Tehnički fakultet

Studijski program – Menadžment u saobraćaju

*NAPOMENA:

Prilikom učitavanja rasporeda neophodan je „refresh (F5)“

Sve izmjene vezane za rasporeda pratite i na OGLASNOJ TABLI

Od ponuđena dva strana jezika student bira jedan

Od ponuđenih izbornih predmeta student polaže dva (jedan izborni za zimski, jedan izborni za ljetni semestar)

 

I i II semestar

 

Predmet

Profesor

Datum

Dan

Vrijeme

Kabinet

I SEMESTAR

Matematika

Prof.dr Radoslav Galić

 

 

 

Mali amfiteatar

Matematika (VJEŽBE)

Senad Hodžić, demonstrator

 

 

 

Veliki amfiteatar

Osnovi saobraćaja i transporta

Doc.dr Zijad Jagodić

 

 

 

Kabinet saobraćaja

Engleski jezik I

 

 

 

 

Veliki amfiteatar

Engleski jezik I (VJEŽBE)

Mr Alisa Memić, lektor

 

 

 

Veliki amfiteatar

Njemački jezik I

Mr Mebrura Selić, lektor

 

 

 

Mali amfiteatar

II SEMESTAR

Statističke metode

Doc.dr Slobodan Nićin

 

 

 

Veliki amfiteatar

Tehnička mehanika

Doc.dr Enes Mujić

 

 

 

Kabinet saobraćaja

Elektrotehnika sa elektronikom

Prof.dr Halid Žigić

 

 

 

Kabinet informatike

IZBORNI PREDMETI

Poznavanje robe u transportu*

Doc.dr Zijad Jagodić

 

 

 

Kabinet saobraćaja

Osnovi ekonomije*

Prof.dr Izet Banda

 

 

 

Kabinet br. I

Sociologija*

 

 

 

 

Veliki amfiteatar

Predmeti označeni * su izborni predmeti

 

 

III i IV semestar

 

Predmet

Profesor

Datum

Dan

Vrijeme

Kabinet

III SEMESTAR

Inženjersko crtanje

Doc.dr Enes Mujić

Predavanja su održana u zimskom semestru*

Marketing u saobraćaju

Prof.dr Miodrag Tojagić

Engleski jezik II

 

Engleski jezik II (VJEŽBE)

Mr Alisa Memić, lektor

Njemački jezik II

Mr Mebrura Selić, lektor

IV SEMESTAR

Osnovi informatike

Prof.dr Halid Žigić

06.03.2019.god.

13.03.2019.god.

20.03.2019.god.

27.03.2019.god.

03.04.2019.god.

10.04.2019.god.

17.04.2019.god.

24.04.2019.god.

08.05.2019.god.

15.05.2019.god.

Srijeda

 

 

 

 

 

 

10:00 – 12:00 h

Kabinet informatike

Projektovanje gradskih saobraćajnica

Prof.dr Mladen dobrić

08.03.2019.god.

09.03.2019.god.

12.04.2019.god.

13.04.2019.god.

10.05.2019.god.

11.05.2019.god.

Petak

Subota

Petak

Subota

Petak

Subota

14:00 – 15:00 h

10:00 – 11:00 h

14:00 – 15:00 h

09:00 – 10:00 h

14:00 – 15:00 h

09:00 – 10:00 h

Kabinet saobraćaja

Ekonomika preduzeća

Prof.dr Izet Banda

08.03.2019.god.

15.03.2019.god.

22.03.2019.god.

29.03.2019.god.

05.04.2019.god.

12.04.2019.god.

19.04.2019.god.

26.04.2019.god.

03.05.2019.god.

10.05.2019.god.

 

 

 

 

 

Petak

 

 

 

 

 

10:00 – 12:00 h

Kabinet br. I

IZBORNI PREDMETI

Osnovi logistike*

Doc.dr Zlatko Kovačević

07.03.2019.god.
21.03.2019.god.
11.04.2019.god.
25.04.2019.god.
09.05.2019.god.
23.05.2019.god.

Četvrtak

16:00 – 17:00 h

Kabinet saobraćaja

Osnovi drumskih saobraćajnica*

Prof.dr Mladen Dobrić

08.03.2019.god.

09.03.2019.god.

12.04.2019.god.

13.04.2019.god.

10.05.2019.god.

11.05.2019.god.

Petak

Subota

Petak

Subota

Petak

Subota

15:00 – 16:00 h

11:00 – 12:00 h

15:00 – 16:00 h

10:00 – 11:00 h

15:00 – 16:00 h

10:00 – 11:00 h

Kabinet saobraćaja

Saobraćajna psihologija*

Doc.dr Nermin Mulaosmanović

Predavanja su održana u zimskom semestru*

Predmeti označeni * su izborni predmeti

 

V i VI semestar

 

Predmet

Profesor

Datum

Dan

Vrijeme

Kabinet

V SEMESTAR

Saobraćajna sredstva i infrastruktura

 

 

 

 

 

Metode istraživanja u saobraćaju

 

 

 

 

 

Korporativno upravljanje

 

 

 

 

 

VI SEMESTAR

Planiranje saobraćaja

 

 

 

 

 

Projektni menadžment

 

 

 

 

 

Spoljnotrgovinsko poslovanje

 

 

 

 

 

IZBORNI PREDMETI

Baze podataka*

Predavanja će biti održana u ljetnom semstru

Kvalitet usluga u saobraćaju*

 

 

 

 

 

Saobraćaj i životna sredina*

 

 

 

 

 

Predmeti označeni * su izborni predmeti

 

VII i VIII semestar

 

Predmet

Profesor

Datum

Dan

Vrijeme

Kabinet

VII SEMESTAR

Upravljanje saobraćajem

 

 

 

 

 

Strategijski menadžment

 

 

 

 

 

Menadžment

 

 

 

 

 

VIII SEMESTAR

Prevoz opasnog tereta

 

 

 

 

 

Bezbjednost u saobraćaju

 

 

 

 

 

Stručna praksa

 

 

 

 

 

IZBORNI PREDMETI

Ekspertni saobraćajni sistemi*

 

 

 

 

 

Aplikativni softver*

Predavanja će biti održana u ljetnom semestru

Saobraćajno pravo*

Predavanja će biti održana u ljetnom semestru

Predmeti označeni * su izborni predmeti