Ekonomski fakultet

Studijski program – Računovodstvo i revizija

*NAPOMENA:

Prilikom učitavanja rasporeda neophodan je „refresh (F5)“

Sve izmjene vezane za rasporeda pratite i na OGLASNOJ TABLI

Od ponuđena dva strana jezika student bira jedan

Od ponuđenih izbornih predmeta student polaže dva (jedan izborni za zimski, jedan izborni za ljetni semestar)

 

I i II semestar

 

Predmet

Profesor

Datum

Dan

Vrijeme

Kabinet

I SEMESTAR

Osnovi ekonomije

Prof.dr Izet Banda

Predavanja su održana u zimskom semestru*

Matematika

Prof.dr Radoslav Galić

Matematika ( VJEŽBE )

Senad Hodžić, demonstrator

Engleski jezik I

 

Engleski jezik I ( VJEŽBE )

Mr Alisa Memić, lektor

Njemački jezik I

Mr Mebrura Selić, lektor

II SEMESTAR

Makroekonomija

Prof.dr Nevenka Nićin

08.03.2019.god.

20.04.2019.god.

Petak

Subota

10:00 – 13:00 h

10:00 – 13:00 h

Kabinet br. VI

Sociologija

Prof.dr Zoran Milošević

11.03.2019.god.

25.03.2019.god.

08.04.2019.god.

22.04.2019.god.

13.05.2019.god.

Ponedeljak

09:00 – 13:00 h

Veliki amfiteatar

Osnovi informatike

Prof.dr Halid Žigić

06.03.2019.god.

13.03.2019.god.

20.03.2019.god.

27.03.2019.god.

03.04.2019.god.

10.04.2019.god.

17.04.2019.god.

24.04.2019.god.

08.05.2019.god.

15.05.2019.god.

Srijeda

10:00 – 12:00 h

Kabinet informatike

IZBORNI PREDMETI

Statističke metode*

Doc.dr Slobodan Nićin

28.03.2019.god.

18.04.2019.god.

09.05.2019.god.

23.05.2019.god.

Četvrtak

11:00 – 16:00 h

Veliki amfiteatar

Preduzetništvo*

Prof.dr Izet Banda

05.03.2019.god.

12.03.2019.god.

19.03.2019.god.

26.03.2019.god.

02.04.2019.god.

09.04.2019.god.

16.04.2019.god.

23.04.2019.god.

30.04.2019.god.

07.05.2019.god.

Utorak

10:00 – 12:00 h

Kabinet br. I

Menadžment*

Prof.dr Hariz Agić

Predavanja su održana u zimskom semestru*

Predmeti označeni * su izborni predmeti

 

III i IV semestar

 

Predmet

Profesor

Datum

Dan

Vrijeme

Kabinet

III SEMESTAR

Računovodstvo

Prof.dr Nevenka Nićin

Predavanja su održana u zimskom semestru*

Međunarodna ekonomija

Prof.dr Izet Banda

Engleski jezik II

 

Engleski jezik II (VJEŽBE)

Mr Alisa Memić, lektor

Njemački jezik II

Mr Mebrura Selić, lektor

IV SEMESTAR

 

 

 

 

Ekonomika preduzeća

 

 

 

 

Prof.dr Izet Banda

08.03.2019.god.

15.03.2019.god.

22.03.2019.god.

29.03.2019.god.

05.04.2019.god.

12.04.2019.god.

19.04.2019.god.

26.04.2019.god.

03.04.2019.god.

10.04.2019.god.

 

 

 

 

 

Petak

 

 

 

 

 

10:00 – 12:00 h

Kabinet br. I

Marketing

Prof.dr Nevenka Nićin

08.03.2019.god.

20.04.2019.god.

Petak

Subota

13:00 – 16:00 h

Kabinet br. VI

 

 

Finansijsko izvještavanje

 

 

 

Prof.dr Anka Bulatović

06.03.2019.god.

13.03.2019.god.

20.03.2019.god.

27.03.2019.god.

03.04.2019.god.

10.04.2019.god.

17.04.2019.god.

24.04.2019.god.

08.05.2019.god.

15.05.2019.god.

 

 

 

 

Srijeda

 

 

 

 

10:00 – 12:00 h

Kabinet br. II

IZBORNI PREDMETI

Projektni menadžment*

Doc.dr Šemsudin Dervić

23.03.2019.god.

20.04.2019.god.

04.05.2019.god.

 

Subota

 

10:00 – 12:00 h

Kabinet br. II

Organizacija preduzeća*

Prof.dr Izet Banda

Predavanja su održana u zimskom semestru*

Menadžment ljudskih resursa*

Prof.dr Hariz Agić

12.03.2019.god.

16.04.2019.god.

21.05.2019.god.

 

Utorak

 

16:00 – 18:00 h

Kabinet br. IV

Predmeti označeni * su izborni predmeti

 

V i VI semestar

 

Predmet

Profesor

Datum

Dan

Vrijeme

Kabinet

V SEMESTAR

Bankarstvo

Prof.dr Anka Bulatović

Predavanja su održana u zimskom semestru*

Poslovne finansije

Prof.dr Nevenka Nićin

VI SEMESTAR

Revizija

Prof.dr Anka Bulatović

13.03.2019.god.

10.04.2019.god.

08.05.2019.god.

 

Srijeda

 

13:00 – 15:00 h 

Kabinet br. II

Finansijska tržišta

Prof.dr Nevenka Nićin

30.03.2019.god.

01.06.2019.god.

Subota

10:00 – 13:00 h

Kabinet br. VI

Poslovno pravo

Prof.dr Nenad Avramović

03.04.2019.god.

16.05.2019.god.

Srijeda

Četvrtak

 

14:30 – 16:00 h

Sudnica

 

Finansijsko računovodstvo

 

Prof.dr Anka Bulatović

13.03.2019.god.

10.04.2019.god.

08.05.2019.god.

 

Srijeda

 

15:00 – 17:00 h

Kabinet br. II

IZBORNI PREDMETI

Istraživanje tržišta*

Prof.dr Izet Banda

08.03.2019.god.

15.03.2019.god.

22.03.2019.god.

29.03.2019.god.

05.04.2019.god.

12.04.2019.god.

19.04.2019.god.

26.04.2019.god.

03.05.2019.god.

10.05.2019.god.

Petak

12:00 – 14:00 h

Kabinet br. I

Marketing logistike*

Prof.dr Izet Banda

Predavanja su održana u zimskom semestru*

Osiguranje*

Prof.dr Nenad Avramović

Predavanja su održana u zimskom semestru*

Predmeti označeni * su izborni predmeti

 

VII i VIII semestar

 

Predmet

Profesor

Datum

Dan

Vrijeme

Kabinet

VII SEMESTAR

Specijalni bilansi

Prof.dr Nevenka Nićin

Predavanja su održana u zimskom semestru*

Javne finansije

Prof.dr Izet Banda

Računovodstveni informacioni sistemi

Prof.dr Anka Bulatović

VIII SEMESTAR

Upravljačko računovodstvo

Prof.dr Anka Bulatović

20.03.2019.god.

17.04.2019.god.

15.05.2019.god.

 

Srijeda

 

13:00 – 15:00 h

Kabinet br. II

Komparativno računovodstvo

Prof.dr Anka Bulatović

20.03.2019.god.

17.04.2019.god.

15.05.2019.god.

 

Srijeda

 

15:00 – 17:00 h

Kabinet br. II

IZBORNI PREDMETI

Poreski sistem*

Doc.dr Blanka Oršolić

16.03.2019.god.

30.03.2019.god.

13.04.2019.god.

27.04.2019.god.

Subota

13:00 – 14:00 h

13:00 – 14:00 h

12:00 – 13:30 h

12:00 – 13:30 h

 

Interni obračun

Prof.dr Anka Bulatović

Predavanja su održana u zimskom semestru*

Međunarodno poslovno finansiranje*

Prof.dr Izet Banda

05.03.2019.god.

12.03.2019.god.

19.03.2019.god.

26.03.2019.god.

02.04.2019.god.

09.04.2019.god.

16.04.2019.god.

23.04.2019.god.

30.04.2019.god.

07.05.2019.god.

 

 

 

 

Utorak

 

 

 

 

12:00 – 14:00 h

 

Predmeti označeni * su izborni predmeti