Pravni fakultet

Studijski program – Forenzika

*NAPOMENA:

Prilikom učitavanja rasporeda neophodan je „refresh (F5)“

Sve izmjene vezane za rasporeda pratite i na OGLASNOJ TABLI

Od ponuđena dva strana jezika student bira jedan

Od ponuđenih izbornih predmeta student polaže dva (jedan izborni za zimski, jedan izborni za ljetni semestar)

 

I i II semestar

 

Predmet

Profesor

Datum

Dan

Vrijeme

Kabinet

I SEMESTAR

Uvod u pravo

 

26.10.2018.god.

02.11.2018.god.

17.11.2018.god.

08.12.2018.god.

22.12.2018.god

Petak

Petak

Subota

Subota

Subota

13:00 – 14:30 h

13:00 – 14:30 h

12:30 – 14:00 h

12:30 – 14:00 h

12:30 – 14:00 h

Sudnica

Osnovi opšte forenzike

Doc.dr Biljana Dimitrić

10.10.2018.god.

05.11.2018.god.

06.11.2018.god.

21.11.2018.god.

04.12.2018.god.

19.12.2018.god.

26.12.2018.god.

Srijeda

Ponedeljak

Utorak

Srijeda

Utorak

Srijeda

Srijeda

16:00 – 17:00 h

16:00 – 17:00 h

16:00 – 17:00 h

16:00 – 17:00 h

16:00 – 17:00 h

14:00 – 15:00 h

14:00 – 15:00 h

Kabinet br.II

Engleski jezik I

 

06.10.2018.god.

20.10.2018.god.

03.11.2018.god.

17.11.2018.god.

01.12.2018.god.

Subota

09:00 – 12:00 h

Veliki amfiteatar

Engleski jezik I ( VJEŽBE )

Mr Alisa Memić, lektor

30.10.2018.god.

06.11.2018.god.

13.11.2018.god.

20.11.2018.god.

27.11.2018.god.

04.12.2018.god.

Utorak

13:00 – 14:00 h

Veliki amfiteatar

Njemački jezik I

Mr Mebrura Selić, lektor

08.10.2018.god.

15.10.2018.god.

22.10.2018.god.

29.10.2018.god.

05.11.2018.god.

12.11.2018.god.

19.11.2018.god.

26.11.2018.god.

03.12.2018.god.

10.12.2018.god.

Ponedjeljak

08:00 – 09:30 h

Mali amfiteatar

II SEMESTAR

Forenzička hemija i toksikologija

Prof.dr Kadrija Hasanović

 

 

 

 

Forenzička patologija

Doc.dr Ivana Sinanović

 

 

 

 

Sociologija

Akademik prof.dr Zoran Milošević

 

 

 

 

IZBORNI PREDMETI

Osnovi informatike*

Prof.dr Halid Žigić

Predavanja će biti održana u ljetnom semstru

Osnovi fizike u forenzici*

Doc.dr Dario Galić

08.10.2018.god.

22.10.2018.god.

05.11.2018.god.

19.11.2018.god.

03.12.2018.god.

Ponedjeljak

16:00 – 17:00 h

Kabinet geodezije

Osnovi forenzičke biologije*

Prof.dr Jasminka H. Halilović

10.10.2018.god.

05.11.2018.god.

06.11.2018.god.

21.11.2018.god.

04.12.2018.god.

19.12.2018.god.

26.12.2018.god.

Srijeda

Ponedeljak

Utorak

Srijeda

Utorak

Srijeda

Srijeda

17:00 – 18:00 h

17:00 – 18:00 h

17:00 – 18:00 h

17:00 – 18:00 h

17:00 – 18:00 h

13:00 – 14:00 h

13:00 – 14:00 h

Kabinet br.II

Predmeti označeni * su izborni predmeti

 

III i IV semestar

 

Predmet

Profesor

Datum

Dan

Vrijeme

Kabinet

III SEMESTAR

Ustavno pravo

 

26.10.2018.god.

02.11.2018.god.

10.11.2018.god.

17.11.2018.god.

01.12.2018.god.

15.12.2018.god.

Petak

Petak

Subota

Subota

Subota

Subota

14:30 – 16:00 h

14:30 – 16:00 h

14:30 – 17:30 h

09:30 – 12:30 h

09:30 – 12:30 h

09:30 -12:30  h

Sudnica

Istraživački rad u forenzičkim laboratorijama

Prof.dr Jasminka H. Halilović

10.10.2018.god.

05.11.2018.god.

06.11.2018.god.

21.11.2018.god.

04.12.2018.god.

19.12.2018.god.

26.12.2018.god.

Srijeda

Ponedeljak

Utorak

Srijeda

Utorak

Srijeda

Srijeda

18:00 – 19:00 h

18:00 - 19:00 h

18:00 - 19:00 h

18:00 – 19:00 h

18:00 – 19:00 h

12:00 – 13:00 h

12:00 – 13:00 h

Kabinet br.II

Engleski jezik II

 

06.10.2018.god.

20.10.2018.god.

03.11.2018.god.

17.11.2018.god.

01.12.2018.god.

Subota

12:30 – 15:30 h

Veliki amfiteatar

Engleski jezik II (VJEŽBE)

Mr Alisa Memić, lektor

30.10.2018.god.

06.11.2018.god.

13.11.2018.god.

20.11.2018.god.

27.11.2018.god.

04.12.2018.god.

Utorak

14:00 – 15:00 h

Veliki amfiteatar

Njemački jezik II

Mr Mebrura Selić, lektor

08.10.2018.god.

15.10.2018.god.

22.10.2018.god.

29.10.2018.god.

05.11.2018.god.

12.11.2018.god.

19.11.2018.god.

26.11.2018.god.

03.12.2018.god.

10.12.2018.god.

Ponedjeljak

09:30 – 11:00 h

Mali amfiteatar

IV SEMESTAR

Krivično pravo

Akademik prof.dr Nedeljko Stanković

 

 

 

 

Forenzička genetika

Prof.dr Jasminka H. Halilović

 

 

 

 

Kriminalistika

Akademik prof.dr Nedeljko Stanković

 

 

 

 

IZBORNI PREDMETI

Kriminalistička identifikacija*

Doc.dr Dubravko Derk

12.10.2018.god.

17.11.2018.god.

22.12.2018.god.

Subota

14:45 – 16:15 h

13:45 – 16:15 h

13:45 – 16:15 h

Sudnica

Kriminologija*

Akademik prof.dr Nedeljko Stanković

Predavanja će biti održana u ljetnom semstru

Forenzička psihologija sa psihijatrijom*

 

 

 

 

 

Predmeti označeni * su izborni predmeti

 

V i VI semestar

 

Predmet

Profesor

Datum

Dan

Vrijeme

Kabinet

V SEMESTAR

 

 

Krivično procesno pravo

 

 

Akademik prof.dr Nedeljko Stanković

07.11.2018.god.

14.11.2018.god.

21.11.2018.god.

28.11.2018.god.

05.12.2018.god.

12.12.2018.god.

19.12.2018.god.

26.12.2018.god.

 

Srijeda

 

16:00 – 17:00 h

13:00 – 14:00 h

13:00 – 14:00 h

14:00 – 15:00 h

14:00 – 15:00 h

16:00 – 17:00 h

14:00 – 15:00 h

14:00 – 15:00 h  

 

Sudnica

 

Sudska toksikologija

Prof.dr Mustafa Burgić

12.10.2018.god.

26.10.2018.god.

09.11.2018.god.

23.11.2018.god.

14.12.2018.god.

28.12.2018.god.

Petak

17:00 – 18:00 h

Kabinet br. III

Upravljanje kriminalističkim istragama

Doc.dr Dubravko Derk

13.10.2018.god.

17.11.2018.god.

22.12.2018.god.

Subota

11:45 – 14:15 h

11:45 – 13:15 h

10:45 – 13:15 h

Sudnica

VI SEMESTAR

Upravno pravo

 

 

 

 

 

Forenzičko računovodstvo

Doc.dr. Anka Bulatović

 

 

 

 

DNK analiza

Prof.dr Jasminka H.Halilović

 

 

 

 

IZBORNI PREDMETI

Forenzička fizička hemija*

Prof.dr. Kadrija Hasanović

Predavanja će biti održana u ljetnom semestru

Toksikologija hrane*

Prof.dr. Musafa Burgić

12.10.2018.god.

26.10.2018.god.

09.11.2018.god.

23.11.2018.god.

14.12.2018.god.

28.12.2018.god.

Petak

18:00 – 19:00 h

Kabinet br. III

Forenzička analiza požara, eksplozija i masovnih katastrofa*

Doc.dr. Ivana Sinanović

Predavanja će biti održana u ljetnom semestru

Predmeti označeni * su izborni predmeti

 

VII i VIII semestar

 

Predmet

Profesor

Datum

Dan

Vrijeme

Kabinet

VII SEMESTAR

Etika u forenzici

Akademik prof.dr. Zoran Milošević

 

 

 

 

 

Postupanje forenzičara u krivičnom postupku

 

 

Akademik prof.dr Nedeljko Stanković

07.11.2018.god.

14.11.2018.god.

21.11.2018.god.

28.11.2018.god.

05.12.2018.god.

12.12.2018.god.

 

 

Srijeda

 

17:00 – 18:00 h

14:00 – 15:00 h

14:00 – 15:00 h

15:00 – 16:00 h

15:00 – 16:00 h

15:00 – 16:00 h

 

 

sudnica

Forenzička analiza dokumenata

 

Doc.dr Biljana Dimitrić

30.10.2018.god.

28.11.2018.god.

19.12.2018.god.

26.12.2018.god.

Utorak

Srijeda

Srijeda

Srijeda

16:00 – 18:00 h

16:00 – 18:00 h

15:00 – 16:00 h

15:00 – 16:00 h

 

Kabinet br.II

VIII SEMESTAR

Medicinska biohemija

Doc.dr Jasmina Gradaščević Gubaljević

 

 

 

 

Forenzička balistika

Doc.dr. Ivana Sinanović

 

 

 

 

IZBORNI PREDMETI

Forenzička obrada tragova na mjestu zločina*

Doc.dr Dubravko Derk

12.10.2018.god.

17.11.2018.god.

22.12.2018.god.

Petak

Subota

Subota

09:00 – 11:30 h

09:00 – 11:30 h

09:00 – 10:30 h

Sudnica

Forenzička antropologija*

Prof.dr Jasminka H.Halilović

Predavanja će biti održana u ljetnom semestru

Forenzička i odštetna odgovornost*

Doc.dr. Ivana Sinanović

Predavanja će biti održana u ljetnom semestru

Predmeti označeni * su izborni predmeti