Tehnički fakultet

Studijski program – Poljoprivreda

*NAPOMENA:

Prilikom učitavanja rasporeda neophodan je „refresh (F5)“

Sve izmjene vezane za rasporeda pratite i na OGLASNOJ TABLI

Od ponuđena dva strana jezika student bira jedan

Od ponuđenih izbornih predmeta student polaže dva (jedan izborni za zimski, jedan izborni za ljetni semestar)

 

I i II semestar

 

Predmet

Profesor

Datum

Dan

Vrijeme

Kabinet

I SEMESTAR

Opšta hemija

Prof.dr Ranka Kubiček

Predavanja su održana u zimskom semestru*

Osnovi ekonomije

Prof.dr Izet Banda

Engleski jezik I

 

Engleski jezik I (VJEŽBE)

Mr Alisa Memić, lektor

Njemački jezik I

Mr Mebrura Selić, lektor

 

Klimatologija sa meteorologijom

Prof.dr Tešo Ristić

 

 

 

Kabinet br.XII

Zoologija

Doc.dr Jasmina Mijajlović

 

 

 

Kabinet br. III

Sociologija

Akademik prof.dr Zoran Milošević

 

 

 

Veliki amfiteatar

IZBORNI PREDMETI

Motori i traktori*

Doc.dr Zijad Jagodić

Predavanja su održana u zimskom semestru*

Osnovi informatike*

Prof.dr Halid Žigić

 

 

 

Kabinet informatike

Statističke metode*

Doc.dr Slobodan Nićin

 

 

 

Veliki amfiteatar

Predmeti označeni * su izborni predmeti

 

III i IV semestar

 

Predmet

Profesor

Datum

Dan

Vrijeme

Kabinet

III SEMESTAR

Mljekarstvo

Prof.dr Jasminka Sadadinović

Predavanja su održana u zimskom semestru*

Anatomija i fiziologija životinja

Doc.dr Jasmina Mijajlović

Engleski jezik II

 

Engleski jezik II (VJEŽBE)

Mr Alisa Memić, lektor

Njemački jezik II

Mr Mebrura Selić, lektor

IV SEMESTAR

Botanika

Doc.dr Jasmina Mijajlović

14.03.2019.god.

11.04.2019.god.

17.05.2019.god.

Četvrtak

Četvrtak

Petak

14:30 – 16:00 h

14:30 – 15:15 h

14:30 – 15:15 h

Kabinet br. III

 

 

Biohemija

 

 

Doc.dr Jasmina Gradaščević – Gubaljević

09.03.2019.god.

11.03.2019.god.

12.03.2019.god.

08.04.2019.god.

09.04.2019.god.

06.05.2019.god.

07.05.2019.god.

Subota

Ponedeljak

Utorak

Ponedeljak

Utorak

Ponedeljak

Utorak

09:00 – 15:00 h

16:00 – 19:00 h

16:00 – 19:00 h

16:00 – 19:00 h

16:00 – 19:00 h

16:00 – 19:00 h

16:00 – 19:00 h

Veliki amfiteatar

 

Pedologija

 

Prof.dr Tešo Ristić

16.03.2019.god.

11.05.2019.god.

 

Subota

12:00 – 13:30 h

12:00 – 13:30 h

Kabinet br.XII

IZBORNI PREDMETI

Pčelarstvo *

Doc.dr Jasmina Mijajlović

 

Lovstvo *

Doc.dr Jasmina Miijajlović

14.03.2019.god.

11.04.2019.god.

17.05.2019.god.

Četvrtak

Četvrtak

Petak

17:30 – 18:15 h

16:00 – 17:30 h

16:00 – 16:45 h

Kabinet br. III

Agrošumarstvo*

Doc.dr Jasmina Mijajlović

14.03.2019.god.

11.04.2019.god.

17.05.2019.god.

Četvrtak

Četvrtak

Petak

16:00 – 17:30 h

15:15 – 16:00 h

15:15 – 16:00 h

Kabinet br. III

Predmeti označeni * su izborni predmeti

 

V i VI semestar

 

Predmet

Profesor

Datum

Dan

Vrijeme

Kabinet

V SEMESTAR

Fiziologija biljaka

Doc.dr Jasmina Mijajlović

 

 

 

Kabinet br. III

Oplemenjivanje i reprodukcija životinja

Doc.dr Jasmina Mijajlović

 

 

 

Kabinet br. III

Mikrobiologija sa parazitologijom

Prof.dr Jasminka H. Halilović

 

 

 

Kabinet muzike

VI SEMESTAR

 

Genetika

 

Prof.dr Jasminka H.Halilović

14.03.2019.god.

28.03.2019.god.

18.04.2019.god.

16.05.2019.god.

 

Četvrtak

 

12:00 – 13:00 h

Kabinet muzike

Poljoprivredna mehanizacija

Doc.dr Zijad Jagodić

06.04.2019.god.

Subota

10:00 – 14:00 h

Kabinet saobraćaja

 

Agrohemija

 

Prof.dr Kadrija Hasanović

13.05.2019.god.

20.05.2019.god.

27.05.2019.god.

 

Ponedeljak

11:00 – 13:00 h

09:00 – 11:00 h

11:00 – 13:00 h

Kabinet br. III

IZBORNI PREDMETI

Ishrana životinja*

Doc.dr Jasmina Mijajlović

 

Uređenje zemljišne teritorije*

Doc.dr. Omer Kovčić

25.03.2019.god.

22.04.2019.god.

13.05.2019.god.

 

Ponedeljak

 

16:00 – 18:00 h

Kabinet br. II

Ribarstvo*

Doc.dr Jasmina Mijajlović

14.03.2019.god.

11.04.2019.god.

17.05.2019.god.

Četvrtak

Četvrtak

Petak

18:15 – 19:00 h

17:30 – 19:00 h

16:45 – 17:30 h

Kabinet br. III

Predmeti označeni * su izborni predmeti

 

VII i VIII semestar

 

Predmet

Profesor

Datum

Dan

Vrijeme

Kabinet

VII SEMESTAR

Higijena i prevencija bolesti životinja

Doc.dr Jasmina Mijajlović

Predavanja su održana u zimskom semestru*

Navodnjavanje

Prof.dr Tešo Ristić

Stočarstvo

Doc.dr Jasmina Mijajlović

VIII SEMESTAR

Povrtlarstvo

Doc.dr Jasmina Mijajlović

15.03.2019.god.

12.04.2019.god.

18.05.2019.god.

Petak

Petak

Subota

09:30 – 10:15 h

08:00 – 08:45 h

09:30 – 11:00 h

Kabinet br. III

Voćarstvo i vinogradarstvo

Doc.dr Jasmina Mijajlović

15.03.2019.god.

12.04.2019.god.

18.05.2019.god.

Petak

Petak

Subota

10:15 – 11:00 h

08:45 – 09:30 h

11:00 – 12:45 h

Kabinet br. III

IZBORNI PREDMETI

Agrobiznis menadžment*

Doc.dr Slobodan Nićin

28.03.2019.god.

18.04.2019.god.

09.05.2019.god.

23.05.2019.god.

 

 

Četvrtak

18:00 – 19:00 h

18:00 – 19:00 h

17:00 – 18:00 h

17:00 – 18:00 h 

Veliki amfiteatar

 

 

 

Proizvodnja vina i alkoholnih pića*

 

 

 

 

Prof.dr Jasminka Sadadinović

07.03.2019.god.

14.03.2019.god.

21.03.2019.god.

28.03.2019.god.

04.04.2019.god.

11.04.2019.god.

18.04.2019.god.

25.04.2019.god.

02.05.2019.god.

09.05.2019.god.

 

 

 

 

Četvrtak

 

 

 

 

 

 

13:00 – 14:00 h

 

 

 

 

Kabinet br. VI

Agrarna politika*

Doc.dr Jasmina Mijajlović

Predavanja su održana u zimskom semestru*

Predmeti označeni * su izborni predmeti