Fakultet zdravstvenih nauka

Studijski program – Fizioterapija i radna terapija

*NAPOMENA:

Prilikom učitavanja rasporeda neophodan je „refresh (F5)“

Sve izmjene vezane za rasporeda pratite i na OGLASNOJ TABLI

Od ponuđena dva strana jezika student bira jedan

Od ponuđenih izbornih predmeta student polaže dva (jedan izborni za zimski, jedan izborni za ljetni semestar)

 

I i II semestar

 

Predmet

Profesor

Datum

Dan

Vrijeme

Kabinet

I SEMESTAR

Anatomija

Prof.dr Slobodan Marinković

Predavanja su održana u zimskom semestru*

Fizika sa biofizikom

Prof.dr Jugoslav Stahov

Fizikalna terapija i rehabilitacija

Prof.dr Nedima Kapidžić Bašić

Engleski jezik I

 

Engleski jezik I ( VJEŽBE )

Mr Alisa Memić, lektor

Njemački jezik I

Mr Mebrura Selić, lektor

 

Biologija sa humanom genetikom

Prof.dr. Jasminka H.Halilović

04.03.2019.god.

11.03.2019.god.

18.03.2019.god.

25.03.2019.god.

01.04.2019.god.

08.04.2019.god.

15.04.2019.god.

22.04.2019.god.

29.04.2019.god.

06.05.2019.god.

13.05.2019.god.

20.05.2019.god.

Ponedeljak

13:00 – 15:00 h

13:00 – 15:00 h

13:00 – 15:00 h

13:00 – 15:00 h 

13:00 – 15:00 h

13:00 – 15:00 h

13:00 – 16:00 h

13:00 – 16:00 h

13:00 – 16:00 h

13:00 – 16:00 h

13:00 – 16:00 h

13:00 – 16:00 h

Veliki amfiteatar

 

Okupaciona terapija

 

 

Prof.dr Nedima Kapidžić Bašić

14.03.2019.god.

21.03.2019.god.

28.03.2019.god.

 

 

   Četvrtak

 

 

13:00 – 15:00 h

Kabinet br. II

Biomehanika

Prof.dr Branimir Mikić

12.03.2019.god.

26.03.2019.god.

02.04.2019.god.

16.04.2019.god.

07.05.2019.god.

 

 

 

Utorak

 

 

10:00 – 11:30 h

Kabinet br. VI

Kineziologija

Prof.dr Branimir Mikić

12.03.2019.god.

26.03.2019.god.

02.04.2019.god.

16.04.2019.god.

07.05.2019.god.

 

 

 

Utorak

 

 

11:30 – 13:00 h

Kabinet br. VI

IZBORNI PREDMETI

Statističke metode*

Doc.dr Slobodan Nićin

28.03.2019.god.

18.04.2019.god.

09.05.2019.god.

23.05.2019.god.

Četvrtak

11:00 – 16:00 h

Veliki amfiteatar

Sociologija*

Akademik prof.dr. Zoran Milošević

11.03.2019.god.

25.03.2019.god.

08.04.2019.god.

22.04.2019.god.

13.05.2019.god.

Ponedeljak

09:00 – 13:00 h

Veliki amfiteatar

Medicinska etika*

Prof.dr Sanda Pribić

Predavanja su održana u zimskom semestru*

Predmeti označeni * su izborni predmeti

 

III i IV semestar

 

Predmet

Profesor

Datum

Dan

Vrijeme

Kabinet

III SEMESTAR

Fiziologija sa patofiziologijom

Prof.dr Haris Huseinagić

Predavanja su održana u zimskom semestru*

Urgentna medicina

Akademik prof.dr Rudika Gmajnić

Kinezimetrija

Prof.dr Izudin Tanović

Engleski jezik II

 

Engleski jezik II (VJEŽBE)

Mr Alisa Memić, lektor

Njemački jezik II

Mr Mebrura Selić, lektor

IV SEMESTAR

 

 

 

 

 

Farmakologija sa toksikologijom

 

 

 

 

 

 

 

Doc.dr Suad Keranović

04.03.2019.god.

11.03.2019.god.

18.03.2019.god.

25.03.2019.god.

28.03.2019.god.

01.04.2019.god.

08.04.2019.god.

15.04.2019.god.

22.04.2019.god.

29.04.2019.god.

06.05.2019.god.

09.05.2019.god.

16.05.2019.god.

23.05.2019.god.

27.05.2019.god.

Ponedeljak

Ponedeljak

Ponedeljak

Ponedeljak

Četvrtak

Ponedeljak

Ponedeljak

Ponedeljak

Ponedeljak

Ponedeljak

Ponedeljak

Četvrtak

Četvrtak

Četvrtak

Ponedeljak

 

 

 

 

 

 

 

16:00 – 18:00 h

Kabinet br. VI

 

 

 

Osnovi patologije u fizikalnoj terapiji

 

 

 

 

Prof.dr Zinaida Karasalihović

14.03.2019.god.

21.03.2019.god.

27.03.2019.god.

03.04.2019.god.

11.04.2019.god.

18.04.2019.god.

25.04.2019.god.

02.05.2019.god.

08.05.2019.god.

15.05.2019.god.

Četvrtak

Četvrtak

Srijeda

Srijeda

Četvrtak

Četvrtak

Četvrtak

Četvrtak

Srijeda

Srijeda

 

 

 

 

 

16:00 – 19:00 h

Kabinet br. VI

 

 

 

Protetika i ortotika

 

 

 

 

Prof.dr Suada Kapidžić - Duraković

07.03.2019.god.

14.03.2019.god.

21.03.2019.god.

28.03.2019.god.

04.04.2019.god.

11.04.2019.god.

18.04.2019.god.

25.04.2019.god.

09.05.2019.god.

16.05.2019.god.

 

 

 

 

Četvrtak

 

 

 

 

13:30 – 15:00 h

Kabinet br. II

 

 

 

Fizioterapija u reumatologiji

 

 

 

 

Prof.dr Nedima Kapidžić Bašić

13.03.2019.god.

20.03.2019.god.

27.03.2019.god.

03.04.2019.god.

10.04.2019.god.

17.04.2019.god.

24.04.2019.god.

01.05.2019.god.

08.05.2019.god.

15.05.2019.god.

 

 

 

 

 

Srijeda

 

 

 

 

13:00 – 15:00 h

Kabinet br. IV

IZBORNI PREDMETI

Menadžment*

Prof.dr Hariz Agić

Predavanja su održana u zimskom semestru*

Ekologija i higijena radne sredine*

Prof.dr Azijada Beganlić

 

 

 

Zdravstveno pravo*

 

 

Akademik prof.dr Nedeljko Stanković

20.03.2019.god.

10.04.2019.god.

17.04.2019.god.

15.05.2019.god.

22.05.2019.god.

29.05.2019.god.

 

 

 

Srijeda

 

 

15:00 – 16:00 h

 

 

Sudnica

Predmeti označeni * su izborni predmeti

 

V i VI semestar

 

Predmet

Profesor

Datum

Dan

Vrijeme

Kabinet

V SEMESTAR

Balneologija

Prof.dr Nedima Kapidžić Bašić

Predavanja su održana u zimskom semestru*

Fizioterapija u pedijatriji

Prof.dr Suada KapidžićDuraković

Fizioterapija kod poremećaja muskulature i u neurologiji

Prof.dr Suada KapidžićDuraković

Manuelna masaža

Prof.dr Nedima Kapidžić Bašić

Stručna praksa I

Dekan Fakulteta zdravstvenih nauka

VI SEMESTAR

 

 

 

 

Fizioterapija u gerijatriji

 

 

 

 

 

Prof.dr Nedima Kapidžić Bašić

12.03.2019.god.

19.03.2019.god.

26.03.2019.god.

02.04.2019.god.

09.04.2019.god.

16.04.2019.god.

23.04.2019.god.

30.04.2019.god.

07.05.2019.god.

14.05.2019.god.

 

 

 

 

 

         Utorak

 

 

 

 

 

13:00 – 15:00 h

Kabinet br. II

 

 

 

Zdravstvena njega žena i fizioterapija u ginekologiji

 

 

 

 

Prof.dr Suada Kapidžić - Duraković

07.03.2019.god.

14.03.2019.god.

21.03.2019.god.

28.03.2019.god.

04.04.2019.god.

11.04.2019.god.

18.04.2019.god.

25.04.2019.god.

09.05.2019.god.

16.05.2019.god.

 

 

 

 

Četvrtak

 

 

 

 

12:00 – 13:30 h

Kabinet br. IV

 

 

 

Ergonomija i medicina rada

 

 

 

 

Akademik prof.dr Rudika Gmajnić

06.03.2019.god.

13.03.2019.god.

20.03.2019.god.

27.03.2019.god.

03.04.2019.god.

10.04.2019.god.

17.04.2019.god.

24.04.2019.god.

15.05.2019.god.

22.05.2019.god.

Srijeda

12:00 – 13:00 h

Kabinet br. XI

 

 

 

 

Fizioterapija u ortopediji i traumatologiji

 

 

 

 

 

Prof.dr Nedima Kapidžić Bašić

12.03.2019.god.

19.03.2019.god.

26.03.2019.god.

02.04.2019.god.

09.04.2019.god.

16.04.2019.god.

23.04.2019.god.

30.04.2019.god.

07.05.2019.god.

14.05.2019.god.

 

 

 

 

 

Utorak

 

 

 

 

 

15:00 – 16:30 h

Kabinet br. II

Stručna praksa II

Dekan Fakulteta zdravstvenih nauka

 

 

 

 

IZBORNI PREDMETI

Organizacija zdravstvene zaštite*

Akademik prof.dr Rudika Gmajnić

06.03.2019.god.

13.03.2019.god.

20.03.2019.god.

27.03.2019.god.

03.04.2019.god.

10.04.2019.god.

17.04.2019.god.

24.04.2019.god.

02.05.2019.god.

16.05.2019.god.

Srijeda

10:00 – 12:00 h

Kabinet br. XI

Evropski zdravstveni sistemi*

Prof.dr Adi Rifatbegović

13.03.2019.god.

27.03.2019.god.

10.04.2019.god.

Srijeda

 

14:00 – 16:00 h

Kabinet br. I

Prevencija i rano otkrivanje raka*

Prof.dr. Sanda Pribić

Predavanja su održana u zimskom semestru*

Predmeti označeni * su izborni predmeti

 

VII i VIII semestar

 

Predmet

Profesor

Datum

Dan

Vrijeme

Kabinet

VII SEMESTAR

Fizioterapija u kardiologiji i pulmologiji

Prof.dr Suada Kapidžić - Duraković

Predavanja su održana u zimskom semestru*

Fizioterapija u palijativnoj medicini

Prof.dr Nedima Kapidžić Bašić

Neurologija i pridružena njega

Doc.dr Mufid Burgić

Stručna praksa III

 

VIII SEMESTAR

 

Elektroterapija

 

Prof.dr Nedima Kapidžić Bašić

12.03.2019.god.

12.04.2019.god.

09.05.2019.god.

 

Utorak

 

16:30 – 18:30 h

Kabinet br. II

Sportski turizam i wellness

Akademik prof.dr Nedeljko Stanković

17.04.2019.god.

Srijeda

14:00 – 15:00 h

Sudnica

IZBORNI PREDMETI

 

 

 

Osnovi informatike*

 

 

 

 

Prof.dr Halid Žigić

06.03.2019.god.

13.03.2019.god.

20.03.2019.god.

27.03.2019.god.

03.04.2019.god.

10.04.2019.god.

17.04.2019.god.

24.04.2019.god.

08.05.2019.god.

15.05.2019.god.

Srijeda

10:00 – 12:00 h

Kabinet informatike

Osnovi biomedicine*

Doc.dr Senka Samardžić

Predavanja su održana u zimskom semestru*

Epidemiološke metode u medicini*

Prof.dr Munevera Osmić

07.03.2019.god.

21.03.2019.god.

04.04.2019.god.

18.04.2019.god.

02.05.2019.god.

16.05.2019.god.

 

 

Četvrtak

 

 

18:00 – 19:00 h

Kabinet br. IV

Predmeti označeni * su izborni predmeti