Tehnički fakultet

Studijski program – Geodezija

*NAPOMENA:

Prilikom učitavanja rasporeda neophodan je „refresh (F5)“

Sve izmjene vezane za rasporeda pratite i na OGLASNOJ TABLI

Od ponuđena dva strana jezika student bira jedan

Od ponuđenih izbornih predmeta student polaže dva (jedan izborni za zimski, jedan izborni za ljetni semestar)

 

I i II semestar

 

Predmet

Profesor

Datum

Dan

Vrijeme

Kabinet

I SEMESTAR

Matematika I

Prof.dr Radoslav Galić

 

 

 

 

Matematika I (VJEŽBE)

Muamer Jagodić, demonstrator

 

 

 

 

Geodezija

Prof.dr Gligorije Perović

 

 

 

 

Geodezija (VJEŽBE)

Mr Edis Imamović, ass

 

 

 

 

Engleski jezik I

Doc.dr N.J.

 

 

 

 

Engleski jezik I (VJEŽBE)

Mr Alisa Memić, lektor

 

 

 

 

Njemački jezik I

Mr Mebrura Selić, lektor

 

 

 

 

II SEMESTAR

Matematika II

Prof.dr Radoslav Galić

08.03.2018.god.

22.03.2018.god.

19.04.2018.god.

10.05.2018.god.

17.05.2018.god.

Četvrtak

10:00 – 14:00 h

Mali amfiteatar

Tehnike geodetskih mjerenja

Doc.dr Ilija Grgić

24.03.2018.god.

26.05.2018.god.

Subota

14:00 – 17:30 h

14:00 – 17:30 h

Kabinet geodezije

Građevinski materijali

Doc.dr Goran Pejičić

13.03.2018.god.

Utorak

12:00 – 14:00 h

Kabinet saobraćaja

IZBORNI PREDMETI

Osnovi informatike*

Prof.dr Halid Žigić

07.03.2018.god.

14.03.2018.god.

21.03.2018.god.

28.03.2018.god.

04.04.2018.god.

11.04.2018.god.

18.04.2018.god.

25.04.2018.god.

09.05.2018.god.

16.05.2018.god.

Srijeda

10:00 – 12:00 h

Kabinet informatike

Tehnička mehanika

Doc.dr Enes Mujić

15.03.2018.god.

29.03.2018.god.

12.04.2018.god.

26.04.2018.god.

10.05.2018.god.

Četvrtak

16:00 – 19:00 h

Kabinet saobraćaja

Teorija grešaka geodetskih mjerenja*

Prof.dr Gligorije Perović

 

 

 

 

Predmeti označeni * su izborni predmeti

 

III i IV semestar

 

Predmet

Profesor

Datum

Dan

Vrijeme

Kabinet

III SEMESTAR

Matematika III

Prof.dr Radoslav Galić

 

 

 

 

Matematika III (VJEŽBE)

Muamer Jagodić, demonstrator

 

 

 

 

Nacrtna geometrija

Prof.dr

 

 

 

 

Engleski jezik II

Doc.dr N.J.

 

 

 

 

Engleski jezik II (VJEŽBE)

Mr Alisa Memić, lektor

 

 

 

 

Njemački jezik II

Mr Mebrura Selić, lektor

 

 

 

 

IV SEMESTAR

Geodetski premjer

Prof.dr Gligorije Perović

08.03.2018.god.

12.04.2018.god.

19.04.2018.god.

Četvrtak

15:00 – 17:00 h

Kabinet geodezije

Teorijska geodezija

Prof.dr Gligorije Perović

09.03.2018.god.

13.04.2018.god.

10.05.2018.god.

Petak

Petak

Četvrtak

08:00 – 10:00 h

08:00 – 10:00 h

15:00 – 17:00 h

Kabinet geodezije

Fotogeometrija i daljinska detekcija I

Akademik prof.dr Mile Petrović

15.03.2018.god.

27.04.2018.god.

Četvrtak

Petak

14:00 – 16:00 h

12:00 – 16:00 h

Kabinet geodezije

IZBORNI PREDMETI

Sociologija*

Akademik prof.dr Zoran Milošević

07.03.2018.god.

14.03.2018.god.

21.03.2018.god.

28.03.2018.god.

04.04.2018.god.

11.04.2018.god.

18.04.2018.god.

25.04.2018.god.

09.05.2018.god.

16.05.2018.god.

Srijeda

13:30 – 15:30 h

Veliki amfiteatar

Katastar nepokretnosti*

Doc.dr Ilija Grgić

 

 

 

 

Račun izravnavanja – osnovni kurs*

Prof.dr Gligorije Perović

08.03.2018.god.

12.04.2018.god.

19.04.2018.god.

Četvrtak

17:00 – 19:00 h

Kabinet geodezije

Predmeti označeni * su izborni predmeti

 

V i VI semestar

 

Predmet

Profesor

Datum

Dan

Vrijeme

Kabinet

V SEMESTAR

Satelitska geodezija

Doc.dr Ilija Grgić

 

 

 

 

Fotogrametrija i daljinska detekcija II

Akademik prof.dr Mile Petrović

 

 

 

 

Geodetska metrologija

Prof.dr Gligorije Perović

 

 

 

 

VI SEMESTAR

Geoekologija

Doc.dr. Almir Šabović

05.03.2018.god.

19.03.2018.god.

02.04.2018.god.

Ponedjeljak

16:30 – 18:00 h

Kabinet br. III

Uređenje zemljišne teritorije

Prof.dr Ivan Hegediš

23.03.2018.god.

06.04.2018.god.

25.05.2018.god.

Petak

15:30 – 17:00 h

Kabinet br. II

Fizička geodezija

Prof.dr Gligorije Perović

23.03.2018.god.

20.04.2018.god.

11.05.2018.god.

Petak

08:00 – 10:00 h

Kabinet geodezije

IZBORNI PREDMETI

Osnovi ekonomije*

Doc.dr Izet Banda

 

 

 

 

Osnovi ekološkog inženjerstva*

Doc.dr Almir Šabović

 

 

 

 

Građansko pravo*

Prof.dr Brana Komljenović

 

 

 

 

Građansko pravo (VJEŽBE)

 

 

 

 

 

Predmeti označeni * su izborni predmeti

 

VII i VIII semestar

 

Predmet

Profesor

Datum

Dan

Vrijeme

Kabinet

VII SEMESTAR

Računarska obrada slike

Akademik prof.dr Mile Petrović

 

 

 

 

Kartografija

Prof.dr Tešo Ristić

 

 

 

 

Lasersko skeniranje terena i objekata

Prof.dr Gligorije Perović

 

 

 

 

VIII SEMESTAR

Inženjerska geodezija

Doc.dr Ilija Grgić

24.03.2018.god.

26.05.2018.god.

Subota

09:00 – 13:30 h

09:00 – 13:30 h

Kabinet geodezije

Stručna praksa

Dekan Tehničkog fakulteta

 

 

 

 

IZBORNI PREDMETI

Pravo i pravni propisi u geodetskoj struci*

Prof.dr Brana Komljenović

14.03.2018.god.

28.03.2018.god.

11.04.2018.god.

Srijeda

13:30 – 15:00 h

Sudnica

Napredne tehnike geodetskog projektovanja*

Prof.dr Gligorije Perović

22.03.2018.god.

10.05.2018.god.

Četvrtak

15:00 – 19:00 h

17:00 – 19:00 h

Kabinet geodezije

Procjena vrijednosti gređevinskih objekata*

Doc.dr Budimir Tojagić

10.03.2018.god.

21.04.2018.god.

19.05.2018.god.

Subota

09:00 – 11:00 h

Kabinet br. II

Predmeti označeni * su izborni predmeti