Pedagoški fakultet

Studijski program – Informatika i tehnika

*NAPOMENA:

Prilikom učitavanja rasporeda neophodan je „refresh (F5)“

Sve izmjene vezane za rasporeda pratite i na OGLASNOJ TABLI

Od ponuđena dva strana jezika student bira jedan

Od ponuđenih izbornih predmeta student polaže dva (jedan izborni za zimski, jedan izborni za ljetni semestar)

 

I i II semestar

 

Predmet

Profesor

Datum

Dan

Vrijeme

Kabinet

I SEMESTAR

Matematika

Prof.dr Radoslav Galić

Predavanja su održana u zimskom semestru*

Matematika (VJEŽBE)

Senad Hodžić, demonstrator

Arhitektura računarskih sistema i mreža

Prof.dr Velimir Dedić

Engleski jezik I

 

Engleski jezik I (VJEŽBE)

Mr. Alisa Memić, lektor

Njemački jezik I

Mr. Mebrura Selić, lektor

II SEMESTAR

 

 

 

Osnovi informatike

 

 

 

 

Prof.dr Halid Žigić

06.03.2019.god.

13.03.2019.god.

20.03.2019.god.

27.03.2019.god.

03.04.2019.god.

10.04.2019.god.

17.04.2019.god.

24.04.2019.god.

08.05.2019.god.

15.05.2019.god.

 

 

 

 

 

Srijeda

 

10:00 – 12:00 h

 

 

 

 

Kabinet informatike

 

Osnovi programiranja

 

Prof.dr Velimir Dedić

09.03.2019.god.

30.03.2019.god.

06.04.2019.god.

11.05.2019.god.

 

Subota

 

10:00 – 15:00 h

 

Kabinet geodezije

 

 

 

Elektrotehnika sa elektronikom

 

 

 

 

Prof.dr Halid Žigić

06.03.2019.god.

13.03.2019.god.

20.03.2019.god.

27.03.2019.god.

03.04.2019.god.

10.04.2019.god.

17.04.2019.god.

24.04.2019.god.

08.04.2019.god.

15.04.2019.god.

 

 

 

Srijeda

 

 

 

 

 

13:00 – 15:00 h

 

 

Kabinet informatike

IZBORNI PREDMETI

 

Sociologija*

 

Akademik prof.dr Zoran Milošević

11.03.2019.god.

25.03.2019.god.

08.04.2019.god.

22.04.2019.god.

13.05.2019.god.

Ponedeljak

09:00 – 13:00 h

Veliki amfiteatar

Tehnička mehanika*

Doc.dr Enes Mujić

 

 

 

Kabinet saobraćaja

Statističke metode*

Doc.dr Slobodan Nićin

28.03.2019.god.

18.04.2019.god.

09.05.2019.god.

23.05.2019.god.

Četvrtak

11:00 – 16:00 h

 

Veliki amfiteatar

Predmeti označeni * su izborni predmeti

 

III i IV semestar

 

Predmet

Profesor

Datum

Dan

Vrijeme

Kabinet

III SEMESTAR

Algoritmi i strukture podataka

Prof.dr Velimir Dedić

Predavanja su održana u zimskom semestru*

Nacrtna geometrija

Prof.dr B.Š.

Engleski jezik II

 

Engleski jezik II (VJEŽBE)

Mr. Alisa Memić, lektor

Njemački jezik II

Mr. Mebrura Selić, lektor

IV SEMESTAR

Baze podataka

Doc.dr Adis Rahmanović

09.03.2019.god.

12.03.2019.god.

19.03.2019.god.

26.03.2019.god.

04.04.2019.god.

09.04.2019.god.

20.04.2019.god.

25.04.2019.god.

Subota

Utorak

Utorak

Utorak

Četvrtak

Utorak

Subota

Četvrtak

10:00 – 12:30 h

10:00 – 12:30 h

10:00 – 12:30 h

10:00 – 12:30 h

10:00 – 12:30 h

10:00 – 12:30 h

10:00 – 11:00 h

10:00 – 11:00 h

Kabinet informatike

Elektronika

Doc.dr Goran Popović

02.03.2019.god.

16.03.2019.god.

30.03.2019.god.

06.04.2019.god.

18.05.2019.god.

01.06.2019.god.

 

 

 

Subota

09:00 – 13:00 h

13:00 – 16:00 h

09:00 – 12:00 h

13:00 – 17:00 h

09:00 – 12:00 h

09:00 – 12:00 h 

Kabinet informatike

Softverski inžinjering

Doc.dr Goran Popović

02.03.2019.god.

16.03.2019.god.

30.03.2019.god.

20.04.2019.god.

18.05.2019.god.

01.06.2019.god.

 

 

 

 

Subota

13:00 – 16:00 h

09:00 – 13:00 h

12:00 – 15:00 h

13:00 – 16:00 h

12:00 – 16:00 h

12:00 – 15:00 h 

Kabinet informatike

IZBORNI PREDMETI

Operativni sistemi*

Doc.dr Goran Popović

Predavanja su održana u zimskom semestru*

Tehnička fizika*

Doc.dr Budimir Tojagić

Predavanja su održana u zimskom semestru*

Menadžment informacionih sistema*

Doc.dr Slobodan Nićin

Predavanja su održana u zimskom semestru*

Predmeti označeni * su izborni predmeti

 

V i VI semestar

 

Predmet

Profesor

Datum

Dan

Vrijeme

Kabinet

V SEMESTAR

Didaktika

Prof.dr Esed Karić

Predavanja su održana u zimskom semestru*

Osnovi arhitekture i građevinarstva

Prof.dr Ivan Hegediš

Računarske mreže

Prof.dr Velimir Dedić

VI SEMESTAR

Pedagoška psihologija

Doc.dr Nermin Mulaosmanović

06.03.2019.god.

20.03.2019.god.

03.04.2019.god.

17.04.2019.god.

08.05.2019.god.

22.05.2019.god.

Srijeda

18:00 – 19:00 h

Kabinet br. III

Proektovanje informacionih sistema

Prof.dr Velimir Dedić

09.03.2019.god.

30.03.2019.god.

06.04.2019.god.

11.05.2019.god.

Subota

15:00 – 17:00 h

15:00 – 17:00 h

15:00 – 16:00 h

15:00 – 16:00 h

Kabinet geodezije

Internet tehnologije

Prof.dr Zvezdan Stojanović

08.03.2019.god.

22.03.2019.god.

19.04.2019.god.

03.05.2019.god.

17.05.2019.god.

 

 

Petak

09:00 – 13:00 h

10:00 – 14:00 h

10:00 – 14:00 h

10:00 – 14:00 h

10:00 – 14:00 h

Kabinet informatike

IZBORNI PREDMETI

Elektronsko poslovanje*

Prof.dr. Zvezdan Stojanović

Predavanja su održana u zimskom semestru*

Telekomunikacije*

Prof.dr Halid Žigić

06.03.2019.god.

13.03.2019.god.

20.03.2019.god.

27.03.2019.god.

03.04.2019.god.

10.04.2019.god.

17.04.2019.god.

24.04.2019.god.

08.05.2019.god.

15.05.2019.god.

 

 

 

 

 

 

Srijeda

 

 

 

 

 

 

16:00 – 18:00 h

Kabinet informatike

WEB dizajn*

Prof.dr. Halid Žigić

Predavanja su održana u zimskom semestru*

Predmeti označeni * su izborni predmeti

 

VII i VIII semestar

 

Predmet

Profesor

Datum

Dan

Vrijeme

Kabinet

VII SEMESTAR

Metodika nastave informatike i tehnike

Prof.dr Esed Karić

Predavanja su održana u zimskom semestru*

Računarski alati

Doc.dr Adis Rahmanović

Multimedijalni sistemi

Prof.dr Halid Žigić

VIII SEMESTAR

Kompijuterska grafika i dizajn

Akademik prof.dr Mile Petrović

15.03.2019.god.

19.04.2019.god.

Petak

09:00 – 12:00 h

11:00 – 14:00 h

Kabinet geodezije

Informacione tehnologije

Prof.dr Zvezdan Stojanović

30.03.2019.god.

06.04.2019.god.

27.04.2019.god.

25.05.2019.god.

 

Subota

10:00 – 15:00 h

12:00 – 17:00 h

10:00 – 15:00 h

10:00 – 15:00 h

Kabinet informatike

IZBORNI PREDMETI

Zaštita podataka i računarskih sistema*

Prof.dr Velimir Dedić

09.03.2019.god.

30.03.2019.god.

06.04.2019.god.

11.05.2019.god.

 

Subota

17:00 – 19:00 h

17:00 – 19:00 h

17:00 – 18:00 h

17:00 – 18:00 h

Kabinet geodezije

Kancelarijsko poslovanje*

Prof.dr Kemal Brkić

Predavanja su održana u zimksom semestru*

Aplikativni softver*

Prof.dr Halid Žigić

06.03.2019.god.

13.03.2019.god.

20.03.2019.god.

27.03.2019.god.

03.04.2019.god.

10.04.2019.god.

17.04.2019.god.

24.04.2019.god.

08.04.2019.god.

15.04.2019.god.

Srijeda

15:00 -   16:00 h

Kabinet informatike

Predmeti označeni * su izborni predmeti