Tehnički fakultet

Studijski program – Poljoprivreda

*NAPOMENA:

Prilikom učitavanja rasporeda neophodan je „refresh (F5)“

Sve izmjene vezane za rasporeda pratite i na OGLASNOJ TABLI

Od ponuđena dva strana jezika student bira jedan

Od ponuđenih izbornih predmeta student polaže dva (jedan izborni za zimski, jedan izborni za ljetni semestar)

 

I i II semestar

 

Predmet

Profesor

Datum

Dan

Vrijeme

Kabinet

I SEMESTAR

Opšta hemija

Prof.dr Ranka Kubiček

08.10.2018.god.

15.10.2018.god.

22.10.2018.god.

29.10.2018.god.

05.11.2018.god.

12.11.2018.god.

19.11.2018.god.

26.11.2018.god.

03.12.2018.god.

10.12.2018.god.

Ponedjeljak

10:00 – 13:00 h

Kabinet br. I

Osnovi ekonomije

Prof.dr Izet Banda

09.10.2018.god.

16.10.2018.god.

23.10.2018.god.

30.10.2018.god.

06.11.2018.god.

13.11.2018.god.

20.11.2018.god.

27.11.2018.god.

04.12.2018.god.

11.12.2018.god.

18.12.2018.god.

Utorak

10:00 – 12:00 h

Kabinet br. I

Engleski jezik I

 

06.10.2018.god.

20.10.2018.god.

03.11.2018.god.

17.11.2018.god.

01.12.2018.god.

Subota

09:00 – 12:00 h

Veliki amfiteatar

Engleski jezik I (VJEŽBE)

Mr Alisa Memić, lektor

30.10.2018.god.

06.11.2018.god.

13.11.2018.god.

20.11.2018.god.

27.11.2018.god.

04.12.2018.god.

Utorak

13:00 – 14:00 h

Veliki amfiteatar

Njemački jezik I

Mr Mebrura Selić, lektor

08.10.2018.god.

15.10.2018.god.

22.10.2018.god.

29.10.2018.god.

05.11.2018.god.

12.11.2018.god.

19.11.2018.god.

26.11.2018.god.

03.12.2018.god.

10.12.2018.god.

Ponedjeljak

08:00 – 09:30 h

Mali amfiteatar

II SEMESTAR

Klimatologija sa meteorologijom

Prof.dr Tešo Ristić

 

 

 

 

Zoologija

Doc.dr Jasmina Mijajlović

 

 

 

 

Sociologija

Akademik prof.dr Zoran Milošević

 

 

 

 

IZBORNI PREDMETI

Motori i traktori*

Doc.dr Zijad Jagodić

04.10.2018.god.

18.10.2018.god.

08.11.2018.god.

22.11.2018.god.

06.12.2018.god.

20.12.2018.god.

Četvrtak

10:00 – 11:00 h

Kabinet saobraćaja

Osnovi informatike*

Prof.dr Halid Žigić

Predavanja će biti održana u ljetnom semestru

Statističke metode*

Doc.dr Slobodan Nićin

Predavanja će biti održana u ljetnom semestru

Predmeti označeni * su izborni predmeti

 

III i IV semestar

 

Predmet

Profesor

Datum

Dan

Vrijeme

Kabinet

III SEMESTAR

Mljekarstvo

Prof.dr Jasminka Sadadinović

11.10.2018.god.

18.10.2018.god.

25.10.2018.god.

01.11.2018.god.

08.11.2018.god.

15.11.2018.god.

22.11.2018.god.

29.11.2018.god.

06.12.2018.god.

13.12.2018.god.

20.12.2018.god.

Četvrtak

15:00 – 16:00 h

Kabinet br. VI

Anatomija i fiziologija životinja

Doc.dr Jasmina Mijajlović

13.10.2018.god.

17.11.2018.god.

Subota

Subota

08:00 – 09:30 h

08:00 – 09:30 h

Kabinet br. III

Engleski jezik II

 

06.10.2018.god.

20.10.2018.god.

03.11.2018.god.

17.11.2018.god.

01.12.2018.god.

Subota

12:30 – 15:30 h

Veliki amfiteatar

Engleski jezik II (VJEŽBE)

Mr Alisa Memić, lektor

30.10.2018.god.

06.11.2018.god.

13.11.2018.god.

20.11.2018.god.

27.11.2018.god.

04.12.2018.god.

Utorak

14:00 – 15:00 h

Veliki amfiteatar

Njemački jezik II

Mr Mebrura Selić, lektor

08.10.2018.god.

15.10.2018.god.

22.10.2018.god.

29.10.2018.god.

05.11.2018.god.

12.11.2018.god.

19.11.2018.god.

26.11.2018.god.

03.12.2018.god.

10.12.2018.god.

Ponedjeljak

09:30 – 11:00 h

Mali amfiteatar

IV SEMESTAR

Botanika

Doc.dr Jasmina Mijajlović

 

 

 

 

Biohemija

Doc.dr Jasmina Gradaščević – Gubaljević

 

 

 

 

Pedologija

Prof.dr Teršo Ristić

 

 

 

 

IZBORNI PREDMETI

Pčelarstvo *

Doc.dr Jasmina Mijajlović

13.10.2018.god.

17.11.2018.god.

Subota

09:30 – 11:00 h

09:30 – 11:00 h

Kabinet br. III

Lovstvo *

Doc.dr Jasmina Miijajlović

 

Agrošumarstvo*

Doc.dr Jasmina Mijajlović

 

Predmeti označeni * su izborni predmeti

 

V i VI semestar

 

Predmet

Profesor

Datum

Dan

Vrijeme

Kabinet

V SEMESTAR

Fiziologija biljaka

Doc.dr Jasmina Mijajlović

12.10.2018.god.

16.11.2018.god.

Petak

14:30 – 16:00 h

14:30 – 16:00 h

Kabinet br. III

Oplemenjivanje i reprodukcija životinja

Doc.dr Jasmina Mijajlović

12.10.2018.god.

16.11.2018.god.

Petak

16:00 – 17:30 h

16:00 – 17:30 h

Kabinet br. III

Mikrobiologija sa parazitologijom

Prof.dr Jasminka H. Halilović

 

19.10.2018.god.

02.11.2018.god.

16.11.2018.god.

 

Petak

12:00 – 14:00 h

12:00 – 14:00 h

12:00 – 14:00 h

Kabinet muzike

VI SEMESTAR

Genetika

Prof.dr Jasminka H.Halilović

 

 

 

 

Poljoprivredna mehanizacija

Doc.dr Zijad Jagodić

 

 

 

 

Agrohemija

Prof.dr Kadrija Hasanović

 

 

 

 

IZBORNI PREDMETI

Ishrana životinja*

Doc.dr Jasmina Mijajlović

12.10.2018.god.

16.11.2018.god.

Petak

17:30 – 19:00 h

Kabinet br. III

Uređenje zemljišne teritorije*

Prof.dr Ivan Hegediš

 

 

 

 

Ribarstvo*

Doc.dr Jasmina Mijajlović

Predavanja će biti održana u ljetnom semestru

Predmeti označeni * su izborni predmeti

 

VII i VIII semestar

 

Predmet

Profesor

Datum

Dan

Vrijeme

Kabinet

VII SEMESTAR

Higijena i prevencija bolesti životinja

Doc.dr Jasmina Mijajlović

13.10.2018.god.

17.11.2018.god.

Subota

11:00 – 12:30 h

11:00 – 12:30 h

Kabinet br. III

Navodnjavanje

Prof.dr Tešo Ristić

12.10.2018.god.

20.10.2018.god.

09.11.2018.god.

24.11.2018.god.

07.12.2018.god.

22.12.2018.god.

Petak

Subota

Petak

Subota

Petak

Subota

12:00 – 12:45 h

Kabinet br. XII

Stočarstvo

Doc.dr Jasmina Mijajlović

13.10.2018.god.

17.11.2018.god.

Subota

12:30 – 14:00 h

12:30 – 14:00 h

Kabinet br. III

VIII SEMESTAR

Povrtlarstvo

Doc.dr Jasmina Mijajlović

 

 

 

 

Voćarstvo i vinogradarstvo

Doc.dr Jasmina Mijajlović

 

 

 

 

IZBORNI PREDMETI

Agrobiznis menadžment*

Doc.dr Slobodan Nićin

Predavanja će biti održana u ljetnom semestru

Proizvodnja vina i alkoholnih pića*

Prof.dr Jasminka Sadadinović

Predavanja će biti održana u ljetnom semestru

Agrarna politika*

Doc.dr Jasmina Mijajlović

13.10.2018.god.

17.11.2018.god.

Subota

14:00 – 15:30 h

14:00 – 15:30 h

Kabinet br. III

Predmeti označeni * su izborni predmeti