Medicinski fakultet

Studijski program – Medicina

*NAPOMENA:

Prilikom učitavanja rasporeda neophodan je „refresh (F5)“

Sve izmjene vezane za rasporeda pratite i na OGLASNOJ TABLI

Od ponuđenih izbornih predmeta student polaže dva (jedan izborni za zimski, jedan izborni za ljetni semestar)

 

I i II semestar

 

Predmet

Profesor

Datum

Dan

Vrijeme

Kabinet

I SEMESTAR

Anatomija I

Prof.dr Slobodan Marinković

 

 

 

 

Anatomija (VJEŽBE)

Prof.dr Slobodan Marinković

 

 

 

 

Fizika sa biofizikom

Prof.dr Jugoslav Stahov

 

 

 

 

Medicinska hemija

Prof.dr Ranka Kubiček

 

 

 

 

Uvod u medicinu i povijest medicine

Prof.dr Mithat Tabaković

 

 

 

 

Medicinski engleski jezik I

Doc.dr N.J.

 

 

 

 

Medicinski engleski jezik I

( VJEŽBE )

Mr Alisa Memić, lektor

 

 

 

 

II SEMESTAR

Anatomija II

Prof.dr Slobodan Marinković

07.03.2018.god.

14.03.2018.god.

21.03.2018.god.

28.03.2018.god.

24.04.2018.god.

08.05.2018.god.

15.05.2018.god.

22.05.2018.god.

Srijeda

Srijeda

Srijeda

Srijeda

Utorak

Utorak

Utorak

Utorak

09:00 – 13:00 h

09:00 – 13:00 h

09:00 – 13:00 h

09:00 – 13:00 h

09:00 – 13:00 h

09:00 – 13:00 h

09:00 – 12:00 h

09:00 – 12:00 h

Kabinet br. IV

Anatomija II (VJEŽBE)

Prof.dr Slobodan Marinković

07.03.2018.god.

14.03.2018.god.

21.03.2018.god.

28.03.2018.god.

24.04.2018.god.

08.05.2018.god.

15.05.2018.god.

22.05.2018.god.

Srijeda

Srijeda

Srijeda

Srijeda

Utorak

Utorak

Utorak

Utorak

14:00 – 16:00 h

Kabinet anatomije

Medicinska biologija s humanom genetikom

Prof.dr Jasminka H. Halilović

08.03.2018.god.

15.03.2018.god.

22.03.2018.god.

29.03.2018.god.

05.04.2018.god.

12.04.2018.god.

26.04.2018.god.

03.05.2018.god.

10.05.2018.god.

17.05.2018.god.

24.05.2018.god.

31.05.2018.god.

Četvrtak

12:00 – 14:00 h

12:00 – 14:00 h

12:00 – 14:00 h

14:00 – 16:00 h

12:00 – 14:00 h

12:00 – 14:00 h

12:00 – 14:00 h

12:00 – 14:00 h

12:00 – 14:00 h

14:00 – 16:00 h

14:00 – 16:00 h

12:00 – 15:00 h

Veliki amfiteatar

Medicinska biologija s humanom genetikom (VJEŽBE)

Prof.dr Jasminka H.Halilović

09.03.2018.god.

16.03.2018.god.

30.03.2018.god.

13.04.2018.god.

27.04.2018.god.

11.05.2018.god.

18.05.2018.god.

25.05.2018.god.

Petak

13:00 – 15:00 h

Kabinet br. 7

(Mikroskopija)

Biohemija

Doc.dr Jasmina Gradaščević - Gubaljević

05.03.2018.god.

06.03.2018.god.

19.03.2018.god.

20.03.2018.god.

02.04.2018.god.

03.04.2018.god.

16.04.2018.god.

30.04.2018.god.

14.05.2018.god.

28.05.2018.god.

Ponedjeljak

Utorak

Ponedjeljak

Utorak

Ponedjeljak

Utorak

Ponedjeljak

Ponedjeljak

Ponedjeljak

ponedjeljak

09:00 – 13:00 h

Mali amfiteatar

Biohemija (VJEŽBE)

Doc.dr Jasmina Gradaščević - Gubaljević

05.03.2018.god.

06.03.2018.god.

19.03.2018.god.

20.03.2018.god.

02.04.2018.god.

03.04.2018.god.

16.04.2018.god.

30.04.2018.god.

14.05.2018.god.

28.05.2018.god.

Ponedjeljak

Utorak

Ponedjeljak

Utorak

Ponedjeljak

Utorak

Ponedjeljak

Ponedjeljak

Ponedjeljak

ponedjeljak

13:00 – 14:00 h

Laboratorija 2

Prva pomoć

Akademik prof.dr Rudika Gmajnić

04.04.2018.god.

11.04.2018.god.

18.04.2018.god.

25.04.2018.god.

09.05.2018.god.

16.05.2018.god.

23.05.2018.god.

30.05.2018.god.

Srijeda

13:00 – 15:00 h

Mali amfiteatar

IZBORNI PREDMETI

Komunikacija u medicini

Prof.dr Adi Rifatbegović

 

 

 

 

Organizacija zdravstvene zaštite*

Akademik

prof.dr Rudika Gmajnić

07.03.2018.god.

04.04.2018.god.

11.04.2018.god.

18.04.2018.god.

25.04.2018.god.

09.05.2018.god.

16.05.2018.god.

23.05.2018.god.

30.05.2018.god.

Srijeda

10:00 – 12:00 h

Mali amfiteatar

Ekologija i zaštita životne sredine

Doc.dr Senka Samardžić

13.03.2018.god.

27.03.2018.god.

10.04.2018.god.

17.04.2018.god.

12.05.2018.god.

29.05.2018.god.

Utorak

Utorak

Utorak

Utorak

Subota

Utorak

10:00 – 12:00 h

10:00 – 12:00 h

10:00 – 12:00 h

10:00 – 12:00 h

08:00 – 16:00 h

10:00 – 14:00 h

Kabinet br. IV

Medicinska etika

Prof.dr Sanda Pribić

 

 

 

 

Predmeti označeni * su izborni predmeti

 

III i IV semestar

 

Predmet

Profesor

Datum

Dan

Vrijeme

Kabinet

III SEMESTAR

Histologija i embriologija I

 

13.03.2018.god.

27.03.2018.god.

10.04.2018.god.

17.04.2018.god.

29.05.2018.god.

Utorak

15:00 – 16:00 h

15:00 – 16:00 h

14:00 – 16:00 h

14:00 – 16:00 h

15:00 – 16:00 h

Kabinet br. IV

Neuroanatomija

 

 

 

 

 

Fiziologija I

 

 

 

 

 

Informatika s medicinskom statistikom

 

 

 

 

 

Medicinski engleski jezik II

 

 

 

 

 

Medicinski engleski jezik II

( VJEŽBE )

 

 

 

 

 

IV SEMESTAR

Histologija i embriologija II

 

 

 

 

 

Fiziologija II

Doc.dr Mustafa Tabaković

13.03.2018.god.

27.03.2018.god.

10.04.2018.god.

17.04.2018.god.

Utorak

16:00 – 18:00 h

Kabinet br. IV

Epidemiologija

 

 

 

 

 

Klinička propedeutika I

Prof.dr Mithat Tabaković

09.03.2018.god.

16.03.2018.god.

23.03.2018.god.

30.03.2018.god.

06.04.2018.god.

20.04.2018.god.

27.04.2018.god.

04.05.2018.god.

11.05.2018.god.

18.05.2018.god.

Petak

14:00 – 16:00 h

Kabine br. XI

Stručna praksa I

 

 

 

 

 

IZBORNI PREDMETI

Medicinska sociologija

Akademik prof.dr Zoran Milošević

07.03.2018.god.

14.03.2018.god.

21.03.2018.god.

28.03.2018.god.

04.04.2018.god.

11.04.2018.god.

18.04.2018.god.

25.04.2018.god.

09.05.2018.god.

16.05.2018.god.

Srijeda

13:30 – 15:30 h

Veliki amfiteatar

Zdravstveno pravo

Akademik prof.dr Nedeljko Stanković

07.03.2018.god.

Srijeda

14:00 – 15:00 h

Sudnica

Prevencija i rano otkrivanje raka

Prof.dr Sanda Pribić

 

 

 

 

Čitanje i pisanje naučnog rada

 

 

 

 

 

Predmeti označeni * su izborni predmeti

 

V i VI semestar

 

Predmet

Profesor

Datum

Dan

Vrijeme

Kabinet

V SEMESTAR

Patologija I

Prof.dr Zinaida Karasalihović

 

 

 

 

Mikrobiologija s parazitologijom

Prof.dr Jasminka H. Halilović

 

 

 

 

Farmakologija s toksikologijom I

Doc.dr Suada Keranović

 

 

 

 

Klinička propedeutika II

Prof.dr Mithat Tabaković

 

 

 

 

Medicinska psihologija

 

 

 

 

 

VI SEMESTAR

Patologija II

Prof.dr Zinaida Karasalihović

 

 

 

 

Patofiziologija

 

20.03.2018.god.

03.04.2018.god.

17.04.2018.god.

08.05.2018.god.

22.05.2018.god.

29.05.2018.god.

Utorak

15:00 – 16:00 h

Kabinet br. XI

Imunologija

Doc.dr Munevera Osmić

23.03.2018.god.

20.04.2018.god.

25.05.2018.god.

Petak

16:00 – 18:00 h

Kabinet br. III

Farmakologija s toksikologijom II

Doc.dr Suada Keranović

05.03.2018.god.

08.03.2018.god.

13.03.2018.god.

19.03.2018.god.

22.03.2018.god.

27.03.2018.god.

05.04.2018.god.

10.04.2018.god.

16.04.2018.god.

19.04.2018.god.

26.04.2018.god.

07.05.2018.god.

14.05.2018.god.

21.05.2018.god.

28.05.2018.god.

Ponedjeljak

Četvrtak

Utorak

Ponedjeljak

Četvrtak

Utorak

Četvrtak

Utorak

Ponedjeljak

Četvrtak

Četvrtak

Ponedjeljak

Ponedjeljak

Ponedjeljak

Ponedjeljak

16:00 – 18:00 h

Kabinet br. VI

Stručna praksa II

 

 

 

 

 

IZBORNI PREDMETI

Umijeće liječničke strukture I

 

 

 

 

 

Socijalno i zdravstveno zakonodavstvo

Prof.dr Rudika Gmajnić

07.03.2018.god.

14.03.2018.god.

21.03.2018.god.

28.03.2018.god.

Srijeda

13:00 – 16:00 h

Mali amfiteatar

Osnove laboratorijske dijagnostike

Prof.dr Mithat Tabaković

 

 

 

 

Gerijatrija

Prof.dr Nedima Kapidžić Bašić

 

 

 

 

Predmeti označeni * su izborni predmeti

 

VII i VIII semestar

 

Predmet

Profesor

Datum

Dan

Vrijeme

Kabinet

VII SEMESTAR

Interna medicina

 

 

 

 

 

Dermatovenerologija

 

 

 

 

 

Fizikalna medicina i rehabilitacija

 

 

 

 

 

Transfuziologija

 

 

 

 

 

Socijalna medicina

 

 

 

 

 

VIII SEMESTAR

Interna medicina

 

 

 

 

 

Infektologija

 

 

 

 

 

Neurologija

 

 

 

 

 

Psihijatrija

 

 

 

 

 

Sudska medicina

 

 

 

 

 

IZBORNI PREDMETI

Metodologija naučnog istraživanja

 

 

 

 

 

Zdravstveni menadžmant

 

 

 

 

 

Pacijenti s posbenim potrebama

 

 

 

 

 

Osnove stomatologije

 

 

 

 

 

Predmeti označeni * su izborni predmeti

 

IX i X semestar

 

Predmet

Profesor

Datum

Dan

Vrijeme

Kabinet

IX SEMESTAR

Hirurgija

 

 

 

 

 

Oftamologija

 

 

 

 

 

Ortopedija

 

 

 

 

 

Anesteziologija, reanimacija i intenzivno liječenje

 

 

 

 

 

X SEMESTAR

Hirurgija

 

 

 

 

 

Ginekologija i akušerstvo

 

 

 

 

 

Pedijatrija

 

 

 

 

 

Otorinolaringologija

 

 

 

 

 

IZBORNI PREDMETI

Umijeće liječničke struke II

 

 

 

 

 

Sportska medicina

 

 

 

 

 

Zdravlje u zajednici

 

 

 

 

 

Palijativna zdravstvena zaštita

 

 

 

 

 

Predmeti označeni * su izborni predmeti

 

XI i XII semestar

 

Predmet

Profesor

Datum

Dan

Vrijeme

Kabinet

XI SEMESTAR

Porodična medicina

 

 

 

 

 

Urgentna medicina

 

 

 

 

 

Medicina rada

 

 

 

 

 

Školska medicina

 

 

 

 

 

Onkologija

 

 

 

 

 

XII SEMESTAR

Klinički staž – porodična medicina

 

 

 

 

 

Klinički staž – interna medicina

 

 

 

 

 

Klinički staž – hitan prijem

 

 

 

 

 

Klinički staž – hirurgija

 

 

 

 

 

Klinički staž – pedijatrija

 

 

 

 

 

Klinički staž – ginekologija

 

 

 

 

 

IZBORNI PREDMETI

Organizacija zdravstvene zaštite

 

 

 

 

 

Zdravstvena ekonomika

 

 

 

 

 

Predmeti označeni * su izborni predmeti