Pedagoški fakultet

Studijski program – Informatika i tehnika

*NAPOMENA:

Prilikom učitavanja rasporeda neophodan je „refresh (F5)“

Sve izmjene vezane za rasporeda pratite i na OGLASNOJ TABLI

Od ponuđena dva strana jezika student bira jedan

Od ponuđenih izbornih predmeta student polaže dva (jedan izborni za zimski, jedan izborni za ljetni semestar)

 

I i II semestar

 

Predmet

Profesor

Datum

Dan

Vrijeme

Kabinet

I SEMESTAR

Matematika

Prof.dr Radoslav Galić

12.10.2018.god.

22.10.2018.god.

08.11.2018.god.

22.11.2018.god.

06.12.2018.god.

     Petak

Ponedeljak

Četvrtak

Četvrtak

Četvrtak

10:00 – 13:00 h

10:00 – 13:00 h

10:00 – 13:00 h

10:00 – 13:00 h

10:00 – 13:00 h

Mali amfiteatar

Matematika (VJEŽBE)

Senad Hodžić, demonstrator

12.11.2018.god.

26.11.2018.god.

10.12.2018.god.

17.12.2018.god.

Ponedeljak

16:00 – 17:30 h

Veliki amfiteatar

Arhitektura računarskih sistema i mreža

Prof.dr Velimir Dedić

13.10.2018.god.

03.11.2018.god.

17.11.2018.god.

24.11.2018.god.

08.12.2018.god.

15.12.2018.god.

Subota

13:00 – 16:00 h

Kabinet informatike

Engleski jezik I

 

06.10.2018.god.

20.10.2018.god.

03.11.2018.god.

17.11.2018.god.

01.12.2018.god.

Subota

09:00 – 12:00 h

Veliki amfiteatar

Engleski jezik I (VJEŽBE)

Mr. Alisa Memić, lektor

30.10.2018.god.

06.11.2018.god.

13.11.2018.god.

20.11.2018.god.

27.11.2018.god.

04.12.2018.god.

Utorak

13:00 – 14:00 h

Veliki amfiteatar

Njemački jezik I

Mr. Mebrura Selić, lektor

08.10.2018.god.

15.10.2018.god.

22.10.2018.god.

29.10.2018.god.

05.11.2018.god.

12.11.2018.god.

19.11.2018.god.

26.11.2018.god.

03.12.2018.god.

10.12.2018.god.

Ponedjeljak

08:00 – 09:30 h

Mali amfiteatar

II SEMESTAR

Osnovi informatike

Prof.dr Halid Žigić

 

 

 

 

Osnovi programiranja

Prof.dr Velimir Dedić

 

 

 

 

Elektrotehnika sa elektronikom

Prof.dr Halid Žigić

 

 

 

 

IZBORNI PREDMETI

Sociologija*

Akademik prof.dr Zoran Milošević

Predavanja će biti održana u ljetnom semestru

Tehnička mehanika*

Doc.dr Enes Mujić

Predavanja će biti održana u ljetnom semestru

Statističke metode*

Doc.dr Slobodan Nićin

Predavanja će biti održana u ljetnom semestru

Predmeti označeni * su izborni predmeti

 

III i IV semestar

 

Predmet

Profesor

Datum

Dan

Vrijeme

Kabinet

III SEMESTAR

Algoritmi i strukture podataka

Prof.dr Velimir Dedić

13.10.2018.god.

03.11.2018.god.

17.11.2018.god.

24.11.2018.god.

08.12.2018.god.

15.12.2018.god.

Subota

16:00 – 19:00 h

Kabinet informatike

Nacrtna geometrija

Prof.dr B.Š.

03.10.2018.god.

11.10.2018.god.

17.10.2018.god.

31.10.2018.god.

07.11.2018.god.

15.11.2018.god.

21.11.2018.god.

05.12.2018.god.

12.12.2018.god.

26.12.2018.god.

Srijeda

Četvrtak

Srijeda

Srijeda

Srijeda

Četvrtak

Srijeda

Srijeda

Srijeda

Srijeda

17:30 – 19:00 h

Kabinet muzike

Engleski jezik II

 

06.10.2018.god.

20.10.2018.god.

03.11.2018.god.

17.11.2018.god.

01.12.2018.god.

Subota

12:30 – 15:30 h

Veliki amfiteatar

Engleski jezik II (VJEŽBE)

Mr. Alisa Memić, lektor

30.10.2018.god.

06.11.2018.god.

13.11.2018.god.

20.11.2018.god.

27.11.2018.god.

04.12.2018.god.

Utorak

14:00 – 15:00 h

Veliki amfiteatar

Njemački jezik II

Mr. Mebrura Selić, lektor

08.10.2018.god.

15.10.2018.god.

22.10.2018.god.

29.10.2018.god.

05.11.2018.god.

12.11.2018.god.

19.11.2018.god.

26.11.2018.god.

03.12.2018.god.

10.12.2018.god.

Ponedjeljak

09:30 – 11:00 h

Mali amfiteatar

IV SEMESTAR

Baze podataka

Doc.dr Adis Rahmanović

 

 

 

 

Elektronika

Doc.dr Goran Popović

 

 

 

 

Softverski inžinjering

Doc.dr Goran Popović

 

 

 

 

IZBORNI PREDMETI

Operativni sistemi*

Doc.dr Goran Popović

13.10.2018.god.

27.10.2018.god.

10.11.2018.god.

24.11.2018.god.

08.12.2018.god.

22.12.2018.god.

Subota

14:00 – 17:00 h

14:00 – 17:00 h

09:00 – 13:00 h

14:00 – 17:00 h

13:00 – 17:00 h

14:00 – 17:00 h

Kabinet geodezije

Tehnička fizika*

Doc.dr Budimir Tojagić

13.10.2018.god.

27.10.2018.god.

10.11.2018.god.

24.11.2018.god.

08.12.2018.god.

22.12.2018.god.

Subota

12:00 – 13:00 h

Kabinet br. II

Menadžment informacionih sistema*

Doc.dr Slobodan Nićin

11.10.2018.god.

08.11.2018.god.

22.11.2018.god.

13.12.2018.god.

Četvrtak

10:00 – 15:00 h

Kabinet informatike

Predmeti označeni * su izborni predmeti

 

V i VI semestar

 

Predmet

Profesor

Datum

Dan

Vrijeme

Kabinet

V SEMESTAR

Didaktika

Prof.dr Esed Karić

11.10.2018.god.

18.10.2018.god.

25.10.2018.god.

01.11.2018.god.

08.11.2018.god.

15.11.2018.god.

22.11.2018.god.

29.11.2018.god.

06.12.2018.god.

13.12.2018.god.

20.12.2018.god.

Četvrtak

14:00 – 15:00 h

Sudnica

Osnovi arhitekture i građevinarstva

Prof.dr Ivan Hegediš

19.10.2018.god.

16.11.2018.god.

14.12.2018.god.

Petak

11:00 – 12:30 h

Kabinet br. III

Računarske mreže

Prof.dr Velimir Dedić

13.10.2018.god.

03.11.2018.god.

17.11.2018.god.

24.11.2018.god.

08.12.2018.god.

15.12.2018.god.

Subota

09:00 – 12:00 h

Kabinet informatike

VI SEMESTAR

Pedagoška psihologija

Doc.dr Nermin Mulaosmanović

 

 

 

 

Proektovanje informacionih sistema

Prof.dr Velimir Dedić

 

 

 

 

Internet tehnologije

Prof.dr Zvezdan Stojanović

 

 

 

 

IZBORNI PREDMETI

Elektronsko poslovanje*

Prof.dr. Zvezdan Stojanović

06.10.2018.god.

20.10.2018.god.

Subota

13:00 – 16:00 h

Kabinet informatike

Telekomunikacije*

Prof.dr Halid Žigić

Predavanja će biti održana u ljetnom semestru

WEB dizajn*

Prof.dr. Halid Žigić

10.10.2018.god.

17.10.2018.god.

21.10.2018.god.

31.10.2018.god.

07.11.2018.god.

14.11.2018.god.

21.11.2018.god.

28.11.2018.god.

05.12.2018.god.

12.12.2018.god.

Srijeda

15:00 – 17:00 h

Kabinet informatike

Predmeti označeni * su izborni predmeti

 

VII i VIII semestar

 

Predmet

Profesor

Datum

Dan

Vrijeme

Kabinet

VII SEMESTAR

Metodika nastave informatike i tehnike

Prof.dr Esed Karić

12.10.2018.god.

19.10.2018.god.

26.10.2018.god.

02.11.2018.god.

09.11.2018.god.

16.11.2018.god.

23.11.2018.god.

30.11.2018.god.

07.12.2018.god.

14.12.2018.god.

21.12.2018.god.

Petak

15:00 – 16:00 h

Kabinet muzike

Računarski alati

Doc.dr Adis Rahmanović

20.10.2018.god.

29.10.2018.god.

05.11.2018.god.

12.11.2018.god.

15.12.2018.god.

21.12.2018.god.

Subota

Ponedjeljak

Ponedjeljak

Ponedjeljak

Subota

Petak

13:00 – 14:00 h

14:00 – 15:00 h

14:00 – 15:00 h

14:00 – 15:00 h

12:00 – 13:00 h

14:00 – 15:00 h

Kabinet informatike

Multimedijalni sistemi

Prof.dr Halid Žigić

10.10.2018.god.

17.10.2018.god.

21.10.2018.god.

31.10.2018.god.

07.11.2018.god.

14.11.2018.god.

21.11.2018.god.

28.11.2018.god.

05.12.2018.god.

12.12.2018.god.

Srijeda

17:00 – 19:00 h

Kabinet informatike

VIII SEMESTAR

Kompijuterska grafika i dizajn

Akademik prof.dr Mile Petrović

 

 

 

 

Informacione tehnologije

Prof.dr Zvezdan Stojanović

 

 

 

 

IZBORNI PREDMETI

Zaštita podataka i računarskih sistema*

Prof.dr Velimir Dedić

Predavanja će biti održana u ljetnom semestru

Kancelarijsko poslovanje*

Prof.dr Kemal Brkić

10.10.2018.god.

17.10.2018.god.

24.10.2018.god.

31.10.2018.god.

07.11.2018.god.

14.11.2018.god.

21.11.2018.god.

28.11.2018.god.

05.12.2018.god.

12.12.2018.god.

19.12.2018.god.

26.12.2018.god.

Srijeda

10:00 – 12:00 h

Kabinet br. III

Aplikativni softver*

Prof.dr Halid Žigić

Predavanja će biti održana u ljetnom semestru

Predmeti označeni * su izborni predmeti