Tehnički fakultet

Studijski program – Građevinarstvo

*NAPOMENA:

Prilikom učitavanja rasporeda neophodan je „refresh (F5)“

Sve izmjene vezane za rasporeda pratite i na OGLASNOJ TABLI

Od ponuđena dva strana jezika student bira jedan

Od ponuđenih izbornih predmeta student polaže dva (jedan izborni za zimski, jedan izborni za ljetni semestar)

 

I i II semestar

 

Predmet

Profesor

Datum

Dan

Vrijeme

Kabinet

I SEMESTAR

Matematika I

Prof.dr Radoslav Galić

 

 

 

 

Matematika I (VJEŽBE)

Muamer Jagodić, demonstrator

 

 

 

 

Geodezija

Prof.dr Gligorije Perović

 

 

 

 

Geodezija (VJEŽBE)

Mr Edis Imamović, ass

 

 

 

 

Engleski jezik I

Doc.dr N.J.

 

 

 

 

Engleski jezik I (VJEŽBE)

Mr Alisa Memić, lektor

 

 

 

 

Njemački jezik I

Mr Mebrura Selić, lektor

 

 

 

 

II SEMESTAR

Matematika II

Prof.dr Radoslav Galić

08.03.2018.god.

22.03.2018.god.

19.04.2018.god.

10.05.2018.god.

17.05.2018.god.

Četvrtak

10:00 – 14:00 h

Mali amfiteatar

Tehnička mehanika

Doc.dr Enes Mujić

15.03.2018.god.

29.03.2018.god.

12.04.2018.god.

26.04.2018.god.

10.05.2018.god.

Četvrtak

16:00 – 19:00 h

Kabinet saobraćaja

Građevinski materijali

Doc.dr Goran Pejičić

13.03.2018.god.

29.03.2018.god.

Utorak

Četvrtak

12:00 – 14:00 h

Kabinet saobraćaja

IZBORNI PREDMETI

Osnovi ekološkog inžinjerstva*

Doc.dr Almir Šabović

 

 

 

 

Gradnja objekata*

Doc.dr Budimir Tojagić

 

 

 

 

Menadžment građevinskih preduzeća*

Prof.dr Pašaga Muratović

 

 

 

 

Predmeti označeni * su izborni predmeti

 

III i IV semestar

 

Predmet

Profesor

Datum

Dan

Vrijeme

Kabinet

III SEMESTAR

Matematika III

Prof.dr Radoslav Galić

 

 

 

 

Matematika III (VJEŽBE)

Muamer Jagodić, demonstrator

 

 

 

 

Nacrtna geometrija

Prof.dr

 

 

 

 

Engleski jezik II

Doc.dr N.J.

 

 

 

 

Engleski jezik II (VJEŽBE)

Mr Alisa Memić, lektor

 

 

 

 

Njemački jezik II

Mr Mebrura Selić, lektor

 

 

 

 

IV SEMESTAR

Mehanika tla

Doc.dr Almir Šabović

08.03.2018.god.

22.03.2018.god.

05.04.2018.god.

Četvrtak

16:30 – 18:00 h

Kabinet br. I

Otpornost materijala

Prof.dr Pašaga Muratović

06.03.2018.god.

20.03.2018.god.

10.04.2018.god.

24.04.2018.god.

08.05.2018.god.

22.05.2018.god.

Utorak

10:00 – 12:00 h

10:00 – 12:00 h

10:00 – 12:00 h

10:00 – 12:00 h

11:00 – 12:00 h

11:00 – 12:00 h

Kabinet saobraćaja

Zgradarstvo

Prof.dr Nusret Mujagić

07.03.2018.god.

28.03.2018.god.

11.04.2018.god.

25.04.2018.god.

09.05.2018.god.

23.05.2018.god.

Srijeda

14:00 – 15:30 h

14:00 – 15:30 h

14:00 – 15:30 h

12:00 – 14:00 h

12:00 – 14:00 h

12:00 – 14:00 h

Kabinet saobraćaja

IZBORNI PREDMETI

Instalacija*

Prof.dr Ivan Hegediš

23.03.2018.god.

06.04.2018.god.

25.05.2018.god.

Petak

11:00 – 12:30 h

Kabinet br. II

Građansko pravo*

Prof.dr Brana Komljenović

 

 

 

 

Građansko pravo (VJEŽBE)

 

 

 

 

 

Osnovi hidrotehnike*

Doc.dr Almir Šabović

 

 

 

 

Predmeti označeni * su izborni predmeti

 

V i VI semestar

 

Predmet

Profesor

Datum

Dan

Vrijeme

Kabinet

V SEMESTAR

Statika konstrukcija

Doc.dr Budimir Tojagić

 

 

 

 

Drvene i zidane konstrukcije

Prof.dr Lenart Đerđ

 

 

 

 

Tehnička fizika

Doc.dr Budimir Tojagić

 

 

 

 

VI SEMESTAR

Tehnologija betona

Doc.dr Budimir Tojagić

10.03.2018.god.

21.04.2018.god.

19.05.2018.god.

Subota

13:00 – 15:00 h

Kabinet br. II

Projektovanje i građenje betonskih konstrukcija I

Prof.dr Lenart Đerđ

23.03.2018.god.

06.04.2018.god.

25.05.2018.god.

Petak

11:00 – 13:00 h

Kabinet br. II

Osnovi fundiranja

Doc.dr Budimir Tojagić

10.03.2018.god.

21.04.2018.god.

19.05.2018.god.

Subota

11:00 – 13:00 h

Kabinet br. II

IZBORNI PREDMETI

Teorija betonskih konstrukcija*

Doc.dr Goran Pejičić

 

 

 

 

Teorija ploča i ljuski*

Prof.dr Lenart Đerđ

23.03.2018.god.

06.04.2018.god.

25.05.2018.god.

Petak

13:00 – 15:00 h

Kabinet br. II

Osnovi informatike*

Prof.dr Halid Žigić

07.03.2018.god.

14.03.2018.god.

21.03.2018.god.

28.03.2018.god.

04.04.2018.god.

11.04.2018.god.

18.04.2018.god.

25.04.2018.god.

09.05.2018.god.

16.05.2018.god.

Srijeda

10:00 – 12:00 h

Kabinet informatike

Predmeti označeni * su izborni predmeti

 

VII i VIII semestar

 

Predmet

Profesor

Datum

Dan

Vrijeme

Kabinet

VII SEMESTAR

Dinamika konstrukcija i zemljotresno inženjerstvo

Prof.dr Pašaga Muratović

 

 

 

 

Projektovanje i građenje betonskih konstrukcija II

Prof.dr Lenart Đerđ

 

 

 

 

Stabilnost konstrukcija

Doc.dr Budimir Tojagić

 

 

 

 

VIII SEMESTAR

Urbano uređenje prostora

Prof.dr Nusret Mujagić

07.03.2018.god.

28.03.2018.god.

11.04.2018.god.

25.04.2018.god.

09.05.2018.god.

23.05.2018.god.

Srijeda

15:30 – 17:00 h

15:30 – 17:00 h

15:30 – 17:00 h

14:00 – 16:00 h

14:00 – 16:00 h

14:00 – 16:00 h

Kabinet saobraćaja

Stručna praksa

Dekan Tehničkog fakulteta

 

 

 

 

IZBORNI PREDMETI

Menadžment tehnologija građenja*

Doc.dr Budimir Tojagić

 

 

 

 

Metoda konačnih elemenata*

Prof.dr Pašaga Muratović

 

 

 

 

Održavanje objekata*

Prof.dr Pašaga Muratović

06.03.2018.god.

20.03.2018.god.

10.04.2018.god.

24.04.2018.god.

08.05.2018.god.

22.05.2018.god.

Utorak

12:00 – 13:00 h

Kabinet saobraćaja

Predmeti označeni * su izborni predmeti