Tehnički fakultet

Studijski program – Bezbjednost u saobraćaju

*NAPOMENA:

Prilikom učitavanja rasporeda neophodan je „refresh (F5)“

Sve izmjene vezane za rasporeda pratite i na OGLASNOJ TABLI

Od ponuđena dva strana jezika student bira jedan

Od ponuđenih izbornih predmeta student polaže dva (jedan izborni za zimski, jedan izborni za ljetni semestar)

 

I i II semestar

 

Predmet

Profesor

Datum

Dan

Vrijeme

Kabinet

I SEMESTAR

Matematika

Prof.dr Radoslav Galić

 

 

 

 

Matematika (VJEŽBE)

Muamer Jagodić, demonstrator

 

 

 

 

Osnovi saobraćaja i transporta

Doc.dr Zijad Jagodić

 

 

 

 

Engleski jezik I

Doc.dr N.J.

 

 

 

 

Engleski jezik I (VJEŽBE)

Mr Alisa Memić, lektor

 

 

 

 

Njemački jezik I

Mr Mebrura Selić, lektor

 

 

 

 

II SEMESTAR

Statističke metode

Doc.dr Slobodan Nićin

16.03.2018.god.

29.03.2018.god.

19.04.2018.god.

17.05.2018.god.

24.05.2018.god.

Petak

Četvrtak

Četvrtak

Četvrtak

Četvrtak

14:00 – 18:00 h

10:00 – 14:00 h

10:00 – 14:00 h

10:00 – 14:00 h

10:00 – 14:00 h

Veliki amfiteatar

Tehnička mehanika

Doc.dr Enes Mujić

15.03.2018.god.

29.03.2018.god.

12.04.2018.god.

26.04.2018.god.

10.05.2018.god.

Četvrtak

16:00 – 19:00 h

Kabinet saobraćaja

Eelektrotehnika sa elektronikom

Prof.dr Halid Žigić

07.03.2018.god.

14.03.2018.god.

21.03.2018.god.

28.03.2018.god.

04.04.2018.god.

11.04.2018.god.

18.04.2018.god.

25.04.2018.god.

09.05.2018.god.

16.05.2018.god.

Srijeda

15:30 – 17:30 h

Kabinet informatike

IZBORNI PREDMETI

Poznavanje robe u transportu*

Doc.dr Zijad Jagodić

14.03.2018.god.

11.04.2018.god.

12.05.2018.god.

Srijeda

Srijeda

Subota

10:00 – 12:00 h

Kabinet br. III

Osnovi ekonomije*

Doc.dr Izet Banda

 

 

 

 

Sociologija*

Akademik prof.dr Zoran Milošević

07.03.2018.god.

14.03.2018.god.

21.03.2018.god.

28.03.2018.god.

04.04.2018.god.

11.04.2018.god.

18.04.2018.god.

25.04.2018.god.

09.05.2018.god.

16.05.2018.god.

Srijeda

13:30 – 15:30 h

Veliki amfiteatar

Predmet označen * je izborni predmet

III i IV semestar

 

Predmet

Profesor

Datum

Dan

Vrijeme

Kabinet

III SEMESTAR

Inženjersko crtanje

Doc.dr Enes Mujić

 

 

 

 

Menadžment

Prof.dr Hariz Agić

 

 

 

 

Engleski jezik II

Doc.dr N.J.

 

 

 

 

Engleski jezik II (VJEŽBE)

Mr Alisa Memić, lektor

 

 

 

 

Njemački jezik II

Mr Mebrura Selić, lektor

 

 

 

 

IV SEMESTAR

Osnovi informatike

Prof.dr. Halid Žigić

07.03.2018.god.

14.03.2018.god.

21.03.2018.god.

28.03.2018.god.

04.04.2018.god.

11.04.2018.god.

18.04.2018.god.

25.04.2018.god.

09.05.2018.god.

16.05.2018.god.

Srijeda

10:00 – 12:00 h

Kabinet informatike

Projektovanje gradskih saobraćajnica

Prof.dr Mladen Dobrić

09.03.2018.god.

27.04.2018.god.

03.05.2018.god.

Petak

Petak

Četvrtak

14:00 – 18:00 h

14:00 – 18:00 h

14:00 – 16:00 h

Kabinet saobraćaja

Bezbjednost u saobraćaju

Prof.dr Miodrag Tojagić

14.03.2018.god.

28.03.2018.god.

11.04.2018.god.

25.04.2018.god.

09.05.2018.god.

Srijeda

14:00 – 17:00 h

15:00 – 17:00 h

14:00 – 16:00 h

14:00 – 16:00 h

13:00 – 14:00 h

Kabinet br. I

IZBORNI PREDMETI

Osnovi logistike*

Doc.dr Zlatko Kovačević

08.03.2018.god.

22.03.2018.god.

05.04.2018.god.

19.04.2018.god.

03.05.2018.god.

17.05.2018.god.

Četvrtak

16:00 – 17:00 h

Kabinet saobraćaja

Osnovi drumskih saobraćajnica*

Prof.dr Mladen Dobrić

10.03.2018.god.

28.04.2018.god.

03.05.2018.god.

Subota

Subota

Četvrtak

13:00 – 15:00 h

13:00 – 15:00 h

16:00 – 18:00 h

Kabinet saobraćaja

Saobraćajna psihologija*

Doc.dr Nermin Mulaosmanović

 

 

 

 

Predmet označen * je izborni predmet

V i VI semestar

 

Predmet

Profesor

Datum

Dan

Vrijeme

Kabinet

V SEMESTAR

Regulisanja i upravljanje saobraćajnim tokovima

Prof.dr Miodrag Tojagić

 

 

 

 

Analiza bezbjednosti saobraćaja

Doc.dr Boro Dakić

 

 

 

 

Motorna vozila

Doc.dr Zijad Jagodić

 

 

 

 

VI SEMESTAR

Planiranje saobraćaja

Prof.dr Miodrag Tojagić

14.03.2018.god.

28.03.2018.god.

11.04.2018.god.

25.04.2018.god.

09.05.2018.god.

Srijeda

12:00 – 14:00 h

12:00 – 15:00 h

12:00 – 14:00 h

12:00 – 14:00 h

12:00 – 13:00 h

Kabinet br. I

Bezbjednost saobraćaja – kampanje

Doc.dr Zijad Jagodić

31.03.2018.god.

25.04.2018.god.

19.05.2018.god.

Subota

Srijeda

Subota

10:00 – 12:00 h

10:00 – 12:00 h

10:00 – 12:00 h

Kabinet br. III

Prevencija saobraćajnih nezgoda

Prof.dr Miodrag Tojagić

11.04.2018.god.

09.05.2018.god.

Srijeda

16:00 – 18:00 h

14:00 – 18:00 h

Kabinet br. I

IZBORNI PREDMETI

Baze podataka*

Doc.dr Adis Rahmanović

03.03.2018.god.

15.03.2018.god.

29.03.2018.god.

05.04.2018.god.

12.04.2018.god.

26.04.2018.god.

05.05.2018.god.

10.05.2018.god.

Subota

Četvrtak

Četvrtak

Četvrtak

Četvrtak

Četvrtak

Subota

Četvrtak

10:30 – 13:00 h

Kabinet informatike

Kvalitet usluga u saobraćaju*

Doc.dr Zlatko Kovačević

 

 

 

 

Saobraćaj i životna sredina*

Doc.dr Zlatko Kovačević

 

 

 

 

Predmet označen * je izborni predmet

VII i VIII semestar

 

Predmet

Profesor

Datum

Dan

Vrijeme

Kabinet

VII SEMESTAR

Upravljanje saobraćajem

 

 

 

 

 

Bezbjednost saobraćaja – uviđaj saobraćajnih nezgoda

 

 

 

 

 

Bezbjednost saobraćaja – vještačenja u saobraćaju

 

 

 

 

 

VIII SEMESTAR

Prevoz opasnog tereta

 

 

 

 

 

Ekspertiza saobraćajnih nezgoda

 

 

 

 

 

Stručna praksa

 

 

 

 

 

IZBORNI PREDMETI

Ekspertni saobraćajni sistem*

 

 

 

 

 

Aplikativni softver*

Predavanja će biti održana u ljetnom semstru

Saobraćajno pravo*

Predavanja će biti održana u ljetnom semstru

Predmet označen * je izborni predmet