Tehnički fakultet

Studijski program – Drumski saobraćaj

*NAPOMENA:

Prilikom učitavanja rasporeda neophodan je „refresh (F5)“

Sve izmjene vezane za rasporeda pratite i na OGLASNOJ TABLI

Od ponuđena dva strana jezika student bira jedan

Od ponuđenih izbornih predmeta student polaže dva (jedan izborni za zimski, jedan izborni za ljetni semestar)

 

I i II semestar

 

Predmet

Profesor

Datum

Dan

Vrijeme

Kabinet

I SEMESTAR

Matematika

Prof.dr Radoslav Galić

Predavanja su održana u zimskom semestru*

Matematika (VJEŽBE)

Senad Hodžić, demonstrator

Osnovi saobraćaja i transporta

Doc.dr Zijad Jagodić

Engleski jezik I

 

Engleski jezik I (VJEŽBE)

Mr Alisa Memić, lektor

Njemački jezik I

Mr Mebrura Selić, lektor

II SEMESTAR

Statističke metode

Doc.dr Slobodan Nićin

28.03.2019.god.

18.04.2019.god.

09.05.2019.god.

23.05.2019.god.

Četvrtak

11:00 – 16:00 h

Veliki amfiteatar

Tehnička mehanika

Doc.dr Enes Mujić

28.03.2019.god.

11.04.2019.god.

25.04.2019.god.

09.05.2019.god.

23.05.2019.god.

Četvrtak

16:00 – 19:00 h

Kabinet saobraćaja

Elektrotehnika sa elektronikom

Prof.dr Halid Žigić

06.03.2019.god.

13.03.2019.god.

20.03.2019.god.

27.03.2019.god.

03.04.2019.god.

10.04.2019.god.

17.04.2019.god.

24.04.2019.god.

08.05.2019.god.

15.05.2019.god.

Srijeda

13:00 – 15:00 h

Kabinet informatike

IZBORNI PREDMETI

Poznavanje robe u transportu*

Doc.dr Zijad Jagodić

16.03.2019.god.

13.04.2019.god.

14.05.2019.god.

Subota

Subota

Srijeda

10:00 – 14:00 h

10:00 – 14:00 h

10:00 – 12:00 h

Kabinet saobraćaja

Osnovi ekonomije*

Prof.dr Izet Banda

Predavanja su održana u zimskom semestru*

Sociologija*

Akademik prof.Zoran Milošević

11.03.2019.god.

25.03.2019.god.

08.04.2019.god.

22.04.2019.god.

13.05.2019.god.

Ponedeljak

09:00 – 13:00 h

Veliki amfiteatar

Predmeti označeni * su izborni predmeti

 

 

III i IV semestar

 

Predmet

Profesor

Datum

Dan

Vrijeme

Kabinet

III SEMESTAR

Inženjersko crtanje

Doc.dr Enes Mujić

Predavanja su održana u zimskom semestru*

Menadžment

Prof.dr Hariz Agić

Engleski jezik II

 

Engleski jezik II (VJEŽBE)

Mr Alisa Memić, lektor

Njemački jezik II

Mr Mebrura Selić, lektor

IV SEMESTAR

Osnovi informatike

Prof.dr. Halid Žigić

06.03.2019.god.

13.03.2019.god.

20.03.2019.god.

27.03.2019.god.

03.04.2019.god.

10.04.2019.god.

17.04.2019.god.

24.04.2019.god.

08.05.2019.god.

15.05.2019.god.

Srijeda

 

10:00 – 12:00 h

 

Kabinet informatike

Projektovanje gradskih saobraćajnica

Prof.dr Mladen Dobrić

12.04.2019.god.

13.04.2019.god.

10.05.2019.god.

11.05.2019.god.

24.05.2019.god.

25.05.2019.god.

 

Petak

Subota

Petak

Subota

Petak

Subota

14:00 – 15:00 h

09:00 – 10:00 h

14:00 – 15:00 h

09:00 – 10:00 h

14:00 – 15:00 h

10:00 – 11:00 h

Kabinet saobraćaja

Bezbjednost u saobraćaju

Prof.dr Miodrag Tojagić

20.03.2019.god.

03.04.2019.god.

17.04.2019.god.

22.05.2019.god.

Srijeda

14:00 – 17:00 h

15:00 – 17:00 h

14:00 – 17:00 h

12:00 – 13:00 h

Kabinet br. I

IZBORNI PREDMETI

Osnovi logistike*

Doc.dr Zlatko Kovačević

07.03.2019.god.
21.03.2019.god.
11.04.2019.god.
25.04.2019.god.
09.05.2019.god.
23.05.2019.god.

Četvrtak

16:00 – 17:00 h

Kabinet saobraćaja

Osnovi drumskih saobraćajnica*

Prof.dr Mladen Dobrić

09.03.2019.god.

12.04.2019.god.

13.04.2019.god.

10.05.2019.god.

11.05.2019.god.

24.05.2019.god.

25.05.2019.god.

Subota

Petak

Subota

Petak

Subota

Petak

Subota

11:00 – 12:00 h

15:00 – 16:00 h

10:00 – 11:00 h

15:00 – 16:00 h

10:00 – 11:00 h

15:00  - 16:00 h

11:00 – 12:00 h

Kabinet saobraćaja

Saobraćajna psihologija*

Doc.dr Nermin Mulaosmanović

Predavanja su održana u zimskom semestru*

Predmeti označeni * su izborni predmeti

 

V i VI semestar

 

Predmet

Profesor

Datum

Dan

Vrijeme

Kabinet

V SEMESTAR

Regulisanje i upravljane saobraćajnim tokovima

Prof.dr Miodrag Tojagić

Predavanja su održana u zimskom semestru*

Osnovi drumskog transporta robe

Prof.dr Mladen Dobrić

Motorna vozila

Doc.dr Zijad Jagodić

VI SEMESTAR

Planiranje saobraćaja

Prof.dr Miodrag Tojagić

20.03.2019.god.

03.04.2019.god.

17.04.2019.god.

08.05.2019.god.

22.05.2019.god.

Srijeda

12:00 – 14:00 h

12:00 – 15:00 h

12:00 – 14:00 h 

12:00 – 14:00 h

12:00 – 13:00 h

Kabinet saobraćaja

Osnovi javnog gradskog transporta putnika

Prof.dr Mladen Dobrić

09.03.2019.god.

22.03.2019.god.

23.03.2019.god.

12.04.2019.god.

13.04.2019.god.

24.05.2019.god.

25.05.2019.god.

Subota

Petak

Subota

Petak

Subota

Petak

Subota

08:00 – 10:00 h

16:00 – 17:00 h

09:00 – 11:00 h

16:00 – 17:00 h

11:00 – 12:00 h

16:00 – 17:00 h

08:00 – 10:00 h

Kabinet saobraćaja

Eksploatacija i upravljanje putevima

Prof.dr Mladen Dobrić

09.03.2019.god.

22.03.2019.god.

23.03.2019.god.

13.04.2019.god.

10.05.2019.god.

24.03.2019.god.

25.05.2019.god.

Subota

Petak

Subota

Subota

Petak

Petak

Subota

12:30 – 14:00 h

17:00 – 18:00 h

11:00 – 13:00 h

12:00 – 13:00 h

17:00 – 19:00 h

17:00 – 18:00 h

12:30 – 14:00 h

Kabinet saobraćaja

IZBORNI PREDMETI

Baze podataka*

Doc.dr Adis Rahmanović

09.03.2019.god.

12.03.2019.god.

19.03.2019.god.

26.03.2019.god.

04.04.2019.god.

09.04.2019.god.

20.04.2019.god.

25.04.2019.god.

Subota

Utorak

Utorak

Utorak

Četvrtak

Utorak

Subota

Četvrtak

10:00 – 12:30 h

10:00 – 12:30 h

10:00 – 12:30 h

10:00 – 12:30 h

10:00 – 12:30 h

10:00 – 12:30 h

10:00 – 11:00 h

10:00 – 11:00 h

Kabinet informatike

Osnovi mehanizacije pretovara*

Doc.dr Zlatko Kovačević

Predavanja su održana u zimskom semestru*

Saobraćaj i životna sredina*

Doc.dr Zlatko Kovačević

Predavanja su održana u zimskom semestru*

Predmeti označeni * su izborni predmeti

 

VII i VIII semestar

 

Predmet

Profesor

Datum

Dan

Vrijeme

Kabinet

VII SEMESTAR

Upravljanje saobraćajem

Doc.dr Zijad Jagodić

Predavanja su održana u zimskom semestru*

Saobraćajno projektovanje (gradska i vangradska mreža)

Prof.dr Mladen Dobrić

Terminali u drumskom saobraćaju

Doc.dr Zijad Jagodić

VIII SEMESTAR

Parkiranje i parkirališta

Prof.dr Mladen Dobrić

23.03.2019.god.

13.04.2019.god.

Subota

13:00 – 16:00 h

Kabinet saobraćaja

Parkiranje i parkirališta

( Vježbe)

Prof.dr Mladen Dobrić

11.05.2019.god.

Subota

13:00 – 16:00 h

Kabinet saobraćaja

Špedicija i agencijsko poslovanje

Doc.dr Zlatko Kovačević

07.03.2019.god.
21.03.2019.god.
11.04.2019.god.
25.04.2019.god.
09.05.2019.god.
23.05.2019.god.

Četvrtak

17:00 – 18:00 h

Kabinet saobraćaja

Stručna praksa

Dekan Tehničkog fakulteta

 

 

 

 

IZBORNI PREDMETI

Ekspertni saobraćajni sistemi*

Prof.dr Miodrag Tojagić

Predavanja su održana u zimskom semestru*

Aplikativni softver*

Prof.dr Halid Žigić

06.03.2019.god.

13.03.2019.god.

20.03.2019.god.

27.03.2019.god.

03.04.2019.god.

10.04.2019.god.

17.04.2019.god.

24.04.2019.god.

08.05.2019.god.

15.05.2019.god

Srijeda

15:00 – 16:00 h

Kabinet informatike

Saobraćajno pravo*

Prof.dr Nenad Avreamović

03.04.2019.god.

15.05.2019.god.

 

Srijeda

16:00 – 17:00 h

Sudnica

Predmeti označeni * su izborni predmeti