Pedagoški fakultet

Studijski program – Razredna nastava sa engleskim jezikom

*NAPOMENA:

Prilikom učitavanja rasporeda neophodan je „refresh (F5)“

Sve izmjene vezane za rasporeda pratite i na OGLASNOJ TABLI

Od ponuđena dva strana jezika student bira jedan

Od ponuđenih izbornih predmeta student polaže dva (jedan izborni za zimski, jedan izborni za ljetni semestar)

 

I i II semestar

 

Predmet

Profesor

Datum

Dan

Vrijeme

Kabinet

I SEMESTAR

B/H/S jezici

Doc.dr Dragana Aleksić

24.10.2019.god.

07.11.2019.god.

26.12.2019.god.

Četvrtak

14:00 – 15:30 h

Kabinet br. IX

Matematika

Prof.dr Radoslav Galić

07.10.2019.god.

14.10.2019.god.

21.10.2019.god.

11.11.2019.god.

27.11.2019.god.

Ponedjeljak

Ponedjeljak

Ponedjeljak

Ponedjeljak

Srijeda

10:00 – 13:30 h

Kabinet muzike

Matematika (VJEŽBE)

Senad Hodžić, demonstrator

 

 

 

 

Engleski jezik I

 

05.10.2019.god.

19.10.2019.god.

02.11.2019.god.

23.11.2019.god.

07.12.2019.god.

Subota

09:00 – 12:00 h

Veliki amfiteatar

Engleski jezik I (VJEŽBE)

Mr Alisa Memić, lektor

 

 

 

 

II SEMESTAR

Sociologija

Akademik prof.dr Zoran Milošević

 

 

 

 

Opšta pedagogija

Prof.dr Esed Karić

 

 

 

 

Vokalno – instrumentalna nastava

Prof.dr Suzana Kusovac Sladoje

 

 

 

 

IZBORNI PREDMETI

Osnovi ekonomije*

Prof.dr Izet Banda

08.10.2019.god.

15.10.2019.god.

22.10.2019.god.

29.10.2019.god.

05.11.2019.god.

12.11.2019.god.

19.11.2019.god.

26.11.2019.god.

03.12.2019.god.

10.12.2019.god.

Utorak

10:00 – 12:00 h

Kabinet br. I

Higijena*

Prof.dr Azijada Beganlić

Predavanja će biti održana u ljetnom semstru

Opšta lingvistika*

Doc.dr Dragana Aleksić

24.10.2019.god.

07.11.2019.god.

26.12.2019.god.

Četvrtak

15:30 – 17:00 h

Kabinet br. IX

Predmeti označeni * su izborni predmeti

 

III i IV semestar

 

Predmet

Profesor

Datum

Dan

Vrijeme

Kabinet

III SEMESTAR

Opšta psihologija

Doc.dr Nermin Mulaosmanović

30.10.2019.god.

13.11.2019.god.

11.12.2019.god.

Srijeda

17:30 – 19:00 h

Kabinet muzike

Didaktika

Prof.dr Esed Karić

10.10.2019.god.

17.10.2019.god.

24.10.2019.god.

31.10.2019.god.

07.11.2019.god.

14.11.2019.god.

21.11.2019.god.

28.11.2019.god.

05.12.2019.god.

12.12.2019.god.

Četvrtak

13:00 – 14:30 h

Kabinet br. VI

Engleski jezik II

 

05.10.2019.god.

19.10.2019.god.

02.11.2019.god.

23.11.2019.god.

07.12.2019.god.

Subota

12:30 – 15:30 h

Veliki amfiteatar

Engleski jezik II (VJEŽBE)

Mr Alisa Memić, lektor

 

 

 

 

IV SEMESTAR

Književnost

 

 

 

 

 

Pedagoška psihologija

Doc.dr Nermin Mulaosmanović

 

 

 

 

Porodična pedagogija

Prof.dr Esed Karić

 

 

 

 

IZBORNI PREDMETI

Osnovi informatike

Prof.dr Halid Žigić

 

 

 

 

Filmska i TV kultura*

Doc.dr Larisa Softić Gasal

 

 

 

 

Pedagoška informatika*

Prof.dr E.M.

10.10.2019.god.

17.10.2019.god.

24.10.2019.god.

31.10.2019.god.

07.11.2019.god.

14.11.2019.god.

21.11.2019.god.

28.11.2019.god.

05.12.2019.god.

12.12.2019.god.

Četvrtak

14:30 – 16:00 h

Kabinet br. VI

Predmeti označeni * su izborni predmeti

 

V i VI semestar

 

Predmet

Profesor

Datum

Dan

Vrijeme

Kabinet

V SEMESTAR

Priroda i društvo

 

 

 

 

 

Književnost za djecu

 

 

 

 

 

Metodika nastave likovne kulture

 

 

 

 

 

VI SEMESTAR

Metodika nastave sa engleskim jezikom

 

 

 

 

 

Metodika nastave sa učenicima blago ometenim u razvoju

 

 

 

 

 

Metodika nastave B/H/S jezika i književnosti

 

 

 

 

 

IZBORNI PREDMETI

Tvorba riječi u engleskom jeziku

 

 

 

 

 

Metodika rada u kombinovanom odjeljenju

 

 

Igre u nastavi engleskog jezika

 

 

 

 

 

Predmeti označeni * su izborni predmeti

 

VII i VIII semestar

 

Predmet

Profesor

Datum

Dan

Vrijeme

Kabinet

VII SEMESTAR

Metodika nastave prirode i društva

 

 

 

 

 

Metodika nastave matematike

 

 

 

 

 

Metodika nastave muzičke kulture

 

 

 

 

 

VIII SEMESTAR

Metodika nastave fizičke kulture

 

 

 

 

 

Kineziologija

 

 

 

 

 

Metodička praksa

 

 

 

 

 

IZBORNI PREDMETI

Istorija engleskog jezika

 

 

Metodika nastave engleskog jezika u ranoj školskoj dobi

 

 

 

 

 

Metodika dopunske i dodatne nastave

 

 

 

 

 

Predmeti označeni * su izborni predmeti