Tehnički fakultet

Studijski program – Inženjerska informatika

*NAPOMENA:

Prilikom učitavanja rasporeda neophodan je „refresh (F5)“

Sve izmjene vezane za rasporeda pratite i na OGLASNOJ TABLI

Od ponuđena dva strana jezika student bira jedan

Od ponuđenih izbornih predmeta student polaže dva (jedan izborni za zimski, jedan izborni za ljetni semestar)

 

I i II semestar

 

Predmet

Profesor

Datum

Dan

Vrijeme

Kabinet

I SEMESTAR

Matematika

Prof.dr Radoslav Galić

 

13.10.2021.

20.10.2021.

27.10.2021.

10.11.2021.

17.11.2021.

08.12.2021.

15.12.2021.

20.12.2021.

22.12.2021.

27.12.2021.

29.12.2021.

30.12.2021.

 

 

Srijeda

Srijeda

Srijeda

Srijeda

Srijeda

Srijeda

Srijeda

Ponedjeljak

Srijeda

Ponedjeljak

Srijeda

Četvrtak

 

10.00-12.30

10.00-12.30

10.00-12.30

10.00-12.30

10.00-12.30

10.00-12.30

10.00-12.00

10.00-15.00

08.00-13.00

10.00-15.00

08.00-13.00

08.00-13.00

 

Mali amfiteatar

Matematika (VJEŽBE)

Senad Hodžić, demonstrator

04.11.2021.

18.11.2021.

02.12.2021.

10.12.2021.

16.12.2021.

17.12.2021.

18.12.2021.

23.12.2021.

24.12.2021.

28.12.2021.

 

 

 

 

 

Četvrtak

Četvrtak

Četvrtak

Petak

Četvrtak

Petak

Subota

Četvrtak

Petak

Utorak

 

 

 

 

 

 

17.00-19.00

17.00-19.00

17.00-19.00

09.00-13.30

16.00-19.00

09.00-13.30

15.00-17.15

12.00-17.15

09.00-13.30

08.00-13.15

 

 

Mali amfiteatar

Arhitektura računarskih sistema i mreža

Predavanja

Prof.dr Velimir Dedić

 

30.10.2021.

13.11.2021.

27.11.2021.

03.12.2021.

04.12.2021

10.12.2021.

11.12.2021.

17.12.2021.

18.12.2021.

24.12.2021.

25.12.2021

31.12.2021.

 

 

 

 

 

 

 

Subota

Subota

Subota

Petak

Subota

Petak

Subota

Petak

Subota

Petak

Subota

Petak

 

 

 

 

 

 

14.00-16.00

14.00-16.00

14.00-16.00

14.00-19.00

08.00-10.00

14.00-19.00

12.00-15.00

14.00-19.00

12.00-15.00

13.00-19.00

11.00-15.00

13.00-19.00

Kabinet informatike

Arhitektura računarskih sistema i mreža

Vježbe

 

 

 

 

 

Engleski jezik I

Doc.dr Mirnes Avdić

09.10.2021

23.10.2021.

06.11.2021

20.11.2021.

04.12.2021.

11.15.2021.

18.12.2021.

25.12.2021.

Subota

09.00-12.00

09.00-12.00

09.00-12.00

09.00-12.00

09.00-12.00

09.00-12.00

09.00-12.00

09.00-10.30

Veliki amfiteatar

Engleski jezik I (VJEŽBE)

Doc.dr Mirnes Avdić

 

30.10.2021.

13.11.2021.

27.11.2021.

29.11.2021.

06.12.2021.

13.12.2021.

27.12.2021.

 

 

Subota

Subota

Subota

Ponedjeljak

Ponedjeljak

Ponedjeljak

Ponedjeljak

 

 

09.00-12.45

09.00-12.45

09.00-12.00

12.00-15.00

12.00-14.00

12.00-15.45

15.00-18.45

 

Veliki amfiteatar

Njemački jezik I

Predavanja

Mr Mebrura Selić, lektor

 

11.10.2021.

18.10.2021.

25.10.2021.

01.11.2021.

08.11.2021.

15.11.2021.

22.11.2021.

29.11.2021.

06.12.2021.

13.12.2021.

20.12.2021.

27.12.2021.

 

 Ponedjeljak

16.00-17.30

16.00-17.30

16.00-17.30

16.00-17.30

16.00-17.30

16.00-17.30

16.00-17.30

16.00-17.30

16.00-17.30

16.00-17.30

14.00-17.45

14.00-17.45

Mali amfiteatar

Njemački jezik I

Vježbe

 

 

 

 

 

II SEMESTAR

Osnovi informatike Predavanja

Prof.dr Halid Žigić

 

Kabinet informatike

Osnovi informatike

vježbe

Mr Smiljana Bijelović, asistent

 

Osnovi programiranja Predavanja

Prof.dr Velimir Dedić

Kabinet informatike

Osnovi programiranja

Vježbe

Mr Smiljana Bijelović, asistent

 

Elektrotehnika sa elektronikom Predavanja

Prof.dr Halid Žigić

Kabinet informatike

Elektrotehnika sa elektronikom Vježbe

Prof.dr Halid Žigić

 

IZBORNI PREDMETI

Sociologija* Predavanja

Akademik prof.dr Zoran Milošević

Veliki amfiteatar

Sociologija*  Vježbe

Akademik prof.dr Zoran Milošević

 

Električna kola*  Predavanja

Prof.dr Halid Žigić

 

06.10.2021.

13.10.2021.

20.10.2021.

27.10.2021.

03.11.2021.

10.11.2021.

18.11.2021.

02.12.2021.

09.12.2021.

16.12.2021.

23.12.2021.

30.12.2021.

 

Srijeda

Srijeda

Srijeda

Srijeda

Srijeda

Srijeda

Četvrtak

Četvrtak

Četvrtak

Četvrtak

Četvrtak

Četvrtak

13.00-14.00

13.00-14.00

13.00-14.00

13.00-14.00

13.00-14.00

13.00-14.00

13.00-17.00

13.00-17.00

13.00-17.00

13.00-17.00

13.00-17.00

13.00-17.00

 

Električna kola*  Vježbe

 

 

Statističke metode* (Predavanja)

Doc.dr Lidija Vučičević

Predavanja će se održati u ljetnom semestru

Kabinet br. I

Statističke metode*

 

(Vježbe)

Doc.dr Lidija Vučičević

Predavanja će se održati u ljetnom semestru

 

Predmeti označeni * su izborni predmeti

 

III i IV semestar

 

Predmet

Profesor

Datum

Dan

Vrijeme

Kabinet

III SEMESTAR

Algoritmi i strukture podataka  Predavanja

Prof.dr Velimir Dedić

30.10.2021.

13.11.2021.

27.11.2021.

04.12.2021.

11.12.2021.

18.12.2021.

25.12.2021.

Subota

16.00-18.00

16.00-18.00

16.00-18.00

10.00-14.00

15.00-19.00

15.00-19.00

15.00-19.00

Kabinet informatike

Algoritmi i strukture podataka

Vježbe

 

 

 

 

 

Programski jezici

Predavanja

Doc.dr Adis Rahmanović

 

 

09.10.2021.

28.10.2021.

02.11.2021.

09.11.2021.

16.11.2021.

23.11.2021.

30.11.2021.

 

 

Subota

Četvrtak

Utorak

Utorak

Utorak

Utorak

Utorak

16.10-18.20

16.10-18.20

16.10-18.20

16.00-19.00

16.00-19.00

16.00-19.00

16.00-19.00

Kabinet informatike

Programski jezici

Vježbe

 

 

 

 

 

Engleski jezik II

Doc.dr Mirnes Avdić

09.10.2021

23.10.2021.

06.11.2021

20.11.2021.

Subota

12.30-15.30

12.30-15.30

12.30-15.30

12.30-14.45

Veliki amfiteatar

Engleski jezik II (VJEŽBE)

Doc. dr Mirnes Avdić

 

13.11.2021.

27.11.2021.

29.11.2021.

06.12.2021.

 

 

Subota

Subota

Ponedjeljak

Ponedjeljak

 

 

13.00-16.45

12.30-15.30

09.00-12.00

10.00-12.00

 

Veliki amfiteatar

Njemački jezik II

Predavanja

Mr Mebrura Selić, lektor

11.10.2021.

18.10.2021.

25.10.2021.

01.11.2021.

08.11.2021.

15.11.2021.

22.11.2021.

29.11.2021. 

 Ponedjeljak

17.30-19.00

17.30-19.00

17.30-19.00

17.30-19.00

17.30-19.00

17.30-19.00

17.30-19.00

17.30-18.15

Mali amfiteatar

Njemački jezik II 

Vježbe

 

 

 

 

 

IV SEMESTAR

Baze podataka

Predavanja

Prof.dr Adis Rahamnović

 

Kabinet informatike

Baze podataka

Vježbe

 

Prof. dr Adis Rahmanović

 

Primjenjena digitalna elektronika Predavanja

Prof.dr Goran Popović

Kabinet informatike

Primjenjena digitalna elektronika

Vježbe

 

Prof.dr Goran Popović

 

Mobilne i bežične komunikacije Predavanja

Prof.dr Zvezdan Stojanović

Kabinet informatike

Mobilne i bežične komunikacije

Vježbe

Prof.dr Zvezdan Stojanović

 

IZBORNI PREDMETI

Softverski inžinjering*

Predavanja

Prof.dr Goran Popović

Predavanja će biti održana u ljetnom semestru

 

Kabinet informatike

Softverski inžinjering*

Vježbe

 

Prof.dr Goran Popović

Predavanja će biti održana u ljetnom semestru

 

Osnovi mehatronike* Predavanja

Doc.dr Nurdin Ćehajić

Predavanja će biti održana u ljetnom semestru

 

Osnovi mehatronike*

Vježbe

Doc.dr Nurdin Ćehajić

Predavanja će biti održana u ljetnom semestru

 

Upravljački informacioni sistemi*

Predavanja

Prof.dr Adis Rahmanović

 

 

 

09.10.2021.

28.10.2021.

02.11.2021.

09.11.2021.

16.11.2021.

23.11.2021.

30.11.2021.

 

 

 

 

Subota

Četvrtak

Utorak

Utorak

Utorak

Utorak

Utorak

 

 

14.10-16.10

14.10-16.10

14.10-16.10

13.00-16.00

13.00-16.00

13.00-16.00

13.00-16.00

 

Upravljački informacioni sistemi*

Vježbe

 

 

 

 

 

Predmeti označeni * su izborni predmeti

 

V i VI semestar

 

Predmet

Profesor

Datum

Dan

Vrijeme

Kabinet

V SEMESTAR

Operativni sistemi  Predavanja

Prof.dr Goran Popović

 

 

 

09.10.2021.

23.10.2021.

06.11.2021.

22.11.2021.

11.12.2021.

18.12.2021.

25.12.2021.

.

 

 

 

Subota

Subota

Subota

Ponedjeljak

Subota

Subota

Subota

 

 

13.00-17.00

14.00-17.00

14.00-17.00

09.00-12.00

13.00-17.00

14.00-17.00

14.00-17.00

Kabinet geodezije

Operativni sistemi  Vježbe

 

 

 

 

 

Internet tehnologije  Predavanja

Prof.dr Zvezdan Stojanović

 

 

09.10.2021.

23.10.2021.

06.11.2021.

20.11.2021.

04.12.2021.

11.12.2021.

25.12.2021.

27.12.2021.

.

 

Subota

Subota

Subota

Subota

Subota

Subota

Subota

Ponedjeljak

10.00-13.00

10.00-13.00

09.00-12.00

09.00-12.00

09.00-12.00

09.00-12.00

10.00-12.00

09.00-12.00

Kabinet informatike

Internet tehnologije  Vježbe

 

 

 

 

 

Računarske mreže  Predavanja

Prof.dr Velimir Dedić

30.10.2021.

13.11.2021.

27.11.2021.

04.12.2021.

Subota

Subota

Subota

Subota

10.00-14.00

10.00-14.00

10.00-14.00

14.00-17.00

Kabinet informatike

Računarske mreže  Vježbe

 

 

 

 

 

VI SEMESTAR

Viši programski jezici Predavanja

Prof.dr Adis Rahmanović

Kabinet informatike

Viši programski jezici

Vježbe

Prof. dr Adis Rahmanović

 

Objektno orjentisano programiranje

Predavanja

Prof. dr Adis Rahmanović

Kabinet informatike

Objektno orjentisano programiranje

Vježbe

 

Mr. Smiljana Bijelović

 

Programiranje i dizajn web aplikacija

Predavanja

Prof.dr Zvezdan Stojanović

Kabinet informatike

Programiranje i dizajn web aplikacija

Vježbe

 

Mr. Smiljana Bijelović

 

IZBORNI PREDMETI

Elektronsko poslovanje*

Predavanja

Prof.dr Zvezdan Stojanović

 

09.10.2021.

23.10.2021.

06.11.2021.

20.11.2021.

04.12.2021.

11.12.2021.

17.12.2021.

18.12.2021.

 

Subota

Subota

Subota

Subota

Subota

Subota

Petak

Subota

 

13.00-14.00

13.00-14.00

12.00-13.00

12.00-13.00

12.00-13.00

12.00-13.00

08.00-13.00

08.00-12.00

 

Elektronsko poslovanje*

Vježbe

 

 

 

 

 

Mikroračunarski sistemi* Predavanja

Prof.dr Goran Popović

Predavanja će biti održana u ljetnom semestru

Kabinet informatike

Mikroračunarski sistemi*

Vježbe

Prof.dr Goran Popović

Predavanja će biti održana u ljetnom semestru

 

Robotika*  Predavanja

Doc.dr Zijad Havić

 

22.10.2021.

22.11.2021.

13.12.2021.

27.12.2021.

 

Petak

Ponedjeljak

Ponedjeljak

Ponedjeljak

 

 

10.00-12.30

10.00-12.15

10.00-13.00

10.00-13.45

 

 

Robotika*  Vježbe

 

 

 

 

 

 

 

Predmeti označeni * su izborni predmeti

 

VII i VIII semestar

 

Predmet

Profesor

Datum

Dan

Vrijeme

Kabinet

VII SEMESTAR

Internet  Predavanja

Prof.dr Zvezdan Stojanović

09.10.2021.

23.10.2021.

06.11.2021.

20.11.2021.

04.12.2021.

11.12.2021.

18.12.2021.

21.12.2021.

25.12.2021.

28.12.2021.

31.12.2021.

Subota

Subota

Subota

Subota

Subota

Subota

Subota

Utorak

Subota

Utorak

Petak

 

14.00-17.00

14.00-17.00

13.00-16.00

13.00-16.00

13.00-16.00

13.00-16.00

13.00-19.00

13.00-19.00

12.00-14.00

13.00-19.00

13.00-19.00

 

Kabinet informatike

Internet  Vježbe

 

 

 

 

 

Računarski alati

Prof.dr Adis Rahmanović

 

 

 

09.10.2021.

28.10.2021.

02.11.2021.

09.11.2021.

04.12.2021.

07.12.2021.

09.12.2021.

14.12.2021.

21.12.2021.

28.12.2021.

 

 

 

Subota

Četvrtak

Utorak

Utorak

Subota

Utorak

Četvrtak

Utorak

Utorak

Utorak

10.00-14.00

10.00-14.00

10.00-14.00

10.00-14.00

10.00-14.00

10.00-15.00

10.00-15.00

10.00-15.00

08.00-13.00

08.00-13.00

Kabinet informatike

Računarski alati (VJEŽBE)

Prof.dr Adis Rahmanović

 

    

 

Kabinet informatike

Multimedijalni sistemi  Predavanja

Prof.dr Halid Žigić

 

 

06.10.2021.

13.10.2021.

20.10.2021.

27.10.2021.

03.11.2021.

10.11.2021.

17.11.2021.

22.11.2021.

01.12.2021.

08.12.2021.

15.12.2021.

22.12.2021.

29.12.2021.

 

 

Srijeda

Srijeda

Srijeda

Srijeda

Srijeda

Srijeda

Srijeda

Ponedjeljak

Srijeda

Srijeda

Srijeda

Srijeda

Srijeda

 

10.00-12.00

10.00-12.00

10.00-12.00

10.00-12.00

10.00-12.00

10.00-12.00

10.00-12.00

14.00-16.00

10.00-12.00

10.00-13.00

10.00-13.00

10.00-13.00

10.00-13.00

Kabinet informatike

Multimedijalni sistemi  Vježbe

 

 

 

 

 

VIII SEMESTAR

Kompijuterska grafika i dizajn Predavanja

Akademik prof.dr Mile Petrović

Kompijuterska grafika i dizajn  Vježbe

Akademik prof.dr Mile Petrović

 

Informacione tehnologije Predavanja

Prof.dr Zvezdan Stojanović

Kabinet informatike

Informacione tehnologije

Vježbe

Mr Smiljana Bijelović

 

IZBORNI PREDMETI

Zaštita podataka i računarskih sistema* Predavanja

Prof. dr Velimir Dedić

Predavanja će biti održana u ljetnom semestru

Kabinet informatike

Zaštita podataka i računarskih sistema*

Vježbe

Prof. dr Velimir Dedić

Predavanja će biti održana u ljetnom semestru

Kabinet informatike

Akademsko pisanje sa kancelarijskim poslovanjem*

Predavanja

Akademik prof.dr Zoran Milošević

 

11.10.2021.

18.10.2021.

01.11.2021.

15.11.2021

22.11.2021.

29.11.2021.

06.12.2021.

13.12.2021.

20.12.2021.

27.12.2021.

30.12.2021.

 

Ponedjeljak

Ponedjeljak

Ponedjeljak

Ponedjeljak

Ponedjeljak

Ponedjeljak

Ponedjeljak

Ponedjeljak

Ponedjeljak

Ponedjeljak

Četvrtak

 

10.30-11.30

10.30-11.30

10.30-11.30

10.30-11.30

10.30-11.30.

10.30-11.30

10.00-14.00

10.00-15.00

10.00-15.00

10.00-15.00

10.00-15.00

 

 

Akademsko pisanje sa kancelarijskim poslovanjem*  Vježbe

 

 

 

Aplikativni softver* Predavanja

Prof.dr Halid Žigić

Predavanja će biti održana u ljetnom semestru

Kabinet informatike

Aplikativni softver*

Vježbe

Prof.dr Halid Žigić

Predavanja će biti održana u ljetnom semestru

Kabinet informatike

Predmeti označeni * su izborni predmeti