Fakultet političkih nauka

Studijski program – Međunarodni odnosi i diplomatija

*NAPOMENA:

Prilikom učitavanja rasporeda neophodan je „refresh (F5)“

Sve izmjene vezane za rasporeda pratite i na OGLASNOJ TABLI

Od ponuđena dva strana jezika student bira jedan

Od ponuđenih izbornih predmeta student polaže dva (jedan izborni za zimski, jedan izborni za ljetni semestar)

 

I i II semestar

 

Predmet

Profesor

Datum

Dan

Vrijeme

Kabinet

I SEMESTAR

Uvod u političku teoriju

Prof.dr Dragan Tančić

27.10.2018.god.

24.11.2018.god.

22.12.2018.god.

Subota

10:00 – 12:00 h

Sudnica

Uvod u pravo

 

26.10.2018.god.

02.11.2018.god.

17.11.2018.god.

08.12.2018.god.

22.12.2018.god

Petak

Petak

Subota

Subota

Subota

13:00 – 14:30 h

13:00 – 14:30 h

12:30 – 14:00 h

12:30 – 14:00 h

12:30 – 14:00 h

Sudnica

Engleski jezik I

 

06.10.2018.god.

20.10.2018.god.

03.11.2018.god.

17.11.2018.god.

01.12.2018.god.

Subota

09:00 – 12:00 h

Veliki amfiteatar

Engleski jezik I ( VJEŽBE )

Mr Alisa Memić, lektor

30.10.2018.god.

06.11.2018.god.

13.11.2018.god.

20.11.2018.god.

27.11.2018.god.

04.12.2018.god.

Utorak

13:00 – 14:00 h

Veliki amfiteatar

Njemački jezik I

Mr Mebrura Selić, lektor

08.10.2018.god.

15.10.2018.god.

22.10.2018.god.

29.10.2018.god.

05.11.2018.god.

12.11.2018.god.

19.11.2018.god.

26.11.2018.god.

03.12.2018.god.

10.12.2018.god.

Ponedjeljak

08:00 – 09:30 h

Mali amfiteatar

II SEMESTAR

Sociologija

Akademik prof.dr Zoran Milošević

 

 

 

 

Istorija političkih teorija

Prof.dr Dragan Tančić

 

 

 

 

Uvod u filozofiju

Prof.dr Kemal Brkić

 

 

 

 

IZBORNI PREDMETI

Retorika*

Doc.dr Vesima Čičkušić

Predavanja će biti održana u ljetnom semestru

B/H/S jezici*

Doc.dr Jelena Vojinović - Kostić

27.10.2018.god.

10.11.2018.god.

Subota

10:00 – 12:00 h

Kabinet br.IV

Osnovi ekonomije*

Prof.dr Izet Banda

09.10.2018.god.

16.10.2018.god.

23.10.2018.god.

30.10.2018.god.

06.11.2018.god.

13.11.2018.god.

20.11.2018.god.

27.11.2018.god.

04.12.2018.god.

11.12.2018.god.

18.12.2018.god.

Utorak

10:00 – 12:00 h

Kabinet br. I

Predmeti označeni * su izborni predmeti

 

III i IV semestar

 

Predmet

Profesor

Datum

Dan

Vrijeme

Kabinet

III SEMESTAR

Politička sociologija

Akademik prof.dr Zoran Milošević

30.10.2018.god.

06.11.2018.god.

27.11.2018.god.

04.12.2018.god.

11.12.2018.god.

18.12.2018.god.

Utorak

10:00 – 11:00 h

Kabinet br. III

Ustavno pravo

 

26.10.2018.god.

02.11.2018.god.

10.11.2018.god.

17.11.2018.god.

01.12.2018.god.

15.12.2018.god.

Petak

Petak

Subota

Subota

Subota

Subota

14:30 – 16:00 h

14:30 – 16:00 h

14:30 – 17:30 h

09:30 – 12:30 h

09:30 – 12:30 h

09:30 – 12:30 h

Sudnica

Engleski jezik II

 

06.10.2018.god.

20.10.2018.god.

03.11.2018.god.

17.11.2018.god.

01.12.2018.god.

Subota

12:30 – 15:30 h

Veliki amfiteatar

Engleski jezik II (VJEŽBE)

Mr Alisa Memić, lektor

30.10.2018.god.

06.11.2018.god.

13.11.2018.god.

20.11.2018.god.

27.11.2018.god.

04.12.2018.god.

     Utorak

14:00 – 15:00 h

Veliki amfiteatar

Njemački jezik II

Mr Mebrura Selić, lektor

08.10.2018.god.

15.10.2018.god.

22.10.2018.god.

29.10.2018.god.

05.11.2018.god.

12.11.2018.god.

19.11.2018.god.

26.11.2018.god.

03.12.2018.god.

10.12.2018.god.

Ponedjeljak

09:30 – 11:00 h

Mali amfiteatar

IV SEMESTAR

Savremena politička teorija

Prof.dr Dragan Tančić

 

 

 

 

Uporedna politika

Prof.dr Dragan Tančić

 

 

 

 

Geopolitika

Akademik prof.dr Zoran Milošević

 

 

 

 

IZBORNI PREDMETI

Osnovi informatike*

Prof.dr Halid Žigić

Predavanja će biti održana u ljetnom semestru

Kancelarijsko poslovanje*

Prof.dr Kemal Brkić

10.10.2018.god.

17.10.2018.god.

24.10.2018.god.

31.10.2018.god.

07.11.2018.god.

14.11.2018.god.

21.11.2018.god.

28.11.2018.god.

05.12.2018.god.

12.12.2018.god.

19.12.2018.god.

26.12.2018.god.

Srijeda

10:00 – 12:00 h

Kabinet br. III

Menadžment*

Prof.dr Hariz Agić

09.10.2018.god.

23.10.2018.god.

30.10.2018.god.

06.11.2018.god.

20.11.2018.god.

27.11.2018.god.

04.12.2018.god.

11.12.2018.god.

18.12.2018.god.

25.12.2018.god.

Utorak

16:00 – 18:00 h

Mali amfiteatar

Predmeti označeni * su izborni predmeti

 

V i VI semestar

 

Predmet

Profesor

Datum

Dan

Vrijeme

Kabinet

V SEMESTAR

Politička antropologija

Akademik prof.dr Zoran Milošević

30.10.2018.god.

06.11.2018.god.

27.11.2018.god.

04.12.2018.god.

11.12.2018.god.

18.12.2018.god.

Utorak

11:00 – 12:00 h

Kabinet br. III

Političke partije

Prof.dr Dragan Tančić

27.10.2018.god.

24.11.2018.god.

22.12.2018.god.

Subota

12:00 – 14:00 h

Sudnica

Osnovi teorije spoljne politike

Prof.dr Dragan Tančić

27.10.2018.god.

24.11.2018.god.

22.12.2018.god.

Subota

14:00 – 16:00 h

Sudnica

VI SEMESTAR

Pregovaranje

Prof.dr Dragan Tančić

 

 

 

 

Međunarodni odnosi

Prof.dr Brano Miljuš

 

 

 

 

Istorija diplomatije

Prof.dr Edin Ramić

 

 

 

 

IZBORNI PREDMETI

Marketing*

Prof.dr Nevenka Nićin

Predavanja će biti održana u ljetnom semestru

Preduzetništvo*

Prof..dr Izet Banda

 

 

 

 

Sociologija religije*

Akademik prof.dr Zoran Milošević

30.10.2018.god.

06.11.2018.god.

27.11.2018.god.

04.12.2018.god.

11.12.2018.god.

18.12.2018.god.

Utorak

12:00 – 13:00 h

Kabinet br. III

Predmeti označeni * su izborni predmeti

 

VII i VIII semestar

 

Predmet

Profesor

Datum

Dan

Vrijeme

Kabinet

VII SEMESTAR

Međunarodno javno pravo

Prof.dr Nenad Avramović

22.11.2018.god.

Četvrtak

14:00 – 15:30 h

Sudnica

Diplomatski protokol

Prof.dr Brano Miljuš

27.10.2018.god.

24.11.2018.god.

22.12.2018.god.

 

Subota

 

 

09:00 – 11:00  h

 

Kabinet br.XI

Diplomatsko i konzularno pravo i praksa

Prof.dr Brano Miljuš

27.10.2018.god.

24.11.2018.god.

22.12.2018.god.

 

Subota

 

 

11:00 – 13:00 h

 

Kabinet br.XI

VIII SEMESTAR

Ekonomska diplomatija

Prof.dr Edin Ramić

 

 

 

 

Spoljna i bezbjednosna politika EU i Evroazije

Prof.dr Kemal Brkić

 

 

 

 

IZBORNI PREDMETI

Uvod u diplomatiju i diplomatska analiza*

Prof.dr Brano Miljuš

27.10.2018.god.

24.11.2018.god.

22.12.2018.god.

 

Subota

 

13:00 – 15:00 h

 

Kabinet br.XI

Svjetska istorija poslije 1945*

Prof.dr Edin Ramić

Predavanja će biti održana u ljetnom semestru

Politička kultura*

Akademik prof.dr Zoran Milošević

30.10.2018.god.

06.11.2018.god.

27.11.2018.god.

04.12.2018.god.

11.12.2018.god.

18.12.2018.god.

Utorak

13:00 – 14:00 h

Kabinet br. III

Predmeti označeni * su izborni predmeti