Tehnički fakultet

Studijski program – Inženjerska informatika

*NAPOMENA:

Prilikom učitavanja rasporeda neophodan je „refresh (F5)“

Sve izmjene vezane za rasporeda pratite i na OGLASNOJ TABLI

Od ponuđena dva strana jezika student bira jedan

Od ponuđenih izbornih predmeta student polaže dva (jedan izborni za zimski, jedan izborni za ljetni semestar)

 

I i II semestar

 

Predmet

Profesor

Datum

Dan

Vrijeme

Kabinet

I SEMESTAR

Matematika

Prof.dr Radoslav Galić

Predavanja su održana u zimskom semestru*

Matematika (VJEŽBE)

Senad Hodžić, demonstrator

Arhitektura računarskih sistema i mreža

Prof.dr Velimir Dedić

Engleski jezik I

 

Engleski jezik I (VJEŽBE)

Mr Alisa Memić, lektor

Njemački jezik I

Mr Mebrura Selić, lektor

 

Osnovi informatike

Prof.dr Halid Žigić

06.03.2019.god.

13.03.2019.god.

20.03.2019.god.

27.03.2019.god.

03.04.2019.god.

10.04.2019.god.

17.04.2019.god.

24.04.2019.god.

08.05.2019.god.

15.05.2019.god.

 

Srijeda

 

10:00 – 12:00 h

Kabinet informatike

 

Osnovi programiranja

 

Prof.dr Velimir Dedić

09.03.2019.god.

30.03.2019.god.

06.04.2019.god.

11.05.2019.god.

 

Subota

 

10:00 – 15:00 h

Kabinet informatike

 

 

 

 

Elektrotehnika sa elektronikom

 

 

 

 

Prof.dr Halid Žigić

06.03.2019.god.

13.03.2019.god.

20.03.2019.god.

27.03.2019.god.

03.04.2019.god.

10.04.2019.god.

17.04.2019.god.

24.04.2019.god.

08.05.2019.god.

15.05.2019.god.

 

Srijeda

 

 

 

 

 

 

 

13:00 – 15:00 h

 

 

 

 

 

Kabinet informatike

IZBORNI PREDMETI

Sociologija*

Akademik prof.dr Zoran Milošević

11.03.2019.god.

25.03.2019.god.

08.04.2019.god.

22.04.2019.god.

13.05.2019.god.

Ponedeljak

09:00 – 13:00 h

Veliki amfiteatar

Električna kola*

Prof.dr Halid Žigić

Predavanja su održana u zimskom semestru*

Statističke metode*

Doc.dr Slobodan Nićin

28.03.2019.god.

18.04.2019.god.

09.05.2019.god.

23.05.2019.god.

Četvrtak

11:00 – 16:00 h

Veliki amfiteatar

Predmeti označeni * su izborni predmeti

 

III i IV semestar

 

Predmet

Profesor

Datum

Dan

Vrijeme

Kabinet

III SEMESTAR

Algoritmi i strukture podataka

Prof.dr Velimir Dedić

Predavanja su održana u zimskom semestru*

Programski jezici

Doc.dr Adis Rahmanović

Engleski jezik II

 

Engleski jezik II (VJEŽBE)

Mr Alisa Memić, lektor

Njemački jezik II

Mr Mebrura Selić, lektor

IV SEMESTAR

 

 

 

Baze podataka

 

 

 

Doc.dr Adis Rahamnović

09.03.2019.god.

12.03.2019.god.

19.03.2019.god.

26.03.2019.god.

04.04.2019.god.

09.04.2019.god.

20.04.2019.god.

25.04.2019.god.

Subota

Utorak

Utorak

Utorak

Četvrtak

Utorak

Subota

Četvrtak

10:00 – 12:30 h

10:00 – 12:30 h

10:00 – 12:30 h

10:00 – 12:30 h

10:00 – 12:30 h

10:00 – 12:30 h

10:00 – 11:00 h

10:00 – 11:00 h

Kabinet informatike

 

 

Elektronika

 

 

Doc.dr Goran Popović

02.03.2019.god.

16.03.2019.god.

30.03.2019.god.

06.04.2019.god.

18.05.2019.god.

01.06.2019.god.

 

 

 

     Subota

09:00 – 13:00 h

13:00 – 16:00 h

09:00 – 12:00 h

17:00 – 19:00 h

09:00 – 12:00 h

09:00 – 12:00 h 

Kabinet informatike

 

 

 

Telekomunikacije

 

 

 

 

Prof.dr Halid Žigić

06.03.2019.god.

13.03.2019.god.

20.03.2019.god.

27.03.2019.god.

03.04.2019.god.

10.04.2019.god.

17.04.2019.god.

24.04.2019.god.

08.05.2019.god.

15.05.2019.god.

 

 

 

 

 

 

Srijeda

 

 

 

 

 

 

16:00 – 18:00 h

Kabinet informatike

IZBORNI PREDMETI

 

 

Softverski inžinjering*

 

 

Doc.dr Goran Popović

02.03.2019.god.

16.03.2019.god.

30.03.2019.god.

20.04.2019.god.

18.05.2019.god.

01.06.2019.god.

 

 

 

 

Subota

13:00 – 16:00 h

09:00 – 13:00 h

12:00 – 15:00 h

13:00 – 16:00 h

12:00 – 16:00 h

12:00 – 15:00 h 

Kabinet informatike

Projektovanje informacionih sistema*

Prof.dr Velimir Dedić

09.03.2019.god.

30.03.2019.god.

06.04.2019.god.

11.05.2019.god.

 

 

Subota

15:00 – 17:00 h

15:00 – 17:00 h

15:00 – 16:00 h

15:00 – 16:00 h

Kabinet geodezije

Menadžment informacionih sistema*

Doc.dr Slobodan Nićin

 

Predmeti označeni * su izborni predmeti

 

V i VI semestar

 

Predmet

Profesor

Datum

Dan

Vrijeme

Kabinet

V SEMESTAR

Operativni sistemi

Doc.dr Goran Popović

Predavanja su održana u zimskom semestru*

Uvod u web

Prof.dr Zvezdan Stojanović

Računarske mreže

Prof.dr Velimir Dedić

VI SEMESTAR

 

 

Viši programski jezici

 

 

 

Doc.dr Adis Rahmanović

09.03.2019.god.

19.03.2019.god.

26.03.2019.god.

09.04.2019.god.

25.04.2019.god.

Subota

Utorak

Utorak

Utorak

Četvrtak

 12:30 – 15:30 h

12:30 – 15:30 h

12:30 – 15:30 h

12:30 – 15:30 h

11:00 – 14:00 h

Kabinet informatike

Objektno orjentisano programiranje

Doc.dr Adis Rahmanović

12.03.2019.god.

26.03.2019.god.

04.04.2019.god.

20.04.2019.god.

25.04.2019.god.

Utorak

Utorak

Četvrtak

Subota

Četvrtak

12:30 – 15:30 h

15:30 – 18:30 h

12:30 – 15:30 h

11:00 – 15:00 h

14:00 – 17:30 h

Kabinet informatike

 

Internet tehnologije

 

Prof.dr Zvezdan Stojanović

08.03.2019.god.

22.03.2019.god.

19.04.2019.god.

03.05.2019.god.

17.05.2019.god.

 

 

Petak

09:00 – 13:00 h

10:00 – 14:00 h

10:00 – 14:00 h

10:00 – 14:00 h

10:00 – 14:00 h

 

Kabinet informatike

IZBORNI PREDMETI

Elektronsko poslovanje*

Prof.dr Zvezdan Stojanović

Predavanja su održana u zimskom semestru*

 

 

Mikroračunarski sistemi*

 

 

Doc.dr Goran Popović

02.03.2019.god.

16.03.2019.god.

30.03.2019.god.

06.04.2019.god.

20.04.2019.god.

18.05.2019.god.

01.06.2019.god.

 

 

 

Subota

16:00 – 19:00 h

16:00 – 19:00 h

15:00 – 19:00 h

15:00 – 17:00 h

16:00 – 19:00 h

16:00 – 19:00 h

15:00 – 17:00 h 

Kabinet informatike

Web dizajn*

Prof.dr Halid Žigić

Predavanja su održana u zimskom semestru*

Predmeti označeni * su izborni predmeti

 

VII i VIII semestar

 

Predmet

Profesor

Datum

Dan

Vrijeme

Kabinet

VII SEMESTAR

Internet

Prof.dr Zvezdan Stojanović

Predavanja su održana u zimskom semestru*

Računarski alati

Doc.dr Adis Rahmanović

Računarski alati (VJEŽBE)

Doc.dr Adis Rahmanović

Multimedijalni sistemi

Prof.dr Halid Žigić

VIII SEMESTAR

Kompjuterska grafika i dizajn

Akademik prof.dr Mile Petrović

15.03.2019.god.

19.04.2019.god.

Petak

09:00 – 12:00 h

11:00 – 14:00 h

Kabinet geodezije

 

Informacione tehnologije

 

Prof.dr Zvezdan Stojanović

30.03.2019.god.

06.04.2019.god.

27.04.2019.god.

25.05.2019.god.

 

Subota

10:00 – 15:00 h

12:00 – 17:00 h

10:00 – 15:00 h

10:00 – 15:00 h

 

Kabinet informatike

IZBORNI PREDMETI

Zaštita podataka i računarskih sistema*

Prof.dr Velimir Dedić

09.03.2019.god.

30.03.2019.god.

06.04.2019.god.

11.05.2019.god.

 

Subota

17:00 – 19:00 h

17:00 – 19:00 h

17:00 – 18:00 h

17:00 – 18:00 h

Kabinet geodezije

Kancelarijsko poslovanje*

Prof.dr Kemal Brkić

Predavanja su održana u zimskom semestru*

 

 

 

Aplikativni softver*

 

 

 

Prof.dr Halid Žigić

06.03.2019.god.

13.03.2019.god.

20.03.2019.god.

27.03.2019.god.

03.04.2019.god.

10.04.2019.god.

17.04.2019.god.

24.04.2019.god.

08.05.2019.god.

15.05.2019.god.

Srijeda

 

 

 

 

15:00 -   16:00 h

 

 

 

 

Kabinet informatike

Predmeti označeni * su izborni predmeti