Medicinski fakultet

Studijski program – Medicina

*NAPOMENA:

Prilikom učitavanja rasporeda neophodan je „refresh (F5)“

Sve izmjene vezane za rasporeda pratite i na OGLASNOJ TABLI

Od ponuđenih izbornih predmeta student polaže dva (jedan izborni za zimski, jedan izborni za ljetni semestar)

 

I i II semestar

 

Predmet

Profesor

Datum

Dan

Vrijeme

Kabinet

I SEMESTAR

Anatomija

Prof.dr Slobodan Marinković

Predavanja su održana u zimskom semestru*

Anatomija (VJEŽBE)

Prof.dr Slobodan Marinković

Fizika sa biofizikom

Prof.dr Jugoslav Stahov

Fizika sa biofizikom (VJEŽBE)

Prof.dr Jugoslav Stahov

Medicinska hemija

Prof.dr Ranka Kubiček

Medicinska hemija (VJEŽBE)

Prof.dr Ranka Kubiček

Uvod u medicinu i povijest medicine

Prof.dr Mithat Tabaković

Engleski jezik I

 

Engleski jezik I

( VJEŽBE )

Mr Alisa Memić, lektor

Njemački jezik I

Mr Mebrura Selić, lektor

II SEMESTAR

 

 

 

 

Anatomija

 

 

 

 

 

Prof.dr Slobodan Marinković

07.03.2019.god.

14.03.2019.god.

21.03.2019.god.

28.03.2019.god.

04.04.2019.god.

11.04.2019.god.

18.04.2019.god.

25.04.2019.god.

02.05.2019.god.

09.05.2019.god.

 

 

 

 

Četvrtak

 

 

 

 

09:00 – 12:00 h

 

 

 

 

Veliki amfiteatar

 

 

 

Anatomija (VJEŽBE)

 

07.03.2019.god.

14.03.2019.god.

21.03.2019.god.

28.03.2019.god.

04.04.2019.god.

11.04.2019.god.

18.04.2019.god.

25.04.2019.god.

02.05.2019.god.

09.05.2019.god.

 

 

 

 

Četvrtak

 

 

 

 

12:00 – 13:00 h

 

 

 

 

 

Medicinska biologija sa humanom genetikom

 

 

 

 

 

Prof.dr Jasminka H. Halilović

04.03.2019.god.

11.03.2019.god.

18.03.2019.god.

25.03.2019.god.

01.04.2019.god.

08.04.2019.god.

15.04.2019.god.

22.04.2019.god.

29.04.2019.god.

06.05.2019.god.

13.05.2019.god.

20.05.2019.god.

 

 

 

 

 

Ponedeljak

13:00 – 15:00 h

13:00 – 15:00 h

13:00 – 15:00 h

13:00 – 15:00 h 

13:00 – 15:00 h

13:00 – 15:00 h

13:00 – 16:00 h

13:00 – 16:00 h

13:00 – 16:00 h

13:00 – 16:00 h

13:00 – 16:00 h

13:00 – 16:00 h

 

 

 

 

Veliki amfiteatar

Medicinska biologija sa humanom genetikom (VJEŽBE)

 

 

Prof.dr Jasminka H. Halilović

18.03.2019.god.

01.04.2019.god.

15.04.2019.god.

29.04.2019.god.

06.05.2019.god.

 

 

Ponedeljak

 

 

 

11:30 – 13:00 h

 

 

Kabinet br. VII

 

Biohemija

 

Doc.dr Jasmina Gradaščević – Gubaljević

09.03.2019.god.

11.03.2019.god.

12.03.2019.god.

22.04.2019.god.

23.04.2019.god.

06.05.2019.god.

07.05.2019.god.

Subota

Ponedeljak

Utorak

Ponedeljak

Utorak

Ponedeljak

Utorak

09:00 – 15:00 h

16:00 – 19:00 h

16:00 – 19:00 h

16:00 – 19:00 h

16:00 – 19:00 h

16:00 – 19:00 h

16:00 – 19:00 h

 

 

 

 

Veliki amfiteatar

Biohemija (VJEŽBE)

Doc.dr Jasmina GradaščevićGubaljević

08.04.2019.god.

09.04.2019.god.

Ponedeljak

Utorak

 

16:00 – 19:00 h

16:00 – 19:00 h

 

 

Kabinet br. VII

 

 

 

Prva pomoć

 

 

 

 

Akademik prof.dr Rudika Gmajnić

06.03.2019.god.

13.03.2019.god.

20.03.2019.god.

27.03.2019.god.

03.04.2019.god.

10.04.2019.god.

17.04.2019.god.

24.04.2019.god.

15.05.2019.god.

22.05.2019.god.

 

 

 

 

 

Srijeda

 

 

 

 

 

13:00 – 14:00 h

 

 

 

 

 

Mali amfiteatar

IZBORNI PREDMETI

Komunikacija u medicini*

Prof dr. Adi Rifatbegović

 

 

 

 

 

 

 

Organizacija zdravstvene zaštite*

 

 

 

 

Akademik prof.dr Rudika Gmajnić

06.03.2019.god.

13.03.2019.god.

20.03.2019.god.

27.03.2019.god.

03.04.2019.god.

10.04.2019.god.

17.04.2019.god.

24.04.2019.god.

15.05.2019.god.

22.05.2019.god.

 

 

 

 

 

Srijeda

 

 

 

 

 

10:00 – 12:00 h

 

 

 

 

 

Mali amfiteatar

 

 

Ekologija i zaštita životne sredine*

 

 

Doc.dr Almir Šabović

14.03.2019.god.

21.03.2019.god.

04.04.2019.god.

18.04.2019.god.

25.04.2019.god.

09.05.2019.god.

Četvrtak

16:30 – 17:30 h

Kabinet br. XII

Medicinska etika*

Prof.dr Sanda Pribić

Predavanja su održana u zimskom semestru*

Predmeti označeni * su izborni predmeti

Student bira jedan od ponuđena dva strana jezika

 

III i IV semestar

 

Predmet

Profesor

Datum

Dan

Vrijeme

Kabinet

III SEMESTAR

Histologija i embriologija

Prof.dr Zinaida Karasalihović

Mr. Azra Sadiković, ass

Mr. Maja Konrad, ass

Predavanja su održana u zimskom semestru*

Histologija i embriologija (VJEŽBE)

 

Neuroanatomija

Prof.dr Slobodan Marinković

Neuroanatomija (VJEŽBE)

Prof.dr Slobodan Marinković

Fiziologija

Doc.dr Mustafa Tabaković

Informatika s medicinskom statistikom

Prof.dr Halid Žigić

Engleski jezik II

 

Engleski jezik II

( VJEŽBE )

Mr. Alisa Memić, lektor

Njemački jezik II

Mr Mebrura Selić, lektor

IV SEMESTAR

 

 

 

Histologija i embriologija

 

 

 

Prof.dr Zinaida Karasalihović

Mr. Azra Sadiković, ass

Mr. Maja Konrad, ass

12.03.2019.god.

19.03.2019.god.

26.03.2019.god.

02.04.2019.god.

09.04.2019.god.

16.04.2019.god.

23.04.2019.god.

30.04.2019.god.

07.05.2019.god.

14.05.2019.god.

 

 

 

 

 

Utorak

 

 

 

 

 

16:00 – 19:00 h

Kabinet br. IV

 

 

Histologija i embriologija (VJEŽBE)

 

 

 

Prof.dr Zinaida Karasalihović

Mr. Azra Sadiković, ass

Mr. Maja Konrad, ass

14.03.2019.god.

21.03.2019.god.

28.03.2019.god.

04.04.2019.god.

11.04.2019.god.

18.04.2019.god.

25.04.2019.god.

02.05.2019.god.

09.05.2019.god.

16.05.2019.god.

 

 

 

 

Četvrtak

 

 

 

 

15:00 – 19:00 h

 

 

 

 

Kabinet br. VII

 

 

 

Fiziologija

 

 

 

 

Doc.dr Mustafa Tabaković

04.03.2019.god.

11.03.2019.god.

18.03.2019.god.

25.03.2019.god.

01.04.2019.god.

11.04.2019.god.

18.04.2019.god.

25.04.2019.god.

06.05.2019.god.

13.05.2019.god.

 

 

 

 

Ponedeljak

 

 

 

 

15:00 – 18:00 h

Kabinet br. IV

 

 

 

Epidemiologija

 

 

 

 

Prof.dr Amer Čustović

08.03.2019.god.

15.03.2019.god.

22.03.2019.god.

29.03.2019.god.

05.04.2019.god.

12.04.2019.god.

19.04.2019.god.

26.04.2019.god.

03.05.2019.god.

10.05.2019.god.

 

 

 

 

Petak

 

 

 

 

16:00 – 18:00 h

 

 

 

 

Mali amfiteatar

 

 

 

Klinička propedeutika

 

 

 

 

Prof.dr Mithat Tabaković

15.03.2019.god.

22.03.2019.god.

05.04.2019.god.

12.04.2019.god.

19.04.2019.god.

26.04.2019.god.

03.05.2019.god.

10.05.2019.god.

17.05.2019.god.

24.05.2019.god.

 

 

 

 

Petak

 

 

 

 

11:00 – 13:00 h

Kabinet br. XI

Stručna praksa I

Dekan Medicinskog fakulteta

 

 

 

Kabinet br. XI

IZBORNI PREDMETI

Medicinska sociologija*

Akademik prof.dr Zoran Milošević

11.03.2019.god.

25.03.2019.god.

08.04.2019.god.

22.04.2019.god.

13.05.2019.god.

Ponedeljak

09:00 – 13:00 h

Veliki amfiteatar

 

 

Zdravstveno pravo*

 

 

Akademik prof.dr Nedeljko Stanković

20.03.2019.god.

10.04.2019.god.

17.04.2019.god.

15.05.2019.god.

22.05.2019.god.

29.05.2019.god

 

Srijeda

 

15:00 – 16:00 h

 

Sudnica

Prevencija i rano otkrivanje raka*

Prof.dr Sanda Pribić

Predavanja su održana u zimskom semestru*

Čitanje i pisanje naučnog rada*

Prof.dr Mithat Tabaković

Predavanja su održana u zimskom semestru*

Predmeti označeni * su izborni predmeti

Student bira jedan od ponuđena dva strana jezika

 

V i VI semestar

 

Predmet

Profesor

Datum

Dan

Vrijeme

Kabinet

V SEMESTAR

Patologija

Prof.dr Zinaida Karasalihović

 

 

 

 

Mikrobiologija s parazitologijom

Prof.dr Jasminka H. Halilović

 

 

 

 

Farmakologija s toksikologijom

Doc.dr Suad Keranović

 

 

 

 

Klinička propedeutika

Prof.dr Mithat Tabaković

 

 

 

 

Medicinska psihologija

Doc.dr Nermin Mulaosmanović

 

 

 

 

VI SEMESTAR

Patologija

Prof.dr Zinaida Karasalihović

 

 

 

 

Patofiziologija

Prof.dr Fahir Baraković

 

 

 

 

Imunologija

Doc.dr Munevera Osmić

 

 

 

 

Farmakologija s toksikologijom

Doc.dr Suad Keranović

 

 

 

 

Stručna praksa II

Dekan Medicinskog fakulteta

 

 

 

 

IZBORNI PREDMETI

Umijeće liječničke struke *

Akademik prof.dr Rudika Gmajnić

 

 

 

 

Socijalno i zdravstveno zakonodavstvo*

Akademik prof.dr Rudika Gmajnić

 

 

 

 

Osnove laboratorijske dijagnostike*

 

 

 

 

 

Gerijatrija*

Prof. dr Nedima Kapidžić Bašić

 

 

 

 

Predmeti označeni * su izborni predmeti

 

VII i VIII semestar

 

Predmet

Profesor

Datum

Dan

Vrijeme

Kabinet

VII SEMESTAR

Interna medicina

Prof.dr Mithat Tabaković

Predavanja su održana u zimskom semestru*

Dermatovenerologija

 

Fizikalna medicina i rehabilitacija

Prof.dr Nedima Kapidžić – Bašić

Transfuziologija

Prof.dr. Fahir Baraković

Socijalna medicina

Akademik prof.dr Rudika Gmajnić

VIII SEMESTAR

 

 

 

Interna medicina

 

 

 

 

Prof.dr Mithat Tabaković

14.03.2019.god.

28.03.2019.god.

04.04.2019.god.

11.04.2019.god.

18.04.2019.god.

25.04.2019.god.

02.05.2019.god.

09.05.2019.god.

16.05.2019.god.

23.05.2019.god.

 

 

 

 

Četvrtak

 

 

 

 

11:00 – 13:00 h

 

 

 

 

Kabinet br. XI

Infektologija

Prof.dr Dilista Piljić

13.03.2019.god.

17.04.2019.god.

Srijeda

16:00 – 19:00 h

Kabinet br. IV

 

Neurologija

 

06.05.2019.god.

13.05.2019.god.

20.05.2019.god.

Ponedeljak

 

15:00 – 17:0 h

 

Kabinet br. X

Psihijatrija

Doc.dr Rusmir Softić

08.03.2019.god.

22.03.2019.god.

19.04.2019.god.

 

Petak

 

17:00 – 19:00 h

 

Kabinet br. III

Sudska medicina

Prof.dr Zdenko Cihlarž

01.06.2019.god.

Subota

09:00 – 12:00 h

Sudnica

IZBORNI PREDMETI

Metodologija naučnog istraživanja*

Prof.dr Dževad Termiz

Predavanja su održana u zimskom semestru*

Zdravstveni menadžmant*

Prof.dr Hariz Agić

29.04.2019.god.

16.05.2019.god.

28.05.2019.god.

Ponedeljak

Utorak

Utorak

 

16:00 – 18:00 h

 

Kabinet br. IX

Pacijenti s posbenim potrebama*

Doc.dr Edisa Šljivić

Predavanja su održana u zimskom semestru*

Osnove stomatologije*

Doc.dr Dobrila Regoje

Predavanja su održana u zimskom semestru*

Predmeti označeni * su izborni predmeti

 

IX i X semestar

 

Predmet

Profesor

Datum

Dan

Vrijeme

Kabinet

IX SEMESTAR

Hirurgija

 

 

 

 

 

Oftamologija

 

 

 

 

 

Ortopedija

 

 

 

 

 

Anesteziologija, reanimacija i intenzivno liječenje

 

 

 

 

 

X SEMESTAR

Hirurgija

 

 

 

 

 

Ginekologija i akušerstvo

 

 

 

 

 

Pedijatrija

 

 

 

 

 

Otorinolaringologija

 

 

 

 

 

IZBORNI PREDMETI

Umijeće liječničke struke*

 

 

 

 

 

Sportska medicina*

 

 

 

 

 

Zdravlje u zajednici*

 

 

 

 

 

Palijativna zdravstvena zaštita*

 

 

 

 

 

Predmeti označeni * su izborni predmeti

 

XI i XII semestar

 

Predmet

Profesor

Datum

Dan

Vrijeme

Kabinet

XI SEMESTAR

Porodična medicina

 

 

 

 

 

Urgentna medicina

 

 

 

 

 

Medicina rada

 

 

 

 

 

 

 

Školska medicina

 

 

 

 

 

 

 

 

Onkologija

 

 

 

 

 

XII SEMESTAR

Klinički staž – porodična medicina

 

 

 

 

 

Klinički staž – interna medicina

 

 

 

 

 

Klinički staž – hitan prijem

 

 

 

 

 

Klinički staž – hirurgija

 

 

 

 

 

Klinički staž – pedijatrija

 

 

 

 

 

Klinički staž – ginekologija

 

 

 

 

 

IZBORNI PREDMETI

Hipokratova zakletva*

 

 

 

 

 

Zdravstvena ekonomika*

 

 

 

 

 

Predmeti označeni * su izborni predmeti