Ekonomski fakultet

Studijski program – Menadžment i preduzetništvo

*NAPOMENA:

Prilikom učitavanja rasporeda neophodan je „refresh (F5)“

Sve izmjene vezane za rasporeda pratite i na OGLASNOJ TABLI

Od ponuđena dva strana jezika student bira jedan

Od ponuđenih izbornih predmeta student polaže dva (jedan izborni za zimski, jedan izborni za ljetni semestar)

 

I i II semestar

 

Predmet

Profesor

Datum

Dan

Vrijeme

Kabinet

I SEMESTAR

Osnovi ekonomije

Doc.dr Izet Banda

 

 

 

 

Matematika

Prof.dr Radoslav Galić

 

 

 

 

Matematika ( VJEŽBE )

Muamer Jagodić, demonstrator

 

 

 

 

Engleski jezik I

Doc.dr N.J.

 

 

 

 

Engleski jezik I ( VJEŽBE )

Mr Alisa Memić, lektor

 

 

 

 

Njemački jezik I

Mr Mebrura Selić, lektor

 

 

 

 

II SEMESTAR

Makroekonomija

Prof.dr Nevenka Nićin

08.03.2018.god.

05.04.2018.god.

10.05.2018.god.

02.06.2018.god.

Četvrtak

Četvrtak

Četvrtak

Subota

10:00 – 13:00 h

10:00 – 13:00 h

10:00 – 12:00 h

10:00 – 12:00 h

Kabinet br. III

Sociologija

Akademik prof.dr Zoran Milošević

07.03.2018.god.

14.03.2018.god.

21.03.2018.god.

28.03.2018.god.

04.04.2018.god.

11.04.2018.god.

18.04.2018.god.

25.04.2018.god.

09.05.2018.god.

16.05.2018.god.

Srijeda

13:30 – 15:30 h

Veliki amfiteatar

Osnovi informatike

Prof.dr Halid Žigić

07.03.2018.god.

14.03.2018.god.

21.03.2018.god.

28.03.2018.god.

04.04.2018.god.

11.04.2018.god.

18.04.2018.god.

25.04.2018.god.

09.05.2018.god.

16.05.2018.god.

Srijeda

10:00 – 12:00 h

Kabinet informatike

IZBORNI PREDMETI

Statističke metode*

Doc.dr Slobodan Nićin

16.03.2018.god.

29.03.2018.god.

19.04.2018.god.

17.05.2018.god.

24.05.2018.god.

Petak

Četvrtak

Četvrtak

Četvrtak

Četvrtak

14:00 – 18:00 h

10:00 – 14:00 h

10:00 – 14:00 h

10:00 – 14:00 h

10:00 – 14:00 h

Veliki amfiteatar

Preduzetništvo*

Doc.dr Izet Banda

06.03.2018.god.

13.03.2018.god.

20.03.2018.god.

27.03.2018.god.

03.04.2018.god.

10.04.2018.god.

17.04.2018.god.

08.05.2018.god.

15.05.2018.god.

22.05.2018.god.

Utorak

10:00 – 12:00 h

Kabinet br. I

Menadžment*

Prof.dr Hariz Agić

 

 

 

 

Predmeti označeni * su izborni predmeti

 

III i IV semestar

 

Predmet

Profesor

Datum

Dan

Vrijeme

Kabinet

III SEMESTAR

Računovodstvo

Prof.dr Nevenka Nićin

 

 

 

 

Međunarodna ekonomija

Doc.dr Izet Banda

 

 

 

 

Engleski jezik II

Doc.dr N.J.

 

 

 

 

Engleski jezik II (VJEŽBE)

Mr Alisa Memić, lektor

 

 

 

 

Njemački jezik II

Mr Mebrura Selić, lektor

 

 

 

 

IV SEMESTAR

Ekonomika preduzeća

Doc.dr Izet Banda

09.03.2018.god.

16.03.2018.god.

23.03.2018.god.

30.03.2018.god.

06.04.2018.god.

13.04.2018.god.

20.04.2018.god.

11.05.2018.god.

18.05.2018.god.

25.05.2018.god.

Petak

10:00 – 12:00 h

Kabinet br. I

Marketing

Prof.dr Nevenka Nićin

08.03.2018.god.

05.04.2018.god.

10.05.2018.god.

02.06.2018.god.

Četvrtak

Četvrtak

Četvrtak

Subota

13:00 – 15:00 h

13:00 – 15:00 h

12:00 – 15:00 h

12:00 – 15:00 h

Kabinet br. III

Finansijsko izvještavanje

Prof.dr Anka Bulatović

07.03.2018.god.

14.03.2018.god.

28.03.2018.god.

04.04.2018.god.

11.04.2018.god.

18.04.2018.god.

09.05.2018.god.

16.05.2018.god.

29.05.2018.god.

30.05.2018.god.

Srijeda

15:00 – 17:00 h

Kabinet br. III

IZBORNI PREDMETI

Projektni menadžment*

Doc.dr Šemsudin Dervić

24.03.2018.god.

07.04.2018.god.

12.05.2018.god.

Subota

10:00 – 12:00 h

Kabinet br. II

Organizacija preduzeća*

Doc.dr Izet Banda

 

 

 

 

Menadžment ljudskih resursa*

Prof.dr Hariz Agić

20.03.2018.god.

17.04.2018.god.

15.05.2018.god.

Utorak

16:00 – 18:00 h

Kabinet br. IV

Predmeti označeni * su izborni predmeti

 

V i VI semestar

 

Predmet

Profesor

Datum

Dan

Vrijeme

Kabinet

V SEMESTAR

Bankarstvo

Doc.dr Anka Bulatović

 

 

 

 

Poslovne finansije

Prof.dr Nevenka Nićin

 

 

 

 

Poslovno pravo

Prof.dr Nenad Avramović

 

 

 

 

VI SEMESTAR

Međunarodno poslovno finansiranje

Doc.dr Izet Banda

06.03.2018.god.

13.03.2018.god.

20.03.2018.god.

27.03.2018.god.

03.04.2018.god.

10.04.2018.god.

17.04.2018.god.

08.05.2018.god.

15.05.2018.god.

22.05.2018.god.

Utorak

12:00 – 14:00 h

Kabinet br. I

Menadžment u trgovini

Doc.dr Šemsudin Dervić

24.03.2018.god.

07.04.2018.god.

12.05.2018.god.

Subota

12:00 – 14:00 h

Kabinet br. II

Finansijsa tržišta

Prof.dr Nevenka Nićin

08.03.2018.god.

05.04.2018.god.

10.05.2018.god.

02.06.2018.god.

Četvrtak

Četvrtak

Četvrtak

Subota

15:00 – 16:00 h

Kabinet br. III

IZBORNI PREDMETI

Istraživanje tržišta*

Doc.dr Izet Banda

09.03.2018.god.

16.03.2018.god.

23.03.2018.god.

30.03.2018.god.

06.04.2018.god.

13.04.2018.god.

20.04.2018.god.

11.05.2018.god.

18.05.2018.god.

25.05.2018.god.

Petak

12:00 – 14:00 h

Kabinet br. I

Marketing logistike*

Doc.dr Izet Banda

 

 

 

 

Osiguranje*

Prof.dr Nenad Avramović

 

 

 

 

Predmeti označeni * su izborni predmeti

 

VII i VIII semestar

 

Predmet

Profesor

Datum

Dan

Vrijeme

Kabinet

VII SEMESTAR

Javne finansije

Doc.dr Izet Banda

 

 

 

 

Strategijski menadžment

Doc.dr Izet Banda

 

 

 

 

Korporativno upravljanje

Prof.dr Hariz Agić

 

 

 

 

VIII SEMESTAR

Upravljačko računovodstvo

Prof.dr Anka Bulatović

21.03.2018.god.

11.04.2018.god.

16.05.2018.god.

Srijeda

13:00 – 15:00 h

Kabinet br. III

Monetarna ekonomija

Doc.dr Slobodan Nićin

16.03.2018.god.

29.03.2018.god.

19.04.2018.god.

17.05.2018.god.

24.05.2018.god.

Petak

Četvrtak

Četvrtak

Četvrtak

Četvrtak

10:00 – 11:00 h

14:00 – 16:00 h

14:00 – 15:00 h

14:00 – 15:00 h

14:00 – 15:00 h

Veliki amfiteatar

IZBORNI PREDMETI

Poreski sistem*

Doc.dr Blanka Oršolić

24.03.2018.god.

28.04.2018.god.

12.05.2018.god.

Subota

13:00 – 15:00 h

Sudnica

Elektronsko poslovanje*

Prof.dr Zvezdan Stojanović

 

 

 

 

Ekonomika turizma*

Doc.dr Izet Banda

06.03.2018.god.

13.03.2018.god.

20.03.2018.god.

27.03.2018.god.

03.04.2018.god.

10.04.2018.god.

17.04.2018.god.

08.05.2018.god.

15.05.2018.god.

22.05.2018.god

Utorak

14:00 – 15:00 h

Kabinet br. I

Predmeti označeni * su izborni predmeti