Tehnički fakultet

Studijski program – Inženjerska informatika

*NAPOMENA:

Prilikom učitavanja rasporeda neophodan je „refresh (F5)“

Sve izmjene vezane za rasporeda pratite i na OGLASNOJ TABLI

Od ponuđena dva strana jezika student bira jedan

Od ponuđenih izbornih predmeta student polaže dva (jedan izborni za zimski, jedan izborni za ljetni semestar)

 

I i II semestar

 

Predmet

Profesor

Datum

Dan

Vrijeme

Kabinet

I SEMESTAR

Matematika

Prof.dr Radoslav Galić

 

 

 

Mali amfiteatar

Matematika (VJEŽBE)

Senad Hodžić, demonstrator

 

 

 

Mali amfiteatar

Arhitektura računarskih sistema i mreža

Predavanja

Prof.dr Velimir Dedić

 

 

 

Kabinet informatike

Arhitektura računarskih sistema i mreža

Vježbe

 

 

 

 

 

Engleski jezik I

Doc.dr Valentina Budimčić

 

 

 

Veliki amfiteatar

Engleski jezik I (VJEŽBE)

Mr Alisa Memić, lektor

 

 

 

Veliki amfiteatar

Njemački jezik I

Predavanja

Mr Mebrura Selić, lektor

 

 

 

Mali amfiteatar

Njemački jezik I

Vježbe

 

 

 

 

 

II SEMESTAR

Osnovi informatike Predavanja

Prof.dr Halid Žigić

10.03.2021.god.

17.03.2021.god.

24.03.2021.god.

31.03.2021.god.

07.04.2021.god.

14.04.2021.god.

21.04.2021.god.

28.04.2021.god.

05.05.2021.god.

12.05.2021.god.

19.05.2021.god.

26.05.2021.god.

02.06.2021.god.

Srijeda

Srijeda

Srijeda

Srijeda

Srijeda

Srijeda

Srijeda

Srijeda

Srijeda

Srijeda

Srijeda

Srijeda

Srijeda

10:00-12:00h

10:00-12:00h

10:00-12:00h

10:00-12:00h

10:00-12:00h

10:00-12:00h

10:00-12:00h

10:00-12:00h

10:00-12:00h

10:00-12:00h

10:00-12:00h

10:00-12:00h

10:00-12:00h

Kabinet informatike

Osnovi informatike

vježbe

Mr Smiljana Bijelović, asistent

06.03.2021.

13.03.2021.

20.03.2021.

27.03.2021.

10.04.2021.

17.04.2021.

Subota

Subota

Subota

Subota

Subota

Subota

15.00-19.00h

15.00-19.00h

15.00-19.00h

15.00-19.00h

15.00-19.00h

15.00-19.00h

 

Osnovi programiranja Predavanja

Prof.dr Velimir Dedić

11.03.2021.god.

18.03.2021.god.

25.03.2021.god.

17.04.2021.god.

08.05.2021.god.

20.05.2021.god.

Četvrtak

Četvrtak

Četvrtak

Subota

Subota

Četvrtak

10:00-15:00h

10:00-15:00h

10:00-13:00h

10:00-13:00h

10:00-13:00h

11:00-14:00h

Kabinet informatike

Osnovi programiranja

Vježbe

Mr Smiljana Bijelović, asistent

02.03.2021.god.

09.03.2021.god.

16.03.2021.god.

23.03.2021.god.

30.03.2021.god.

06.04.2021.god.

13.04.2021.god.

20.04.2021.god.

27.04.2021.god.

04.05.2021.god.

Utorak

Utorak

Utorak

Utorak

Utorak

Utorak

Utorak

Utorak

Utorak

Utorak

17.00-19.00h

17.00-19.00h

17.00-19.00h

17.00-19.00h

17.00-19.00h

17.00-19.00h

17.00-19.00h

17.00-19.00h

17.00-19.00h

17.00-19.00h

 

Elektrotehnika sa elektronikom Predavanja

Prof.dr Halid Žigić

10.03.2021.god.

17.03.2021.god.

24.03.2021.god.

31.03.2021.god.

07.04.2021.god.

14.04.2021.god.

21.04.2021.god.

28.04.2021.god.

05.05.2021.god

12.05.2021.god.

19.05.2021.god.

26.05.2021.god.

02.06.2021.god.

Srijeda

Srijeda

Srijeda

Srijeda

Srijeda

Srijeda

Srijeda

Srijeda

Srijeda

Srijeda

Srijeda

Srijeda

Srijeda

13:00-15:00h

13:00-15:00h

13:00-15:00h

13:00-15:00h

13:00-15:00h

13:00-15:00h

13:00-15:00h

13:00-15:00h

13:00-15:00h

13:00-15:00h

13:00-15:00h

13:00-15:00h

13:00-15:00h

Kabinet informatike

Elektrotehnika sa elektronikom Vježbe

Prof.dr Halid Žigić

08.03.2021.

15.03.2021.

22.03.2021.

29.03.2021.

12.04.2021.

Ponedjeljak

Ponedjeljak

Ponedjeljak

Ponedjeljak

Ponedjeljak

16.00-19.00h

16.00-19.00h

16.00-19.00h

16.00-19.00h

16.00-19.00h

 

IZBORNI PREDMETI

Sociologija* Predavanja

Akademik prof.dr Zoran Milošević

15.03.2021.

19.04.2021.

26.04.2021.

10.05.2012.

17.05.2021.

21.05.2021.

24.05.2021.

Ponedeljak

Ponedeljak

Ponedeljak

Ponedeljak

Ponedeljak

Petak

Ponedeljak

13.00-17.00h

13.00-17.00h

09.00-14.00h

09.00-14.00h

09.00-14.00h

09.00-14.00h

09.00-14.00h

Veliki amfiteatar

Sociologija*  Vježbe

Akademik prof.dr Zoran Milošević

06.03.2021.

15.03.2021.

03.04.2021.

10.04.2021.

17.04.2021.

19.04.2021.

Subota

Ponedeljak

Subota

Subota

Subota

Ponedeljak

08.00-12.00h

08.00-09.00h

08.00-13.00h

08.00-13.00h

08.00-13.00h

08.00-09.00h

 

Električna kola*  Predavanja

Prof.dr Halid Žigić

Predavanja održana u zimskom semestru

Električna kola*  Vježbe

 

 

Statističke metode* (Predavanja)

Doc.dr Lidija Vučičević

06.03.2021.god.

20.03.2021.god.

17.04.2021.god.

24.04.2021.god.

15.05.2021.god.

Subota

Subota

Subota

Subota

Subota

12:00-14:30h

09:00-14:30h

13:00-14:30h

13:00-14:30h

12:00-13:00h

Kabinet br. I

Statističke metode*

 

(Vježbe)

Doc.dr Lidija Vučičević

06.03.2021.god.

20.03.2021.god.

17.04.2021.god.

Subota

Subota

Subota

14.30-17.30h

14.30-17.30h

14.30-17.30h

 

Predmeti označeni * su izborni predmeti

 

III i IV semestar

 

Predmet

Profesor

Datum

Dan

Vrijeme

Kabinet

III SEMESTAR

Algoritmi i strukture podataka  Predavanja

Prof.dr Velimir Dedić

 

 

 

Kabinet informatike

Algoritmi i strukture podataka

Vježbe

 

 

 

 

 

Programski jezici

Predavanja

Doc.dr Adis Rahmanović

 

 

 

Kabinet informatike

Programski jezici

Vježbe

 

 

 

 

 

Engleski jezik II

Doc.dr Valentina Budimčić

 

 

 

Veliki amfiteatar

Engleski jezik II (VJEŽBE)

Mr Alisa Memić, lektor

 

 

 

Veliki amfiteatar

Njemački jezik II

Predavanja

Mr Mebrura Selić, lektor

 

 

 

Mali amfiteatar

Njemački jezik II 

Vježbe

 

 

 

 

 

IV SEMESTAR

Baze podataka

Predavanja

Doc.dr Adis Rahamnović

06.03.2021.god.

08.03.2021.

09.03.2021.

20.03.2021.

16.03.2021.god.

25.03.2021.god.

01.04.2021.god.

03.04.2021.

10.04.2021.god.

12.04.2021.god.

13.04.2021.

17.04.2021

15.05.2021.god.

18.05.2021.god.

Subota

Ponedjeljak

Utorak

Subota

Utorak

Četvrtak

Četvrtak

Subota

Subota

Ponedjeljak

Utorak

Subota

Subota

Utorak

10:00 – 12:00h

08.00-12.00h

08.00-12.00h

08.00-12.00h

10:00 – 12:00h

10:00 – 12:00h

10:00 – 12:00h

08.00-12.00h

10:00 – 12:00h

10:00 – 12:00h

08.00-12.00h

08.00-12.00h

10:00 – 12:00h

10:00 – 12:00h

Kabinet informatike

Baze podataka

Vježbe

 

Doc. dr Adis Rahmanović

03.03.2021.

10.03.2021.

17.03.2021.

24.03.2021.

31.03.2021.

07.04.2021.

14.04.2021.

21.04.2021.

28.04.2021.

Srijeda

Srijeda

Srijeda

Srijeda

Srijeda

Srijeda

Srijeda

Srijeda

Srijeda

09.00-14.00h

09.00-14.00h

09.00-14.00h

09.00-14.00h

09.00-14.00h

09.00-14.00h

09.00-14.00h

09.00-14.00h

09.00-14.00h

 

Primjenjena digitalna elektronika Predavanja

Prof.dr Goran Popović

05.03.2021.

06.03.2021.god.

19.03.2021.

20.03.2021.god.

09.04.2021.

10.04.2021.god.

16.04.20211.

23.04.2021.

24.04.2021.god.

07.05.2021.

08.05.2021.god.

29.05.2021.god.

Petak

Subota

Petak

Subota

Petak

Subota

Petak

Petak

Subota

Petak

Subota

Subota

09.00-14.00h

13:00-17:00h

09.00-14.00h

14:00-17:00h

09.00-14.00h

12:00-15:00h

09.00-14.00h

09.00-14.00h

13:00-17:00h

09.00-14.00h

14:00-17:00h

12:00-15:00h

Kabinet informatike

Primjenjena digitalna elektronika

Vježbe

 

Prof.dr Goran Popović

08.03.2021.

15.03.2021.

22.03.2021.

29.03.2021.

12.04.2021.

19.04.2021.

26.04.2021.

10.05.2021.

Ponedjeljak

Ponedjeljak

Ponedjeljak

Ponedjeljak

Ponedjeljak

Ponedjeljak

Ponedjeljak

Ponedjeljak

09.00-14.00h

09.00-14.00h

09.00-14.00h

09.00-14.00h

12.00-16.00h

09.00-14.00h

09.00-14.00h

09.00-14.00h

 

Mobilne i bežične komunikacije Predavanja

Prof.dr Zvezdan Stojanović

13.03.2021.god.

27.03.2021.god.

02.04.2021.god.

24.04.2021.god.

22.05.2021.god.

Subota

Subota

Petak

Subota

Subota

14:00–17:00h

10:00–14:00h

13:00–16:00h

10:00–13:00h

14:00–18:00h

Kabinet informatike

Mobilne i bežične komunikacije

Vježbe

Prof.dr Zvezdan Stojanović

02.03.2021.god.

09.03.2021.god.

16.03.2021.god.

23.03.2021.god.

30.03.2021.god.

06.04.2021.god.

13.04.2021.god.

20.04.2021.god.

27.04.2021.god.

04.05.2021.god.

Utorak

Utorak

Utorak

Utorak

Utorak

Utorak

Utorak

Utorak

Utorak

Utorak

15.00-19.00h

16.00-19.00h

16.00-19.00h

16.00-19.00h

16.00-19.00h

16.00-19.00h

16.00-19.00h

16.00-19.00h

16.00-19.00h

16.00-19.00h

 

IZBORNI PREDMETI

Softverski inžinjering*

Predavanja

Prof.dr Goran Popović

06.03.2021.god.

23.03.2021.god.

30.03.2021.god.

20.03.2021.god.

10.04.2021.god.

13.04.2021.god.

20.04.2021.god.

24.04.2021.god.

08.05.2021.god.

Subota

Utorak

Utorak

Subota

Utorak

Utorak

Subota

Subota

Subota

17:00-19:00h

10.00-15.00h

10.00-15.00h

17:00-19:00h

10.00-15.00h

10.00-15.00h

15:00-17:00h

17:00-19:00h

17:00-19:00h

Kabinet informatike

Softverski inžinjering*

Vježbe

 

Prof.dr Goran Popović

10.03.2021.god.

17.03.2021.god.

24.03.2021.god.

14.04.2021.god.

28.04.2021.god.

05.05.2021.god.

12.05.2021.god.

Srijeda

Srijeda

Srijeda

Srijeda

Srijeda

Srijeda

Srijeda

09:00-13:00h

09:00-13:00h

09:00-13:00h

10:00-13:00h

10:00-13:00h

10:00-13:00h

10:00-13:00h

 

Osnovi mehatronike* Predavanja

Doc.dr Nurdin Ćehajić

10.03.2021.god.

11.03.2021.

31.03.2021.god.

01.04.2021.

14.04.2021.god.

15.04.2021.

28.04.2021.god.

29.04.2021.

Srijeda

Četvrtak

Srijeda

Četvrtak

Srijeda

Četvrtak

Srijeda

Četvrtak

15.00-19.00h

15.00-19.00h

15.00-19.00h

15.00-19.00h

15.00-19.00h

15.00-19.00h

15.00-19.00h

15.00-19.00h

 

Osnovi mehatronike*

Vježbe

Doc.dr Nurdin Ćehajić

18.03.2021.

25.03.2021.

08.04.2021.

06.05.2021.

Četvrtak

Četvrtak

Četvrtak

Četvrtak

09.00-14.00h

09.00-14.00h

09.00-14.00h

09.00-14.00h

 

Upravljački informacioni sistemi*

Predavanja

Doc.dr Adis Rahmanović

Predavanje održano u zimskom semestru

Upravljački informacioni sistemi*

Vježbe

 

 

Predmeti označeni * su izborni predmeti

 

V i VI semestar

 

Predmet

Profesor

Datum

Dan

Vrijeme

Kabinet

V SEMESTAR

Operativni sistemi  Predavanja

Prof.dr Goran Popović

 

 

 

Kabinet geodezije

Operativni sistemi  Vježbe

 

 

 

 

 

Internet tehnologije  Predavanja

Prof.dr Zvezdan Stojanović

 

 

 

Kabinet informatike

Internet tehnologije  Vježbe

 

 

 

 

 

Računarske mreže  Predavanja

Prof.dr Velimir Dedić

 

 

 

Kabinet informatike

Računarske mreže  Vježbe

 

 

 

 

 

VI SEMESTAR

Viši programski jezici Predavanja

Doc.dr Adis Rahmanović

02.03.2021.god.

03.03.2021.god.

06.03.2021.god.

16.03.2021.god.

25.03.2021.god.

01.04.2021.god.

10.04.2021.god.

12.04.2021.god.

15.05.2021.god.

18.05.2021.god.

Utorak

Srijeda

Subota

Utorak

Četvrtak

Četvrtak

Subota

Ponedjeljak

Subota

Utorak

10:10 – 14:10h

10:10 – 14:10h

10:10 – 14:10h

10:10 – 14:10h

10:10 – 14:10h

10:10 – 14:10h

10:10 – 14:10h

10:10 – 14:10h

12:10 – 14:10h

12:10 – 14:10h

Kabinet informatike

Viši programski jezici

Vježbe

Doc. dr Adis Rahmanović

02.03.2021.god.

09.03.2021.god.

16.03.2021.god.

23.03.2021.god.

30.03.2021.god.

06.04.2021.god.

13.04.2021.god.

20.04.2021.god.

27.04.2021.god.

04.05.2021.god.

Utorak

Utorak

Utorak

Utorak

Utorak

Utorak

Utorak

Utorak

Utorak

Utorak

15.30-19.00h

15.30-19.00h

15.30-19.00h

15.30-19.00h

15.30-19.00h

15.30-19.00h

15.30-19.00h

15.30-19.00h

15.30-19.00h

15.30-19.00h

 

Objektno orjentisano programiranje

Predavanja

Doc.dr Adis Rahmanović

06.03.2021.god.

16.03.2021.god.

25.03.2021.god.

01.04.2021.god.

10.04.2021.god.

12.04.2021.god.

15.05.2021.god.

18.05.2021.god.

Subota

Utorak

Četvrtak

Četvrtak

Subota

Ponedjeljak

Subota

Utorak

14:20 – 16:20h

14:20 – 16:20h

14:20 – 16:20h

14:20 – 16:20h

14:20 – 16:20h

14:20 – 16:20h

14:20 – 16:20h

14:20 – 16:20h

Kabinet informatike

Objektno orjentisano programiranje

Vježbe

 

Mr. Smiljana Bijelović

09.03.2021.god.

16.03.2021.god.

23.03.2021.god.

30.03.2021.god.

06.04.2021.god.

13.04.2021.god.

20.04.2021.god.

27.04.2021.god.

04.05.2021.god.

Utorak

Utorak

Utorak

Utorak

Utorak

Utorak

Utorak

Utorak

Utorak

09.00-13.00h

09.00-13.00h

09.00-13.00h

09.00-13.00h

09.00-13.00h

09.00-13.00h

09.00-13.00h

09.00-13.00h

09.00-13.00h

 

Programiranje i dizajn web aplikacija

Predavanja

Prof.dr Zvezdan Stojanović

03.03.2021.

04.03.2021.

05.03.2021.god.

19.03.2021.god.

02.04.2021.god.

15.05.2021.god.

22.05.2021.god.

29.05.2021.god.

Srijeda

Četvrtak

Petak

Petak

Petak

Subota

Subota

Subota

09:00-15:00h

09:00-15:00h

09:00-13:00h

09:00-13:00h

09:00-13:00h

10:00-12:00h

10:00-14:00h

10:00-14:00h

Kabinet informatike

Programiranje i dizajn web aplikacija

Vježbe

 

Mr. Smiljana Bijelović

10.03.2021.god.

17.03.2021.god.

24.03.2021.god.

31.03.2021.god.

07.04.2021.god.

14.04.2021.god.

21.04.2021.god.

28.04.2021.god.

05.05.2021.god.

Srijeda

Srijeda

Srijeda

Srijeda

Srijeda

Srijeda

Srijeda

Srijeda

Srijeda

09.00-14.00h

09.00-14.00h

09.00-14.00h

09.00-14.00h

09.00-14.00h

09.00-13.00h

09.00-13.00h

09.00-13.00h

09.00-13.00h

 

IZBORNI PREDMETI

Elektronsko poslovanje*

Predavanja

Prof.dr Zvezdan Stojanović

Predavanja održana u zimskom semestru.

Elektronsko poslovanje*

Vježbe

 

 

Mikroračunarski sistemi* Predavanja

Prof.dr Goran Popović

06.03.2021.god.

20.03.2021.god.

10.04.2021.god.

24.04.2021.god.

08.05.2021.god.

29.05.2021.god.

Subota

Subota

Subota

Subota

Subota

Subota

12:00-13:00h

12:00-14:00h

17:00-19:00h

12:00-13:00h

12:00-14:00h

15:00-17:00h

Kabinet informatike

Mikroračunarski sistemi*

Vježbe

Prof.dr Goran Popović

08.03.2021.god.

15.03.2021.god.

22.03.2021.god.

29.03.2021.god.

05.04.2021.god.

12.04.2021.god.

19.04.2021.god.

26.04.2021.god.

Ponedjeljak Ponedjeljak

Ponedjeljak

Ponedjeljak

Ponedjeljak

Ponedjeljak

Ponedjeljak

Ponedjeljak

08.00-12.00h

08.00-12.00h

08.00-12.00h

08.00-12.00h

08.00-12.00h

08.00-12.00h

08.00-12.00h

08.00-12.00h

 

Robotika*  Predavanja

Doc.dr Zijad Havić

Predavanja održana u zimskom semestru.

Robotika*  Vježbe

 

 

Predmeti označeni * su izborni predmeti

 

VII i VIII semestar

 

Predmet

Profesor

Datum

Dan

Vrijeme

Kabinet

VII SEMESTAR

Internet  Predavanja

Prof.dr Zvezdan Stojanović

 

 

 

Kabinet informatike

Internet  Vježbe

 

 

 

 

 

Računarski alati

Doc.dr Adis Rahmanović

 

 

 

Kabinet informatike

Računarski alati (VJEŽBE)

Doc.dr Adis Rahmanović

 

 

 

Kabinet informatike

Multimedijalni sistemi  Predavanja

Prof.dr Halid Žigić

 

 

 

Kabinet informatike

Multimedijalni sistemi  Vježbe

 

 

 

 

 

VIII SEMESTAR

Kompijuterska grafika i dizajn Predavanja

Akademik prof.dr Mile Petrović

09.03.2021.

16.03.2021.

26.03.2021.god.

09.04.2021.god.

16.04.2021.god.

23.04.2021.god.

14.05.2021.god.

Utorak

Utorak

Petak

Petak

Petak

Petak

Petak

10.00-15.00h

10.00-15.00h

12:00-15:00h

12:00-16:00h

11:00-15:00h

12:00-16:00h

09:00-13:00h

Zoom

Kompijuterska grafika i dizajn  Vježbe

Akademik prof.dr Mile Petrović

24.03.2021.god.

26.03.2021.god.

31.03.2021.god.

09.04.2021.god.

16.04.2021.god.

23.04.2021.god.

Utorak

Petak

Utorak

Petak

Petak

Petak

10.00-15.00h

10.00-15.00h

15:00-19:00h

09:00-12:00h

15:00-19:00h

08:00-12:00h

 

Informacione tehnologije Predavanja

Prof.dr Zvezdan Stojanović

06.03.2021.god.

13.03.2021.god.

27.03.2021.god.

10.04.2021.god.

24.04.2021.god.

15.05.2021.god.

29.05.2021.god.

Subota

Subota

Subota

Subota

Subota

Subota

Subota

13:00-17:00h

13:00-17:00h

14:00-18:00h

13:00-17:00h

12:00-16:00h

13:00-17:00h

14:00-18:00h

Kabinet informatike

Informacione tehnologije

Vježbe

Mr Smiljana Bijelović

08.03.2021.

15.03.2021.

22.03.2021.

29.03.2021.

12.04.2021.

19.04.2021.

26.04.2021.

Ponedjeljak

Ponedjeljak

Ponedjeljak

Ponedjeljak

Ponedjeljak

Ponedjeljak

Ponedjeljak

13.00-18.00h

13.00-18.00h

13.00-18.00h

13.00-18.00h

13.00-18.00h

13.00-18.00h

13.00-18.00h

 

IZBORNI PREDMETI

Zaštita podataka i računarskih sistema* Predavanja

Prof. dr Velimir Dedić

25.03.2021.god.

17.04.2021.god.

08.05.2021.god.

20.05.2021.god.

Četvrtak

Subota

Subota

Četvrtak

13:00-16:00h

13:00-16:00h

13:00-16:00h

14:00-17:00h

Kabinet informatike

Zaštita podataka i računarskih sistema*

Vježbe

Prof. dr Velimir Dedić

24.03.2021.god.

16.04.2021.god.

06.05.2021.god.

07.05.2021.god.

Srijeda

Petak

Četvrtak

Petak

13:00-17:00h

15:00-19:00h

13:00-16:00h

14:00-17:00h

Kabinet informatike

Akademsko pisanje sa kancelarijskim poslovanjem*

Predavanja

Akademik prof.dr Zoran Milošević

Predavanja održana u zimskom semestru

Akademsko pisanje sa kancelarijskim poslovanjem*  Vježbe

 

 

 

Aplikativni softver* Predavanja

Prof.dr Halid Žigić

10.03.2021.god.

17.03.2021.god.

24.03.2021.god.

31.03.2021.god.

07.04.2021.god.

14.04.2021.god.

21.04.2021.god.

28.04.2021.god.

05.05.2021.god

12.05.2021.god.

19.05.2021.god.

26.05.2021.god.

02.06.2021.god.

Srijeda

Srijeda

Srijeda

Srijeda

Srijeda

Srijeda

Srijeda

Srijeda

Srijeda

Srijeda

Srijeda

Srijeda

Srijeda

16:00-19:00h

16:00-19:00h

16:00-19:00h

16:00-19:00h

16:00-19:00h

16:00-19:00h

16:00-19:00h

16:00-19:00h

16:00-19:00h

15:00-16:00h

15:00-16:00h

15:00-16:00h

15:00-16:00h

Kabinet informatike

Aplikativni softver*

Vježbe

Prof.dr Halid Žigić

06.03.2021.

13.03.2021.

20.03.2021.

27.03.2021.

Subota

Subota

Subota

Subota

09.00-13.00h

09.00-13.00h

09.00-13.00h

09.00-13.00h

Kabinet informatike

Predmeti označeni * su izborni predmeti