Pedagoški fakultet

Studijski program – Razredna nastava opći smjer

*NAPOMENA:

Prilikom učitavanja rasporeda neophodan je „refresh (F5)“

Sve izmjene vezane za rasporeda pratite i na OGLASNOJ TABLI

Od ponuđena dva strana jezika student bira jedan

Od ponuđenih izbornih predmeta student polaže dva (jedan izborni za zimski, jedan izborni za ljetni semestar)

 

I i II semestar

 

Predmet

Profesor

Datum

Dan

Vrijeme

Kabinet

I SEMESTAR

B/H/S jezici

Doc.dr Jelena Vojinović - Kostić

27.10.2018.god.

17.11.2018.god.

15.12.2018.god.

Subota

10:00 – 12:00 h

Kabinet br.IV

Matematika

Prof.dr Radoslav Galić

12.10.2018.god.

22.10.2018.god.

08.11.2018.god.

22.11.2018.god.

06.12.2018.god.

     Petak

Ponedeljak

Četvrtak

Četvrtak

Četvrtak

10:00 – 13:00 h

10:00 – 13:00 h

10:00 – 13:00 h

10:00 – 13:00 h

10:00 – 13:00 h

Mali amfiteatar

Matematika (VJEŽBE)

Senad Hodžić, demonstrator

12.11.2018.god.

26.11.2018.god.

10.12.2018.god.

Ponedeljak

16:00 – 17:30 h

Veliki amfiteatar

Engleski jezik I

 

06.10.2018.god.

20.10.2018.god.

03.11.2018.god.

17.11.2018.god.

01.12.2018.god.

Subota

09:00 – 12:00 h

Veliki amfiteatar

Engleski jezik I (VJEŽBE)

Mr Alisa Memić, lektor

30.10.2018.god.

06.11.2018.god.

13.11.2018.god.

20.11.2018.god.

27.11.2018.god.

04.12.2018.god.

Utorak

13:00 – 14:00 h

Veliki amfitetar

Njemački jezik I

Mr Mebrura Selić, lektor

08.10.2018.god.

15.10.2018.god.

22.10.2018.god.

29.10.2018.god.

05.11.2018.god.

12.11.2018.god.

19.11.2018.god.

26.11.2018.god.

03.12.2018.god.

10.12.2018.god.

Ponedjeljak

08:00 – 09:30 h

Mali amfiteatar

II SEMESTAR

Sociologija

Akademik prof.dr Zoran Milošević

 

 

 

 

Opšta pedagogija

Prof.dr Esed Karić

 

 

 

 

Vokalno – instrumentalna nastava

Prof.dr Suzana Kusovac Sladoje

 

 

 

 

IZBORNI PREDMETI

Osnovi ekonomije*

Prof.dr Izet Banda

09.10.2018.god.

16.10.2018.god.

23.10.2018.god.

30.10.2018.god.

06.11.2018.god.

13.11.2018.god.

20.11.2018.god.

27.11.2018.god.

04.12.2018.god.

11.12.2018.god.

18.12.2018.god.

Utorak

10:00 – 12:00 h

Kabinet br. I

Higijena*

Prof.dr Azijada Beganlić

Predavanja će biti održana u ljetnom semstru

Opšta lingvistika*

Doc.dr Jelena Vojinović - Kostić

27.10.2018.god.

17.11.2018.god.

15.12.2018.god.

Subota

12:00 – 14:00 h

Kabinet br.IV

Predmeti označeni * su izborni predmeti

 

III i IV semestar

 

Predmet

Profesor

Datum

Dan

Vrijeme

Kabinet

III SEMESTAR

Opšta psihologija

Doc.dr Nermin Mulaosmanović

24.10.2018.god.

31.10.2018.god.

21.11.2018.god.

28.11.2018.god.

19.12.2018.god.

26.12.2018.god.

Srijeda

16:30 – 17:30 h

Kabinet br. I

Didaktika

Prof.dr Esed Karić

11.10.2018.god.

18.10.2018.god.

25.10.2018.god.

01.11.2018.god.

08.11.2018.god.

15.11.2018.god.

22.11.2018.god.

29.11.2018.god.

06.12.2018.god.

13.12.2018.god.

20.12.2018.god.

Četvrtak

14:00 – 15:00 h

Sudnica

Engleski jezik II

 

06.10.2018.god.

20.10.2018.god.

03.11.2018.god.

17.11.2018.god.

01.12.2018.god.

Subota

12:30 – 15:30 h

Veliki amfiteatar

Engleski jezik II (VJEŽBE)

Mr Alisa Memić, lektor

30.10.2018.god.

06.11.2018.god.

13.11.2018.god.

20.11.2018.god.

27.11.2018.god.

04.12.2018.god.

Utorak

14:00 – 15:00 h

Veliki amfiteatar

Njemački jezik II

Mr Mebrura Selić, lektor

08.10.2018.god.

15.10.2018.god.

22.10.2018.god.

29.10.2018.god.

05.11.2018.god.

12.11.2018.god.

19.11.2018.god.

26.11.2018.god.

03.12.2018.god.

10.12.2018.god.

Ponedjeljak

09:30 – 11:00 h

Mali amfiteatar

IV SEMESTAR

Književnost

 

 

 

 

 

Pedagoška psihologija

Doc.dr Nermin Mulaosmanović

 

 

 

 

Porodična pedagogija

Prof.dr Esed Karić

 

 

 

 

IZBORNI PREDMETI

Osnovi informatike

Prof.dr Halid Žigić

 

 

 

 

Filmska i TV kultura*

Doc.dr Larisa Softić Gasal

 

 

 

 

Pedagoška informatika*

Prof.dr E.M.

11.10.2018.god.

18.10.2018.god.

25.10.2018.god.

01.11.2018.god.

08.11.2018.god.

15.11.2018.god.

22.11.2018.god.

29.11.2018.god.

06.12.2018.god.

13.12.2018.god.

20.12.2018.god.

Četvrtak

15:00 – 16:00 h

Sudnica

Predmeti označeni * su izborni predmeti

 

V i VI semestar

 

Predmet

Profesor

Datum

Dan

Vrijeme

Kabinet

V SEMESTAR

Priroda i društvo

Prof.dr Tešo Ristić

12.10.2018.god.

20.10.2018.god.

09.11.2018.god.

24.11.2018.god.

07.12.2018.god.

22.12.2018.god.

Petak

Subota

Petak

Subota

Petak

Subota

09:00 – 09:45 h

Kabinet br. XII

Književnost za djecu

Doc.dr Jelena Vojinović - Kostić

27.10.2018.god.

17.11.2018.god.

15.12.2018.god.

Subota

14:00 – 16:00 h

Kabinet br.IV

Metodika nastave likovne kulture

 

17.11.2018.god.

22.12.2018.god.

Subota

12:30 – 15:30 h

Kabinet br.IV

VI SEMESTAR

Razvojna psihologija

Doc.dr Nermin Mulaosmanović

 

 

 

 

Metodika nastave sa učenicima blago ometenim u razvoju

Doc.dr Edisa Šljivić

 

 

 

 

Kineziologija

Prof.dr Branimir Mikić

 

 

 

 

IZBORNI PREDMETI

Scenska umjetnost*

Doc.dr Larisa Softić Gasal

30.10.2018.god.

27.11.2018.god.

18.12.2018.god.

Utorak

16:30 – 18:30 h

Kabinet br. III

Metodika rada u kombinovanom odjeljenju*

Prof.dr Esed Karić

Predavanja će biti održana u ljetnom semstru

Školsko pravo i administracija*

Prof.dr Kemal Brkić

10.10.2018.god.

17.10.2018.god.

24.10.2018.god.

31.10.2018.god.

07.11.2018.god.

14.11.2018.god.

21.11.2018.god.

28.11.2018.god.

05.12.2018.god.

12.12.2018.god.

19.12.2018.god.

26.12.2018.god.

Srijeda

17:00 – 18:00 h

Kabinet br. III

Predmeti označeni * su izborni predmeti

 

VII i VIII semestar

 

Predmet

Profesor

Datum

Dan

Vrijeme

Kabinet

VII SEMESTAR

Metodika nastave prirode i društva

Prof.dr Tešo Ristić

12.10.2018.god.

20.10.2018.god.

09.11.2018.god.

24.11.2018.god.

07.12.2018.god.

22.12.2018.god.

Petak

Subota

Petak

Subota

Petak

Subota

09:45 – 10:30 h

Kabinet br. XII

Metodika nastave matematike

Prof.dr B.Š.

24.10.2018.god.

28.11.2018.god.

Srijeda

16:00 – 19:00 h

Kabinet muzike

Metodika nastave muzičke kulture

Prof.dr Suzana Kusovac Sladoje

27.10.2018.god.

08.12.2018.god.

Subota

13:30 – 16:30 h

15:30 – 18:30 h

Kabinet br. IV

VIII SEMESTAR

Metodika nastave fizičke kulture

Prof.dr Izudin Tanović

 

 

 

 

Metodika nastave B/H/S jezika i književnosti

 

 

 

 

 

Metodička praksa

 

 

 

 

 

IZBORNI PREDMETI

Komunikacija i grupni rad u nastavi*

Prof.dr Esed Karić

Predavanja će biti održana u ljetnom semestru

Ocjenjivanje i vrednovanje učeničkog dostignuća*

 

31.10.2018.god.

07.11.2018.god.

14.11.2018.god.

21.11.2018.god.

28.11.2018.god.

05.12.2018.god.

12.12.2018.god.

19.12.2018.god.

26.12.2018.god

Srijeda

14:00 – 16:00 h

Kabinet br. IV

Metodika dopunske i dodatne nastave*

Prof.dr Esed Karić

12.10.2018.god.

19.10.2018.god.

26.10.2018.god.

02.11.2018.god.

09.11.2018.god.

16.11.2018.god.

23.11.2018.god.

30.11.2018.god.

07.12.2018.god.

14.12.2018.god.

21.12.2018.god.

Petak

14:00 – 15:00 h

Kabinet muzike

Predmeti označeni * su izborni predmeti