Fakultet zdravstvenih nauka

Studijski program – Radiologija

*NAPOMENA:

Prilikom učitavanja rasporeda neophodan je „refresh (F5)“

Sve izmjene vezane za rasporeda pratite i na OGLASNOJ TABLI

Od ponuđena dva strana jezika student bira jedan

Od ponuđenih izbornih predmeta student polaže dva (jedan izborni za zimski, jedan izborni za ljetni semestar)

 

I i II semestar

 

Predmet

Profesor

Datum

Dan

Vrijeme

Kabinet

I SEMESTAR

Anatomija

Prof.dr Slobodan Marinković

Predavanja su održana u zimskom semstru

Fizika sa biofizikom

Prof.dr Jugoslav Stahov

Zaštita i unapređenje zdravlja u radiologiji

Doc.dr Dario Galić

Engleski jezik I

Doc.dr N.J.

Engleski jezik I ( VJEŽBE )

Mr Alisa Memić, lektor

Njemački jezik I

Mr Mebrura Selić, lektor

II SEMESTAR

Biologija sa humanom genetikom

Prof.dr Jasminka H.Halilović

08.03.2018.god.

15.03.2018.god.

22.03.2018.god.

29.03.2018.god.

05.04.2018.god.

12.04.2018.god.

26.04.2018.god.

03.05.2018.god.

10.05.2018.god.

17.05.2018.god.

24.05.2018.god.

31.05.2018.god.

Četvrtak

12:00 – 14:00 h

12:00 – 14:00 h

12:00 – 14:00 h

14:00 – 16:00 h

12:00 – 14:00 h

12:00 – 14:00 h

12:00 – 14:00 h

12:00 – 14:00 h

12:00 – 14:00 h

14:00 – 16:00 h

14:00 – 16:00 h

12:00 – 15:00 h

Veliki amfiteatar

Radiološka propedeutika

Prof.dr Haris Huseinagić

20.03.2018.god.

27.03.2018.god.

03.04.2018.god.

10.04.2018.god.

17.04.2018.god.

24.04.2018.god.

08.05.2018.god.

15.05.2018.god.

22.05.2018.god.

29.05.2018.god.

Utorak

13:00 – 15:00 h

Kabinet br. XI

Priprema pacijenata za radiološke postupke

Doc.dr Zlatko Ercegović

02.03.2018.god.

09.03.2018.god.

23.03.2018.god.

30.03.2018.god.

03.04.2018.god.

10.04.2018.god.

17.04.2018.god.

24.04.2018.god.

04.05.2018.god.

28.05.2018.god.

Petak

Petak

Petak

Petak

Utorak

Utorak

Utorak

Utorak

Petak

Ponedjeljak

15:00 – 17:00 h

Kabinet br. III

IZBORNI PREDMETI

Statističke metode*

Doc.dr Slobodan Nićin

16.03.2018.god.

29.03.2018.god.

19.04.2018.god.

17.05.2018.god.

24.05.2018.god.

Petak

Četvrtak

Četvrtak

Četvrtak

Četvrtak

14:00 – 18:00 h

10:00 – 14:00 h

10:00 – 14:00 h

10:00 – 14:00 h

10:00 – 14:00 h

Veliki amfiteatar

Sociologija*

Akademik prof.dr Zoran Milošević

07.03.2018.god.

14.03.2018.god.

21.03.2018.god.

28.03.2018.god.

04.04.2018.god.

11.04.2018.god.

18.04.2018.god.

25.04.2018.god.

09.05.2018.god.

16.05.2018.god.

Srijeda

13:30 – 15:30 h

Veliki amfiteatar

Medicinska etika*

Prof.dr Sanda Pribić

Predavanja su održana u zimskom semstru

Predmeti označeni * su izborni predmeti

 

III i IV semestar

 

Predmet

Profesor

Datum

Dan

Vrijeme

Kabinet

III SEMESTAR

Fiziologija sa patofiziologijom

Prof.dr Haris Huseinagić

Predavanja su održana u zimskom semstru

Urgentna medicina

Akademik prof.dr Rudika Gmjanić

Zaštita od zračenja

Doc.dr Dario Galić

Engleski jezik II

Doc.dr N.J.

Engleski jezik II (VJEŽBE)

Mr Alisa Memić, lektor

Njemački jezik II

Mr Mebrura Selić, lektor

IV SEMESTAR

Farmakologija sa toksikologijom

Doc.dr Suad Keranović

05.03.2018.god.

08.03.2018.god.

13.03.2018.god.

19.03.2018.god.

22.03.2018.god.

27.03.2018.god.

05.04.2018.god.

10.04.2018.god.

16.04.2018.god.

19.04.2018.god.

26.04.2018.god.

07.05.2018.god.

14.05.2018.god.

21.05.2018.god.

28.05.2018.god.

Ponedjeljak

Četvrtak

Utorak

Ponedjeljak

Četvrtak

Utorak

Četvrtak

Utorak

Ponedjeljak

Četvrtak

Četvrtak

Ponedjeljak

Ponedjeljak

Ponedjeljak

Ponedjeljak

16:00 – 18:00 h

Kabinet br. VI

Radiografske tehnike skeleta

Prof.dr Haris Huseinagić

23.03.2018.god.

30.03.2018.god.

06.04.2018.god.

13.04.2018.god.

20.04.2018.god.

04.05.2018.god.

11.05.2018.god.

18.05.2018.god.

Petak

13:00 – 15:00 h

Kabinet br. XI

Dozimetrija u radioterapiji

Prof.dr Branimir Marjanović

17.03.2018.god.

26.03.2018.god.

31.03.2018.god.

09.04.2018.god.

21.04.2018.god.

27.04.2018.god.

12.05.2018.god.

19.05.2018.god.

25.05.2018.god.

28.05.2018.god.

Subota

Ponedjeljak

Subota

Ponedjeljak

Subota

Petak

Subota

Subota

Petak

Ponedjeljak

13:00 – 15:00 h

Kabinet br. IV

IZBORNI PREDMETI

Menadžment*

Prof.dr Hariz Agić

Predavanja su održana u zimskom semstru

Ekologija i higijena radne sredine*

Prof.dr Azijada Beganlić

07.03.2018.god.

14.03.2018.god.

28.03.2018.god.

04.04.2018.god.

11.04.2018.god.

18.04.2018.god.

25.04.2018.god.

09.05.2018.god.

16.05.2018.god.

23.05.2018.god.

30.05.2018.god.

06.06.2018.god.

Srijeda

16:30 – 17:30 h

15:30 – 17:30 h

16:30 – 18:30 h

15:30 – 16:30 h

16:30 – 18:30 h

15:30 – 16:30 h

16:30 – 18:30 h

16:30 – 18:30 h

15:30 – 17:30 h

16:30 – 18:30 h

16:30 – 17:30 h

16:30 – 18:30 h

Mali amfiteatar

Zdravstveno pravo*

Akademik prof.dr

Nedeljko Stanković

07.03.2018.god.

11.04.2018.god.

02.05.2018.god.

09.05.2018.god.

30.05.2018.god.

Srijeda

14:00 – 15:00 h

Sudnica

Predmeti označeni * su izborni predmeti

 

V i VI semestar

 

Predmet

Profesor

Datum

Dan

Vrijeme

Kabinet

V SEMESTAR

Konvencijalne radiološke metode

Prof.dr Haris Huseinagić

Predavanja su održana u zimskom semstru

Homeopatija

Doc.dr Sunita Delić - Ćustendil

Osnovi komunikacije u zdravstvu

Prof.dr Adi Rifatbegović

Stručna praksa I

 

VI SEMESTAR

Intervencijska radiologija

Doc.dr Mirza Moranjkić

09.03.2018.god.

20.03.2018.god.

03.04.2018.god.

17.04.2018.god.

Petak

Utorak

Utorak

Utorak

10:00 – 12:00 h

Sudnica

Tehnike UZV i CT

Prof.dr Branimir Marjanović

17.03.2018.god.

26.03.2018.god.

31.03.2018.god.

09.04.2018.god.

21.04.2018.god.

27.04.2018.god.

12.05.2018.god.

19.05.2018.god.

25.05.2018.god.

28.05.2018.god.

Subota

Ponedjeljak

Subota

Ponedjeljak

Subota

Petak

Subota

Subota

Petak

Ponedjeljak  

15:00 – 16:00 h

Kabinet br. IV

Tehnike MR, PET i CT

Doc.dr Mirza Moranjkić

09.03.2018.god.

20.03.2018.god.

03.04.2018.god.

17.04.2018.god.

Petak

Utorak

Utorak

Utorak

12:00 – 14:00 h

Sudnica

Stručna praksa II

 

 

IZBORNI PREDMETI

Organizacija zdravstvene zaštite*

Akademik

prof.dr Rudika Gmajnić

07.03.2018.god.

04.04.2018.god.

11.04.2018.god.

18.04.2018.god.

25.04.2018.god.

09.05.2018.god.

16.05.2018.god.

23.05.2018.god.

30.05.2018.god.

Srijeda

10:00 – 12:00 h

Mali amfiteatar

Evropski zdravstveni sistemi*

Prof.dr Adi Rifatbegović

25.04.2018.god.

09.05.2018.god.

16.05.2018.god.

23.05.2018.god.

30.05.2018.god.

Srijeda

11:00 – 12:00 h

10:00 – 12:00 h

10:00 – 12:00 h

10:00 – 12:00 h

10:00 – 12:00 h

Kabinet br. I

Prevencija i rano otkrivanje raka*

Prof.dr Sanda Pribić

Predavanja su održana u zimskom semstru

Predmeti označeni * su izborni predmeti

 

VII i VIII semestar

 

Predmet

Profesor

Datum

Dan

Vrijeme

Kabinet

VII SEMESTAR

Zbrinjavanje otpada u radiologiji

Doc.dr Senka Samardžić

Predavanja su održana u zimskom semstru

Digitalna radiologija

Prof.dr Haris Huseinagić

Radiološke intervencije u hitnim stanjima

Prof.dr Branimir Marjanović

VIII SEMESTAR

Modifikacija radioloških metoda

Prof.dr Haris Huseinagić

 

 

 

 

Multiplanarni prikaz strukture glave i trbuha

Prof.dr Haris Huseinagić

 

 

 

 

IZBORNI PREDMETI

Osnovi informatike*

Prof.dr Halid Žigić

 

 

 

 

Osnovi biomedicine*

Doc.dr Senka Samardžić

Predavanja su održana u zimskom semstru

Epidemiološke metode u medicini*

Doc.dr Munevera Osmić

Predavanja su održana u zimskom semstru

Predmeti označeni * su izborni predmeti