Tehnički fakultet

Studijski program – Geodezija

*NAPOMENA:

Prilikom učitavanja rasporeda neophodan je „refresh (F5)“

Sve izmjene vezane za rasporeda pratite i na OGLASNOJ TABLI

Od ponuđena dva strana jezika student bira jedan

Od ponuđenih izbornih predmeta student polaže dva (jedan izborni za zimski, jedan izborni za ljetni semestar)

 

I i II semestar

 

Predmet

Profesor

Datum

Dan

Vrijeme

Kabinet

I SEMESTAR

 

Matematika I

Prof.dr Radoslav Galić

Predavanja su održana u zimskom semestru*

 

Matematika I (VJEŽBE)

Senad Hodžić, demonstrator

 

Geodezija

Prof.dr Gligorije Perović

 

Geodezija (VJEŽBE)

Mr Edis Imamović, ass

 

Engleski jezik I

 

 

Engleski jezik I (VJEŽBE)

Mr Alisa Memić, lektor

 

Njemački jezik I

Mr Mebrura Selić, lektor

 

II SEMESTAR

 

 

Matematika II

 

Prof.dr Radoslav Galić

04.03.2019.god.

18.03.2019.god.

15.04.2019.god.

22.04.2019.god.

06.05.2019.god.

 

 

Ponedeljak

 

 

10:00 – 14:00 h

Mali amfiteatar

 

Tehnike geodetskih mjerenja

 

Prof.dr Dragan Stević

11.03.2019.god.

29.04.2019.god.

30.04.2019.god.

Ponedeljak

Ponedeljak

 Utorak

12:00 – 14:00 h

12:00 – 14:00 h

08:00 – 10:00 h

Kabinet geodezije

 

 

Građevinski materijali

 

 

Prof.dr Lenart Đerđ

15.03.2019.god.

29.03.2019.god.

12.04.2019.god.

26.04.2019.god.

17.05.2019.god.

31.05.2019.god.

 

 

Petak

 

 

15:30 – 16:30 h

Kabinet br. II

IZBORNI PREDMETI

 

Osnovi informatike*

Prof.dr Halid Žigić

06.03.2019.god.

13.03.2019.god.

20.03.2019.god.

27.03.2019.god.

03.04.2019.god.

10.04.2019.god.

17.04.2019.god.

24.04.2019.god.

08.05.2019.god.

15.05.2019.god.

Srijeda

10:00 – 12:00 h

Kabinet informatike

 

Tehnička mehanika

Doc.dr Enes Mujić

28.03.2019.god.

11.04.2019.god.

25.04.2019.god.

09.05.2019.god

23.05.2019.god.

Četvrtak

16:00 – 19:00 h

Kabinet br. II

 

Teorija grešaka geodetskih mjerenja*

Prof.dr Gligorije Perović

Predavanja su održana u zimskom semestru*

 

Predmeti označeni * su izborni predmeti

 

III i IV semestar

 

Predmet

Profesor

Datum

Dan

Vrijeme

Kabinet

III SEMESTAR

Matematika III

Prof.dr Radoslav Galić

Predavanja su održana u zimskom semestru*

Matematika III (VJEŽBE)

Senad Hodžić, demonstrator

Nacrtna geometrija

Prof.dr B.Š.

Engleski jezik II

 

Engleski jezik II (VJEŽBE)

Mr Alisa Memić, lektor

Njemački jezik II

Mr Mebrura Selić, lektor

IV SEMESTAR

Geodetski premjer

Prof.dr Gligorije Perović

14.03.2019.god.

11.04.2019.god.

18.04.2019.god.

 

Četvrtak

 

15:00 – 17:00 h

Kabinet geodezije

Teorijska geodezija

Prof.dr Gligorije Perović

15.03.2019.god.

12.04.2019.god.

09.05.2019.god.

Petak

Petak

Četvrtak

08:00 - 10:00 h

08:00 - 10:00 h

15:00 - 17:00 h

Kabinet geodezije

Fotogeometrija i daljinska detekcija I

Akademik prof.dr Mile Petrović

15.03.2019.god.

19.04.2019.god.

Petak

 

12:00 – 16:00 h

09:00 – 11:00 h

Kabinet geodezije

IZBORNI PREDMETI

Sociologija*

Akademik prof.dr Zoran Milošević

11.03.2019.god.

25.03.2019.god.

08.04.2019.god.

22.04.2019.god.

13.05.2019.god.

Ponedeljak

09:00 – 13:00 h

Veliki amfiteatar

Katastar nepokretnosti*

Prof.dr Dragan Stević

Predavanja su održana u zimskom semestru*

Račun izravnavanja – osnovni kurs*

Prof.dr Gligorije Perović

14.03.2019.god.

11.04.2019.god.

18.04.2019.god.

Četvrtak

Četvrtak

Četvrtak

17:00 - 19:00 h

17:00 - 19:00 h

17:00 - 19:00 h

 

Predmeti označeni * su izborni predmeti

 

V i VI semestar

 

Predmet

Profesor

Datum

Dan

Vrijeme

Kabinet

V SEMESTAR

Satelitska geodezija

Prof.dr Dragan Stević

Predavanja su održana u zimskom semestru*

Fotogrametrija i daljinska detekcija II

Akademik prof.dr Mile Petrović

Geodetska metrologija

Prof.dr Gligorije Perović

VI SEMESTAR

 

 

Geoekologija

 

 

Doc.dr. Almir Šabović

05.03.2019.god.

12.03.2019.god.

26.03.2019.god.

09.04.2019.god.

23.04.2019.god.

07.05.2019.god.

 

 

 

Utorak

 

 

16:30 – 17:30 h

 

Kabinet br. III

Uređenje zemljišne teritorije

Doc.dr. Omer Kovčić

25.03.2019.god.

22.04.2019.god.

13.05.2019.god.

 

Ponedeljak

 

16:00 – 18:00 h

Kabinet br. II

Fizička geodezija

Prof.dr Gligorije Perović

22.03.2019.god.

19.04.2019.god.

10.05.2019.god.

Petak

Petak

Petak

08:00-10:00 h

08:00-10:00 h

08:00-10:00 h

Kabinet geodezije

IZBORNI PREDMETI

Osnovi ekonomije*

Prof.dr Izet Banda

Predavanja su održana u zimskom semestru*

Osnovi ekološkog inženjerstva*

Doc.dr Almir Šabović

Predavanja su održana u zimskom semestru*

Građansko pravo*

Prof.dr Brana Komljenović

Predavanja su održana u zimskom semestru*

Građansko pravo (VJEŽBE)

 

 

 

 

 

Predmeti označeni * su izborni predmeti

 

VII i VIII semestar

 

Predmet

Profesor

Datum

Dan

Vrijeme

Kabinet

VII SEMESTAR

Računarska obrada slike

Akademik prof.dr Mile Petrović

Predavanja su održana u zimskom semestru*

Kartografija

Prof.dr Tešo Ristić

Lasersko skeniranje terena i objekata

Prof.dr Gligorije Perović

Lasersko skeniranje terena i objekata (VJEŽBE)

Prof.dr Gligorije Perović

VIII SEMESTAR

Inženjerska geodezija

Prof.dr Dragan Stević

11.03.2019.god.

29.04.2019.god.

30.04.2019.god.

Ponedeljak

Ponedeljak

Utorak

14:00 – 16:00 h

14:00 – 16:00 h

10:00 – 12:00 h

Kabinet geodezije

Stručna praksa

Dekan Tehničkog fakulteta

 

 

 

 

IZBORNI PREDMETI

Pravo i pravni propisi u geodetskoj struci*

Prof.dr Brana Komljenović

20.03.2019.god.

17.04.2019.god.

 

Srijeda

 

14:30 – 16:00 h

 

Sudnica

Napredne tehnike geodetskog projektovanja*

Prof.dr Gligorije Perović

21.03.2019.god.

09.05.2019.god.

Četvrtak

Četvrtak

15:00 - 19:00 h

17:00 - 19:00 h

Kabinet geodezije

Procjena vrijednosti gređevinskih objekata*

Doc.dr Budimir Tojagić

02.03.2019.god.

06.04.2019.god.

11.05.2019.god.

 

Subota

15:00 – 17:00 h

16:00 – 18:00 h

16:00 – 18:00 h

Kabinet br. II

Predmeti označeni * su izborni predmeti