Pravni fakultet

Studijski program – Opće pravo

*NAPOMENA:

Prilikom učitavanja rasporeda neophodan je „refresh (F5)“

Sve izmjene vezane za rasporeda pratite i na OGLASNOJ TABLI

Od ponuđena dva strana jezika student bira jedan

Od ponuđenih izbornih predmeta student polaže dva (jedan izborni za zimski, jedan izborni za ljetni semestar)

 

I i II semestar

 

Predmet

Profesor

Datum

Dan

Vrijeme

Kabinet

I SEMESTAR

Uvod u pravo(Predavanje + Vježbe)

Doc.dr Albina Fazlović

 

 

 

Kabinet br. V

Osnovi ekonomije(Predavanje + Vježbe)

Prof.dr Izet Banda

 

 

 

Kabinet br. I

Engleski jezik I

Doc.dr Valentina Budinčić

 

 

 

Veliki amfiteatar

Engleski jezik I ( VJEŽBE )

Mr Alisa Memić, lektor

 

 

 

Veliki amfiteatar

Njemački jezik I(Predavanje + Vježbe)

Mr Mebrura Selić, lektor

 

 

 

Mali amfiteatar

II SEMESTAR

Rimsko pravo

Predavanje

Prof.dr Edin Ramić

09.03.2021.god.

23.03.2021.god.

06.04.2021.god.

15.05.2021.god.

29.05.2021.god.

Utorak

Utorak

Utorak

Subota

Subota

11:00-16:00h

11:00-16:00h

11:00-15:00h

11:00-15:00h

11:00-15:00h

Sudnica

Rimsko pravo

Vježbe

 

Prof.dr Edin Ramić

08.03.2021.god.

15.03.2021.god.

22.03.2021.god.

05.04.2021.god.

19.04.2021.god.

Ponedeljak

Ponedeljak

Ponedeljak

Ponedeljak

Ponedeljak

15.00-19.00h

15.00-19.00h

15.00-19.00h

15.00-19.00h

15.00-19.00h

Sudnica

Pravna historija Predavanje

Prof.dr Edin Ramić

02.03.2021.god.

16.03.2021.god.

30.03.2021.god.

18.05.2021.god.

25.05.2021.god.

Utorak

Utorak

Utorak

Utorak

Utorak

11:00-15:00h

11:00-15:00h

11:00-15:00h

11:00-15:00h

11:00-15:00h

Sudnica

Pravna historija

Vježbe

 

Prof.dr Edin Ramić

03.03.2021.

10.03.2021.

17.03.2021.

24.03.2021.

31.03.2021.

Srijeda

Srijeda

Srijeda

Srijeda

Srijeda

15.00-19.00h

15.00-19.00h

15.00-19.00h

15.00-19.00h

15.00-19.00h

Sudnica

Sociologija* Predavanja

Akademik prof.dr Zoran Milošević

15.03.2021.

19.04.2021.

26.04.2021.

10.05.2012.

17.05.2021.

21.05.2021.

24.05.2021.

Ponedeljak

Ponedeljak

Ponedeljak

Ponedeljak

Ponedeljak

Petak

Ponedeljak

13.00-17.00h

13.00-17.00h

09.00-14.00h

09.00-14.00h

09.00-14.00h

09.00-14.00h

09.00-14.00h

Veliki amfiteatar

Sociologija Vježbe

Akademik prof.dr Zoran Milošević

06.03.2021.

15.03.2021.

03.04.2021.

10.04.2021.

17.04.2021.

19.04.2021.

Subota

Ponedeljak

Subota

Subota

Subota

Ponedeljak

08.00-12.00h

08.00-09.00h

08.00-13.00h

08.00-13.00h

08.00-13.00h

08.00-09.00h

Veliki amfiteatar

IZBORNI PREDMETI

Osnovi informatike* Predavanje

Prof.dr Halid Žigić

10.03.2021.god.

17.03.2021.god.

24.03.2021.god.

31.03.2021.god.

07.04.2021.god.

14.04.2021.god.

21.04.2021.god.

28.04.2021.god.

05.05.2021.god.

12.05.2021.god.

19.05.2021.god.

26.05.2021.god.

02.06.2021.god.

Srijeda

Srijeda

Srijeda

Srijeda

Srijeda

Srijeda

Srijeda

Srijeda

Srijeda

Srijeda

Srijeda

Srijeda

Srijeda

10:00-12:00h

10:00-12:00h

10:00-12:00h

10:00-12:00h

10:00-12:00h

10:00-12:00h

10:00-12:00h

10:00-12:00h

10:00-12:00h

10:00-12:00h

10:00-12:00h

10:00-12:00h

10:00-12:00h

Kabinet informatike

Osnovi informatike*

Vježbe

 

Mr Smiljana Bijelović, asistent

06.03.2021.

13.03.2021.

20.03.2021.

27.03.2021.

10.04.2021.

17.04.2021.

Subota

Subota

Subota

Subota

Subota

Subota

15.00-19.00h

15.00-19.00h

15.00-19.00h

15.00-19.00h

15.00-19.00h

15.00-19.00h

Kabinet informatike

Pravna etika*(Predavanje + Vježbe)

Doc.dr Blanka Oršolić

 

 

 

 

Akademsko pisanje sa kancelarijskim poslovanjem*

(Predavanje + Vježbe)

Akademik prof.dr Zoran Milošević

 

 

 

Mali amfiteatar

Predmeti označeni * su izborni predmeti

 

III i IV semestar

 

Predmet

Profesor

Datum

Dan

Vrijeme

Kabinet

III SEMESTAR

Ustavno pravo(Predavanje + Vježbe)

Doc.dr Albina Fazlović

 

 

 

Kabinet br. V

Građansko pravo

Prof.dr Brana Komljenović

 

 

 

Sudnica

Građansko pravo (VJEŽBE)

VSS Asim Bojić

 

 

 

Sudnica

Engleski jezik II

Doc.dr Valentina Budinčić

 

 

 

Veliki amfiteatar

Engleski jezik II (VJEŽBE)

Mr Alisa Memić, lektor

 

 

 

Veliki amfiteatar

Njemački jezik II(Predavanje + Vježbe)

Mr Mebrura Selić, lektor

 

 

 

Mali amfiteatar

IV SEMESTAR

Krivično pravo

Predavanje

Akademik prof.dr Nedeljko Stanković

03.03.2021.god.

10.03.2021.god.

17.03.2021.god.

24.03.2021.god.

31.03.2021.god.

07.04.2021.god.

14.04.2021.god.

21.04.2021.god.

28.04.2021.god.

12.05.2021.god.

19.05.2021.god.

26.05.2021.god.

Srijeda

Srijeda

Srijeda

Srijeda

Srijeda

Srijeda

Srijeda

Srijeda

Srijeda

Srijeda

Srijeda

Srijeda

10:00-13-45h

10:00-13-45h

10:00-13-45h

10:00-13-45h

10:00-13-45h

10:00-13-45h

10:00-13-45h

10:00-13-45h

12:00-16:00h

13:00-15:00h

13:00-15:00h

13:00-15:00h

Sudnica

Krivično pravo

Vježbe

 

Akademik prof.dr Nedeljko Stanković

02.03.2021.god.

09.03.2021.god.

16.03.2021.god.

23.03.2021.god.

30.03.2021.god.

06.04.2021.god.

13.04.2021.god.

20.04.2021.god.

27.04.2021.god.

Utorak

Utorak

Utorak

Utorak

Utorak

Utorak

Utorak

Utorak

Utorak

10.00-15.00h

10.00-15.00h

10.00-15.00h

10.00-15.00h

10.00-15.00h

10.00-15.00h

10.00-15.00h

10.00-15.00h

10.00-15.00h

Sudnica

Nasljedno pravo

Predavanje

Doc.dr Jovan Stojanović

01.03.2021.god.

08.03.2021.god.

15.03.2021.god.

22.03.2021.god.

29.03.2021.god.

05.04.2021.god.

26.04.2021.god.

10.05.2021.god.

17.05.2021.god.

24.05.2021.god.

Ponedjeljak

Ponedjeljak

Ponedjeljak

Ponedjeljak

Ponedjeljak

Ponedjeljak

Ponedjeljak

Ponedjeljak

Ponedjeljak

Ponedjeljak

13:00-18:00h

13:00-18:00h

13:00-18:00h

13:00-18:00h

13:00-18:00h

13:00-18:00h

13.00-18.00h

16:00-18:00h

16:00-18:00h

16:00-19:00h

Sudnica

Nasljedno pravo

Vježbe

 

Doc.dr Jovan Stojanović

04.03.2021.god.

11.03.2021.god.

18.03.2021.god.

25.03.2021.god.

01.04.2021.god.

08.04.2021.god.

15.04.2021.god.

22.04.2021.god.

29.04.2021.god.

Četvrtak

Četvrtak

Četvrtak

Četvrtak

Četvrtak

Četvrtak

Četvrtak

Četvrtak

Četvrtak

10:00-15.00h

10:00-15.00h

10:00-15.00h

10:00-15.00h

10:00-15.00h

10:00-15.00h

10:00-15.00h

10:00-15.00h

10:00-15.00h

Sudnica

Porodično pravo

Predavanje

Doc.dr Jovan Stojanović

02.03.2021.god.

09.03.2021.god.

16.03.2021.god.

23.03.2021.god.

30.03.2021.god.

06.04.2021.god.

27.04.2021.god.

11.05.2021.god.

18.05.2021.god.

25.05.2021.god.

Utorak

Utorak

Utorak

Utorak

Utorak

Utorak

Utorak

Utorak

Utorak

Utorak

15:00-19:00h

15:00-19:00h

15:00-19:00h

15:00-19:00h

15:00-19:00h

15:00-19:00h

15:00-19:00h

16:00-18:00h

16:00-18:00h

16:00-19:00h

Sudnica

Porodično pravo

Vježbe

 

Doc.dr Jovan Stojanović

05.03.2021.god.

12.03.2021.god.

19.03.2021.god.

26.03.2021.god.

02.04.2021.god.

09.04.2021.god.

16.04.2021.god.

23.04.2021.god.

Petak

Petak

Petak

Petak

Petak

Petak

Petak

Petak

14:00-19:00h

15:00-19:00h

14:00-19:00h

15:00-19:00h

14:00-19:00h

15:00-19:00h

15:00-19:00h

15:00-19:00h

Sudnica

IZBORNI PREDMETI

Međunarodno krivično pravo* Predavanje

Akademik prof.dr Nedeljko Stanković

Mr. Amela Ibričić Nišić, viši asistent

06.03.2021.god.

13.03.2021.god.

20.03.2021.god.

03.04.2021.god.

10.04.2021.god.

24.04.2021.god.

08.05.2021.god.

15.05.2021.god.

22.05.2201.

29.05.2201.

Subota

Subota

Subota

Subota

Subota

Subota

Subota

Subota

Subota

Subota

09.00-13.00h

09.00-13.00h

09.00-13.00h

09.00-13.00h

09.00-13.00h

09.00-13.00h

09.00-13.00h

13:00-14:00h

13:00-14:00h

13:00-14:00h

Sudnica

Međunarodno krivično pravo*

Vježbe

 

Akademik prof.dr Nedeljko Stanković

Mr. Amela Ibričić Nišić, viši asistent

01.03.2021.god.

08.03.2021.god.

15.03.2021.god.

22.03.2021.god.

29.03.2021.god.

05.04.2021.god.

26.04.2021.god.

10.05.2021.god.

Ponedjeljak

Ponedjeljak

Ponedjeljak

Ponedjeljak

Ponedjeljak

Ponedjeljak

Ponedjeljak

Ponedjeljak

09.00-13.00h

09.00-13.00h

09.00-13.00h

09.00-13.00h

09.00-13.00h

09.00-13.00h

09.00-12.00h

09.00-12.00h

Sudnica

Pravo intelektualne svojine*(Predavanje + Vježbe)

Prof.dr Brana Komljenović

 

 

 

Sudnica

Ljudska prava*

Predavanje

Prof.dr Kemal Brkić

03.03.2021.god.

10.03.2021.god.

17.03.2021.god.

24.03.2021.god.

31.03.2021.god.

07.04.2021.god.

14.04.2021.god.

Srijeda

Srijeda

Srijeda

Srijeda

Srijeda

Srijeda

Srijeda

16.00-19.00h

16.00-19.00h

16.00-19.00h

16.00-19.00h

16.00-19.00h

16.00-19.00h

16.00-19.00h

 

Sudnica

Ljudska prava*

Vježbe

 

Prof.dr Kemal Brkić

03.03.2021.god.

10.03.2021.god.

17.03.2021.god.

24.03.2021.god.

31.03.2021.god.

07.04.2021.god.

14.04.2021.god.

Četvrtak

Četvrtak

Četvrtak

Četvrtak

Četvrtak

Četvrtak

Četvrtak

16.00-19.00h

16.00-19.00h

16.00-19.00h

16.00-19.00h

16.00-19.00h

16.00-19.00h

16.00-19.00h

Sudnica

Predmeti označeni * su izborni predmeti

 

V i VI semestar

 

Predmet

Profesor

Datum

Dan

Vrijeme

Kabinet

V SEMESTAR

Krivično procesno pravo(Predavanje + Vježbe)

Akademik prof.dr Nedeljko Stanković

 

 

 

Sudnica

Javne finansije(Predavanje + Vježbe)

Prof.dr Izet Banda

 

 

 

Kabinet br. I

Međunarodno javno pravo(Predavanje + Vježbe)

Prof.dr Nenad Avramović

 

 

 

Sudnica

VI SEMESTAR

Upravno pravo

Predavanje

Doc.dr Albina Fazlović

24.03.2021.god.

31.03.2021.god.

07.04.2021.god.

14.04.2021.god.

21.04.2021.god.

28.04.2021.god.

05.05.2021.god.

12.05.2021.god.

19.05.2021.god.

26.05.2021.god.

Srijeda

Srijeda

Srijeda

Srijeda

Srijeda

Srijeda

Srijeda

Srijeda

Srijeda

Srijeda

12:00-14:30h

12:00-14:30h

13:00-14:30h

13:00-14:30h

13:00-14:30h

13:00-14:30h

13:00-14:30h

13:00-14:30h

13:00-14:30h

13:00-14:30h

Kabinet br. IV

Upravno pravo

Vježbe

 

Doc.dr Albina Fazlović

03.03.2021.god.

10.03.2021.god.

17.03.2021.god.

24.03.2021.god.

31.03.2021.god.

07.04.2021.god.

14.04.2021.god.

21.04.2021.god.

28.04.2021.god.

Srijeda

Srijeda

Srijeda

Srijeda

Srijeda

Srijeda

Srijeda

Srijeda

Srijeda

08.00-11.00h

08.00-11.00h

08.00-11.00h

08.00-11.00h

09.00-11.00h

09.00-11.00h

09.00-11.00h

09.00-11.00h

09.00-11.00h

Kabinet br. IV

Obligaciono pravo

Predavanje

Prof.dr Brana Komljenović

03.04.2021.god.

17.04.2021.god.

08.05.2021.god.

29.05.2021.god.

02.06.2021.god.

Subota

Subota

Subota

Subota

Srijeda

10:00-13:00h

10:00-13:00h

10:00-13:00h

10.00-13.00h

09.00-10.30h

Sudnica

Obligaciono pravo

Vježbe

 

Prof.dr Brana Komljenović

05.03.2021.

12.03.2021.

19.03.2021.

26.03.2021.

02.04.2021.

Petak

Petak

Petak

Petak

Petak

09.00-13.00h

09.00-13.00h

09.00-13.00h

09.00-13.00h

09.00-13.00h

Sudnica

Ekonomska politika Predavanje

Doc.dr Mirsad Nalić

05.03.2021.god

19.03.2021.god

09.04.2021.god

23.04.2021.god.

26.04.2021.god.

07.05.2021.god.

11.05.2021.god.

14.05.2021.god.

18.05.2021.god.

Petak

Petak

Petak

Petak

Ponedeljak

Petak

Utorak

Petak

Utorak

13:00-16:00h

13:00-15:00h

13:00-16:00h

13:00-15:00h

13:00-16:00h

14:00-15:00h

14:00-15:00h

14:00-15:00h

14:00-15:00h

Sudnica

Ekonomska politika

Vježbe

 

Doc.dr Mirsad Nalić

06.03.2021.

13.03.2021.

20.03.2021.

27.03.2021.

03.04.2021.

Subota

Subota

Subota

Subota

Subota

10:00-13:00h

10:00-13:00h

10:00-13:00h

10.00-13.00h

10.00-13.00h

Sudnica

IZBORNI PREDMETI

Kriminologija*

Predavanje

 

Akademik prof.dr Nedeljko Stanković

Mr. Amela Ibričić Nišić, viši asistent

09.03.2021.god.

22.03.2021.god.

05.04.2021.god.

19.04.2021.god.

26.04.2021.god.

10.05.2021.god.

17.05.2021.god.

Utorak

Ponedjeljak

Ponedjeljak

Ponedjeljak

Ponedjeljak

Ponedjeljak

Ponedjeljak

16:30-19:00h

16:30-19:00h

16:30-19:00h

16:30-19:00h

16:30-17:30h

16:30-17:30h

16:30-17:30h

Sudnica

Kriminologija*

Vježbe

 

Akademik prof.dr Nedeljko Stanković

Mr. Amela Ibričić Nišić, viši asistent

02.03.2021.god.

09.03.2021.god.

23.03.2021.god.

30.03.2021.god.

06.04.2021.god.

Utorak

Utorak

Utorak

Utorak

Utorak

 

15.00-18.00h

15.00-18.00h

15.00-18.00h

15.00-18.00h

15.00-18.00h

Sudnica

Pravo osiguranja*

Prof.dr Nenad Avramović

 

 

 

Sudnica

Pravo osiguranja* (VJEŽBE)

VSS Asim Bojić

 

 

 

Sudnica

Komunikacijske vještine* Predavanje

Akademik prof.dr Zoran Milošević

08.03.2021.

15.03.2021.

12.04.2021.

10.05.2021.

17.05.2021.

21.05.2021.

24.05.2021.

Ponedeljak

Ponedeljak

Ponedeljak

Ponedeljak

Ponedeljak

Petak

Ponedeljak

13.00-15.00h

13.00-15.00h

13.00-15.00h

14.00-16.00h

14.00-16.00h

14.00-16.00h

14.00-16.00h

 

Veliki amfiteatar

Komunikacijske vještine*

Vježbe

 

Akademik prof.dr Zoran Milošević

06.03.2021.

15.03.2021.

03.04.2021.

10.04.2021.

17.04.2021.

19.04.2021.

Subota

Ponedeljak

Subota

Subota

Subota

Ponedeljak

13.00-16.00h

13.00-16.00h

13.00-16.00h

13.00-15.00h

13.00-15.00h

13.00-15.00h

Veliki amfiteatar

Predmeti označeni * su izborni predmeti

 

VII i VIII semestar

 

Predmet

Profesor

Datum

Dan

Vrijeme

Kabinet

VII SEMESTAR

Građansko procesno pravo

Doc.dr Milomir Čodo

 

 

 

Sudnica

Građansko procesno pravo (VJEŽBE)

VSS Asim Bojić

 

 

 

Sudnica

Poslovno pravo(Predavanje + Vježbe)

Prof.dr Nenad Avramović

 

 

 

Sudnica

Forenzika u krivičnom postupku(Predavanje + Vježbe)

Akademik prof.dr Nedeljko Stanković

 

 

 

Sudnica

VIII SEMESTAR

Međunarodno privatno pravo Predavanje

Prof.dr Nenad Avramović

01.03.2021.god.

08.03.2021.god.

15.03.2021.god.

22.03.2021.god.

29.03.2021.god.

05.04.2021.god.

12.04.2021.god.

17.05.2021.god.

31.05.2021.god.

Ponedjeljak

Ponedjeljak

Ponedjeljak

Ponedjeljak

Ponedjeljak

Ponedjeljak

Ponedjeljak

Ponedjeljak

Ponedjeljak

12:00-15:30h

12:00-15:30h

12:00-15:30h

12:00-15:30h

12:00-14:30h

12:00-14:30h

12:00-14:30h

12:00-14:30h

12.00-15.30h

Sudnica

Međunarodno privatno pravo

Vježbe

 

Prof.dr Nenad Avramović

01.03.2021.god.

08.03.2021.god.

15.03.2021.god.

22.03.2021.god.

29.03.2021.god.

05.04.2021.god.

12.04.2021.god.

Ponedjeljak

Ponedjeljak

Ponedjeljak

Ponedjeljak

Ponedjeljak

Ponedjeljak

Ponedjeljak

08.00-12.00h

08.00-12.00h

08.00-12.00h

08.00-12.00h

08.00-12.00h

08.00-12.00h

08.00-12.00h

Sudnica

Radno pravo

Predavanje

Doc.dr Albina Fazlović

04.03.2021.god.

11.03.2021.god.

18.03.2021.god.

25.03.2021.god.

07.04.2021.god.

08.04.2021.god.

14.04.2021.god.

15.04.2021.god.

21.04.2021.god.

28.04.2021.god.

05.05.2021.god.

12.05.2021.god.

19.05.2021.

02.06.2021.

Četvrtak

Četvrtak

Četvrtak

Četvrtak

Srijeda

Četvrtak

Srijeda

Četvrtak

Srijeda

Srijeda

Srijeda Srijeda

Srijeda

Srijeda

12.00-15.00h

12.00-15.00h

12.00-15.00h

12.00-15.00h

11:00-13:00h

12.00-15.00h

11:00-13:00h

12.00-15.00h

11:00-12:00h

11:00-12:00h 11:00-12:00h

11:00-12:00h

11:00-12:00h

11:00-12:00h

Kabinet br. IV

Radno pravo

Vježbe

 

Doc.dr Albina Fazlović

04.03.2021.god.

11.03.2021.god.

18.03.2021.god.

25.03.2021.god.

01.04.2021.god.

08.04.2021.god.

15.04.2021.god.

22.04.2021.god.

29.04.2021.god.

06.05.2021.

Četvrtak

Četvrtak

Četvrtak

Četvrtak

Četvrtak

Četvrtak

Četvrtak

Četvrtak

Četvrtak

Četvrtak

09:00-12.00h

09:00-12.00h

09:00-12.00h

09:00-12.00h

09:00-12.00h

09:00-12.00h

09:00-12.00h

09:00-12.00h

09:00-12.00h

09.00-12.00h

 

IZBORNI PREDMETI

Kriminalistika*

Predavanje

Akademik prof.dr Nedeljko Stanković

Mr. Amela Ibričić Nišić, viši asistent

12.03.2021.god.

26.03.2021.god.

08.04.2021.god.

23.04.2021.god.

30.04.2021.god.

07.05.2021.god.

14.05.2021.god.

Petak

Petak

Petak

Petak

Petak

Petak

Petak

16:30-19:00h

16:30-19:00h

16:30-19:00h

16:30-19:00h

16:30-17:30h

16:30-17:30h

16:30-17:30h

Sudnica

Kriminalistika*

Vježbe

 

Akademik prof.dr Nedeljko Stanković

Mr. Amela Ibričić Nišić, viši asistent

02.03.2021.

09.03.2021.

16.03.2021.

23.03.2021.

30.03.2021.

06.04.2021.

13.04.2021.

Utorak

Utorak

Utorak

Utorak

Utorak

Utorak

Utorak

10.00-12.00h

10.00-12.00h

10.00-12.00h

10.00-12.00h

10.00-12.00h

10.00-12.00h

10.00-12.00h

Sudnica

Nomotehnika

Predavanje

Prof.dr Brana Komljenović

06.03.2021.

13.03.2021.

20.03.2021.

27.03.2021.

03.04.2021.

10.04.2021.

17.04.2021.

08.05.2021.

29.05.2021.

02.06.2021.

Subota

Subota

Subota

Subota

Subota

Subota

Subota

Subota

Subota

Srijeda

10.00-14.00h

10.00-14.00h

10.00-14.00h

10.00-14.00h

10.00-14.00h

13:00-14:30h

13:00-14:30h

13:00-14:30h

13.00-14.30h

11.30-13.00h

Sudnica

Nomotehnika

Vježbe

 

Prof.dr Brana Komljenović

02.03.2021.

09.03.2021.

16.03.2021.

23.03.2021.

30.03.2021.

06.04.2021.

13.04.2021.

20.04.2021.

27.04.2021.

04.05.2021.

Utorak

Utorak

Utorak

Utorak

Utorak

Utorak

Utorak

Utorak

Utorak

Utorak

12.00-14.30h

12.00-14.30h

12.00-14.30h

12.00-14.30h

12.00-14.30h

12.00-14.30h

12.00-14.30h

12.00-14.30h

12.00-14.30h

12.00-14.30h

Sudnica

Pravo EU*(Predavanje + Vježbe)

Prof.dr Nenad Avramović

 

 

 

Sudnica

Predmeti označeni * su izborni predmeti