Pravni fakultet

Studijski program – Forenzika

*NAPOMENA:

Prilikom učitavanja rasporeda neophodan je „refresh (F5)“

Sve izmjene vezane za rasporeda pratite i na OGLASNOJ TABLI

Od ponuđena dva strana jezika student bira jedan

Od ponuđenih izbornih predmeta student polaže dva (jedan izborni za zimski, jedan izborni za ljetni semestar)

 

I i II semestar

 

Predmet

Profesor

Datum

Dan

Vrijeme

Kabinet

I SEMESTAR

Uvod u pravo

 

Predavanja su održana u zimskom semestru*

Osnovi opšte forenzike

Doc.dr Biljana Dimitrić

Engleski jezik I

 

Engleski jezik I ( VJEŽBE )

Mr Alisa Memić, lektor

Njemački jezik I

Mr Mebrura Selić, lektor

II SEMESTAR

 

Forenzička hemija i toksikologija

 

 

Prof.dr Kadrija Hasanović

11.03.2019.god.

25.03.2019.god.

08.04.2019.god.

22.04.2019.god.

06.05.2019.god.

20.05.2019.god.

 

 

Ponedeljak

 

 

13:00 – 14:00 h

Kabinet br. III

 

 

Forenzička patologija

 

09.03.2019.god.

21.03.2019.god.

02.04.2019.god.

18.04.2019.god.

18.05.2019.god.

30.05.2019.god.

Subota

Četvrtak

Utorak

Četvrtak

Subota

Četvrtak

 

 

 

11:00 – 12:00 h

 

 

 

Kabinet br. III

Sociologija

Akademik prof.dr Zoran Milošević

11.03.2019.god.

25.03.2019.god.

08.04.2019.god.

22.04.2019.god.

13.05.2019.god.

 

 

Ponedeljak

09:00 – 13:00 h

Veliki amfiteatar

IZBORNI PREDMETI

Osnovi informatike*

Prof.dr Halid Žigić

06.03.2019.god.

13.03.2019.god.

20.03.2019.god.

27.03.2019.god.

03.04.2019.god.

10.04.2019.god.

17.04.2019.god.

24.04.2019.god.

08.05.2019.god.

15.05.2019.god.

Srijeda

10:00 – 12:00 h

Kabinet informatike

Osnovi fizike u forenzici*

Doc.dr Dario Galić

Predavanja su održana u zimskom semestru*

Osnovi forenzičke biologije*

Prof.dr Jasminka H. Halilović

Predavanja su održana u zimskom semestru*

Predmeti označeni * su izborni predmeti

 

III i IV semestar

 

Predmet

Profesor

Datum

Dan

Vrijeme

Kabinet

III SEMESTAR

Ustavno pravo

 

Predavanja su održana u zimskom semestru*

Istraživački rad u forenzičkim laboratorijama

Prof.dr Jasminka H. Halilović

Engleski jezik II

 

Engleski jezik II (VJEŽBE)

Mr Alisa Memić, lektor

Njemački jezik II

Mr Mebrura Selić, lektor

IV SEMESTAR

 

Krivično pravo

 

Akademik prof.dr Nedeljko Stanković

24.04.2019.god.

08.05.2019.god.

15.05.2019.god.

22.05.2019.god.

 

Srijeda

15:00 – 16:00 h

13:00 – 15:00 h

15:00 – 16:00 h

13:30 – 16:00 h

 

Sudnica

Forenzička genetika

Prof.dr Jasminka H. Halilović

14.03.2019.god.

28.03.2019.god.

04.04.2019.god.

18.04.2019.god.

09.05.2019.god.

16.05.2019.god..

 

 

 

Četvrtak

13:00 – 14:00 h

13:00 – 14:00 h

12:00 – 13:00 h

13:00 – 14:00 h

12:00 – 13:00 h

13:00 – 14:00 h

Veliki amfiteatar

Kriminalistika

Akademik prof.dr Nedeljko Stanković

13.03.2019.god.

27.03.2019.god.

Srijeda

15:00 – 16:00 h

Sudnica

IZBORNI PREDMETI

Kriminalistička identifikacija*

Doc.dr Dubravko Derk

Predavanja su održana u zimskom semestru*

 

Kriminologija*

 

Akademik prof.dr Nedeljko Stanković

13.03.2019.god.

27.03.2019.god.

10.04.2019.god

24.04.2019.god.

 

Srijeda

 

14:00 – 15:00 h

 

Sudnica

Forenzička psihologija sa psihijatrijom*

 

Doc.dr Rusmir Softić

10.05.2019.god.

17.05.2019.god.

24.05.2019.god.

 

Petak

 

17:00 – 19:00 h

 

Kabinet br. X

Predmeti označeni * su izborni predmeti

 

V i VI semestar

 

Predmet

Profesor

Datum

Dan

Vrijeme

Kabinet

V SEMESTAR

 

 

Krivično procesno pravo

 

 

Akademik prof.dr Nedeljko Stanković

Predavanja su održana u zimskom semestru*

Sudska toksikologija

Prof.dr Mustafa Burgić

Upravljanje kriminalističkim istragama

Doc.dr Dubravko Derk

VI SEMESTAR

Upravno pravo

 

06.04.2019.god.

18.05.2019.god.

Subota

09:00 – 12:00 h

Sudnica

 

Forenzičko računovodstvo

Doc.dr. Anka Bulatović

27.03.2019.god.

24.04.2019.god.

22.05.2019.god.

 

Srijeda

 

13:00 – 15:00 h

Kabinet br. III

DNK analiza

Prof.dr Jasminka H.Halilović

14.03.2019.god.

28.03.2019.god.

04.04.2019.god.

18.04.2019.god.

09.05.2019.god.

16.05.2019.god..

 

Četvrtak

14:00 – 15:00 h

14:00 – 15:00 h

13:00 – 14:00 h

14:00 – 15:00 h

13:00 – 14:00 h

14:00 – 15:00 h

Kabinet br. III

IZBORNI PREDMETI

 

 

Forenzička fizička hemija*

 

 

Prof.dr. Kadrija Hasanović

11.03.2019.god.

25.03.2019.god.

08.04.2019.god.

22.04.2019.god.

06.05.2019.god.

20.05.2019.god.

 

 

Ponedeljak

 

 

12:00 – 13:00 h

Kabinet br. III

Toksikologija hrane*

Prof.dr. Musafa Burgić

 

 

 

Kabinet br. III

 

Forenzička analiza požara, eksplozija i masovnih katastrofa*

 

 

Doc.dr. Biljana Dimitrić

06.03.2019.god.

20.03.2019.god.

03.04.2019.god.

17.04.2019.god.

08.05.2019.god.

22.05.2019.god.

 

 

Srijeda

 

 

14:00 – 15:00 h

Kabinet br. III

Predmeti označeni * su izborni predmeti

 

VII i VIII semestar

 

Predmet

Profesor

Datum

Dan

Vrijeme

Kabinet

VII SEMESTAR

Etika u forenzici

Akademik prof.dr. Zoran Milošević

Predavanja su održana u zimskom semestru*

 

Postupanje forenzičara u krivičnom postupku

 

 

Akademik prof.dr Nedeljko Stanković

Forenzička analiza dokumenata

 

Doc.dr Biljana Dimitrić

VIII SEMESTAR

Medicinska biohemija

Doc.dr Jasmina Gradaščević Gubaljević

09.03.2019.god.

11.03.2019.god.

12.03.2019.god.

08.04.2019.god.

09.04.2019.god.

06.05.2019.god.

07.05.2019.god.

Subota

Ponedeljak

Utorak

Ponedeljak

Utorak

Ponedeljak

Utorak

09:00 – 15:00 h

16:00 – 19:00 h

16:00 – 19:00 h

16:00 – 19:00 h

16:00 – 19:00 h

16:00 – 19:00 h

16:00 – 19:00 h

 

 

 

Veliki amfiteatar

 

Forenzička balistika

 

Doc.dr. Biljana Dimitrić

06.03.2019.god.

20.03.2019.god.

03.04.2019.god.

08.05.2019.god.

 

 

Srijeda

 

 

15:00 – 16:00 h

Kabinet br. III

IZBORNI PREDMETI

Forenzička obrada tragova na mjestu zločina*

Doc.dr Dubravko Derk

Predavanja su održana u zimskom semestru*

 

Forenzička antropologija*

 

Prof.dr Jasminka H.Halilović

14.03.2019.god.

04.04.2019.god.

18.04.2019.god.

16.05.2019.god..

 

Četvrtak

15:00 – 16:00 h

14:00 – 15:00 h

15:00 – 16:00 h

15:00 – 16:00 h

Kabinet muzike

Forenzička i odštetna odgovornost*

 

Prof.dr Brana Komljenović

20.03.2019.god.

03.04.2019.god.

17.04.2019.god.

 

Srijeda

10:00 – 11:30 h

10:00 – 11:00 h

10:00 – 11:00 h

 

Sudnica

 

Predmeti označeni * su izborni predmeti