Pedagoški fakultet

Studijski program – Razredna nastava opći smjer

*NAPOMENA:

Prilikom učitavanja rasporeda neophodan je „refresh (F5)“

Sve izmjene vezane za rasporeda pratite i na OGLASNOJ TABLI

Od ponuđena dva strana jezika student bira jedan

Od ponuđenih izbornih predmeta student polaže dva (jedan izborni za zimski, jedan izborni za ljetni semestar)

 

I i II semestar

PREDMET

PROFESOR

DATUM

DAN

VRIJEME

KABINET

I SEMESTAR

B/H/S jezici 

(Predavanje)

Doc.dr Izet Beširović

 

 

 

Kabinet br. IX

B/H/S jezici 

(Vježbe)

 

 

 

 

 

Matematika  I

(Predavanje)

Prof.dr Radoslav Galić

 

 

 

Mali amfiteatar

Matematika I

(Vježbe)

Senad Hodžić, demonstrator

 

 

 

Mali amfiteatar

Engleski jezik I 

(Predavanje)

Doc.dr Mirnes Avdić

 

 

 

Mali amfiteatar

Engleski jezik I

(Vježbe)

 

 

 

Mali amfiteatar

Njemački jezik I 

(Predavanje)

Mr Vahid Puškarević, lektor

 

 

 

Mali amfiteatar

Njemački jezik I 

(Vježbe)

 

 

 

 

 

II SEMESTAR

Sociologija 

(Predavanje)

Prof. dr Edhem Muftić

 

 

 

Mali amfiteatar

Sociologija 

(Vježbe)

 

 

 

 

 

Opšta pedagogija 

(Predavanje)

Prof.dr Esed Karić

 

 

 

Kabinet br. VI

Opšta pedagogija 

(Vježbe)

 

 

 

 

 

Vokalno – instrumentalna nastava 

(Predavanje)

Dr. Anđelka Kovać

 

 

 

 

Vokalno – instrumentalna nastava

(Vježbe)

 

 

 

 

 

IZBORNI PREDMETI

Osnovi ekonomije* 

(Predavanje)

Doc. dr Mirsad Nalić

 

 

 

Kabinet br. I

Osnovi ekonomije* 

(Vježbe)

 

 

 

 

 

Osnovi informatike

(Predavanje)

Prof.dr Halid Žigić

 

 

 

Kabinet informatike

Osnovi informatike

(Vježbe)

 

 

 

 

 

Opšta lingvistika* 

(Predavanje)

Doc.dr Izet Beširović

 

 

 

Kabinet br. IX

Opšta lingvistika* 

(Vježbe)

 

 

 

 

 

Predmeti označeni * su izborni predmeti

 

 

III i IV semestar

PREDMET

PROFESOR

DATUM

DAN

VRIJEME

KABINET

III SEMESTAR

Opšta psihologija  (Predavanje)

Prof.dr Nermin Mulaosmanović

 

 

 

Kabinet br. VI

Opšta psihologija  (Vježbe)

 

 

 

 

 

Didaktika 

(Predavanje)

Prof.dr Esed Karić

 

 

 

Kabinet br. IV

Didaktika 

(Vježbe)

 

 

 

 

 

Engleski jezik II (Predavanje)

Doc.dr Mirnes Avdić

 

 

 

Mali amfiteatar

Engleski jezik II

(Vježbe)

Doc.dr Mirnes Avdić

 

 

 

Mali amfiteatar

Njemački jezik II  (Predavanje)

Mr Vahid Puškarević, lektor

 

 

 

Kabinet br. VII

Njemački jezik II  (Vježbe)

Mr Vahid Puškarević, lektor

 

 

 

Kabinet br. V

IV SEMESTAR

Književnost 

(Predavanje)

Doc. dr Izet Beširović

24.02.2024.

23.03.2024.

27.04.2024.

18.05.2024.

Subota

Subota

Subota

Subota

10.00-11.30

10.00-11.30

10.00-10.45

10.00-10.45

Kabinet muzike

Književnost 

(Vježbe)

Doc. dr Izet Beširović

22.05.2024.

25.05.2024.

29.05.2024.

Srijeda

Subota

Srijeda

09.00-11.15

09.00-12.00

09.00-11.15

Kabinet muzike

Pedagoška psihologija

(Predavanje)

Prof.dr Nermin Mulaosmanović

28.02.2024.

13.03.2024.

08.05.2024.

Srijeda

16.00-17.30

17.30-19.00

16.00-17.30

Kabinet br. IV

Pedagoška psihologija 

(Vježbe)

Prof.dr Nermin Mulaosmanović

22.05.2024.

23.05.2024.

30.05.2024.

Srijeda

Četvrtak

Četvrtak

14.30-19.00

17.30-19.00

12.00-13.30

Kabinet geodezije

Porodična pedagogija

(Predavanje)

Prof.dr Esed Karić

21.02.2024.

28.02.2024.

06.03.2024.

13.03.2024.

20.03.2024.

27.03.2024.

03.04.2024.

17.04.2024.

24.04.2024.

08.05.2024.

15.05.2024.

22.05.2024.

25.05.2024.

Srijeda

Srijeda

Srijeda

Srijeda

Srijeda

Srijeda

Srijeda

Srijeda

Srijeda

Srijeda

Srijeda

Srijeda

Subota

13.00-13.45

13.00-13.45

13.00-13.45

13.00-13.45

13.00-13.45

13.00-13.45

13.00-13.45

13.00-13.45

13.00-13.45

13.00-13.45

13.00-13.45

13.00-13.45

10.15-11.00

Kabinet br. IV

Porodična pedagogija 

(Vježbe)

Mr.sc  Milan Cvijetinović, viši asistent

27.05.2024.

29.05.2024.

01.06.2024.

Ponedjeljak

Srijeda

Subota

12.00-13.30

10.30-12.00

15.30-17.00

Kabinet br. IV

IZBORNI PREDMETI

Higijena*

(Predavanje)

Prof.dr Azijada Beganlić

21.02.2024.

13.03.2024.

27.03.2024.

17.04.2024.

24.04.2024.

22.05.2024.

Srijeda

16.45-17.30

16.45-17.30

16.45-17.30

16.45-17.30

16.45-17.30

16.45-17.30

Kabinet br. IV

Higijena*

(Vježbe)

Prof.dr Azijada Beganlić

22.05.2024.

23.05.2024.

30.05.2024.

Srijeda

Četvrtak

Četvrtak

13.45-15.15

16.45-18.15

16.45-18.15

Kabinet br. IV

Filmska i TV kultura*

(Predavanje)

Dr. Anđelka Kovač

23.03.2024.

13.04.2024.

18.05.2024.

Subota

11.30-13.00

11.30-13.00

11.30-13.00

Kabinet muzike

Filmska i TV kultura*

(Vježbe)

Doc. dr Izet Beširović

24.05.2024.

29.05.2024.

Petak

Srijeda

09.00-11.30

11.30-14.00

Kabinet muzike

Pedagoška informatika*  

(Predavanje)

Prof.dr Esed Karić

 

 

 

Kabinet br. IV

Pedagoška informatika*

(Vježbe)

 

 

 

 

 

Predmeti označeni * su izborni predmeti

 

 

V i VI semestar

PREDMET

PROFESOR

DATUM

DAN

VRIJEME

KABINET

V SEMESTAR

Priroda i društvo 

(Predavanje)

Prof.dr Tešo Ristić

 

 

 

Kabinet br. IV

Priroda i društvo 

(Vježbe)

 

 

 

 

 

Književnost za djecu  (Predavanje)

Doc.dr Izet Beširović

 

 

 

Kabinet br. VI

Književnost za djecu 

(Vježbe)

 

 

 

 

 

Metodika nastave likovne kulture  (Predavanje)

Mr Nemanja Smičiklas

 

 

 

Kabinet muzike

Metodika nastave likovne kulture (Vježbe)

 

 

 

VI SEMESTAR

Razvojna psihologija

(Predavanje)

Prof.dr Nermin Mulaosmanović

28.02.2024.

13.03.2024.

08.05.2024.

Srijeda

17.30-19.00

16.00-17.30

17.30-19.00

Kabinet br. IV

Razvojna psihologija 

(Vježbe)

Prof.dr Nermin Mulaosmanović

28.05.2024.

29.05.2024.

30.05.2024.

Utorak

Srijeda

Četvrtak

12.00-13.30

14.30-19.00

17.30-19.00

Kabinet geodezije

Metodika nastave sa učenicima blago ometenim u razvoju

(Predavanje)

Doc.dr Edisa Šljivić

24.02.2024.

23.03.2024.

13.04.2024.

Subota

10.00-11.30

10.00-11.30

10.00-11.30

Kabinet br. VIII

Metodika nastave sa učenicima blago ometenim u razvoju

(Vježbe)

Doc.dr Edisa Šljivić

20.05.2024.

25.05.2024.

31.05.2024.

Ponedjeljak

Subota

Petak

16.00-18.15

11.15-14.15

16.00-18.15

Kabinet br. IX

Metodika nastave B/H/S jezika i književnosti  (Predavanje)

Doc.dr Izet Beširović

24.02.2024.

23.03.2024.

27.04.2024.

18.05.2024.

Subota

Subota

Subota

Subota

12.00-12.45

12.00-13.30

12.00-12.45

11.00-12.30

Kabinet muzike

Metodika nastave B/H/S jezika i književnosti  (Vježbe)

Doc.dr Izet Beširović

22.05.2024.

25.05.2024.

Srijeda

Subota

11.30-13.45

12.30-14.45

Kabinet muzike

IZBORNI PREDMETI

Scenska umjetnost* 

(Predavanje)

Dr. Anđelka Kovač

Kabinet br. IV

Scenska umjetnost* 

(Vježbe)

 

 

 

 

 

Metodika rada u kombinovanom odjeljenju*

(Predavanje)

Prof.dr Kojo Simić

 

 

 

Kabinet br. IV

Metodika rada u kombinovanom odjeljenju*  (Vježbe)

 

 

 

 

 

Školsko pravo i administracija*  (Predavanje)

Prof. dr Kemal Brkić

 

 

 

Sudnica

Školsko pravo i administracija*  (Vježbe)

 

 

 

 

 

Predmeti označeni * su izborni predmeti

 

 

VII i VIII semestar

PREDMET

PROFESOR

DATUM

DAN

VRIJEME

KABINET

VII SEMESTAR

Metodika nastave prirode i društva  (Predavanje)

Prof.dr Tešo Ristić

 

 

 

Kabinet br. IV

Metodika nastave prirode i društva  (Vježbe)

 

 

 

 

 

Metodika nastave matematike  (Predavanje)

Prof.dr Sead Rešić

 

 

 

Kabinet br. I

Metodika nastave matematike  (Vježbe)

 

 

 

 

 

Metodika nastave muzičke kulture  (Predavanje)

Dr Anđelka Kovač

 

 

 

Kabinet br. IV

Metodika nastave muzičke kulture  (Vježbe)

 

 

 

 

 

VIII SEMESTAR

Metodika nastave fizičke kulture

(Predavanje)

Prof.dr Izudin Tanović

06.03.2024.

08.04.2024.

08.05.2024.

Srijeda

Ponedjeljak

Srijeda

11.00-13.00

11.00-13.00

11.00-13.00

Kabinet br. IX

Metodika nastave fizičke kulture 

(Vježbe)

Doc. dr Asim Bojić

20.05.2024.

21.05.2024.

22.05.2024.

23.05.2024.

28.05.2024.

Ponedjeljak

Utorak

Srijeda

Četvrtak

Utorak

15.00-17.00

15.00-17.00

15.00-17.00

15.00-17.00

15.00-17.00

Kabinet fizioterapije

Kineziologija

(Predavanje)

Akademik prof.dr Branimir Mikić

20.02.2024.

27.02.2024.

05.03.2024.

23.03.2024.

30.03.2024.

06.04.2024.

13.04.2024.

20.04.2024.

27.04.2024.

11.05.2024.

18.05.2024.

Utorak

Utorak

Utorak

Subota

Subota

Subota

Subota

Subota

Subota

Subota

Subota

10.00-12.15

10.00-12.15

10.00-13.00

10.00-13.00

10.00-13.00

10.00-13.00

10.00-13.00

10.00-13.00

10.00-13.00

10.00-13.00

10.00-13.00

Kabinet br. V

Kineziologija 

(Vježbe)

Doc. dr Asim Bojić

20.05.2024.

21.05.2024.

22.05.2024.

23.05.2024.

27.05.2024.

Ponedjeljak

Utorak

Srijeda

Četvrtak

Ponedjeljak

17.00-18.00

17.00-18.00

17.00-18.00

17.00-18.00

15.00-17.00

Kabinet fizioterapije

Metodička praksa

(Predavanje)

Prof.dr Kojo Simić

24.02.2024.

09.03.2024.

16.03.2024.

23.03.2024.

30.03.2024.

06.04.2024.

13.04.2024.

20.04.2024.

27.04.2024.

04.05.2024.

11.05.2024.

18.05.2024.

25.05.2024.

Subota

10.00-10.45

10.00-10.45

08.30-09.15

08.30-09.15

08.30-09.15

08.30-09.15

08.30-09.15

08.30-09.15

08.30-09.15

08.30-09.15

08.30-09.15

08.30-09.15

08.30-09.15

Kabinet br. IV

Metodička praksa 

(Vježbe)

Mr.sc  Milan Cvijetinović, viši asistent

21.05.2024.

23.05.2024.

31.05.2024.

Utorak

Četvrtak

Petak

12.00-13.30

12.00-13.30

12.00-13.30

Kabinet muzike

IZBORNI PREDMETI

Komunikacija i grupni rad u nastavi* (Predavanje)

Prof.dr Kojo Simić

24.02.2024.

09.03.2024.

16.03.2024.

23.03.2024.

30.03.2024.

06.04.2024.

13.04.2024.

20.04.2024.

27.04.2024.

04.05.2024.

11.05.2024.

18.05.2024.

25.05.2024.

Subota

09.00-09.45

09.00-09.45

09.15-10.00

09.15-10.00

09.15-10.00

09.15-10.00

09.15-10.00

09.15-10.00

09.15-10.00

09.15-10.00

09.15-10.00

09.15-10.00

09.15-10.00

Kabinet br. IV

Komunikacija i grupni rad u nastavi*  (Vježbe)

Mr.sc  Milan Cvijetinović, viši asistent

21.05.2024.

25.05.2024.

28.05.2024.

Utorak

Subota

Utorak

13.30-15.00

15.30-17.00

09.00-10.30

Kabinet muzike

Ocjenjivanje i vrednovanje učeničkog dostignuća*

(Predavanje)

Prof.dr Kojo Simić

 

 

 

Kabinet br. IV

Ocjenjivanje i vrednovanje učeničkog dostignuća*

(Vježbe)

 

 

 

 

 

Metodika dopunske i dodatne nastave*

(Predavanje)

Prof.dr Esed Karić

 

 

 

Kabinet br. IV

Metodika dopunske i dodatne nastave*

(Vježbe)

 

 

 

 

 

Predmeti označeni * su izborni predmeti