Tehnički fakultet

Studijski program – Građevinarstvo

*NAPOMENA:

Prilikom učitavanja rasporeda neophodan je „refresh (F5)“

Sve izmjene vezane za rasporeda pratite i na OGLASNOJ TABLI

Od ponuđena dva strana jezika student bira jedan

Od ponuđenih izbornih predmeta student polaže dva (jedan izborni za zimski, jedan izborni za ljetni semestar)

 

I i II semestar

 

Predmet

Profesor

Datum

Dan

Vrijeme

Kabinet

I SEMESTAR

Matematika I

Prof.dr Radoslav Galić

Predavanja su održana u zimskom semestru*

Matematika I (VJEŽBE)

Senad Hodžić, demonstrator

Geodezija

Prof.dr Gligorije Perović

Geodezija (VJEŽBE)

Mr Edis Imamović, ass

Engleski jezik I

 

Engleski jezik I (VJEŽBE)

Mr Alisa Memić, lektor

Njemački jezik I

Mr Mebrura Selić, lektor

II SEMESTAR

 

 

Matematika II

 

 

Prof.dr Radoslav Galić

04.03.2019.god.

18.03.2019.god.

15.04.2019.god.

22.04.2019.god.

06.05.2019.god.

 

 

Ponedeljak

 

 

10:00 – 14:00 h

Mali amfiteatar

 

 

Tehnička mehanika

 

 

Doc.dr Enes Mujić

28.03.2019.god.

11.04.2019.god.

25.04.2019.god.

09.05.2019.god.

23.05.2019.god.

 

 

Četvrtak

 

 

16:00 – 19:00 h

 

 

Kabinet Saobraćaja

Građevinski materijali

Doc.dr Goran Pejičić

14.03.2019.god.

11.04.2019.god.

09.05.2019.god.

 

Četvrtak

10:00 – 13:00 h

10:00 – 13:00 h

10:00 – 12:00 h

Kabinet br. III

IZBORNI PREDMETI

Osnovi ekološkog inženjerstva*

Doc.dr Almir Šabović

Predavanja su održana u zimskom semestru*

Gradnja objekata*

Doc.dr Budimir Tojagić

Predavanja su održana u zimskom semestru*

Menadžment građevinskih preduzeća*

Prof.dr Pašaga Muratović

Predavanja su održana u zimskom semestru*

Predmeti označeni * su izborni predmeti

 

III i IV semestar

 

Predmet

Profesor

Datum

Dan

Vrijeme

Kabinet

III SEMESTAR

Matematika III

Prof.dr Radoslav Galić

Predavanja su održana u zimskom semestru*

Matematika III (VJEŽBE)

Senad Hodžić, demonstrator

Nacrtna geometrija

Prof.dr B.Š.

Engleski jezik II

 

Engleski jezik II (VJEŽBE)

Mr Alisa Memić, lektor

Njemački jezik II

Mr Mebrura Selić, lektor

IV SEMESTAR

 

Mehanika tla

 

Doc.dr Almir Šabović

11.03.2019.god.

25.03.2019.god.

08.04.2019.god.

 

Ponedeljak

 

16:30 – 18:00 h

Kabinet br. III

 

 

Otpornost materijala

 

 

Prof.dr Pašaga Muratović

12.03.2019.god.

26.03.2019.god.

09.04.2019.god.

23.04.2019.god.

07.05.2019.god.

21.05.2019.god.

 

 

 

Utorak

 

 

 

11:00 – 12:00 h

Kabinet saobraćaja

 

 

Zgradarstvo

 

 

Prof.dr Nusret Mujagić

06.03.2019.god.

20.03.2019.god.

03.04.2019.god.

17.04.2019.god.

08.05.2019.god.

22.05.2019.god.

 

 

Srijeda

 

 

14:00 – 15:00 h

Kabinet saobraćaja

IZBORNI PREDMETI

Građansko pravo*

Prof.dr Brana Komljenović

Predavanja su održana u zimskom semestru*

Građansko pravo (VJEŽBE)

 

 

Instalacije*

Prof.dr Ivan Hegediš

15.03.2019.god.

29.03.2019.god.

12.04.2019.god.

26.04.2019.god.

17.05.2019.god.

31.05.2019.god.

Petak

13:00 – 14:00 h

 

Osnovi hidrotehnike*

Doc.dr Almir Šabović

Predavanja su održana u zimskom semestru*

Predmeti označeni * su izborni predmeti

 

V i VI semestar

 

Predmet

Profesor

Datum

Dan

Vrijeme

Kabinet

V SEMESTAR

Statika konstrukcija

Doc.dr Budimir Tojagić

Predavanja su održana u zimskom semestru*

Drvene i zidane konstrukcije

Prof.dr Lenart Đerđ

Tehnička fizika

Doc.dr Budimir Tojagić

VI SEMESTAR

Tehnologija betona

Doc.dr Budimir Tojagić

02.03.2019.god.

06.04.2019.god.

11.05.2019.god.

Subota

09:00 – 12:00 h

09:00 – 13:00 h

09:00 – 12:00 h

Kabinet br. II

 

Projektovanje i građenje betonskih konstrukcija I

 

 

Prof.dr Lenart Đerđ

15.03.2019.god.

29.03.2019.god.

12.04.2019.god.

26.04.2019.god.

17.05.2019.god.

31.05.2019.god.

 

 

Petak

13:00 – 14:30 h

13:00 – 14:30 h

13:00 – 14:30 h

13:00 – 14:30 h

13:00 – 14:00 h

13:00 – 14:00 h

Kabinet br. II

Osnovi fundiranja

Doc.dr Budimir Tojagić

02.03.2019.god.

06.04.2019.god.

11.05.2019.god.

Subota

12:00 – 15:00 h

13:00 – 16:00 h

12:00 – 16:00 h

Kabinet br. II

IZBORNI PREDMETI

Teorija betonskih konstrukcija*

Doc.dr Goran Pejičić

Predavanja su održana u zimskom semestru*

 

 

Teorija ploča i ljuski*

 

 

Prof.dr Lenart Đerđ

15.03.2019.god.

29.03.2019.god.

12.04.2019.god.

26.04.2019.god.

17.05.2019.god.

31.05.2019.god.

 

 

Petak

14:30 – 15:30 h

14:30 – 15:30 h

14:30 – 15:30 h

14:30 – 15:30 h

14:30 – 15:30 h

14:30 – 15:30 h

Kabinet br. II

Osnovi informatike*

Prof.dr Halid Žigić

06.03.2019.god.

13.03.2019.god.

20.03.2019.god.

27.03.2019.god.

03.04.2019.god.

10.04.2019.god.

17.04.2019.god.

24.04.2019.god.

08.05.2019.god.

15.05.2019.god.

Srijeda

 

10:00 – 12:00 h

Kabinet informatike

Predmeti označeni * su izborni predmeti

 

VII i VIII semestar

 

Predmet

Profesor

Datum

Dan

Vrijeme

Kabinet

VII SEMESTAR

Dinamika konstrukcija i zemljotresno inženjerstvo

Prof.dr Pašaga Muratović

Predavanja su održana u zimskom semestru*

Dinamika konstrukcija i zemljotresno inženjerstvo

(VJEŽBE)

Prof.dr Pašaga Muratović

Projektovanje i građenje betonskih konstrukcija II

Prof.dr Lenart Đerđ

Stabilnost konstrukcija

Doc.dr Budimir Tojagić

VIII SEMESTAR

 

 

Urbano uređenje prostora

 

 

Prof.dr Nusret Mujagić

06.03.2019.god.

20.03.2019.god.

03.04.2019.god.

17.04.2019.god.

08.05.2019.god.

22.05.2019.god.

 

 

 

Srijeda

 

 

 

15:00 16:00 h

Kabinet saobraćaja

Stručna praksa

Dekan Tehničkog fakulteta

 

 

 

 

IZBORNI PREDMETI

Menadžment tehnologija građenja*

Doc.dr Budimir Tojagić

Predavanja su održana u zimskom semestru*

Metoda konačnih elemenata*

Prof.dr Pašaga Muratović

Predavanja su održana u zimskom semestru*

 

 

Održavanje objekata*

 

 

Prof.dr Pašaga Muratović

12.03.2019.god.

26.03.2019.god.

09.04.2019.god.

23.04.2019.god.

07.05.2019.god.

21.05.2019.god.

 

 

Utorak

 

 

 

12:00 - 13:00 h

Kabinet saobraćaja

Predmeti označeni * su izborni predmeti