Pedagoški fakultet

Studijski program – Razredna nastava sa engleskim jezikom

*NAPOMENA:

Prilikom učitavanja rasporeda neophodan je „refresh (F5)“

Sve izmjene vezane za rasporeda pratite i na OGLASNOJ TABLI

Od ponuđena dva strana jezika student bira jedan

Od ponuđenih izbornih predmeta student polaže dva (jedan izborni za zimski, jedan izborni za ljetni semestar)

 

I i II semestar

 

Predmet

Profesor

Datum

Dan

Vrijeme

Kabinet

I SEMESTAR

B/H/S jezici

Doc.dr Dragana Aleksić

24.10.2019.god.

07.11.2019.god.

26.12.2019.god.

Četvrtak

14:00 – 15:30 h

Kabinet br. IX

Matematika

Prof.dr Radoslav Galić

07.10.2019.god.

14.10.2019.god.

21.10.2019.god.

11.11.2019.god.

27.11.2019.god.

Ponedjeljak

Ponedjeljak

Ponedjeljak

Ponedjeljak

Srijeda

10:00 – 13:30 h

Kabinet muzike

Matematika (VJEŽBE)

Senad Hodžić, demonstrator

04.11.2019.god.

18.11.2019.god.

02.12.2019.god.

09.12.2019.god.

16.12.2019.god.

Ponedjeljak

17:00 – 19:00 h

17:00 – 19:00 h

16:00 – 18:00 h

16:00 – 18:00 h

16:00 – 18:00 h

Mali amfiteatar

Engleski jezik I

 

05.10.2019.god.

19.10.2019.god.

02.11.2019.god.

23.11.2019.god.

07.12.2019.god.

Subota

09:00 – 12:00 h

Veliki amfiteatar

Engleski jezik I (VJEŽBE)

Mr Alisa Memić, lektor

01.11.2019.god.

15.11.2019.god.

22.11.2019.god.

29.11.2019.god.

06.12.2019.god.

13.12.2019.god.

Petak

17:00 – 18:00 h

Veliki amfiteatar

II SEMESTAR

Sociologija

Akademik prof.dr Zoran Milošević

 

 

 

 

Opšta pedagogija

Prof.dr Esed Karić

 

 

 

 

Vokalno – instrumentalna nastava

Prof.dr Suzana Kusovac Sladoje

 

 

 

 

IZBORNI PREDMETI

Osnovi ekonomije*

Prof.dr Izet Banda

08.10.2019.god.

15.10.2019.god.

22.10.2019.god.

29.10.2019.god.

05.11.2019.god.

12.11.2019.god.

19.11.2019.god.

26.11.2019.god.

03.12.2019.god.

10.12.2019.god.

Utorak

10:00 – 12:00 h

Kabinet br. I

Higijena*

Prof.dr Azijada Beganlić

Predavanja će biti održana u ljetnom semstru

Opšta lingvistika*

Doc.dr Dragana Aleksić

24.10.2019.god.

07.11.2019.god.

26.12.2019.god.

Četvrtak

15:30 – 17:00 h

Kabinet br. IX

Predmeti označeni * su izborni predmeti

 

III i IV semestar

 

Predmet

Profesor

Datum

Dan

Vrijeme

Kabinet

III SEMESTAR

Opšta psihologija

Prof.dr Nermin Mulaosmanović

30.10.2019.god.

13.11.2019.god.

11.12.2019.god.

Srijeda

17:30 – 19:00 h

Kabinet muzike

Didaktika

Prof.dr Esed Karić

10.10.2019.god.

17.10.2019.god.

24.10.2019.god.

31.10.2019.god.

07.11.2019.god.

14.11.2019.god.

21.11.2019.god.

28.11.2019.god.

05.12.2019.god.

12.12.2019.god.

Četvrtak

13:00 – 14:30 h

Kabinet br. VI

Engleski jezik II

 

05.10.2019.god.

19.10.2019.god.

02.11.2019.god.

23.11.2019.god.

07.12.2019.god.

Subota

12:30 – 15:30 h

Veliki amfiteatar

Engleski jezik II (VJEŽBE)

Mr Alisa Memić, lektor

01.11.2019.god.

15.11.2019.god.

22.11.2019.god.

29.11.2019.god.

06.12.2019.god.

13.12.2019.god.

Petak

18:00 – 19:00 h

Veliki amfiteatar

IV SEMESTAR

Književnost

 

 

 

 

 

Pedagoška psihologija

Prof.dr Nermin Mulaosmanović

 

 

 

 

Porodična pedagogija

Prof.dr Esed Karić

 

 

 

 

IZBORNI PREDMETI

Osnovi informatike

Prof.dr Halid Žigić

 

 

 

 

Filmska i TV kultura*

Doc.dr Larisa Softić Gasal

 

 

 

 

Pedagoška informatika*

Prof.dr E.M.

10.10.2019.god.

17.10.2019.god.

24.10.2019.god.

31.10.2019.god.

07.11.2019.god.

14.11.2019.god.

21.11.2019.god.

28.11.2019.god.

05.12.2019.god.

12.12.2019.god.

Četvrtak

14:30 – 16:00 h

Kabinet br. VI

Predmeti označeni * su izborni predmeti

 

V i VI semestar

 

Predmet

Profesor

Datum

Dan

Vrijeme

Kabinet

V SEMESTAR

Priroda i društvo

 

 

 

 

 

Književnost za djecu

 

 

 

 

 

Metodika nastave likovne kulture

 

 

 

 

 

VI SEMESTAR

Metodika nastave sa engleskim jezikom

 

 

 

 

 

Metodika nastave sa učenicima blago ometenim u razvoju

 

 

 

 

 

Metodika nastave B/H/S jezika i književnosti

 

 

 

 

 

IZBORNI PREDMETI

Tvorba riječi u engleskom jeziku

 

 

 

 

 

Metodika rada u kombinovanom odjeljenju

 

 

Igre u nastavi engleskog jezika

 

 

 

 

 

Predmeti označeni * su izborni predmeti

 

VII i VIII semestar

 

Predmet

Profesor

Datum

Dan

Vrijeme

Kabinet

VII SEMESTAR

Metodika nastave prirode i društva

Prof.dr Tešo Ristić

18.10.2019.god.

02.11.2019.god.

14.12.2019.god.

Petak

Subota

Subota

12:00 – 13:30 h

Kabinet br. XII

Metodika nastave matematike

Prof.dr B.Š.

30.10.2019.god.

27.11.2019.god.

25.12.2019.god.

Srijeda

17:30 – 19:00 h

Kabinet br. I

Metodika nastave muzičke kulture

Prof.dr Suzana Kusovac Sladoje

05.10.2019.god.

30.11.2019.god.

Subota

12:15 – 13:15 h

13:30 – 16:30 h

Kabinet br. III

VIII SEMESTAR

Metodika nastave fizičke kulture

 

 

 

 

 

Kineziologija

 

 

 

 

 

Metodička praksa

 

 

 

 

 

IZBORNI PREDMETI

Istorija engleskog jezika

 

 

Metodika nastave engleskog jezika u ranoj školskoj dobi

 

 

 

 

 

Metodika dopunske i dodatne nastave*

Prof.dr Esed Karić

10.10.2019.god.

17.10.2019.god.

24.10.2019.god.

31.10.2019.god.

07.11.2019.god.

14.11.2019.god.

21.11.2019.god.

28.11.2019.god.

05.12.2019.god.

12.12.2019.god.

Četvrtak

16:00 – 17:00 h

Kabinet br. VI

Predmeti označeni * su izborni predmeti