Pravni fakultet

Studijski program – Opće pravo

*NAPOMENA:

Prilikom učitavanja rasporeda neophodan je „refresh (F5)“

Sve izmjene vezane za rasporeda pratite i na OGLASNOJ TABLI

Od ponuđena dva strana jezika student bira jedan

Od ponuđenih izbornih predmeta student polaže dva (jedan izborni za zimski, jedan izborni za ljetni semestar)

 

I i II semestar

 

Predmet

Profesor

Datum

Dan

Vrijeme

Kabinet

I SEMESTAR

Uvod u pravo

 

 

 

 

 

Osnovi ekonomije

Prof.dr Izet Banda

09.10.2018.god.

16.10.2018.god.

23.10.2018.god.

30.10.2018.god.

06.11.2018.god.

13.11.2018.god.

20.11.2018.god.

27.11.2018.god.

04.12.2018.god.

11.12.2018.god.

18.12.2018.god.

Utorak

10:00 – 12:00 h

Kabinet br. I

Engleski jezik I

 

06.10.2018.god.

20.10.2018.god.

03.11.2018.god.

17.11.2018.god.

01.12.2018.god.

Subota

09:00 – 12:00 h

Veliki amfiteatar

Engleski jezik I ( VJEŽBE )

Mr Alisa Memić, lektor

 

 

 

 

Njemački jezik I

Mr Mebrura Selić, lektor

08.10.2018.god.

15.10.2018.god.

22.10.2018.god.

29.10.2018.god.

05.11.2018.god.

12.11.2018.god.

19.11.2018.god.

26.11.2018.god.

03.12.2018.god.

10.12.2018.god.

Ponedjeljak

08:00 – 09:30 h

Mali amfiteatar

II SEMESTAR

Rimsko pravo

Prof.dr Edin Ramić

 

 

 

 

Pravna historija

Prof.dr Edin Ramić

 

 

 

 

Sociologija

Akademik prof.dr Zoran Milošević

 

 

 

 

IZBORNI PREDMETI

Osnovi informatike*

Prof.dr Halid Žigić

Predavanja će biti održana u ljetnom semestru

Pravna etika*

Prof.dr Brano Miljuš

 

 

 

 

Kancelarijsko poslovanje*

Prof.dr Kemal Brkić

10.10.2018.god.

17.10.2018.god.

24.10.2018.god.

31.10.2018.god.

07.11.2018.god.

14.11.2018.god.

21.11.2018.god.

28.11.2018.god.

05.12.2018.god.

12.12.2018.god.

19.12.2018.god.

26.12.2018.god.

Srijeda

10:00 – 12:00 h

Kabinet br. III

Predmeti označeni * su izborni predmeti

 

III i IV semestar

 

Predmet

Profesor

Datum

Dan

Vrijeme

Kabinet

III SEMESTAR

Ustavno pravo

 

 

 

 

 

Građansko pravo

Prof.dr Brana Komljenović

17.10.2018.god.

31.10.2018.god.

14.11.2018.god.

28.11.2018.god.

Srijeda

10:00 – 14:00 h

Sudnica

Građansko pravo (VJEŽBE)

 

 

 

 

 

Engleski jezik II

 

06.10.2018.god.

20.10.2018.god.

03.11.2018.god.

17.11.2018.god.

01.12.2018.god.

Subota

12:30 – 15:30 h

Veliki amfiteatar

Engleski jezik II (VJEŽBE)

Mr Alisa Memić, lektor

 

 

 

 

Njemački jezik II

Mr Mebrura Selić, lektor

08.10.2018.god.

15.10.2018.god.

22.10.2018.god.

29.10.2018.god.

05.11.2018.god.

12.11.2018.god.

19.11.2018.god.

26.11.2018.god.

03.12.2018.god.

10.12.2018.god.

Ponedjeljak

09:30 – 11:00 h

Mali amfiteatar

IV SEMESTAR

Krivično pravo

Prof.dr Nedeljko Stanković

 

 

 

 

Nasljedno pravo

Doc.dr Jovan Stojanović

 

 

 

 

Porodično pravo

Doc.dr Blanka Oršolić

 

 

 

 

IZBORNI PREDMETI

Međunarodno krivično pravo*

Akademik prof.dr Nedeljko Stanković

 

 

 

 

Ekološko pravo*

Prof.dr Kemal Brkić

10.10.2018.god.

17.10.2018.god.

24.10.2018.god.

31.10.2018.god.

07.11.2018.god.

14.11.2018.god.

21.11.2018.god.

28.11.2018.god.

05.12.2018.god.

12.12.2018.god.

19.12.2018.god.

26.12.2018.god.

Srijeda

13:00 – 15:00 h

Kabinet br. III

Ljudska prava*

Prof.dr Edin Ramić

Predavanja će biti održana u ljetnom semstru

Predmeti označeni * su izborni predmeti

 

V i VI semestar

 

Predmet

Profesor

Datum

Dan

Vrijeme

Kabinet

V SEMESTAR

Krivično procesno pravo

Akademik prof.dr Nedeljko Stanković

 

 

 

 

Javne finansije

Prof.dr Izet Banda

12.10.2018.god.

19.10.2018.god.

26.10.2018.god.

02.11.2018.god.

09.11.2018.god.

16.11.2018.god.

23.11.2018.god.

30.11.2018.god.

07.12.2018.god.

14.12.2018.god.

21.12.2018.god.

28.12.2018.god.

Petak

12:00 – 14:00 h

Kabinet br. I

Međunarodno javno pravo

Prof.dr Nenad Avramović

 

 

 

 

VI SEMESTAR

Upravno pravo

 

 

 

 

 

Obligaciono pravo

Prof.dr Brana Komljenović

 

 

 

 

Ekonomska politika

Prof.dr Nevenka Nićin

 

 

 

 

IZBORNI PREDMETI

Kriminologija*

Akademik prof.dr Nedeljko Stanković

Predavanja će biti održana u ljetnom semestru

Pravo osiguranja*

Prof.dr Nenad Avramović

 

 

 

 

Pravo osiguranja* (VJEŽBE)

 

 

 

 

 

Retorika*

Prof.dr Brano Miljuš

Predavanja će biti održana u ljetnom semestru

Predmeti označeni * su izborni predmeti

 

VII i VIII semestar

 

Predmet

Profesor

Datum

Dan

Vrijeme

Kabinet

VII SEMESTAR

Građansko procesno pravo

Doc.dr Milomir Čodo

06.10.2018.god.

13.10.2018.god.

03.11.2018.god.

01.12.2018.god.

08.12.2018.god.

15.12.2018.god.

Subota

12:00 – 13:30 h

12:00 – 14:00 h

12:00 – 14:00 h

12:00 – 14:00 h

12:00 – 14:00 h

12:00 – 13:30 h

Sudnica

Građansko procesno pravo (VJEŽBE)

 

 

 

 

 

Poslovno pravo

Prof.dr Nenad Avramović

 

 

 

 

Pravo EU

Prof.dr Nenad Avramović

 

 

 

 

VIII SEMESTAR

Međunarodno privatno pravo

Prof.dr Nenad Avramović

 

 

 

 

Radno pravo

Prof.dr Brana Komljenović

 

 

 

 

IZBORNI PREDMETI

Kriminalistika*

Akademik prof.dr Nedeljko Stanković

Predavanja će biti održana u ljetnom semestru

Nomotehnika

Prof.dr Brana Komljenović

Predavanja će biti održana u ljetnom semstru

Pravo intelektualne svojine*

Prof.dr Brana Komljenović

17.10.2018.god.

31.10.2018.god.

14.11.2018.god.

28.11.2018.god.

Srijeda

14:00 – 15:30 h

14:00 – 15:30 h

14:00 – 14:45 h

14:00 – 14:45 h

Sudnica

Predmeti označeni * su izborni predmeti