Tehnički fakultet

Studijski program – Bezbjednost u saobraćaju

*NAPOMENA:

Prilikom učitavanja rasporeda neophodan je „refresh (F5)“

Sve izmjene vezane za rasporeda pratite i na OGLASNOJ TABLI

Od ponuđena dva strana jezika student bira jedan

Od ponuđenih izbornih predmeta student polaže dva (jedan izborni za zimski, jedan izborni za ljetni semestar)

 

I i II semestar

 

Predmet

Profesor

Datum

Dan

Vrijeme

Kabinet

I SEMESTAR

Matematika

Prof.dr Radoslav Galić

 

 

 

Mali amfiteatar

Matematika (VJEŽBE)

Senad Hodžić, demonstrator

 

 

 

Mali amfiteatar

Osnovi saobraćaja i transporta  Predavanja

Prof.dr Zijad Jagodić

 

 

 

Kabinet za saobraćaj

Osnovi saobraćaja i transporta  Vježbe

 

 

 

 

 

Engleski jezik I

Doc.dr Valendina Budimčić

 

 

 

Veliki amfiteatar

Engleski jezik I (VJEŽBE)

Mr Alisa Memić, lektor

 

 

 

Veliki amfiteatar

Njemački jezik I  Predavanja

Mr Mebrura Selić, lektor

 

 

 

Mali amfiteatar

Njemački jezik I  Vježbe

 

 

 

 

 

II SEMESTAR

Statističke metode(Predavanja)

Doc.dr Lidija Vučičević

06.03.2021.god.

20.03.2021.god.

17.04.2021.god.

24.04.2021.god.

15.05.2021.god.

Subota

Subota

Subota

Subota

Subota

12:00-14:30h

09:00-14:30h

13:00-14:30h

13:00-14:30h

13:00-15:00h

Kabinet br. I

Statističke metode

 

(Vježbe)

Doc.dr Lidija Vučičević

06.03.2021.god.

20.03.2021.god.

17.04.2021.god.

Subota

Subota

Subota

14.30-17.30h

14.30-17.30h

14.30-17.30h

 

Tehnička mehanika Predavanja

Doc.dr Enes Mujić

19.03.2021.god.

01.04.2021.god.

15.04.2021.god.

29.04.2021.god.

14.05.2021.god.

Petak

Četvrtak

Četvrtak

Četvrtak

Petak

16:00-19:00h

Kabinet saobraćaja

Tehnička mehanika  Vježbe

 

 

 

 

 

Eelektrotehnika sa elektronikom Predavanja

Prof.dr Halid Žigić

10.03.2021.god.

17.03.2021.god.

24.03.2021.god.

31.03.2021.god.

07.04.2021.god.

14.04.2021.god.

21.04.2021.god.

28.04.2021.god.

05.05.2021.god

12.05.2021.god.

Srijeda

13:00-15:00h

Kabinet informatike

Eelektrotehnika sa elektronikom Vježbe

 

 

 

 

 

IZBORNI PREDMETI

Poznavanje robe u transportu* Predavanja

Prof.dr Zijad Jagodić

13.03.2021.god.

27.03.2021.god.

17.04.2021.god.

08.05.2021.god.

15.05.2021.god.

Subota

10:00-15:00h

Kabinet saobraćaja

Poznavanje robe u transportu* Vježbe

 

 

 

 

 

Osnovi ekonomije*  Predavanja

Prof.dr Izet Banda

 

 

 

Kabinet br. I

Osnovi ekonomije*  Vježbe

 

 

 

 

 

Sociologija* Predavanja

Akademik prof.dr Zoran Milošević

15.03.2021.

19.04.2021.

26.04.2021.

10.05.2012.

17.05.2021.

21.05.2021.

24.05.2021.

Ponedeljak

Ponedeljak

Ponedeljak

Ponedeljak

Ponedeljak

Petak

Ponedeljak

13.00-17.00h

13.00-17.00h

09.00-14.00h

09.00-14.00h

09.00-14.00h

09.00-14.00h

09.00-14.00h

Veliki amfiteatar

Sociologija Vježbe

Akademik prof.dr Zoran Milošević

06.03.2021.

15.03.2021.

03.04.2021.

10.04.2021.

17.04.2021.

19.04.2021.

Subota

Ponedeljak

Subota

Subota

Subota

Ponedeljak

08.00-12.00h

08.00-09.00h

08.00-13.00h

08.00-13.00h

08.00-13.00h

08.00-09.00h

Veliki amfiteatar

Predmet označen * je izborni predmet

III i IV semestar

 

Predmet

Profesor

Datum

Dan

Vrijeme

Kabinet

III SEMESTAR

Inženjersko crtanje  Predavanja

Doc.dr Enes Mujić

 

 

 

Kabinet saobraćaja

Inženjersko crtanje  Vježbe

 

 

 

 

 

Menadžment  Predavanja

Prof.dr Hariz Agić

 

 

 

Mali amfiteatar

Menadžment  Vježbe

 

 

 

 

 

Engleski jezik II

Doc.dr Valentina Budimčić

 

 

 

Veliki amfiteatar

Engleski jezik II (VJEŽBE)

Mr Alisa Memić, lektor

 

 

 

Veliki amfiteatar

Njemački jezik II  Predavanja

Mr Mebrura Selić, lektor

 

 

 

Mali amfiteatar

Njemački jezik II  Vježbe

 

 

 

 

 

IV SEMESTAR

Osnovi informatike Predavanja

Prof.dr Halid Žigić

10.03.2021.god.

17.03.2021.god.

24.03.2021.god.

31.03.2021.god.

07.04.2021.god.

14.04.2021.god.

21.04.2021.god.

28.04.2021.god.

05.05.2021.god.

12.05.2021.god.

19.05.2021.god.

26.05.2021.god.

02.06.2021.god.

Srijeda

Srijeda

Srijeda

Srijeda

Srijeda

Srijeda

Srijeda

Srijeda

Srijeda

Srijeda

Srijeda

Srijeda

Srijeda

10:00-12:00h

10:00-12:00h

10:00-12:00h

10:00-12:00h

10:00-12:00h

10:00-12:00h

10:00-12:00h

10:00-12:00h

10:00-12:00h

10:00-12:00h

10:00-12:00h

10:00-12:00h

10:00-12:00h

Kabinet informatike

Osnovi informatike Vježbe

Mr Smiljana Bijelović, asistent

06.03.2021.

13.03.2021.

20.03.2021.

27.03.2021.

10.04.2021.

17.04.2021.

Subota

Subota

Subota

Subota

Subota

Subota

15.00-19.00h

15.00-19.00h

15.00-19.00h

15.00-19.00h

15.00-19.00h

15.00-19.00h

 

Projektovanje gradskih saobraćajnica  Predavanja

Prof.dr Mladen Dobrić

12.03.2021.god.

26.03.2021.god.

09.04.2021.god.

23.04.2021.god.

15.05.2021.god.

Petak

15:00-19:00h

15:00-19:00h

15:00-19:00h

15:00-19:00h

16:00-19:00h

Kabinet saobraćaja

Projektovanje gradskih saobraćajnica  Vježbe

 

 

 

 

 

Bezbjednost u saobraćaju Predavanja

Prof.dr Miodrag Tojagić

09.03.2021.god.

23.03.2021.god.

06.04.2021.god.

20.04.2021.god.

04.05.2021.god.

05.05.2021.god.

18.05.2021.god.

19.05.2021.god.

Utorak

Utorak

Utorak

Utorak

Utorak

Srijeda

Utorak

Srijeda

14:00-17:00h

14:00-17:00h

15:00.17:00h

15:00-17:00h

14:00-17:00h

12:00-15:00h

14:00-17:00h

13:00-15:00h

Kabinet saobraćaja

Bezbjednost u saobraćaju

Vježbe

 

 

 

 

 

IZBORNI PREDMETI

Osnovi logistike*  Predavanja

Doc.dr Zlatko Kovačević

29.04.2021.god.

30.04.2021.god.

06.05.2021.god.

07.05.2021.god.

20.05.2021.god.

27.05.2021.god.

Četvrtak

Petak

Četvrtak

Petak

Četvrtak

Četvrtak

17:00-18:00h

Kabinet saobraćaja

Osnovi logistike*  Vježbe

 

 

 

 

 

Osnovi drumskih saobraćajnica* Predavanja

 

Prof.dr Mladen Dobrić

12.03.2021.god.

09.04.2021.god.

14.05.2021.god.

 

Petak

 

13:00-15:00h

 

Kabinet saobraćaja

Osnovi drumskih saobraćajnica*  Vježbe

 

 

 

 

 

Saobraćajna psihologija*

Predavanja

 

Prof.dr Nermin Mulaosmanović

 

 

 

Kabinet muzike

Saobraćajna psihologija*

Vježbe

 

 

 

 

 

Predmet označen * je izborni predmet

V i VI semestar

 

Predmet

Profesor

Datum

Dan

Vrijeme

Kabinet

V SEMESTAR

Regulisanja i upravljanje saobraćajnim tokovima

Predavanja

 

Prof.dr Miodrag Tojagić

 

 

 

Kabinet saobraćaja

Regulisanja i upravljanje saobraćajnim tokovima

Vježbe

 

 

 

 

 

Analiza bezbjednosti saobraćaja  Predavanja

Doc.dr Zlatko Kovačević

 

 

 

Kabinet saobraćaja

Analiza bezbjednosti saobraćaja  Vježbe

 

 

 

 

 

Motorna vozila  Predavanja

Prof.dr Zijad Jagodić

 

 

 

Kabinet saobracaja

Motorna vozila  Vježbe

 

 

 

 

 

VI SEMESTAR

Planiranje saobraćaja  Predavanja

Prof.dr Miodrag Tojagić

09.03.2021.god.

23.03.2021.god.

06.04.2021.god.

20.04.2021.god.

05.05.2021.god.

18.05.2021.god.

19.05.2021.god.

Utorak

Utorak

Utorak

Utorak

Srijeda

Utorak

Srijeda

12:00-13:00h

12:00-13:00h

12:00-13:00h

12:00-13:00h

10:00-11:00h

12:00-13:00h

10:00-11:00h

Kabinet saobraćaja

Planiranje saobraćaja  Vježbe

 

 

 

 

 

Bezbjednost saobraćaja – kampanje Predavanja

Prof.dr Zijad Jagodić

22.04.2021.god.

06.05.2021.god.

Četvrtak

12:00-15:00h

Kabinet saobraćaja

Bezbjednost saobraćaja – kampanje

Vježbe

 

 

 

 

 

Prevencija saobraćajnih nezgoda Predavanja

Prof.dr Miodrag Tojagić

20.04.2021.god.

04.05.2021. god.

Utorak

12:00-13:00h

Kabinet saobraćaja

Prevencija saobraćajnih nezgoda

Vježbe

 

 

 

 

 

IZBORNI PREDMETI

Baze podataka* Predavanja

Doc.dr Adis Rahamnović

06.03.2021.god.

08.03.2021.

09.03.2021.

20.03.2021.

16.03.2021.god.

25.03.2021.god.

01.04.2021.god.

03.04.2021.

10.04.2021.god.

12.04.2021.god.

13.04.2021.

17.04.2021

15.05.2021.god.

18.05.2021.god.

Subota

Ponedjeljak

Utorak

Subota

Utorak

Četvrtak

Četvrtak

Subota

Subota

Ponedjeljak

Utorak

Subota

Subota

Utorak

10:00 – 12:00h

08.00-12.00h

08.00-12.00h

08.00-12.00h

10:00 – 12:00h

10:00 – 12:00h

10:00 – 12:00h

08.00-12.00h

10:00 – 12:00h

10:00 – 12:00h

08.00-12.00h

08.00-12.00h

10:00 – 12:00h

10:00 – 12:00h

Kabinet informatike

Baze podataka*  Vježbe

Doc. dr Adis Rahmanović

03.03.2021.

10.03.2021.

17.03.2021.

24.03.2021.

31.03.2021.

07.04.2021.

14.04.2021.

21.04.2021.

28.04.2021.

Srijeda

Srijeda

Srijeda

Srijeda

Srijeda

Srijeda

Srijeda

Srijeda

Srijeda

09.00-14.00h

09.00-14.00h

09.00-14.00h

09.00-14.00h

09.00-14.00h

09.00-14.00h

09.00-14.00h

09.00-14.00h

09.00-14.00h

Kabinet informatike

Kvalitet usluga u saobraćaju* Predavanja

Doc.dr Zlatko Kovačević

29.04.2021.god.

30.04.2021.god.

06.05.2021.god.

07.05.2021.god.

20.05.2021.god.

27.05.2021.god.

Četvrtak

Petak

Četvrtak

Petak

Četvrtak

Četvrtak

16:00-17:00h

Kabinet saobraćaja

Kvalitet usluga u saobraćaju*  Vježbe

 

 

 

 

 

Saobraćaj i životna sredina*  Predavanja

Doc.dr Zlatko Kovačević

 

 

 

Kabinet saobraćaja

Saobraćaj i životna sredina*  Vježbe

 

 

 

 

 

Predmet označen * je izborni predmet

VII i VIII semestar

 

Predmet

Profesor

Datum

Dan

Vrijeme

Kabinet

VII SEMESTAR

Upravljanje saobraćajem  Predavanja

Prof.dr Miodrag Tojagić

 

 

 

Kabinet saobraćaja

Upravljanje saobraćajem  Vježbe

 

 

 

 

 

Bezbjednost saobraćaja – uviđaj saobraćajnih nezgoda

Predavanja

Prof.dr Zijad Jagodić

 

 

 

Kabinet saobraćaja

Bezbjednost saobraćaja – uviđaj saobraćajnih nezgoda

Vježbe

 

 

 

 

 

Bezbjednost saobraćaja – vještačenja u saobraćaju

Predavanja

Doc.dr Zlatko Kovačević

 

 

 

Kabinet saobraćaja

Bezbjednost saobraćaja – vještačenja u saobraćaju

Vježbe

 

 

 

 

 

VIII SEMESTAR

Prevoz opasnog tereta  Predavanja

Doc.dr Zlatko Kovačević

29.04.2021.god.

30.04.2021.god.

06.05.2021.god.

07.05.2021.god.

20.05.2021.god.

27.05.2021.god.

Četvrtak

Petak

Četvrtak

Petak

Četvrtak

Četvrtak

18:00-19:00h

Kabinet saobraćaja

Prevoz opasnog tereta  Vježbe

 

 

 

 

 

Ekspertiza saobraćajnih nezgoda Predavanja

Prof.dr Miodrag Tojagić

06.04.2021.god.

05.05.2021.god.

19.05.2021.god.

Utorak

Srijeda

Srijeda

13:00-14:00h

11:00-12:00h

11:00-12:00h

Kabinet saobraćaja

Ekspertiza saobraćajnih nezgoda

Vježbe

 

 

 

 

 

Stručna praksa Predavanja

Dekan Tehničkog fakulteta

 

 

 

 

Stručna praksa  Vježbe

 

 

 

 

 

IZBORNI PREDMETI

Ekspertni saobraćajni sistem*  Predavanja

Prof.dr Miodrag Tojagić

 

 

 

Kabinet saobraćaja

Ekspertni saobraćajni sistem*  Vježbe

 

 

 

 

 

Aplikativni softver* Predavanja

Prof.dr Halid Žigić

10.03.2021.god.

17.03.2021.god.

24.03.2021.god.

31.03.2021.god.

07.04.2021.god.

14.04.2021.god.

21.04.2021.god.

28.04.2021.god.

05.05.2021.god

12.05.2021.god.

19.05.2021.god.

26.05.2021.god.

02.06.2021.god.

Srijeda

Srijeda

Srijeda

Srijeda

Srijeda

Srijeda

Srijeda

Srijeda

Srijeda

Srijeda

Srijeda

Srijeda

Srijeda

16:00-19:00h

16:00-19:00h

16:00-19:00h

16:00-19:00h

16:00-19:00h

16:00-19:00h

16:00-19:00h

16:00-19:00h

16:00-19:00h

15:00-16:00h

15:00-16:00h

15:00-16:00h

15:00-16:00h

Kabinet informatike

Aplikativni softver*  Vježbe

Prof.dr Halid Žigić

06.03.2021.

13.03.2021.

20.03.2021.

27.03.2021.

Subota

Subota

Subota

Subota

09.00-13.00h

09.00-13.00h

09.00-13.00h

09.00-13.00h

 

Saobraćajno pravo* Predavanja

Prof.dr Nenad Avramović

08.03.2021.

15.03.2021.

12.04.2021.god.

17.05.2021.god.

Ponedjeljak

Ponedjeljak

Ponedjeljak

Ponedjeljak

14:45-17:15h

14:45-17:15h

14:45-17:15h

14:45-17:15h

Kabinet saobraćaja

Saobraćajno pravo*  Vježbe

Prof.dr Nenad Avramović

08.03.2021.

15.03.2021.

29.03.2021.

12.04.2021.god.

17.05.2021.god.

Ponedjeljak

Ponedjeljak

Ponedjeljak

Ponedjeljak

Ponedjeljak

17.15-19.00h

17.15-19.00h

17.15-19.00h

17.15-19.00h

17.15-19.00h

 

Predmet označen * je izborni predmet