Tehnički fakultet

Studijski program – Drumski saobraćaj

*NAPOMENA:

Prilikom učitavanja rasporeda neophodan je „refresh (F5)“

Sve izmjene vezane za rasporeda pratite i na OGLASNOJ TABLI

Od ponuđena dva strana jezika student bira jedan

Od ponuđenih izbornih predmeta student polaže dva (jedan izborni za zimski, jedan izborni za ljetni semestar)

 

I i II semestar

 

Predmet

Profesor

Datum

Dan

Vrijeme

Kabinet

I SEMESTAR

Matematika

Prof.dr Radoslav Galić

13.10.2021.

20.10.2021.

27.10.2021.

10.11.2021.

17.11.2021.

08.12.2021.

15.12.2021.

20.12.2021.

22.12.2021.

27.12.2021.

29.12.2021.

30.12.2021.

 

 

Srijeda

Srijeda

Srijeda

Srijeda

Srijeda

Srijeda

Srijeda

Ponedjeljak

Srijeda

Ponedjeljak

Srijeda

Četvrtak

 

 

10.00-12.30

10.00-12.30

10.00-12.30

10.00-12.30

10.00-12.30

10.00-12.30

10.00-12.00

10.00-15.00

08.00-13.00

10.00-15.00

08.00-13.00

08.00-13.00

 

 

Mali amfiteatar

Matematika (VJEŽBE)

Senad Hodžić, demonstrator

04.11.2021.

18.11.2021.

02.12.2021.

10.12.2021.

16.12.2021.

17.12.2021.

18.12.2021.

23.12.2021.

24.12.2021.

27.12.2021.

 

 

 

 

Četvrtak

Četvrtak

Četvrtak

Petak

Četvrtak

Petak

Subota

Četvrtak

Petak

Ponedjeljak

 

 

 

 

 

17.00-19.00

17.00-19.00

17.00-19.00

09.00-13.30

16.00-19.00

09.00-13.30

15.00-17.15

12.00-17.15

09.00-13.30

08.00-13.15

 

Mali amfiteatar

Osnovi saobraćaja i transporta  Predavanja

 

Prof.dr Zijad Jagodić

 

 

 

16.10.2021.

13.11.2021.

19.11.2021.

26.11.2021.

03.12.2021.

11.12.2021.

18.12.2021.

21.12.2021.

23.12.2021.

25.12.2021.

31.12.2021.

 

 

 

Subota

Subota

Petak

Petak

Petak

Subota

Subota

Utorak

Četvrtak

Subota

Petak

 

 

 

 

10.00-11.00

09.00-11.00

12.00-18.00

08.00-15.00

10.00-13.00

10.00-11.00

10.00-12.00

08.00-14.00

11.00-15.00

11.00-18.00

08.00-14.00

 

 

 

 

Kabinet za saobraćaj

Osnovi saobraćaja i transporta  Vježbe

Prof.dr Zijad Jagodić

 

 

 

 

Engleski jezik I

Doc.dr Mirnes Avdić

09.10.2021

23.10.2021.

06.11.2021

20.11.2021.

04.12.2021.

11.15.2021.

18.12.2021.

25.12.2021.

Subota

09.00-12.00

09.00-12.00

09.00-12.00

09.00-12.00

09.00-12.00

09.00-12.00

09.00-12.00

09.00-10.30

Veliki amfiteatar

Engleski jezik I (VJEŽBE)

Doc.dr Mirnes Avdić

 

30.10.2021.

13.11.2021.

27.11.2021.

29.11.2021.

06.12.2021.

13.12.2021.

27.12.2021.

 

Subota

Subota

Subota

Ponedjeljak

Ponedjeljak

Ponedjeljak

Ponedjeljak

 

09.00-12.45

09.00-12.45

09.00-12.00

12.00-15.00

12.00-14.00

12.00-15.45

15.00-18.45

Veliki amfiteatar

Njemački jezik I  Predavanja

Mr Mebrura Selić, lektor

 

11.10.2021.

18.10.2021.

25.10.2021.

01.11.2021.

08.11.2021.

15.11.2021.

22.11.2021.

29.11.2021.

06.12.2021.

13.12.2021.

20.12.2021.

27.12.2021.

 

 Ponedjeljak

16.00-17.30

16.00-17.30

16.00-17.30

16.00-17.30

16.00-17.30

16.00-17.30

16.00-17.30

16.00-17.30

16.00-17.30

16.00-17.30

14.00-17.45

14.00-17.45

Mali amfiteatar

Njemački jezik I  Vježbe

 

 

 

 

 

II SEMESTAR

Osnovi informatike  Predavanja

Prof.dr Halid Žigić

Kabinet br. I

Osnovi informatike  Predavanja

Mr Smiljana Bijelović, asistent

 

Tehnička mehanika  Predavanja

Doc.dr Enes Mujić

 

Kabinet saobraćaja

Tehnička mehanika  Vježbe

Doc.dr Enes Mujić

 

 

Elektrotehnika sa elektronikom  Predavanja

Prof.dr Halid Žigić

Kabinet informatike

Elektrotehnika sa elektronikom  Vježbe

Prof.dr Halid Žigić

 

IZBORNI PREDMETI

Poznavanje robe u transportu*  Predavanja

Prof.dr Zijad Jagodić

Predavanja će biti održana u ljetnom semestru

Kabinet saobraćaja

Poznavanje robe u transportu*  Vježbe

Prof.dr Zijad Jagodić

Predavanja će biti održana u ljetnom semestru

 

Osnovi ekonomije*  Predavanja

Prof.dr Izet Banda

12.10.2021.

19.10.2021.

26.10.2021.

02.11.2021.

09.11.2021.

16.11.2021.

23.11.2021.

30.11.2021.

07.12.2021.

14.12.2021.

21.12.2021.

22.12.2021.

 

 

 

 

 

Utorak

Utorak

Utorak

Utorak

Utorak

Utorak

Utorak

Utorak

Utorak

Utorak

Utorak

Srijeda

 

 

 

 

 

10.00-12.00

10.00-12.00

10.00-12.00

10.00-12.00

10.00-12.00

10.00-12.00

10.00-12.00

10.00-12.00

10.00-12.00

10.00-12.00

08.00-13.00

13.00-18.00

 

Kabinet br. I

Osnovi ekonomije*  Vježbe

 

 

 

 

 

Sociologija* Predavanja

Akademik prof.dr Zoran Milošević

Predavanja će biti održana u ljetnom semestru

Veliki amfiteatar

Sociologija Vježbe

Akademik prof.dr Zoran Milošević

Predavanja će biti održana u ljetnom semestru

Veliki amfiteatar

Predmeti označeni * su izborni predmeti

 

III i IV semestar

 

Predmet

Profesor

Datum

Dan

Vrijeme

Kabinet

III SEMESTAR

Inženjersko crtanje  Predavanja

Doc.dr Enes Mujić

 

 

14.10.2021.

28.10.2021.

11.11.2021.

01.12.2021.

09.12.2021.

10.12.2021.

 

 

Četvrtak

Četvrtak

Četvrtak

Srijeda

Četvrtak

Petak

 

 

15.00-18.00

15.00-18.00

15.00-18.00

15.00-18.00

15.00-18.00

14.00-16.15

 

Kabinet saobraćaja

Inženjersko crtanje  Vježbe

Doc.dr Enes Mujić

 

 

 

 

Menadžment  Predavanja

Prof.dr Hariz Agić

 

 

 

12.10.2021.

19.11.2021.

02.11.2021.

09.11.2021.

16.11.2021.

23.11.2021.

30.11.2021.

07.12.2021.

14.12.2021.

 

 

 

Utorak

Utorak

Utorak

Utorak

Utorak

Utorak

Utorak

Utorak

Utorak

 

16.00-18.00

14.00-19.00

16.00-18.00

16.00-18.00

16.00-19.00

16.00-19.00

16.00-18.00

16.00-18.00

16.00-18.00

Mali amfiteatar

Menadžment  Vježbe

Prof.dr Hariz Agić

 

 

 

 

Engleski jezik II

Doc.dr Mirnes Avdić

09.10.2021

23.10.2021.

06.11.2021

20.11.2021.

Subota

12.30-15.30

12.30-15.30

12.30-15.30

12.30-14.45

Veliki amfiteatar

Engleski jezik II (VJEŽBE)

Doc. dr Mirnes Avdić

 

13.11.2021.

27.11.2021.

29.11.2021.

06.12.2021.

 

 

Subota

Subota

Ponedjeljak

Ponedjeljak

 

 

13.00-16.45

12.30-15.30

09.00-12.00

10.00-12.00

 

Veliki amfiteatar

Njemački jezik II  Predavanja

Mr Mebrura Selić, lektor

 

 

11.10.2021.

18.10.2021.

25.10.2021.

01.11.2021.

08.11.2021.

15.11.2021.

22.11.2021.

29.11.2021.

 

 Ponedjeljak

 

17.30-19.00

17.30-19.00

17.30-19.00

17.30-19.00

17.30-19.00

17.30-19.00

17.30-19.00

17.30-18.15

Mali amfiteatar

Njemački jezik II  Vježbe

 

 

 

 

 

IV SEMESTAR

Statističke metode(Predavanja)

Doc.dr Lidija Vučičević

 

Kabinet informatike

Statističke metode(Vježbe)

Doc.dr Lidija Vučičević

 

Projektovanje gradskih saobraćajnica  Predavanja

Prof.dr Mladen Dobrić

Kabinet saobraćaja

Projektovanje gradskih saobraćajnica  Vježbe

Prof.dr Mladen Dobrić

 

Bezbjednost u saobraćaju  Predavanja

Prof.dr Miodrag Tojagić

Kabinet saobraćaja

Bezbjednost u saobraćaju Vježbe 

Prof.dr Miodrag Tojagić

 

 

IZBORNI PREDMETI

Osnovi logistike*  Predavanja

Doc.dr Zlatko Kovačević

Predavanja će biti održana u ljetnom semestru

Kabinet saobraćaja

Osnovi logistike * Vježbe

Doc. dr Zlatko Kovačević

Predavanja će biti održana u ljetnom semestru

 

Osnovi drumskih saobraćajnica*  Predavanja

Prof.dr Mladen Dobrić

Predavanja će biti održana u ljetnom semestru

Kabinet saobraćaja

Osnovi drumskih saobraćajnica*  Vježbe

Prof.dr Mladen Dobrić

Predavanja će biti održana u ljetnom semestru

 

Saobraćajna psihologija*  Predavanja

Prof.dr Nermin Mulaosmanović

 

 

20.10.2021.

17.11.2021.

24.11.2021.

15.12.2021.

22.12.2021.

29.12.2021.

31.12.2021.

 

 

Srijeda

Srijeda

Srijeda

Srijeda

Srijeda

Srijeda

Petak

18.00-19.00

14.00-16.15

16.00-18.15

16.30-18.00

18.00-19.00

17.30-19.00

16.00-18.15

Kabinet muzike

Saobraćajna psihologija*  Vježbe

 

 

 

 

 

Predmeti označeni * su izborni predmeti

 

V i VI semestar

 

Predmet

Profesor

Datum

Dan

Vrijeme

Kabinet

V SEMESTAR

Regulisanje i upravljane saobraćajnim tokovima

Predavanja

Prof.dr Miodrag Tojagić

 

 

 

06.10.2021.

19.10.2021.

09.11.2021.

22.11.2021.

07.12.2021.

21.12.2021.

27.12.2021.

28.12.2021.

 

.

 

Srijeda

Utorak

Utorak

Ponedjeljak

Utorak

Utorak

Ponedjeljak

Utorak

 

 

 

12.00-15.00

12.00-15.00

12.00-15.00

12.00-15.00

12.00-15.00

13.00-15.00

12.00-15.00

12.00-15.00

 

 

Kabinet saobraćaja

Regulisanje i upravljane saobraćajnim tokovima

Vježbe

 

 

 

 

 

Osnovi drumskog transporta robe  Predavanja

Prof.dr Mladen Dobrić

09.10.2021.

13.10.2021.

06.11.2021.

22.11.2021.

04.12.2021.

10.12.2021.

17.12.2021.

Subota

Srijeda

Subota

Ponedjeljak

Subota

Petak

Petak

10.00-14.00

11.00-15.00

10.00-14.00

15.00-19.00

12.00-14.00

10.00-13.00

10.00-12.00

Kabinet saobraćaja

Osnovi drumskog transporta robe  Vježbe

 

 

 

 

 

Motorna vozila  Predavanja

Prof.dr Zijad Jagodić

 

16.10.2021.

23.10.2021.

13.11.2021.

22.11.2021.

11.12.2021.

30.12.2021.

 

 

 

Subota

Subota

Subota

Ponedjeljak

Subota

Četvrtak

 

 

 

12.00-15.00

12.00-15.00

12.00-15.00

12.00-14.00

11.00-13.00

11.00-13.00

Kabinet saobracaja

Motorna vozila  Vježbe

 

 

 

 

 

VI SEMESTAR

Planiranje saobraćaja  Predavanja

Prof.dr Miodrag Tojagić

Kabinet saobraćaja

Planiranje saobraćaja  Vježbe

Prof.dr Miodrag Tojagić

 

Osnovi javnog gradskog transporta putnika  Predavanja

Prof.dr Mladen Dobrić

Kabinet saobraćaja

Osnovi javnog gradskog transporta putnika  Vježbe

Prof.dr Mladen Dobrić

 

 

Eksploatacija i upravljanje putevima  Predavanja

Prof.dr Mladen Dobrić

Kabinet saobraćaja

Eksploatacija i upravljanje putevima Vježbe 

Prof.dr Mladen Dobrić

 

IZBORNI PREDMETI

Baze podataka*  Predavanja

Prof.dr Adis Rahamnović

Predavanja će biti održana u ljetnom semestru

Kabinet informatike

Baze podataka*  Vježbe

Prof dr Adis Rahmanović

Predavanja će biti održana u ljetnom semestru

Kabinet informatike

Osnovi mehanizacije pretovara*  Predavanja

Doc.dr Zlatko Kovačević

Predavanja će biti održana u ljetnom semestru

 

 

 

Osnovi mehanizacije pretovara*  Vježbe

 

Predavanja će biti održana u ljetnom semestru

 

 

 

Saobraćaj i životna sredina*

Predavanja

 

Doc.dr Zlatko Kovačević

07.10.2021.

21.10.2021.

28.10.2021.

04.11.2021.

11.11.2021.

18.11.2021.

09.12.2021.

23.12.2021.

30.12.2021.

Četvrtak

16.00-16.45

16.00-16.45

16.00-18.15

16.00-16.45

16.00-18.15

16.00-16.45

16.00-16.45

16.00-16.45

16.00-18.15

Kabinet saobraćaja

Saobraćaj i životna sredina*

Vježbe

 

 

 

 

 

Predmeti označeni * su izborni predmeti

 

VII i VIII semestar

 

Predmet

Profesor

Datum

Dan

Vrijeme

Kabinet

VII SEMESTAR

Upravljanje saobraćajem  Predavanja

Prof.dr Miodrag Tojagić

06.10.2021

09.11.2021.

07.12.2021.

08.12.2021.

14.12.2021.

22.12.2021.

29.12.2021.

 

Srijeda

Utorak

Utorak

Srijeda

Utorak

Srijeda

Srijeda

 

 

 

15.00-17.00

10.00-12.00

15.00-17.00

08.00-12.00

08.00-12.00

08.00-12.00

08.00-12.00

 

 

 

Kabinet saobraćaja

Upravljanje saobraćajem  Vježbe

 

 

 

 

 

Saobraćajno projektovanje (gradska i vangradska mreža  Predavanja

Prof.dr Mladen Dobrić

 

09.10.2021.

06.11.2021.

04.12.2021.

10.12.2021.

11.12.2021.

17.12.2021.

18.12.2021.

25.12.2021.

 

Subota

Subota

Subota

Petak

Subota

Petak

Subota

Subota

 

14.00-16.00

14.00-16.00

14.00-16.00

15.00-19.00

15.00-19.00

15.00-19.00

15.00-19.00

15.00-19.00

 

Kabinet saobraćaja

Saobraćajno projektovanje (gradska i vangradska mreža  Vježbe

 

 

 

 

 

Terminali u drumskom saobraćaju  Predavanja

Prof.dr Zijad Jagodić

 

 

 

16.10.2021.

23.10.2021.

13.11.2021.

22.11.2021.

11.12.2021.

18.12.2021.

24.12.2021.

 

.

 

Subota

Subota

Subota

Ponedjeljak

Subota

Subota

Subota

11.00-12.00

10.00-12.00

11.00-12.00

10.00-12.00

16.00-19.00

16.00-19.00

16.00-19.00

Kabinet saobraćaja

Terminali u drumskom saobraćaju  Vježbe

 

 

 

 

 

VIII SEMESTAR

Parkiranje i parkirališta  Predavanja

Prof.dr Mladen Dobrić

Kabinet saobraćaja

Parkiranje i parkirališta  Vježbe

Prof.dr Mladen Dobrić

Kabinet saobraćaja

Špedicija i agencijsko poslovanje  Predavanja

Prof.dr Zijad Jagodić

Kabinet saobraćaja

Špedicija i agencijsko poslovanje  Vježbe

Prof.dr Zijad Jagodić

Kabinet saobraćaja

Stručna praksa

Dekan Tehničkog fakulteta

 

 

 

 

IZBORNI PREDMETI

Ekspertni saobraćajni sistemi*  Predavanja

Prof.dr Miodrag Tojagić

19.10.2021.

22.11.2021.

21.12.2021.

22.12.2021.

28.12.2021.

29.12.2021.

 

 

Utorak

Ponedjeljak

Utorak

Srijeda

Utorak

Srijeda

 

 

15.00-17.00

15.00-17.00

15.00-17.00

12.00-15.00

12.00-15.00

12.00-15.00

Kabinet saobraćaja

Ekspertni saobraćajni sistemi*  Vježbe

 

 

 

 

 

Aplikativni softver*  Predavanja

 

 

 

 

 

 

 

Prof.dr Halid Žigić

Predavanja će biti održana u ljetnom semestru

Kabinet informatike

Aplikativni softver* Vježbe

 

 

.dr Halid Žigić

Predavanja će biti održana u ljetnom semestru

Kabinet informatike

Saobraćajno pravo*  Predavanja

Prof.dr Nenad Avramović

Predavanja će biti održana u ljetnom semestru

Kabinet saobraćaja

Saobraćajno pravo*  Vježbe

Prof.dr Nenad Avramović

Predavanja će biti održana u ljetnom semestru

 

Predmeti označeni * su izborni predmeti