatija

Prof.dr Fahir Baraković

 

Osnovi komunikacije u zdravstvu

Prof.dr Adi Rifatbegović

Stručna praksa I

Dekan Fakulteta zdravstvenih nauka

VI SEMESTAR

 

Intervencijska radiologija

 

Doc.dr Mirza Moranjkić

08.03.2019.god.

26.03.2019.god.

09.04.2019.god.

16.04.2019.god.

28.05.2019.god.

 

 

Utorak

12:00 – 14:00 h

12:00 – 14:00 h

12:00 – 14:00 h

12:00 – 14:00 h

16:00 – 17:30 h

Sudnica

 

 

 

Tehnike UZV i CT

 

 

 

 

Prof.dr Branimir Marjanović

25.03.2019.god.

30.03.2019.god.

02.04.2019.god.

08.04.2019.god.

13.04.2019.god.

20.04.2019.god.

27.04.2019.god.

13.05.2019.god.

20.05.2019.god.

27.05.2019.god.

Ponedeljak

Subota

Utorak

Ponedeljak

Subota

Subota

Subota

Ponedeljak

Ponedeljak

Ponedeeljak

14:00 – 16:00 h

Kabinet br. IV

 

Tehnike MR, PET i CT

 

Doc.dr Mirza Moranjkić

08.03.2019.god.

26.03.2019.god.

09.04.2019.god.

16.04.2019.god.

28.05.2019.god.

 

 

Utorak

10:00 – 12:00 h

10:00 – 12:00 h

10:00 – 12:00 h

10:00 – 12:00 h

17:30 – 19:00 h

Sudnica

Stručna praksa II

Dekan Fakulteta zdravstvenih nauka

 

 

 

 

IZBORNI PREDMETI

 

 

 

Organizacija zdravstvene zaštite*

 

 

 

 

Akademik prof.dr Rudika Gmajnić

06.03.2019.god.

13.03.2019.god.

20.03.2019.god.

27.03.2019.god.

03.04.2019.god.

10.04.2019.god.

17.04.2019.god.

24.04.2019.god.

15.05.2019.god.

22.05.2019.god.

 

Srijeda

10:00 – 12:00 h

Kabinet br. XI

Evropski zdravstveni sistemi*

Prof.dr Adi Rifatbegović

13.03.2019.god.

27.03.2019.god.

10.04.2019.god.

 

Srijeda

 

14:00 – 16:00 h

Kabinet br. I

Prevencija i rano otkrivanje raka*

Prof.dr Sanda Pribić

Predavanja su održana u zimskom semestru*

Predmeti označeni * su izborni predmeti

 

VII i VIII semestar

 

Predmet

Profesor

Datum

Dan

Vrijeme

Kabinet

VII SEMESTAR

Zbrinjavanje otpada u radiologiji

Doc.dr Almir Šabović

Predavanja su održana u zimskom semestru*

Digitalna radiologija

Prof.dr Haris Huseinagić

Radiološke intervencije u hitnim stanjima

Prof.dr Branimir Marjanović

VIII SEMESTAR

Modifikacija radioloških metoda

Prof.dr Haris Huseinagić

08.03.2019.god.

15.03.2019.god.

22.03.2019.god.

29.03.2019.god.

05.04.2019.god.

12.04.2019.god.

19.04.2019.god.

26.04.2019.god.

03.05.2019.god.

10.05.2019.god.

Petak

14:00 – 15:00 h

Kabinet br. VI

Multiplanarni prikaz strukture glave i trbuha

Prof.dr Haris Huseinagić

08.03.2019.god.

15.03.2019.god.

22.03.2019.god.

29.03.2019.god.

05.04.2019.god.

12.04.2019.god.

19.04.2019.god.

26.04.2019.god.

03.05.2019.god.

10.05.2019.god.

Petak

15:00 – 16:00 h

Kabinet br. VI

IZBORNI PREDMETI

Osnovi informatike*

Prof.dr Halid Žigić

06.03.2019.god.

13.03.2019.god.

20.03.2019.god.

27.03.2019.god.

03.04.2019.god.

10.04.2019.god.

17.04.2019.god.

24.04.2019.god.

08.05.2019.god.

15.05.2019.god.

Srijeda

 

10:00 – 12:00 h

Kabinet informatike

Osnovi biomedicine*

Doc.dr Senka Samardžić

Predavanja su održana u zimskom semestru*

Epidemiološke metode u medicini*

Doc.dr Munevera Osmić

07.03.2019.god.

21.03.2019.god.

04.04.2019.god.

18.04.2019.god.

02.05.2019.god.

16.05.2019.god.

 

 

Četvrtak

 

 

16:00 – 17:00 h

Kabinet br. IV

Predmeti označeni * su izborni predmeti