Pravni fakultet

Studijski program – Opće pravo

*NAPOMENA:

Prilikom učitavanja rasporeda neophodan je „refresh (F5)“

Sve izmjene vezane za rasporeda pratite i na OGLASNOJ TABLI

Od ponuđena dva strana jezika student bira jedan

Od ponuđenih izbornih predmeta student polaže dva (jedan izborni za zimski, jedan izborni za ljetni semestar)

 

 

I i II semestar

Predmet

Profesor

Datum

Dan

Vrijeme

Kabinet

I SEMESTAR

Uvod u pravo

Predavanje

Prof.dr Albina Fazlović

 

 

Kabinet br. V

Uvod u pravo

Vježbe

 

 

 

 

 

Osnovi ekonomije

Predavanje

Doc. dr Mirsad Nalić

Kabinet br. I

Osnovi ekonomije

Vježbe

Prof.dr Izet Banda

 

 

 

 

Engleski jezik I

Predavanje

Doc.dr Mirnes Avdić

Veliki amfiteatar

Engleski jezik I

Vježbe

Doc.dr Mirnes Avdić

 

 

 

 

 

 

 

Veliki amfiteatar

Njemački jezik I

Predavanje

Mr Vahid Puškarević, lektor

 

 

 

 

Mali amfiteatar

Njemački jezik I

Vježbe

 

 

 

 

 

II SEMESTAR

Rimsko pravo

Predavanje

Prof.dr Edin Ramić

Sudnica

Rimsko pravo

Vježbe

Indira Alajbegović, asistent

Sudnica

Pravna historija

Predavanje

Prof.dr Edin Ramić

Sudnica

Pravna historija

Vježbe

Indira Alajbegović, asistent

Sudnica

Sociologija*

Predavanja

Akademik prof.dr Zoran Milošević

Veliki amfiteatar

Sociologija

Vježbe

Akademik prof.dr Zoran Milošević

Veliki amfiteatar

IZBORNI PREDMETI

Osnovi informatike*

Predavanje

Prof.dr Halid Žigić

Predavanja će se održati u ljetnom semestru.

Kabinet informatike

Osnovi informatike*

Vježbe

Mr Smiljana Bijelović, asistent

Vježbe će se održati u ljetnom semestru.

Kabinet informatike

Pravna etika*

Predavanje

Akademik prof.dr Zoran Milošević

 

 

Pravna etika*

Vježbe

 

 

 

 

 

Akademsko pisanje sa kancelarijskim poslovanjem*

Predavanje

Akademik prof.dr Zoran Milošević

Mali amfiteatar

Akademsko pisanje sa kancelarijskim poslovanjem*

Vježbe

 

 

 

 

 

Predmeti označeni * su izborni predmeti

 

 

III i IV semestar

Predmet

Profesor

Datum

Dan

Vrijeme

Kabinet

III SEMESTAR

Ustavno pravo

Predavanje

Prof.dr Albina Fazlović

05.10.2022.

12.10.2022.

19.10.2022.

26.10.2022.

02.11.2022.

09.11.2022.

16.11.2022.

23.11.2022.

30.11.2022.

07.12.2022.

14.12.2022.

21.12.2022.

 

Srijeda

 

10.30-12.00

10.30-12.00

10.30-12.00

10.30-12.00

10.30-12.00

10.30-12.00

10.30-12.00

10.30-12.00

10.30-12.00

10.30-12.00

10.30-12.00

10.30-12.00

Kabinet br. V

Ustavno pravo

Vježbe

Mr.sc Ervin Mujkić, viši asistent

27.10.2022.

03.11.2022.

24.11.2022.

01.12.2022.

08.12.2022.

Četvrtak

16.15-18.15

16.15-18.15

16.15-18.15

16.15-18.15

16.15-18.15

 

Građansko pravo

Predavanje

Prof.dr Brana Komljenović

15.10.2022.

29.10.2022.

Subota

09.00-11.30

09.00-11.30

Sudnica

Građansko pravo

Vježbe

Mr.sc Asim Bojić, viši asistent

19.10.2022.

08.11.2022.

15.11.2022.

21.11.2022.

05.12.2022.

12.12.2022.

Srijeda

Utorak

Utorak

Ponedjeljak

Ponedjeljak

Ponedjeljak

16.00-17.00

16.00-17.00

16.00-17.00

16.00-17.00

16.00-17.00

16.00-17.00

Sudnica

Engleski jezik II

Predavanje

Doc.dr Mirnes Avdić

10.10.2022.

17.10.2022.

31.10.2022.

14.11.2022.

21.11.2022.

05.12.2022.

12.12.2022.

Ponedjeljak

13.30-15.30

13.30-15.30

13.30-15.30

13.30-15.30

13.30-15.30

13.30-15.30

13.30-15.45

Veliki amfiteatar

Engleski jezik II

Vježbe

Mr Alisa Memić, lektor

11.10.2022.

18.10.2022.

25.10.2022.

01.11.2022.

15.11.2022.

22.11.2022.

06.12.2022.

13.12.2022.

Utorak

17.30-19.00

17.30-19.00

17.30-19.00

17.30-19.00

17.30-19.00

17.30-19.00

17.30-19.00

17.00-18.00

Veliki amfiteatar

Njemački jezik II

Predavanje

Mr Vahid Puškarević, lektor

21.10.2022.

11.11.2022.

28.11.2022.

Petak

Petak

Ponedjeljak

16.30-18.00

16.30-18.45

16.30-18.00

Mali amfiteatar

Njemački jezik II

Vježbe

 

 

 

 

 

IV SEMESTAR

Krivično pravo

Predavanje

Doc. dr Milanko Aladžić

Sudnica

Krivično pravo

Vježbe

Mr. Amela Ibričić Nišić, viši asistent

Sudnica

Nasljedno pravo

Predavanje

Doc.dr Jovan Stojanović

Sudnica

Nasljedno pravo

Vježbe

Indira Alajbegović, asistent

 

Sudnica

Porodično pravo

Predavanje

Doc.dr Jovan Stojanović

Sudnica

Porodično pravo

Vježbe

Indira Alajbegović, asistent

Sudnica

IZBORNI PREDMETI

Međunarodno krivično pravo* Predavanje

Doc. dr Milanko Aladžić Mr. Amela Ibričić Nišić, viši asistent

Predavanja će se održati u ljetnom semestru.

Sudnica

Međunarodno krivično pravo*

Vježbe

Amela Ibričić Nišić, viši asistent

Vježbe će se održati u ljetnom semestru.

Sudnica

Pravo intelektualne svojine*

Predavanje

Prof.dr Brana Komljenović

15.10.2022.

29.10.2022.

Subota

11.30-13.45

11.30-13.45

Sudnica

Pravo intelektualne svojine*

Vježbe

Indira Alajbegović, vss

17.11.2022.

21.11.2022.

12.12.2022.

Četvrtak

Ponedjeljak

Ponedjeljak

16.30-18.00

16.30-18.00

16.30-18.00

 

Ljudska prava*

Predavanje

Prof.dr Kemal Brkić

Predavanja će se održati u ljetnom semestru.

Sudnica

Ljudska prava*

Vježbe

Mr Ervin Mujkić, viši asistent

Vježbe će se održati u ljetnom semestru.

Sudnica

Predmeti označeni * su izborni predmeti

 

 

V i VI semestar

Predmet

Profesor

Datum

Dan

Vrijeme

Kabinet

V SEMESTAR

Krivično procesno pravo

Predavanje

Doc. dr Milanko Aladžić Mr. Amela Ibričić Nišić, viši asistent

12.10.2022.

19.10.2022.

26.10.2022.

02.11.2022.

09.11.2022.

16.11.2022.

23.11.2022.

30.11.2022.

07.12.2022.

14.12.2022.

21.12.2022.

Srijeda

12.00-14.00

12.00-14.00

12.00-14.00

10.00-12.00

10.00-12.00

12.00-14.00

12.00-14.00

12.00-14.00

12.00-14.00

12.00-14.00

12.00-14.00

Sudnica

Krivično procesno pravo

Vježbe

Doc. dr Milanko Aladžić Mr. Amela Ibričić Nišić, viši asistent

22.11.2022.

06.12.2022.

20.12.2022.

Utorak

16.30-18.00

16.30-18.00

16.30-18.00

 

Javne finansije

Predavanje

Prof.dr Izet Banda

14.10.2022.

21.10.2022.

28.10.2022.

04.11.2022.

11.11.2022.

18.11.2022.

02.12.2022.

09.12.2022.

16.12.2022.

23.12.2022.

Petak

10.00-12.00

10.00-12.00

10.00-12.00

10.00-12.00

10.00-12.00

10.00-12.00

10.00-12.00

10.00-12.00

10.00-12.00

10.00-12.00

Kabinet br. I

Javne finansije

Vježbe

 

 

 

 

 

Međunarodno javno pravo

Predavanje

Prof.dr Nenad Avramović

10.10.2022.

24.10.2022.

14.11.2022.

28.11.2022.

Ponedjeljak

12.00-13.30

12.00-13.30

12.00-13.30

16.15-17.00

Sudnica

Međunarodno javno pravo

Vježbe

 

 

 

 

 

VI SEMESTAR

Upravno pravo

Predavanje

Prof.dr Albina Fazlović

Kabinet br. IV

Upravno pravo

Vježbe

Mr Ervin Mujkić, viši asistent

Kabinet br. IV

Obligaciono pravo

Predavanje

Prof.dr Brana Komljenović

Sudnica

Obligaciono pravo

Vježbe

Indira Alajbegović, asistent

Sudnica

Ekonomska politika

Predavanje

Doc.dr Mirsad Nalić

Kabinet br II

Ekonomska politika

Vježbe

Doc.dr Mirsad Nalić

Kabinet br. IV

IZBORNI PREDMETI

Kriminologija*

Predavanje

Doc. dr Milanko Aladžić Mr. Amela Ibričić Nišić, viši asistent

19.10.2022.

09.11.2022.

30.11.2022.

Srijeda

14.00-16.00

12.00-14.00

14.00-16.00

Sudnica

Kriminologija*

Vježbe

Doc. dr Milanko Aladžić Mr. Amela Ibričić Nišić, viši asistent

14.11.2022.

21.11.2022.

12.12.2022.

Ponedjeljak

16.30-18.00

16.30-18.00

16.30-18.00

Sudnica

Pravo osiguranja*

Predavanje

Prof.dr Nenad Avramović

24.10.2022.

14.11.2022.

28.11.2022.

Ponedjeljak

15.30-17.00

16.15-17.00

13.45-15.15

Sudnica

Pravo osiguranja*

Vježbe

Indira Alajbegović, vss

18.11.2022.

29.11.2022.

13.12.2022.

Petak

Utorak

Utorak

16.30-18.00

16.30-18.00

16.30-18.00

Sudnica

Komunikacijske vještine

Predavanja

Akademik prof.dr Zoran Milošević

Predavanja će se održati u ljetnom semestru.

Veliki amfiteatar

Komunikacijske vještine

Vježbe

Vježbe će se održati u ljetnom semestru.

Veliki amfiteatar

Predmeti označeni * su izborni predmeti

 

 

VII i VIII semestar

Predmet

Profesor

Datum

Dan

Vrijeme

Kabinet

VII SEMESTAR

Građansko procesno pravo

Predavanje

Doc.dr Milomir Čodo

08.10.2022.

19.10.2022.

03.12.2022.

Subota

Srijeda

Subota

12.00-13.30

15.00-16.30

12.00-13.30

Sudnica

Građansko procesno pravo

Vježbe

Mr.sc Asim Bojić, viši asistent

26.10.2022.

09.10.2022.

16.11.2022.

22.11.2022.

06.12.2022.

19.12.2022.

Srijeda

Srijeda

Srijeda

Utorak

Utorak

Ponedjeljak

16.00.17.00

16.00-17.00

16.00-17.00

16.00-17.00

16.00-17.00

16.00-17.00

Sudnica

Poslovno pravo

Predavanje

Prof.dr Nenad Avramović

10.10.2022.

14.11.2022.

28.11.2022.

Ponedjeljak

15.30-17.00

13.45-15.15

12.00-13.30

Sudnica

Poslovno pravo

Vježbe

Mr.sc Asim Bojić, viši asistent

27.10.2022.

10.11.2022.

17.11.2022.

23.11.2022.

07.12.2022.

20.12.2022.

Četvrtak

Četvrtak

Četvrtak

Srijeda

Srijeda

Utorak

16.00-17.00

16.00-17.00

16.00-17.00

16.00-17.00

16.00-17.00

16.00-17.00

 

Forenzika u krivičnom postupku

Predavanje

Doc. dr Milanko Aladžić Mr. Amela Ibričić Nišić, viši asistent

12.10.2022.

02.11.2022.

23.11.2022.

07.12.2022.

Srijeda

10.00-12.00

12.00-14.00

10.00-12.00

10.00-12.00

Sudnica

Forenzika u krivičnom postupku

Vježbe

Doc. dr Milanko Aladžić Mr. Amela Ibričić Nišić, viši asistent

02.12.2022.

16.12.2022.

26.12.2022.

Petak

Petak

Ponedjeljak

16.30-18.00

16.30-18.00

16.30-18.00

 

VIII SEMESTAR

Međunarodno privatno pravo

Predavanje

Prof.dr Nenad Avramović

Sudnica

Međunarodno privatno pravo

Vježbe

Indira Alajbegović, asistent

Sudnica

Radno i socijalno pravo

Predavanje

Prof.dr Albina Fazlović

Kabinet br. IV

Radno i socijalno pravo

Vježbe

Mr Ervin Mujkić, viši asistent

 

IZBORNI PREDMETI

Kriminalistika*

Predavanje

Doc. dr Milanko Aladžić

Mr. Amela Ibričić Nišić, viši asistent

Predavanja će se održati u ljetnom semestru.

Sudnica

Kriminalistika*

Vježbe

Doc. dr Milanko Aladžić

Mr. Amela Ibričić Nišić, viši asistent

Vježbe će se održati u ljetnom semestru.

Sudnica

Nomotehnika

Predavanje

Prof.dr Brana Komljenović

Predavanja će se održati u ljetnom semestru.

Sudnica

Nomotehnika

Vježbe

Mr Ervin Mujkić, viši asistent

Vježbe će se održati u ljetnom semestru.

 

Pravo EU*

Predavanje

Prof.dr Nenad Avramović

10.10.2022.

24.10.2022.

14.11.2022.

28.11.2022.

Ponedjeljak

13.45-15.15

13.45-15.15

15.30-16.15

15.30-16.15

Sudnica

Pravo EU*

Vježbe

 

 

 

 

 

Predmeti označeni * su izborni predmeti