Medicinski fakultet

Studijski program – Medicina

*NAPOMENA:

Prilikom učitavanja rasporeda neophodan je „refresh (F5)“

Sve izmjene vezane za rasporeda pratite i na OGLASNOJ TABLI

Od ponuđenih izbornih predmeta student polaže dva (jedan izborni za zimski, jedan izborni za ljetni semestar)

 

I i II semestar

 

Predmet

Profesor

Datum

Dan

Vrijeme

Kabinet

I SEMESTAR

Anatomija

Prof.dr Slobodan Marinković

05.10.2018.god.

12.10.2018.god.

19.10.2018.god.

26.10.2018.god.

02.11.2018.god.

09.11.2018.god.

16.11.2018.god.

23.11.2018.god.

30.11.2018.god.

07.12.2018.god.

Petak

09:00 – 12:00 h

Veliki amfiteatar

Anatomija (VJEŽBE)

Prof.dr Slobodan Marinković

 

 

 

 

Fizika sa biofizikom

Prof.dr Jugoslav Stahov

09.10.2018.god.

16.10.2018.god.

23.10.2018.god.

30.10.2018.god.

06.11.2018.god.

13.11.2018.god.

20.11.2018.god.

27.11.2018.god.

04.12.2018.god.

11.12.2018.god.

18.12.2018.god.

Utorak

10:00 – 13:00 h

10:00 – 13:00 h

10:00 – 13:00 h

10:00 – 13:00 h

10:00 – 13:00 h

10:00 – 13:00 h

10:00 – 13:00 h

10:00 – 13:00 h

10:00 – 12:00 h

10:00 – 12:00 h

10:00 – 12:00 h

Veliki amfiteatar

Fizika sa biofizikom (VJEŽBE)

 

 

 

 

 

Medicinska hemija

Prof.dr Ranka Kubiček

08.10.2018.god.

15.10.2018.god.

22.10.2018.god.

29.10.2018.god.

05.11.2018.god.

12.11.2018.god.

19.11.2018.god.

26.11.2018.god.

03.12.2018.god.

10.12.2018.god.

Ponedjeljak

10:00 – 13:00 h

Kabinet br. I

Medicinska hemija (VJEŽBE)

 

 

 

 

 

Uvod u medicinu i povijest medicine

Prof.dr Mithat Tabaković

11.10.2018.god.

18.10.2018.god.

25.10.2018.god.

01.11.2018.god.

08.11.2018.god.

15.11.2018.god.

22.11.2018.god.

29.11.2018.god.

06.12.2018.god.

13.12.2018.god.

20.12.2018.god.

Četvrtak

10:00 – 12:00 h

Kabinet br. XI

Engleski jezik I

 

06.10.2018.god.

20.10.2018.god.

03.11.2018.god.

17.11.2018.god.

01.12.2018.god.

Subota

09:00 – 12:00 h

Veliki amfiteatar

Engleski jezik I

( VJEŽBE )

Mr Alisa Memić, lektor

 

 

 

 

Njemački jezik I

Mr Mebrura Selić, lektor

08.10.2018.god.

15.10.2018.god.

22.10.2018.god.

29.10.2018.god.

05.11.2018.god.

12.11.2018.god.

19.11.2018.god.

26.11.2018.god.

03.12.2018.god.

10.12.2018.god.

Ponedjeljak

08:00 – 09:30 h

Mali amfiteatar

II SEMESTAR

Anatomija

Prof.dr Slobodan Marinković

 

 

 

 

Anatomija (VJEŽBE)

 

 

 

 

 

Medicinska biologija sa humanom genetikom

Prof.dr Jasminka H. Halilović

 

 

 

 

Medicinska biologija sa humanom genetikom (VJEŽBE)

 

 

 

 

 

Biohemija

Doc.dr Jasmina Gradaščević – Gubaljević

 

 

 

 

Biohemija (VJEŽBE)

 

 

 

 

 

Prva pomoć

Akademik prof.dr Rudika Gmajnić

 

 

 

 

IZBORNI PREDMETI

Komunikacija u medicini*

Doc.dr Mufid Burgić

18.10.2018.god.

25.10.2018.god.

01.11.2018.god.

08.11.2018.god.

15.11.2018.god.

22.11.2018.god.

06.12.2018.god.

13.12.2018.god.

Četvrtak

16:00 – 17:30 h

16:00 – 17:30 h

16:00 – 17:30 h

16:00 – 17:30 h

16:00 – 17:30 h

16:00 – 17:30 h

16:00 – 19:00 h

16:00 – 19:00 h

Kabinet br. II

Organizacija zdravstvene zaštite*

Akademik prof.dr Rudika Gmajnić

Predavanja će biti održana u ljetnom semestru

Ekologija i zaštita životne sredine*

Doc.dr Senka Samardžić

Predavanja će biti održana u ljetnom semestru

Medicinska etika*

Prof.dr Sanda Pribić

10.10.2018.god.

17.10.2018.god.

24.10.2018.god.

07.11.2018.god.

14.11.2018.god.

21.11.2018.god.

28.11.2018.god.

05.12.2018.god.

12.12.2018.god.

19.12.2018.god.

Srijeda

12:00 – 14:00 h

Veliki amfiteatar

Predmeti označeni * su izborni predmeti

Student bira jedan od ponuđena dva strana jezika

 

III i IV semestar

 

Predmet

Profesor

Datum

Dan

Vrijeme

Kabinet

III SEMESTAR

Histologija i embriologija

Prof.dr Zinaida Karasalihović

Mr. Azra Sadiković, ass

Mr. Maja Konrad, ass

16.10.2018.god.

23.10.2018.god.

30.10.2018.god.

06.11.2018.god.

13.11.2018.god.

20.11.2018.god.

27.11.2018.god.

04.12.2018.god.

11.12.2018.god.

18.12.2018.god.

Utorak

16:00 – 19:00 h

Kabinet br. I

Histologija i embriologija (VJEŽBE)

 

 

 

 

 

Neuroanatomija

Prof.dr Slobodan Marinković

06.10.2018.god.

13.10.2018.god.

20.10.2018.god.

27.10.2018.god.

03.11.2018.god.

10.11.2018.god.

17.11.2018.god.

24.11.2018.god.

01.12.2018.god.

08.12.2018.god.

Subota

09:00 – 12:00 h

Kabinet anatomije

Neuroanatomija (VJEŽBE)

 

 

 

 

 

Fiziologija

Doc.dr Mustafa Tabaković

11.10.2018.god.

18.10.2018.god.

25.10.2018.god.

01.11.2018.god.

08.11.2018.god.

15.11.2018.god.

22.11.2018.god.

29.11.2018.god.

06.12.2018.god.

13.12.2018.god.

Četvrtak

16:00 – 19:00 h

Kabinet br. I

Informatika s medicinskom statistikom

Prof.dr Halid Žigić

10.10.2018.god.

17.10.2018.god.

21.10.2018.god.

31.10.2018.god.

07.11.2018.god.

14.11.2018.god.

21.11.2018.god.

28.11.2018.god.

05.12.2018.god.

12.12.2018.god.

Srijeda

13:00 – 15:00 h

Kabinet informatike

Engleski jezik II

 

06.10.2018.god.

20.10.2018.god.

03.11.2018.god.

17.11.2018.god.

01.12.2018.god.

Subota

12:30 – 15:30 h

Veliki amfiteatar

Engleski jezik II

( VJEŽBE )

Mr. Alisa Memić, lektor

 

 

 

 

Njemački jezik II

Mr Mebrura Selić, lektor

08.10.2018.god.

15.10.2018.god.

22.10.2018.god.

29.10.2018.god.

05.11.2018.god.

12.11.2018.god.

19.11.2018.god.

26.11.2018.god.

03.12.2018.god.

10.12.2018.god.

Ponedjeljak

09:30 – 11:00 h

Mali amfiteatar

IV SEMESTAR

Histologija i embriologija

Prof.dr Zinaida Karasalihović

Mr. Azra Sadiković, ass

Mr. Maja Konrad, ass

 

 

 

 

Histologija i embriologija (VJEŽBE)

 

 

 

 

 

Fiziologija

Doc.dr Mustafa Tabaković

 

 

 

 

Epidemiologija

Prof.dr Amer Čustović

 

 

 

 

Klinička propedeutika

Prof.dr Mithat Tabaković

 

 

 

 

Stručna praksa I

Dekan Medicinskog fakulteta

 

 

 

 

IZBORNI PREDMETI

Medicinska sociologija*

Akademik prof.dr Zoran Milošević

 

 

 

 

Zdravstveno pravo*

Akademik prof.dr Nedeljko Stanković

 

 

 

 

Prevencija i rano otkrivanje raka*

Prof.dr Sanda Pribić

10.10.2018.god.

17.10.2018.god.

24.10.2018.god.

07.11.2018.god.

14.11.2018.god.

21.11.2018.god.

28.11.2018.god.

05.12.2018.god.

12.12.2018.god.

19.12.2018.god.

Srijeda

10:00 – 12:00 h

Veliki amfiteatar

Čitanje i pisanje naučnog rada*

Prof.dr Mithat Tabaković

 

 

 

 

Predmeti označeni * su izborni predmeti

Student bira jedan od ponuđena dva strana jezika

 

V i VI semestar

 

Predmet

Profesor

Datum

Dan

Vrijeme

Kabinet

V SEMESTAR

Patologija

Prof.dr Zinaida Karasalihović

 

 

 

 

Mikrobiologija s parazitologijom

Prof.dr Jasminka H. Halilović

 

 

 

 

Farmakologija s toksikologijom

Doc.dr Suad Keranović

 

 

 

 

Klinička propedeutika

Prof.dr Mithat Tabaković

 

 

 

 

Medicinska psihologija

Doc.dr Nermin Mulaosmanović

 

 

 

 

VI SEMESTAR

Patologija

Prof.dr Zinaida Karasalihović

 

 

 

 

Patofiziologija

Prof.dr Fahir Baraković

 

 

 

 

Imunologija

Doc.dr Munevera Osmić

 

 

 

 

Farmakologija s toksikologijom

Doc.dr Suad Keranović

 

 

 

 

Stručna praksa II

Dekan Medicinskog fakulteta

 

 

 

 

IZBORNI PREDMETI

Umijeće liječničke struke *

Akademik prof.dr Rudika Gmajnić

 

 

 

 

Socijalno i zdravstveno zakonodavstvo*

Akademik prof.dr Rudika Gmajnić

 

 

 

 

Osnove laboratorijske dijagnostike*

???

 

 

 

 

Gerijatrija*

Prof. dr Nedima Kapidžić Bašić

 

 

 

 

Predmeti označeni * su izborni predmeti

 

VII i VIII semestar

 

Predmet

Profesor

Datum

Dan

Vrijeme

Kabinet

VII SEMESTAR

Interna medicina

Prof.dr Mithat Tabaković

11.10.2018.god.

18.10.2018.god.

25.10.2018.god.

01.11.2018.god.

08.11.2018.god.

15.11.2018.god.

22.11.2018.god.

29.11.2018.god.

06.12.2018.god.

13.12.2018.god.

20.12.2018.god.

Četvrtak

14:00 – 16:00 h

Kabinet br. XI

Dermatovenerologija

 

 

 

 

 

Fizikalna medicina i rehabilitacija

Prof.dr Nedima Kapidžić – Bašić

11.10.2018.god.

25.10.2018.god.

08.11.2018.god.

22.11.2018.god.

06.12.2018.god.

20.12.2018.god.

Četvrtak

13:00 – 14:00 h

Kabinet br. II

Transfuziologija

Doc.dr Sunita Ćustendil – Delić

19.10.2018.god.

08.11.2018.god.

06.12.2018.god.

Petak

Četvrtak

Četvrtak

16:00 – 18:00 h

Kabinet br. III

Socijalna medicina

Akademik prof.dr Rudika Gmajnić

10.10.2018.god.

17.10.2018.god.

24.10.2018.god.

07.11.2018.god.

14.11.2018.god.

21.11.2018.god.

28.11.2018.god.

05.12.2018.god.

12.12.2018.god.

19.12.2018.god.

Srijeda

16:00 – 17:00 h

Kabinet br. XI

VIII SEMESTAR

Interna medicina

Prof.dr Mithat Tabaković

 

 

 

 

Infektologija

Prof.dr Dilista Piljić

 

 

 

 

Neurologija

Prof.dr Omer Ibrahimagić

 

 

 

 

Psihijatrija

Doc.dr Rusmir Softić

 

 

 

 

Sudska medicina

 

 

 

 

 

IZBORNI PREDMETI

Metodologija naučnog istraživanja*

Prof.dr Dževad Termiz

 

 

 

 

Zdravstveni menadžmant*

???

 

 

 

 

Pacijenti s posbenim potrebama*

Doc.dr Edisa Šljivić

20.10.2018.god.

17.11.2018.god.

Subota

12:15 – 14:30 h

Kabinet br. II

Osnove stomatologije*

Doc.dr Dobrila Regoje

17.10.2018.god.

31.10.2018.god.

14.11.2018.god.

28.11.2018.god.

12.12.2018.god.

Srijeda

15:00 – 16:00 h

Mali amfiteatar

Predmeti označeni * su izborni predmeti

 

IX i X semestar

 

Predmet

Profesor

Datum

Dan

Vrijeme

Kabinet

IX SEMESTAR

Hirurgija

 

 

 

 

 

Oftamologija

 

 

 

 

 

Ortopedija

 

 

 

 

 

Anesteziologija, reanimacija i intenzivno liječenje

 

 

 

 

 

X SEMESTAR

Hirurgija

 

 

 

 

 

Ginekologija i akušerstvo

 

 

 

 

 

Pedijatrija

 

 

 

 

 

Otorinolaringologija

 

 

 

 

 

IZBORNI PREDMETI

Umijeće liječničke struke*

 

 

 

 

 

Sportska medicina*

 

 

 

 

 

Zdravlje u zajednici*

 

 

 

 

 

Palijativna zdravstvena zaštita*

 

 

 

 

 

Predmeti označeni * su izborni predmeti

 

XI i XII semestar

 

Predmet

Profesor

Datum

Dan

Vrijeme

Kabinet

XI SEMESTAR

Porodična medicina

 

 

 

 

 

Urgentna medicina

 

 

 

 

 

Medicina rada

 

 

 

 

 

Školska medicina

 

 

 

 

 

Onkologija

 

 

 

 

 

XII SEMESTAR

Klinički staž – porodična medicina

 

 

 

 

 

Klinički staž – interna medicina

 

 

 

 

 

Klinički staž – hitan prijem

 

 

 

 

 

Klinički staž – hirurgija

 

 

 

 

 

Klinički staž – pedijatrija

 

 

 

 

 

Klinički staž – ginekologija

 

 

 

 

 

IZBORNI PREDMETI

Hipokratova zakletva*

 

 

 

 

 

Zdravstvena ekonomika*

 

 

 

 

 

Predmeti označeni * su izborni predmeti