Pedagoški fakultet

Studijski program – Geografija

*NAPOMENA:

Prilikom učitavanja rasporeda neophodan je „refresh (F5)“

Sve izmjene vezane za rasporeda pratite i na OGLASNOJ TABLI

Od ponuđena dva strana jezika student bira jedan

Od ponuđenih izbornih predmeta student polaže dva (jedan izborni za zimski, jedan izborni za ljetni semestar)

 

I i II semestar

 

Predmet

Profesor

Datum

Dan

Vrijeme

Kabinet

I SEMESTAR

Uvod u geografiju

 

 

 

 

 

Geologija

 

 

 

 

 

Strani jezik I

 

 

 

 

 

II SEMESTAR

Geomorfologija

Doc.dr Almir Šabović

08.03.2018.god.

22.03.2018.god.

05.04.2018.god.

19.04.2018.god.

Četvrtak

18:00 – 19:00 h

18:00 – 19:00 h

18:00 – 19:00 h

16:30 – 19:00 h

Kabinet br. III

Klimatologija sa meterologijom

Prof.dr Tešo Ristić

 

 

 

 

Osnovi informatike

Prof.dr Halid Žigić

07.03.2018.god.

14.03.2018.god.

21.03.2018.god.

28.03.2018.god.

04.04.2018.god.

11.04.2018.god.

18.04.2018.god.

25.04.2018.god.

09.05.2018.god.

16.05.2018.god.

Srijeda

10:00 – 12:00 h

Kabinet informatike

IZBORNI PREDMETI

Sociologija*

Akademik prof.dr Zoran Milošević

07.03.2018.god.

14.03.2018.god.

21.03.2018.god.

28.03.2018.god.

04.04.2018.god.

11.04.2018.god.

18.04.2018.god.

25.04.2018.god.

09.05.2018.god.

16.05.2018.god.

Srijeda

13:30 – 15:30 h

Veliki amfiteatar

Mineralogija*

Doc.dr Almir Šabović

21.03.2018.god.

04.04.2018.god.

18.04.2018.god.

09.05.2018.god.

16.05.2018.god.

Srijeda

17:30 – 18:30 h

17:30 – 18:30 h

17:00 – 18:30 h

16:30 – 17:30 h

16:30 – 18:00 h

Kabinet br. III

Grafičke metode*

 

 

 

 

 

Predmeti označeni * su izborni predmeti

 

 

 

III i IV semestar

 

Predmet

Profesor

Datum

Dan

Vrijeme

Kabinet

III SEMESTAR

Pedologija sa biogeografijom

Prof.dr Tešo Ristić

 

 

 

 

Kartografija

 

 

 

 

 

Strani jezik II

 

 

 

 

 

IV SEMESTAR

Pedagoška psihologija

Doc.dr Nermin Mulaosmanović

07.03.2018.god.

04.04.2018.god.

09.05.2018.god.

Srijeda

16:30 – 18:30 h

Kabinet br. III

Hidrografija

Doc.dr Almir Šabović

06.03.2018.god.

20.03.2018.god.

03.04.2018.god.

17.04.2018.god.

08.05.2018.god.

Utorak

17:30 – 18:30 h

17:30 – 18:30 h

17:30 – 18:30 h

17:30 – 19:00 h

18:00 – 19:00 h

Kabinet br. III

Okeanografija

Prof.dr Tešo Ristić

24.03.2018.god.

21.04.2018.god.

19.05.2018.god.

Subota

09:00 – 10:30 h

Kabinet br. III

IZBORNI PREDMETI

Demografija*

Prof.dr Tešo Ristić

24.03.2018.god.

21.04.2018.god.

19.05.2018.god.

Subota

10:30 – 12:00 h

Kabinet br. III

Ekologija*

Doc.dr Almir Šabović

06.03.2018.god.

20.03.2018.god.

03.04.2018.god.

17.04.2018.god.

08.05.2018.god.

Utorak

16:30 – 17:30 h

16:30 – 17:30 h

16:30 – 17:30 h

16:30 – 17:30 h

16:30 – 18:00 h

Kabinet br. III

Osnovi ekonomije*

Doc.dr Izet Banda

 

 

 

 

Predmeti označeni * su izborni predmeti

 

 

 

 

V i VI semestar

 

Predmet

Profesor

Datum

Dan

Vrijeme

Kabinet

V SEMESTAR

Geografija naselja

Prof.dr Tešo Ristić

 

 

 

 

Socijalna geografija

Prof.dr Salih Kulenović

 

 

 

 

Regionalna geografija I

Prof.dr Salih Kulenović

 

 

 

 

VI SEMESTAR

Geoekologija

Doc.dr Almir Šabović

05.03.2018.god.

19.03.2018.god.

02.04.2018.god.

Ponedjeljak

16:30 – 18:00 h

Kabinet br. III

Regionalna geografija II

Prof.dr Salih Kulenović

03.03.2018.god.

07.04.2018.god.

05.05.2018.god.

Subota

12:00 – 14:00 h

Kabinet br. XI

Geografija Bosne i Hercegovine

Prof.dr Salih Kulenović

03.03.2018.god.

07.04.2018.god.

05.05.2018.god.

Subota

14:00 – 16:00 h

Kabinet br. XI

IZBORNI PREDMETI

Topografija*

Doc.dr Almir Šabović

05.03.2018.god.

19.03.2018.god.

02.04.2018.god.

16.04.2018.god.

07.05.2018.god.

Ponedjeljak

18:00 – 19:00 h

18:00 – 19:00 h

18:00 – 19:00 h

18:00 – 19:00 h

16:30 – 18:00 h

Kabinet br. III

Astrogeografija*

Prof.dr Tešo Ristić

 

 

 

 

Statističke metode*

Doc.dr Slobodan Nićin

16.03.2018.god.

29.03.2018.god.

19.04.2018.god.

17.05.2018.god.

24.05.2018.god.

Petak

Četvrtak

Četvrtak

Četvrtak

Četvrtak

14:00 – 18:00 h

10:00 – 14:00 h

10:00 – 14:00 h

10:00 – 14:00 h

10:00 – 14:00 h

Veliki amfiteatar

Predmeti označeni * su izborni predmeti

 

VII i VIII semestar

 

Predmet

Profesor

Datum

Dan

Vrijeme

Kabinet

VII SEMESTAR

Geografija Jugoistočne Evrope

Prof.dr Tešo Ristić

 

 

 

 

Metodika nastave geografije

Doc.dr Jusuf Omerović

 

 

 

 

Regionalno i prostorno planiranje

Doc.dr Almir Šabović

 

 

 

 

VIII SEMESTAR

Turistička geografija

Doc.dr Jusuf Omerović

17.03.2018.god.

14.04.2018.god.

12.05.2018.god.

Subota

12:00 – 14:00 h

Kabinet br. I

Saobraćajna geografija

Prof.dr Tešo Ristić

24.03.2018.god.

21.04.2018.god.

19.05.2018.god.

Subota

13:30 – 15:00 h

Kabinet br. III

IZBORNI PREDMETI

Regionalna geomorfologija*

Doc.dr Almir Šabović

21.03.2018.god.

04.04.2018.god.

18.04.2018.god.

Srijeda

16:00 – 17:30 h

Kabinet br. III

Agrarna geografija*

Prof.dr Tešo Ristić

24.03.2018.god.

21.04.2018.god.

19.05.2018.god.

Subota

12:00 – 13:30 h

Kabinet br. III

Prirodni resursi i njihova zaštita*

Doc.dr Almir Šabović

 

 

 

 

Predmeti označeni * su izborni predmeti