Pravni fakultet

Studijski program – Forenzika

*NAPOMENA:

Prilikom učitavanja rasporeda neophodan je „refresh (F5)“

Sve izmjene vezane za rasporeda pratite i na OGLASNOJ TABLI

Od ponuđena dva strana jezika student bira jedan

Od ponuđenih izbornih predmeta student polaže dva (jedan izborni za zimski, jedan izborni za ljetni semestar)

 

I i II semestar

 

Predmet

Profesor

Datum

Dan

Vrijeme

Kabinet

I SEMESTAR

Uvod u pravo

 

 

 

 

 

Osnovi opšte forenzike

Doc.dr Ivana Sinanović

 

 

 

 

Engleski jezik I

 

06.10.2018.god.

20.10.2018.god.

03.11.2018.god.

17.11.2018.god.

01.12.2018.god.

Subota

09:00 – 12:00 h

Veliki amfiteatar

Engleski jezik I ( VJEŽBE )

Mr Alisa Memić, lektor

 

 

 

 

Njemački jezik I

Mr Mebrura Selić, lektor

08.10.2018.god.

15.10.2018.god.

22.10.2018.god.

29.10.2018.god.

05.11.2018.god.

12.11.2018.god.

19.11.2018.god.

26.11.2018.god.

03.12.2018.god.

10.12.2018.god.

Ponedjeljak

08:00 – 09:30 h

Mali amfiteatar

II SEMESTAR

Forenzička hemija i toksikologija

Prof.dr Kadrija Hasanović

 

 

 

 

Forenzička patologija

Doc.dr Ivana Sinanović

 

 

 

 

Sociologija

Akademik prof.dr Zoran Milošević

 

 

 

 

IZBORNI PREDMETI

Osnovi informatike*

Prof.dr Halid Žigić

Predavanja će biti održana u ljetnom semstru

Osnovi fizike u forenzici*

Doc.dr Dario Galić

 

 

 

 

Osnovi forenzičke biologije*

Doc.dr Ivana Sinanović

 

 

 

 

Predmeti označeni * su izborni predmeti

 

III i IV semestar

 

Predmet

Profesor

Datum

Dan

Vrijeme

Kabinet

III SEMESTAR

Ustavno pravo

 

 

 

 

 

Istraživački rad u forenzičkim laboratorijama

Doc.dr Ivana Sinanović

 

 

 

 

Engleski jezik II

 

06.10.2018.god.

20.10.2018.god.

03.11.2018.god.

17.11.2018.god.

01.12.2018.god.

Subota

12:30 – 15:30 h

Veliki amfiteatar

Engleski jezik II (VJEŽBE)

Mr Alisa Memić, lektor

 

 

 

 

Njemački jezik II

Mr Mebrura Selić, lektor

08.10.2018.god.

15.10.2018.god.

22.10.2018.god.

29.10.2018.god.

05.11.2018.god.

12.11.2018.god.

19.11.2018.god.

26.11.2018.god.

03.12.2018.god.

10.12.2018.god.

Ponedjeljak

09:30 – 11:00 h

Mali amfiteatar

IV SEMESTAR

Krivično pravo

Akademik prof.dr Nedeljko Stanković

 

 

 

 

Forenzička genetika

Prof.dr Jasminka H. Halilović

 

 

 

 

Kriminalistika

Akademik prof.dr Nedeljko Stanković

 

 

 

 

IZBORNI PREDMETI

Kriminalistička identifikacija*

Doc.dr Dubravko Derk

12.10.2018.god.

16.11.2018.god.

21.12.2018.god.

Petak

14:45 – 16:15 h

13:45 – 16:15 h

13:45 – 16:15 h

Sudnica

Kriminologija*

Akademik prof.dr Nedeljko Stanković

Predavanja će biti održana u ljetnom semstru

Forenzička psihologija sa psihijatrijom*

 

 

 

 

 

Predmeti označeni * su izborni predmeti

 

V i VI semestar

 

Predmet

Profesor

Datum

Dan

Vrijeme

Kabinet

V SEMESTAR

Krivično procesno pravo

Akademik prof.dr Nedeljko Stanković

 

 

 

 

Sudska toksikologija

Prof.dr Mustafa Burgić

12.10.2018.god.

26.10.2018.god.

09.11.2018.god.

23.11.2018.god.

14.12.2018.god.

28.12.2018.god.

Petak

17:00 – 18:00 h

Kabinet br. III

Upravljanje kriminalističkim istragama

Doc.dr Dubravko Derk

12.10.2018.god.

16.11.2018.god.

21.12.2018.god.

Petak

11:45 – 14:15 h

11:45 – 13:15 h

10:45 – 13:15 h

Sudnica

VI SEMESTAR

Upravno pravo

 

 

 

 

 

Forenzičko računovodstvo

Doc.dr. Anka Bulatović

 

 

 

 

DNK analiza

Prof.dr Jasminka H.Halilović

 

 

 

 

IZBORNI PREDMETI

Forenzička fizička hemija*

Prof.dr. Kadrija Hasanović

Predavanja će biti održana u ljetnom semestru

Toksikologija hrane*

Prof.dr. Musafa Burgić

12.10.2018.god.

26.10.2018.god.

09.11.2018.god.

23.11.2018.god.

14.12.2018.god.

28.12.2018.god.

Petak

18:00 – 19:00 h

Kabinet br. III

Forenzička analiza požara, eksplozija i masovnih katastrofa*

Doc.dr. Ivana Sinanović

Predavanja će biti održana u ljetnom semestru

Predmeti označeni * su izborni predmeti

 

VII i VIII semestar

 

Predmet

Profesor

Datum

Dan

Vrijeme

Kabinet

VII SEMESTAR

Etika u forenzici

Akademik prof.dr. Zoran Milošević

 

 

 

 

Postupanje forenzičara u krivičnom postupku

Akademik prof.dr Nedeljko Stanković

 

 

 

 

Forenzička analiza dokumenata

Doc.dr. Ivana Sinanović

 

 

 

 

VIII SEMESTAR

Medicinska biohemija

Doc.dr Jasmina Gradaščević Gubaljević

 

 

 

 

Forenzička balistika

Doc.dr. Ivana Sinanović

 

 

 

 

IZBORNI PREDMETI

Forenzička obrada tragova na mjestu zločina*

Doc.dr Dubravko Derk

12.10.2018.god.

16.11.2018.god.

21.12.2018.god.

Petak

09:00 – 11:30 h

09:00 – 11:30 h

09:00 – 10:30 h

Sudnica

Forenzička antropologija*

Prof.dr Jasminka h.Halilović

Predavanja će biti održana u ljetnom semestru

Forenzička i odštetna odgovornost*

Doc.dr. Ivana Sinanović

Predavanja će biti održana u ljetnom semestru

Predmeti označeni * su izborni predmeti