Tehnički fakultet

Studijski program – Arhitektura

*NAPOMENA:

Prilikom učitavanja rasporeda neophodan je „refresh (F5)“

Sve izmjene vezane za rasporeda pratite i na OGLASNOJ TABLI

Od ponuđena dva strana jezika student bira jedan

Od ponuđenih izbornih predmeta student polaže dva (jedan izborni za zimski, jedan izborni za ljetni semestar)

 

I i II semestar

 

Predmet

Profesor

Datum

Dan

Vrijeme

Kabinet

I SEMESTAR

Matematika I

Prof.dr Radoslav Galić

 

 

 

 

Matematika I (VJEŽBE)

Muamer Jagodić, demonstrator

 

 

 

 

Nacrtna geometrija

Prof.dr

 

 

 

 

Engleski jezik I

Doc.dr N.J.

 

 

 

 

Engleski jezik I (VJEŽBE)

Mr Alisa Memić, lektor

 

 

 

 

Njemački jezik I

Mr Mebrura Selić, lektor

 

 

 

 

II SEMESTAR

Matematika II

Prof.dr Radoslav Galić

08.03.2018.god.

22.03.2018.god.

19.04.2018.god.

10.05.2018.god.

17.05.2018.god.

Četvrtak

10:00 – 14:00 h

Mali amfiteatar

Uvod u arhitekturu

Prof.dr Ivan Hegediš

23.03.2018.god.

06.04.2018.god.

25.05.2018.god.

Petak

12:30 – 14:00 h

Kabinet br. II

Istorija arhitekture i umjetnosti

Prof.dr Nusret Mujagić

07.03.2018.god.

28.03.2018.god.

11.04.2018.god.

25.04.2018.god.

09.05.2018.god.

23.05.2018.god.

Srijeda

10:00 – 11:00 h

10:00 – 11:00 h

10:00 – 11:00 h

16:00 – 17:00 h

16:00 – 17:00 h

16:00 – 17:00 h

Kabinet saobraćaja

IZBORNI PREDMETI

Likovne forme*

Prof.dr Nusret Mujagić

07.03.2018.god.

28.03.2018.god.

11.04.2018.god.

25.04.2018.god.

09.05.2018.god.

23.05.2018.god.

Srijeda

17:00 – 18:00 h

Kabinet saobraćaja

Grafičke i vizuelne komunikacije*

Prof.dr Nusret Mujagić

 

 

 

 

Sociologija*

Ak.prof.dr Zoran Milošević

07.03.2018.god.

14.03.2018.god.

21.03.2018.god.

28.03.2018.god.

04.04.2018.god.

11.04.2018.god.

18.04.2018.god.

25.04.2018.god.

09.05.2018.god.

16.05.2018.god.

Srijeda

13:30 – 15:30 h

Veliki amfiteatar

Predmeti označeni * su izborni predmeti

 

III i VI semestar

 

Predmet

Profesor

Datum

Dan

Vrijeme

Kabinet

III SEMESTAR

Matematika III

Prof.dr Radoslav Galić

 

 

 

 

Matematika III (VJEŽBE)

Muamer Jagodić, demonstrator

 

 

 

 

Elementi projektovanja

Prof.dr Ivan Hegediš

 

 

 

 

Engleski jezik II

Doc.dr N.J.

 

 

 

 

Engleski jezik II (VJEŽBE)

Mr Alisa Memić, lektor

 

 

 

 

Njemački jezik II

Mr Mebrura Selić, lektor

 

 

 

 

IV SEMESTAR

Arhitektonske konstrukcije

Prof.dr Nusret Mujagić

07.03.2018.god.

28.03.2018.god.

11.04.2018.god.

25.04.2018.god.

09.05.2018.god.

23.05.2018.god.

Srijeda

11:00 – 12:30 h

11:00 – 12:30 h

11:00 – 12:30 h

12:00 – 14:00 h

12:00 – 14:00 h

12:00 – 14:00 h

Kabinet saobraćaja

Urbanističko i prostorno planiranje

Prof.dr Nusret Mujagić

07.03.2018.god.

28.03.2018.god.

11.04.2018.god.

25.04.2018.god.

09.05.2018.god.

23.05.2018.god.

Srijeda

12:30 – 14:00 h

12:30 – 14:00 h

12:30 – 14:00 h

14:00 – 16:00 h

14:00 – 16:00 h

14:00 – 16:00 h

Kabinet saobraćaja

Otpornost materijala

Prof.dr Pašaga Muratović

06.03.2018.god.

20.03.2018.god.

10.04.2018.god.

24.04.2018.god.

08.05.2018.god.

22.05.2018.god.

Utorak

11:00 – 12:00 h

Kabinet saobraćaja

IZBORNI PREDMETI

Menadžment tehnologija građenja*

Doc.dr Budimir Tojagić

 

 

 

 

Građansko pravo*

Prof.dr Brana Komljenović

 

 

 

 

Razvoj arhitekture u Bosni i Hercegovini i regionu*

Pof.dr Nusret Mujagić

07.03.2018.god.

28.03.2018.god.

11.04.2018.god.

25.04.2018.god.

09.05.2018.god.

23.05.2018.god.

Srijeda

17:00 – 18:00 h

17:00 – 18:00 h

17:00 – 18:00 h

11:00 – 12:00 h

11:00 – 12:00 h

11:00 – 12:00 h

Kabinet saobraćaja

Predmeti označeni * su izborni predmeti

 

V i VI semestar

 

Predmet

Profesor

Datum

Dan

Vrijeme

Kabinet

V SEMESTAR

Statika konstrukcija

Doc.dr Budimir Tojagić

 

 

 

 

Projektovanje – porodično stanovanje

Prof.dr Ivan Hegediš

 

 

 

 

Principi konstruisanja

Prof.dr Lenart Đerđ

 

 

 

 

VI SEMESTAR

Projektovanje – javni objekti

Prof.dr Ivan Hegediš

23.03.2018.god.

06.04.2018.god.

25.05.2018.god.

Petak

14:00 – 15:30 h

Kabinet br. II

Osnovi fundiranja

Doc.dr Budimir Tojagić

10.03.2018.god.

21.04.2018.god.

19.05.2018.god.

Subota

11:00 – 13:00 h

Kabinet br. II

Tehnička mehanika

Doc.dr Enes Mujić

15.03.2018.god.

29.03.2018.god.

12.04.2018.god.

26.04.2018.god.

10.05.2018.god.

Četvrtak

16:00 – 19:00 h

Kabinet saobraćaja

IZBORNI PREDMETI

Izvođenje radova u građevinarstvu*

Prof.dr Lenart Đerđ

23.03.2018.god.

06.04.2018.god.

25.05.2018.god.

Petak

15:00 – 17:00 h

Kabinet br. II

Organizacija građenja*

Prof.dr Lenart Đerđ

 

 

 

 

Zaštita i revitalizacija*

Prof.dr Nusret Mujagić

 

 

 

 

Predmeti označeni * su izborni predmeti

 

VII i VIII semestar

 

Predmet

Profesor

Datum

Dan

Vrijeme

Kabinet

VII SEMESTAR

Projektovanje – višeporodično stanovanje

Prof.dr Ivan Hegediš

 

 

 

 

Drvene i zidane konstrukcije

Prof.dr Lenart Đerđ

 

 

 

 

Savremena arhitektura

Prof.dr Ivan Hegediš

 

 

 

 

VIII SEMESTAR

Projektovanje – privredni objekti

Prof.dr Ivan Hegediš

 

 

 

 

Urbano uređenje prostora

Prof.dr Nusret Mujagić

 

 

 

 

Stručna praksa

Dekan Tehničkog fakulteta

 

 

 

 

IZBORNI PREDMETI

Projektovanje – urbani kontekst*

Prof.dr Nusret Mujagić

 

 

 

 

Osnovi ekološkog inženjerstva*

Doc.dr Almir Šabović

 

 

 

 

Mjerenje i vrednovanje radova*

Prof.dr Lenart Đerđ

 

 

 

 

Predmeti označeni * su izborni predmeti