Tehnički fakultet

Studijski program – Građevinarstvo

*NAPOMENA:

Prilikom učitavanja rasporeda neophodan je „refresh (F5)“

Sve izmjene vezane za rasporeda pratite i na OGLASNOJ TABLI

Od ponuđena dva strana jezika student bira jedan

Od ponuđenih izbornih predmeta student polaže dva (jedan izborni za zimski, jedan izborni za ljetni semestar)

 

I i II semestar

 

Predmet

Profesor

Datum

Dan

Vrijeme

Kabinet

I SEMESTAR

Matematika I

Prof.dr Radoslav Galić

 

 

 

Mali amfiteatar

Matematika I (VJEŽBE)

Senad Hodžić, demonstrator

 

 

 

Mali amfiteatar

Geodezija(Predavanja + Vježbe)

Prof.dr Gligorije Perović

 

 

 

Kabinet geodezije

Engleski jezik I

Doc.dr Valentina Budimčić

 

 

 

Veliki amfiteatar

Engleski jezik I (VJEŽBE)

Mr Alisa Memić, lektor

 

 

 

Veliki amfiteatar

Njemački jezik I(Predavanja + Vježbe)

Mr Mebrura Selić, lektor

 

 

 

Mali amfiteatar

II SEMESTAR

Matematika II Predavanja

Prof.dr Radoslav Galić

03.03.2021.god

10.03.2021.god.

17.03.2021.god.

24.03.2021.god.

31.03.2021.god.

07.04.2021.god.

14.04.2021.god.

21.04.2021.god.

28.04.2021.god.

12.05.2021.god.

26.05.2021.god.

Srijeda

Srijeda

Srijeda

Srijeda

Srijeda

Srijeda

Srijeda

Srijeda

Srijeda

Srijeda

Srijeda

12:00-13:30h

12:00-13:30h

12:00-13:30h

12:00-13:30h

12:00-13:30h

12:00-13:30h

12:00-13:30h

12:00-13:30h

12:00-13:30h

12:00-13:30h

12:00-13:30h

Mali amfiteatar

Matematika II  Vježbe

Senad Hodžić, demonstrator

03.03.2021.god

10.03.2021.god.

17.03.2021.god.

24.03.2021.god.

31.03.2021.god.

15.04.2021.god.

22.04.2021.god.

29.04.2021.god.

06.05.2021.god.

20.05.2021.god.

Srijeda

Srijeda

Srijeda

Srijeda

Srijeda

Četvrtak

Četvrtak

Četvrtak

Četvrtak

Četvrtak

14:00-16:00h

14:00-16:00h

14:00-16:00h

14:00-16:00h

14:00-16:00h

14:00-16:00h

14:00-16:00h

14:00-16:00h

14:00-16:00h

14:00-16:00h

 

Tehnička mehanika Predavanja

Doc.dr Enes Mujić

19.03.2021.god.

01.04.2021.god.

15.04.2021.god.

29.04.2021.god.

14.05.2021.god.

Petak

Četvrtak

Četvrtak

Četvrtak

Petak

16:00-19:00h

16:00-19:00h

16:00-19:00h

16:00-19:00h

16:00-19:00h

Kabinet saobraćaja

Tehnička mehanika  Vježbe

Doc.dr Enes Mujić

05.03.2021.god.

12.03.2021.god.

19.03.2021.god.

01.04.2021.god.

08.04.2021.god.

Petak

Četvrtak

Četvrtak

Četvrtak

Četvrtak

13.00-16.00h

13.00-16.00h

13.00-16.00h

13.00-16.00h

13.00-16.00h

 

Građevinski materijali   Predavanja

Doc.dr Goran Pejičić

17.03.2021.god.

24.03.2021.god.

07.04.2021.god.

21.04.2021.god.

27.04.2021.god.

28.04.2021.god.

05.05.2021.god.

11.05.2021.god.

26.05.2021.god.

Srijeda

Srijeda

Srijeda

Srijeda

Utorak

Srijeda

Srijeda

Utorak

Srijeda

11:00-13:00h

11:00-13:30h

13:30-15:00h

13:30-15:00h

11:00-14:30h

13:30-16:00h

13:30-16:00h

11:00-14:30h

13:30-16:00h

Kabinet br. II

Građevinski materijali  Vježbe

Doc.dr Goran Pejičić

06.03.2021.

13.03.2021.

20.03.2021.

27.03.2021.

10.04.2021.

Subota

Subota

Subota

Subota

Subota

10.00-13.00h

10.00-13.00h

10.00-13.00h

10.00-13.00h

10.00-13.00h

 

IZBORNI PREDMETI

Osnovi ekološkog inženjerstva*(Predavanja + Vježbe)

Prof.dr Jasminka Sadadinović

 

 

 

Kabinet muzike

Gradnja objekata*(Predavanja + Vježbe)

Doc.dr Budimir Tojagić

 

 

 

Kabinet br. II

Osnovi informatike* Predavanja

Prof.dr Halid Žigić

10.03.2021.god.

17.03.2021.god.

24.03.2021.god.

31.03.2021.god.

07.04.2021.god.

14.04.2021.god.

21.04.2021.god.

28.04.2021.god.

05.05.2021.god.

12.05.2021.god.

19.05.2021.god.

26.05.2021.god.

02.06.2021.god.

Srijeda

Srijeda

Srijeda

Srijeda

Srijeda

Srijeda

Srijeda

Srijeda

Srijeda

Srijeda

Srijeda

Srijeda

Srijeda

10:00-12:00h

10:00-12:00h

10:00-12:00h

10:00-12:00h

10:00-12:00h

10:00-12:00h

10:00-12:00h

10:00-12:00h

10:00-12:00h

10:00-12:00h

10:00-12:00h

10:00-12:00h

10:00-12:00h

Kabinet informatike

Osnovi informatike

vježbe

Mr Smiljana Bijelović, asistent

06.03.2021.

13.03.2021.

20.03.2021.

27.03.2021.

10.04.2021.

17.04.2021.

Subota

Subota

Subota

Subota

Subota

Subota

15.00-19.00h

15.00-19.00h

15.00-19.00h

15.00-19.00h

15.00-19.00h

15.00-19.00h

 

Predmeti označeni * su izborni predmeti

 

III i IV semestar

 

Predmet

Profesor

Datum

Dan

Vrijeme

Kabinet

III SEMESTAR

Matematika III

Prof.dr Branko Sarić

 

 

 

Kabinet br. I

Matematika III (VJEŽBE)

Senad Hodžić, demonstrator

 

 

 

Mali amfiteatar

Tehničko crtanje sa nacrtnom geometrijom

(Predavanja + Vježbe)

Prof.dr Sead Avdić

 

 

 

Mali amfiteatar

Engleski jezik II

Doc.dr Valentina Budimčić

 

 

 

Veliki amfiteatar

Engleski jezik II (VJEŽBE)

Mr Alisa Memić, lektor

 

 

 

Veliki amfiteatar

Njemački jezik II(Predavanja + Vježbe)

Mr Mebrura Selić, lektor

 

 

 

Mali amfiteatar

IV SEMESTAR

Mehanika tla Predavanja

Doc.dr Almir Šabović

02.03.2021.god.

16.03.2021.god.

30.03.2021.god.

06.04.2021.god.

20.04.2021.god.

04.05.2021.god.

11.05.2021.god.

Utorak

Utorak

Utorak

Utorak

Utorak

Utorak

Utorak

16:15-18:45h

16:15-18:45h

16:15-18:45h

16:15-18:45h

16:15-18:45h

16:15-18:45h

16:15-18:45h

 

Mehanika tla

Vježbe

Doc. dr Almir Šabović

03.03.2021.god.

17.03.2021.god.

31.03.2021.god.

07.04.2021.god.

21.04.2021.god.

Srijeda

Srijeda

Srijeda

Srijeda

Srijeda

10.00-14.00h

10.00-14.00h

10.00-14.00h

10.00-14.00h

10.00-14.00h

 

Otpornost materijala Predavanja

Doc.dr Ivica Marinović

Doc. Dr Goran Pejičić

22.03.2021.

29.03.2021.

12.04.2021.

19.04.2021.

26.04.2021.

17.05.2021.

24.05.2021.

Ponedjeljak

Ponedjeljak

Ponedjeljak

Ponedjeljak

Ponedjeljak

Ponedjeljak

Ponedjeljak

11.00-13.30h

11.00-13.30h

11.00-13.30h

11.00-13.30h

11.00-13.30h

11.00-13.30h

11.00-13.30h

 

Otpornost materijala

Vježbe

Doc.dr Ivica Marinović

Doc. Dr Goran Pejičić

15.03.2021.

22.03.2021.

29.03.2021.

12.04.2021.

19.04.2021.

26.04.2021.

10.05.2021.

Ponedeljak

Ponedeljak

Ponedeljak

Ponedeljak

Ponedeljak

Ponedeljak

Ponedeljak

08.00-11.00h

08.00-11.00h

08.00-11.00h

08.00-11.00h

08.00-11.00h

08.00-11.00h

08.00-11.00h

 

Tehnologija betona Predavanja

Doc.dr Budimir Tojagić

13.03.2021.god.

24.04.2021.god.

15.05.2021.god.

Subota

Subota

Subota

09:00-11:00h

11:00-13:00h

09:00-11:00h

 

Tehnologija betona

Vježbe

Doc.dr Budimir Tojagić

02.03.2021.god.

16.03.2021.god.

30.03.2021.god.

06.04.2021.god.

20.04.2021.god.

04.05.2021.god.

11.05.2021.god.

Utorak

Utorak

Utorak

Utorak

Utorak

Utorak

Utorak

09.00-11.00h

09.00-11.00h

09.00-11.00h

09.00-11.00h

09.00-11.00h

09.00-11.00h

08.00-11.00h

 

IZBORNI PREDMETI

Instalacija* Predavanja

Doc.dr Budimir Tojagić

02.03.2021.god.

16.03.2021.god.

27.03.2021.god.

30.03.2021.god.

15.05.2021.god.

29.05.2021.god.

Utorak

Utorak

Subota

Utorak

Subota

Subota

13.00-16.00h

13.00-16.00h

09:00-11:00h

13.00-16.00h

11:00-13:00h

09:00-11:00h

 

Instalacija*  Vježbe

 

02.03.2021.god.

16.03.2021.god.

30.03.2021.god.

06.04.2021.god.

20.04.2021.god.

04.05.2021.god.

11.05.2021.god.

Utorak

Utorak

Utorak

Utorak

Utorak

Utorak

Utorak

11.00-13.00h

11.00-13.00h

11.00-13.00h

11.00-13.00h

11.00-13.00h

11.00-13.00h

11.00-14.00h

 

Građansko pravo*

Prof.dr Brana Komljenović

 

 

 

Sudnica

Građansko pravo (VJEŽBE)

VSS Asim Bojić

 

 

 

Sudnica

Osnovi hidrotehnike*(Predavanja + Vježbe)

Doc.dr Almir Šabović

 

 

 

Kabinet muzike

Predmeti označeni * su izborni predmeti

 

V i VI semestar

 

Predmet

Profesor

Datum

Dan

Vrijeme

Kabinet

V SEMESTAR

Statika konstrukcija(Predavanja + Vježbe)

Doc.dr Budimir Tojagić

 

 

 

Kabinet br. II

Drvene i zidane konstrukcije(Predavanja + Vježbe)

Prof.dr Lenart Đerđ

 

 

 

Kabinet br. V

Teorija betonskih konstrukcija(Predavanja + Vježbe)

Doc.dr Goran Pejičić

 

 

 

Kabinet br. II

VI SEMESTAR

Zgradarstvo  Predavanja

Prof.dr Nusret Mujagić

04.03.2021.god.

08.03.2021.

11.03.2021.god.

15.03.2021.

18.03.2021.god.

22.03.2021.

25.03.2021.god.

29.03.2021.

01.04.2021.god.

08.04.2021.god.

12.04.2021.

15.04.2021.god.

19.04.2021.

22.04.2021.god.

26.04.2021.

29.04.2021.god.

06.05.2021.god.

Četvrtak

Ponedjeljak

Četvrtak

Ponedjeljak

Četvrtak

Ponedjeljak

Četvrtak

Ponedjeljak

Četvrtak

Četvrtak

Ponedjeljak

Četvrtak

Ponedjeljak

Četvrtak

Ponedjeljak

Četvrtak

Četvrtak

11:00-12:00h

08.00-13.00h

11:00-12:00h

08.00-13.00h

11:00-12:00h

08.00-13.00h

11:00-12:00h

08.00-13.00h

11:00-12:00h

11:00-12:00h

08.00-13.00h

11:00-12:00h

08.00-13.00h

11:00-12:00h

08.00-13.00h

11:00-12:00h

11:00-12:00h

Kabinet br. II

Zgradarstvo  Vježbe

Prof.dr Nusret Mujagić

05.03.2021.god.

09.03.2021.

12.03.2021.god.

16.03.2021.

19.03.2021.god.

23.03.2021.

26.03.2021.god.

30.03.2021.

02.04.2021.god.

09.04.2021.god.

13.04.2021.

16.04.2021.god.

23.04.2021.god.

30.04.2021.god.

07.05.2021.god.

Petak

Utorak

Petak

Utorak

Petak

Utorak

Petak

Utorak

Petak

Petak

Utorak

Petak

Petak

Petak

Petak

16.00-19.00h

16.00-19.00h

16.00-19.00h

16.00-19.00h

16.00-19.00h

16.00-19.00h

16.00-19.00h

16.00-19.00h

16.00-19.00h

16.00-19.00h

16.00-19.00h

16.00-19.00h

16.00-19.00h

16.00-19.00h

16.00-19.00h

 

Projektovanje i građenje betonskih konstrukcija I  Predavanja

Prof.dr Lenart Đerđ

16.03.2021.god.

17.03.2021.

23.03.2021.god.

24.03.2021.

30.03.2021.god.

31.03.2021.

13.04.2021.god.

14.04.2021.

27.04.2021.god.

28.04.2021.

11.05.2021.god.

12.05.2021.

25.05.2021.god.

Utorak

Srijeda

Utorak

Srijeda

Utorak

Srijeda

Utorak

Srijeda

Utorak

Srijeda

Utorak

Srijeda

Utorak

12:00-14:30h

09.00-14.00h

12:00-14:30h

09.00-14.00h

12:00-14:30h

09.00-14.00h

12:00-14:30h

09.00-14.00h

12:00-14:30h

09.00-14.00h

12:00-14:30h

09.00-14.00h

12:00-14:30h

Kabinet br. III

Projektovanje i građenje betonskih konstrukcija I  Vježbe

Prof.dr Lenart Đerđ

 

02.03.2021.

03.03.2021.

05.03.2021.

06.03.2021.

10.03.2021.

11.03.2021.

12.03.2021.

22.03.2021.

29.03.2021.

12.04.2021.

 

Utorak

Srijeda

Petak

Subota

Srijeda

Četvrtak

Petak

Ponedjeljak

Ponedjeljak

Ponedjeljak

09.00-14.00h

09.00-14.00h

09.00-14.00h

09.00-14.00h

09.00-14.00h

13.00-15.00h

09.00-14.00h

15.00-19.00h

15.00-19.00h

14.00-19.00h

 

Osnovi fundiranja Predavanja

Doc.dr Budimir Tojagić

04.03.2021.

11.03.2021.

13.03.2021.god.

18.03.2021.

25.03.2021.

27.03.2021.god.

24.04.2021.god.

29.05.2021.god.

Četvrtak

Četvrtak

Subota

Četvrtak

Četvrtak

Subota

Subota

Subota

12.00-16.00h

12.00-16.00h

13:00-16:00h

12.00-16.00h

12.00-16.00h

13:00-16:00h

13:00-16:00h

13:00-16:00h

Kabinet br. II

Osnovi fundiranja Vježbe

Doc.dr Budimir Tojagić

04.03.2021.

11.03.2021.

13.03.2021.god.

18.03.2021.

25.03.2021.

27.03.2021.god.

24.04.2021.god.

29.05.2021.god.

Četvrtak

Četvrtak

Subota

Četvrtak

Četvrtak

Subota

Subota

Subota

16:00-19:00h

16:00-19:00h

16:00-19:00h

16:00-19:00h

16:00-19:00h

16:00-19:00h

16:00-19:00h

16:00-18:00h

Kabinet br. II

IZBORNI PREDMETI

Tehnička fizika*(Predavanja + Vježbe)

Doc.dr Budimir Tojagić

 

 

 

Kabinet br. II

Teorija ploča i ljuski* Predavanja

Prof.dr Lenart Đerđ

16.03.2021.god.

17.03.2021.

23.03.2021.god.

24.03.2021.

30.03.2021.god.

31.03.2021.

13.04.2021.god.

14.04.2021.

27.04.2021.god.

28.04.2021.

11.05.2021.god.

12.05.2021.

25.05.2021.god.

Utorak

Srijeda

Utorak

Srijeda

Utorak

Srijeda

Utorak

Srijeda

Utorak

Srijeda

Utorak

Srijeda

Utorak

14:30-15:30h

14.00-17.00h

14:30-15:30h

14.00-17.00h

14:30-15:30h

14.00-17.00h

14:30-15:30h

14.00-17.00h

14:30-15:30h

14.00-17.00h

14:30-15:30h

14.00-17.00h

14:30-15:30h

Kabinet br. III

Teorija ploča i ljuski*  Vježbe

Prof.dr Lenart Đerđ

06.03.2021.

17.03.2021.

24.03.2021.

31.03.2021.

03.04.2021.

10.04.2021.

14.04.2021.

28.04.2021.

12.05.2021.

Subota

Srijeda

Srijeda

Srijeda

Subota

Subota

Srijeda

Srijeda

Srijeda

13.00-19.00h

17.00-19.00h

17.00-19.00h

17.00-19.00h

10.00-16.00h

10.00-16.00h

17.00-19.00h

17.00-19.00h

17.00-19.00h

 

Organizacija građenja*  (Predavanja + Vježbe)

Prof.dr Lenart Đerđ

 

 

 

Kabinet br. V

Predmeti označeni * su izborni predmeti

 

VII i VIII semestar

 

Predmet

Profesor

Datum

Dan

Vrijeme

Kabinet

VII SEMESTAR

Dinamika konstrukcija i zemljotresno inženjerstvo

Doc.dr Budimir Tojagić

 

 

 

Kabinet br. II

Dinamika konstrukcija i zemljotresno inženjerstvo

(VJEŽBE)

Doc.dr Budimir Tojagić

 

 

 

Kabinet br. II

Projektovanje i građenje betonskih konstrukcija II

(Predavanja + Vježbe)

Prof.dr Lenart Đerđ

 

 

 

Kabinet br. V

Stabilnost konstrukcija

(Predavanja + Vježbe)

Doc.dr Budimir Tojagić

 

 

 

Kabinet br. II

VIII SEMESTAR

Urbano uređenje prostora Predavanja

Prof.dr Nusret Mujagić

02.03.2021.

04.03.2021.god.

09.03.2021.

11.03.2021.god.

16.03.2021.

18.03.2021.god.

23.03.2021.

25.03.2021.god.

30.03.2021.

01.04.2021.god.

08.04.2021.god.

15.04.2021.god.

22.04.2021.god.

29.04.2021.god.

06.05.2021.god.

12.05.2021.

Utorak

Četvrtak

Utorak

Četvrtak

Utorak

Četvrtak

Četvrtak

Četvrtak

Utorak

Četvrtak

Četvrtak

Četvrtak

Četvrtak

Četvrtak

Četvrtak

Srijeda

12:00-16:00h

12:00-14:00h

12:00-16:00h

12:00-14:00h

12:00-17:00h

12:00-14:00h

12:00-14:00h

12:00-14:00h

12:00-17:00h

12:00-14:00h

12:00-14:00h

12:00-14:00h

12:00-14:00h

12:00-14:00h

12:00-14:00h

10.00-15.00h

Kabinet br.II

Urbano uređenje prostora  Vježbe 

Prof.dr Nusret Mujagić

03.03.2021.

10.03.2021.

17.03.2021.

24.03.2021.

31.03.2021.

07.04.2021.

Srijeda

Srijeda

Srijeda

Srijeda

Srijeda

Srijeda

14.00-19.00h

14.00-19.00h

14.00-19.00h

14.00-19.00h

14.00-19.00h

14.00-19.00h

 

Stručna praksa Predavanja

Prof.dr Jasminka Sadadinović

 

 

 

 

Stručna praksa  Vježbe

 

 

 

 

 

IZBORNI PREDMETI

Menadžment tehnologija građenja*

Predavanja

Doc.dr Budimir Tojagić

02.03.2021.

03.03.2021.

09.03.2021.

10.03.2021.

13.03.2021.god.

16.03.2021.

27.03.2021.god.

24.04.2021.god.

15.05.2021.god.

29.05.2021.god.

Utorak

Srijeda

Utorak

Srijeda

Subota

Utorak

Subota

Subota

Subota

Subota

09.00-13.00h

09.00-13.00h

11:00-13:00h

09.00-14.00h

09.00-14.00h

09.00-14.00h

11:00-13:00h

09:00-11:00h

13:00-15:00h

11:00-13:00h

Kabinet br. II

Menadžment tehnologija građenja*

Vježbe

 

03.03.2021.

10.03.2021.

17.03.2021.

24.03.2021.

31.03.2021.

Srijeda

Srijeda

Srijeda

Srijeda

Srijeda

08.00-13.00h

08.00-13.00h

08.00-13.00h

08.00-13.00h

08.00-13.00h

 

Metoda konačnih elemenata*(Predavanja + Vježbe)

Doc.dr Goran Pejičić

 

 

 

Kabinet br. II

Održavanje objekata* Predavanja

Doc.dr Goran Pejičić

08.03.2021.

15.03.2021.

17.03.2021.god.

22.03.2021.

29.03.2021.

31.03.2021.god.

12.04.2021

14.04.2021.god.

19.04.2021.

18.05.2021.god.

25.05.2021.god.

Ponedjeljak

Ponedjeljak

Srijeda

Ponedjeljak

Ponedjeljak

Srijeda

Ponedjeljak

Srijeda

Ponedjeljak

Utorak

Utorak

09.00-14.00h

09.00-14.00h

14:00-15:00h

09.00-14.00h

09.00-14.00h

11:00-13:00h

09.00-14.00h

11:00-13:30h

09.00-14.00h

11:00-13:30h

11:00-13:30h

Kabinet br. II

Održavanje objekata* Vježbe

Doc.dr Goran Pejičić

17.03.2021.god.

31.03.2021.god.

14.04.2021.god.

28.04.2021.god.

05.05.2021.god.

12.05.2021.god

Srijeda

Srijeda

Srijeda

Srijeda

Srijeda

Srijeda

14.00-19.00h

14.00-19.00h

14.00-19.00h

14.00-19.00h

14.00-19.00h

14.00-19.00h

 

Predmeti označeni * su izborni predmeti