Ekonomski fakultet

Studijski program – Menadžment i preduzetništvo

*NAPOMENA:

Prilikom učitavanja rasporeda neophodan je „refresh (F5)“

Sve izmjene vezane za rasporeda pratite i na OGLASNOJ TABLI

Od ponuđena dva strana jezika student bira jedan

Od ponuđenih izbornih predmeta student polaže dva (jedan izborni za zimski, jedan izborni za ljetni semestar)

 

I i II semestar

 

Predmet

Profesor

Datum

Dan

Vrijeme

Kabinet

I SEMESTAR

Osnovi ekonomije Predavanja

Prof.dr Izet Banda

 

 

 

Kabinet br. I

Osnovi ekonomije Vježbe

Prof.dr Izet Banda

 

 

 

 

Matematika Predavanja

Prof.dr Radoslav Galić

 

 

 

Mali amfiteatar

Matematika Vježbe

Senad Hodžić, demonstrator

 

 

 

Mali amfiteatar

Engleski jezik I Predavanja

Doc.dr Valentina Budinčić

 

 

 

Veliki amfiteatar

Engleski jezik I Vježbe

Mr Alisa Memić, lektor

 

 

 

Veliki amfiteatar

Njemački jezik I Predavanja

Mr Mebrura Selić, lektor

 

 

 

Mali amfiteatar

Njemački jezik I Vježbe

Mr Mebrura Selić, lektor

 

 

 

 

II SEMESTAR

Makroekonomija Predavanja

 

 

Prof.dr Ferhat Čejvanović

04.03.2021.god.

11.03.2021.god.

18.03.2021.god.

01.04.2021.god.

09.04.2021.god.

15.04.2021.god.

22.04.2021.god.

Četvrtak

Četvrtak

Četvrtak

Četvrtak

Petak

Četvrtak

Četvrtak

15:00-17:15h

15:00-17:15h

15:00-17:15h

15:00-17:15h

15:00-17:15h

15:00-16:30h

15:00-17:15h

 

 

Kabinet br. I

Makroekonomija Vježbe

Prof.dr Ferhat Čejvanović

05.03.2021.

12.03.2021.

19.03.2021.

26.03.2021.

16.04.2021.

23.04.2021.

Petak

Petak

Petak

Petak

Petak

Petak

15.00-18.00h

15.00-18.00h

15.00-18.00h

15.00-18.00h

15.00-18.00h

15.00-18.00h

 

 

Kabinet br. I

Sociologija* Predavanja

Akademik prof.dr Zoran Milošević

15.03.2021.

19.04.2021.

26.04.2021.

10.05.2012.

17.05.2021.

21.05.2021.

24.05.2021.

Ponedeljak

Ponedeljak

Ponedeljak

Ponedeljak

Ponedeljak

Petak

Ponedeljak

13.00-17.00h

13.00-17.00h

09.00-14.00h

09.00-14.00h

09.00-14.00h

09.00-14.00h

09.00-14.00h

Veliki amfiteatar

Sociologija Vježbe

Akademik prof.dr Zoran Milošević

06.03.2021.

15.03.2021.

03.04.2021.

10.04.2021.

17.04.2021.

19.04.2021.

Subota

Ponedeljak

Subota

Subota

Subota

Ponedeljak

08.00-12.00h

08.00-09.00h

08.00-13.00h

08.00-13.00h

08.00-13.00h

08.00-09.00h

Veliki amfiteatar

Osnovi informatike Predavanja

Prof.dr Halid Žigić

10.03.2021.god.

17.03.2021.god.

24.03.2021.god.

31.03.2021.god.

07.04.2021.god.

14.04.2021.god.

21.04.2021.god.

28.04.2021.god.

05.05.2021.god.

12.05.2021.god.

19.05.2021.god.

26.05.2021.god.

02.06.2021.god.

Srijeda

Srijeda

Srijeda

Srijeda

Srijeda

Srijeda

Srijeda

Srijeda

Srijeda

Srijeda

Srijeda

Srijeda

Srijeda

10:00-12:00h

10:00-12:00h

10:00-12:00h

10:00-12:00h

10:00-12:00h

10:00-12:00h

10:00-12:00h

10:00-12:00h

10:00-12:00h

10:00-12:00h

10:00-12:00h

10:00-12:00h

10:00-12:00h

Kabinet informatike

Osnovi informatike

vježbe

Mr Smiljana Bijelović, asistent

06.03.2021.

13.03.2021.

20.03.2021.

27.03.2021.

10.04.2021.

17.04.2021.

Subota

Subota

Subota

Subota

Subota

Subota

15.00-19.00h

15.00-19.00h

15.00-19.00h

15.00-19.00h

15.00-19.00h

15.00-19.00h

Kabinet informatike

IZBORNI PREDMETI

Statističke metode* (Predavanja)

Doc.dr Lidija Vučičević

06.03.2021.god.

20.03.2021.god.

17.04.2021.god.

24.04.2021.god.

15.05.2021.god.

Subota

Subota

Subota

Subota

Subota

12:00-14:30h

09:00-14:30h

13:00-14:30h

13:00-14:30h

13:00-15:00h

Kabinet br. I

Statističke metode*

 

(Vježbe)

Doc.dr Lidija Vučičević

06.03.2021.god.

20.03.2021.god.

17.04.2021.god.

Subota

Subota

Subota

14.30-17.30h

14.30-17.30h

14.30-17.30h

Kabinet br. I

Preduzetništvo* Predavanja

Prof.dr Izet Banda

05.03.2021.god.

12.03.2021.god.

19.03.2021.god.

26.03.2021.god.

02.04.2021.god.

09.04.2021.god.

16.04.2021.god.

Petak

Petak

Petak

Petak

Petak

Petak

Petak

11:00 – 13:00h

11:00 – 13:00h

11:00 – 13:00h

11:00 – 13:00h

11:00 – 13:00h

11:00 – 13:00h

11:00 – 13:00h

Kabinet br. I

Preduzetništvo* Vježbe

Prof.dr Izet Banda

09.03.2021.

16.03.2021.

23.03.2021.

30.03.2021.

06.04.2021.

Utorak

Utorak

Utorak

Utorak

Utorak

09.00-12.00h

09.00-12.00h

09.00-12.00h

09.00-12.00h

09.00-12.00h

Kabinet br. I

Menadžment* Predavanja

Prof.dr Hariz Agić

Predavanje je održano u zimskom semestru

Menadžment* Vježbe

Prof.dr Hariz Agić

 

Predmeti označeni * su izborni predmeti

 

III i IV semestar

 

Predmet

Profesor

Datum

Dan

Vrijeme

Kabinet

III SEMESTAR

Računovodstvo Predavanja

Prof.dr Anka Bulatović

 

 

 

Kabinet br. III

Računovodstvo Vježbe

 

 

 

 

 

Međunarodna ekonomija Predavanja

Prof.dr Izet Banda

 

 

 

Kabinet br. I

Međunarodna ekonomija Vježbe

 

 

 

 

 

Engleski jezik II Predavanja

Doc.dr Valentina Budimčić

 

 

 

Veliki amfiteatar

Engleski jezik II Vježbe

Mr Alisa Memić, lektor

 

 

 

Veliki amfiteatar

Njemački jezik II Predavanja

Mr Mebrura Selić, lektor

 

 

 

Mali amfiteatar

Njemački jezik II Vježbe

 

 

 

 

 

IV SEMESTAR

Ekonomika preduzeća Predavanja

Prof.dr Ferhat Čejvanović

04.03.2021.god.

11.03.2021.god.

18.03.2021.god.

25.03.2021.god.

01.04.2021.god.

08.04.2021.god.

15.04.2021.god.

22.04.2021.god.

29.04.2021.god

Četvrtak

Četvrtak

Četvrtak

Četvrtak

Četvrtak

Četvrtak

Četvrtak

Četvrtak

Četvrtak

17:15-18:45h

17:15-18:45h

17:15-18:45h

17:15-18:45h

17:15-18:45h

17:15-18:45h

17:15-18:45h

16:15-18:45h

16:15-18:45h

Kabinet br. I

Ekonomika preduzeća Vježbe

Prof.dr Ferhat Čejvanović

05.03.2021.god.

12.03.2021.god.

19.03.2021.god.

26.03.2021.god.

02.04.2021.god.

09.04.2021.god.

16.04.2021.god.

Petak

Petak

Petak

Petak

Petak

Petak

Petak

12:00-15.00h

12:00-15.00h

12:00-15.00h

12:00-15.00h

12:00-15.00h

12:00-15.00h

12:00-15.00h

Kabinet br. I

Marketing Predavanja

Doc.dr Lidija Vučićević

06.03.2021.god.

20.03.2021.god.

27.03.2021.god.

03.04.2021.god.

17.04.2021.god.

15.05.2021.god.

22.05.2021.god.

Subota

Subota

Subota

Subota

Subota

Subota

Subota

09:30-12:30h

09:30-12:30h

09:30-11:45h

09:30-12:30h

09:30-12:30h

09:00-13:00h

09:00-13:00h

 

 

Kabinet br. I

Marketing Vježbe

Mr Marijana Džombić, viši asistent

02.03.2021.god.

09.03.2021.god.

16.03.2021.god.

23.03.2021.god.

30.03.2021.god.

06.04.2021.god.

13.04.2021.god.

20.04.2021.god.

27.04.2021.god.

04.05.2021.god.

Utorak

Utorak

Utorak

Utorak

Utorak

Utorak

Utorak

Utorak

Utorak

Utorak

17.00-19.00h

17.00-19.00h

17.00-19.00h

17.00-19.00h

17.00-19.00h

17.00-19.00h

17.00-19.00h

17.00-19.00h

17.00-19.00h

17.00-19.00h

 

Finansijsko izvještavanje  Predavanja

Prof.dr Anka Bulatović

10.03.2021.god.

17.03.2021.god.

24.03.2021.god.

14.04.2021.god.

28.04.2021.god.

05.05.2021.god.

12.05.2021.god.

19.05.2021.god.

26.05.2021.god.

Srijeda

Srijeda

Srijeda

Srijeda

Srijeda

Srijeda

Srijeda

Srijeda

Srijeda

10:00-13:00h

10:00-13:00h

10:00-13:00h

10:00-13:00h

10:00-13:00h

10:00-12:00h

10:00-12:00h

10:00-12:00h

10:00-12:00h

 

 

 

Kabinet br.III

Finansijsko izvještavanje Vježbe

Marijana Džombić, viši asistent

10.03.2021.god.

17.03.2021.god.

24.03.2021.god.

14.04.2021.god.

28.04.2021.god.

Srijeda

Srijeda

Srijeda

Srijeda

Srijeda

13:00-15.00h

13:00-15.00h

13:00-15.00h

13:00-15.00h

13:00-15.00h

 

IZBORNI PREDMETI

Projektni menadžment* Predavanja

Prof.dr Izet Banda

13.03.2021.god.

24.04.2021.god.

08.05.2021.god.

15.05.2021.god.

22.05.2021.god.

Subota

Subota

Subota

Subota

Subota

09:00 – 13:00h

09:00 – 13:00h

09:00 – 13:00h

13.00-15.00h

13.00-15.00h

Kabinet br. III

Projektni menadžment* Vježbe

Prof.dr Izet Banda

09.03.2021.

16.03.2021.

23.03.2021.

30.03.2021.

06.04.2021.

Utorak

Utorak

Utorak

Utorak

Utorak

12.00-15.00h

12.00-15.00h

12.00-15.00h

12.00-15.00h

12.00-15.00h

Kabinet br. III

Organizacija preduzeća* Predavanja

Prof.dr Ferhat Ćejvanović

Predavanje je održano u zimskom semestru

Organizacija preduzeća* Vježbe

 

 

Menadžment ljudskih resursa* Predavanja

Prof.dr Hariz Agić

02.03.2021.god.

09.03.2021.god.

16.03.2021.god.

23.03.2021.god.

30.03.2021.god.

20.04.2021.god.

18.05.2021.god.

Utorak

Utorak

Utorak

Utorak

Utorak

Utorak

Utorak

15:00-17:00h

15:00-17:00h

15:00-17:00h

15:00-17:00h

15:00-17:00h

15:00-17:00h

15:00-17:00h

 

Mali amfiteatar

Menadžment ljudskih resursa* Vježbe

Prof.dr Hariz Agić

15.03.2021.

30.03.2021.god.

19.04.2021.

26.04.2021.

03.05.2021.

10.05.2021.

Ponedjeljak

Utorak

Ponedjeljak

Ponedjeljak

Ponedjeljak

Ponedjeljak

17:00-19.00h

17:00-18:00h

16:00-19.00h

16:00-19.00h

16:00-19.00h

16:00-19.00h

 

Predmeti označeni * su izborni predmeti

 

V i VI semestar

 

Predmet

Profesor

Datum

Dan

Vrijeme

Kabinet

V SEMESTAR

Bankarstvo Predavanja

Prof.dr Anka Bulatović

 

 

 

Kabinet br. III

Bankarstvo Vježbe

 

 

 

 

 

Poslovne finansije Predavanja

Prof.dr Izet Banda

 

 

 

Kabinet br. I

Poslovne finansije Vježbe

 

 

 

 

 

Poslovno pravo Predavanja

Prof.dr Nenad Avramović

 

 

 

Sudnica

Poslovno pravo Vježbe

 

 

 

 

 

VI SEMESTAR

Međunarodno poslovno finansiranje Predavanja

 

 

 

Prof.dr Izet Banda

16.03.2021.god.

23.03.2021.god.

30.03.2021.god.

07.05.2021.god.

14.05.2021.god.

21.05.2021.god.

28.05.2021.god.

Utorak

Utorak

Utorak

Petak

Petak

Petak

Petak

12:00 - 15:00h

12:00 - 15:00h

12:00 - 15:00h

11:00 – 13:00 h

11:00 – 13:00 h

11:00 – 13:00 h

11:00 – 13:00 h

 

 

 

Kabinet br. I

Međunarodno poslovno finansiranje Vježbe

Prof.dr Izet Banda

16.03.2021.god.

23.03.2021.god.

30.03.2021.god.

18.05.2021.

22.05.2021.

25.05.2021.

29.05.2021.

08.06.2021.

Utorak

Utorak

Utorak

Utorak

Subota

Utorak

Subota

Utorak

15:00-16:00h

15:00-16:00h

15:00-16:00h

16.00-19.00h

08.00-10.00h

16.00-19.00h

08.00-10.00h

16.00-.19.00h

 

Menadžment u trgovini Predavanja

 

Prof.dr Izet Banda

06.03.2021.

13.03.2021.

20.03.2021.

08.05.2021.god.

15.05.2021.god.

22.05.2021.god.

Subota

Subota

Subota

Subota

Subota

Subota

11:00 – 15:00 h

11:00 – 15:00 h

11:00 – 15:00 h

11:00 – 15:00 h

11:00 – 13:00 h

11:00 – 13:00 h

 

Kabinet br. I

Menadžment u trgovini Vježbe

Prof.dr Izet Banda

03.03.2021.

10.03.2021.

17.03.2021.

24.03.2021.

31.03.2021.

Ponedjeljak

Ponedjeljak

Ponedjeljak

Ponedjeljak

Ponedjeljak

13.00-16.00h

13.00-16.00h

13.00-16.00h

13.00-16.00h

13.00-16.00h

 

Finansijska tržišta  Predavanja

 

 

Prof.dr Izet Banda

07.05.2021.god.

14.05.2021.god.

18.05.2021.

19.05.2021.

21.05.2021.god.

25.05.2021.

28.05.2021.god.

04.06.2021.god.

08.06.2021.

Petak

Petak

Utorak

Srijeda

Petak

Utorak

Petak

Petak

Utorak

09:00 – 11:00h

09:00 – 11:00h

12.00-14.00h

12.00-14.00h

09:00 – 11:00h

12.00-14.00h

09:00 – 11:00h

09:00 – 11:00h

12.00-14.00h

 

 

Kabinet br. I

Finansijska tržišta Vježbe

Mr Marijana Džombić, viši asistent

03.03.2021.

10.03.2021.

17.03.2021.

24.03.2021.

31.03.2021.

Ponedjeljak

Ponedjeljak

Ponedjeljak

Ponedjeljak

Ponedjeljak

16.00-19.00h

16.00-19.00h

16.00-19.00h

16.00-19.00h

16.00-19.00h

 

IZBORNI PREDMETI

Istraživanje tržišta* Predavanja

Prof.dr Izet Banda

16.04.2021.god.

23.04.2021.god.

18.05.2021.god.

19.05.2021.

25.05.2021.

26.05.2021.

08.06.2021.

Petak

Petak

Utorak

Srijeda

Utorak

Srijeda

Utorak

13:00 – 15:00 h

13:00 – 15:00 h

10.00-12.00h

10.00-12.00h

10.00-12.00h

10.00-12.00h

10.00-12.00h

Kabinet br. I

Istraživanje tržišta* Vježbe

Prof.dr Izet Banda

05.03.2021.god.

12.03.2021.god.

19.03.2021.god.

26.03.2021.god.

02.04.2021.god.

Petak

Petak

Petak

Petak

Petak

13:00-16:00h

13:00-16:00h

13:00-16:00h

13:00-16:00h

13:00-16:00h

Kabinet br. I

Marketing logistike* Predavanja

Doc.dr Mirsad Nalić

Predavanje je održano u zimskom semestru

Marketing logistike* Vježbe

 

 

Pravo osiguranja* Predavanja

Prof.dr Nenad Avramović

Predavanje je održano u zimskom semestru

Pravo osiguranja* Vježbe

Asim Bojić, vss

 

 

 

 

Predmeti označeni * su izborni predmeti

 

VII i VIII semestar

 

Predmet

Profesor

Datum

Dan

Vrijeme

Kabinet

VII SEMESTAR

Javne finansije Predavanja

Prof.dr Izet Banda

 

 

 

Kabinet br. I

Javne finansije Vježbe

 

 

 

 

 

Strategijski menadžment Predavanja

Prof.dr Izet Banda

 

 

 

Kabinet br. I

Strategijski menadžment Vježbe

 

 

 

 

 

Korporativno upravljanje Predavanja

Prof.dr Hariz Agić

 

 

 

Kabinet br. III

Korporativno upravljanje Vježbe

 

 

 

 

 

VIII SEMESTAR

Upravljačko računovodstvo Predavanja

 

 

Prof.dr Anka Bulatović

10.03.2021.god.

24.03.2021.god.

14.04.2021.god.

05.05.2021.god.

19.05.2021.god.

Srijeda

Srijeda

Srijeda

Srijeda

Srijeda

13:00-16:00h

13:00-16:00h

13:00-16:00h

13:00-16:00h

13:00-15:00h

 

 

Kabinet br. III

Upravljačko računovodstvo Vježbe

Marijana Džombić, viši asistent

06.03.2021.god.

13.03.2021.god.

20.03.2021.god.

27.03.2021.god.

03.04.2021.god.

Subota

Subota

Subota

Subota

Subota

16:00-19:00h

16:00-19:00h

16:00-19:00h

16:00-19:00h

16:00-19:00h

Kabinet br. III

Monetarna ekonomija Predavanja

Doc.dr Mirsad Nalić

10.03.2021.god.

24.03.2021.god.

14.04.2021.god.

28.04.2021.god.

06.05.2021.god

12.05.2021.god.

19.05.2021.god.

Srijeda

Srijeda

Srijeda

Srijeda

Srijeda

Srijeda

Srijeda

13:00-17:00h

13:00-17:00h

13:00-17:00h

13:00-17:00h

14:00-16:00h

14:00-15:00h

14:00-15:00h

Kabinet br. III

Monetarna ekonomija Vježbe

Doc.dr Mirsad Nalić

10.03.2021.god.

11.03.2021.god.

24.03.2021.god.

14.04.2021.god.

28.04.2021.god.

06.05.2021.god

12.05.2021.god.

Srijeda

Četvrtak

Srijeda

Srijeda

Srijeda

Srijeda

Srijeda

17:00-19:00h

09.00-14.00h

17:00-19:00h

17:00-19:00h

17:00-19:00h

16.00-19.00h

15.00-19.00h

Kabinet br. III

IZBORNI PREDMETI

Poreski sistem* Predavanja

Prof.dr Izet Banda

16.03.2021.god.

23.03.2021.god.

30.03.2021.god.

12.04.2021.

19.04.2021.

Utorak

Utorak

Utorak

Ponedjeljak

Ponedjeljak

14:00-17:00h

14:00-17:00h

14:00-17:00h

14:00-17:00h

14:00-17:00h

Kabinet br. I

Poreski sistem* Vježbe

Prof.dr Izet Banda

16.03.2021.god.

23.03.2021.god.

30.03.2021.god.

12.04.2021.

19.04.2021.

26.04.2021.

Utorak

Utorak

Utorak

Ponedjeljak

Ponedjeljak

Ponedjeljak

17:00-19:00h

17:00-19:00h

17:00-19:00h

17:00-19:00h

17:00-19:00h

17:00-19:00h

 

Elektronsko poslovanje*Predavanja

Prof.dr Zvezdan Stojanović

Predavanje je održano u zimskom semestru

Elektronsko poslovanje* Vježbe

 

 

Ekonomika turizma* Predavanja

Prof.dr Izet Banda

Predavanje je održano u zimskom semestru

Ekonomika turizma*  Vježbe

 

 

Predmeti označeni * su izborni predmeti