Pravni fakultet

Studijski program – Bezbjednost

*NAPOMENA:

Prilikom učitavanja rasporeda neophodan je „refresh (F5)“

Sve izmjene vezane za rasporeda pratite i na OGLASNOJ TABLI

Od ponuđena dva strana jezika student bira jedan

Od ponuđenih izbornih predmeta student polaže dva (jedan izborni za zimski, jedan izborni za ljetni semestar)

 

I i II semestar

 

Predmet

Profesor

Datum

Dan

Vrijeme

Kabinet

I SEMESTAR

Uvod u pravo

Doc.dr Albina Abidović

 

 

 

 

Osnovi ekonomije

Doc.dr Izet Banda

 

 

 

 

Engleski jezik I

Doc.dr N.J.

 

 

 

 

Engleski jezik I ( VJEŽBE )

Mr Alisa Memić, lektor

 

 

 

 

Njemački jezik I

Mr Mebrura Selić, lektor

 

 

 

 

II SEMESTAR

Rimsko pravo

Prof.dr Edin Ramić

06.03.2018.god.

07.03.2018.god.

20.03.2018.god.

28.03.2018.god.

03.04.2018.god.

04.04.2018.god.

11.04.2018.god.

17.04.2018.god.

09.05.2018.god.

15.05.2018.god.

Utorak

Srijeda

Utorak

Srijeda

Utorak

Srijeda

Srijeda

Utorak

Srijeda

Utorak

16:00 – 17:30 h

Sudnica

Pravna historija

Prof.dr Edin Ramić

06.03.2018.god.

07.03.2018.god.

20.03.2018.god.

28.03.2018.god.

03.04.2018.god.

04.04.2018.god.

11.04.2018.god.

17.04.2018.god.

09.05.2018.god.

15.05.2018.god.

Utorak

Srijeda

Utorak

Srijeda

Utorak

Srijeda

Srijeda

Utorak

Srijeda

Utorak

17:30 – 19:00 h

Sudnica

Sociologija

Akademik prof.dr Zoran Milošević

07.03.2018.god.

14.03.2018.god.

21.03.2018.god.

28.03.2018.god.

04.04.2018.god.

11.04.2018.god.

18.04.2018.god.

25.04.2018.god.

09.05.2018.god.

16.05.2018.god.

Srijeda

13:30 – 15:30 h

Veliki amfiteatar

IZBORNI PREDMETI

Osnovi informatike*

Prof.dr Halid Žigić

07.03.2018.god.

14.03.2018.god.

21.03.2018.god.

28.03.2018.god.

04.04.2018.god.

11.04.2018.god.

18.04.2018.god.

25.04.2018.god.

09.05.2018.god.

16.05.2018.god.

Srijeda

10:00 – 12:00 h

Kabinet informatike

Pravna etika*

Prof.dr Brano Miljuš

 

 

 

 

Kancelarijsko poslovanje*

Prof.dr Kemal Brkić

 

 

 

 

Predmeti označeni * su izborni predmeti

 

III i IV semestar

 

Predmet

Profesor

Datum

Dan

Vrijeme

Kabinet

III SEMESTAR

Ustavno pravo

Doc.dr Albina Abidović

 

 

 

 

Građansko pravo

Prof.dr Brana Komljenović

 

 

 

 

Engleski jezik II

Doc.dr N.J.

 

 

 

 

Engleski jezik II (VJEŽBE)

Mr Alisa Memić, lektor

 

 

 

 

Njemački jezik II

Mr Mebrura Selić, lektor

 

 

 

 

IV SEMESTAR

Krivično pravo

Akademik prof.dr Nedeljko Stanković

21.03.2018.god.

28.03.2018.god.

04.04.2018.god.

11.04.2018.god.

25.04.2018.god.

02.05.2018.god.

09.05.2018.god.

30.05.2018.god.

Srijeda

13:00 – 14:00 h

13:00 – 14:00 h

13:00 – 14:00 h

13:00 – 14:00 h

13:00 – 14:00 h

13:30 – 14:30 h

13:00 – 14:00 h

13:00 – 14:00 h

(kolokvijum)

Sudnica

Nasljedno pravo

Doc.dr Jovan Stojanović

08.03.2018.god.

12.03.2018.god.

26.03.2018.god.

Četvrtak

Ponedjeljak

Ponedjeljak

16:30 – 18:00 h

Sudnica

Porodično pravo

Doc.dr Blanka Oršolić

10.03.2018.god.

24.03.2018.god.

14.04.2018.god.

28.04.2018.god.

12.05.2018.god.

26.05.2018.god.

Subota

10:00 – 14:00 h

10:00 – 13:00 h

10:00 – 13:00 h

10:00 – 13:00 h

10:00 – 13:00 h

10:00 – 14:00 h

Sudnica

IZBORNI PREDMETI

Međunarodno krivično pravo*

Akademik prof.dr Nedeljko Stanković

 

 

 

 

Ekološko pravo*

Prof.dr Kemal Brkić

 

 

 

 

Ljudska prava*

Prof.dr Kemal Brkić

07.03.2018.god.

14.03.2018.god.

21.03.2018.god.

28.03.2018.god.

04.04.2018.god.

11.04.2018.god.

18.04.2018.god.

25.04.2018.god.

09.05.2018.god.

16.05.2018.god.

Srijeda

10:00 – 12:00 h

Kabinet br. III

Predmeti označeni * su izborni predmeti

 

V i VI semestar

 

Predmet

Profesor

Datum

Dan

Vrijeme

Kabinet

V SEMESTAR

Krivično procesno pravo

 

 

 

 

 

Javne finansije

 

 

 

 

 

Međunarodno javno pravo

 

 

 

 

 

VI SEMESTAR

Upravno pravo

 

 

 

 

 

Obligaciono pravo

 

 

 

 

 

Kriminalistika

 

 

 

 

 

IZBORNI PREDMETI

Kriminologija*

 

 

Ekološka bezbjednost*

 

 

 

 

 

Korporativna bezbjednost*

 

 

Predmeti označeni * su izborni predmeti

 

VII i VIII semestar

 

Predmet

Profesor

Datum

Dan

Vrijeme

Kabinet

VII SEMESTAR

Građansko procesno pravo

 

 

 

 

 

Poslovno pravo

 

 

 

 

 

Savremeni sistemi bezbjednosti

 

 

 

 

 

VIII SEMESTAR

Međunarodno privatno pravo

 

 

 

 

 

Radno pravo

 

 

 

 

 

IZBORNI PREDMETI

Međunarodno humanitarno pravo*

 

 

Pravo EU*

 

 

Međunarodne bezbjednosne organizacije*

 

 

 

 

 

Predmeti označeni * su izborni predmeti