Fakultet zdravstvenih nauka

Studijski program – Farmacija

*NAPOMENA:

Prilikom učitavanja rasporeda neophodan je „refresh (F5)“

Sve izmjene vezane za rasporeda pratite i na OGLASNOJ TABLI

Od ponuđena dva strana jezika student bira jedan

Od ponuđenih izbornih predmeta student polaže dva (jedan izborni za zimski, jedan izborni za ljetni semestar)

 

I i II semestar

 

Predmet

Profesor

Datum

Dan

Vrijeme

Kabinet

I SEMESTAR

Anatomija(Predavanja+Vježbe)

Prof.dr Slobodan Marinković

 

 

 

 

08.10.2021.

15.10.2021.

22.10.2021.

29.10.2021.

05.11.2021.

12.11.2021.

19.11.2021.

26.11.2021.

03.12.2021.

10.12.2021.

24.12.2021.

25.12.2021.

31.12.2021.

 

 

 

 

Petak

Petak

Petak

Petak

Petak

Petak

Petak

Petak

Petak

Petak

Petak

Subota

Petak

 

08.00-11.00

08.00-11.00

08.00-11.00

08.00-11.00

08.00-11.00

08.00-11.00

08.00-11.00

08.00-11.00

08.00-11.00

08.00-11.00

08.00-13.00

08.00-13.00

08.00-13.00

 

Veliki amfiteatar

Fizika sa biofizikom Predavanja

Prof.dr Jugoslav Stahov

06.10.2021.

13.10.2021.

20.10.2021.

27.10.2021.

03.11.2021.

10.11.2021.

17.11.2021.

24.11.2021.

01.12.2021.

08.12.2021.

 

Srijeda

 

10.00-13.00

10.00-13.00

10.00-13.00

10.00-13.00

10.00-13.00

10.00-13.00

10.00-12.00

10.00-13.00

10.00-13.00

09.00-13.00

 

 

Veliki amfiteatar

Fizika sa biofizikom  Vježbe

 

 

 

 

 

Opšta hemija Predavanja

Prof.dr Ranka Kubiček

07.10.2021.

14.10.2021.

21.10.2021.

28.10.2021.

04.11.2021.

11.11.2021.

18.11.2021.

02.12.2021.

09.12.2021.

16.12.2021.

23.12.2021.

24.12.2021.

30.12.2021.

31.12.2021.

 

 

 

 

Četvrtak

Četvrtak

Četvrtak

Četvrtak

Četvrtak

Četvrtak

Četvrtak

Četvrtak

Četvrtak

Četvrtak

Četvrtak

Petak

Četvrtak

Petak

 

 

 

 

 

 

 

12.00-13.00

12.00-13.00

12.00-13.00

12.00-13.00

12.00-13.00

12.00-13.00

12.00-13.00

12.00-13.00

12.00-13.00

12.00-13.00

13.00-18.00

13.00-18.00

09.00-14.00

09.00-14.00

 

 

 

 

Kabinet muzike

Opšta hemija Vježbe

Alma Jusufović, demonstrator

 

.

29.10.2021.

05.11.2021.

12.11.2021.

22.11.2021.

03.12.2021.

10.12.2021.

17.12.2021.

 

 

 

Petak

Petak

Petak

Ponedjeljak

Petak

Petak

Petak

 

 

 

 

13.00-17.00

13.00-17.00

13.00-17.00

13.00-17.00

13.00-17.00

13.00-17.00

13.00-15.00

 

 

Laboratorija II

Engleski jezik I Predavanja

Doc.dr Mirnes Avdić

09.10.2021

23.10.2021.

06.11.2021

20.11.2021.

04.12.2021.

11.15.2021.

18.12.2021.

25.12.2021.

Subota

09.00-12.00

09.00-12.00

09.00-12.00

09.00-12.00

09.00-12.00

09.00-12.00

09.00-12.00

09.00-10.30

Veliki amfiteatar

Engleski jezik I Vježbe

Doc.dr Mirnes Avdić

30.10.2021.

13.11.2021.

27.11.2021.

29.11.2021.

Subota

Subota

Subota

Ponedjeljak

09.00-12.45

09.00-12.45

09.00-12.00

12.00-12.45

Veliki amfiteatar

Njemački jezik I Predavanja

Mr Mebrura Selić, lektor

 

11.10.2021.

18.10.2021.

25.10.2021.

01.11.2021.

08.11.2021.

15.11.2021.

22.11.2021.

29.11.2021.

06.12.2021.

13.12.2021.

20.12.2021.

27.12.2021.

 

 Ponedjeljak

16.00-17.30

16.00-17.30

16.00-17.30

16.00-17.30

16.00-17.30

16.00-17.30

16.00-17.30

16.00-17.30

16.00-17.30

16.00-17.30

14.00-17.45

14.00-17.45

Mali amfiteatar

Njemački jezik I Vježbe

 

 

 

 

 

II SEMESTAR

Biologija sa humanom genetikom (Predavanja)

Prof.dr Jasminka H. Halilović

Kabinet za mikroskopiju

Biologija sa humanom genetikom (Vježbe)

Prof.dr Jasminka H.Halilović

Kabinet za mikroskopiju

Biohemija

Doc.dr Jasmina Gradaščević - Gubaljević

Kabinet muzike

Biohemija (VJEŽBE)

Alma Jusufović, demonstrator

 

Uvod u farmaciju (Predavanja)

Prof.dr Sanda Pribić

Mali amfiteatar

Uvod u farmaciju (Vježbe)

Prof.dr Sanda Pribić

 

Farmaceutska botanika (Predavanja)

Doc.dr Jasmina Gradaščević - Gubaljević

Mali amfiteatar

Farmaceutska botanika (Vježbe)

Doc.dr Jasmina Gradaščević - Gubaljević

 

IZBORNI PREDMETI

Osnovi informatike

Prof. dr. Halid Žigić

Predavanja će se održati u ljetnom semestru

 

Osnovi informatike

(Vježbe)

Prof. dr. Halid Žigić

Predavanja će se održati u ljetnom semestru

 

Sociologija* Predavanja

Akademik prof.dr Zoran Milošević

Predavanja će se održati u ljetnom semestru

Veliki amfiteatar

Sociologija Vježbe

Akademik prof.dr Zoran Milošević

Predavanja će se održati u ljetnom semestru

Veliki amfiteatar

Medicinska etika Predavanja

Prof.dr Sanda Pribić

Predavanja će se održati u ljetnom semestru

 

 

Medicinska etika Vježbe

Prof.dr Sanda Pribić

Predavanja će se održati u ljetnom semestru

 

Predmeti označeni * su izborni predmeti

 

III i IV semestar

 

Predmet

Profesor

Datum

Dan

Vrijeme

Kabinet

III SEMESTAR

Fiziologija sa patofiziologijom(Predavanja+Vježbe)

Prof.dr Haris Huseinagić

11.10.2021.

18.10.2021.

25.10.2021.

01.11.2021.

08.11.2021.

15.11.2021.

22.11.2021.

29.11.2021.

 

Ponedjeljak

13.00-14.30

13.00-14.30

13.00-14.30

13.00-14.30

13.00-14.30

13.00-14.30

13.00-14.30

13.00-13.45

 

Kabinet br. XI

Urgentna medicina(Predavanja+Vježbe)

Akademik prof.dr Rudika Gmajnić

13.10.2021.

20.10.2021.

27.10.2021.

03.11.2021.

Srijeda

09.00-13.00

09.00-13.00

09.00-13.00

09.00-12.00

Kabinet br. XI

Prirodna ljekovita sredstva(Predavanja+Vježbe)

Prof.dr Jasminka Sadadinović

 

08.10.2021.

15.10.2021.

22.10.2021.

29.10.2021.

05.11.2021.

12.11.2021.

19.11.2021.

26.11.2021.

Petak

 

14.00-16.00

14.00-16.00

14.00-16.00

14.00-16.00

14.00-16.00

14.00-16.00

14.00-16.00

14.00-15.00

Kabinet muzike

Epidemiologija i infektivne bolesti(Predavanja+Vježbe)

Doc.dr Igor Dragičević

 

09.10.2021.

11.11.2021.

12.11.2021.

22.11.2021.

 

Subota

Četvrtak

Petak

Ponedjeljak

 

12.30-14.00

09.00-10.30

09.00-14.30

08.00-11.45

Mali amfiteatar

Engleski jezik II

Doc.dr Mirnes Avdić

09.10.2021

23.10.2021.

Subota

12.30-15.30

Veliki amfiteatar

Engleski jezik II (VJEŽBE)

Doc. dr Mirnes Avdić

 

13.11.2021.

27.11.2021.

 

 

Subota

Subota

 

 

13.00-16.45

12.30-14.45

 

Veliki amfiteatar

Njemački jezik II(Predavanja+Vježbe)

Mr Mebrura Selić, lektor

 

 

11.10.2021.

18.10.2021.

25.10.2021.

01.11.2021.

 

 

 Ponedjeljak

17.30-19.00

Mali amfiteatar

IV SEMESTAR

Farmakologija sa toksikologijom Predavanja

Doc.dr Suad Keranović

Veliki amfiteatar

Farmakologija sa toksikologijom Vježbe

Doc.dr Suad Keranović

 

Patologija Predavanja+Vježbe)

Prof.dr Zinaida Karasalihović

Kabinet muzike

Patologija (Vježbe)

Mr.med.sc.dr.Maja Konrad Čustović
Mr.med.sc.dr. Azra Sadiković

 

 

 

 

 

 

 

Interna medicina Predavanja)

Prof.dr Mithat Tabaković

Kabinet br. XI

Interna medicina (vježbe)

Prof.dr Mithat Tabaković

 

 

 

 

 

 

 

 

Organska hemija

Prof.dr Jasminka Sadadinović

Kabinet br. III

Organska hemija (VJEŽBE)

Alma Jusufović, demonstrator

 

IZBORNI PREDMETI

Menadžment*(Predavanja+Vježbe)

Prof.dr Hariz Agić

 

 

12.10.2021.

19.10.2021.

02.11.2021.

 

 

 

Utorak

Utorak

Utorak

 

 

 

16.00-18.00

14.00-19.00

16.00-17.00

 

Mali amfiteatar

Ekologija i higijena radne sredine*(Predavanja+Vježbe)

Prof.dr Azijada Beganlić

11.10.2021.

18.10.2021.

08.11.2021.

22.11.2021.

Ponedjeljak

Ponedjeljak

Ponedjeljak

Ponedjeljak

15.00-16.30

15.00-16.30

15.00-16.30

16.00-17.30

Kabinet br. IX

Statističke metode*

Predavanja

Doc.dr Lidija Vučičević

Predavanja će se održati u ljetnom semestru

Sudnica

Statističke metode*

Vježbe

Doc.dr Lidija Vučičević

Predavanja će se održati u ljetnom semestru

 

Predmeti označeni * su izborni predmeti

 

V i VI semestar

 

Predmet

Profesor

Datum

Dan

Vrijeme

Kabinet

V SEMESTAR

Homeopatija(Predavanja+Vježbe)

Prof.dr Munevera Bećarević

 

 

 

 

Kabinet br. X

Imunologija(Predavanja+Vježbe)

Prof.dr Munevera Osmić

.

Kabinet br. XI

Mikrobiologija sa parazitologijom

 

Prof.dr Jasminka H. Halilović

 

Kabinet muzike

Mikrobiologija sa parazitologijom (VJEŽBE)

Prof.dr Jasminka H.Halilović

 

 

 

Kabinet za mikroskopiju

Stručna praksa I

Prof.dr Fahir Baraković

 

VI SEMESTAR

Farmakognozija (Predavanja)

Prof.dr Jasminka Sadadinović

 

Kabinet br. III

Farmakognozija

vježbe

Mr. Sc. Alma Jusufović

 

 

Bromatologija   (Predavanja)

Prof.dr. Sanda Pribić

Mali amfiteatar

Bromatologija   (vježbe)

Prof. dr Sanda Pribić

 

Analitička hemija

Prof.dr Ranka Kubiček

Kabinet muzike

Analitička hemija (VJEŽBE)

Mr. Sc. Alma Jusufović, demonstrator

 

Stručna praksa II

Prof.dr Fahir Baraković

 

 

 

 

IZBORNI PREDMETI

Organizacija zdravstvene zaštite* (Predavanja)

Akademik prof.dr. Rudika Gmajnić

Predavanja će se održati u ljetnom semestru

Kabinet br. XI

Organizacija zdravstvene zaštite* (Vježbe)

Akademik prof.dr. Rudika Gmajnić

Predavanja će se održati u ljetnom semestru

 

Mentalno zdravlje*(Predavanja+Vježbe)

Prof.dr Fahir Baraković

 

 

 

 

Kabinet br. XI

Prevencija i rano otkrivanje raka*(Predavanja+Vježbe)

Prof.dr. Sanda Pribić

Mali amfiteatar

Predmeti označeni * su izborni predmeti

 

 

VII i VIII semestar

 

Predmet

Profesor

Datum

Dan

Vrijeme

Kabinet

VII SEMESTAR

Instrumentalne metode(Predavanja+Vježbe)

Prof.dr Ranka Kubiček

07.10.2021.

14.10.2021.

21.10.2021.

28.10.2021.

04.11.2021.

11.11.2021.

18.11.2021.

02.12.2021.

09.12.2021.

16.12.2021.

23.12.2021.

30.12.2021.

Četvrtak

11.00-12.00

11.00-12.00

11.00-12.00

11.00-12.00

11.00-12.00

11.00-12.00

11.00-12.00

11.00-12.00

11.00-12.00

11.00-12.00

11.00-13.00

11.00-14.00

Kabinet muzike

Industrijska proizvodnja lijekova(Predavanja+Vježbe)

Prof.dr Jasminka Sadadinović

08.10.2021.

15.10.2021.

22.10.2021.

29.10.2021.

05.11.2021.

12.11.2021.

19.11.2021.

26.11.2021.

Petak

11.00-13.00

11.00-13.00

11.00-13.00

11.00-13.00

11.00-13.00

11.00-13.00

11.00-13.00

11.00-12.00

Kabinet muzike

Klinička farmacija(Predavanja+Vježbe)

Prof.dr Sanda Pribić

13.10.2021.

20.10.2021.

27.10.2021.

03.11.2021.

17.11.2021.

24.11.2021.

01.12.2021.

08.12.2021.

Srijeda

13.00-15.00

13.00-15.00

13.00-15.00

13.00-15.00

13.00-15.00

13.00-15.00

13.00-15.00

13.00-14.00

Mali amfiteatar

Farmaceutska hemija I

Doc.dr Jasmina Gradaščević – Gubaljević

19.10.2021.

16.11.2021.

30.11.2021.

07.12.2021.

21.12.2021.

28.12.2021.

Utorak

Utorak

Utorak

Utorak

Utorak

Utorak

16.45-19.00

16.45-19.00

16.45-18.15

16.45-18.15

16.45-19.00

16.45-18.45

Kabinet muzike

Farmaceutska hemija I (VJEŽBE)

Alma Jusufović, demonstrator

 

04.11.2021.

18.11.2021.

16.12.2021.

20.12.2021.

23.12.2021.

30.12.2021.

 

 

Četvrtak

Četvrtak

Četvrtak

Ponedjeljak

Četvrtak

Četvrtak

 

 

12.00-14.00

12.00-14.00

12.00-14.00

12.00-15.00

13.00-16.00

14.00-17.00

 

 

Laboratorija II

VIII SEMESTAR

Kontrola lijekova (Predavanja)

Prof.dr Fahir Baraković

 

 

 

 

Mali amfiteatar

Kontrola lijekova (Vježbe)

Prof.dr Fahir Baraković

 

 

 

Toksikologija sa analitikom  (Predavanja)

Prof.dr Mustafa Burgić

 

Toksikologija sa analitikom  (Vježbe)

Prof.dr Mustafa Burgić

 

Farmakoterapija u praksi (Predavanja)

Akademik prof.dr Rudika Gmajnić

Kabinet br. XI

Farmakoterapija u praksi

vježbe

Akademik prof.dr Rudika Gmajnić

 

Oblikovanje lijekova (Predavanja)

Prof.dr Jasminka Sadadinović

 

 

 

 

Kabinet br. III

Oblikovanje lijekova (Vježbe)

Mr. Sc Alma Jusufović

 

IZBORNI PREDMETI

Farmacija sa biofarmacijom*(Predavanja+Vježbe)

Prof.dr Sanda Pribić

13.10.2021.

20.10.2021.

27.10.2021.

03.11.2021.

17.11.2021.

24.11.2021.

01.12.2021.

08.12.2021.

Srijeda

15.00-17.00

15.00-16.00

15.00-16.00

15.00-16.00

15.00-16.00

15.00-16.00

15.00-17.00

15.00-16.00

Mali amfiteatar

Osnovi biomedicine*(Predavanja+Vježbe)

Prof.dr Fahir Baraković

 

 

07.10.2021.

14.10.2021.

21.10.2021.

28.10.2021.

04.11.2021.

11.11.2021.

18.11.2021.

25.11.2021.

 

 

Četvrtak

10.00-12.00

10.00-12.00

10.00-12.00

10.00-12.00

10.00-12.00

10.00-12.00

10.00-12.00

10.00-11.00

Kabinet br. XI

Zdravstveno pravo (Predavanja)

Akademik prof. dr Nedeljko Stanković

Predavanja će se održati u ljetnom semestru

Zdravstveno pravo

Vježbe

Akademik prof. dr Nedeljko Stanković

Predavanja će se održati u ljetnom semestru

 

Predmeti označeni * su izborni predmeti

 

IX i X semestar

 

Predmet

Profesor

Datum

Dan

Vrijeme

Kabinet

IX SEMESTAR

 

 

 

 

 

Registracija i nadzor lijekova i medicinskih proizvoda* (Predavanja)

Prof.dr Fahir Baraković

22.10.2021.

29.10.2021.

05.11.2021.

12.11.2021.

19.11.2021.

26.11.2021.

03.12.2021.

10.12.2021.

 

 

Petak

Petak

Petak

Petak

Petak

Petak

Petak

Petak

 

 

 

 

13.00-15.15

13.00-15.15

13.00-15.15

13.00-15.15

13.00-15.15

13.00-15.15

13.00-15.15

13.00-14.30

 

 

Kabinet br. XI

Farmaceutska tehnologija(Predavanja+Vježbe)

Prof.dr Jasminka Sadadinović

07.10.2021.

14.10.2021.

21.10.2021.

28.10.2021.

04.11.2021.

11.11.2021.

18.11.2021.

02.12.2021.

Četvrtak

Četvrtak

Četvrtak

Četvrtak

Četvrtak

Četvrtak

Četvrtak

Četvrtak

10.00-13.00

10.00-13.00

10.00-13.00

10.00-13.00

10.00-13.00

10.00-13.00

10.00-13.00

10.00-12.00

Kabinet muzike

Farmaceutska hemija II

Predavanja

Doc.dr Jasmina Gradaščević - Gubaljević

06.10.2021.

12.10.2021.

26.10.2021.

30.10.2021.

02.11.2021.

09.11.2021.

23.11.2021.

30.11.2021.

Srijeda

Utorak

Utorak

Subota

Utorak

Utorak

Utorak

Utorak

16.45-19.00

16.45-19.00

16.45-19.00

10.00-12.15

16.45-19.00

16.45-19.00

16.45-18.15

13.00-15.15

Kabinet muzike

Farmaceutska hemija II (VJEŽBE)

Alma Jusufović, demonstrator

 

01.11.2021.

08.11.2021.

15.11.2021.

29.11.2021.

13.12.2021.

20.12.2021.

27.12.2021.

28.12.2021.

 

Ponedjeljak

Ponedjeljak

Ponedjeljak

Ponedjeljak

Ponedjeljak

Ponedjeljak

Ponedjeljak

Utorak

13.00-16.00

13.00-16.00

13.00-15.00

13.00-15.00

13.00-15.00

13.00-16.00

13.00-18.00

13.00-18.00

Laboratorija II

Dizajniranje i sinteza lijekova(Predavanja+Vježbe)

Prof.dr Jasminka Sadadinović

07.10.2021.

14.10.2021.

21.10.2021.

28.10.2021.

04.11.2021.

11.11.2021.

18.11.2021.

02.12.2021.

09.12.2021.

16.12.2021.

23.12.2021.

Četvrtak

14.00-16.00

14.00-16.00

14.00-16.00

14.00-16.00

14.00-16.00

14.00-16.00

14.00-16.00

14.00-16.00

14.00-16.00

14.00-16.00

14.00-17.00

Kabinet muzike

X SEMESTAR

Izborni predmet I*

 

 

 

 

 

Izborni predmet II*

 

 

 

 

 

IZBORNI PREDMETI

Marketing lijekova* (Predavanja)

Prof.dr Munevera Bećarević

 

Marketing lijekova* (Vježbe)

Prof.dr Munevera Bećarević

 

Organizacija farmaceutske djelatnosti* (Predavanja)

Akademik prof.dr Rudika Gmajnić

Kabinet br. XI

Organizacija farmaceutske djelatnosti* (Vježbe)

Akademik prof.dr Rudika Gmajnić

 

 

 

 

 

Metodologija naučnog istraživanja (Predavanja+Vježbe)

Prof. dr. Mithat Tabaković

 

27.10.2021.

03.11.2021.

10.11.2021.

17.11.2021.

24.11.2021.

01.12.2021.

08.12.2021.

15.12.2021.

 

 

 

 

Srijeda

10.00-12.00

10.00-12.00

10.00-12.00

10.00-12.00

10.00-12.00

10.00-12.00

10.00-12.00

10.00-11.00

Kabinet br. X

Predmeti označeni * su izborni predmeti