Tehnički fakultet

Studijski program – Drumski saobraćaj

*NAPOMENA:

Prilikom učitavanja rasporeda neophodan je „refresh (F5)“

Sve izmjene vezane za rasporeda pratite i na OGLASNOJ TABLI

Od ponuđena dva strana jezika student bira jedan

Od ponuđenih izbornih predmeta student polaže dva (jedan izborni za zimski, jedan izborni za ljetni semestar)

 

I i II semestar

 

Predmet

Profesor

Datum

Dan

Vrijeme

Kabinet

I SEMESTAR

Matematika

Prof.dr Radoslav Galić

 

 

 

 

Matematika (VJEŽBE)

Muamer Jagodić, demonstrator

 

 

 

 

Osnovi saobraćaja i transporta

Doc.dr Zijad Jagodić

 

 

 

 

Engleski jezik I

Doc.dr N.J.

 

 

 

 

Engleski jezik I (VJEŽBE)

Mr Alisa Memić, lektor

 

 

 

 

Njemački jezik I

Mr Mebrura Selić, lektor

 

 

 

 

II SEMESTAR

Statističke metode

Doc.dr Slobodan Nićin

16.03.2018.god.

29.03.2018.god.

19.04.2018.god.

17.05.2018.god.

24.05.2018.god.

Petak

Četvrtak

Četvrtak

Četvrtak

Četvrtak

14:00 – 18:00 h

10:00 – 14:00 h

10:00 – 14:00 h

10:00 – 14:00 h

10:00 – 14:00 h

Veliki amfiteatar

Tehnička mehanika

Doc.dr Enes Mujić

15.03.2018.god.

29.03.2018.god.

12.04.2018.god.

26.04.2018.god.

10.05.2018.god.

Četvrtak

16:00 – 19:00 h

Kabinet saobraćaja

Elektrotehnika sa elektronikom

Prof.dr Halid Žigić

07.03.2018.god.

14.03.2018.god.

21.03.2018.god.

28.03.2018.god.

04.04.2018.god.

11.04.2018.god.

18.04.2018.god.

25.04.2018.god.

09.05.2018.god.

16.05.2018.god.

Srijeda

15:30 – 17:30 h

Kabinet informatike

IZBORNI PREDMETI

Poznavanje robe u transportu*

Doc.dr Zijad Jagodić

14.03.2018.god.

11.04.2018.god.

12.05.2018.god.

Srijeda

Srijeda

Subota

10:00 – 12:00 h

Kabinet br. III

Osnovi ekonomije*

Doc.dr Izet Banda

 

 

 

 

Sociologija*

Akademik prof.dr Zoran Milošević

07.03.2018.god.

14.03.2018.god.

21.03.2018.god.

28.03.2018.god.

04.04.2018.god.

11.04.2018.god.

18.04.2018.god.

25.04.2018.god.

09.05.2018.god.

16.05.2018.god.

Srijeda

13:30 – 15:30 h

Veliki amfiteatar

Predmeti označeni * su izborni predmeti

 

 

III i IV semestar

 

Predmet

Profesor

Datum

Dan

Vrijeme

Kabinet

III SEMESTAR

Inženjersko crtanje

Doc.dr Enes Mujić

 

 

 

 

Menadžment

Prof.dr Hariz Agić

 

 

 

 

Engleski jezik II

Doc.dr N.J.

 

 

 

 

Engleski jezik II (VJEŽBE)

Mr Alisa Memić, lektor

 

 

 

 

Njemački jezik II

Mr Mebrura Selić, lektor

 

 

 

 

IV SEMESTAR

Osnovi informatike

Prof.dr. Halid Žigić

07.03.2018.god.

14.03.2018.god.

21.03.2018.god.

28.03.2018.god.

04.04.2018.god.

11.04.2018.god.

18.04.2018.god.

25.04.2018.god.

09.05.2018.god.

16.05.2018.god.

Srijeda

10:00 – 12:00 h

Kabinet informatike

Projektovanje gradskih saobraćajnica

Prof.dr Mladen Dobrić

09.03.2018.god.

27.04.2018.god.

03.05.2018.god.

Petak

Petak

Četvrtak

14:00 – 18:00 h

14:00 – 18:00 h

14:00 – 16:00 h

Kabinet saobraćaja

Bezbjednost u saobraćaju

Prof.dr Miodrag Tojagić

14.03.2018.god.

28.03.2018.god.

11.04.2018.god.

25.04.2018.god.

09.05.2018.god.

Srijeda

14:00 – 17:00 h

15:00 – 17:00 h

14:00 – 16:00 h

14:00 – 16:00 h

13:00 – 14:00 h

Kabinet br. I

IZBORNI PREDMETI

Osnovi logistike*

Doc.dr Zlatko Kovačević

08.03.2018.god.

22.03.2018.god.

05.04.2018.god.

19.04.2018.god.

03.05.2018.god.

17.05.2018.god.

Četvrtak

16:00 – 17:00 h

Kabinet saobraćaja

Osnovi drumskih saobraćajnica*

Prof.dr Mladen Dobrić

10.03.2018.god.

28.04.2018.god.

03.05.2018.god.

Subota

Subota

Četvrtak

13:00 – 15:00 h

13:00 – 15:00 h

16:00 – 18:00 h

Kabinet saobraćaja

Saobraćajna psihologija*

Doc.dr Nermin Mulaosmanović

 

 

 

 

Predmeti označeni * su izborni predmeti

 

V i VI semestar

 

Predmet

Profesor

Datum

Dan

Vrijeme

Kabinet

V SEMESTAR

Regulisanje i upravljane saobraćajnim tokovima

Prof.dr Miodrag Tojagić

 

 

 

 

Osnovi drumskog transporta robe

Prof.dr Mladen Dobrić

 

 

 

 

Motorna vozila

Doc.dr Zijad Jagodić

 

 

 

 

VI SEMESTAR

Planiranje saobraćaja

Prof.dr Miodrag Tojagić

14.03.2018.god.

28.03.2018.god.

11.04.2018.god.

25.04.2018.god.

09.05.2018.god.

Srijeda

12:00 – 14:00 h

12:00 – 15:00 h

12:00 – 14:00 h

12:00 – 14:00 h

12:00 – 13:00 h

Kabinet br. I

Osnovi javnog gradskog transporta putnika

Prof.dr Mladen Dobrić

10.03.2018.god.

28.04.2018.god.

04.05.2018.god.

Subota

Subota

Petak

11:00 – 13:00 h

11:00 – 13:00 h

08:00 – 10:00 h

Kabinet saobraćaja

Eksploatacija i upravljanje putevima

Prof.dr Mladen Dobrić

10.03.2018.god.

28.04.2018.god.

03.05.2018.god.

Subota

Subota

Četvrtak

09:00 – 11:00 h

19:00 – 11:00 h

12:00 – 14:00 h

Kabinet saobraćaja

IZBORNI PREDMETI

Baze podataka*

Doc.dr Adis Rahmanović

03.03.2018.god.

15.03.2018.god.

29.03.2018.god.

05.04.2018.god.

12.04.2018.god.

26.04.2018.god.

05.05.2018.god.

10.05.2018.god.

Subota

Četvrtak

Četvrtak

Četvrtak

Četvrtak

Četvrtak

Subota

Četvrtak

10:30 – 13:00 h

Kabinet informatike

Osnovi mehanizacije pretovara*

Doc.dr Zlatko Kovačević

 

 

 

 

Saobraćaj i životna sredina*

Doc.dr Zlatko Kovačević

 

 

 

 

Predmeti označeni * su izborni predmeti

 

VII i VIII semestar

 

Predmet

Profesor

Datum

Dan

Vrijeme

Kabinet

VII SEMESTAR

Upravljanje saobraćajem

 

 

 

 

 

Saobraćajno projektovanje (gradska i vangradska mreža)

 

 

 

 

 

Terminali u drumskom saobraćaju

 

 

 

 

 

VIII SEMESTAR

Parkiranje i parkirališta

Prof.dr Mladen Dobrić

 

 

 

 

Špedicija i agencijsko poslovanje

 

 

 

 

 

Stručna praksa

Dekan Tehničkog fakulteta

 

 

 

 

IZBORNI PREDMETI

Ekspertni saobraćajni sistemi*

 

 

 

 

 

Aplikativni softver*

Prof.dr Halid Žigić

 

 

 

 

Saobraćajno pravo*

Prof.dr Nenad Avramović

 

 

 

 

Predmeti označeni * su izborni predmeti