Tehnički fakultet

Studijski program – Menadžment u saobraćaju

*NAPOMENA:

Prilikom učitavanja rasporeda neophodan je „refresh (F5)“

Sve izmjene vezane za rasporeda pratite i na OGLASNOJ TABLI

Od ponuđena dva strana jezika student bira jedan

Od ponuđenih izbornih predmeta student polaže dva (jedan izborni za zimski, jedan izborni za ljetni semestar)

 

I i II semestar

 

Predmet

Profesor

Datum

Dan

Vrijeme

Kabinet

I SEMESTAR

Matematika

Prof.dr Radoslav Galić

12.10.2018.god.

22.10.2018.god.

08.11.2018.god.

22.11.2018.god.

06.12.2018.god.

     Petak

Ponedeljak

Četvrtak

Četvrtak

Četvrtak

10:00 – 13:00 h

10:00 – 13:00 h

10:00 – 13:00 h

10:00 – 13:00 h

10:00 – 13:00 h

Mali amfiteatar

Matematika (VJEŽBE)

Senad Hodžić, demonstrator

12.11.2018.god.

26.11.2018.god.

10.12.2018.god.

17.12.2018.god.

Ponedeljak

16:00 – 17:30 h

Veliki amfiteatar

Osnovi saobraćaja i transporta

Doc.dr Zijad Jagodić

06.10.2018.god.

20.10.2018.god.

03.11.2018.god.

17.11.2018.god.

01.12.2018.god.

15.12.2018.god.

Subota

14:00 – 16:00 h

14:00 – 16:00 h

14:00 – 16:00 h

14:00 – 16:00 h

13:00 – 14:00 h

13:00 – 14:00 h

Kabinet saobraćaja

Engleski jezik I

 

06.10.2018.god.

20.10.2018.god.

03.11.2018.god.

17.11.2018.god.

01.12.2018.god.

Subota

09:00 – 12:00 h

Veliki amfiteatar

Engleski jezik I (VJEŽBE)

Mr Alisa Memić, lektor

30.10.2018.god.

06.11.2018.god.

13.11.2018.god.

20.11.2018.god.

27.11.2018.god.

04.12.2018.god.

Utorak

13:00 – 14:00 h

Veliki amfiteatar

Njemački jezik I

Mr Mebrura Selić, lektor

08.10.2018.god.

15.10.2018.god.

22.10.2018.god.

29.10.2018.god.

05.11.2018.god.

12.11.2018.god.

19.11.2018.god.

26.11.2018.god.

03.12.2018.god.

10.12.2018.god.

Ponedjeljak

08:00 – 09:30 h

Mali amfiteatar

II SEMESTAR

Statističke metode

Doc.dr Slobodan Nićin

 

 

 

 

Tehnička mehanika

Doc.dr Enes Mujić

 

 

 

 

Elektrotehnika sa elektronikom

Prof.dr Halid Žigić

 

 

 

 

IZBORNI PREDMETI

Poznavanje robe u transportu*

Doc.dr Zijad Jagodić

 

 

 

 

Osnovi ekonomije*

Prof.dr Izet Banda

09.10.2018.god.

16.10.2018.god.

23.10.2018.god.

30.10.2018.god.

06.11.2018.god.

13.11.2018.god.

20.11.2018.god.

27.11.2018.god.

04.12.2018.god.

11.12.2018.god.

18.12.2018.god.

Utorak

10:00 – 12:00 h

Kabinet br. I

Sociologija*

 

Predavanja će biti održana u ljetnom semestru

Predmeti označeni * su izborni predmeti

 

 

III i IV semestar

 

Predmet

Profesor

Datum

Dan

Vrijeme

Kabinet

III SEMESTAR

Inženjersko crtanje

Doc.dr Enes Mujić

11.10.2018.god.

08.11.2018.god.

06.12.2018.god.

Četvrtak  

16:00 – 19:00 h

16:00 – 19:00 h

16:00 – 18:00 h

Kabinet saobraćaja

Marketing u saobraćaju

Prof.dr Miodrag Tojagić

24.10.2018.god.

12.12.2018.god.

Srijeda

15:00 – 18:00 h

Kabinet saobraćaja

Engleski jezik II

 

06.10.2018.god.

20.10.2018.god.

03.11.2018.god.

17.11.2018.god.

01.12.2018.god.

Subota

12:30 – 15:30 h

Veliki amfiteatar

Engleski jezik II (VJEŽBE)

Mr Alisa Memić, lektor

30.10.2018.god.

06.11.2018.god.

13.11.2018.god.

20.11.2018.god.

27.11.2018.god.

04.12.2018.god.

Utorak

14:00 – 15:00 h

Veliki amfiteatar

Njemački jezik II

Mr Mebrura Selić, lektor

08.10.2018.god.

15.10.2018.god.

22.10.2018.god.

29.10.2018.god.

05.11.2018.god.

12.11.2018.god.

19.11.2018.god.

26.11.2018.god.

03.12.2018.god.

10.12.2018.god.

Ponedjeljak

09:30 – 11:00 h

Mali amfiteatar

IV SEMESTAR

Osnovi informatike

Prof.dr Halid Žigić

 

 

 

 

Projektovanje gradskih saobraćajnica

Prof.dr Mladen dobrić

 

 

 

 

Ekonomika preduzeća

Doc.dr Izet Banda

 

 

 

 

IZBORNI PREDMETI

Osnovi logistike*

Doc.dr Zlatko Kovačević

Predavanja će biti održana u ljetnom semestru

Osnovi drumskih saobraćajnica*

Prof.dr Mladen Dobrić

 

 

 

 

Saobraćajna psihologija*

Doc.dr Nermin Mulaosmanović

24.10.2018.god.

31.10.2018.god.

21.11.2018.god.

28.11.2018.god.

19.12.2018.god.

26.12.2018.god.

Srijeda

17:30 – 18:30 h

Kabinet br. I

Predmeti označeni * su izborni predmeti

 

V i VI semestar

 

Predmet

Profesor

Datum

Dan

Vrijeme

Kabinet

V SEMESTAR

Saobraćajna sredstva i infrastruktura

 

 

 

 

 

Metode istraživanja u saobraćaju

 

 

 

 

 

Korporativno upravljanje

 

 

 

 

 

VI SEMESTAR

Planiranje saobraćaja

 

 

 

 

 

Projektni menadžment

 

 

 

 

 

Spoljnotrgovinsko poslovanje

 

 

 

 

 

IZBORNI PREDMETI

Baze podataka*

Predavanja će biti održana u ljetnom semstru

Kvalitet usluga u saobraćaju*

 

 

 

 

 

Saobraćaj i životna sredina*

 

 

 

 

 

Predmeti označeni * su izborni predmeti

 

VII i VIII semestar

 

Predmet

Profesor

Datum

Dan

Vrijeme

Kabinet

VII SEMESTAR

Upravljanje saobraćajem

 

 

 

 

 

Strategijski menadžment

 

 

 

 

 

Menadžment

 

 

 

 

 

VIII SEMESTAR

Prevoz opasnog tereta

 

 

 

 

 

Bezbjednost u saobraćaju

 

 

 

 

 

Stručna praksa

 

 

 

 

 

IZBORNI PREDMETI

Ekspertni saobraćajni sistemi*

 

 

 

 

 

Aplikativni softver*

Predavanja će biti održana u ljetnom semestru

Saobraćajno pravo*

Predavanja će biti održana u ljetnom semestru

Predmeti označeni * su izborni predmeti