Pedagoški fakultet

Studijski program – Razredna nastava sa defektologijom

*NAPOMENA:

Prilikom učitavanja rasporeda neophodan je „refresh (F5)“

Sve izmjene vezane za rasporeda pratite i na OGLASNOJ TABLI

Od ponuđena dva strana jezika student bira jedan

Od ponuđenih izbornih predmeta student polaže dva (jedan izborni za zimski, jedan izborni za ljetni semestar)

 

I i II semestar

 

Predmet

Profesor

Datum

Dan

Vrijeme

Kabinet

I SEMESTAR

B/H/S jezici

 

 

 

 

 

Matematika

Prof.dr. Radoslav Galić

 

 

 

 

Matematika (VJEŽBE)

 

 

 

 

 

Engleski jezik I

Doc.dr. N.J.

 

 

 

 

Engleski jezik I (VJEŽBE)

Mr. Alisa Memić, lektor

 

 

 

 

Njemački jezik I

Mr. Mebrura Selić, lektor

 

 

 

 

II SEMESTAR

Sociologija

 

 

 

 

 

Osnovi defektologije

 

 

 

 

 

Vokalno – instrumentalna nastava

 

 

 

 

 

IZBORNI PREDMETI

Osnovi ekonomije*

Doc.dr. Izet Banda

 

 

 

 

Higijena*

Predavanja će biti održana u ljetnom semestru

Opšta lingvistika*

 

 

 

 

 

Predmeti označeni * su izborni predmeti

 

III i IV semestar

 

Predmet

Profesor

Datum

Dan

Vrijeme

Kabinet

III SEMESTAR

Opšta psihologija

Doc.dr. Nermin Mulaosmanović

 

 

 

 

Didaktika

Prof.dr. E.M.

 

 

 

 

Engleski jezik II

Doc.dr. N.J.

 

 

 

 

Engleski jezik II (VJEŽBE)

Mr. Alisa Memić, lektor

 

 

 

 

Njemački jezik II

Mr. Mebrura Selić, lektor

 

 

 

 

IV SEMESTAR

Književnost

 

 

 

 

 

Pedagoška psihologija

 

 

 

 

 

Osnovi informatike

 

 

 

 

 

IZBORNI PREDMETI

Porodična pedagogija*

Prof.dr. Esed Karić

 

 

 

 

Filmska i TV kultura*

Akademik

Prof.dr. Zoran Milošević

 

 

 

 

Pedagoška informatika*

Prof.dr. E.M.

 

 

 

 

Predmeti označeni * su izborni predmeti

 

V i VI semestar

 

Predmet

Profesor

Datum

Dan

Vrijeme

Kabinet

V SEMESTAR

Priroda i društvo

Prof.dr. Tešo Ristić

 

 

 

 

Književnost za djecu

 

 

 

 

 

Metodika nastave likovne kulture

Prof.dr. Petrija Jovičić

 

 

 

 

VI SEMESTAR

Logopedski tretman u radu sa učenicima

 

 

 

 

 

Metodika nastave sa učenicima blago ometenim u razvoju

 

 

 

 

 

Kineziologija

 

 

 

 

 

IZBORNI PREDMETI

Scenska umjetnost*

Doc.dr Larisa Softić Gasal

 

 

 

 

Metodika rada u kombinovanom odjeljenju*

 

Predavanja će biti održana u ljetnom semstru

Inkluzija u obrzovanju*

 

 

 

 

 

Predmeti označeni * su izborni predmeti

 

VII i VIII semestar

 

Predmet

Profesor

Datum

Dan

Vrijeme

Kabinet

VII SEMESTAR

Metodika nastave prirode i društva

 

Predavanja su održana u zimskom semestru*

Metodika nastave matematike

 

Metodika nastave muzičke kulture

 

VIII SEMESTAR

Metodika nastave fizičke kulture

Prof.dr Izudin Tanović

09.03.2019.god.

23.03.2019.god.

06.04.2019.god.

11.05.2019.god.

25.05.2019.god.

 

Subota

10:30 – 13:30 h

10:30 – 13:30 h

10:00 – 12:00 h

10:00 – 13:00 h

10:00 – 13:00 h  

Kabinet br. I

Metodika nastave B/H/S jezika i književnosti

Doc.dr Jelena Vojinović - Kostić

16.03.2019.god.

13.04.2019.god.

25.05.2019.god.

 

Subota

13:30 – 15:30 h

Kabinet br. IV

Metodički pristup u radu sa djecom sa posebnim potrebama

Doc.dr Edisa Šljivić

16.03.2019.god.

13.04.2019.god.

 

Subota

 

12:00 – 13:30 h

 

Kabinet br. III

IZBORNI PREDMETI

Komunikacija i grupni rad u nastavi*

 

 

 

 

 

Ocjenjivanje i vrednovanje učeničkog dostignuća*

 

 

 

 

 

Kreativne radionice*

Doc.dr Larisa Softić Gasal

17.04.2019.god.

15.05.2019.god.

Srijeda

16:30 – 18:30 h

Kabinet br. XII

Predmeti označeni * su izborni predmeti