Fakultet zdravstvenih nauka

Studijski program – Sestrinstvo

*NAPOMENA:

Prilikom učitavanja rasporeda neophodan je „refresh (F5)“

Sve izmjene vezane za rasporeda pratite i na OGLASNOJ TABLI

Od ponuđena dva strana jezika student bira jedan

Od ponuđenih izbornih predmeta student polaže dva (jedan izborni za zimski, jedan izborni za ljetni semestar)

 

I i II semestar

 

Predmet

Profesor

Datum

Dan

Vrijeme

Kabinet

I SEMESTAR

Menadžment*

Prof.dr Hariz Agić

08.10.2019.god.

15.10.2019.god.

22.10.2019.god.

29.10.2019.god.

05.11.2019.god.

19.11.2019.god.

26.11.2019.god.

03.12.2019.god.

10.12.2019.god.

17.12.2019.god.

Utorak

16:00 – 18:00 h

Mali amfiteatar

Anatomija

Prof.dr Slobodan Marinković

04.10.2019.god.

11.10.2019.god.

18.10.2019.god.

25.10.2019.god.

01.11.2019.god.

08.11.2019.god.

15.11.2019.god.

22.11.2019.god.

29.11.2019.god.

06.12.2019.god.

Petak

08:00 – 10:30 h

Veliki amfiteatar

Engleski jezik I

 

05.10.2019.god.

19.10.2019.god.

02.11.2019.god.

23.11.2019.god.

07.12.2019.god.

Subota

09:00 – 12:00 h

Veliki amfiteatar

Engleski jezik I ( VJEŽBE )

Mr Alisa Memić, lektor

01.11.2019.god.

15.11.2019.god.

22.11.2019.god.

29.11.2019.god.

06.12.2019.god.

13.12.2019.god.

Petak

17:00 – 18:00 h

Veliki amfiteatar

Njemački jezik I

Mr Mebrura Selić, lektor

07.10.2019.god.

14.10.2019.god.

21.10.2019.god.

28.10.2019.god.

04.11.2019.god.

11.11.2019.god.

18.11.2019.god.

02.12.2019.god.

09.12.2019.god.

16.12.2019.god.

Ponedjeljak

08:00 – 09:30 h

Mali amfiteatar

II SEMESTAR

Statističke metode

Doc.dr Slobodan Nićin

 

 

 

 

Antropomotorika

 

 

 

 

 

Istorija sporta

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IZBORNI PREDMETI

Sociologija*

 

Predavanja će biti održana u ljetnom semstru

Sport i zdravlje*

 

Predavanja će biti održana u ljetnom semstru

Ekologija i higijena radne sredine*

Prof.dr Azijada Beganlić

02.10.2019.god.

09.10.2019.god.

23.10.2019.god.

30.10.2019.god.

06.11.2019.god.

13.11.2019.god.

20.11.2019.god.

27.11.2019.god.

11.12.2019.god.

18.12.2019.god.

Srijeda

15:00 – 17:00 h

Kabinet br. VI

Predmeti označeni * su izborni predmeti

 

III i IV semestar

 

Predmet

Profesor

Datum

Dan

Vrijeme

Kabinet

III SEMESTAR

Kineziološke transformacije

 

 

 

 

 

Fitness

 

 

 

 

 

Engleski jezik II

 

 

 

 

 

Engleski jezik II (VJEŽBE)

 

 

 

 

 

Njemački jezik II

 

 

 

 

 

IV SEMESTAR

Olimpijsko obrazovanje i vaspitanje

 

 

 

 

 

Kineziologija

 

 

 

 

 

Komunikacijske vještine

 

 

 

 

 

IZBORNI PREDMETI

Osnovi informatike*

 

 

 

 

 

Sport i društveni sistem*

 

 

 

 

 

Sportski trening*

 

 

 

 

 

Predmeti označeni * su izborni predmeti

 

V i VI semestar

 

Predmet

Profesor

Datum

Dan

Vrijeme

Kabinet

V SEMESTAR

Strategijski menadžment

 

 

 

 

 

Pravo i sport

 

 

 

 

 

Poslovne finansije

 

 

 

 

 

VI SEMESTAR

Psihologija sporta

 

 

 

 

 

Mendžment ljudskih resursa

 

 

 

 

 

Marketing

 

 

 

 

 

IZBORNI PREDMETI

Sportski turizam i wellness*

 

Predavanja će biti održana u ljetnom semstru

Istraživanje tržišta*

 

 

 

 

 

Liderstvo u sportu*

 

 

 

 

 

Predmeti označeni * su izborni predmeti

 

VII i VIII semestar

 

Predmet

Profesor

Datum

Dan

Vrijeme

Kabinet

VII SEMESTAR

Mendžment sportskih takmičenja

 

 

 

 

 

Mendžment sportskih organizacija

 

 

 

 

 

PR u sportu

 

 

 

 

 

VIII SEMESTAR

Planiranje i programiranje u sportu

 

 

 

 

 

Preduzetništvo u sportu

 

 

 

 

 

IZBORNI PREDMETI

Osnovi ekonomije

 

 

Kinezimetrija

 

 

 

 

 

Sredstva oporavka u sportu

 

 

 

 

 

Predmeti označeni * su izborni predmeti