Pedagoški fakultet

Studijski program – Matematika i fizika

*NAPOMENA:

Prilikom učitavanja rasporeda neophodan je „refresh (F5)“

Sve izmjene vezane za rasporeda pratite i na OGLASNOJ TABLI

Od ponuđena dva strana jezika student bira jedan

Od ponuđenih izbornih predmeta student polaže dva (jedan izborni za zimski, jedan izborni za ljetni semestar)

 

 

I i II semsestar

PREDMET

PROFESOR

DATUM

DAN

VRIJEME

KABINET

I SEMESTAR

Matematika I

(Predavanje)

Prof.dr Radoslav Galić

 

 

 

Mali amfiteatar

Matematika I

(Vježbe)

Senad Hodžić, viši asistent

 

 

 

Kabinet br. VI

Opšta psihologija 

(Predavanje)

Prof.dr Nermin Mulaosmanović

 

 

 

Kabinet muzike

Opšta psihologija 

(Vježbe)

 

 

 

 

 

Engleski jezik I

(Predavanje)

Doc.dr Mirnes Avdić

 

 

 

Mali amfiteatar

Engleski jezik I

(Vježbe)

Mr. Alisa Memić, lektor

 

 

 

Mali amfiteatar

Njemački jezik I 

(Predavanje)

Mr Vahid Puškarević, lektor

 

 

 

Mali amfiteatar

Njemački jezik I 

(Vježbe)

 

 

 

 

 

II SEMESTAR

Opšta fizika I

(Predavanje)

Doc.dr Alija Muhibić

 

 

 

Kabinet br.VI

Opšta fizika I 

(Vježbe)

Mr. Irhan Šišić, viši asistent

 

 

 

 

Opšta pedagogija

(Predavanje)

Prof.dr Esed Karić

 

 

 

Kabinet br.VI

Opšta pedagogija 

(Vježbe)

 

 

 

 

 

Linearna algebra I

(Predavanje)

Prof.dr Radoslav Galić

 

 

 

Mali amfiteatar

Linearna algebra I 

(Vježbe)

 

 

 

 

 

IZBORNI PREDMETI

Aplikativni softver*

(Predavanje)

Prof.dr Halid Žigić

 

 

 

Kabinet informatike

Aplikativni softver*

(Vježbe)

 

 

 

 

 

Analitička geometrija*  (Predavanje)

Prof.dr Sead Rešić

 

 

 

Kabinet br. XII

Analitička geometrija*  (Vježbe)

 

 

 

 

 

Računari u nastavi fizike*  (Predavanje)

Doc.dr Goran Popović

 

 

 

Kabinet geodezije

Računari u nastavi fizike*  Vježbe

 

 

 

 

 

Predmeti označeni * su izborni predmeti

 

 

III i IV semestar

PREDMET

PROFESOR

DATUM

DAN

VRIJEME

KABINET

III SEMESTAR

Didaktika 

(Predavanje)

Prof.dr Esed Karić

 

 

 

Kabinet br. IV

Didaktika 

(Vježbe)

 

 

 

 

 

Opšta fizika II 

(Predavanje)

Doc.dr Alija Muhibić

 

 

 

Kabinet br. V

Opšta fizika II 

(Vježbe)

 

 

 

 

 

Engleski jezik II

(Predavanje)

Doc.dr Mirnes Avdić

 

 

 

Mali amfiteatar

Engleski jezik II

(Vježbe)

Doc.dr Mirnes Avdić

 

 

 

Mali amfiteatar

Njemački jezik II 

(Predavanje)

Mr Vahid Puškarević, lektor

 

 

 

Kabinet br. VII

Njemački jezik II 

(Vježbe)

Mr Vahid Puškarević, lektor

 

 

 

Kabinet br. V

IV SEMESTAR

Matematika II 

(Predavanje) 

Prof.dr Sead Rešić

06.03.2024.

03.04.2024.

15.05.2024.

Srijeda

11.30-13.00

11.30-13.00

11.30-13.00

Kabinet br. V

Matematika II

(Vježbe)

Senad Hodžić, viši asistent

23.04.2024.

30.04.2024.

07.05.2024.

Utorak

16.00-17.30

16.00-17.30

16.00-17.30

Kabinet br. V

Osnovi informatike

 (Predavanje) 

Prof.dr Halid Žigić

21.02.2024.

28.02.2024.

06.03.2024.

13.03.2024.

20.03.2024.

27.03.2024.

03.04.2024.

17.04.2024.

24.04.2024.

08.05.2024.

15.05.2024.

22.05.2024.

29.05.2024.

Srijeda

10.00-12.00

10.00-12.00

10.00-12.00

10.00-12.00

10.00-12.00

10.00-12.00

10.00-12.00

10.00-12.00

10.00-12.00

10.00-12.00

10.00-12.00

10.00-12.00

10.00-12.00

Kabinet informatike

Osnovi informatike

 (Vježbe)

Prof.dr Halid Žigić

20.05.2024.

21.05.2024.

27.05.2024.

28.05.2024.

Ponedjeljak

Utorak

Ponedjeljak

Utorak

09.00-12.00

12.00-15.00

09.00-12.00

12.00-15.00

Kabinet informatike

Vjerovatnoća i statistika

(Predavanje)  

Prof.dr Sead Rešić

06.03.2024.

27.03.2024.

08.05.2024.

Srijeda

13.00-14.30

11.30-13.00

11.30-13.00

Kabinet br. V

Vjerovatnoća i statistika

(Vježbe)

Senad Hodžić, viši asistent

25.05.2024.

01.06.2024.

Subota

Subota

13.30-15.00

13.30-15.00

Laboratorija II

IZBORNI PREDMETI

Istorija matematike i fizike* Predavanje

Prof.dr Sead Rešić

20.03.2024.

24.04.2024.

29.05.2024.

Srijeda

11.30-13.00

11.30-13.00

11.30-13.00

Kabinet br. IV

Istorija matematike i fizike*(Vježbe)

Senad Hodžić, viši asistent

22.05.2024.

29.05.2024.

Srijeda

Srijeda

12.00-13.30

12.00-13.30

Kabinet fizike

Diskretna matematika*

(Predavanje)

Prof.dr Sead Rešić

 

 

 

Kabinet br. IX

Diskretna matematika*

(Vježbe)

 

 

 

 

 

Računari u nastavi matematike*

(Predavanje)

Doc.dr Goran Popović

 

 

 

Kabinet br. VI

Računari u nastavi matematike*

(Vježbe)

 

 

 

 

 

Predmeti označeni * su izborni predmeti

 

 

V i VI semestar

PREDMET

PROFESOR

DATUM

DAN

VRIJEME

KABINET

V SEMESTAR

Opšta fizika III 

(Predavanje)

Doc.dr Alija Muhibić

 

 

 

Kabinet br. V

Opšta fizika III 

(Vježbe)

 

 

 

 

 

Matematika III

(Predavanje)

Prof.dr Sead Rešić

 

 

 

Kabinet br. IX

Matematika III

(Vježbe)

Senad Hodžić, viši asistent

 

 

 

Kabinet br. VII

Metodika nastave matematike  (Predavanje)

Prof.dr Sead Rešić

 

 

 

Kabinet br. IX

Metodika nastave matematike  (Vježbe)

 

 

 

 

 

VI SEMESTAR

Geometrija 

(Predavanje)

Prof.dr Sead Rešić

13.03.2024.

17.04.2024.

22.05.2024.

Srijeda

11.30-13.00

11.30-13.00

11.30-13.00

Kabinet br. V

Geometrija 

(Vježbe)

Prof.dr Sead Rešić

 

 

 

Metodika nastave fizike

(Predavanje)

Prof.dr Hrustem Smailhodžić

22.02.2024.

18.04.2024.

09.05.2024.

23.05.2024.

Četvrtak

12.00-13.00

12.00-14.00

12.00-13.00

12.00-14.00

Kabinet br. VIII

Metodika nastave fizike 

(Vježbe)

Mr. Irhad Šišić, viši asistent

24.05.2024.

25.05.2024.

29.05.2024.

Petak

Subota

Srijeda

14.30-18.30

13.30-16.30

14.30-17.30

Kabinet fizike

Atomska fizika 

(Predavanje)

Doc.dr Alija Muhibić

23.03.2024.

20.04.2024.

11.05.2024.

Subota

16.30-18.00

16.30-18.00

16.30-18.00

Kabinet br.IV

Atomska fizika 

(Vježbe)

Mr. Irhad Šišić, viši asistent

22.05.2024.

28.05.2024.

Srijeda

Utorak

14.30-17.30

14.30-17.30

Kabinet fizike

IZBORNI PREDMETI

Fizika okoline* 

(Predavanje)

Prof.dr Hrustem Smailhodžić

 

 

 

Kabinet br. VIII

Fizika okoline* 

(Vježbe)

 

 

 

 

 

Pedagoška informatika* 

(Predavanje)

Prof.dr Esed Karić

 

 

 

Kabinet br. IV

Pedagoška informatika*  

(Vježbe)

 

 

 

 

 

Nove IKT tehnologije* 

(Predavanje)

Prof.dr Zvezdan Stojanović

 

 

 

Kabinet informatike

Nove IKT tehnologije*  

(Vježbe)

 

 

 

 

 

Predmeti označeni * su izborni predmeti

 

 

VII i VIII semestar

PREDMET

PROFESOR

DATUM

DAN

VRIJEME

KABINET

VII SEMESTAR

Fizička elektronika 

(Predavanje)

Prof.dr Hrustem Smailhodžić

 

 

 

Kabinet br. VIII

Fizička elektronika 

(Vježbe)

 

 

 

 

 

Odabrana poglavlja iz elementarne matematike

(Predavanje)

Prof.dr Sead Rešić

 

 

 

Kabinet br. IX

Odabrana poglavlja iz elementarne matematike

(Vježbe)

 

 

 

 

 

Linearna algebra II 

(Predavanje)

Prof.dr Radoslav Galić

 

 

 

Mali amfiteatar

Linearna algebra II 

(Vježbe)

 

 

 

 

 

VIII SEMESTAR

Statistička fizika 

(Predavanje)

Prof.dr Jugoslav Stahov

11.04.2024.

09.05.2024.

30.05.2024.

Četvrtak

14.00-16.00

14.00-16.00

14.00-16.00

Kabinet fizike

Statistička fizika 

(Vježbe)

Mr. Irhad Šišić, viši asistent

20.05.2024.

25.05.2024.

31.05.2024.

Ponedjeljak

Subota

Petak

14.30-17.30

09.00-13.00

14.30-17.30

Kabinet fizike

Kompleksna analiza

(Predavanje)

Prof.dr Radoslav Galić

16.03.2024.

13.04.2024.

25.05.2024.

Subota

10.00-12.00

10.00-12.00

10.00-12.00

Kabinet br. VI

Kompleksna analiza

(Vježbe)

Senad Hodžić, viši asistent

21.05.2024.

28.05.2024.

25.05.2024.

01.06.2024.

Utorak

Utorak

Subota

Subota

12.00-13.30

12.00-13.30

11.00-13.15

11.00-13.15

Laboratorija II

IZBORNI PREDMETI

Internet*   

(Predavanje)

Prof.dr Zvezdan Stojanović

 

 

 

Kabinet geodezije

Internet* 

(Vježbe)

 

 

 

 

 

Algebarske strukture* 

(Predavanje)

Prof.dr Radoslav Galić

 

 

 

Kabinet br. VII

Algebarske strukture* 

(Vježbe)

 

 

 

 

 

Metrologija*

(Predavanje)

Prof. dr Sead Rešić

13.03.2024.

03.04.2024.

15.05.2024.

Srijeda

13.00-14.30

13.00-14.30

13.00-14.30

Kabinet br. V

Metrologija* 

(Vježbe)

Senad Hodžić, viši asistent

21.05.2024.

28.05.2024.

Utorak

Utorak

16.00-17.30

16.00-17.30

Laboratorija II

Predmeti označeni * su izborni predmeti