Pedagoški fakultet

Studijski program – Geografija

*NAPOMENA:

Prilikom učitavanja rasporeda neophodan je „refresh (F5)“

Sve izmjene vezane za rasporeda pratite i na OGLASNOJ TABLI

Od ponuđena dva strana jezika student bira jedan

Od ponuđenih izbornih predmeta student polaže dva (jedan izborni za zimski, jedan izborni za ljetni semestar)

 

I i II semestar

 

Predmet

Profesor

Datum

Dan

Vrijeme

Kabinet

I SEMESTAR

Uvod u geografiju

Prof.dr Salih Kulenović

 

 

 

 

Geologija

 

 

 

 

 

Strani jezik I

 

 

 

 

 

II SEMESTAR

Geomorfologija

Doc.dr Almir Šabović

 

 

 

 

Klimatologija sa meterologijom

Prof.dr Tešo Ristić

 

 

 

 

Osnovi informatike

Prof.dr Halid Žigić

 

 

 

 

IZBORNI PREDMETI

Sociologija*

Akademik prof.dr Zoran Milošević

 

 

 

 

Mineralogija*

Doc.dr Almir Šabović

 

 

 

 

Grafičke metode*

 

 

 

 

 

Predmeti označeni * su izborni predmeti

 

III i IV semestar

 

Predmet

Profesor

Datum

Dan

Vrijeme

Kabinet

III SEMESTAR

Pedologija sa biogeografijom

Prof.dr Tešo Ristić

 

 

 

 

Kartografija

Prof.dr Tešo Ristić

 

 

 

 

Strani jezik II

 

 

 

 

 

IV SEMESTAR

Pedagoška psihologija

Doc.dr Nermin Mulaosmanović

 

 

 

 

Hidrografija

Doc.dr Almir Šabović

 

 

 

 

Okeanografija

Prof.dr Tešo Ristić

 

 

 

 

IZBORNI PREDMETI

Demografija*

 

 

 

 

 

Ekologija*

Doc.dr Almir Šabović

 

 

 

 

Osnovi ekonomije*

Doc.dr Izet Banda

 

 

 

 

Predmeti označeni * su izborni predmeti

 

V i VI semestar

 

Predmet

Profesor

Datum

Dan

Vrijeme

Kabinet

V SEMESTAR

Geografija naselja

Prof.dr Tešo Ristić

Predavanja su održana u zimskom semestru*

Socijalna geografija

Prof.dr Salih Kulenović

Regionalna geografija I

Prof.dr Salih Kulenović

VI SEMESTAR

Geoekologija

Doc.dr Almir Šabović

05.03.2019.god.

12.03.2019.god.

26.03.2019.god.

09.04.2019.god.

23.04.2019.god.

07.05.2019.god.

Utorak

16:30 – 17:30 h

Kabinet br. III

Regionalna geografija II

Prof.dr Salih Kulenović

30.03.2019.god.

06.04.2019.god.

04.05.2019.god.

Subota

11:00 – 13:00 h

Kabinet br. XII

Geografija Bosne i Hercegovine

Prof.dr Salih Kulenović

30.03.2019.god.

06.04.2019.god.

04.05.2019.god.

Subota

13:00 – 15:00 h

Kabinet br. XII

IZBORNI PREDMETI

Topografija*

Doc.dr Almir Šabović

05.03.2019.god.

12.03.2019.god.

26.03.2019.god.

09.04.2019.god.

23.04.2019.god.

07.05.2019.god.

Utorak

17:30 – 18:30 h

Kabinet br. III

Astrogeografija*

Prof.dr Tešo Ristić

Predavanja su održana u zimskom semestru*

Statističke metode*

Doc.dr Slobodan Nićin

Predavanja su održana u zimskom semestru*

Predmeti označeni * su izborni predmeti

 

VII i VIII semestar

 

Predmet

Profesor

Datum

Dan

Vrijeme

Kabinet

VII SEMESTAR

Geografija Jugoistočne Evrope

Doc.dr Jusuf Omerović

Predavanja su održana u zimskom semestru*

Metodika nastave geografije

Doc.dr Jusuf Omerović

Regionalno i prostorno planiranje

Doc.dr Almir Šabović

VIII SEMESTAR

Turistička geografija

Doc.dr Jusuf Omerović

06.04.2019.god.

20.04.2019.god.

Subota

10:00 – 13:00 h

10:00 – 13:00 h

Kabinet br. I

Saobraćajna geografija

Prof.dr Tešo Ristić

16.03.2019.god.

13.04.2019.god.

11.05.2019.god.

Subota

Subota

Subota

09:00 – 10:30 h

Kabinet br. XII

IZBORNI PREDMETI

Regionalna geomorfologija*

Doc.dr Almir Šabović

06.03.2019.god.

13.03.2019.god.

27.03.2019.god.

10.04.2019.god.

24.04.2019.god.

08.05.2019.god.

Srijeda

16:30 – 17:30 h

Kabinet br. III

Agrarna geografija*

Prof.dr Tešo Ristić

16.03.2019.god.

13.04.2019.god.

11.05.2019.god.

Subota

Subota

Subota

10:30 – 12:00 h

Kabinet br. XII

Prirodni resursi i njihova zaštita*

Doc.dr Almir Šabović

Predavanja su održana u zimskom semestru*

Predmeti označeni * su izborni predmeti