Fakultet zdravstvenih nauka

Studijski program – Farmacija

*NAPOMENA:

Prilikom učitavanja rasporeda neophodan je „refresh (F5)“

Sve izmjene vezane za rasporeda pratite i na OGLASNOJ TABLI

Od ponuđena dva strana jezika student bira jedan

Od ponuđenih izbornih predmeta student polaže dva (jedan izborni za zimski, jedan izborni za ljetni semestar)

 

I i II semestar

 

Predmet

Profesor

Datum

Dan

Vrijeme

Kabinet

I SEMESTAR

Anatomija

Prof.dr Slobodan Marinković

Predavanja su održana u zimskom semstru

Fizika sa biofizikom

Prof.dr Jugoslav Stahov

Opšta hemija

Prof.dr Ranka Kubiček

Engleski jezik I

Doc.dr N.J.

Engleski jezik I ( VJEŽBE )

Mr Alisa Memić, lektor

Njemački jezik I

Mr Mebrura Selić, lektor

II SEMESTAR

Biologija sa humanom genetikom

Prof.dr Jasminka H.Halilović

08.03.2018.god.

15.03.2018.god.

22.03.2018.god.

29.03.2018.god.

05.04.2018.god.

12.04.2018.god.

26.04.2018.god.

03.05.2018.god.

10.05.2018.god.

17.05.2018.god.

24.05.2018.god.

31.05.2018.god.

Četvrtak

12:00 – 14:00 h

12:00 – 14:00 h

12:00 – 14:00 h

14:00 – 16:00 h

12:00 – 14:00 h

12:00 – 14:00 h

12:00 – 14:00 h

12:00 – 14:00 h

12:00 – 14:00 h

14:00 – 16:00 h

14:00 – 16:00 h

12:00 – 15:00 h

Veliki amfiteatar

Biologija sa humanom genetikom (VJEŽBE)

Prof.dr Jasminka H.Halilović

12.03.2018.god.

26.03.2018.god.

09.04.2018.god.

23.04.2018.god.

07.05.2018.god.

Ponedjeljak

12:00 – 14:00 h

Kabinet br. 7

(Mikroskopija)

Medicinska biohemija

Doc.dr Jasmina Gradaščević - Gubaljević

05.03.2018.god.

06.03.2018.god.

19.03.2018.god.

20.03.2018.god.

02.04.2018.god.

03.04.2018.god.

16.04.2018.god.

30.04.2018.god.

14.05.2018.god.

28.05.2018.god.

Ponedjeljak

Utorak

Ponedjeljak

Utorak

Ponedjeljak

Utorak

Ponedjeljak

Ponedjeljak

Ponedjeljak

ponedjeljak

09:00 – 12:00 h

Mali amfiteatar

Uvod u farmaciju

Prof.dr Sanda Pribić

07.03.2018.god.

21.03.2018.god.

11.04.2018.god.

18.04.2018.god.

09.05.2018.god.

23.05.2018.god.

Srijeda

10:00 – 12:00 h

Kabinet br. III

Farmaceutska botanika

Doc.dr Jasmina Gradaščević - Gubaljević

08.03.2018.god.

23.03.2018.god.

06.04.2018.god.

20.04.2018.god.

04.05.2018.god.

Četvrtak

Petak

Petak

Petak

Petak

09:00 – 11:00 h

Kabinet br. II

IZBORNI PREDMETI

Statističke metode*

Doc.dr Slobodan Nićin

16.03.2018.god.

29.03.2018.god.

19.04.2018.god.

17.05.2018.god.

24.05.2018.god.

Petak

Četvrtak

Četvrtak

Četvrtak

Četvrtak

14:00 – 18:00 h

10:00 – 14:00 h

10:00 – 14:00 h

10:00 – 14:00 h

10:00 – 14:00 h

Veliki amfiteatar

Sociologija*

Akademik prof.dr Zoran Milošević

07.03.2018.god.

14.03.2018.god.

21.03.2018.god.

28.03.2018.god.

04.04.2018.god.

11.04.2018.god.

18.04.2018.god.

25.04.2018.god.

09.05.2018.god.

16.05.2018.god.

Srijeda

13:30 – 15:30 h

Veliki amfiteatar

Medicinska etika*

Prof.dr Sanda Pribić

Predavanja su održana u zimskom semstru

Predmeti označeni * su izborni predmeti

 

III i IV semestar

 

Predmet

Profesor

Datum

Dan

Vrijeme

Kabinet

III SEMESTAR

Fiziologija sa patofiziologijom

Prof.dr Haris Huseinagić

Predavanja su održana u zimskom semstru

Urgentna medicina

Akademik prof. dr Rudika Gmajnić

Prirodna ljekovita sredstva

Prof.dr Jasminka Sadadinović

Epidemiologija i infektivne bolesti

Prof.dr Amer Čustović

Engleski jezik II

Doc.dr N.J.

Engleski jezik II (VJEŽBE)

Mr Alisa Memić, lektor

Njemački jezik II

Mr Mebrura Selić, lektor

IV SEMESTAR

Farmakologija sa toksikologijom

Doc.dr Suad Keranović

05.03.2018.god.

08.03.2018.god.

13.03.2018.god.

19.03.2018.god.

22.03.2018.god.

27.03.2018.god.

05.04.2018.god.

10.04.2018.god.

16.04.2018.god.

19.04.2018.god.

26.04.2018.god.

07.05.2018.god.

14.05.2018.god.

21.05.2018.god.

28.05.2018.god.

Ponedjeljak

Četvrtak

Utorak

Ponedjeljak

Četvrtak

Utorak

Četvrtak

Utorak

Ponedjeljak

Četvrtak

Četvrtak

Ponedjeljak

Ponedjeljak

Ponedjeljak

Ponedjeljak

16:00 – 18:00 h

Kabinet br. VI

Osnovi patologije

Prof.dr Zinaida Karasalihović

15.03.2018.god.

29.03.2018.god.

02.04.2018.god.

12.04.2018.god.

23.04.2018.god.

03.05.2018.god.

10.05.2018.god.

17.05.2018.god.

24.05.2018.god.

31.05.2018.god.

Četvrtak

Četvrtak

Ponedjeljak

Četvrtak

Ponedjeljak

Četvrtak

Četvrtak

Četvrtak

Četvrtak

Četvrtak

16:00 – 19:00 h

Kabinet br. VI

Interna medicina

Prof.dr Mithat Tabaković

08.03.2018.god.

15.03.2018.god.

22.03.2018.god.

29.03.2018.god.

05.04.2018.god.

12.04.2018.god.

19.04.2018.god.

26.04.2018.god.

03.05.2018.god.

10.05.2018.god.

17.05.2018.god.

24.05.2018.god.

31.05.2018.god.

Četvrtak

14:00 – 16:00 h

Kabinet br. XI

Organska hemija

Prof.dr Jasminka Sadadinović

09.03.2018.god.

16.03.2018.god.

23.03.2018.god.

30.03.2018.god.

13.04.2018.god.

20.04.2018.god.

27.04.2018.god.

11.05.2018.god.

18.05.2018.god.

25.05.2018.god.

Petak

11:00 – 14:00 h

Kabinet muzike

IZBORNI PREDMETI

Menadžment*

Prof.dr Hariz Agić

Predavanja su održana u zimskom semstru

Ekologija i higijena radne sredine*

Prof.dr Azijada Beganlić

07.03.2018.god.

14.03.2018.god.

28.03.2018.god.

04.04.2018.god.

11.04.2018.god.

18.04.2018.god.

25.04.2018.god.

09.05.2018.god.

16.05.2018.god.

23.05.2018.god.

30.05.2018.god.

06.06.2018.god.

Srijeda

16:30 – 17:30 h

15:30 – 17:30 h

16:30 – 18:30 h

15:30 – 16:30 h

16:30 – 18:30 h

15:30 – 16:30 h

16:30 – 18:30 h

16:30 – 18:30 h

15:30 – 17:30 h

16:30 – 18:30 h

16:30 – 17:30 h

16:30 – 18:30 h

Mali amfiteatar

Zdravstveno pravo*

Akademik prof.dr

Nedeljko Stanković

07.03.2018.god.

11.04.2018.god.

02.05.2018.god.

09.05.2018.god.

30.05.2018.god.

Srijeda

14:00 – 15:00 h

Sudnica

Predmeti označeni * su izborni predmeti

 

V i VI semestar

 

Predmet

Profesor

Datum

Dan

Vrijeme

Kabinet

V SEMESTAR

Homeopatija

Doc.dr Sunita Delić - Ćustendil

Predavanja su održana u zimskom semstru

Imunologija i imunološki proizvodi

Doc.dr Munevera Osmić

Mikrobiologija sa parazitologijom

Prof.dr Jasminka H. Halilović

Stručna praksa I

 

VI SEMESTAR

Farmakognozija

Prof.dr Jasminka Sadadinović

09.03.2018.god.

16.03.2018.god.

23.03.2018.god.

30.03.2018.god.

13.04.2018.god.

20.04.2018.god.

27.04.2018.god.

11.05.2018.god.

18.05.2018.god.

25.05.2018.god.

Petak

14:00 – 16:00 h

Kabinet muzike

Bromatologija 

Prof.dr Sanda Pribić

07.03.2018.god.

21.03.2018.god.

11.04.2018.god.

18.04.2018.god.

09.05.2018.god.

23.05.2018.god.

Srijeda

13:00 – 15:00 h

Kabinet br. III

Analitička hemija

Prof.dr Ranka Kubiček

08.03.2018.god.

15.03.2018.god.

22.03.2018.god.

29.03.2018.god.

05.04.2018.god.

12.04.2018.god.

19.04.2018.god.

26.04.2018.god.

10.05.2018.god.

17.05.2018.god.

Četvrtak

10:00 – 12:00 h

Kabinet br. IV

Stručna praksa II

 

 

IZBORNI PREDMETI

Organizacija zdravstvene zaštite*

Akademik

prof.dr Rudika Gmajnić

07.03.2018.god.

04.04.2018.god.

11.04.2018.god.

18.04.2018.god.

25.04.2018.god.

09.05.2018.god.

16.05.2018.god.

23.05.2018.god.

30.05.2018.god.

Srijeda

10:00 – 12:00 h

Mali amfiteatar

Evropski zdravstveni sistemi*

Prof.dr Adi Rifatbegović

25.04.2018.god.

09.05.2018.god.

16.05.2018.god.

23.05.2018.god.

30.05.2018.god.

Srijeda

11:00 – 12:00 h

10:00 – 12:00 h

10:00 – 12:00 h

10:00 – 12:00 h

10:00 – 12:00 h

Kabinet br. I

Prevencija i rano otkrivanje raka*

Prof.dr Sanda Pribić

Predavanja su održana u zimskom semstru

Predmeti označeni * su izborni predmeti

 

 

VII i VIII semestar

 

Predmet

Profesor

Datum

Dan

Vrijeme

Kabinet

VII SEMESTAR

Instrumentalne metode

Prof.dr Kadrija Hasanović

Predavanja su održana u zimskom semstru

Industrijska proizvodnja lijekova

Prof.dr Jasminka Sadadinović

Klinička farmacija

Prof.dr Sanda Pribić

Farmaceutska fizika

Doc.dr Dario Galić

VIII SEMESTAR

Farmacija sa biofarmacijom

Prof.dr Sanda Pribić

07.03.2018.god.

21.03.2018.god.

11.04.2018.god.

18.04.2018.god.

09.05.2018.god.

23.05.2018.god.

Srijeda

12:00 – 13:00 h

Kabinet br. III

Toksikologija sa analitikom

Prof.dr Mustafa Burgić

16.03.2018.god.

30.03.2018.god.

13.04.2018.god.

27.04.2018.god.

11.05.2018.god.

25.05.2018.god.

Petak

16:00 – 17:00 h

Kabinet br. XI

Farmakoterapija u praksi

Akademik

prof.dr Rudika Gmajnić

07.03.2018.god.

14.03.2018.god.

21.03.2018.god.

28.03.2018.god.

04.04.2018.god.

11.04.2018.god.

18.04.2018.god.

09.05.2018.god.

16.05.2018.god.

23.05.2018.god.

30.05.2018.god.

Srijeda

14:00 – 15:00 h

Mali amfiteatar

Oblikovanje lijekova

Prof.dr Jasminka Sadadinović

08.03.2018.god.

15.03.2018.god.

22.03.2018.god.

29.03.2018.god.

12.04.2018.god.

19.04.2018.god.

26.04.2018.god.

10.05.2018.god.

17.05.2018.god.

24.05.2018.god.

Četvrtak

11:00 – 14:00 h

Kabinet muzike

IZBORNI PREDMETI

Osnovi komunikacije u zdravstvu*

Prof.dr Adi Rifatbegović

Predavanja su održana u zimskom semstru

Osnovi biomedicine*

Doc.dr Senka Samardžić

Predavanja su održana u zimskom semstru

Osnovi informatike*

Prof.dr Halid Žigić

07.03.2018.god.

14.03.2018.god.

21.03.2018.god.

28.03.2018.god.

04.04.2018.god.

11.04.2018.god.

18.04.2018.god.

25.04.2018.god.

09.05.2018.god.

16.05.2018.god.

Srijeda

10:00 – 12:00 h

Kabinet informatike

Predmeti označeni * su izborni predmeti

 

IX i X semestar

 

Predmet

Profesor

Datum

Dan

Vrijeme

Kabinet

IX SEMESTAR

Metodologija naučnog istraživanja

Prof.dr Dževad Termiz

Predavanja su održana u zimskom semstru

Farmaceutska tehnologija

Prof.dr Jasminka Sadadinović

Farmaceutska hemija i biohemija

Prof.dr Kadrija Hasanović

Dizajniranje i sinteza lijekova

Prof.dr Jasminka sadadinović

X SEMESTAR

Izborni predmet I*

 

 

 

 

 

Izborni predmet II*

 

 

 

 

 

IZBORNI PREDMETI

Marketing lijekova*

Akademik prof.dr Rudika Gmajnić

07.03.2018.god.

14.03.2018.god.

21.03.2018.god.

28.03.2018.god.

04.04.2018.god.

11.04.2018.god.

18.04.2018.god.

09.05.2018.god.

16.05.2018.god.

23.05.2018.god.

30.05.2018.god.

Srijeda

16:00 – 17:00 h

Mali amfiteatar

Organizacija farmaceutske djelatnosti*

Akademik prof.dr Rudika Gmajnić

07.03.2018.god.

14.03.2018.god.

21.03.2018.god.

28.03.2018.god.

04.04.2018.god.

11.04.2018.god.

18.04.2018.god.

09.05.2018.god.

16.05.2018.god.

23.05.2018.god.

30.05.2018.god.

Srijeda

17:00 – 18:00 h

Mali amfiteatar

Registracija i nadzor lijekova i medicinskih proizvoda*

Akademik prof.dr Rudika Gmajnić

07.03.2018.god.

14.03.2018.god.

21.03.2018.god.

28.03.2018.god.

04.04.2018.god.

11.04.2018.god.

18.04.2018.god.

09.05.2018.god.

16.05.2018.god.

23.05.2018.god.

30.05.2018.god.

Srijeda

18:00 – 19:00 h

Mali amfiteatar

Predmeti označeni * su izborni predmeti