Tehnički fakultet

Studijski program – Građevinarstvo

*NAPOMENA:

Prilikom učitavanja rasporeda neophodan je „refresh (F5)“

Sve izmjene vezane za rasporeda pratite i na OGLASNOJ TABLI

Od ponuđena dva strana jezika student bira jedan

Od ponuđenih izbornih predmeta student polaže dva (jedan izborni za zimski, jedan izborni za ljetni semestar)

 

I i II semestar

 

Predmet

Profesor

Datum

Dan

Vrijeme

Kabinet

I SEMESTAR

Matematika I

Prof.dr Radoslav Galić

 

 

 

Mali amfiteatar

Matematika I (VJEŽBE)

Senad Hodžić, demonstrator

 

 

 

Mali amfiteatar

Geodezija(Predavanja + Vježbe)

Prof.dr Gligorije Perović

 

 

 

Kabinet geodezije

Engleski jezik I

Doc.dr Mirnes Avdić

Veliki amfiteatar

Engleski jezik I (VJEŽBE)

Mr Alisa Memić, lektor

 

 

 

Veliki amfiteatar

Njemački jezik I(Predavanja + Vježbe)

Mr Mebrura Selić, lektor

 

 

 

Mali amfiteatar

II SEMESTAR

Matematika II Predavanja

Prof.dr Radoslav Galić

 

Mali amfiteatar

Matematika II  Vježbe

Senad Hodžić, demonstrator

 

Tehnička mehanika Predavanja

Doc.dr Enes Mujić

Kabinet saobraćaja

Tehnička mehanika  Vježbe

Doc.dr Enes Mujić

 

Građevinski materijali   Predavanja

Doc.dr Goran Pejičić

Kabinet br. II

Građevinski materijali  Vježbe

Doc.dr Goran Pejičić

 

 

IZBORNI PREDMETI

Osnovi ekološkog inženjerstva*(Predavanja + Vježbe)

Prof.dr Jasminka Sadadinović

 

 

 

Kabinet muzike

Gradnja objekata*(Predavanja + Vježbe)

Doc.dr Budimir Tojagić

 

 

 

Kabinet br. II

Osnovi informatike* Predavanja

Prof.dr Halid Žigić

Kabinet informatike

Osnovi informatike

vježbe

Mr Smiljana Bijelović, asistent

 

Predmeti označeni * su izborni predmeti

 

III i IV semestar

 

Predmet

Profesor

Datum

Dan

Vrijeme

Kabinet

III SEMESTAR

Matematika III

Prof.dr Branko Sarić

 

 

Kabinet br. I

Matematika III (VJEŽBE)

Senad Hodžić, demonstrator

 

 

 

Mali amfiteatar

Tehničko crtanje sa nacrtnom geometrijom

(Predavanja + Vježbe)

Doc.dr Enes Mujić

 

 

Kabinet saobraćaja

Engleski jezik II

Doc.dr Mirnes Avdić

Veliki amfiteatar

Engleski jezik II (VJEŽBE)

Mr Alisa Memić, lektor

 

 

 

Veliki amfiteatar

Njemački jezik II(Predavanja + Vježbe)

Mr Mebrura Selić, lektor

 

Mali amfiteatar

IV SEMESTAR

Mehanika tla Predavanja

Doc.dr Almir Šabović

 

Mehanika tla

Vježbe

Doc. dr Almir Šabović

 

Otpornost materijala Predavanja

Doc.dr Ivica Marinović

Doc. Dr Goran Pejičić

 

Otpornost materijala

Vježbe

Doc.dr Ivica Marinović

Doc. Dr Goran Pejičić

 

Tehnologija betona Predavanja

Doc.dr Budimir Tojagić

 

Tehnologija betona

Vježbe

Doc.dr Budimir Tojagić

 

IZBORNI PREDMETI

Instalacija* Predavanja

Doc.dr Budimir Tojagić

Predavanja će biti održana u ljetnom semestru

 

Instalacija*  Vježbe

 

Predavanja će biti održana u ljetnom semestru

 

Građansko pravo*

Prof.dr Brana Komljenović

 

 

 

Sudnica

Građansko pravo (VJEŽBE)

VSS Asim Bojić

 

 

 

Sudnica

Osnovi hidrotehnike*(Predavanja + Vježbe)

Doc. dr Almir Šabović

 

Kabinet muzike

Predmeti označeni * su izborni predmeti

 

V i VI semestar

 

Predmet

Profesor

Datum

Dan

Vrijeme

Kabinet

V SEMESTAR

Statika konstrukcija(Predavanja + Vježbe)

Doc.dr Budimir Tojagić

 

06.11.2021.

13.11.2021.

20.11.2021.

01.12.2021.

02.12.2021.

10.12.2021.

11.12.2021.

18.12.2021.

21.12.2021.

31.12.2021.

 

Subota

Subota

Subota

Srijeda

Četvrtak

Petak

Subota

Subota

Utorak

Petak

08.00-11.45

08.00-11.45

08.00-11.45

11.00-13.00

09.00-11.00

08.00-12.30

08.00-12.30

08.00-12.30

09.00-11.00

08.00-12.30

Kabinet br. II

Drvene i zidane konstrukcije(Predavanja + Vježbe)

Prof.dr Lenart Đerđ

 

12.10.2021.

26.10.2021.

09.11.2021

16.11.2021.

22.11.2021.

30.11.2021.

06.12.2021.

07.12.2021.

14.12.2021.

16.12.2021.

23.12.2021.

28.12.2021.

29.12.2021.

 

 

 

 

Utorak

Utorak

Utorak

Utorak

Ponedjeljak

Utorak

Ponedjeljak

Utorak

Utorak

Četvrtak

Četvrtak

Utorak

Srijeda

 

 

 

 

 

 

15.00-15.45

15.00-15.45

15.00-15.45

15.00-15.45

15.00-15.45

15.00-15.45

09.00-12.45

09.00-13.30

09.00-13.30

09.00-13.30

09.00-13.30

09.00-12.45

09.00-12.45

 

 

 

 

Kabinet br. V

Teorija betonskih konstrukcija(Predavanja + Vježbe)

Doc.dr Goran Pejičić

 

06.10.2021.

27.10.2021.

22.11.2021.

24.11.2021.

01.12.2021.

08.12.2021.

15.12.2021.

 

Srijeda

Srijeda

Ponedjeljak

Srijeda

Srijeda

Srijeda

Srijeda

11.00-13.00

11.00-13.00

11.00-13.00

10.00-13.30

10.00-13.30

10.00-13.30

09.00-12.30

Kabinet br. II

VI SEMESTAR

Zgradarstvo  Predavanja

Prof.dr Nusret Mujagić

Kabinet br. II

Zgradarstvo  Vježbe

Prof.dr Nusret Mujagić

 

Projektovanje i građenje betonskih konstrukcija I  Predavanja

Prof.dr Lenart Đerđ

Kabinet br. III

Projektovanje i građenje betonskih konstrukcija I  Vježbe

Prof.dr Lenart Đerđ

 

 

 

Osnovi fundiranja Predavanja

Doc.dr Budimir Tojagić

Kabinet br. II

Osnovi fundiranja Vježbe

Doc.dr Budimir Tojagić

Kabinet br. II

IZBORNI PREDMETI

Tehnička fizika*(Predavanja + Vježbe)

Doc.dr Budimir Tojagić

13.11.2021.

20.11.2021.

01.12.2021.

02.12.2021.

09.12.2021.

11.12.2021.

18.12.2021.

25.12.2021.

Subota

Subota

Srijeda

Četvrtak

Četvrtak

Subota

Subota

Subota

12.00-15.00

12.00-15.45

13.00-15.00

17.00-19.00

12.00-14.00

13.00-18.45

13.00-18.45

13.00-18.45

Kabinet br. II

Teorija ploča i ljuski* Predavanja

Prof.dr Lenart Đerđ

Predavanja će biti održana u ljetnom semestru

Kabinet br. III

Teorija ploča i ljuski*  Vježbe

Prof.dr Lenart Đerđ

Predavanja će biti održana u ljetnom semestru

 

Organizacija građenja*  (Predavanja + Vježbe)

Prof.dr Lenart Đerđ

12.10.2021.

26.10.2021.

09.11.2021

16.11.2021.

22.11.2011.

30.11.2021.

06.12.2021.

15.12.2021.

21.12.2021.

28.12.2021.

Utorak

Utorak

Utorak

Utorak

Ponedjeljak

Utorak

Ponedjeljak

Srijeda

Utorak

Utorak

 

 

 

15.45-16.30

15.45-16.30

15.45-16.30

15.45-16,30

15.45-16.30

15.45-16.30

13.00-17.30

13.00-17.30

13.00-17.30

13.00-17.30

 

 

 

Kabinet br. V

Predmeti označeni * su izborni predmeti

 

VII i VIII semestar

 

Predmet

Profesor

Datum

Dan

Vrijeme

Kabinet

VII SEMESTAR

Dinamika konstrukcija i zemljotresno inženjerstvo

Doc.dr Budimir Tojagić

 

09.10.2021.

16.10.2021.

26.11.2021.

08.12.2021.

09.12.2021.

15.12.2021.

16.12.2021.

22.12.2021.

25.12.2021.

 

 

Subota

Subota

Petak

Srijeda

Četvrtak

Srijeda

Četvrtak

Srijeda

Subota

 

14.00-19.00

14.00-19.00

14.00-19.00

14.00-19.00

14.00-19.00

14.00-19.00

14.00-19.00

09.00-14.00

14.00-19.00

Kabinet br. II

Dinamika konstrukcija i zemljotresno inženjerstvo

(VJEŽBE)

Doc.dr Budimir Tojagić

 

 

 

Kabinet br. II

Projektovanje i građenje betonskih konstrukcija II

(Predavanja + Vježbe)

Prof.dr Lenart Đerđ

 

 

12.10.2021.

26.10.2021.

09.11.2021.

16.11.2021.

22.11.2021.

30.11.2021.

01.12.2021.

07.12.2021.

14.12.2021.

21.12.2021.

29.12.2021

 

 

Utorak

Utorak

Utorak

Utorak

Ponedjeljak

Utorak

Srijeda

Utorak

Utorak

Utorak

Srijeda

12.00-15.00

12.00-15.00

12.00-15.00

12.00-15.00

12.00-15.00

12.00-15.00

12.00-15.45

12.00-15.45

11.00-14.45

09.00-12.45

12.00-15.45

Kabinet br. V

Stabilnost konstrukcija

(Predavanja + Vježbe)

Doc.dr Budimir Tojagić

 

 

09.10.2021.

01.12.2021.

04.12.2021.

10.12.2021.

11.12.2021.

18.12.2021.

21.12.2021.

 

 

 

 

Subota

Srijeda

Subota

Petak

Subota

Subota

Utorak

 

 

09.00-12.00

17.00-19.00

14.00-19.00

14.00-19.00

14.00-19.00

12.00-17.00

14.00-19.00

Kabinet br. II

VIII SEMESTAR

Urbano uređenje prostora Predavanja

Prof.dr Nusret Mujagić

Kabinet br.II

Urbano uređenje prostora  Vježbe 

Prof.dr Nusret Mujagić

 

Stručna praksa Predavanja

Prof.dr Jasminka Sadadinović

 

 

 

 

Stručna praksa  Vježbe

 

 

 

 

 

IZBORNI PREDMETI

Menadžment tehnologija građenja*

Predavanja

Doc.dr Budimir Tojagić

Predavanja će biti održana u ljetnom semestru

Kabinet br. II

Menadžment tehnologija građenja*

Vježbe

 

Predavanja će biti održana u ljetnom semestru

 

Metoda konačnih elemenata*(Predavanja + Vježbe)

Doc.dr Goran Pejičić

06.10.2021.

27.10.2021.

22.11.2021.

24.11.2021.

01.12.2021.

08.12.2021

15.12.2021.

Srijeda

Srijeda

Ponedjeljak

Srijeda

Srijeda

Srijeda

Srijeda

13.00-15.00

13.00-15.00

13.00-15.00

13.00-17.00

13.00-17.00

13.00-17.00

13.00-17.00

Kabinet br. II

Održavanje objekata* Predavanja

Doc.dr Goran Pejičić

Predavanja će biti održana u ljetnom semestru

Kabinet br. II

Održavanje objekata* Vježbe

Doc.dr Goran Pejičić

Predavanja će biti održana u ljetnom semestru

 

Predmeti označeni * su izborni predmeti