Fakultet zdravstvenih nauka

Studijski program – Fizioterapija i radna terapija

*NAPOMENA:

Prilikom učitavanja rasporeda neophodan je „refresh (F5)“

Sve izmjene vezane za rasporeda pratite i na OGLASNOJ TABLI

Od ponuđena dva strana jezika student bira jedan

Od ponuđenih izbornih predmeta student polaže dva (jedan izborni za zimski, jedan izborni za ljetni semestar)

 

I i II semestar

 

Predmet

Profesor

Datum

Dan

Vrijeme

Kabinet

I SEMESTAR

Anatomija

Prof.dr Slobodan Marinković

Predavanja su održana u zimskom semstru

Fizika sa biofizikom

Prof.dr Jugoslav Stahov

Fizikalna terapija i rehabilitacija

Prof.dr Nedima Kapidžić Bašić

Engleski jezik I

Doc.dr N.J.

Engleski jezik I ( VJEŽBE )

Mr Alisa Memić, lektor

Njemački jezik I

Mr Mebrura Selić, lektor

II SEMESTAR

Biologija sa humanom genetikom

Prof.dr Jasminka H.Halilović

08.03.2018.god.

15.03.2018.god.

22.03.2018.god.

29.03.2018.god.

05.04.2018.god.

12.04.2018.god.

26.04.2018.god.

03.05.2018.god.

10.05.2018.god.

17.05.2018.god.

24.05.2018.god.

31.05.2018.god.

Četvrtak

12:00 – 14:00 h

12:00 – 14:00 h

12:00 – 14:00 h

14:00 – 16:00 h

12:00 – 14:00 h

12:00 – 14:00 h

12:00 – 14:00 h

12:00 – 14:00 h

12:00 – 14:00 h

14:00 – 16:00 h

14:00 – 16:00 h

12:00 – 15:00 h

Veliki amfiteatar

Okupaciona terapija

Prof.dr Nedima Kapidžić Bašić

06.03.2018.god.

13.03.2018.god.

20.03.2018.god.

27.03.2018.god.

03.04.2018.god.

10.04.2018.god.

17.04.2018.god.

24.04.2018.god.

08.05.2018.god.

15.05.2018.god.

22.05.2018.god.

29.05.2018.god.

Utorak

13:00 – 15:00 h

13:00 – 15:00 h

13:00 – 15:00 h

13:00 – 15:00 h

13:00 – 15:00 h

13:00 – 15:00 h

13:00 – 16:00 h

13:00 – 16:00 h

13:00 – 16:00 h

13:00 – 16:00 h

13:00 – 16:00 h

13:00 – 16:00 h

Kabinet br. II

Biomehanika

Prof.dr Branimir Mikić

07.03.2018.god.

14.03.2018.god.

21.03.2018.god.

28.03.2018.god.

11.04.2018.god.

18.04.2018.god.

25.04.2018.god.

09.05.2018.god.

16.05.2018.god.

23.05.2018.god.

Srijeda

10:00 – 11:30 h

Kabinet br. VI

Kineziologija

Prof.dr Branimir Mikić

07.03.2018.god.

14.03.2018.god.

21.03.2018.god.

28.03.2018.god.

11.04.2018.god.

18.04.2018.god.

25.04.2018.god.

09.05.2018.god.

16.05.2018.god.

23.05.2018.god.

Srijeda

11:30 – 13:00 h

Kabinet br. VI

IZBORNI PREDMETI

Statističke metode*

Doc.dr Slobodan Nićin

16.03.2018.god.

29.03.2018.god.

19.04.2018.god.

17.05.2018.god.

24.05.2018.god.

Petak

Četvrtak

Četvrtak

Četvrtak

Četvrtak

14:00 – 18:00 h

10:00 – 14:00 h

10:00 – 14:00 h

10:00 – 14:00 h

10:00 – 14:00 h

Veliki amfiteatar

Sociologija*

Akademik prof.dr Zoran Milošević

07.03.2018.god.

14.03.2018.god.

21.03.2018.god.

28.03.2018.god.

04.04.2018.god.

11.04.2018.god.

18.04.2018.god.

25.04.2018.god.

09.05.2018.god.

16.05.2018.god.

Srijeda

13:30 – 15:30 h

Veliki amfiteatar

Medicinska etika*

Prof.dr Sanda Pribić

Predavanja su održana u zimskom semstru

Predmeti označeni * su izborni predmeti

 

III i IV semestar

 

Predmet

Profesor

Datum

Dan

Vrijeme

Kabinet

III SEMESTAR

Fiziologija sa patofiziologijom

Prof.dr Haris Huseinagić

Predavanja su održana u zimskom semstru

Urgentna medicina

Akademik prof.dr Rudika Gmajnić

Kinezimetrija

Prof.dr Izudin Tanović

Engleski jezik II

Doc.dr N.J.

Engleski jezik II (VJEŽBE)

Mr Alisa Memić, lektor

Njemački jezik II

Mr Mebrura Selić, lektor

IV SEMESTAR

Farmakologija sa toksikologijom

Doc.dr Suad Keranović

05.03.2018.god.

08.03.2018.god.

13.03.2018.god.

19.03.2018.god.

22.03.2018.god.

27.03.2018.god.

05.04.2018.god.

10.04.2018.god.

16.04.2018.god.

19.04.2018.god.

26.04.2018.god.

07.05.2018.god.

14.05.2018.god.

21.05.2018.god.

28.05.2018.god.

Ponedjeljak

Četvrtak

Utorak

Ponedjeljak

Četvrtak

Utorak

Četvrtak

Utorak

Ponedjeljak

Četvrtak

Četvrtak

Ponedjeljak

Ponedjeljak

Ponedjeljak

Ponedjeljak

16:00 – 18:00 h

Kabinet br. VI

Osnovi patologije u fizikalnoj terapiji

Prof.dr Zinaida Karasalihović

15.03.2018.god.

29.03.2018.god.

02.04.2018.god.

12.04.2018.god.

23.04.2018.god.

03.05.2018.god.

10.05.2018.god.

17.05.2018.god.

24.05.2018.god.

31.05.2018.god.

Četvrtak

Četvrtak

Ponedjeljak

Četvrtak

Ponedjeljak

Četvrtak

Četvrtak

Četvrtak

Četvrtak

Četvrtak

16:00 – 19:00 h

Kabinet br. VI

Protetika i ortotika

Prof.dr Suada Kapidžić - Duraković

06.03.2018.god.

13.03.2018.god.

20.03.2018.god.

27.03.2018.god.

03.04.2018.god.

10.04.2018.god.

17.04.2018.god.

24.04.2018.god.

08.05.2018.god.

15.05.2018.god.

22.05.2018.god.

29.05.2018.god.

Utorak

16:00 – 18:00 h

16:00 – 18:00 h

16:00 – 18:00 h

16:00 – 18:00 h

16:00 – 18:00 h

16:00 – 18:00 h

16:00 – 19:00 h

16:00 – 19:00 h

16:00 – 19:00 h

16:00 – 19:00 h

16:00 – 19:00 h

16:00 – 19:00 h

Kabinet br. IV

Fizioterapija u reumatologiji

Prof.dr Nedima Kapidžić Bašić

07.03.2018.god.

14.03.2018.god.

21.03.2018.god.

28.03.2018.god.

04.04.2018.god.

11.04.2018.god.

18.04.2018.god.

25.04.2018.god.

09.05.2018.god.

16.05.2018.god.

23.05.2018.god.

30.05.2018.god.

Srijeda

13:00 – 15:00 h

13:00 – 15:00 h

13:00 – 15:00 h

13:00 – 15:00 h

13:00 – 15:00 h

13:00 – 15:00 h

13:00 – 16:00 h

13:00 – 16:00 h

13:00 – 16:00 h

13:00 – 16:00 h

13:00 – 16:00 h

13:00 – 16:00 h

Kabinet br. II

IZBORNI PREDMETI

Menadžment*

Prof.dr Hariz Agić

Predavanja su održana u zimskom semstru

Ekologija i higijena radne sredine*

Prof.dr Azijada Beganlić

07.03.2018.god.

14.03.2018.god.

28.03.2018.god.

04.04.2018.god.

11.04.2018.god.

18.04.2018.god.

25.04.2018.god.

09.05.2018.god.

16.05.2018.god.

23.05.2018.god.

30.05.2018.god.

06.06.2018.god.

Srijeda

16:30 – 17:30 h

15:30 – 17:30 h

16:30 – 18:30 h

15:30 – 16:30 h

16:30 – 18:30 h

15:30 – 16:30 h

16:30 – 18:30 h

16:30 – 18:30 h

15:30 – 17:30 h

16:30 – 18:30 h

16:30 – 17:30 h

16:30 – 18:30 h

Mali amfiteatar

Zdravstveno pravo*

Akademik prof.dr

Nedeljko Stanković

07.03.2018.god.

11.04.2018.god.

02.05.2018.god.

09.05.2018.god.

30.05.2018.god.

Srijeda

14:00 – 15:00 h

Sudnica

Predmeti označeni * su izborni predmeti

 

V i VI semestar

 

Predmet

Profesor

Datum

Dan

Vrijeme

Kabinet

V SEMESTAR

Balneologija

Prof.dr Sanda Pribić

Predavanja su održana u zimskom semstru

Fizioterapija u pedijatriji

Prof.dr Suada Kapidžić - Duraković

Fizioterapija kod poremećaja muskulature i u neurologiji

Prof.dr Suada Kapidžić - Duraković

Manuelna masaža

Prof.dr Nedima Kapidžić Bašić

Stručna praksa I

 

VI SEMESTAR

Fizioterapija u gerijatriji

Prof.dr Nedima Kapidžić Bašić

15.03.2018.god.

22.03.2018.god.

05.04.2018.god.

19.04.2018.god.

03.05.2018.god.

17.05.2018.god.

Četvrtak

13:00 – 14:00 h

Kabinet br. II

Zdravstvena njega žena i fizioterapija u ginekologiji

Prof.dr Suada Kapidžić - Duraković

13.03.2018.god.

10.04.2018.god.

15.05.2018.god.

Utorak

14:00 – 16:00 h

Kabinet br. IV

Ergonomija i medicina rada

Akademik

prof.dr Rudika Gmajnić

07.03.2018.god.

14.03.2018.god.

21.03.2018.god.

28.03.2018.god.

04.04.2018.god.

11.04.2018.god.

18.04.2018.god.

09.05.2018.god.

16.05.2018.god.

Srijeda

15:00 – 16:00 h

Mali amfiteatar

Fizioterapija u ortopediji i traumatologiji

Prof.dr Nedima Kapidžić Bašić

15.03.2018.god.

22.03.2018.god.

05.04.2018.god.

19.04.2018.god.

03.05.2018.god.

17.05.2018.god.

Četvrtak

14:00 – 15:00 h

Kabinet br. II

Stručna praksa II

 

 

IZBORNI PREDMETI

Organizacija zdravstvene zaštite*

Akademik

prof.dr Rudika Gmajnić

07.03.2018.god.

04.04.2018.god.

11.04.2018.god.

18.04.2018.god.

25.04.2018.god.

09.05.2018.god.

16.05.2018.god.

23.05.2018.god.

30.05.2018.god.

Srijeda

10:00 – 12:00 h

Mali amfiteatar

Evropski zdravstveni sistemi*

Prof.dr Adi Rifatbegović

25.04.2018.god.

09.05.2018.god.

16.05.2018.god.

23.05.2018.god.

30.05.2018.god.

Srijeda

11:00 – 12:00 h

10:00 – 12:00 h

10:00 – 12:00 h

10:00 – 12:00 h

10:00 – 12:00 h

Kabinet br. I

Prevencija i rano otkrivanje raka*

Prof.dr Sanda Pribić

Predavanja su održana u zimskom semstru

Predmeti označeni * su izborni predmeti

 

VII i VIII semestar

 

Predmet

Profesor

Datum

Dan

Vrijeme

Kabinet

VII SEMESTAR

Fizioterapija u kardiologiji i plumologiji

Prof.dr Suada Kapidžić – Duraković

Predavanja su održana u zimskom semstru

Fizioterapija u palijativnoj medicini

Prof.dr Nedima Kapidžić Bašić

Neurologija i pridružena njega

Doc.dr Mufid Burgić

Stručna praksa III

 

VIII SEMESTAR

Elektroterapija

Prof.dr Nedima Kapidžić – Bašić

15.03.2018.god.

22.03.2018.god.

05.04.2018.god.

19.04.2018.god.

03.05.2018.god.

17.05.2018.god.

Četvrtak

15:00 – 16:00 h

Kabinet br. II

Sportski turizam i wellness

Akademik prof.dr Nedeljko Stanković

07.03.2018.god.

Srijeda

13:30 h konsultacije

Sudnica

IZBORNI PREDMETI

Osnovi informatike*

Prof.dr Halid Žigić

07.03.2018.god.

14.03.2018.god.

21.03.2018.god.

28.03.2018.god.

04.04.2018.god.

11.04.2018.god.

18.04.2018.god.

25.04.2018.god.

09.05.2018.god.

16.05.2018.god.

Srijeda

10:00 – 12:00 h

Kabinet informatike

Osnovi biomedicine*

Doc.dr Senka Samardžić

Predavanja su održana u zimskom semstru

Epidemiološke metode u medicini*

Doc.dr Munevera Osmić

Predavanja su održana u zimskom semstru

Predmeti označeni * su izborni predmeti