Tehnički fakultet

Studijski program – Inženjerska informatika

*NAPOMENA:

Prilikom učitavanja rasporeda neophodan je „refresh (F5)“

Sve izmjene vezane za rasporeda pratite i na OGLASNOJ TABLI

Od ponuđena dva strana jezika student bira jedan

Od ponuđenih izbornih predmeta student polaže dva (jedan izborni za zimski, jedan izborni za ljetni semestar)

 

I i II semestar

 

Predmet

Profesor

Datum

Dan

Vrijeme

Kabinet

I SEMESTAR

Matematika

Prof.dr Radoslav Galić

 

 

 

 

Matematika (VJEŽBE)

Muamer Jagodić, demonstrator

 

 

 

 

Arhitektura računarskih sistema i mreža

Prof.dr Velimir Dedić

 

 

 

 

Engleski jezik I

Doc.dr N.J.

 

 

 

 

Engleski jezik I (VJEŽBE)

Mr Alisa Memić, lektor

 

 

 

 

Njemački jezik I

Mr Mebrura Selić, lektor

 

 

 

 

II SEMESTAR

Osnovi informatike

Prof.dr Halid Žigić

07.03.2018.god.

14.03.2018.god.

21.03.2018.god.

28.03.2018.god.

04.04.2018.god.

11.04.2018.god.

18.04.2018.god.

25.04.2018.god.

09.05.2018.god.

16.05.2018.god.

Srijeda

10:00 – 12:00 h

Kabinet informatike

Osnovi programiranja

Prof.dr Velimir Dedić

14.04.2018.god.

28.04.2018.god.

11.05.2018.god

12.05.2018.god.

26.05.2018.god.

Subota

10:00 – 14:00 h

11:00 – 15:00 h

11:00 – 15:00 h

10:00 – 14:00 h

10:00 – 14:00 h

Kabinet geodezije

Elektrotehnika sa elektronikom

Prof.dr Halid Žigić

07.03.2018.god.

14.03.2018.god.

21.03.2018.god.

28.03.2018.god.

04.04.2018.god.

11.04.2018.god.

18.04.2018.god.

25.04.2018.god.

09.05.2018.god.

16.05.2018.god.

Srijeda

15:30 – 17:30 h

Kabinet informatike

IZBORNI PREDMETI

Sociologija*

Akademik prof.dr Zoran Milošević

07.03.2018.god.

14.03.2018.god.

21.03.2018.god.

28.03.2018.god.

04.04.2018.god.

11.04.2018.god.

18.04.2018.god.

25.04.2018.god.

09.05.2018.god.

16.05.2018.god.

Srijeda

13:30 – 15:30 h

Veliki amfiteatar

Električna kola*

Prof.dr Halid Žigić

 

 

 

 

Statističke metode*

Doc.dr Slobodan Nićin

16.03.2018.god.

29.03.2018.god.

19.04.2018.god.

17.05.2018.god.

24.05.2018.god.

Petak

Četvrtak

Četvrtak

Četvrtak

Četvrtak

14:00 – 18:00 h

10:00 – 14:00 h

10:00 – 14:00 h

10:00 – 14:00 h

10:00 – 14:00 h

Veliki amfiteatar

Predmeti označeni * su izborni predmeti

 

III i IV semestar

 

Predmet

Profesor

Datum

Dan

Vrijeme

Kabinet

III SEMESTAR

Algoritmi i strukture podataka

Prof.dr Velimir Dedić

 

 

 

 

Programski jezici

Doc.dr Adis Rahmanović

 

 

 

 

Engleski jezik II

Doc.dr N.J.

 

 

 

 

Engleski jezik II (VJEŽBE)

Mr Alisa Memić, lektor

 

 

 

 

Njemački jezik II

Mr Mebrura Selić, lektor

 

 

 

 

IV SEMESTAR

Baze podataka

Doc.dr Adis Rahamnović

03.03.2018.god.

15.03.2018.god.

29.03.2018.god.

05.04.2018.god.

12.04.2018.god.

26.04.2018.god.

05.05.2018.god.

10.05.2018.god.

Subota

Četvrtak

Četvrtak

Četvrtak

Četvrtak

Četvrtak

Subota

Četvrtak

10:30 – 13:00 h

Kabinet informatike

Elektronika

Doc.dr Goran Popović

10.03.2018.god.

31.03.2018.god.

14.04.2018.god.

28.04.2018.god.

19.05.2018.god.

Subota

14:00 – 18:00 h

14:00 – 17:00 h

14:00 – 17:00 h

11:00 – 16:00 h

12:00 – 17:00 h

Kabinet informatike

Telekomunikacije

Prof.dr Halid Žigić

07.03.2018.god.

14.03.2018.god.

21.03.2018.god.

28.03.2018.god.

04.04.2018.god.

11.04.2018.god.

18.04.2018.god.

25.04.2018.god.

09.05.2018.god.

16.05.2018.god.

Srijeda

13:30 – 15:30 h

Kabinet informatike

IZBORNI PREDMETI

Softverski inžinjering*

Doc.dr Goran Popović

10.03.2018.god.

14.04.2018.god.

28.04.2018.god.

19.05.2018.god.

Subota

18:00 – 19:00 h

17:00 – 19:00 h

16:00 – 17:00 h

17:00 – 19:00 h

Kabinet informatike

Proektovanje informacionih sistema*

Prof.dr Velimir Dedić

14.04.2018.god.

28.04.2018.god.

11.05.2018.god.

12.05.2018.god.

26.05.2018.god.

Subota

14:00 – 15:00 h

10:00 – 11:00 h

10:00 – 11:00 h

14:00 – 16:00 h

14:00 – 15:00 h

Kabinet geodezije

Menadžment informacionih sistema*

Doc.dr Slobodan Nićin

16.03.2018.god.

29.03.2018.god.

19.04.2018.god.

17.05.2018.god.

24.05.2018.god.

Petak

Četvrtak

Četvrtak

Četvrtak

Četvrtak

11:00 – 12:00 h

16:00 – 17:00 h

15:00 – 17:00 h

15:00 – 16:00 h

15:00 – 16:00 h

Veliki amfiteatar

Predmeti označeni * su izborni predmeti

 

V i VI semestar

 

Predmet

Profesor

Datum

Dan

Vrijeme

Kabinet

V SEMESTAR

Operativni sistemi

Doc.dr Goran Popović

 

 

 

 

Uvod u web

Prof.dr Zvezdan Stojanović

 

 

 

 

Računarske mreže

Prof.dr Velimir Dedić

 

 

 

 

VI SEMESTAR

Viši programski jezici

Doc.dr Adis Rahmanović

03.03.2018.god.

15.03.2018.god.

29.03.2018.god.

05.04.2018.god.

12.04.2018.god.

26.04.2018.god.

05.05.2018.god.

10.05.2018.god.

Subota

Četvrtak

Četvrtak

Četvrtak

Četvrtak

Četvrtak

Subota

Četvrtak

13:00 – 15:30 h

Kabinet informatike

Objektno orjentisano programiranje

Doc.dr Adis Rahmanović

03.03.2018.god.

15.03.2018.god.

29.03.2018.god.

05.04.2018.god.

12.04.2018.god.

26.04.2018.god.

05.05.2018.god.

10.05.2018.god.

Subota

Četvrtak

Četvrtak

Četvrtak

Četvrtak

Četvrtak

Subota

Četvrtak

15:30 – 18:00 h

Kabinet informatike

Internet tehnologije

Prof.dr Zvezdan Stojanović

02.03.2018.god.

16.03.2018.god.

13.04.2018.god.

27.04.2018.god.

11.05.2018.god.

Petak

Petak

Petak

Petak

Petak

09:00 – 13:00 h

10:00 – 14:00 h

10:00 – 14:00 h

10:00 – 14:00 h

10:00 – 14:00 h

Kabinet informatike

IZBORNI PREDMETI

Elektronsko poslovanje*

Prof.dr Zvezdan Stojanović

 

 

 

 

Mikroračunarski sistemi*

Doc.dr Goran Popović

31.03.2018.god.

28.04.2018.god.

19.05.2018.god.

Subota

17:00 – 19:00 h

09:00 – 11:00 h

10:00 – 12:00 h

Kabinet informatike

Web dizajn*

Prof.dr Halid Žigić

 

 

 

 

Predmeti označeni * su izborni predmeti

 

VII i VIII semestar

 

Predmet

Profesor

Datum

Dan

Vrijeme

Kabinet

VII SEMESTAR

Internet

Prof.dr Zvezdan Stojanović

 

 

 

 

Računarski alati

Doc.dr Adis Rahmanović

 

 

 

 

Multimedijalni sistemi

Prof.dr Halid Žigić

 

 

 

 

VIII SEMESTAR

Kompijuterska grafika i dizajn

Akademik prof.dr Mile Petrović

15.03.2018.god.

27.04.2018.god.

Četvrtak

Petak

16:00 – 19:00 h

09:00 – 12:00 h

Kabinet geodezije

Informacione tehnologije

Prof.dr Zvezdan Stojanović

31.03.2018.god.

28.04.2018.god.

12.05.2018.god.

26.05.2018.god.

Subota

12:00 – 14:00 h

10:00 – 16:00 h

10:00 – 16:00 h

10:00 – 15:00 h

Kabinet informatike

IZBORNI PREDMETI

Zaštita podataka i računarskih sistema*

Prof.dr Velimir Dedić

14.04.2018.god.

28.04.2018.god.

11.05.2018.god.

12.05.2018.god.

26.05.2018.god.

Subota

15:00 – 16:00 h

15:00 – 16:00 h

15:00 – 16:00 h

16:00 – 17:00 h

15:00 – 17:00 h

Kabinet geodezije

Kancelarijsko poslovanje*

Prof.dr Kemal Brkić

 

 

 

 

Aplikativni softver*

Prof.dr Halid Žigić

07.03.2018.god.

14.03.2018.god.

21.03.2018.god.

28.03.2018.god.

04.04.2018.god.

11.04.2018.god.

18.04.2018.god.

25.04.2018.god.

09.05.2018.god.

16.05.2018.god.

Srijeda

17:30 – 18:30 h

Kabinet informatike

Predmeti označeni * su izborni predmeti