Tehnički fakultet

Studijski program – Bezbjednost u saobraćaju

*NAPOMENA:

Prilikom učitavanja rasporeda neophodan je „refresh (F5)“

Sve izmjene vezane za rasporeda pratite i na OGLASNOJ TABLI

Od ponuđena dva strana jezika student bira jedan

Od ponuđenih izbornih predmeta student polaže dva (jedan izborni za zimski, jedan izborni za ljetni semestar)

 

I i II semestar

 

Predmet

Profesor

Datum

Dan

Vrijeme

Kabinet

I SEMESTAR

Matematika

Prof.dr Radoslav Galić

Predavanja su održana u zimskom semestru*

Matematika (VJEŽBE)

 

Osnovi saobraćaja i transporta

Doc.dr Zijad Jagodić

Engleski jezik I

 

Engleski jezik I (VJEŽBE)

Mr Alisa Memić, lektor

Njemački jezik I

Mr Mebrura Selić, lektor

II SEMESTAR

Statističke metode

Doc.dr Slobodan Nićin

28.03.2019.god.

18.04.2019.god.

09.05.2019.god.

23.05.2019.god.

Četvrtak

11:00 – 16:00 h

Veliki amfiteatar

 

 

Tehnička mehanika

 

 

Doc.dr Enes Mujić

28.03.2019.god.

25.04.2019.god.

11.04.2019.god.

25.04.2019.god.

09.05.2019.god.

23.05.2019.god.

Četvrtak

 

 

 

16:00 – 19:00 h

Kabinet saobraćaja

Eelektrotehnika sa elektronikom

Prof.dr Halid Žigić

06.03.2019.god.

13.03.2019.god.

20.03.2019.god.

27.03.2019.god.

03.04.2019.god.

10.04.2019.god.

17.04.2019.god.

24.04.2019.god.

08.05.2019.god.

15.05.2019.god.

 

 

 

 

Srijeda

 

 

 

 

13:00 – 15:00 h

Kabinet informatike

IZBORNI PREDMETI

Poznavanje robe u transportu*

Doc.dr Zijad Jagodić

16.03.2019.god.

13.04.2019.god.

14.05.2019.god.

Subota

Subota

Srijeda

10:00 – 14:00 h

10:00 – 14:00 h

10:00 – 12:00 h

Kabinet saobraćaja

Osnovi ekonomije*

Prof.dr Izet Banda

Predavanja su održana u zimskom semestru*

Sociologija*

Akademik prof.dr Zoran Milošević

11.03.2019.god.

25.03.2019.god.

08.04.2019.god.

22.04.2019.god.

13.05.2019.god.

Ponedeljak

09:00 – 13:00 h

Veliki amfiteatar

Predmet označen * je izborni predmet

III i IV semestar

 

Predmet

Profesor

Datum

Dan

Vrijeme

Kabinet

III SEMESTAR

Inženjersko crtanje

Doc.dr Enes Mujić

Predavanja su održana u zimskom semestru*

Menadžment

Prof.dr Hariz Agić

Engleski jezik II

 

Engleski jezik II (VJEŽBE)

Mr Alisa Memić, lektor

Njemački jezik II

Mr Mebrura Selić, lektor

IV SEMESTAR

Osnovi informatike

Prof.dr. Halid Žigić

 

 

 

Kabinet informatike

Projektovanje gradskih saobraćajnica

Prof.dr Mladen Dobrić

 

 

 

Kabinet saobraćaja

Bezbjednost u saobraćaju

Prof.dr Miodrag Tojagić

 

 

 

Kabinet saobraćaja

IZBORNI PREDMETI

Osnovi logistike*

Doc.dr Zlatko Kovačević

 

 

 

Kabinet saobraćaja

Osnovi drumskih saobraćajnica*

Prof.dr Mladen Dobrić

 

 

 

Kabinet saobraćaja

Saobraćajna psihologija*

Doc.dr Nermin Mulaosmanović

Predavanja su održana u zimskom semestru*

Predmet označen * je izborni predmet

V i VI semestar

 

Predmet

Profesor

Datum

Dan

Vrijeme

Kabinet

V SEMESTAR

Regulisanja i upravljanje saobraćajnim tokovima

Prof.dr Miodrag Tojagić

Predavanja su održana u zimskom semestru*

 

Analiza bezbjednosti saobraćaja

 

 

Doc.dr Zlatko Kovačević

Motorna vozila

Doc.dr Zijad Jagodić

VI SEMESTAR

Planiranje saobraćaja

Prof.dr Miodrag Tojagić

20.03.2019.god.

03.04.2019.god.

17.04.2019.god.

08.05.2019.god.

22.05.2019.god.

Srijeda

12:00 – 14:00 h

12:00 – 15:00 h

12:00 – 14:00 h 

12:00 – 14:00 h

12:00 – 13:00 h

Kabinet saobraćaja

Bezbjednost saobraćaja – kampanje

Doc.dr Zijad Jagodić

16.03.2019.god.

13.04.2019.god.

 

Subota

 

14:00 – 17:00 h

Kabinet saobraćaja

Prevencija saobraćajnih nezgoda

Prof.dr Miodrag Tojagić

05.03.2019.god.

22.05.2019.god.

 

Srijeda

15:00 – 18:00 h

14:00 – 17:00 h

Kabinet saobraćaja

IZBORNI PREDMETI

 

 

Baze podataka*

 

 

 

Doc.dr Adis Rahmanović

09.03.2019.god.

12.03.2019.god.

19.03.2019.god.

26.03.2019.god.

04.04.2019.god.

09.04.2019.god.

20.04.2019.god.

25.04.2019.god.

Subota

Utorak

Utorak

Utorak

Četvrtak

Utorak

Subota

Četvrtak

10:00 – 12:30 h

10:00 – 12:30 h

10:00 – 12:30 h

10:00 – 12:30 h

10:00 – 12:30 h

10:00 – 12:30 h

10:00 – 11:00 h

10:00 – 11:00 h

 

 

Kabinet informatike

Kvalitet usluga u saobraćaju*

Doc.dr Zlatko Kovačević

 

Saobraćaj i životna sredina*

Doc.dr Zlatko Kovačević

 

Predmet označen * je izborni predmet

VII i VIII semestar

 

Predmet

Profesor

Datum

Dan

Vrijeme

Kabinet

VII SEMESTAR

Upravljanje saobraćajem

Doc.dr Zijad Jagodić

Predavanja su održana u zimskom semestru*

Bezbjednost saobraćaja – uviđaj saobraćajnih nezgoda

Doc.dr Zijad Jagodić

 

Bezbjednost saobraćaja – vještačenja u saobraćaju

 

Doc.dr Zlatko Kovačević

VIII SEMESTAR

Prevoz opasnog tereta

Doc.dr Zlatko Kovačević

07.03.2019.god.
21.03.2019.god.
11.04.2019.god.
25.04.2019.god.
09.05.2019.god.
23.05.2019.god.

Četvrtak

18:00 – 19:00 h

Kabinet saobraćaja

Ekspertiza saobraćajnih nezgoda

Prof.dr Miodrag Tojagić

05.03.2019.god.

08.05.2019.god.

 

Srijeda

12:00 – 15:00 h

15:00 – 17:00 h

Kabinet saobraćaja

Stručna praksa

Dekan Tehničkog fakulteta

 

 

 

 

IZBORNI PREDMETI

Ekspertni saobraćajni sistem*

Prof.dr Miodrag Tojagić

Predavanja su održana u zimskom semestru*

 

 

 

 

Aplikativni softver*

 

 

 

 

Prof.dr Halid Žigić

06.03.2019.god.

13.03.2019.god.

20.03.2019.god.

27.03.2019.god.

03.04.2019.god.

10.04.2019.god.

17.04.2019.god.

24.04.2019.god.

08.05.2019.god.

15.05.2019.god.

 

 

 

 

 

 

Srijeda

 

 

 

 

 

 

15:00  - 16:00 h

Kabinet informatike

Saobraćajno pravo*

Prof.dr Nenad Avramović

03.04.2019.god.

15.05.2019.god.

 

Srijeda

16:00 – 17:00 h

Sudnica

Predmet označen * je izborni predmet