Tehnički fakultet

Studijski program – Geodezija

*NAPOMENA:

Prilikom učitavanja rasporeda neophodan je „refresh (F5)“

Sve izmjene vezane za rasporeda pratite i na OGLASNOJ TABLI

Od ponuđena dva strana jezika student bira jedan

Od ponuđenih izbornih predmeta student polaže dva (jedan izborni za zimski, jedan izborni za ljetni semestar)

 

I i II semestar

 

Predmet

Profesor

Datum

Dan

Vrijeme

Kabinet

I SEMESTAR

Matematika I

Prof.dr Radoslav Galić

12.10.2018.god.

22.10.2018.god.

25.10.2018.god.

15.11.2018.god.

22.11.2018.god.

Petak

Ponedeljak

Četvrtak

Četvrtak

Četvrtak

13:15 – 16:15 h

13:15 – 16:15 h

10:00 – 13:00 h

10:00 – 13:00 h

13:15 – 16:15 h

Mali amfiteatar

Matematika I (VJEŽBE)

Senad Hodžić, demonstrator

13.11.2018.god.

27.11.2018.god.

11.12.2018.god.

18.12.2019.god.

Utorak

16:00 – 17:30 h

Veliki amfiteatar

Geodezija

Prof.dr Gligorije Perović

12.10.2018.god.

02.11.2018.god.

09.11.2018.god.

Petak

08:00 – 10:00 h

Kabinet geodezije

Geodezija (VJEŽBE)

Mr Edis Imamović, ass

 

 

 

 

Engleski jezik I

 

06.10.2018.god.

20.10.2018.god.

03.11.2018.god.

17.11.2018.god.

01.12.2018.god.

Subota

09:00 – 12:00 h

Veliki amfiteatar

Engleski jezik I (VJEŽBE)

Mr Alisa Memić, lektor

30.10.2018.god.

06.11.2018.god.

13.11.2018.god.

20.11.2018.god.

27.11.2018.god.

04.12.2018.god.

Utorak

13:00 – 14:00 h

Veliki amfiteatar

Njemački jezik I

Mr Mebrura Selić, lektor

08.10.2018.god.

15.10.2018.god.

22.10.2018.god.

29.10.2018.god.

05.11.2018.god.

12.11.2018.god.

19.11.2018.god.

26.11.2018.god.

03.12.2018.god.

10.12.2018.god.

Ponedjeljak

08:00 – 09:30 h

Mali amfiteatar

II SEMESTAR

Matematika II

Prof.dr Radoslav Galić

 

 

 

 

Tehnike geodetskih mjerenja

Doc.dr Ilija Grgić

 

 

 

 

Građevinski materijali

Prof.dr Lenart Đerđ

 

 

 

 

IZBORNI PREDMETI

Osnovi informatike*

Prof.dr Halid Žigić

Predavanja će biti održana u ljetnom semestru

Tehnička mehanika

Doc.dr Budimir Tojagić

Predavanja će biti održana u ljetnom semstru

Teorija grešaka geodetskih mjerenja*

Prof.dr Gligorije Perović

19.10.2018.god.

08.11.2018.god.

22.11.2018.god.

Petak

Četvrtak

Četvrtak

08:00 – 10:00 h

16:00 – 18:00 h

16:00 – 18:00 h

Kabinet geodezije

Predmeti označeni * su izborni predmeti

 

III i IV semestar

 

Predmet

Profesor

Datum

Dan

Vrijeme

Kabinet

III SEMESTAR

Matematika III

Prof.dr Radoslav Galić

25.10.2018.god.

15.11.2018.god.

Četvrtak

13:15 – 15:35 h

Mali amfiteatar

Matematika III (VJEŽBE)

Senad Hodžić, demonstrator

14.11.2018.god.

28.11.2018.god.

12.11.2018.god.

19.12.2018.god.

Srijeda

16:00 – 17:30 h

Veliki amfiteatar

Nacrtna geometrija

Prof.dr B.Š.

03.10.2018.god.

11.10.2018.god.

17.10.2018.god.

31.10.2018.god.

07.11.2018.god.

15.11.2018.god.

21.11.2018.god.

05.12.2018.god.

12.12.2018.god.

26.12.2018.god.

Srijeda

Četvrtak

Srijeda

Srijeda

Srijeda

Četvrtak

Srijeda

Srijeda

Srijeda

Srijeda

17:30 – 19:00 h

Kabinet muzike

Engleski jezik II

 

06.10.2018.god.

20.10.2018.god.

03.11.2018.god.

17.11.2018.god.

01.12.2018.god.

Subota

12:30 – 15:30 h

Veliki amfiteatar

Engleski jezik II (VJEŽBE)

Mr Alisa Memić, lektor

30.10.2018.god.

06.11.2018.god.

13.11.2018.god.

20.11.2018.god.

27.11.2018.god.

04.12.2018.god.

Utorak

14:00 – 15:00 h

Veliki amfiteatar

Njemački jezik II

Mr Mebrura Selić, lektor

08.10.2018.god.

15.10.2018.god.

22.10.2018.god.

29.10.2018.god.

05.11.2018.god.

12.11.2018.god.

19.11.2018.god.

26.11.2018.god.

03.12.2018.god.

10.12.2018.god.

Ponedjeljak

09:30 – 11:00 h

Mali amfiteatar

IV SEMESTAR

Geodetski premjer

Prof.dr Gligorije Perović

 

 

 

 

Teorijska geodezija

Prof.dr Gligorije Perović

 

 

 

 

Fotogeometrija i daljinska detekcija I

Akademik prof.dr Mile Petrović

 

 

 

 

IZBORNI PREDMETI

Sociologija*

Akademik prof.dr Zoran Milošević

Predavanja će biti održana u ljetnom semestru

Katastar nepokretnosti*

Prof.dr Dragan Stević

15.10.2018.god.

17.11.2018.god.

22.12.2018.god.

Ponedeljak

Subota

Subota

11:00 – 13:00 h

09:00 – 11:00 h

09:00 – 11:00 h

Kabinet geodezije

Račun izravnavanja – osnovni kurs*

Prof.dr Zoran Milošević

Predavanja će biti održana u ljetnom semestru

Predmeti označeni * su izborni predmeti

 

V i VI semestar

 

Predmet

Profesor

Datum

Dan

Vrijeme

Kabinet

V SEMESTAR

Satelitska geodezija

Prof.dr Dragan Stević

15.10.2018.god.

17.11.2018.god.

22.12.2018.god

Ponedeljak

Subota

Subota

13:00 – 15:00 h

11:00 – 13:00 h

11:00 – 13:00 h

Kabinet geodezije

Fotogrametrija i daljinska detekcija II

Akademik prof.dr Mile Petrović

13.10.2018.god.

14.12.2018.god.

Subota

Petak

09:00 – 13:00 h

09:00 – 11:00 h

Kabinet geoezije

Geodetska metrologija

Prof.dr Gligorije Perović

11.10.2018.god.

18.10.2018.god.

01.11.2018.god.

Četvrtak

15:00 – 17:00 h

17:00 – 19:00 h

15:00 – 17:00 h

Kabinet geoezije

VI SEMESTAR

Geoekologija

Doc.dr. Almir Šabović

 

 

 

 

Uređenje zemljišne teritorije

Prof.dr Lenart Đerđ

 

 

 

 

Fizička geodezija

Prof.dr Gligorije Pewrović

 

 

 

 

IZBORNI PREDMETI

Osnovi ekonomije*

Prof.dr Izet Banda

09.10.2018.god.

16.10.2018.god.

23.10.2018.god.

30.10.2018.god.

06.11.2018.god.

13.11.2018.god.

20.11.2018.god.

27.11.2018.god.

04.12.2018.god.

11.12.2018.god.

18.12.2018.god.

Utorak

10:00 – 12:00 h

Kabinet br. I

Osnovi ekološkog inženjerstva*

Doc.dr Almir Šabović

08.10.2018.god.

26.10.2018.god.

06.11.2018.god.

Ponedeljak

Petak

Ponedjeljak

16:30 – 18:00 h

17:00 – 18:30 h

16:30 – 18:00 h

Kabinet br. III

Građansko pravo*

Prof.dr Brana Komljenović

17.10.2018.god.

31.10.2018.god.

14.11.2018.god.

28.11.2018.god.

Srijeda

10:00 – 14:00 h

Sudnica

Građansko pravo (VJEŽBE)

 

 

 

 

 

Predmeti označeni * su izborni predmeti

 

VII i VIII semestar

 

Predmet

Profesor

Datum

Dan

Vrijeme

Kabinet

VII SEMESTAR

Računarska obrada slike

Akademik prof.dr Mile Petrović

13.10.2018.god.

14.12.2018.god.

Subota

Petak

13:00 – 16:00 h

11:00 – 14:00 h

Kabinet geodezije

Kartografija

Prof.dr Tešo Ristić

12.10.2018.god.

20.10.2018.god.

09.11.2018.god.

24.11.2018.god.

07.12.2018.god.

22.12.2018.god.

Petak

Subota

Petak

Subota

Petak

Subota

13:30 – 14:15 h

Kabinet br. XII

Lasersko skeniranje terena i objekata

Prof.dr Gligorije Perović

11.10.2018.god.

18.10.2018.god.

01.11.2018.god.

Četvrtak

17:00 – 19:00 h

15:00 – 17:00 h

17:00 – 19:00 h

Kabinet geodezije

Lasersko skeniranje terena i objekata (VJEŽBE)

Prof.dr Gligorije Perović

22.11.2018.god.

Četvrtak

13:00 – 15:00 h

Kabinet geodezije

VIII SEMESTAR

Inženjerska geodezija

Doc.dr Ilija Grgić

 

 

 

 

Stručna praksa

Dekan Tehničkog fakulteta

 

 

 

 

IZBORNI PREDMETI

Pravo i pravni propisi u geodetskoj struci*

Prof.dr Brana Komljenović

 

 

 

 

Napredne tehnike geodetskog projektovanja*

Prof.dr Gligorije Perović

Predavanja će biti održana u ljetnom semestru

Procjena vrijednosti gređevinskih objekata*

Doc.dr Budimir Tojagić

Predavanja će biti održana u ljetnom semestru

Predmeti označeni * su izborni predmeti