Pravni fakultet

Studijski program – Bezbjednost

*NAPOMENA:

Prilikom učitavanja rasporeda neophodan je „refresh (F5)“

Sve izmjene vezane za rasporeda pratite i na OGLASNOJ TABLI

Od ponuđena dva strana jezika student bira jedan

Od ponuđenih izbornih predmeta student polaže dva (jedan izborni za zimski, jedan izborni za ljetni semestar)

 

I i II semestar

 

Predmet

Profesor

Datum

Dan

Vrijeme

Kabinet

I SEMESTAR

Uvod u pravo

(Predavanje + Vježbe)

Doc.dr Albina Fazlović

07.10.2020.god.

14.10.2020.god.

21.10.2020.god.

28.10.2020.god.

04.11.2020.god.

11.11.2020.god.

18.11.2020.god.

02.12.2020.god.

09.12.2020.god.

16.12.2020.god.

Srijeda

10:00 – 12:00 h

Kabinet br. IV

Osnovi ekonomije

(Predavanje + Vježbe)

Prof.dr Izet Banda

09.10.2020.god.

16.10.2020.god.

23.10.2020.god.

30.10.2020.god.

06.11.2020.god.

20.11.2020.god.

27.11.2020.god.

04.12.2020.god.

11.12.2020.god.

Petak

10:00 – 12:00 h

Kabinet br. I

Engleski jezik I

Doc.dr Valentina Budinčić

10.10.2020.god.

24.10.2020.god.

14.11.2020.god.

28.11.2020.god.

12.12.2020.god.

Subota

10:00 – 13:00 h

Veliki amfiteatar

Engleski jezik I ( VJEŽBE )

Mr Alisa Memić, lektor

13.10.2020.god.

20.10.2020.god.

27.10.2020.god.

03.11.2020.god.

10.11.2020.god.

17.11.2020.god.

24.11.2020.god.

01.12.2020.god.

08.12.2020.god.

15.12.2020.god.

Utorak

16:00 – 17:00 h

Veliki amfiteatar

Njemački jezik I

(Predavanje + Vježbe)

Mr Mebrura Selić, lektor

09.10.2020.god.

16.10.2020.god.

23.10.2020.god.

30.10.2020.god.

06.11.2020.god.

13.11.2020.god.

20.11.2020.god.

27.11.2020.god.

04.12.2020.god.

11.12.2020.god.

Petak

15:00 – 16:30 h

Mali amfiteatar

II SEMESTAR

Rimsko pravo (Predavanje + Vježbe)

Prof.dr Edin Ramić

 

 

 

 

Pravna historija (Predavanje + Vježbe)

Prof.dr Edin Ramić

 

 

 

 

Sociologija (Predavanje + Vježbe)

Akademik prof.dr Zoran Milošević

 

 

 

 

IZBORNI PREDMETI

Osnovi informatike* (Predavanje + Vježbe)

Prof.dr Halid Žigić

Predavanja će biti održana u ljetnom semestru

Pravna etika*

(Predavanje + Vježbe)

Doc.dr Biljana Dimitrić

 

 

 

 

Akademsko pisanje sa kancelarijskim poslovanjem*

(Predavanje + Vježbe)

Akademik prof.dr Zoran Milošević

12.10.2020.god.

26.10.2020.god.

02.11.2020.god.

09.11.2020.god.

23.11.2020.god.

30.11.2020.god.

07.12.2020.god.

14.12.2020.god.

Ponedjeljak

09:30 – 11:00 h

09:30 – 11:00 h

09:30 – 11:00 h

09:30 – 11:00 h

09:30 – 12:00 h

09:30 – 12:00 h

09:30 – 12:00 h

09:30 – 12:00 h

Mali amfiteatar

Predmeti označeni * su izborni predmeti

 

III i IV semestar

 

Predmet

Profesor

Datum

Dan

Vrijeme

Kabinet

III SEMESTAR

Ustavno pravo

(Predavanje + Vježbe)

Doc.dr Albina Fazlović

07.10.2020.god.

14.10.2020.god.

21.10.2020.god.

28.10.2020.god.

04.11.2020.god.

11.11.2020.god.

18.11.2020.god.

02.12.2020.god.

09.12.2020.god.

16.12.2020.god.

Srijeda

13:00 – 15:00 h

Kabinet br. IV

Građansko pravo

Prof.dr Brana Komljenović

31.10.2020.god.

07.11.2020.god.

21.11.2020.god.

Subota

10:00 – 13:15 h

10:00 – 13:15 h

10:00 – 11:30 h

Sudnica

Građansko pravo (VJEŽBE)

VSS Asim Bojić

03.11.2020.god.

10.11.2020.god.

17.11.2020.god.

24.11.2020.god.

01.12.2020.god.

08.12.2020.god.

Srijeda

16:00 – 17:00 h

Sudnica

Engleski jezik II

Doc.dr Valentina Budinčić

10.10.2020.god.

24.10.2020.god.

14.11.2020.god.

28.11.2020.god.

12.12.2020.god.

Subota

13:30 – 15:30 h

Veliki amfiteatar

Engleski jezik II (VJEŽBE)

Mr Alisa Memić, lektor

13.10.2020.god.

20.10.2020.god.

27.10.2020.god.

03.11.2020.god.

10.11.2020.god.

17.11.2020.god.

24.11.2020.god.

01.12.2020.god.

08.12.2020.god.

15.12.2020.god.

Utorak

17:00 – 18:00 h

Veliki amfiteatar

Njemački jezik II

(Predavanje + Vježbe)

Mr Mebrura Selić, lektor

09.10.2020.god.

16.10.2020.god.

23.10.2020.god.

30.10.2020.god.

06.11.2020.god.

13.11.2020.god.

20.11.2020.god.

27.11.2020.god.

04.12.2020.god.

11.12.2020.god.

Petak

16:30 – 18:00 h

Mali amfiteatar

IV SEMESTAR

Krivično pravo (Predavanje + Vježbe)

Akademik prof.dr Nedeljko Stanković

 

 

 

 

Nasljedno pravo (Predavanje + Vježbe)

Doc.dr Jovan Stojanović

 

 

 

 

Porodično pravo (Predavanje + Vježbe)

Doc.dr Jovan Stojanović

 

 

 

 

IZBORNI PREDMETI

Međunarodno krivično pravo* (Predavanje + Vježbe)

Akademik prof.dr Nedeljko Stanković

 

Pravo intelektualne svojine*

(Predavanje + Vježbe)

Prof.dr Brana Komljenović

31.10.2020.god.

07.11.2020.god.

21.11.2020.god.

Subota

13:30 – 15:00 h

13:30 – 15:00 h

11:30 – 13:00 h

Sudnica

Ljudska prava* (Predavanje + Vježbe)

Prof.dr Kemal Brkić

Predavanja će biti održana u ljetnom semstru

Predmeti označeni * su izborni predmeti

 

V i VI semestar

 

Predmet

Profesor

Datum

Dan

Vrijeme

Kabinet

V SEMESTAR

Krivično procesno pravo

(Predavanje + Vježbe)

Akademik prof.dr Nedeljko Stanković

14.10.2020.god.

21.10.2020.god.

28.10.2020.god.

11.11.2020.god.

18.11.2020.god.

02.12.2020.god.

09.12.2020.god.

16.12.2020.god.

Srijeda

13:30 – 15:30 h

13:00 – 15:00 h

13:30 – 15:00 h

13:30 – 15:00 h

13:30 – 15:00 h

13:00 – 13:45 h

13:00 – 13:45 h

13:00 – 13:45 h

Sudnica

Javne finansije

(Predavanje + Vježbe)

Prof.dr Izet Banda

09.10.2020.god.

16.10.2020.god.

23.10.2020.god.

30.10.2020.god.

06.11.2020.god.

20.11.2020.god.

27.11.2020.god.

04.12.2020.god.

11.12.2020.god.

Petak

12:00 – 13:00 h

Kabinet br. I

Međunarodno javno pravo

(Predavanje + Vježbe)

Prof.dr Nenad Avramović

19.10.2020.god.

02.11.2020.god.

16.11.2020.god.

30.11.2020.god.

14.12.2020.god.

Ponedjeljak

12:00 – 13:30 h

Sudnica

VI SEMESTAR

Upravno pravo (Predavanje + Vježbe)

Doc.dr Albina Fazlović

 

 

 

 

Obligaciono pravo (Predavanje + Vježbe)

Prof.dr Brana Komljenović

 

 

 

 

Kriminalistika (Predavanje + Vježbe)

Akademik prof.dr Nedeljko Stanković

 

 

 

 

IZBORNI PREDMETI

Kriminologija* (Predavanje + Vježbe)

Akademik prof.dr Nedeljko Stanković

 

Ekološka bezbjednost*

(Predavanje + Vježbe)

Prof.dr Kemal Brkić

14.10.2020.god.

21.10.2020.god.

28.10.2020.god.

04.11.2020.god.

11.11.2020.god.

18.11.2020.god.

02.12.2020.god.

09.12.2020.god.

16.12.2020.god.

23.12.2020.god.

Srijeda

10:00 – 11:00 h

Kabinet br. IV

Korporativna bezbjednost* (Predavanje + Vježbe)

Prof.dr Kemal Brkić

 

Predmeti označeni * su izborni predmeti

 

VII i VIII semestar

 

Predmet

Profesor

Datum

Dan

Vrijeme

Kabinet

VII SEMESTAR

Građansko procesno pravo

Doc.dr Milomir Čodo

07.10.2020.god.

10.10.2020.god.

21.11.2020.god.

28.11.2020.god.

26.12.2020.god.

Srijeda

Subota

Subota

Subota

Subota

16:00 – 18:00 h

12:00 – 14:00 h

12:00 – 14:00 h

12:00 – 14:00 h

12:00 – 14:00 h

Sudnica

Građansko procesno pravo (VJEŽBE)

VSS Asim Bojić

20.10.2020.god.

27.10.2020.god.

04.11.2020.god.

23.11.2020.god.

30.11.2020.god.

28.12.2020.god.

Utorak

Utorak

Srijeda

Ponedjeljak

Ponedjeljak

Ponedjeljak

16:00 – 17:00h

Sudnica

Poslovno pravo

(Predavanje + Vježbe)

Prof.dr Nenad Avramović

19.10.2020.god.

02.11.2020.god.

16.11.2020.god.

30.11.2020.god.

14.12.2020.god.

Ponedjeljak

13:45 – 15:15 h

Sudnica

Savremeni sistemi bezbjednosti

(Predavanje + Vježbe)

Akademik prof.dr Dževad Termiz

 

 

 

 

VIII SEMESTAR

Međunarodno privatno pravo (Predavanje + Vježbe)

Prof.dr Nenad Avramović

 

 

 

 

Radno pravo (Predavanje + Vježbe)

Prof.dr Faruk Sinanović

 

 

 

 

IZBORNI PREDMETI

Međunarodno humanitarno pravo* (Predavanje + Vježbe)

 

 

Pravo EU* (Predavanje + Vježbe)

Prof.dr Nenad Avramović

 

Međunarodne bezbjednosne organizacije* (Predavanje + Vježbe)

 

 

 

 

 

Predmeti označeni * su izborni predmeti