Ekonomski fakultet

Studijski program – Marketing i trgovina

*NAPOMENA:

Prilikom učitavanja rasporeda neophodan je „refresh (F5)“

Sve izmjene vezane za rasporeda pratite i na OGLASNOJ TABLI

Od ponuđena dva strana jezika student bira jedan

Od ponuđenih izbornih predmeta student polaže dva (jedan izborni za zimski, jedan izborni za ljetni semestar)

 

I i II semestar

 

Predmet

Profesor

Datum

Dan

Vrijeme

Kabinet

I SEMESTAR

Osnovi ekonomije

Prof.dr Izet Banda

09.10.2020.god.

16.10.2020.god.

23.10.2020.god.

30.10.2020.god.

06.11.2020.god.

20.11.2020.god.

27.11.2020.god.

04.12.2020.god.

11.12.2020.god.

Petak

10:00 – 12:00 h

Kabinet br. I

Matematika

Prof.dr Radoslav Galić

17.10.2020.god

31.10.2020.god.

16.11.2020.god.

21.11.2020.god.

30.11.2020.god.

14.12.2020.god.

Subota

Subota

Ponedjeljak

Subota

Ponedjeljak

Ponedjeljak

10:00 – 12:30 h

10:00 – 12:30 h

10:00 – 12:30 h

10:00 – 12:30 h

10:00 – 14:30 h

10:00 – 14:30 h

Mali amfiteatar

Matematika ( VJEŽBE )

Senad Hodžić, demonstrator

05.11.2020.god

12.11.2020.god.

19.11.2020.god.

26.11.2020.god.

03.12.2020.god.

10.12.2020.god.

17.12.2020.god.

Četvrtak

15:00 – 16:30 h

15:00 – 16:30 h

15:00 – 16:30 h

15:00 – 16:30 h

15:00 – 16:30 h

15:00 – 16:30 h

15:00 – 18:00 h

Mali amfiteatar

Engleski jezik I

Doc.dr Valentina Budinčić

10.10.2020.god.

24.10.2020.god.

14.11.2020.god.

28.11.2020.god.

12.12.2020.god.

Subota

10:00 – 13:00 h

Veliki amfiteatar

Engleski jezik I ( VJEŽBE )

Mr Alisa Memić, lektor

13.10.2020.god.

20.10.2020.god.

27.10.2020.god.

03.11.2020.god.

10.11.2020.god.

17.11.2020.god.

24.11.2020.god.

01.12.2020.god.

08.12.2020.god.

15.12.2020.god.

Utorak

16:00 – 17:00 h

Veliki amfiteatar

Njemački jezik I

Mr Mebrura Selić, lektor

09.10.2020.god.

16.10.2020.god.

23.10.2020.god.

30.10.2020.god.

06.11.2020.god.

13.11.2020.god.

20.11.2020.god.

27.11.2020.god.

04.12.2020.god.

11.12.2020.god.

Petak

15:00 – 16:30 h

Mali amfiteatar

II SEMESTAR

Makroekonomija

Prof.dr Ferhat Čejvanović

 

 

 

 

Sociologija

Akademik prof.dr Zoran Milošević

 

 

 

 

Osnovi informatike

Prof.dr Halid Žigić

 

 

 

 

IZBORNI PREDMETI

Statističke metode*

Doc.dr Lidija Vučičević

Predavvanja će biti održana u ljetnom semestru

Preduzetništvo*

Prof.dr Izet Banda

 

 

 

 

Menadžment*

Prof.dr Hariz Agić

06.10.2020.god.

13.10.2020.god.

20.10.2020.god.

27.10.2020.god.

03.11.2020.god.

10.11.2020.god.

17.11.2020.god.

24.11.2020.god.

08.12.2020.god.

15.12.2020.god.

Utorak

15:30 – 17:00 h

Mali amfiteatar

Predmeti označeni * su izborni predmeti

 

III i IV semestar

 

Predmet

Profesor

Datum

Dan

Vrijeme

Kabinet

III SEMESTAR

Računovodstvo

Prof.dr Anka Bulatović

07.10.2020.god.

14.10.2020.god.

21.10.2020.god.

04.11.2020.god.

11.11.2020.god.

18.11.2020.god.

02.12.2020.god.

09.12.2020.god.

16.12.2020.god.

29.12.2020.god.

Srijeda

13:00 – 15:00 h

Kabinet br. III

Međunarodna ekonomija

Prof.dr Izet Banda

09.10.2020.god.

16.10.2020.god.

23.10.2020.god.

30.10.2020.god.

06.11.2020.god.

20.11.2020.god.

27.11.2020.god.

04.12.2020.god.

11.12.2020.god.

Petak

14:00 – 15:00 h

Kabinet br. I

Engleski jezik II

Doc.dr Valentina Budinčić

10.10.2020.god.

24.10.2020.god.

14.11.2020.god.

28.11.2020.god.

12.12.2020.god.

Subota

13:30 – 15:30 h

Veliki amfiteatar

Engleski jezik II (VJEŽBE)

Mr Alisa Memić, lektor

13.10.2020.god.

20.10.2020.god.

27.10.2020.god.

03.11.2020.god.

10.11.2020.god.

17.11.2020.god.

24.11.2020.god.

01.12.2020.god.

08.12.2020.god.

15.12.2020.god.

Utorak

17:00 – 18:00 h

Veliki amfiteatar

Njemački jezik II

Mr Mebrura Selić, lektor

09.10.2020.god.

16.10.2020.god.

23.10.2020.god.

30.10.2020.god.

06.11.2020.god.

13.11.2020.god.

20.11.2020.god.

27.11.2020.god.

04.12.2020.god.

11.12.2020.god.

Petak

16:30 – 18:00 h

Mali amfiteatar

IV SEMESTAR

Ekonomika preduzeća

Prof.dr Izet Banda

 

 

 

 

Marketing

Doc.dr Lidija Vučićević

 

 

 

 

Finansijsko izvještavanje

Prof.dr Anka Bulatović

 

 

 

 

IZBORNI PREDMETI

Projektni menadžment*

Doc.dr Šemsudin Dervić

Predavanja će biti održana u ljetnom semestru

Organizacija preduzeća*

Prof.dr Ferhat Ćejvanović

30.10.2020.god.

27.11.2020.god.

04.12.2020.god.

Petak

10:00 – 12:15 h

10:00 – 12:15 h

10:00 – 13:00 h

Kabinet br. III

Menadžment ljudskih resursa*

Prof.dr Hariz Agić

Predavanja će biti održana u ljetnom semestru

Predmeti označeni * su izborni predmeti

 

V i VI semestar

 

Predmet

Profesor

Datum

Dan

Vrijeme

Kabinet

V SEMESTAR

Bankarstvo

Doc.dr Anka Bulatović

 

 

 

 

Poslovne finansije

Prof.dr Izet Banda

 

 

 

 

Poslovno pravo

Prof.dr Nenad Avramović

 

 

 

 

VI SEMESTAR

Spoljnotrgovinsko poslovanje

 

 

 

 

 

Marketing prodaje

 

 

 

 

 

Korporativne finansije

 

 

 

 

 

IZBORNI PREDMETI

Istraživanje tržišta*

Prof.dr Izet Banda

 

 

 

 

Marketing logistike*

Doc.dr Mirsad Nalić

 

 

 

 

Pravo osiguranja*

Prof.dr Nenad Avramović

 

 

 

 

Pravo osiguranja (VJEŽBE)*

 

 

 

 

 

Predmeti označeni * su izborni predmeti

 

VII i VIII semestar

 

Predmet

Profesor

Datum

Dan

Vrijeme

Kabinet

VII SEMESTAR

Strategijski menadžment

 

 

 

 

 

Promocija

 

 

 

 

 

Javne finansije

Prof.dr Izet Banda

 

 

 

 

VIII SEMESTAR

Finansijska tržišta

 

 

 

 

 

Monetarna ekonomija

 

 

 

 

 

IZBORNI PREDMETI

Ponašanje potrošača

 

 

 

 

 

Marketing u turizmu

 

Predavanja će biti održana u ljetnom semsetru

Međunarodno poslovno finansiranje*

Prof.dr Izet Banda

Predavanja će biti održana u ljetnom semestru

Predmeti označeni * su izborni predmeti