Tehnički fakultet

Studijski program – Građevinarstvo

*NAPOMENA:

Prilikom učitavanja rasporeda neophodan je „refresh (F5)“

Sve izmjene vezane za rasporeda pratite i na OGLASNOJ TABLI

Od ponuđena dva strana jezika student bira jedan

Od ponuđenih izbornih predmeta student polaže dva (jedan izborni za zimski, jedan izborni za ljetni semestar)

 

I i II semestar

 

Predmet

Profesor

Datum

Dan

Vrijeme

Kabinet

I SEMESTAR

Matematika I

Prof.dr Radoslav Galić

12.10.2018.god.

22.10.2018.god.

25.10.2018.god.

15.11.2018.god.

22.11.2018.god.

     Petak

Ponedeljak

Četvrtak

Četvrtak

Četvrtak

13:15 – 16:15 h

13:15 – 16:15 h

10:00 – 13:00 h

10:00 – 13:00 h

13:15 – 16:15 h

Mali amfiteatar

Matematika I (VJEŽBE)

Senad Hodžić, demonstrator

13.11.2018.god.

27.11.2018.god.

11.12.2018.god.

18.12.2018.god.

Utorak

16:00 – 17:30 h

Veliki amfiteatar

Geodezija

Prof.dr Gligorije Perović

12.10.2018.god.

02.11.2018.god.

09.11.2018.god.

Petak

08:00 – 10:00 h

Kabinet geodezije

Geodezija (VJEŽBE)

Mr Edis Imamović, ass

 

 

 

 

Engleski jezik I

 

06.10.2018.god.

20.10.2018.god.

03.11.2018.god.

17.11.2018.god.

01.12.2018.god.

Subota

09:00 – 12:00 h

Veliki amfiteatar

Engleski jezik I (VJEŽBE)

Mr Alisa Memić, lektor

30.10.2018.god.

06.11.2018.god.

13.11.2018.god.

20.11.2018.god.

27.11.2018.god.

04.12.2018.god.

Utorak

13:00 – 14:00 h

Veliki amfiteatar

Njemački jezik I

Mr Mebrura Selić, lektor

08.10.2018.god.

15.10.2018.god.

22.10.2018.god.

29.10.2018.god.

05.11.2018.god.

12.11.2018.god.

19.11.2018.god.

26.11.2018.god.

03.12.2018.god.

10.12.2018.god.

Ponedjeljak

08:00 – 09:30 h

Mali amfiteatar

II SEMESTAR

Matematika II

Prof.dr Radoslav Galić

 

 

 

 

Tehnička mehanika

Doc.dr Enes Mujić

 

 

 

 

Građevinski materijali

Doc.dr Goran Pejičić

 

 

 

 

IZBORNI PREDMETI

Osnovi ekološkog inženjerstva*

Doc.dr Almir Šabović

08.10.2018.god.

22.10.2018.god.

06.11.2018.god.

Ponedjeljak

16:30 – 18:00 h

Kabinet br. III

Gradnja objekata*

Doc.dr Budimir Tojagić

13.10.2018.god.

27.10.2018.god.

10.11.2018.god.

24.11.2018.god.

08.12.2018.god.

22.12.2018.god.

Subota

09:00 – 10:00 h

Kabinet br. II

Menadžment građevinskih preduzeća*

Prof.dr Pašaga Muratović

16.10.2018.god.

30.10.2018.god.

06.11.2018.god.

20.11.2018.god.

04.12.2018.god.

18.12.2018.god.

Utorak

12:00 – 13:00 h

Kabinet saobraćaja

Predmeti označeni * su izborni predmeti

 

III i IV semestar

 

Predmet

Profesor

Datum

Dan

Vrijeme

Kabinet

III SEMESTAR

Matematika III

Prof.dr Radoslav Galić

25.10.2018.god.

15.11.2018.god.

Četvrtak

13:15 – 15:35 h

Mali amfiteatar

Matematika III (VJEŽBE)

Senad Hodžić, demonstrator

14.11.2018.god.

28.11.2018.god.

12.11.2018.god.

19.12.2018.god.

Srijeda

16:00 – 17:30 h

Veliki amfiteatar

Nacrtna geometrija

Prof.dr B.Š.

03.10.2018.god.

11.10.2018.god.

17.10.2018.god.

31.10.2018.god.

07.11.2018.god.

15.11.2018.god.

21.11.2018.god.

05.12.2018.god.

12.12.2018.god.

26.12.2018.god.

Srijeda

Četvrtak

Srijeda

Srijeda

Srijeda

Četvrtak

Srijeda

Srijeda

Srijeda

Srijeda

17:30 – 19:00 h

Kabinet muzike

Engleski jezik II

 

06.10.2018.god.

20.10.2018.god.

03.11.2018.god.

17.11.2018.god.

01.12.2018.god.

Subota

12:30 – 15:30 h

Veliki amfiteatar

Engleski jezik II (VJEŽBE)

Mr Alisa Memić, lektor

30.10.2018.god.

06.11.2018.god.

13.11.2018.god.

20.11.2018.god.

27.11.2018.god.

04.12.2018.god.

Utorak

14:00 – 15:00 h

Veliki amfiteatar

Njemački jezik II

Mr Mebrura Selić, lektor

08.10.2018.god.

15.10.2018.god.

22.10.2018.god.

29.10.2018.god.

05.11.2018.god.

12.11.2018.god.

19.11.2018.god.

26.11.2018.god.

03.12.2018.god.

10.12.2018.god.

Ponedjeljak

09:30 – 11:00 h

Mali amfiteatar

IV SEMESTAR

Mehanika tla

Doc.dr Almir Šabović

 

 

 

 

Otpornost materijala

Prof.dr Pašaga Muratović

 

 

 

 

Zgradarstvo

Prof.dr Nusret Mujagić

 

 

 

 

IZBORNI PREDMETI

Instalacija*

Doc.dr Budimir Tojagić

Predavanja će biti održana u ljetnom semestru

Građansko pravo*

Prof.dr Brana Komljenović

17.10.2018.god.

31.10.2018.god.

14.11.2018.god.

28.11.2018.god.

Srijeda

10:00 – 14:00 h

Sudnica

Građansko pravo (VJEŽBE)

 

02.11.2018.god.

09.11.2018.god.

16.11.2018.god.

20.11.2018.god.

30.11.2018.god.

07.12.2018.god.

Petak

Petak

Petak

Utorak

Petak

Petak

16:00 – 17:00 h

Sudnica

Osnovi hidrotehnike*

Doc.dr Almir Šabović

09.10.2018.god.

23.10.2018.god.

06.11.2018.god.

20.11.2018.god.

04.12.2018.god.

Utorak

16:30 – 18:00 h

Kabinet br. III

Predmeti označeni * su izborni predmeti

 

V i VI semestar

 

Predmet

Profesor

Datum

Dan

Vrijeme

Kabinet

V SEMESTAR

Statika konstrukcija

Doc.dr Budimir Tojagić

13.10.2018.god.

27.10.2018.god.

10.11.2018.god.

24.11.2018.god.

08.12.2018.god.

22.12.2018.god.

Subota

10:00 – 12:00 h

Kabinet br. II

Drvene i zidane konstrukcije

Prof.dr Lenart Đerđ

19.10.2018.god.

16.11.2018.god.

14.12.2018.god.

Petak

11:00 – 12:30 h

Kabinet br. II

Tehnička fizika

Doc.dr Budimir Tojagić

13.10.2018.god.

27.10.2018.god.

10.11.2018.god.

24.11.2018.god.

08.12.2018.god.

22.12.2018.god.

Subota

12:00 – 13:00 h

Kabinet br. II

VI SEMESTAR

Tehnologija betona

Doc.dr Budimir Tojagić

 

 

 

 

Projektovanje i građenje betonskih konstrukcija I

Prof.dr Lenart Đerđ

 

 

 

 

Osnovi fundiranja

Doc.dr Budimir Tojagić

 

 

 

 

IZBORNI PREDMETI

Teorija betonskih konstrukcija*

Doc.dr Goran Pejičić

10.10.2018.god.

07.11.2018.god.

05.12.2018.god.

Srijeda

Srijeda

Srijeda

11:00 – 13:00 h

Kabinet br. III

Teorija ploča i ljuski*

Prof.dr Lenart Đerđ

Predavanja će biti održana u ljetnom semstru

Osnovi informatike*

Prof.dr Halid Žigić

Predavanja će biti održana u ljetnom semstru

Predmeti označeni * su izborni predmeti

 

VII i VIII semestar

 

Predmet

Profesor

Datum

Dan

Vrijeme

Kabinet

VII SEMESTAR

Dinamika konstrukcija i zemljotresno inženjerstvo

Prof.dr Pašaga Muratović

16.10.2018.god.

30.10.2018.god.

06.11.2018.god.

20.11.2018.god.

04.12.2018.god.

18.12.2018.god.

Utorak

13:00 – 14:00 h

Kabinet saobraćaja

Dinamika konstrukcija i zemljotresno inženjerstvo

(VJEŽBE)

Prof.dr Pašaga Muratović

20.11.2018.god.

04.12.2018.god.

18.12.2018.god.

Utorak

11:00 – 12:00 h

Kabinet saobraćaja

Projektovanje i građenje betonskih konstrukcija II

Prof.dr Lenart Đerđ

19.10.2018.god.

16.11.2018.god.

14.12.2018.god.

Petak

12:30 – 14:00 h

Kabinet br. II

Stabilnost konstrukcija

Doc.dr Budimir Tojagić

13.10.2018.god.

27.10.2018.god.

10.11.2018.god.

24.11.2018.god.

08.12.2018.god.

22.12.2018.god.

Subota

13:00 – 14:00 h

Kabinet br. II

VIII SEMESTAR

Urbano uređenje prostora

Prof.dr Nusret Mujagić

 

 

 

 

Stručna praksa

Dekan Tehničkog fakulteta

 

 

 

 

IZBORNI PREDMETI

Menadžment tehnologija građenja*

Doc.dr Budimir Tojagić

13.10.2018.god.

27.10.2018.god.

10.11.2018.god.

24.11.2018.god.

08.12.2018.god.

22.12.2018.god.

Subota

14:00 – 15:00 h

Kabinet br. II

Metoda konačnih elemenata*

Prof.dr Pašaga Muratović

16.10.2018.god.

30.10.2018.god.

06.11.2018.god.

20.11.2018.god.

04.12.2018.god.

18.12.2018.god.

Utorak

14:00 – 15:00 h

Kabinet saobraćaja

Održavanje objekata*

Prof.dr Pašaga Muratović

Predavanja će biti održana u ljetnom semstru

Predmeti označeni * su izborni predmeti