Pedagoški fakultet

Studijski program – Matematika i fizika

*NAPOMENA:

Prilikom učitavanja rasporeda neophodan je „refresh (F5)“

Sve izmjene vezane za rasporeda pratite i na OGLASNOJ TABLI

Od ponuđena dva strana jezika student bira jedan

Od ponuđenih izbornih predmeta student polaže dva (jedan izborni za zimski, jedan izborni za ljetni semestar)

 

I i II semsestar

 

Predmet

Profesor

Datum

Dan

Vrijeme

Kabinet

I SEMESTAR

Matematika I

Prof.dr Radoslav Galić

12.10.2018.god.

22.10.2018.god.

25.10.2018.god.

15.11.2018.god.

22.11.2018.god.

     Petak

Ponedeljak

Četvrtak

Četvrtak

Četvrtak

13:15 – 16:15 h

13:15 – 16:15 h

10:00 – 13:00 h

10:00 – 13:00 h

13:15 – 16:15 h

Mali amfiteatar

Matematika I (VJEŽBE)

Senad Hodžić, demonstrator

 13.11.2018.god.

 27.11.2018.god.

11.12.2018.god.

18.12.2019.god.

Utorak

16:00 – 17:30 h

Veliki amfiteatar

Računarska tehnika

Doc.dr Adis Rahmanović

20.10.2018.god.

29.10.2018.god.

05.11.2018.god.

12.11.2018.god.

15.12.2018.god.

21.12.2018.god.

Subota

Ponedjeljak

Ponedjeljak

Ponedjeljak

Subota

Petak

14:00 – 15:00 h

15:00 – 16:00 h

15:00 – 16:00 h

15:00 – 16:00 h

13:00 – 14:00 h

15:00 – 16:00 h

Kabinet informatike

Engleski jezik I

 

06.10.2018.god.

20.10.2018.god.

03.11.2018.god.

17.11.2018.god.

01.12.2018.god.

Subota

09:00 – 12:00 h

Veliki amfiteatar

Engleski jezik I (VJEŽBE)

Mr Alisa Memić, lektor

30.10.2018.god.

06.11.2018.god.

13.11.2018.god.

20.11.2018.god.

27.11.2018.god.

04.12.2018.god.

Utorak

13:00 – 14:00 h

Veliki amfiteatar

Njemački jezik I

Mr Mebrura Selić, lektor

08.10.2018.god.

15.10.2018.god.

22.10.2018.god.

29.10.2018.god.

05.11.2018.god.

12.11.2018.god.

19.11.2018.god.

26.11.2018.god.

03.12.2018.god.

10.12.2018.god.

Ponedjeljak

08:00 – 09:30 h

Mali amfiteatar

II SEMESTAR

Opšta fizika I

Doc.dr Alija Muhibić

 

 

 

 

Nove IKT tehnologije

Prof.dr Zvezdan Stojanović

 

 

 

 

Linearna algebra I

Prof.dr Radoslav Galić

 

 

 

 

IZBORNI PREDMETI

Osnovi informatike*

Prof.dr Halid Žigić

Predavanja će biti održana u ljetnom semestru

Vjerovatnoća i statistika*

Prof.dr B.Š.

03.10.2018.god.

07.11.2018.god.

12.12.2018.god.

Srijeda

16:00 – 17:30 h

Kabinet muzike

Računari u nastavi fizike*

Doc.dr Goran Popović

13.10.2018.god.

24.11.2018.god.

22.12.2018.god.

Subota

17:00 – 19:00 h

Kabinet geodezije

Predmeti označeni * su izborni predmeti

 

III i IV semestar

 

Predmet

Profesor

Datum

Dan

Vrijeme

Kabinet

III SEMESTAR

Fizička elektronika

Prof.dr Hrustem Smailhodžić

30.10.2018.god.

27.11.2018.god.

18.12.2018.god.

Utorak

12:00 – 13:30 h

Kabinet br. XII

Opšta fizika II

Doc.dr Alija Muhibić

06.10.2018.god.

03.11.2018.god.

08.12.2018.god.

Subota

15:30 – 17:00 h

Kabinet br. III

Engleski jezik II

 

06.10.2018.god.

20.10.2018.god.

03.11.2018.god.

17.11.2018.god.

01.12.2018.god.

Subota

12:30 – 15:30 h

Veliki amfiteatar

Engleski jezik II (VJEŽBE)

Mr Alisa Memić, lektor

30.10.2018.god.

06.11.2018.god.

13.11.2018.god.

20.11.2018.god.

27.11.2018.god.

04.12.2018.god.

Utorak

14:00 – 15:00 h

Veliki amfiteatar

Njemački jezik II

Mr Mebrura Selić, lektor

08.10.2018.god.

15.10.2018.god.

22.10.2018.god.

29.10.2018.god.

05.11.2018.god.

12.11.2018.god.

19.11.2018.god.

26.11.2018.god.

03.12.2018.god.

10.12.2018.god.

Ponedjeljak

09:30 – 11:00 h

Mali amfiteatar

IV SEMESTAR

Matematika II

Prof.dr Radoslav Galić

 

 

 

 

Aplikativni softver

Prof.dr Halid Žigić

 

 

 

 

Analitička geometrija

Prof.dr B.Š.

 

 

 

 

IZBORNI PREDMETI

Istorija matematike i fizike*

Prof.dr B.Š.

Predavanja će biti održana u ljetnom semestru

Diskretna matematika*

Prof.dr B.Š.

17.10.2018.god.

21.11.2018.god.

20.12.2018.god.

Srijeda

Srijeda

Četvrtak

16:00 – 17:30 h

16:00 – 17:30 h

17:30 – 19:00 h

Kabinet muzike

Računari u nastavi matematike*

Doc.dr Goran Popović

27.10.2018.god.

10.11.2018.god.

08.12.2018.god.

Subota

17:00 – 19:00 h

13:00 – 15:00 h

17:00 – 19:00 h

Kabinet geodezije

Predmeti označeni * su izborni predmeti

 

V i VI semestar

 

Predmet

Profesor

Datum

Dan

Vrijeme

Kabinet

V SEMESTAR

Opšta fizika III

Doc.dr Alija Muhibić

06.10.2018.god.

03.11.2018.god.

08.12.2018.god.

Subota

17:00 – 18:30 h

Kabinet br. III

Matematika III

Prof.dr Radoslav Galić

25.10.2018.god.

15.11.2018.god.

Četvrtak

13:15 – 15:35 h

Mali amfiteatar

Matematika III (VJEŽBE)

Senad Hodžić, demonstrator

14.11.2018.god.

28.11.2018.god.

12.12.2018.god. 19.12.2018.god.

Srijeda

16:00 – 17:30 h

Veliki amfiteatar

Geometrija

Prof.dr B.Š.

31.10.2018.god.

05.12.2018.god.

26.12.2018.god-

Srijeda

16:00 – 17:30 h

Kabinet muzike

VI SEMESTAR

Pedagogija sa psihologijom

Doc.dr Nermin Mulaosmanović

 

 

 

 

Statistička fizika

Prof.dr Jugoslav Stahov

 

 

 

 

Atomska fizika

Doc.dr Alija Muhibić

 

 

 

 

IZBORNI PREDMETI

Fizika okoline*

Prof.dr Hrustem Smailhodžić

30.10.2018.god.

27.11.2018.god.

18.12.2018.god.

Utorak

13:30 – 15:00 h

Kabinet br. XII

Didaktika*

Prof.dr Esed Karić

11.10.2018.god.

18.10.2018.god.

25.10.2018.god.

01.11.2018.god.

08.11.2018.god.

15.11.2018.god.

22.11.2018.god.

29.11.2018.god.

06.12.2018.god.

13.12.2018.god.

20.12.2018.god.

Četvrtak

14:00 – 15:00 h

Sudnica

Opšta psihologija*

Doc.dr Nermin Mulaosmanović

24.10.2018.god.

31.10.2018.god.

21.11.2018.god.

28.11.2018.god.

19.12.2018.god.

26.12.2018.god.

Srijeda

16:30 – 17:30 h

Kabinet br. I

Predmeti označeni * su izborni predmeti

 

VII i VIII semestar

 

Predmet

Profesor

Datum

Dan

Vrijeme

Kabinet

VII SEMESTAR

Metodika nastave matematike

Prof.dr B.Š.

11.10.2018.god.

15.11.2018.god.

20.12.2018.god.

Četvrtak

Četvrtak

Četvrtak

16:00 – 17:30 h

Kabinet muzike

Internet

Prof.dr Zvezdan Stojanović

06.10.2018.god.

20.10.2018.god.

03.11.2018.god.

17.11.2018.god.

01.12.2018.god.

Subota

10:00 – 13:00 h

10:00 – 13:00 h

10:00 – 15:00 h

10:00 – 15:00 h

10:00 – 14:00 h

Kabnet informatike

Linearna algebra II

Prof.dr Radoslav Galić

08.11.2018.god.

06.12.2018.god.

Četvrtak

13:15 – 15:35 h

Mali amfiteatar

VIII SEMESTAR

Metodika nastave fizike

Prof.dr Hrustem Smailhodžić

 

 

 

 

Kompleksna analiza

Prof.dr Radoslav Galić

 

 

 

 

IZBORNI PREDMETI

Odabrana poglavlja iz elementarne matematike*

Prof.dr B.Š.

10.10.2018.god.

14.11.2018.god.

19.12.2018.god.

Srijeda

16:00 – 17:30 h

Kabinet muzike

Algebarske strukture

Prof.dr B.Š.

10.10.2018.god.

14.11.2018.god.

19.12.2018.god.

Srijeda

17:30 – 19:00 h

Kabinet muzike

Metrologija*

Prof.dr B.Š.

Predmeti označeni * su izborni predmeti