Pravni fakultet

Studijski program – Forenzika

*NAPOMENA:

Prilikom učitavanja rasporeda neophodan je „refresh (F5)“

Sve izmjene vezane za rasporeda pratite i na OGLASNOJ TABLI

Od ponuđena dva strana jezika student bira jedan

Od ponuđenih izbornih predmeta student polaže dva (jedan izborni za zimski, jedan izborni za ljetni semestar)

 

I i II semestar

 

Predmet

Profesor

Datum

Dan

Vrijeme

Kabinet

I SEMESTAR

Uvod u pravo(Predavanje + Vježbe)

Doc.dr Albina Fazlović

 

 

 

Kabinet br. V

Osnovi opšte forenzike(Predavanje + Vježbe)

Doc.dr Biljana Dimitrić

 

 

 

Sudnica

Engleski jezik I

Doc.dr Valentina Budinčić

 

 

 

Veliki amfiteatar

Engleski jezik I ( VJEŽBE )

Mr Alisa Memić, lektor

 

 

 

Veliki amfiteatar

Njemački jezik I(Predavanje + Vježbe)

Mr Mebrura Selić, lektor

 

 

 

Mali amfiteatar

II SEMESTAR

Forenzička hemija i toksikologija

Predavanje

Prof.dr Ranka Kubiček

18.03.2021.god.

19.03.2021.god.

25.03.2021.god.

26.03.2021.god.

01.04.2021.god.

02.04.2021.god.

08.04.2021.god.

15.04.2021.god.

22.04.2021.god.

29.04.2021.god.

06.05.2021.god.

20.05.2021.god.

03.06.2021.god.

Četvrtak

Petak

Četvrtak

Petak

Četvrtak

Petak

Četvrtak

Četvrtak

Četvrtak

Četvrtak

Četvrtak

Četvrtak

Četvrtak

12:00-13:00h

10.00-14.00h

12:00-13:00h

10.00-14.00h

12:00-13:00h

10.00-12.00h

12:00-13:00h

12:00-13:00h

12:00-13:00h

12:00-13:00h

12:00-13:00h

12:00-13:00h

12:00-13:00h

Kabinet br. III

Forenzička hemija i toksikologija

Vježbe

 

Prof.dr Ranka Kubiček

06.03.2021.

13.03.2021.

20.03.2021.

27.03.2021.

Subota

Subota

Subota

Subota

09.00-14.00h

09.00-14.00h

09.00-14.00h

09.00-14.00h

Kabinet br. III

Forenzička patologija Predavanje

Prof.dr Zinaida Karasalihović

Mr Emir Alić

11.03.2021.god.

18.03.2021.god.

22.03.2021.god.

25.03.2021.god.

01.04.2021.god.

08.04.2021.god.

15.04.2021.god.

19.04.2021.god.

22.04.2021.god.

29.04.2021.god.

04.05.2021.god.

Četvrtak

Četvrtak

Utorak

Četvrtak

Četvrtak

Četvrtak

Četvrtrak

Ponedeljak

Četvrtak

Četvrtak

Utorak

 

16:00-18:00h

16:00-18:00h

16:00-18:00h

16:00-18:00h

16:00-18:00h

16:00-18:00h

16:00-18:00h

16:00-18:00h

16:00-18:00h

16:00-18:00h

17:30-19:00h

 

 

 

 

 

Kabinet Muzike

Forenzička patologija

Vježbe

 

Prof.dr Zinaida Karasalihović

Mr Emir Alić

16.03.2021.

23.03.2021.

20.04.2021.

27.04.2021.

11.05.2021.

Utorak

Utorak

Utorak

Utorak

Utorak

10.00-14.00h

10.00-14.00h

10.00-14.00h

10.00-14.00h

10.00-14.00h

Kabinet Muzike

Sociologija Predavanja

Akademik prof.dr Zoran Milošević

15.03.2021.

19.04.2021.

26.04.2021.

10.05.2012.

17.05.2021.

21.05.2021.

24.05.2021.

Ponedeljak

Ponedeljak

Ponedeljak

Ponedeljak

Ponedeljak

Petak

Ponedeljak

13.00-17.00h

13.00-17.00h

09.00-14.00h

09.00-14.00h

09.00-14.00h

09.00-14.00h

09.00-14.00h

Veliki amfiteatar

Sociologija Vježbe

Akademik prof.dr Zoran Milošević

06.03.2021.

15.03.2021.

03.04.2021.

10.04.2021.

17.04.2021.

19.04.2021.

Subota

Ponedeljak

Subota

Subota

Subota

Ponedeljak

08.00-12.00h

08.00-09.00h

08.00-13.00h

08.00-13.00h

08.00-13.00h

08.00-09.00h

Veliki amfiteatar

IZBORNI PREDMETI

Osnovi informatike*

Predavanje

Prof.dr Halid Žigić

10.03.2021.god.

17.03.2021.god.

24.03.2021.god.

31.03.2021.god.

07.04.2021.god.

14.04.2021.god.

21.04.2021.god.

28.04.2021.god.

05.05.2021.god.

12.05.2021.god.

19.05.2021.god.

26.05.2021.god.

02.06.2021.god.

Srijeda

Srijeda

Srijeda

Srijeda

Srijeda

Srijeda

Srijeda

Srijeda

Srijeda

Srijeda

Srijeda

Srijeda

Srijeda

10:00-12:00h

10:00-12:00h

10:00-12:00h

10:00-12:00h

10:00-12:00h

10:00-12:00h

10:00-12:00h

10:00-12:00h

10:00-12:00h

10:00-12:00h

10:00-12:00h

10:00-12:00h

10:00-12:00h

Kabinet informatike

Osnovi informatike

vježbe

Mr Smiljana Bijelović, asistent

06.03.2021.

13.03.2021.

20.03.2021.

27.03.2021.

10.04.2021.

17.04.2021.

Subota

Subota

Subota

Subota

Subota

Subota

15.00-19.00h

15.00-19.00h

15.00-19.00h

15.00-19.00h

15.00-19.00h

15.00-19.00h

Kabinet informatike

Osnovi fizike u forenzici*(Predavanje + Vježbe)

Doc.dr Dario Galić

 

 

 

Kabinet geodezije

Osnovi forenzičke biologije*(Predavanje + Vježbe)

Prof.dr Jasminka H. Halilović

 

 

 

Kabinet muzike

Predmeti označeni * su izborni predmeti

 

III i IV semestar

 

Predmet

Profesor

Datum

Dan

Vrijeme

Kabinet

III SEMESTAR

Ustavno pravo(Predavanje + Vježbe)

Doc.dr Albina Fazlović

 

 

 

Kabinet br. V

Istraživački rad u forenzičkim laboratorijama

(Predavanje + Vježbe)

Prof.dr Jasminka H. Halilović

 

 

 

Kabinet muzike

Engleski jezik II

Doc.dr Valentina Budinčić

 

 

 

Veliki amfiteatar

Engleski jezik II (VJEŽBE)

Mr Alisa Memić, lektor

 

 

 

Veliki amfiteatar

Njemački jezik II(Predavanje + Vježbe)

Mr Mebrura Selić, lektor

 

 

 

Mali amfiteatar

IV SEMESTAR

Krivično pravo

Predavanje

Akademik prof.dr Nedeljko Stanković

03.03.2021.god.

10.03.2021.god.

17.03.2021.god.

24.03.2021.god.

31.03.2021.god.

07.04.2021.god.

14.04.2021.god.

21.04.2021.god.

28.04.2021.god.

12.05.2021.god.

19.05.2021.god.

26.05.2021.god.

Srijeda

Srijeda

Srijeda

Srijeda

Srijeda

Srijeda

Srijeda

Srijeda

Srijeda

Srijeda

Srijeda

Srijeda

10:00-13-45h

10:00-13-45h

10:00-13-45h

10:00-13-45h

10:00-13-45h

10:00-13-45h

10:00-13-45h

10:00-13-45h

12:00-16:00h

13:00-15:00h

13:00-15:00h

13:00-15:00h

Sudnica

Krivično pravo

Vježbe

 

Akademik prof.dr Nedeljko Stanković

02.03.2021.god.

09.03.2021.god.

16.03.2021.god.

23.03.2021.god.

30.03.2021.god.

06.04.2021.god.

13.04.2021.god.

20.04.2021.god.

27.04.2021.god.

Utorak

Utorak

Utorak

Utorak

Utorak

Utorak

Utorak

Utorak

Utorak

12.00-15.00h

12.00-15.00h

12.00-15.00h

12.00-15.00h

12.00-15.00h

12.00-15.00h

12.00-15.00h

12.00-15.00h

12.00-15.00h

Sudnica

Forenzička genetika

Predavanje

Doc.dr Amela Begić

15.03.2021.god.

22.03.2021.god.

29.03.2021.god.

12.04.2021.god.

10.05.2021.god.

Ponedjeljak

Ponedjeljak

Ponedjeljak

Ponedjeljak

Ponedjeljak

10:00-13:30h

10:00-13:30h

10:00-13:30h

10:00-13:30h

12:00-13:30h

 

Sudnica

Forenzička genetika

Vježbe

 

Doc.dr Amela Begić

04.03.2021.god.

11.03.2021.god.

18.03.2021.god.

25.03.2021.god.

01.04.2021.god.

Četvrtak

Četvrtak

Četvrtak

Četvrtak

Četvrtak

10.00-14.00h

10.00-14.00h

10.00-14.00h

10.00-14.00h

10.00-14.00h

Sudnica

Kriminalistika

Predavanje

Akademik prof.dr Nedeljko Stanković

Mr. Amela Ibričić Nišić, viši asistent

12.03.2021.god.

26.03.2021.god.

08.04.2021.god.

23.04.2021.god.

30.04.2021.god.

07.05.2021.god.

14.05.2021.god.

Petak

Petak

Petak

Petak

Petak

Petak

Petak

16:30-19:00h

16:30-19:00h

16:30-19:00h

16:30-19:00h

16:30-17:30h

16:30-17:30h

16:30-17:30h

Sudnica

Kriminalistika*

Vježbe

 

Akademik prof.dr Nedeljko Stanković

Mr. Amela Ibričić Nišić, viši asistent

02.03.2021.

09.03.2021.

16.03.2021.

23.03.2021.

30.03.2021.

06.04.2021.

13.04.2021.

Utorak

Utorak

Utorak

Utorak

Utorak

Utorak

Utorak

10.00-12.00h

10.00-12.00h

10.00-12.00h

10.00-12.00h

10.00-12.00h

10.00-12.00h

10.00-12.00h

Sudnica

IZBORNI PREDMETI

Kriminalistička identifikacija*(Predavanje + Vježbe)

Prof.dr Miloš Marković

 

 

 

Sudnica

Kriminologija*

Predavanje

Akademik prof.dr Nedeljko Stanković

Mr. Amela Ibričić Nišić, viši asistent

09.03.2021.god.

22.03.2021.god.

05.04.2021.god.

19.04.2021.god.

26.04.2021.god.

10.05.2021.god.

17.05.2021.god.

Utorak

Ponedjeljak

Ponedjeljak

Ponedjeljak

Ponedjeljak

Ponedjeljak

Ponedjeljak

16:30-19:00h

16:30-19:00h

16:30-19:00h

16:30-19:00h

16:30-17:30h

16:30-17:30h

16:30-17:30h

Sudnica

Kriminologija*

Vježbe

 

Akademik prof.dr Nedeljko Stanković

Mr. Amela Ibričić Nišić, viši asistent

02.03.2021.god.

09.03.2021.god.

23.03.2021.god.

30.03.2021.god.

06.04.2021.god.

Utorak

Utorak

Utorak

Utorak

Utorak

15.00-18.00h

15.00-18.00h

15.00-18.00h

15.00-18.00h

15.00-18.00h

Sudnica

Forenzička psihologija*

Predavanje

 

 

 

 

 

Forenzička psihologija*

Vježbe

 

 

 

 

 

 

Predmeti označeni * su izborni predmeti

 

V i VI semestar

 

Predmet

Profesor

Datum

Dan

Vrijeme

Kabinet

V SEMESTAR

Krivično procesno pravo(Predavanje + Vježbe)

Akademik prof.dr Nedeljko Stanković

 

 

 

Sudnica

Sudska toksikologija(Predavanje + Vježbe)

Prof.dr Mustafa Burgić

 

 

 

Kabinet br. XII

Upravljanje kriminalističkim istragama

(Predavanje + Vježbe)

Prof.dr Miloš Marković

 

 

 

Sudnica

VI SEMESTAR

Upravno pravo

Predavanje

Doc.dr Albina Fazlović

24.03.2021.god.

31.03.2021.god.

07.04.2021.god.

14.04.2021.god.

21.04.2021.god.

28.04.2021.god.

05.05.2021.god.

12.05.2021.god.

19.05.2021.god.

26.05.2021.god.

Srijeda

Srijeda

Srijeda

Srijeda

Srijeda

Srijeda

Srijeda

Srijeda

Srijeda

Srijeda

12:00-14:30h

12:00-14:30h

13:00-14:30h

13:00-14:30h

13:00-14:30h

13:00-14:30h

13:00-14:30h

13:00-14:30h

13:00-14:30h

13:00-14:30h

Kabinet br. IV

Upravno pravo

Vježbe

 

Doc.dr Albina Fazlović

03.03.2021.god.

10.03.2021.god.

17.03.2021.god.

24.03.2021.god.

31.03.2021.god.

07.04.2021.god.

14.04.2021.god.

21.04.2021.god.

28.04.2021.god.

Srijeda

Srijeda

Srijeda

Srijeda

Srijeda

Srijeda

Srijeda

Srijeda

Srijeda

08.00-11.00h

08.00-11.00h

08.00-11.00h

08.00-11.00h

09.00-11.00h

09.00-10.00h

09.00-11.00h

09.00-10.00h

09.00-11.00h

Kabinet br. IV

Forenzičko računovodstvo

Predavanje

Prof.dr Anka Bulatović

01.03.2021.

08.03.2021.

15.03.2021.

22.03.2021.

31.03.2021.god.

07.04.2021.god.

21.04.2021.god.

Ponedjeljak

Ponedjeljak

Ponedjeljak

Ponedjeljak

Srijeda

Srijeda

Srijeda

09.00-13.00h

09.00-13.00h

09.00-13.00h

09.00-13.00h

10:00-12:00h

10:00-12:00h

10:00-12:00h

 

Kabinet br. III

Forenzičko računovodstvo

Vježbe

 

Prof.dr Anka Bulatović

02.03.2021.

09.03.2021.

16.03.2021.

23.03.2021.

Utorak

Utorak

Utorak

Utorak

10.00-15.00h

10.00-15.00h

10.00-15.00h

10.00-15.00h

Kabinet br. III

DNK analiza

Predavanje

Doc.dr Amela Begić

01.03.2021.god.

08.03.2021.god.

15.03.2021.god.

22.03.2021.god.

29.03.2021.god.

12.04.2021.god.

10.05.2021.god.

Ponedjeljak

Ponedjeljak

Ponedjeljak

Ponedjeljak

Ponedjeljak

Ponedjeljak

Ponedjeljak

13:35-15:05h

13:35-15:05h

13:35-15:05h

13:35-15:05h

13:35-15:05h

13:35-15:05h

13:35-15:05h

 

Sudnica

DNK analiza

Vježbe

 

Doc.dr Amela Begić

16.03.2021.god.

30.03.2021.god.

06.04.2021.god.

13.04.2021.god.

11.05.2021.god.

Utorak

Utorak

Utorak

Utorak

Utorak

15.00-18.00h

15.00-18.00h

15.00-18.00h

15.00-18.00h

15.00-18.00h

Sudnica

IZBORNI PREDMETI

Forenzička fizička hemija*

Predavanje

Prof.dr Ranka Kubiček

25.03.2021.god.

08.04.2021.god.

22.04.2021.god.

22.04.2021.god.

06.05.2021.god.

20.05.2021.god.

03.06.2021.god.

Četvrtak

Četvrtak

Četvrtak

Četvrtak

Četvrtak

Četvrtak

Četvrtak

13:00-14:30h

13:00-14:30h

13:00-14:30h

13:00-14:30h

13:00-14:30h

13:00-14:30h

13:00-14:30h

Kabinet br. III

Forenzička fizička hemija*

Vježbe

 

Prof.dr Ranka Kubiček

26.03.2021.god.

02.04.2021.god.

09.04.2021.god.

23.04.2021.god.

30.04.2021.god.

Petak

Petak

Petak

Petak

Petak

13.00-16.00h

13.00-16.00h

13.00-16.00h

13.00-16.00h

13.00-16.00h

Kabinet br. III

Toksikologija hrane*(Predavanje + Vježbe)

Prof.dr. Musafa Burgić

 

 

 

Kabinet br. XII

Forenzička analiza požara, eksplozija i masovnih katastrofa*(Predavanje + Vježbe)

Doc.dr Biljana Dimitrić

 

 

 

Sudnica

Predmeti označeni * su izborni predmeti

 

VII i VIII semestar

 

Predmet

Profesor

Datum

Dan

Vrijeme

Kabinet

VII SEMESTAR

Etika u forenzici(Predavanje + Vježbe)

Akademik prof.dr Zoran Milošević

 

 

 

Mali amfiteatar

Forenzika u krivičnom postupku(Predavanje + Vježbe)

Akademik prof.dr Nedeljko Stanković

 

 

 

Sudnica

Forenzička analiza dokumenata(Predavanje + Vježbe)

Doc.dr Biljana Dimitrić

 

 

 

Sudnica

VIII SEMESTAR

Biohemija

Predavanje

Doc.dr Jasmina Gradaščević - Gubaljević

10.03.2021.god.

17.03.2021.god.

24.03.2021.god.

31.03.2021.god.

07.04.2021.god.

14.04.2021.god.

28.04.2021.god.

05.05.2021.god.

11.05.2021.god.

Srijeda

Srijeda

Srijeda

Srijeda

Srijeda

Srijeda

Srijeda

Srijeda

Utorak

16:00-18:15 h

16:00-18:15 h

16:00-18:15 h

16:00-18:15 h

16:00-18:15 h

16:00-18:15 h

16:00-18:15 h

16:45-19:00 h

16:45-19:00 h

Kabinet muzike

Biohemija

Vježbe

Alma Jusufović, demonstrator

04.03.2021.

05.03.2021.

11.03.2021.

12.03.2021.

19.04.2021.

22.04.2021.

29.04.2021.

06.05.2021.

20.05.2021.

27.05.2021.

Četvrtak

Petak

Četvrtak

Petak

Ponedeljak

Četvrtak

Četvrtak

Četvrtak

Četvrtak

Četvrtak

10.00-14.00h

15.00-18.00h

10.00-14.00h

14.00-16.00h

10.00-14.00h

11.30-13.30h

11.30-13.30h

11.30-14.30h

11.30-14.30h

11.30-14.30h

Kabinet muzike

Forenzička balistika

Predavanje

Prof.dr Miloš Marković

10.04.2021.god.

17.04.2021.god.

19.04.2021.god.

20.04.2021.god.

Subota

Subota

Ponedjeljak

Utorak

10.00-14.00h

10.00-14.00h

10:30-13:30h

10:00-13:00h

Sudnica

Forenzička balistika

Vježbe

Prof.dr Miloš Marković

27.04.2021.

28.04.2021.

29.04.2021.

08.05.2021.

Utorak

Srijeda

Četvrtak

Subota

09.00-13.00h

09.00-13.00h

14.00-19.00h

09.00-13.00h

Sudnica

IZBORNI PREDMETI

Forenzička obrada tragova na mjestu zločina*

(Predavanje + Vježbe)

Prof.dr Miloš Marković

 

 

 

Sudnica

Forenzička antropologija* Predavanje

Doc.dr Amela Begić

15.03.2021.god.

12.04.2021.god.

13.04.2021.god.

10.05.2021.god.

11.05.2021.god.

Ponedjeljak

Ponedjeljak

Utorak

Ponedjeljak

Utorak

15:10-16:40h

15:10-16:40h

12:00-15.00h

15:10-16:40h

12:00-15.00h

Sudnica

Forenzička antropologija*

Vježbe

Doc.dr Amela Begić

16.03.2021.god.

30.03.2021.god.

06.04.2021.god.

13.04.2021.god.

11.05.2021.god.

Utorak

Utorak

Utorak

Utorak

Utorak

09.00-12.00h

09.00-12.00h

09.00-12.00h

09.00-12.00h

09.00-12.00h

Sudnica

Forenzička i odštetna odgovornost*

Predavanje

Prof.dr Miloš Marković

10.04.2021.god.

17.04.2021.god.

19.04.2021.god.

20.04.2021.god.

Subota

Subota

Ponedjeljak

Utorak

14.00-18.00h

14.00-18.00h

13:30-16:30h

13:00-16:00h

Sudnica

Forenzička i odštetna odgovornost*

Vježbe

Prof.dr Miloš Marković

27.04.2021.

28.04.2021.

30.04.2021.

08.05.2021.

Utorak

Srijeda

Petak

Subota

13.00-16.00h

13.00-16.00h

14.00-19.00h

13.00-17.00h

Sudnica

Predmeti označeni * su izborni predmeti