Medicinski fakultet

Studijski program – Medicina

*NAPOMENA:

Prilikom učitavanja rasporeda neophodan je „refresh (F5)“

Sve izmjene vezane za rasporeda pratite i na OGLASNOJ TABLI

Od ponuđenih izbornih predmeta student polaže dva (jedan izborni za zimski, jedan izborni za ljetni semestar)

 

I i II semestar

 

Predmet

Profesor

Datum

Dan

Vrijeme

Kabinet

I SEMESTAR

Anatomija

Prof.dr Slobodan Marinković

05.10.2018.god.

12.10.2018.god.

19.10.2018.god.

26.10.2018.god.

02.11.2018.god.

09.11.2018.god.

16.11.2018.god.

23.11.2018.god.

30.11.2018.god.

07.12.2018.god.

Petak

09:00 – 12:00 h

Veliki amfiteatar

Anatomija (VJEŽBE)

Prof.dr Slobodan Marinković

09.11.2018.god.

16.11.2018.god.

23.11.2018.god.

30.11.2018.god.

07.12.2018.god.

Petak

13:00 – 14:30 h

Kabinet anatomije

Fizika sa biofizikom

Prof.dr Jugoslav Stahov

09.10.2018.god.

16.10.2018.god.

23.10.2018.god.

02.11.2018.god.

06.11.2018.god.

13.11.2018.god.

20.11.2018.god.

27.11.2018.god.

04.12.2018.god.

11.12.2018.god.

18.12.2018.god.

Utorak

Utorak

Utorak

Petak

Utorak

Utorak

Utorak

Utorak

Utorak

Utorak

Utorak

10:00 – 13:00 h

10:00 – 13:00 h

10:00 – 13:00 h

12:00 – 15:00 h

10:00 – 13:00 h

10:00 – 13:00 h

10:00 – 13:00 h

10:00 – 13:00 h

10:00 – 12:00 h

10:00 – 12:00 h

10:00 – 12:00 h

Veliki amfiteatar

Fizika sa biofizikom (VJEŽBE)

Prof.dr Jugoslav Stahov

12.11.2018.god.

19.11.2018.god.

26.11.2018.god.

03.12.2018.god.

10.12.2018.god.

Ponedjeljak

14:00 – 15:30 h

Kabinet fizike

Medicinska hemija

Prof.dr Ranka Kubiček

08.10.2018.god.

15.10.2018.god.

22.10.2018.god.

29.10.2018.god.

05.11.2018.god.

12.11.2018.god.

19.11.2018.god.

26.11.2018.god.

03.12.2018.god.

10.12.2018.god.

Ponedjeljak

10:00 – 13:00 h

Kabinet br. I

Medicinska hemija (VJEŽBE)

Prof.dr Ranka Kubiček

01.11.2018.god.

08.11.2018.god.

15.11.2018.god.

22.11.2018.god.

29.11.2018.god.

06.12.2018.god.

13.12.2018.god.

20.12.2018.god.

27.11.2018.god.

Četvrtak

16:00 – 18:00 h

16:00 – 17:00 h

16:00 – 17:00 h

16:00 – 17:00 h

16:00 – 17:00 h

16:00 – 18:00 h

16:00 – 17:00 h

16:00 – 17:00 h

16:00 – 18:00 h

Kabinet br. I

Uvod u medicinu i povijest medicine

Prof.dr Mithat Tabaković

11.10.2018.god.

18.10.2018.god.

25.10.2018.god.

01.11.2018.god.

08.11.2018.god.

15.11.2018.god.

22.11.2018.god.

29.11.2018.god.

06.12.2018.god.

13.12.2018.god.

20.12.2018.god.

Četvrtak

11:00 – 13:00 h

Kabinet br. XI

Engleski jezik I

 

06.10.2018.god.

20.10.2018.god.

03.11.2018.god.

17.11.2018.god.

01.12.2018.god.

Subota

09:00 – 12:00 h

Veliki amfiteatar

Engleski jezik I

( VJEŽBE )

Mr Alisa Memić, lektor

30.10.2018.god.

06.11.2018.god.

13.11.2018.god.

20.11.2018.god.

27.11.2018.god.

04.12.2018.god.

Utorak

13:00 – 14:00 h

Veliki amfiteatar

Njemački jezik I

Mr Mebrura Selić, lektor

08.10.2018.god.

15.10.2018.god.

22.10.2018.god.

29.10.2018.god.

05.11.2018.god.

12.11.2018.god.

19.11.2018.god.

26.11.2018.god.

03.12.2018.god.

10.12.2018.god.

Ponedjeljak

08:00 – 09:30 h

Mali amfiteatar

II SEMESTAR

Anatomija

Prof.dr Slobodan Marinković

 

 

 

 

Anatomija (VJEŽBE)

 

 

 

 

 

Medicinska biologija sa humanom genetikom

Prof.dr Jasminka H. Halilović

 

 

 

 

Medicinska biologija sa humanom genetikom (VJEŽBE)

 

 

 

 

 

Biohemija

Doc.dr Jasmina Gradaščević – Gubaljević

 

 

 

 

Biohemija (VJEŽBE)

 

 

 

 

 

Prva pomoć

Akademik prof.dr Rudika Gmajnić

 

 

 

 

IZBORNI PREDMETI

Komunikacija u medicini*

Prof dr. Adi Rifatbegović

17.10.2018.god.

Srijeda

10:00 – 11:30 h

Kabinet br. II

Organizacija zdravstvene zaštite*

Akademik prof.dr Rudika Gmajnić

Predavanja će biti održana u ljetnom semestru

Ekologija i zaštita životne sredine*

Doc.dr Senka Samardžić

Predavanja će biti održana u ljetnom semestru

Medicinska etika*

Prof.dr Sanda Pribić

10.10.2018.god.

17.10.2018.god.

24.10.2018.god.

07.11.2018.god.

14.11.2018.god.

21.11.2018.god.

28.11.2018.god.

05.12.2018.god.

12.12.2018.god.

19.12.2018.god.

Srijeda

12:00 – 14:00 h

Veliki amfiteatar

Predmeti označeni * su izborni predmeti

Student bira jedan od ponuđena dva strana jezika

 

III i IV semestar

 

Predmet

Profesor

Datum

Dan

Vrijeme

Kabinet

III SEMESTAR

Histologija i embriologija

Prof.dr Zinaida Karasalihović

Mr. Azra Sadiković, ass

Mr. Maja Konrad, ass

16.10.2018.god.

23.10.2018.god.

30.10.2018.god.

06.11.2018.god.

13.11.2018.god.

20.11.2018.god.

27.11.2018.god.

04.12.2018.god.

11.12.2018.god.

18.12.2018.god.

Utorak

16:00 – 19:00 h

Kabinet br. I

Histologija i embriologija (VJEŽBE)

 

 

 

 

 

Neuroanatomija

Prof.dr Slobodan Marinković

06.10.2018.god.

13.10.2018.god.

20.10.2018.god.

27.10.2018.god.

03.11.2018.god.

10.11.2018.god.

17.11.2018.god.

24.11.2018.god.

01.12.2018.god.

08.12.2018.god.

Subota

09:00 – 12:00 h

Kabinet anatomije

Neuroanatomija (VJEŽBE)

Prof.dr Slobodan Marinković

09.11.2018.god.

16.11.2018.god.

23.11.2018.god.

30.11.2018.god.

07.12.2018.god.

Petak

13:00 – 14:30 h

Kabinet anatomije

Fiziologija

Doc.dr Mustafa Tabaković

11.10.2018.god.

18.10.2018.god.

25.10.2018.god.

01.11.2018.god.

08.11.2018.god.

15.11.2018.god.

22.11.2018.god.

29.11.2018.god.

06.12.2018.god.

13.12.2018.god.

Četvrtak

16:00 – 19:00 h

Kabinet br. I

Informatika s medicinskom statistikom

Prof.dr Halid Žigić

10.10.2018.god.

17.10.2018.god.

21.10.2018.god.

31.10.2018.god.

07.11.2018.god.

14.11.2018.god.

21.11.2018.god.

28.11.2018.god.

05.12.2018.god.

12.12.2018.god.

Srijeda

13:00 – 15:00 h

Kabinet informatike

Engleski jezik II

 

06.10.2018.god.

20.10.2018.god.

03.11.2018.god.

17.11.2018.god.

01.12.2018.god.

Subota

12:30 – 15:30 h

Veliki amfiteatar

Engleski jezik II

( VJEŽBE )

Mr. Alisa Memić, lektor

30.10.2018.god.

06.11.2018.god.

13.11.2018.god.

20.11.2018.god.

27.11.2018.god.

04.12.2018.god.

Utorak

14:00 – 15:00 h

Veliki amfiteatar

Njemački jezik II

Mr Mebrura Selić, lektor

08.10.2018.god.

15.10.2018.god.

22.10.2018.god.

29.10.2018.god.

05.11.2018.god.

12.11.2018.god.

19.11.2018.god.

26.11.2018.god.

03.12.2018.god.

10.12.2018.god.

Ponedjeljak

09:30 – 11:00 h

Mali amfiteatar

IV SEMESTAR

Histologija i embriologija

Prof.dr Zinaida Karasalihović

Mr. Azra Sadiković, ass

Mr. Maja Konrad, ass

 

 

 

 

Histologija i embriologija (VJEŽBE)

 

 

 

 

 

Fiziologija

Doc.dr Mustafa Tabaković

 

 

 

 

Epidemiologija

Prof.dr Amer Čustović

 

 

 

 

Klinička propedeutika

Prof.dr Mithat Tabaković

 

 

 

 

Stručna praksa I

Dekan Medicinskog fakulteta

 

 

 

 

IZBORNI PREDMETI

Medicinska sociologija*

Akademik prof.dr Zoran Milošević

 

 

 

 

Zdravstveno pravo*

Akademik prof.dr Nedeljko Stanković

 

 

 

 

Prevencija i rano otkrivanje raka*

Prof.dr Sanda Pribić

10.10.2018.god.

17.10.2018.god.

24.10.2018.god.

07.11.2018.god.

14.11.2018.god.

21.11.2018.god.

28.11.2018.god.

05.12.2018.god.

12.12.2018.god.

19.12.2018.god.

Srijeda

10:00 – 12:00 h

Veliki amfiteatar

Čitanje i pisanje naučnog rada*

Prof.dr Mithat Tabaković

 

 

 

 

Predmeti označeni * su izborni predmeti

Student bira jedan od ponuđena dva strana jezika

 

V i VI semestar

 

Predmet

Profesor

Datum

Dan

Vrijeme

Kabinet

V SEMESTAR

Patologija

Prof.dr Zinaida Karasalihović

 

 

 

 

Mikrobiologija s parazitologijom

Prof.dr Jasminka H. Halilović

 

 

 

 

Farmakologija s toksikologijom

Doc.dr Suad Keranović

 

 

 

 

Klinička propedeutika

Prof.dr Mithat Tabaković

 

 

 

 

Medicinska psihologija

Doc.dr Nermin Mulaosmanović

 

 

 

 

VI SEMESTAR

Patologija

Prof.dr Zinaida Karasalihović

 

 

 

 

Patofiziologija

Prof.dr Fahir Baraković

 

 

 

 

Imunologija

Doc.dr Munevera Osmić

 

 

 

 

Farmakologija s toksikologijom

Doc.dr Suad Keranović

 

 

 

 

Stručna praksa II

Dekan Medicinskog fakulteta

 

 

 

 

IZBORNI PREDMETI

Umijeće liječničke struke *

Akademik prof.dr Rudika Gmajnić

 

 

 

 

Socijalno i zdravstveno zakonodavstvo*

Akademik prof.dr Rudika Gmajnić

 

 

 

 

Osnove laboratorijske dijagnostike*

 

 

 

 

 

Gerijatrija*

Prof. dr Nedima Kapidžić Bašić

 

 

 

 

Predmeti označeni * su izborni predmeti

 

VII i VIII semestar

 

Predmet

Profesor

Datum

Dan

Vrijeme

Kabinet

VII SEMESTAR

Interna medicina

Prof.dr Mithat Tabaković

11.10.2018.god.

18.10.2018.god.

25.10.2018.god.

01.11.2018.god.

08.11.2018.god.

15.11.2018.god.

22.11.2018.god.

29.11.2018.god.

06.12.2018.god.

13.12.2018.god.

20.12.2018.god.

Četvrtak

14:00 – 16:00 h

Kabinet br. XI

Dermatovenerologija

 

 

 

 

 

Fizikalna medicina i rehabilitacija

Prof.dr Nedima Kapidžić – Bašić

25.10.2018.god.

08.11.2018.god.

22.11.2018.god.

06.12.2018.god.

20.12.2018.god.

Četvrtak

13:00 – 13:45 h

Kabinet br. II

Transfuziologija

Prof.dr. Fahir Baraković

25.10.2018.god.

08.11.2018.god.

06.12.2018.god.

Četvrtak

Četvrtak

Četvrtak

14:00 – 16:00 h

16:00 – 18:00 h

16:00 – 18:00 h

Kabinet br. III

Socijalna medicina

Akademik prof.dr Rudika Gmajnić

10.10.2018.god.

17.10.2018.god.

24.10.2018.god.

07.11.2018.god.

14.11.2018.god.

21.11.2018.god.

28.11.2018.god.

05.12.2018.god.

12.12.2018.god.

19.12.2018.god.

Srijeda

16:00 – 17:00 h

Kabinet br. XI

VIII SEMESTAR

Interna medicina

Prof.dr Mithat Tabaković

 

 

 

 

Infektologija

Prof.dr Dilista Piljić

 

 

 

 

Neurologija

 

 

 

 

 

Psihijatrija

Doc.dr Rusmir Softić

 

 

 

 

Sudska medicina

 

 

 

 

 

IZBORNI PREDMETI

Metodologija naučnog istraživanja*

Prof.dr Dževad Termiz

26.10.2018.god.

Petak

16:00 – 19:00 h

Sudnica

Zdravstveni menadžmant*

 

 

 

 

 

Pacijenti s posbenim potrebama*

Doc.dr Edisa Šljivić

20.10.2018.god.

17.11.2018.god.

Subota

12:15 – 14:30 h

Kabinet br. II

Osnove stomatologije*

Doc.dr Dobrila Regoje

17.10.2018.god.

24.10.2018.god.

14.11.2018.god.

28.11.2018.god.

12.12.2018.god.

25.12.2018.god.

Srijeda

Srijeda

Srijeda

Srijeda

Srijeda

Utorak

15:00 – 16:00 h

15:00 – 16:00 h

15:00 – 16:00 h

15:00 – 16:00 h

15:00 – 16:00 h

14:00 – 15:00 h

Mali amfiteatar

Predmeti označeni * su izborni predmeti

 

IX i X semestar

 

Predmet

Profesor

Datum

Dan

Vrijeme

Kabinet

IX SEMESTAR

Hirurgija

 

 

 

 

 

Oftamologija

 

 

 

 

 

Ortopedija

 

 

 

 

 

Anesteziologija, reanimacija i intenzivno liječenje

 

 

 

 

 

X SEMESTAR

Hirurgija

 

 

 

 

 

Ginekologija i akušerstvo

 

 

 

 

 

Pedijatrija

 

 

 

 

 

Otorinolaringologija

 

 

 

 

 

IZBORNI PREDMETI

Umijeće liječničke struke*

 

 

 

 

 

Sportska medicina*

 

 

 

 

 

Zdravlje u zajednici*

 

 

 

 

 

Palijativna zdravstvena zaštita*

 

 

 

 

 

Predmeti označeni * su izborni predmeti

 

XI i XII semestar

 

Predmet

Profesor

Datum

Dan

Vrijeme

Kabinet

XI SEMESTAR

Porodična medicina

 

 

 

 

 

Urgentna medicina

 

 

 

 

 

Medicina rada

 

 

 

 

 

 

 

Školska medicina

 

 

 

 

 

 

 

 

Onkologija

 

 

 

 

 

XII SEMESTAR

Klinički staž – porodična medicina

 

 

 

 

 

Klinički staž – interna medicina

 

 

 

 

 

Klinički staž – hitan prijem

 

 

 

 

 

Klinički staž – hirurgija

 

 

 

 

 

Klinički staž – pedijatrija

 

 

 

 

 

Klinički staž – ginekologija

 

 

 

 

 

IZBORNI PREDMETI

Hipokratova zakletva*

 

 

 

 

 

Zdravstvena ekonomika*

 

 

 

 

 

Predmeti označeni * su izborni predmeti