Tehnički fakultet

Studijski program – Menadžment u saobraćaju

*NAPOMENA:

Prilikom učitavanja rasporeda neophodan je „refresh (F5)“

Sve izmjene vezane za rasporeda pratite i na OGLASNOJ TABLI

Od ponuđena dva strana jezika student bira jedan

Od ponuđenih izbornih predmeta student polaže dva (jedan izborni za zimski, jedan izborni za ljetni semestar)

 

I i II semestar

 

Predmet

Profesor

Datum

Dan

Vrijeme

Kabinet

I SEMESTAR

Matematika

Prof.dr Radoslav Galić

 

 

 

 

Matematika (VJEŽBE)

Muamer Jagodić, demonstrator

 

 

 

 

Osnovi saobraćaja i transporta

Doc.dr Zijad Jagodić

 

 

 

 

Engleski jezik I

Doc.dr N.J.

 

 

 

 

Engleski jezik I (VJEŽBE)

Mr Alisa Memić, lektor

 

 

 

 

Njemački jezik I

Mr Mebrura Selić, lektor

 

 

 

 

II SEMESTAR

Statističke metode

Doc.dr Slobodan Nićin

16.03.2018.god.

29.03.2018.god.

19.04.2018.god.

17.05.2018.god.

24.05.2018.god.

Petak

Četvrtak

Četvrtak

Četvrtak

Četvrtak

14:00 – 18:00 h

10:00 – 14:00 h

10:00 – 14:00 h

10:00 – 14:00 h

10:00 – 14:00 h

Veliki amfiteatar

Tehnička mehanika

Doc.dr Enes Mujić

15.03.2018.god.

29.03.2018.god.

12.04.2018.god.

26.04.2018.god.

10.05.2018.god.

Četvrtak

16:00 – 19:00 h

Kabinet saobraćaja

Elektrotehnika sa elektronikom

Prof.dr Halid Žigić

07.03.2018.god.

14.03.2018.god.

21.03.2018.god.

28.03.2018.god.

04.04.2018.god.

11.04.2018.god.

18.04.2018.god.

25.04.2018.god.

09.05.2018.god.

16.05.2018.god.

Srijeda

15:30 – 17:30 h

Kabinet informatike

IZBORNI PREDMETI

Poznavanje robe u transportu*

Doc.dr Zijad Jagodić

14.03.2018.god.

11.04.2018.god.

12.05.2018.god.

Srijeda

Srijeda

Subota

10:00 – 12:00 h

Kabinet br. III

Osnovi ekonomije*

Doc.dr Izet Banda

 

 

 

 

Sociologija*

Akademik prof.dr Zoran Milošević

07.03.2018.god.

14.03.2018.god.

21.03.2018.god.

28.03.2018.god.

04.04.2018.god.

11.04.2018.god.

18.04.2018.god.

25.04.2018.god.

09.05.2018.god.

16.05.2018.god.

Srijeda

13:30 – 15:30 h

Veliki amfiteatar

Predmeti označeni * su izborni predmeti

 

 

III i IV semestar

 

Predmet

Profesor

Datum

Dan

Vrijeme

Kabinet

III SEMESTAR

Inženjersko crtanje

 

 

 

 

 

Marketing u saobraćaju

 

 

 

 

 

Engleski jezik II

 

 

 

 

 

Engleski jezik II (VJEŽBE)

 

 

 

 

 

Njemački jezik II

 

 

 

 

 

IV SEMESTAR

Osnovi informatike

 

 

 

 

 

Projektovanje gradskih saobraćajnica

 

 

 

 

 

Ekonomika preduzeća

 

 

 

 

 

IZBORNI PREDMETI

Osnovi logistike*

Predavanja će biti održana u ljetnom semestru

Osnovi drumskih saobraćajnica*

 

 

 

 

 

Saobraćajna psihologija*

 

 

 

 

 

Predmeti označeni * su izborni predmeti

 

V i VI semestar

 

Predmet

Profesor

Datum

Dan

Vrijeme

Kabinet

V SEMESTAR

Saobraćajna sredstva i infrastruktura

 

 

 

 

 

Metode istraživanja u saobraćaju

 

 

 

 

 

Korporativno upravljanje

 

 

 

 

 

VI SEMESTAR

Planiranje saobraćaja

 

 

 

 

 

Projektni menadžment

 

 

 

 

 

Spoljnotrgovinsko poslovanje

 

 

 

 

 

IZBORNI PREDMETI

Baze podataka*

Predavanja će biti održana u ljetnom semstru

Kvalitet usluga u saobraćaju*

 

 

 

 

 

Saobraćaj i životna sredina*

 

 

 

 

 

Predmeti označeni * su izborni predmeti

 

VII i VIII semestar

 

Predmet

Profesor

Datum

Dan

Vrijeme

Kabinet

VII SEMESTAR

Upravljanje saobraćajem

 

 

 

 

 

Strategijski menadžment

 

 

 

 

 

Menadžment

 

 

 

 

 

VIII SEMESTAR

Prevoz opasnog tereta

 

 

 

 

 

Bezbjednost u saobraćaju

 

 

 

 

 

Stručna praksa

 

 

 

 

 

IZBORNI PREDMETI

Ekspertni saobraćajni sistemi*

 

 

 

 

 

Aplikativni softver*

Predavanja će biti održana u ljetnom semestru

Saobraćajno pravo*

Predavanja će biti održana u ljetnom semestru

Predmeti označeni * su izborni predmeti