Fakultet političkih nauka

Studijski program – Međunarodni odnosi i diplomatija

*NAPOMENA:

Prilikom učitavanja rasporeda neophodan je „refresh (F5)“

Sve izmjene vezane za rasporeda pratite i na OGLASNOJ TABLI

Od ponuđena dva strana jezika student bira jedan

Od ponuđenih izbornih predmeta student polaže dva (jedan izborni za zimski, jedan izborni za ljetni semestar)

 

 

I i II semestar

PREDMET

PROFESOR

DATUM

DAN

VRIJEME

KABINET

I SEMESTAR

Uvod u političke nauke (Predavanja)

Prof.dr Kemal Brkić

 

 

 

Sudnica

Uvod u političke nauke

(Vježbe)

 

 

 

 

 

Uvod u pravo

(Predavanja)

Doc.dr Albina Fazlović

 

 

 

Sudnica

Uvod u pravo

(Vježbe)

 

 

 

 

 

Engleski jezik I

(Predavanja)

Doc.dr Mirnes Avdić

 

 

 

Mali amfiteatar

Engleski jezik I

(Vježbe)

Mr. Alisa Memić, lektor

 

 

 

Mali amfiteatar

Njemački jezik I

(Predavanja)

Mr Vahid Puškarević, lektor

 

 

 

Mali amfiteatar

Njemački jezik I

(Vježbe)

 

 

 

 

 

II SEMESTAR

Sociologija*

(Predavanja)

Prof. dr Edhem Muftić

 

 

 

Veliki amfiteatar

Sociologija

(Vježbe)

Prof. dr Edhem Muftić

 

 

 

 

Istorija političkih teorija

(Predavanja)

 

 

 

 

Sudnica

Istorija političkih teorija

(Vježbe)

 

 

 

 

 

Uvod u filozofiju

(Predavanja)

Prof.dr Kemal Brkić

 

 

 

Sudnica

Uvod u filozofiju

(Vježbe)

Prof.dr Kemal Brkić

 

 

 

 

IZBORNI PREDMETI

Osnovi informatike*

(Predavanja)

Prof.dr Halid Žigić

 

 

 

 

Kabinet informatike

Osnovi informatike*

(Vježbe)

 

 

 

 

B/H/S jezici*

(Predavanja)

Doc.dr Izet Beširović

 

 

 

 

Kabinet br. IX

B/H/S jezici*

(Vježbe)

 

 

 

 

 

Osnovi ekonomije*

(Predavanja)

Prof.dr Izet Banda

 

 

 

Kabinet br. I

Osnovi ekonomije*

(Vježbe)

 

 

 

 

 

Predmeti označeni * su izborni predmeti

 

 

 

III i IV semestar

PREDMET

PROFESOR

DATUM

DAN

VRIJEME

KABINET

III SEMESTAR

Politička sociologija (Predavanja)

Akademik prof.dr Zoran Milošević

 

 

 

Kabinet br. VI

Politička sociologija

(Vježbe)

 

 

 

 

 

Ustavno pravo

(Predavanja)

Prof.dr Albina Fazlović

 

 

 

Sudnica

Ustavno pravo

(Vježbe)

Mr.sc Ervin Mujkić, viši asistent

 

 

 

Sudnica

Engleski jezik II

(Predavanja)

Doc.dr Mirnes Avdić

 

 

 

Mali amfiteatar

Engleski jezik II

(Vježbe)

Doc.dr Mirnes Avdić

 

 

 

Mali amfiteatar

Njemački jezik II (Predavanja)

Mr Vahid Puškarević, lektor

 

 

 

Kabinet br. VII

Njemački jezik II

(Vježbe)

Mr Vahid Puškarević, lektor

 

 

 

Kaabinet br. V

IV SEMESTAR

Savremena politička teorija (Predavanja )

 

 

 

 

Sudnica

Savremena politička teorija (Vježbe)

 

 

 

 

 

Uporedna politika

(Predavanja)

 

 

 

 

Sudnica

Uporedna politika

(Vježbe)

 

 

 

 

 

Geopolitika

(Predavanja)

Akademik prof.dr Zoran Milošević

 

 

 

Veliki amfiteatar

Geopolitika (Vježbe)

 

 

 

 

 

IZBORNI PREDMETI

Komunikacijske vještine*

(Predavanja)

Akademik prof.dr Zoran Milošević

 

 

 

 

Veliki amfiteatar

Komunikacijske vještine*

(Vježbe)

Akademik prof.dr Zoran Milošević

 

 

 

 

Akademsko pisanje sa kancelarijskim poslovanjem* (Predavanja)

Akademik prof.dr Zoran Milošević

 

 

 

Kabinet br. VI

Akademsko pisanje sa kancelarijskim poslovanjem*  (Vježbe)

 

 

 

 

 

Menadžment* (Predavanja)

Prof.dr Hariz Agić

 

 

 

Mali amfiteatar

Menadžment*

(Vježbe)

 

 

 

 

 

Predmeti označeni * su izborni predmeti

 

 

 

V i VI semestar

PREDMET

PROFESOR

DATUM

DAN

VRIJEME

KABINET

V SEMESTAR

Politička antropologija

(Predavanja)

Akademik prof.dr Zoran Milošević

 

 

 

Mali amfiteatar

Politička antropologija

(Vježbe)

 

 

 

 

 

Političke partije

(Predavanja)

Prof.dr Kemal Brkić

 

 

 

Sudnica

Političke partije

(Vježbe)

 

 

 

 

 

Osnovi teorije spoljne politike (Predavanja)

Prof.dr Kemal Brkić

 

 

 

Sudnica

Osnovi teorije spoljne politike  (Vježbe)

 

 

 

 

 

VI SEMESTAR

Pregovaranje

(Predavanja )

 

 

 

 

Sudnica

Pregovaranje

(Vježbe)

 

 

 

 

Sudnica

Međunarodni odnosi

(Predavanja )

Prof. dr Kemal Brkić

 

 

 

Sudnica

Međunarodni odnosi

(Vježbe)

 

 

 

 

Sudnica

Istorija diplomatije

(Predavanja )

Prof.dr Edin Ramić

 

 

 

Kabinet br. III

Istorija diplomatije

(Vježbe)

Prof.dr Edin Ramić

 

 

 

Kabinet br. III

IZBORNI PREDMETI

Marketing* 

(Predavanja )

Doc.dr Lidija Vučićević

 

 

 

Kabinet br. I

Marketing*

(Vježbe)

Mr Marijana Džombić, viši asistent

 

 

 

 

Preduzetništvo*

(Predavanja )

Prof..dr Izet Banda

 

 

 

Kabinet br. I

Preduzetništvo*

(Vježbe)

Prof..dr Izet Banda

 

 

 

 

Sociologija religije*

(Predavanja )

Akademik prof.dr Zoran Milošević

 

 

 

Mali amfiteatar

Sociologija religije*

(Vježbe)

 

 

 

 

 

Predmeti označeni * su izborni predmeti

 

 

 

VII i VIII semestar

PREDMET

PROFESOR

DATUM

DAN

VRIJEME

KABINET

VII SEMESTAR

Međunarodno javno pravo (Predavanja)

Prof.dr Nenad Avramović

 

 

 

Sudnica

Međunarodno javno pravo (Vježbe)

 

 

 

 

 

Diplomatski protokol (Predavanja)

Prof.dr Kemal Brkić

 

 

 

Kabinet br. IV

Diplomatski protokol

(Vježbe)

 

 

 

 

 

Diplomatsko i konzularno pravo i praksa (Predavanja)

Prof.dr Kemal Brkić

 

 

 

Kabinet br. IV

Diplomatsko i konzularno pravo i praksa (Vježbe)

 

 

 

 

 

VIII SEMESTAR

Uvod u diplomatiju i diplomatsku analizu (Predavanja )

 

 

 

 

Sudnica

Uvod u diplomatiju i diplomatsku analizu (Vježbe)

 

 

 

 

 

Spoljna i bezbjednosna politika EU i Evroazije (Predavanja )

Prof.dr Kemal Brkić

 

 

 

Sudnica

Spoljna i bezbjednosna politika EU i Evroazije (Vježbe)

Prof.dr Kemal Brkić

 

 

 

 

IZBORNI PREDMETI

Političko ponašanje*

(Predavanja )

 

 

 

 

Sudnica

Političko ponašanje*

(Vježbe)

 

 

 

 

 

Svjetska istorija poslije 1945* (Predavanja )

Prof.dr Edin Ramić

 

 

 

Kabinet br. III

Svjetska istorija poslije 1945*

(Vježbe)

Prof.dr Edin Ramić

 

 

 

 

Politička kultura*

(Predavanja )

Akademik prof.dr Zoran Milošević

 

 

 

Mali amfiteatar

Politička kultura*

(Vježbe)

 

 

 

 

 

Predmeti označeni * su izborni predmeti