Ekonomski fakultet

Studijski program – Menadžment i preduzetništvo

*NAPOMENA:

Prilikom učitavanja rasporeda neophodan je „refresh (F5)“

Sve izmjene vezane za rasporeda pratite i na OGLASNOJ TABLI

Od ponuđena dva strana jezika student bira jedan

Od ponuđenih izbornih predmeta student polaže dva (jedan izborni za zimski, jedan izborni za ljetni semestar)

 

I i II semestar

 

Predmet

Profesor

Datum

Dan

Vrijeme

Kabinet

I SEMESTAR

Osnovi ekonomije Predavanja

Prof.dr Izet Banda

12.10.2021.

19.10.2021.

26.10.2021.

02.11.2021.

09.11.2021.

16.11.2021.

23.11.2021.

30.11.2021.

07.12.2021.

14.12.2021.

21.12.2021.

22.12.2021.

28.12.2021.

29.12.2021.

30.12.2021.

 

 

 

 

 

 

 

Utorak

Utorak

Utorak

Utorak

Utorak

Utorak

Utorak

Utorak

Utorak

Utorak

Utorak

Srijeda

Utorak

Srijeda

Četvrtak

 

 

 

 

 

 

 

10.00-12.00

10.00-12.00

10.00-12.00

10.00-12.00

10.00-12.00

10.00-12.00

10.00-12.00

10.00-12.00

10.00-12.00

10.00-12.00

08.00-13.00

13.00-18.00

08.00-13.00

13.00-18.00

13.00-18.00

 

 

 

Kabinet br. I

Osnovi ekonomije Vježbe

Prof.dr Izet Banda

 

 

 

 

Matematika Predavanja

Prof.dr Radoslav Galić

13.10.2021.

20.10.2021.

27.10.2021.

10.11.2021.

17.11.2021.

08.12.2021.

15.12.2021.

20.12.2021.

22.12.2021.

27.12.2021.

29.12.2021.

30.12.2021.

 

 

Srijeda

Srijeda

Srijeda

Srijeda

Srijeda

Srijeda

Srijeda

Ponedjeljak

Srijeda

Ponedjeljak

Srijeda

Četvrtak

 

 

10.00-12.30

10.00-12.30

10.00-12.30

10.00-12.30

10.00-12.30

10.00-12.30

10.00-12.00

10.00-15.00

08.00-13.00

10.00-15.00

08.00-13.00

08.00-13.00

 

 

Mali amfiteatar

Matematika Vježbe

Senad Hodžić, demonstrator

04.11.2021.

18.11.2021.

02.12.2021.

10.12.2021.

16.12.2021.

17.12.2021.

18.12.2021.

23.12.2021.

24.12.2021.

27.12.2021.

 

 

 

 

 

Četvrtak

Četvrtak

Četvrtak

Petak

Četvrtak

Petak

Subota

Četvrtak

Petak

Ponedjeljak

 

 

 

 

 

 

17.00-19.00

17.00-19.00

17.00-19.00

09.00-13.30

16.00-19.00

09.00-13.30

15.00-17.15

12.00-17.15

09.00-13.30

08.00-13.15

 

 

Mali amfiteatar

Engleski jezik I Predavanja

Doc.dr Mirnes Avdić

09.10.2021

23.10.2021.

06.11.2021

20.11.2021.

04.12.2021.

11.15.2021.

18.12.2021.

25.12.2021.

Subota

09.00-12.00

09.00-12.00

09.00-12.00

09.00-12.00

09.00-12.00

09.00-12.00

09.00-12.00

09.00-10.30

Veliki amfiteatar

Engleski jezik I Vježbe

Doc.dr Mirnes Avdić

 

30.10.2021.

13.11.2021.

27.11.2021.

29.11.2021.

06.12.2021.

13.12.2021.

27.12.2021.

 

 

Subota

Subota

Subota

Ponedjeljak

Ponedjeljak

Ponedjeljak

Ponedjeljak

 

 

09.00-12.45

09.00-12.45

09.00-12.00

12.00-15.00

12.00-14.00

12.00-15.45

15.00-18.45

 

Veliki amfiteatar

Njemački jezik I Predavanja

Mr Mebrura Selić, lektor

 

11.10.2021.

18.10.2021.

25.10.2021.

01.11.2021.

08.11.2021.

15.11.2021.

22.11.2021.

29.11.2021.

06.12.2021.

13.12.2021.

20.12.2021.

27.12.2021.

 

 Ponedjeljak

16.00-17.30

16.00-17.30

16.00-17.30

16.00-17.30

16.00-17.30

16.00-17.30

16.00-17.30

16.00-17.30

16.00-17.30

16.00-17.30

14.00-17.45

14.00-17.45

Mali amfiteatar

Njemački jezik I Vježbe

Mr Mebrura Selić, lektor

 

 

 

 

II SEMESTAR

Makroekonomija Predavanja

 

 

Prof.dr Ferhat Čejvanović

 

 

Kabinet br. I

Makroekonomija Vježbe

Prof.dr Ferhat Čejvanović

 

 

Kabinet br. I

Sociologija* Predavanja

Akademik prof.dr Zoran Milošević

Veliki amfiteatar

Sociologija Vježbe

Akademik prof.dr Zoran Milošević

Veliki amfiteatar

Osnovi informatike Predavanja

Prof.dr Halid Žigić

 

 

Kabinet informatike

Osnovi informatike

vježbe

Mr Smiljana Bijelović, asistent

Kabinet informatike

IZBORNI PREDMETI

Statističke metode* (Predavanja)

Doc.dr Lidija Vučičević

Predavanja će se održati u ljetnom semestru

Kabinet br. I

Statističke metode*

 

(Vježbe)

Doc.dr Lidija Vučičević

Predavanja će se održati u ljetnom semestru

Kabinet br. I

Preduzetništvo* Predavanja

Prof.dr Izet Banda

Predavanja će se održati u ljetnom semestru

Kabinet br. I

Preduzetništvo* Vježbe

Prof.dr Izet Banda

Predavanja će se održati u ljetnom semestru

Kabinet br. I

Menadžment* Predavanja

Prof.dr Hariz Agić

 

 

 

12.10.2021.

19.10.2021.

02.11.2021.

09.11.2021.

16.11.2021.

23.11.2021.

30.11.2021.

07.12.2021.

14.12.2021.

21.12.2021.

28.12.2021.

 

 

 

 

Utorak

Utorak

Utorak

Utorak

Utorak

Utorak

Utorak

Utorak

Utorak

Utorak

Utorak

 

 

16.00-18.00

14.00-19.00

16.00-18.00

16.00-18.00

16.00-18.00

16.00-19.00

16.00-19.00

16.00-18.00

16.00-18.00

16.00-19.00

14.00-19.00

 

 

Menadžment* Predavanja

Prof.dr Hariz Agić

 

 

 

 

Predmeti označeni * su izborni predmeti

 

III i IV semestar

 

Predmet

Profesor

Datum

Dan

Vrijeme

Kabinet

III SEMESTAR

Računovodstvo Predavanja

Prof.dr Anka Bulatović

06.10.2021.

13.10.2021.

20.10.2021.

03.11.2021.

10.11.2021.

17.11.2021.

01.12.2021.

08.12.2021.

15.12.2021.

22.12.2021.

29.12.2021.

Srijeda

13.00-15.00

13.00-15.00

13.00-15.00

13.00-15.00

13.00-15.00

13.00-15.00

13.00-15.00

13.00-15.00

13.00-15.00

13.00-15.00

13.00-16.00

Kabinet br. III

Računovodstvo Vježbe

 

 

 

 

 

Međunarodna ekonomija Predavanja

Prof.dr Izet Banda

 

 

12.10.2021.

19.10.2021.

26.10.2021.

02.11.2021.

09.11.2021.

16.11.2021.

23.11.2021.

30.11.2021.

07.12.2021.

14.12.2021.

21.12.2021.

 

 

Utorak

Utorak

Utorak

Utorak

Utorak

Utorak

Utorak

Utorak

Utorak

Utorak

Utorak

13.00-15.00

13.00-15.00

13.00-15.00

13.00-15.00

13.00-15.00

13.00-15.00

13.00-15.00

13.00-15.00

13.00-15.00

13.00-15.00

13.00-15.00

Kabinet br. I

Međunarodna ekonomija Vježbe

 

 

 

 

 

Engleski jezik II Predavanja

Doc.dr Mirnes Avdić

09.10.2021

23.10.2021.

06.11.2021

20.11.2021.

Subota

12.30-15.30

12.30-15.30

12.30-15.30

12.30-14.45

Veliki amfiteatar

Engleski jezik II Vježbe

Doc. dr Mirnes Avdić

 

13.11.2021.

27.11.2021.

29.11.2021.

06.12.2021.

 

 

Subota

Subota

Ponedjeljak

Ponedjeljak

 

 

13.00-16.45

12.30-15.30

09.00-12.00

10.00-12.00

 

Veliki amfiteatar

Njemački jezik II Predavanja

Mr Mebrura Selić, lektor

11.10.2021.

18.10.2021.

25.10.2021.

01.11.2021.

08.11.2021.

15.11.2021.

22.11.2021.

29.11.2021. 

 Ponedjeljak

17.30-19.00

17.30-19.00

17.30-19.00

17.30-19.00

17.30-19.00

17.30-19.00

17.30-19.00

17.30-18.15

Mali amfiteatar

Njemački jezik II Vježbe

 

 

 

 

 

IV SEMESTAR

Ekonomika preduzeća Predavanja

Prof.dr Ferhat Čejvanović

Kabinet br. I

Ekonomika preduzeća Vježbe

Prof.dr Ferhat Čejvanović

Kabinet br. I

Marketing Predavanja

Doc.dr Lidija Vučićević

 

 

Kabinet br. I

Marketing Vježbe

Mr Marijana Džombić, viši asistent

 

Finansijsko izvještavanje  Predavanja

Prof.dr Anka Bulatović

 

 

 

 

 

 

Kabinet br.III

Finansijsko izvještavanje Vježbe

Marijana Džombić, viši asistent

.

 

IZBORNI PREDMETI

Projektni menadžment* Predavanja

Prof.dr Izet Banda

Predavanja će se održati u ljetnom semestru

Kabinet br. III

Projektni menadžment* Vježbe

Prof.dr Izet Banda

Predavanja će se održati u ljetnom semestru

Kabinet br. III

Organizacija preduzeća* Predavanja

Prof.dr Ferhat Ćejvanović

20.10.2021.

17.11.2021.

08.12.2021.

15.12.2021.

22.12.2021.

29.12.2021

Srijeda

17.00-18.30

17.00-18.30

17.30-18.00

16.45-18.00

16.45-18.00

16.45-18.00

 

Organizacija preduzeća* Vježbe

 

 

 

 

 

Menadžment ljudskih resursa* Predavanja

Prof.dr Hariz Agić

Predavanja će se održati u ljetnom semestru

 

Mali amfiteatar

Menadžment ljudskih resursa* Vježbe

Prof.dr Hariz Agić

Predavanja će se održati u ljetnom semestru

 

Predmeti označeni * su izborni predmeti

 

V i VI semestar

 

Predmet

Profesor

Datum

Dan

Vrijeme

Kabinet

V SEMESTAR

Bankarstvo Predavanja

Prof.dr Anka Bulatović

06.10.2021.

13.10.2021.

20.10.2021.

03.11.2021.

10.11.2021.

17.11.2021.

01.12.2021.

08.12.2021.

15.12.2021.

22.12.2021.

29.12.2021.

Srijeda

10.00-12.00

10.00-12.00

10.00-12.00

10.00-12.00

10.00-12.00

10.00-12.00

10.00-12.00

10.00-12.00

10.00-12.00

10.00-12.00

09.00-12.00

Kabinet br. III

Bankarstvo Vježbe

 

 

 

 

 

Poslovne finansije Predavanja

Prof.dr Izet Banda

16.10.2021.

23.10.2021.

30.10.2021.

06.11.2021.

13.11.2021.

20.11.2021.

27.11.2021.

04.12.2021.

11.12.2021.

18.12.2021.

25.12.2021.

Subota

10.00-12.00

10.00-12.00

10.00-12.00

10.00-12.00

10.00-12.00

10.00-12.00

10.00-12.00

10.00-12.00

10.00-12.00

10.00-12.00

09.00-12.00

Kabinet br. I

Poslovne finansije Vježbe

 

 

 

 

 

Poslovno pravo Predavanja

Prof.dr Nenad Avramović

 

26.10.2021.

01.11.2021.

15.11.2021.

22.11.2021.

06.12.2021.

13.12.2021.

20.12.2021.

 

Utorak

Ponedjeljak

Ponedjeljak

Ponedjeljak

Ponedjeljak

Ponedjeljak

Ponedjeljak

 

 

13.45-15.15

13.45-15.15

13.45-15.15

13.45-15.15

13.45-15.15

13.45-15.15

13.45-16.00

 

 

Sudnica

Poslovno pravo Vježbe

 

 

 

 

 

VI SEMESTAR

Međunarodno poslovno finansiranje Predavanja

 

 

 

Prof.dr Izet Banda

 

 

 

Kabinet br. I

Međunarodno poslovno finansiranje Vježbe

Prof.dr Izet Banda

 

Menadžment u trgovini Predavanja

 

Prof.dr Izet Banda

 

 

Kabinet br. I

Menadžment u trgovini Vježbe

Prof.dr Izet Banda

 

Finansijska tržišta  Predavanja

 

 

Prof.dr Izet Banda

 

 

Kabinet br. I

Finansijska tržišta Vježbe

Mr Marijana Džombić, viši asistent

 

IZBORNI PREDMETI

Istraživanje tržišta* Predavanja

Prof.dr Izet Banda

Predavanja će se održati u ljetnom semestru

Kabinet br. I

Istraživanje tržišta* Vježbe

Prof.dr Izet Banda

Predavanja će se održati u ljetnom semestru

Kabinet br. I

Marketing logistike* Predavanja

Doc.dr Mirsad Nalić

 

13.10.2021.

20.10.2021.

27.10.2021.

03.11.2021.

10.11.2021.

17.11.2021.

24.11.2021.

01.12.2021.

08.12.2021.

Srijeda

Srijeda

Srijeda

Srijeda

Srijeda

Srijeda

Srijeda

Srijeda

Srijeda

14.00-15.00

14.00-15.00

14.00-15.00

14.00-15.00

14.00-15.00

14.00-15.00

14.00-16.15

14.00-16.15

14.00-16.15

 

Marketing logistike* Vježbe

 

 

 

 

 

Pravo osiguranja* Predavanja

Prof.dr Nenad Avramović

 

 

 

12.10.2021.

26.10.2021.

01.11.2021.

15.11.2021.

06.12.2021.

14.12.2021.

21.12.2021.

 

 

 

 

Utorak

Utorak

Ponedjeljak

Ponedjeljak

Ponedjeljak

Utorak

Utorak

 

 

 

 

 

15.30-17.00

15.30-17.00

15.30-17.00

15.30-17.00

15.30-17.00

15.30-17.00

15.30-17.45

 

 

 

 

Pravo osiguranja* Vježbe

Prof.dr Nenad Avramović

 

 

 

 

 

 

 

 

Predmeti označeni * su izborni predmeti

 

VII i VIII semestar

 

Predmet

Profesor

Datum

Dan

Vrijeme

Kabinet

VII SEMESTAR

Javne finansije Predavanja

Prof.dr Izet Banda

.

Kabinet br. I

Javne finansije Vježbe

 

 

 

 

 

Strategijski menadžment Predavanja

Prof.dr Izet Banda

Kabinet br. I

Strategijski menadžment Vježbe

 

 

 

 

 

Korporativno upravljanje Predavanja

Prof.dr Hariz Agić

Kabinet br. III

Korporativno upravljanje Vježbe

 

 

 

 

 

VIII SEMESTAR

Upravljačko računovodstvo Predavanja

 

 

Prof.dr Anka Bulatović

 

 

Kabinet br. III

Upravljačko računovodstvo Vježbe

Marijana Džombić, viši asistent

Kabinet br. III

Monetarna ekonomija Predavanja

Doc.dr Mirsad Nalić

 

Kabinet br. III

Monetarna ekonomija Vježbe

Doc.dr Mirsad Nalić

Kabinet br. III

IZBORNI PREDMETI

Poreski sistem* Predavanja

Prof.dr Izet Banda

Predavanja će se održati u ljetnom semestru

Kabinet br. I

Poreski sistem* Vježbe

Prof.dr Izet Banda

Predavanja će se održati u ljetnom semestru

 

Elektronsko poslovanje*Predavanja

Prof.dr Zvezdan Stojanović

 

Elektronsko poslovanje*Vježbe

Prof.dr Zvezdan Stojanović

 

 

 

 

Ekonomika turizma* Predavanja

Prof.dr Izet Banda

 

 

 

Ekonomika turizma*  Vježbe

 

 

 

 

 

Predmeti označeni * su izborni predmeti