Fakultet zdravstvenih nauka

Studijski program – Farmacija

*NAPOMENA:

Prilikom učitavanja rasporeda neophodan je „refresh (F5)“

Sve izmjene vezane za rasporeda pratite i na OGLASNOJ TABLI

Od ponuđena dva strana jezika student bira jedan

Od ponuđenih izbornih predmeta student polaže dva (jedan izborni za zimski, jedan izborni za ljetni semestar)

 

I i II semestar

 

Predmet

Profesor

Datum

Dan

Vrijeme

Kabinet

I SEMESTAR

Anatomija

Prof.dr Slobodan Marinković

Predavanja su održana u zimskom semestru*

Fizika sa biofizikom

Prof.dr Jugoslav Stahov

Opšta hemija

Prof.dr Ranka Kubiček

Engleski jezik I

 

Engleski jezik I ( VJEŽBE )

Mr Alisa Memić, lektor

Njemački jezik I

Mr Mebrura Selić, lektor

II SEMESTAR

Biologija sa humanom genetikom

Prof.dr Jasminka H.Halilović

04.03.2019.god.

11.03.2019.god.

18.03.2019.god.

25.03.2019.god.

01.04.2019.god.

08.04.2019.god.

15.04.2019.god.

22.04.2019.god.

29.04.2019.god.

06.05.2019.god.

13.05.2019.god.

20.05.2019.god.

Ponedeljak

13:00 – 15:00 h

13:00 – 15:00 h

13:00 – 15:00 h

13:00 – 15:00 h 

13:00 – 15:00 h

13:00 – 15:00 h

13:00 – 16:00 h

13:00 – 16:00 h

13:00 – 16:00 h

13:00 – 16:00 h

13:00 – 16:00 h

13:00 – 16:00 h

Veliki amfiteatar

Biologija sa humanom genetikom (VJEŽBE)

Prof.dr Jasminka H.Halilović

18.03.2019.god.

01.04.2019.god.

15.04.2019.god.

29.04.2019.god.

06.05.2019.god.

Ponedeljak

 

 

11:30 – 13:00 h

Kabinet br. VII

Medicinska biohemija

Doc.dr Jasmina Gradaščević - Gubaljević

09.03.2019.god.

11.03.2019.god.

12.03.2019.god.

22.04.2019.god.

23.04.2019.god.

06.05.2019.god.

07.05.2019.god.

Subota

Ponedeljak

Utorak

Ponedeljak

Utorak

Ponedeljak

Utorak

09:00 – 15:00 h

16:00 – 19:00 h

16:00 – 19:00 h

16:00 – 19:00 h

16:00 – 19:00 h

16:00 – 19:00 h

16:00 – 19:00 h

Veliki amfiteatar

Uvod u farmaciju

Prof.dr Sanda Pribić

13.03.2019.god.

20.03.2019.god.

10.04.2019.god.

24.04.2019.god.

08.05.2019.god.

 

 

Srijeda

 

 

10:00 – 12:00 h

Veliki amfiteatar

Farmaceutska botanika

Doc.dr Jasmina Gradaščević - Gubaljević

11.04.2019.god.

25.04.2019.god.

09.05.2019.god.

 

Četvrtak

 

16:00 – 18:00 h

Veliki amfiteatar

IZBORNI PREDMETI

Statističke metode*

Doc.dr Slobodan Nićin

28.03.2019.god.

18.04.2019.god.

09.05.2019.god.

23.05.2019.god.

Četvrtak

11:00 – 16:00 h

Veliki amfiteatar

Sociologija*

Akademik prof.dr Zoran Milošević

11.03.2019.god.

25.03.2019.god.

08.04.2019.god.

22.04.2019.god.

13.05.2019.god.

Ponedeljak

09:00 – 13:00 h

Veliki amfiteatar

Medicinska etika*

Prof..dr Sanda Pribić

Predavanja su održana u zimskom semestru*

Predmeti označeni * su izborni predmeti

 

III i IV semestar

 

Predmet

Profesor

Datum

Dan

Vrijeme

Kabinet

III SEMESTAR

Fiziologija sa patofiziologijom

Prof.dr Haris Huseinagić

Predavanja su održana u zimskom semestru*

Urgentna medicina

Akademik prof.dr Rudika Gmajnić

Prirodna ljekovita sredstva

Prof.dr Jasminka Sadadinović

Epidemiologija i infektivne bolesti

Prof.dr Amer Čustović

Engleski jezik II

 

Engleski jezik II (VJEŽBE)

Mr Alisa Memić, lektor

Njemački jezik II

Mr Mebrura Selić, lektor

IV SEMESTAR

 

 

 

 

 

Farmakologija sa toksikologijom

 

 

 

 

 

 

 

Doc.dr Suad Keranović

04.03.2019.god.

11.03.2019.god.

18.03.2019.god.

25.03.2019.god.

28.03.2019.god.

01.04.2019.god.

08.04.2019.god.

15.04.2019.god.

22.04.2019.god.

29.04.2019.god.

06.05.2019.god.

09.05.2019.god.

16.05.2019.god.

23.05.2019.god.

27.05.2019.god.

Ponedeljak

Ponedeljak

Ponedeljak

Ponedeljak

Četvrtak

Ponedeljak

Ponedeljak

Ponedeljak

Ponedeljak

Ponedeljak

Ponedeljak

Četvrtak

Četvrtak

Četvrtak

Ponedeljak

 

 

 

 

 

 

 

16:00 – 18:00 h

Veliki amfiteatar

 

 

 

Osnovi patologije

 

 

 

 

Prof.dr Zinaida Karasalihović

14.03.2019.god.

21.03.2019.god.

27.03.2019.god.

03.04.2019.god.

11.04.2019.god.

18.04.2019.god.

25.04.2019.god.

02.05.2019.god.

08.05.2019.god.

15.05.2019.god.

Četvrtak

Četvrtak

Srijeda

Srijeda

Četvrtak

Četvrtak

Četvrtak

Četvrtak

Srijeda

Srijeda

 

 

 

 

16:00 – 19:00 h

Kabinet br. VI

 

 

 

Interna medicina

 

 

 

 

Prof.dr Mithat Tabaković

14.03.2019.god.

28.03.2019.god.

04.04.2019.god.

11.04.2019.god.

18.04.2019.god.

25.04.2019.god.

02.05.2019.god.

09.05.2019.god.

16.05.2019.god.

23.05.2019.god.

 

 

 

 

Četvrtak

 

 

 

 

13:00 – 15:00 h

Kabinet br. XI

Organska hemija

Prof.dr Jasminka Sadadinović

08.03.2019.god.

15.03.2019.god.

22.03.2019.god.

29.03.2019.god.

05.04.2019.god.

19.04.2019.god.

26.04.2019.god.

26.04.2019.god.

03.05.2019.god.

10.05.2019.god.

17.05.2019.god.

Petak

11:00 – 13:00 h

Veliki amfiteatar

IZBORNI PREDMETI

Menadžment*

Prof.dr Hariz Agić

Predavanja su održana u zimskom semestru*

Ekologija i higijena radne sredine*

Prof.dr Azijada Beganlić

Predavanja su održana u zimskom semestru*

 

 

Zdravstveno pravo*

 

 

Akademik prof.dr Nedeljko Stanković

20.03.2019.god.

10.04.2019.god.

17.04.2019.god.

15.05.2019.god.

22.05.2019.god.

29.05.2019.god.

 

 

Srijeda

 

 

15:00 – 16:00 h

 

 

Sudnica

Predmeti označeni * su izborni predmeti

 

V i VI semestar

 

Predmet

Profesor

Datum

Dan

Vrijeme

Kabinet

V SEMESTAR

Homeopatija

Prof.dr Fahir Baraković

Predavanja su održana u zimskom semestru*

Imunologija i imunološki proizvodi

Doc.dr Munevera Osmić

Mikrobiologija sa parazitologijom

Prof.dr Jasminka H. Halilović

Stručna praksa I

Dekan Fakulteta zdravstvenih nauka

VI SEMESTAR

 

 

 

 

Farmakognozija

 

 

 

 

 

Prof.dr Jasminka Sadadinović

08.03.2019.god.

15.03.2019.god.

22.03.2019.god.

29.03.2019.god.

05.04.2019.god.

19.04.2019.god.

26.04.2019.god.

26.04.2019.god.

03.05.2019.god.

10.05.2019.god.

17.05.2019.god.

Petak

14:00 – 16:00 h

Kabinet muzike

 

Bromatologija 

 

 

Prof.dr. Sanda Pribić

13.03.2019.god.

20.03.2019.god.

10.04.2019.god.

24.04.2019.god.

08.05.2019.god.

 

 

Srijeda

 

 

14:00 – 16:00 h

Kabinet br. III

Analitička hemija

Prof.dr Ranka Kubiček

07.03.2019.god.

14.03.2019.god.

21.03.2019.god.

04.04.2019.god.

11.04.2019.god.

18.04.2019.god.

25.04.2019.god.

02.05.2019.god.

16.05.2019.god.

23.05.2019.god.

Četvrtak

16:00 – 18:00 h

Kabinet br. IV

Stručna praksa II

Dekan Fakulteta zdravstvenih nauka

 

 

 

 

IZBORNI PREDMETI

Organizacija zdravstvene zaštite*

Akademik prof.dr. Rudika Gmajnić

06.03.2019.god.

13.03.2019.god.

20.03.2019.god.

27.03.2019.god.

03.04.2019.god.

10.04.2019.god.

17.04.2019.god.

24.04.2019.god.

15.05.2019.god.

22.05.2019.god.

Srijeda

10:00 – 12:00 h

Mali amfiteatar

Evropski zdravstveni sistemi*

Prof.dr Adi Rifatbegović

13.03.2019.god.

27.03.2019.god.

10.04.2019.god.

Srijeda

 

14:00 – 16:00 h

Kabinet br. I

Prevencija i rano otkrivanje raka*

Prof.dr. Sanda Pribić

Predavanja su održana u zimskom semestru*

Predmeti označeni * su izborni predmeti

 

 

VII i VIII semestar

 

Predmet

Profesor

Datum

Dan

Vrijeme

Kabinet

VII SEMESTAR

Instrumentalne metode

 

 

Predavanja su održana u zimskom semestru*

Industrijska proizvodnja lijekova

Prof.dr Jasminka Sadadinović

Klinička farmacija

Prof.dr Sanda Pribić

Farmaceutska fizika

Prof.dr Jugoslav Stahov

VIII SEMESTAR

 

Farmacija sa biofarmacijom

 

Prof.dr Sanda Pribić

13.03.2019.god.

20.03.2019.god.

10.04.2019.god.

24.04.2019.god.

08.05.2019.god.

 

 

Srijeda

 

 

 12:00 – 14:00 h

Kabinet br. III

 

 

Toksikologija sa analitikom

 

 

Prof.dr Mustafa Burgić

08.03.2019.god.

22.03.2019.god.

12.04.2019.god.

26.04.2019.god.

10.05.2019.god.

24.05.2019.god.

 

 

              Petak

 

 

16:00 – 17:00 h

Kabinet br. XI

 

 

 

 

Farmakoterapija u praksi

 

 

 

 

 

Akademik prof.dr Rudika Gmajnić

06.03.2019.god.

13.03.2019.god.

20.03.2019.god.

27.03.2019.god.

03.04.2019.god.

10.04.2019.god.

17.04.2019.god.

24.04.2019.god.

15.05.2019.god.

22.05.2019.god.

 

Srijeda

 

14:00 – 15:00 h

Mali amfiteatar

 

 

 

 

Oblikovanje lijekova

 

 

 

 

Prof.dr Jasminka Sadadinović

07.03.2019.god.

14.03.2019.god.

21.03.2019.god.

28.03.2019.god.

04.04.2019.god.

11.04.2019.god.

18.04.2019.god.

25.04.2019.god.

02.05.2019.god.

09.05.2019.god.

 

 

 

 

 

 

Četvrtak

 

 

 

 

 

 

 11:00 – 13:00 h

Kabinet muzike

IZBORNI PREDMETI

Osnovi komunikacije u zdravstvu*

Prof.dr Adi Rifatbegović

Predavanja su održana u zimskom semestru*

Osnovi biomedicine*

Doc.dr Senka Samardžić

Predavanja su održana u zimskom semestru*

 

 

 

 

Osnovi informatike*

 

 

 

 

Prof.dr Halid Žigić

06.03.2019.god.

13.03.2019.god.

20.03.2019.god.

27.03.2019.god.

03.04.2019.god.

10.04.2019.god.

17.04.2019.god.

24.04.2019.god.

08.05.2019.god.

15.05.2019.god.

 

 

 

 

Srijeda

10:00 – 12:00 h

 

 

 

 

Kabinet informatike

Predmeti označeni * su izborni predmeti

 

IX i X semestar

 

Predmet

Profesor

Datum

Dan

Vrijeme

Kabinet

IX SEMESTAR

 

Metodologija naučnog istraživanja

 

 

Prof.dr Dževad Termiz

Predavanja su održana u zimskom semestru*

Farmaceutska tehnologija

Prof.dr Jasminka Sadadinović

Farmaceutska hemija i biohemija

Prof.dr Kadrija Hasanović

Dizajniranje i sinteza lijekova

Prof.dr Jasminka Sadadinović

X SEMESTAR

Izborni predmet I*

 

 

 

 

 

Izborni predmet II*

 

 

 

 

 

IZBORNI PREDMETI

 

 

 

Marketing lijekova*

 

 

 

 

Akademik prof.dr Rudika Gmajnić

06.03.2019.god.

13.03.2019.god.

20.03.2019.god.

27.03.2019.god.

03.04.2019.god.

10.04.2019.god.

17.04.2019.god.

24.04.2019.god.

15.05.2019.god.

22.05.2019.god.

 

Srijeda

 

 

 

 

 

16:00 – 17:00 h

Mali amfiteatar

 

 

 

Organizacija farmaceutske djelatnosti*

 

 

 

 

Akademik prof.dr Rudika Gmajnić

06.03.2019.god.

13.03.2019.god.

20.03.2019.god.

27.03.2019.god.

03.04.2019.god.

10.04.2019.god.

17.04.2019.god.

24.04.2019.god.

15.05.2019.god.

22.05.2019.god.

 

Srijeda

 

 

 

 

 

17:00 – 18:00 h

Mali amfiteatar

Registracija i nadzor lijekova i medicinskih proizvoda*

Akademik prof.dr Rudika Gmajnić

 

 

 

Mali amfiteatar

Predmeti označeni * su izborni predmeti