Tehnički fakultet

Studijski program – Poljoprivreda

*NAPOMENA:

Prilikom učitavanja rasporeda neophodan je „refresh (F5)“

Sve izmjene vezane za rasporeda pratite i na OGLASNOJ TABLI

Od ponuđena dva strana jezika student bira jedan

Od ponuđenih izbornih predmeta student polaže dva (jedan izborni za zimski, jedan izborni za ljetni semestar)

 

I i II semestar

 

Predmet

Profesor

Datum

Dan

Vrijeme

Kabinet

I SEMESTAR

Opšta hemija

Prof.dr Ranka Kubiček

 

 

 

 

Osnovi ekonomije

Doc.dr Izet Banda

 

 

 

 

Engleski jezik I

Doc.dr N.J.

 

 

 

 

Engleski jezik I (VJEŽBE)

Mr Alisa Memić, lektor

 

 

 

 

Njemački jezik I

Mr Mebrura Selić, lektor

 

 

 

 

II SEMESTAR

Klimatologija sa meteorologijom

Prof.dr Tešo Ristić

24.03.2018.god.

21.04.2018.god.

19.05.2018.god.

Subota

09:00 – 10:30 h

Kabinet br. III

Zoologija

Doc.dr Jasmina Mijajlović

14.04.2018.god.

11.05.2018.god.

Subota

Petak

09:00 – 10:30 h

14:30 – 16:00 h

Kabinet br. III

Sociologija

Akademik prof.dr Zoran Milošević

07.03.2018.god.

14.03.2018.god.

21.03.2018.god.

28.03.2018.god.

04.04.2018.god.

11.04.2018.god.

18.04.2018.god.

25.04.2018.god.

09.05.2018.god.

16.05.2018.god.

Srijeda

13:30 – 15:30 h

Veliki amfiteatar

IZBORNI PREDMETI

Motori i traktori*

Doc.dr Zijad Jagodić

 

 

 

 

Osnovi informatike*

Prof.dr Halid Žigić

07.03.2018.god.

14.03.2018.god.

21.03.2018.god.

28.03.2018.god.

04.04.2018.god.

11.04.2018.god.

18.04.2018.god.

25.04.2018.god.

09.05.2018.god.

16.05.2018.god.

Srijeda

10:00 – 12:00 h

Kabinet informatike

Statističke metode*

Doc.dr Slobodan Nićin

16.03.2018.god.

29.03.2018.god.

19.04.2018.god.

17.05.2018.god.

24.05.2018.god.

Petak

Četvrtak

Četvrtak

Četvrtak

Četvrtak

14:00 – 18:00 h

10:00 – 14:00 h

10:00 – 14:00 h

10:00 – 14:00 h

10:00 – 14:00 h

Veliki amfiteatar

Predmeti označeni * su izborni predmeti

 

III i IV semestar

 

Predmet

Profesor

Datum

Dan

Vrijeme

Kabinet

III SEMESTAR

Mljekarstvo

Prof.dr Jasminka Sadadinović

 

 

 

 

Anatomija i fiziologija životinja

Doc.dr Jasmina Mijajlović

 

 

 

 

Engleski jezik II

Doc.dr N.J.

 

 

 

 

Engleski jezik II (VJEŽBE)

Mr Alisa Memić, lektor

 

 

 

 

Njemački jezik II

Mr Mebrura Selić, lektor

 

 

 

 

IV SEMESTAR

Botanika

Doc.dr Jasmina Mijajlović

10.03.2018.god.

13.04.2018.god.

Subota

Petak

09:00 – 10:30 h

14:30 – 16:00 h

Kabinet br. III

Biohemija

Doc.dr Jasmina Gradaščević - Gubaljević

05.03.2018.god.

06.03.2018.god.

19.03.2018.god.

20.03.2018.god.

02.04.2018.god.

03.04.2018.god.

16.04.2018.god.

30.04.2018.god.

14.05.2018.god.

28.05.2018.god.

Ponedjeljak

Utorak

Ponedjeljak

Utorak

Ponedjeljak

Utorak

Ponedjeljak

Ponedjeljak

Ponedjeljak

ponedjeljak

09:00 – 12:00 h

Mali amfiteatar

Pedologija

Prof.dr Tešo Ristić

24.03.2018.god.

21.04.2018.god.

19.05.2018.god.

Subota

18:00 – 19:00 h

Kabinet br. III

IZBORNI PREDMETI

Pčelarstvo *

Doc.dr Jasmina Mijajlović

 

 

 

 

Lovstvo *

Doc.dr Jasmina Mijajlović

10.03.2018.god.

13.04.2018.god.

Subota

Petak

10:30 – 12:00 h

16:00 – 17:30 h

Kabinet br. III

Agrošumarstvo*

Doc.dr Jasmina Mijajlović

10.03.2018.god.

13.04.2018.god.

Subota

Petak

12:00 – 13:30 h

17:30 – 19:00 h

Kabinet br. III

Predmeti označeni * su izborni predmeti

 

V i VI semestar

 

Predmet

Profesor

Datum

Dan

Vrijeme

Kabinet

V SEMESTAR

Fiziologija biljaka

Doc.dr Jasmina Mijajlović

 

 

 

 

Oplemenjivanje i reprodukcija životinja

Doc.dr Jasmina Mijajlović

 

 

 

 

Mikrobiologija sa parazitologijom

Prof.dr Jasminka H. Halilović

 

 

 

 

VI SEMESTAR

Genetika

Prof.dr Jasminka H. Halilović

08.03.2018.god.

22.03.2018.god.

05.04.2018.god.

03.05.2018.god.

17.05.2018.god.

31.05.2018.god.

Četvrtak

15:00 – 16:00 h

15:00 – 16:00 h

16:00 – 17:00 h

16:00 – 17:00 h

16:00 – 17:00 h

16:00 – 17:00 h

Veliki amfiteatar

Poljoprivredna mehanizacija

Doc.dr Zijad Jagodić

14.03.2018.god.

31.03.2018.god.

11.04.2018.god.

12.05.2018.god.

Srijeda

Subota

Srijeda

Subota

12:00 – 13:00 h

12:00 – 13:00 h

12:00 – 14:00 h

12:00 – 14:00 h

Kabinet br. III

Agrohemija

Prof.dr Kadrija Hasanović

08.03.2018.god.

12.04.2018.god.

24.05.2018.god.

Četvrtak

10:00 – 12:00 h

Kabinet br. III

IZBORNI PREDMETI

Ishrana životinja*

Doc.dr Jasmina Mijajlović

 

 

 

 

Uređenje zemljišne teritorije*

Prof.dr Ivan Hegediš

23.03.2018.god.

06.04.2018.god.

25.05.2018.god.

Petak

15:30 – 17:00 h

Kabinet br. II

Ribarstvo*

Doc.dr Jasmina Mijajlović

14.04.2018.god

11.05.2018.god.

Subota

Petak

10:30 – 12:00 h

16:00 – 17:30 h

Kabinet br. III

Predmeti označeni * su izborni predmeti

 

VII i VIII semestar

 

Predmet

Profesor

Datum

Dan

Vrijeme

Kabinet

VII SEMESTAR

Higijena i prevencija bolesti životinja

Doc.dr Jasmina Mijajlović

 

 

 

 

Navodnjavanje

Prof.dr Tešo Ristić

 

 

 

 

Stočarstvo

Doc.dr Jasmina Mijajlović

 

 

 

 

VIII SEMESTAR

Povrtlarstvo

Doc.dr Jasmina Mijajlović

09.03.2018.god.

12.05.2018.god.

Petak

Subota

14:30 – 16:00 h

09:00 – 10:30 h

Kabinet br. III

Voćarstvo i vinogradarstvo

Doc.dr Jasmina Mijajlović

09.03.2018.god.

12.05.2018.god.

Petak

Subota

16:00 – 17:30 h

10:30 – 12:00 h

Kabinet br. III

IZBORNI PREDMETI

Agrobiznis menadžment*

Doc.dr Slobodan Nićin

16.03.2018.god.

29.03.2018.god.

19.04.2018.god.

17.05.2018.god.

24.05.2018.god.

Petak

Četvrtak

Četvrtak

Četvrtak

Četvrtak

12:00 – 13:00 h

17:00 – 18:00 h

17:00 – 18:00 h

16:00 – 18:00 h

16:00 – 17:00 h

Veliki amfiteatar

Proizvodnja vina i alkoholnih pića*

Prof.dr Jasminka Sadadinović

08.03.2018.god.

22.03.2018.god.

12.04.2018.god.

26.04.2018.god.

17.05.2018.god.

Četvrtak

14:00 – 15:00 h

Kabinet muzike

Agrarna politika*

Doc.dr Jasmina Mijajlović

 

 

 

 

Predmeti označeni * su izborni predmeti