Pedagoški fakultet

Studijski program – Matematika i fizika

*NAPOMENA:

Prilikom učitavanja rasporeda neophodan je „refresh (F5)“

Sve izmjene vezane za rasporeda pratite i na OGLASNOJ TABLI

Od ponuđena dva strana jezika student bira jedan

Od ponuđenih izbornih predmeta student polaže dva (jedan izborni za zimski, jedan izborni za ljetni semestar)

 

I i II semsestar

 

Predmet

Profesor

Datum

Dan

Vrijeme

Kabinet

I SEMESTAR

Matematika I

Prof.dr Radoslav Galić

Predavanja su održana u zimskom semestru*

Matematika I (VJEŽBE)

Senad Hodžić, demonstrator

Računarska tehnika

Doc.dr Adis Rahmanović

Engleski jezik I

 

Engleski jezik I (VJEŽBE)

Mr Alisa Memić, lektor

Njemački jezik I

Mr Mebrura Selić, lektor

II SEMESTAR

Opšta fizika I

Doc.dr Alija Muhibić

16.03.2019.god.

20.04.2019.god.

18.05.2019.god.

Subota

Četvrtak

Subota

 

15:00 – 16:30 h

 

Kabinet br. IV

Nove IKT tehnologije

Prof.dr Zvezdan Stojanović

30.03.2019.god.

27.04.2019.god.

25.05.2019.god.

 

Subota

 

15:00 – 17:00 h

 

Kabinet informatike

Linearna algebra I

Prof.dr Radoslav Galić

18.03.2019.god.

22.04.2019.god.

 

Ponedeljak

 

14:00 – 17:00 h

Mali amfiteatar

IZBORNI PREDMETI

Osnovi informatike*

Prof.dr Halid Žigić

06.03.2019.god.

13.03.2019.god.

20.03.2019.god.

27.03.2019.god.

03.04.2019.god.

10.04.2019.god.

17.04.2019.god.

24.04.2019.god.

08.05.2019.god.

15.05.2019.god.

Srijeda

 

10:00 – 12:00 h

Kabinet informatike

Vjerovatnoća i statistika*

Prof.dr B.Š.

Predavanja su održana u zimskom semestru*

Računari u nastavi fizike*

Doc.dr Goran Popović

Predavanja su održana u zimskom semestru*

Predmeti označeni * su izborni predmeti

 

III i IV semestar

 

Predmet

Profesor

Datum

Dan

Vrijeme

Kabinet

III SEMESTAR

Fizička elektronika

Prof.dr Hrustem Smailhodžić

Predavanja su održana u zimskom semestru*

Opšta fizika II

Doc.dr Alija Muhibić

Engleski jezik II

 

Engleski jezik II (VJEŽBE)

Mr Alisa Memić, lektor

Njemački jezik II

Mr Mebrura Selić, lektor

IV SEMESTAR

 

Matematika II

 

 

Prof.dr Radoslav Galić

04.03.2019.god.

18.03.2019.god.

15.04.2019.god.

22.04.2019.god.

06.05.2019.god.

 

 

Ponedeljak

 

 

10:00 – 14:00 h

Mali amfiteatar

 

 

 

 

Aplikativni softver

 

 

 

 

 

Prof.dr Halid Žigić

06.03.2019.god.

13.03.2019.god.

20.03.2019.god.

27.03.2019.god.

03.04.2019.god.

10.04.2019.god.

17.04.2019.god.

24.04.2019.god.

08.05.2019.god.

15.05.2019.god.

 

 

 

 

 

Srijeda

 

 

 

 

 

 

 

15:00 – 16:00 h

 

 

 

 

 

Kabinet informatike

 

Analitička geometrija

 

Prof.dr B.Š.

03.04.2019.god.

15.05.2019.god.

29.05.2019.god.

 

Srijeda

 

16:00 – 17:30 h

Kabinet br. I

IZBORNI PREDMETI

 

Istorija matematike i fizike*

 

Prof.dr B.Š.

03.04.2019.god.

17.04.2019.god.

22.05.2019.god.

 

Srijeda

 

17:30 – 19:00 h

Kabinet br. I

Diskretna matematika*

 

Predavanja su održana u zimskom semestru*

Računari u nastavi matematike*

 

Predavanja su održana u zimskom semestru*

Predmeti označeni * su izborni predmeti

 

V i VI semestar

 

Predmet

Profesor

Datum

Dan

Vrijeme

Kabinet

V SEMESTAR

Opšta fizika III

Doc.dr Alija Muhibić

Predavanja su održana u zimskom semestru*

Matematika III

Prof.dr Radoslav Galić

Matematika III (VJEŽBE)

Senad Hodžić, demonstrator

Geometrija

Prof.dr B.Š.

VI SEMESTAR

Pedagogija sa psihologijom

Doc.dr Nermin Mulaosmanović

06.03.2019.god.

20.03.2019.god.

03.04.2019.god.

17.04.2019.god.

08.05.2019.god.

22.05.2019.god.

Srijeda

17:00 – 18:00 h

Kabinet br. III

Statistička fizika

Prof.dr Jugoslav Stahov

21.03.2019.god.

24.04.2019.god.

Četvrtak

Srijeda

 

16:00 – 19:00 h

Kabinet br. IV

Atomska fizika

Doc.dr Alija Muhibić

16.03.2019.god.

20.04.2019.god.

18.05.2019.god.

Subota

Četvrtak

Subota

16:30 – 18:00 h

 

Kabinet br. IV

IZBORNI PREDMETI

Fizika okoline*

Prof.dr Hrustem Smailhodžić

Predavanja su održana u zimskom semestru*

Didaktika*

Prof.dr Esed Karić

Predavanja su održana u zimskom semestru*

Opšta psihologija*

Doc.dr Nermin Mulaosmanović

Predavanja su održana u zimskom semestru*

Predmeti označeni * su izborni predmeti

 

VII i VIII semestar

 

Predmet

Profesor

Datum

Dan

Vrijeme

Kabinet

VII SEMESTAR

Metodika nastave matematike

Prof.dr B.Š.

Predavanja su održana u zimskom semestru*

Internet

Prof.dr Zvezdan Stojanović

Linearna algebra II

Prof.dr Radoslav Galić

VIII SEMESTAR

Metodika nastave fizike

Prof.dr Hrustem Smailhodžić

19.03.2019.god.

23.04.2019.god.

21.05.2019.god.

 

Utorak

 

12:00 – 14:00 h

Kabinet br. XII

Kompleksna analiza

Prof.dr Radoslav Galić

04.03.2019.god.

15.04.2019.god.

 Ponedeljak

   14:00 – 17:00 h

Mali amfiteatar

IZBORNI PREDMETI

Odabrana poglavlja iz elementarne matematike*

Prof.dr B.Š.

Predavanja su održana u zimskom semestru*

Algebarske strukture

Prof.dr B.Š.

Predavanja su održana u zimskom semestru*

Metrologija*

Prof.dr B.Š.

17.04.2019.god.

15.05.2019.god.

22.05.2019.god.

 

Srijeda

16:00 – 17:30 h

17:30 – 19:00 h

16:00 – 17:30 h

Kabinet br. I

Predmeti označeni * su izborni predmeti