Pedagoški fakultet

Studijski program – Matematika i fizika

*NAPOMENA:

Prilikom učitavanja rasporeda neophodan je „refresh (F5)“

Sve izmjene vezane za rasporeda pratite i na OGLASNOJ TABLI

Od ponuđena dva strana jezika student bira jedan

Od ponuđenih izbornih predmeta student polaže dva (jedan izborni za zimski, jedan izborni za ljetni semestar)

 

I i II semsestar

 

Predmet

Profesor

Datum

Dan

Vrijeme

Kabinet

I SEMESTAR

Matematika I

Prof.dr Radoslav Galić

 

 

 

 

Matematika I (VJEŽBE)

Muamer Jagodić, demonstrator

 

 

 

 

Računarska tehnika

Doc.dr Adis Rahmanović

 

 

 

 

Engleski jezik I

Doc.dr N.J.

 

 

 

 

Engleski jezik I (VJEŽBE)

Mr Alisa Memić, lektor

 

 

 

 

Njemački jezik I

Mr Mebrura Selić, lektor

 

 

 

 

II SEMESTAR

Opšta fizika I

Doc.dr Alija Muhibić

17.03.2018.god.

21.04.2018.god.

12.05.2018.god.

Subota

17:00 – 18:30 h

Kabinet br. IV

Nove IKT tehnologije

Prof.dr Zvezdan Stojanović

31.03.2018.god.

28.04.2018.god.

26.05.2018.god.

Subota

10:00 – 12:00 h

16:00 – 18:00 h

16:00 – 18:00 h

Kabinet informatike

Linearna algebra I

Prof.dr Radoslav Galić

08.03.2018.god

19.04.2018.god.

Četvrtak

14:00 – 17:00 h

Mali amfiteatar

IZBORNI PREDMETI

Osnovi informatike*

Prof.dr Halid Žigić

07.03.2018.god.

14.03.2018.god.

21.03.2018.god.

28.03.2018.god.

04.04.2018.god.

11.04.2018.god.

18.04.2018.god.

25.04.2018.god.

09.05.2018.god.

16.05.2018.god.

Srijeda

10:00 – 12:00 h

Kabinet informatike

Vjerovatnoća i statistika*

Prof.dr B.Š.

 

 

 

 

Računari u nastavi fizike*

Doc.dr Goran Popović

 

 

 

 

Predmeti označeni * su izborni predmeti

 

III i IV semestar

 

Predmet

Profesor

Datum

Dan

Vrijeme

Kabinet

III SEMESTAR

Fizička elektronika

Prof.dr Hrustem Smailhodžić

 

 

 

 

Opšta fizika II

Doc.dr Alija Muhibić

 

 

 

 

Engleski jezik II

Doc.dr N.J.

 

 

 

 

Engleski jezik II (VJEŽBE)

Mr Alisa Memić, lektor

 

 

 

 

Njemački jezik II

Mr Mebrura Selić, lektor

 

 

 

 

IV SEMESTAR

Matematika II

Prof.dr Radoslav Galić

08.03.2018.god.

22.03.2018.god.

19.04.2018.god.

10.05.2018.god.

17.05.2018.god.

Četvrtak

10:00 – 14:00 h

Mali amfiteatar

Aplikativni softver

Prof.dr Halid Žigić

07.03.2018.god.

14.03.2018.god.

21.03.2018.god.

28.03.2018.god.

04.04.2018.god.

11.04.2018.god.

18.04.2018.god.

25.04.2018.god.

09.05.2018.god.

16.05.2018.god.

Srijeda

17:30 – 18:30 h

Kabinet informatike

Analitička geometrija

Prof.dr B.Š.

28.03.2018.god.

25.04.2018.god.

23.05.2018.god.

Srijeda

16:00 – 17:30 h

Kabinet br. I

IZBORNI PREDMETI

Istorija matematike i fizike*

Prof.dr B.Š.

14.03.2018.god.

11.04.2018.god.

09.05.2018.god.

Srijeda

17:30 – 19:00 h

Kabinet br. I

Diskretna matematika*

Prof.dr B.Š.

 

 

 

 

Računari u nastavi matematike*

Doc.dr Goran Popović

 

 

 

 

Predmeti označeni * su izborni predmeti

 

V i VI semestar

 

Predmet

Profesor

Datum

Dan

Vrijeme

Kabinet

V SEMESTAR

Opšta fizika III

Doc.dr Alija Muhibić

 

 

 

 

Matematika III

Prof.dr Radoslav Galić

 

 

 

 

Matematika III (VJEŽBE)

Muamer Jagodić, demonstrator

 

 

 

 

Geometrija

Prof.dr B.Š.

 

 

 

 

VI SEMESTAR

Pedagogija sa psihologijom

Doc.dr Nermin Mulaosmanović

21.03.2018.god.

18.04.2018.god.

23.05.2018.god.

Srijeda

16:30 – 18:30 h

Kabinet br. III

Statistička fizika

Prof.dr Jugoslav Stahov

31.03.2018.god.

09.05.2018.god.

16.05.2018.god.

Subota

Srijeda

Srijeda

12:00 – 13:30 h

14:00 – 16:00 h

14:00 – 16:00 h

Kabinet br. IV

Atomska fizika

Doc.dr Alija Muhibić

17.03.2018.god.

21.04.2018.god.

12.05.2018.god.

Subota

15:30 – 17:00 h

Kabinet br. IV

IZBORNI PREDMETI

Fizika okoline*

Prof.dr Hrustem Smailhodžić

 

 

 

 

Didaktika*

Prof.dr E.M.

 

 

 

 

Opšta psihologija*

Doc.dr Nermin Mulaosmanović

 

 

 

 

Predmeti označeni * su izborni predmeti

 

VII i VIII semestar

 

Predmet

Profesor

Datum

Dan

Vrijeme

Kabinet

VII SEMESTAR

Metodika nastave matematike

Prof.dr B.Š.

 

 

 

 

Internet

Prof.dr Zvezdan Stojanović

 

 

 

 

Linearna algebra II

Prof.dr Radoslav Galić

 

 

 

 

VIII SEMESTAR

Metodika nastave fizike

Prof.dr Hrustem Smailhodžić

10.04.2018.god.

17.04.2018.god.

15.05.2018.god.

Utorak

12:00 – 14:00 h

Kabinet br. XII

Kompleksna analiza

Prof.dr Radoslav Galić

22.03.2018.god.

10.05.2018.god.

Četvrtak

14:00 – 17:00 h

Mali amfiteatar

IZBORNI PREDMETI

Odabrana poglavlja iz elementarne matematike*

Prof.dr B.Š.

 

 

 

 

Algebarske strukture

Prof.dr B.Š.

 

 

 

 

Metrologija*

Prof.dr B.Š.

14.03.2018.god.

11.04.2018.god.

09.05.2018.god.

Srijeda

16:00 – 17:30 h

Kabinet br. I

Predmeti označeni * su izborni predmeti