Pravni fakultet

Studijski program – Opće pravo

*NAPOMENA:

Prilikom učitavanja rasporeda neophodan je „refresh (F5)“

Sve izmjene vezane za rasporeda pratite i na OGLASNOJ TABLI

Od ponuđena dva strana jezika student bira jedan

Od ponuđenih izbornih predmeta student polaže dva (jedan izborni za zimski, jedan izborni za ljetni semestar)

 

I i II semestar

 

Predmet

Profesor

Datum

Dan

Vrijeme

Kabinet

I SEMESTAR

Uvod u pravo

 

Predavanja su održana u zimskom semestru*

Osnovi ekonomije

Prof.dr Izet Banda

Engleski jezik I

 

Engleski jezik I ( VJEŽBE )

Mr Alisa Memić, lektor

Njemački jezik I

Mr Mebrura Selić, lektor

II SEMESTAR

 

 

Rimsko pravo

 

 

Prof.dr Edin Ramić

04.03.2019.god.

18.03.2019.god.

01.04.2019.god.

15.04.2019.god.

29.04.2019.god.

06.05.2019.god.

Ponedeljak

 

 

 

11:00 – 12:00 h

 

 

Sudnica

 

 

Pravna historija

 

 

Prof.dr Edin Ramić

04.03.2019.god.

18.03.2019.god.

01.04.2019.god.

15.04.2019.god.

29.04.2019.god.

06.05.2019.god.

Ponedeljak

 

 

 

12:00 – 13:00 h

 

 

Sudnica

Sociologija

Akademik prof.dr Zoran Milošević

11.03.2019.god.

25.03.2019.god.

08.04.2019.god.

22.04.2019.god.

13.05.2019.god.

Ponedeljak

09:00 – 13:00 h

Veliki amfiteatar

IZBORNI PREDMETI

Osnovi informatike*

Prof.dr Halid Žigić

06.03.2019.god.

13.03.2019.god.

20.03.2019.god.

27.03.2019.god.

03.04.2019.god.

10.04.2019.god.

17.04.2019.god.

24.04.2019.god.

08.05.2019.god.

15.05.2019.god.

Srijeda

10:00 – 12:00 h

Kabinet Informatike

Pravna etika*

Prof.dr Brano Miljuš

Predavanja su održana u zimskom semestru*

Kancelarijsko poslovanje*

Prof.dr Kemal Brkić

Predavanja su održana u zimskom semestru*

Predmeti označeni * su izborni predmeti

 

III i IV semestar

 

Predmet

Profesor

Datum

Dan

Vrijeme

Kabinet

III SEMESTAR

Ustavno pravo

 

 

Građansko pravo

Prof.dr Brana Komljenović

Građansko pravo (VJEŽBE)

 

Engleski jezik II

 

Engleski jezik II (VJEŽBE)

Mr Alisa Memić, lektor

Njemački jezik II

Mr Mebrura Selić, lektor

IV SEMESTAR

 

 

Krivično pravo

 

 

Akademik prof.dr Nedeljko Stanković

24.04.2019.god.

08.05.2019.god.

15.05.2019.god.

22.05.2019.god.

29.05.2019.god.

05.06.2019.god.

 

 

Srijeda

15:00 – 16:00 h

13:00 – 15:00 h

15:00 – 16:00 h

13:30 – 15:00 h

13:30 – 15:00 h

13:30 – 15:00 h

 

 

Sudnica

 

Nasljedno pravo

 

Doc.dr Jovan Stojanović

11.03.2019.god.

01.04.2019.god.

22.04.2019.god.

13.05.2019.god.

 

 

Ponedeljak

16:30 – 19:00 h

16:30 – 19:00 h

16:30 – 18:00 h

16:30 – 18:00 h

 

 

Sudnica

 

Nasljedno pravo

(VJEŽBE)

 

26.03.2019.god.

02.04.2019.god.

08.04.2019.god.

16.04.2019.god.

23.04.2019.god.

29.04.2019.god.

Utorak

Utorak

Ponedeljak

Utorak

Utorak

Ponedeljak

 

 

 

16:00 – 17:00 h

 

 

 

Sudnica

 

Porodično pravo

 

 

Doc.dr Blanka Oršolić

16.03.2019.god.

30.03.2019.god.

13.04.2019.god.

27.04.2019.god.

 

Subota

10:00 – 12:30 h

10:00 – 12:30 h

10:00 – 11:30 h

10:00 – 11:30 h

 

Sudnica

 

Porodično pravo

(VJEŽBE)

 

27.03.2019.god.

03.04.2019.god.

09.04.2019.god.

24.04.2019.god.

18.04.2019.god.

30.04.2019.god.

Srijeda

Srijeda

Utorak

Srijeda

Četvrtak

Utorak

 

 

 

16:00 – 17:00 h

 

 

 

Sudnica

IZBORNI PREDMETI

Međunarodno krivično pravo*

Akademik prof.dr Nedeljko Stanković

24.04.2019.god.

08.05.2019.god.

15.05.2019.god.

22.05.2019.god.

 

Srijeda

16:00 – 17:00 h

15:00 – 16:00 h

16:00 – 17:00 h

 16:00 – 17:00 h

Sudnica

Ekološko pravo*

Prof.dr Kemal Brkić

 

 

 

 

Ljudska prava*

 

 

 

 

Prof.dr Kemal Brkić

06.03.2019.god.

13.03.2019.god.

20.03.2019.god.

27.03.2019.god.

03.04.2019.god.

10.04.2019.god.

17.04.2019.god.

24.04.2019.god.

08.05.2019.god.

15.05.2019.god.

 

 

 

 

Srijeda

14:00 – 15:00 h

14:00 – 15:00 h

14:00 – 15:00 h

14:00 – 15:00 h

14:00 – 15:00 h

14:00 – 15:00 h

14:00 – 15:00 h

14:00 – 15:00 h

14:00 – 15:00 h

10:00 – 11:00 h

Kabinet br. IV

Predmeti označeni * su izborni predmeti

 

V i VI semestar

 

Predmet

Profesor

Datum

Dan

Vrijeme

Kabinet

V SEMESTAR

Krivično procesno pravo

Akademik prof.dr Nedeljko Stanković

Predavanja su održana u zimskom semestru*

Javne finansije

Prof.dr Izet Banda

Međunarodno javno pravo

Prof.dr Nenad Avramović

VI SEMESTAR

Upravno pravo

 

06.04.2019.god.

18.05.2019.god.

 

Subota

09:00 – 12:00 h

Sudnica

 

 

Obligaciono pravo

 

Prof.dr Brana Komljenović

20.03.2019.god.

03.04.2019.god.

17.04.2019.god.

 

Srijeda

11:30 – 13:00 h

11:00 – 12:30 h

11:00 – 12:30 h

Sudnica

 

 

Obligaciono pravo

(VJEŽBE)

 

28.03.2019.god.

04.04.2019.god.

10.04.2019.god.

25.04.2019.god.

19.04.2019.god.

08.05.2019.god.

Četvrtak

Četvrtak

Srijeda

Četvrtak

Petak

Srijeda

16:00 – 17:00 h

16:00 – 17:00 h

16:00 – 17:00 h

16:00 – 17:00 h

15:00 – 16:00 h

15:30 – 16:30 h

 

 

 

Sudnica

Ekonomska politika

Prof.dr Nevenka Nićin

30.03.2019.god.

01.06.2019.god.

 

Subota

 

13:00 – 17:00 h

Sudnica

 

IZBORNI PREDMETI

 

Kriminologija*

 

Akademik prof.dr Nedeljko Stanković

13.03.2019.god.

27.03.2019.god.

10.04.2019.god.

24.04.2019.god.

 

Srijeda

 

 

14:00 – 15:00 h

 

Sudnica

 

Pravo osiguranja*

Prof.dr Nenad Avramović

Predavanja su održana u zimskom semestru*

Pravo osiguranja* (VJEŽBE)

 

Retorika*

Akademik prof.dr Zoran Milošević

22.04.2019.god.

13.05.2019.god.

 

Ponedeljak

 

14:00 – 17:00 h

Sudnica

 

Predmeti označeni * su izborni predmeti

 

VII i VIII semestar

 

Predmet

Profesor

Datum

Dan

Vrijeme

Kabinet

VII SEMESTAR

Građansko procesno pravo

Doc.dr Milomir Čodo

Predavanja su održana u zimskom semestru*

Građansko procesno pravo (VJEŽBE)

 

Poslovno pravo

Prof.dr Nenad Avramović

Pravo EU

Prof.dr Nenad Avramović

VIII SEMESTAR

Međunarodno privatno pravo

Prof.dr Nenad Avramović

03.04.2019.god.

16.05.2019.god.

Srijeda

Četvrtak

13:00 – 14:30 h

Sudnica

 

Radno pravo

 

Prof.dr Faruk Sinanović

11.03.2019.god.

18.03.2019.god.

25.03.2019.god.

01.04.2019.god.

 

 

Ponedeljak

16:30 – 19:00 h

16:30 – 19:00 h

16:30 – 18:00 h

16:30 – 18:00 h

Sudnica

IZBORNI PREDMETI

 

Kriminalistika*

 

Akademik prof.dr Nedeljko Stanković

13.03.2019.god.

27.03.2019.god.

10.04.2019.god.

24.04.2019.god.

 

Srijeda

 

15:00 – 16:00 h

 

Sudnica

 

Nomotehnika

 

Prof.dr Brana Komljenović

20.03.2019.god.

03.04.2019.god.

17.04.2019.god.

 

Srijeda

13:00 – 14:30 h

12:30 – 14:00 h

12:30 – 14:00 h

Sudnica

Pravo intelektualne svojine*

Prof.dr Brana Komljenović

Predavanja su održana u zimskom semestru*

Predmeti označeni * su izborni predmeti