Pravni fakultet

Studijski program – Bezbjednost

*NAPOMENA:

Prilikom učitavanja rasporeda neophodan je „refresh (F5)“

Sve izmjene vezane za rasporeda pratite i na OGLASNOJ TABLI

Od ponuđena dva strana jezika student bira jedan

Od ponuđenih izbornih predmeta student polaže dva (jedan izborni za zimski, jedan izborni za ljetni semestar)

 

I i II semestar

 

Predmet

Profesor

Datum

Dan

Vrijeme

Kabinet

I SEMESTAR

Uvod u pravo(Predavanje + Vježbe)

Doc.dr Albina Fazlović

 

 

 

Kabinet br. IV

Osnovi ekonomije(Predavanje + Vježbe)

Prof.dr Izet Banda

 

 

 

Kabinet br. I

Engleski jezik I

Doc.dr Valentina Budinčić

 

 

 

Veliki amfiteatar

Engleski jezik I ( VJEŽBE )

Mr Alisa Memić, lektor

 

 

 

Veliki amfiteatar

Njemački jezik I(Predavanje + Vježbe)

Mr Mebrura Selić, lektor

 

 

 

Mali amfiteatar

II SEMESTAR

Rimsko pravo

Predavanje

Prof.dr Edin Ramić

09.03.2021.god.

23.03.2021.god.

06.04.2021.god.

15.05.2021.god.

29.05.2021.god.

Utorak

Utorak

Utorak

Subota

Subota

11:00-16:00h

11:00-16:00h

11:00-15:00h

11:00-15:00h

11:00-15:00h

 

 

Sudnica

Rimsko pravo

Vježbe

Prof.dr Edin Ramić

08.03.2021.god.

15.03.2021.god.

22.03.2021.god.

05.04.2021.god.

19.04.2021.god.

Ponedeljak

Ponedeljak

Ponedeljak

Ponedeljak

Ponedeljak

15.00-19.00h

15.00-19.00h

15.00-19.00h

15.00-19.00h

15.00-19.00h

Sudnica

Pravna historija (Predavanje + Vježbe)

Prof.dr Edin Ramić

02.03.2021.god.

16.03.2021.god.

30.03.2021.god.

18.05.2021.god.

25.05.2021.god.

Utorak

Utorak

Utorak

Utorak

Utorak

11:00-15:00h

11:00-15:00h

11:00-15:00h

11:00-15:00h

11:00-15:00h

 

 

Sudnica

Pravna historija

Vježbe

 

Prof.dr Edin Ramić

03.03.2021.

10.03.2021.

17.03.2021.

24.03.2021.

31.03.2021.

Srijeda

Srijeda

Srijeda

Srijeda

Srijeda

15.00-19.00h

15.00-19.00h

15.00-19.00h

15.00-19.00h

15.00-19.00h

Sudnica

Sociologija* Predavanja

Akademik prof.dr Zoran Milošević

15.03.2021.

19.04.2021.

26.04.2021.

10.05.2012.

17.05.2021.

21.05.2021.

24.05.2021.

Ponedeljak

Ponedeljak

Ponedeljak

Ponedeljak

Ponedeljak

Petak

Ponedeljak

13.00-17.00h

13.00-17.00h

09.00-14.00h

09.00-14.00h

09.00-14.00h

09.00-14.00h

09.00-14.00h

Veliki amfiteatar

Sociologija Vježbe

Akademik prof.dr Zoran Milošević

06.03.2021.

15.03.2021.

03.04.2021.

10.04.2021.

17.04.2021.

19.04.2021.

Subota

Ponedeljak

Subota

Subota

Subota

Ponedeljak

08.00-12.00h

08.00-09.00h

08.00-13.00h

08.00-13.00h

08.00-13.00h

08.00-09.00h

Veliki amfiteatar

IZBORNI PREDMETI

Osnovi informatike* (Predavanje + Vježbe)

Prof.dr Halid Žigić

10.03.2021.god.

17.03.2021.god.

24.03.2021.god.

31.03.2021.god.

07.04.2021.god.

14.04.2021.god.

21.04.2021.god.

28.04.2021.god.

05.05.2021.god.

12.05.2021.god.

19.05.2021.god.

26.05.2021.god.

02.06.2021.god.

Srijeda

Srijeda

Srijeda

Srijeda

Srijeda

Srijeda

Srijeda

Srijeda

Srijeda

Srijeda

Srijeda

Srijeda

Srijeda

10:00-12:00h

10:00-12:00h

10:00-12:00h

10:00-12:00h

10:00-12:00h

10:00-12:00h

10:00-12:00h

10:00-12:00h

10:00-12:00h

10:00-12:00h

10:00-12:00h

10:00-12:00h

10:00-12:00h

Kabinet informatike

Osnovi informatike*

Vježbe

 

Mr Smiljana Bijelović, asistent

06.03.2021.

13.03.2021.

20.03.2021.

27.03.2021.

10.04.2021.

17.04.2021.

Subota

Subota

Subota

Subota

Subota

Subota

15.00-19.00h

15.00-19.00h

15.00-19.00h

15.00-19.00h

15.00-19.00h

15.00-19.00h

Kabinet informatike

Pravna etika*(Predavanje + Vježbe)

Doc.dr Biljana Dimitrić

 

 

 

 

Akademsko pisanje sa kancelarijskim poslovanjem*

(Predavanje + Vježbe)

Akademik prof.dr Zoran Milošević

 

 

 

Mali amfiteatar

Predmeti označeni * su izborni predmeti

 

III i IV semestar

 

Predmet

Profesor

Datum

Dan

Vrijeme

Kabinet

III SEMESTAR

Ustavno pravo(Predavanje + Vježbe)

Doc.dr Albina Fazlović

 

 

 

Kabinet br. IV

Građansko pravo

Prof.dr Brana Komljenović

 

 

 

Sudnica

Građansko pravo (VJEŽBE)

VSS Asim Bojić

 

 

 

Sudnica

Engleski jezik II

Doc.dr Valentina Budinčić

 

 

 

Veliki amfiteatar

Engleski jezik II (VJEŽBE)

Mr Alisa Memić, lektor

 

 

 

Veliki amfiteatar

Njemački jezik II(Predavanje + Vježbe)

Mr Mebrura Selić, lektor

 

 

 

Mali amfiteatar

IV SEMESTAR

Krivično pravo Predavanje

Akademik prof.dr Nedeljko Stanković

03.03.2021.god.

10.03.2021.god.

17.03.2021.god.

24.03.2021.god.

31.03.2021.god.

07.04.2021.god.

14.04.2021.god.

21.04.2021.god.

28.04.2021.god.

12.05.2021.god.

19.05.2021.god.

26.05.2021.god.

Srijeda

Srijeda

Srijeda

Srijeda

Srijeda

Srijeda

Srijeda

Srijeda

Srijeda

Srijeda

Srijeda

Srijeda

10:00-13-45h

10:00-13-45h

10:00-13-45h

10:00-13-45h

10:00-13-45h

10:00-13-45h

10:00-13-45h

10:00-13-45h

12:00-16:00h

13:00-15:00h

13:00-15:00h

13:00-15:00h

Sudnica

Krivično pravo

Vježbe

 

Akademik prof.dr Nedeljko Stanković

02.03.2021.god.

09.03.2021.god.

16.03.2021.god.

23.03.2021.god.

30.03.2021.god.

06.04.2021.god.

13.04.2021.god.

20.04.2021.god.

27.04.2021.god.

Utorak

Utorak

Utorak

Utorak

Utorak

Utorak

Utorak

Utorak

Utorak

10.00-15.00h

10.00-15.00h

10.00-15.00h

10.00-15.00h

10.00-15.00h

10.00-15.00h

10.00-15.00h

10.00-15.00h

10.00-15.00h

Sudnica

Nasljedno pravo Predavanje

Doc.dr Jovan Stojanović

01.03.2021.god.

08.03.2021.god.

15.03.2021.god.

22.03.2021.god.

29.03.2021.god.

05.04.2021.god.

26.04.2021.god.

10.05.2021.god.

17.05.2021.god.

24.05.2021.god.

Ponedjeljak

Ponedjeljak

Ponedjeljak

Ponedjeljak

Ponedjeljak

Ponedjeljak

Ponedjeljak

Ponedjeljak

Ponedjeljak

Ponedjeljak

13:00-18:00h

13:00-18:00h

13:00-18:00h

13:00-18:00h

13:00-18:00h

13:00-18:00h

13.00-18.00h

16:00-18:00h

16:00-18:00h

16:00-19:00h

Sudnica

Nasljedno pravo

Vježbe

 

Doc.dr Jovan Stojanović

04.03.2021.god.

11.03.2021.god.

18.03.2021.god.

25.03.2021.god.

01.04.2021.god.

08.04.2021.god.

15.04.2021.god.

22.04.2021.god.

29.04.2021.god.

Četvrtak

Četvrtak

Četvrtak

Četvrtak

Četvrtak

Četvrtak

Četvrtak

Četvrtak

Četvrtak

10:00-15.00h

10:00-15.00h

10:00-15.00h

10:00-15.00h

10:00-15.00h

10:00-15.00h

10:00-15.00h

10:00-15.00h

10:00-15.00h

Sudnica

Porodično pravo Predavanje

Doc.dr Jovan Stojanović

02.03.2021.god.

09.03.2021.god.

16.03.2021.god.

23.03.2021.god.

30.03.2021.god.

06.04.2021.god.

27.04.2021.god.

11.05.2021.god.

18.05.2021.god.

25.05.2021.god.

Utorak

Utorak

Utorak

Utorak

Utorak

Utorak

Utorak

Utorak

Utorak

Utorak

15:00-19:00h

15:00-19:00h

15:00-19:00h

15:00-19:00h

15:00-19:00h

15:00-19:00h

15:00-19:00h

16:00-18:00h

16:00-18:00h

16:00-19:00h

Sudnica

Porodično pravo

Vježbe

 

Doc.dr Jovan Stojanović

05.03.2021.god.

12.03.2021.god.

19.03.2021.god.

26.03.2021.god.

02.04.2021.god.

09.04.2021.god.

16.04.2021.god.

23.04.2021.god.

Petak

Petak

Petak

Petak

Petak

Petak

Petak

Petak

14:00-19:00h

15:00-19:00h

14:00-19:00h

15:00-19:00h

14:00-19:00h

15:00-19:00h

15:00-19:00h

15:00-19:00h

Sudnica

IZBORNI PREDMETI

Međunarodno krivično pravo*

Predavanje

Akademik prof.dr Nedeljko Stanković

Mr. Amela Ibričić Nišić, viši asistent

06.03.2021.god.

13.03.2021.god.

20.03.2021.god.

03.04.2021.god.

10.04.2021.god.

24.04.2021.god.

08.05.2021.god.

15.05.2021.god.

22.05.2201.

29.05.2201.

Subota

Subota

Subota

Subota

Subota

Subota

Subota

Subota

Subota

Subota

09.00-13.00h

09.00-13.00h

09.00-13.00h

09.00-13.00h

09.00-13.00h

09.00-13.00h

09.00-13.00h

13:00-14:00h

13:00-14:00h

13:00-14:00h

Sudnica

Međunarodno krivično pravo*

Vježbe

 

Akademik prof.dr Nedeljko Stanković

Mr. Amela Ibričić Nišić, viši asistent

01.03.2021.god.

08.03.2021.god.

15.03.2021.god.

22.03.2021.god.

29.03.2021.god.

05.04.2021.god.

26.04.2021.god.

10.05.2021.god.

Ponedjeljak

Ponedjeljak

Ponedjeljak

Ponedjeljak

Ponedjeljak

Ponedjeljak

Ponedjeljak

Ponedjeljak

09.00-13.00h

09.00-13.00h

09.00-13.00h

09.00-13.00h

09.00-13.00h

09.00-13.00h

09.00-12.00h

09.00-12.00h

Sudnica

Pravo intelektualne svojine*(Predavanje + Vježbe)

Prof.dr Brana Komljenović

 

 

 

Sudnica

Ljudska prava*

Predavanje

Prof.dr Kemal Brkić

03.03.2021.god.

10.03.2021.god.

17.03.2021.god.

24.03.2021.god.

31.03.2021.god.

07.04.2021.god.

14.04.2021.god.

Srijeda

Srijeda

Srijeda

Srijeda

Srijeda

Srijeda

Srijeda

16.00-19.00h

16.00-19.00h

16.00-19.00h

16.00-19.00h

16.00-19.00h

16.00-19.00h

16.00-19.00h

 

Sudnica

Ljudska prava*

Vježbe

 

Prof.dr Kemal Brkić

03.03.2021.god.

10.03.2021.god.

17.03.2021.god.

24.03.2021.god.

31.03.2021.god.

07.04.2021.god.

14.04.2021.god.

Četvrtak

Četvrtak

Četvrtak

Četvrtak

Četvrtak

Četvrtak

Četvrtak

16.00-19.00h

16.00-19.00h

16.00-19.00h

16.00-19.00h

16.00-19.00h

16.00-19.00h

16.00-19.00h

Sudnica

Predmeti označeni * su izborni predmeti

 

V i VI semestar

 

Predmet

Profesor

Datum

Dan

Vrijeme

Kabinet

V SEMESTAR

Krivično procesno pravo(Predavanje + Vježbe)

Akademik prof.dr Nedeljko Stanković

 

 

 

Sudnica

Javne finansije(Predavanje + Vježbe)

Prof.dr Izet Banda

 

 

 

Kabinet br. I

Međunarodno javno pravo(Predavanje + Vježbe)

Prof.dr Nenad Avramović

 

 

 

Sudnica

VI SEMESTAR

Upravno pravo

Predavanje

Doc.dr Albina Fazlović

Kabinet br. IV

Upravno pravo

Vježbe

Doc.dr Albina Fazlović

 

 

 

Kabinet br. IV

Obligaciono pravo

Predavanje

Prof.dr Brana Komljenović

Sudnica

Obligaciono pravo

Vježbe

Prof.dr Brana Komljenović

 

 

 

Sudnica

Kriminalistika

Predavanje

Akademik prof.dr Nedeljko Stanković

Mr. Amela Ibričić Nišić, viši asistent

Sudnica

Kriminalistika

Vježbe

Akademik prof.dr Nedeljko Stanković

Mr. Amela Ibričić Nišić, viši asistent

 

 

 

Sudnica

IZBORNI PREDMETI

Kriminologija*

Predavanje

Akademik prof.dr Nedeljko Stanković

Mr. Amela Ibričić Nišić, viši asistent

Sudnica

Kriminologija*

Vježbe

Akademik prof.dr Nedeljko Stanković

Mr. Amela Ibričić Nišić, viši asistent

 

 

 

Sudnica

Ekološka bezbjednost*(Predavanje + Vježbe)

Prof.dr Kemal Brkić

 

 

 

Kabinet br. IV

Korporativna bezbjednost* Predavanje

Prof.dr Kemal Brkić

 

Korporativna bezbjednost*

Vježbe

Prof.dr Kemal Brkić

 

Predmeti označeni * su izborni predmeti

 

VII i VIII semestar

 

Predmet

Profesor

Datum

Dan

Vrijeme

Kabinet

VII SEMESTAR

Građansko procesno pravo

Doc.dr Milomir Čodo

 

 

 

Sudnica

Građansko procesno pravo (VJEŽBE)

Asim Bojić. vss

 

 

 

Sudnica

Poslovno pravo(Predavanje + Vježbe)

Prof.dr Nenad Avramović

 

 

 

Sudnica

Savremeni sistemi bezbjednosti(Predavanje + Vježbe)

Akademik prof.dr Dževad Termiz

 

 

 

 

VIII SEMESTAR

Međunarodno privatno pravo  Predavanje

Prof.dr Nenad Avramović

 

 

 

Sudnica

Međunarodno privatno pravo  Vježbe

Prof.dr Nenad Avramović

 

 

 

Sudnica

Radno pravo  Predavanje

Doc.dr Albina Fazlović

Kabinet br. IV

Radno pravo  Vježbe

 

 

 

 

IZBORNI PREDMETI

Međunarodno humanitarno pravo* (Predavanje + Vježbe)

 

 

Pravo EU* (Predavanje + Vježbe)

Prof.dr Nenad Avramović

 

Međunarodne bezbjednosne organizacije* (Predavanje + Vježbe)

 

 

 

 

 

Predmeti označeni * su izborni predmeti