Tehnički fakultet

Studijski program – Arhitektura

*NAPOMENA:

Prilikom učitavanja rasporeda neophodan je „refresh (F5)“

Sve izmjene vezane za rasporeda pratite i na OGLASNOJ TABLI

Od ponuđena dva strana jezika student bira jedan

Od ponuđenih izbornih predmeta student polaže dva (jedan izborni za zimski, jedan izborni za ljetni semestar)

 

I i II semestar

 

Predmet

Profesor

Datum

Dan

Vrijeme

Kabinet

I SEMESTAR

Matematika I

Prof.dr Radoslav Galić

11.10.2018.god.

22.10.2018.god.

25.10.2018.god.

15.11.2018.god.

22.11.2018.god.

Četvrtak

Ponedeljak

Četvrtak

Četvrtak

Četvrtak

13:15 – 16:15 h

13:15 – 16:15 h

10:00 – 13:00 h

10:00 – 13:00 h

13:15 – 16:15 h

Mali amfiteatar

Matematika I (VJEŽBE)

Senad Hodžić, demonstrator

13.11.2018.god.

27.11.2018.god.

11.12.2018.god.

18.12.2018.god.

Utorak

16:00 – 17:30 h

Veliki amfiteatar

Nacrtna geometrija

Prof.dr B.Š.

03.10.2018.god.

11.10.2018.god.

17.10.2018.god.

31.10.2018.god.

07.11.2018.god.

15.11.2018.god.

21.11.2018.god.

05.12.2018.god.

12.12.2018.god.

26.12.2018.god.

Srijeda

Četvrtak

Srijeda

Srijeda

Srijeda

Četvrtak

Srijeda

Srijeda

Srijeda

Srijeda

17:30 – 19:00 h

Kabinet muzike

Engleski jezik I

 

06.10.2018.god.

20.10.2018.god.

03.11.2018.god.

17.11.2018.god.

01.12.2018.god.

Subota

09:00 – 12:00 h

Veliki amfiteatar

Engleski jezik I (VJEŽBE)

Mr Alisa Memić, lektor

30.10.2018.god.

06.11.2018.god.

13.11.2018.god.

20.11.2018.god.

27.11.2018.god.

04.12.2018.god.

Utorak

13:00 – 14:00 h

Veliki amfiteatar

Njemački jezik I

Mr Mebrura Selić, lektor

08.10.2018.god.

15.10.2018.god.

22.10.2018.god.

29.10.2018.god.

05.11.2018.god.

12.11.2018.god.

19.11.2018.god.

26.11.2018.god.

03.12.2018.god.

10.12.2018.god.

Ponedjeljak

08:00 – 09:30 h

Mali amfiteatar

II SEMESTAR

Matematika II

Prof.dr Radoslav Galić

 

 

 

 

Uvod u arhitekturu

Prof.dr Ivan Hegediš

 

 

 

 

Istorija arhitekture i umjetnosti

Prof.dr Nusret Mujagić

 

 

 

 

IZBORNI PREDMETI

Likovne forme*

Predavanja će biti održana u ljetnom semestru

Grafičke i vizuelne komunikacije*

Prof.dr Nusret Mujagić

24.10.2018.god.

07.11.2018.god.

21.11.2018.god.

05.12.2018.god.

19.12.2018.god.

Srijeda

10:00 – 12:00 h

Kabinet saobraćaja

Sociologija*

Akademik prof.dr Zoran Milošević

Predavanja će biti održana u ljetnom semestru

Predmeti označeni * su izborni predmeti

 

III i VI semestar

 

Predmet

Profesor

Datum

Dan

Vrijeme

Kabinet

III SEMESTAR

Matematika III

Prof.dr Radoslav Galić

25.10.2018.god.

15.11.2018.god.

Četvrtak

13:15 – 15:35 h

Mali amfiteatar

Matematika III (VJEŽBE)

Senad Hodžić, demonstrator

14.11.2018.god.

28.11.2018.god.

12.12.2018.god.

19.12.2018.god.

Srijeda

16:00 – 17:30 h

Veliki amfiteatar

Elementi projektovanja

Prof.dr Ivan Hegediš

19.10.2018.god.

16.11.2018.god.

14.12.2018.god.

Petak

12:30 – 14:00 h

Kabinet br. III

Engleski jezik II

 

06.10.2018.god.

20.10.2018.god.

03.11.2018.god.

17.11.2018.god.

01.12.2018.god.

Subota

12:30 – 15:30 h

Veliki amfiteatar

Engleski jezik II (VJEŽBE)

Mr Alisa Memić, lektor

30.10.2018.god.

06.11.2018.god.

13.11.2018.god.

20.11.2018.god.

27.11.2018.god.

04.12.2018.god.

Utorak

14:00 – 15:00 h

Veliki amfiteatar

Njemački jezik II

Mr Mebrura Selić, lektor

08.10.2018.god.

15.10.2018.god.

22.10.2018.god.

29.10.2018.god.

05.11.2018.god.

12.11.2018.god.

19.11.2018.god.

26.11.2018.god.

03.12.2018.god.

10.12.2018.god.

Ponedjeljak

09:30 – 11:00 h

Mali amfiteatar

IV SEMESTAR

Arhitektonske konstrukcije

Prof.dr Nusret Mujagić

 

 

 

 

Urbanističko i prostorno planiranje

Prof.dr Nusret Mujagić

 

 

 

 

Otpornost materijala

Prof.dr Pašaga Muratović

 

 

 

 

IZBORNI PREDMETI

Menadžment tehnologija građenja*

Doc.dr Budimir Tojagić

13.10.2018.god.

27.10.2018.god.

10.11.2018.god.

24.11.2018.god.

08.12.2018.god.

22.12.2018.god.

Subota

14:00 – 15:00 h

Kabinet br. II

Građansko pravo*

Prof.dr Brana Komljenović

17.10.2018.god.

31.10.2018.god.

14.11.2018.god.

28.11.2018.god.

Srijeda

10:00 – 14:00 h

Sudnica

Razvoj arhitekture u Bosni i Hercegovini i regionu*

Prof.dr Nusret Mujagić

Predavanja će biti održana u ljetnom semestru

Predmeti označeni * su izborni predmeti

 

V i VI semestar

 

Predmet

Profesor

Datum

Dan

Vrijeme

Kabinet

V SEMESTAR

Statika konstrukcija

Doc.dr Budimir Tojagić

13.10.2018.god.

27.10.2018.god.

10.11.2018.god.

24.11.2018.god.

08.12.2018.god.

22.12.2018.god.

Subota

10:00 – 12:00 h

Kabinet br. II

Projektovanje – porodično stanovanje

Prof.dr Ivan Hegediš

19.10.2018.god.

16.11.2018.god.

14.12.2018.god.

Petak

17:00 – 18:30 h

Kabinet br. III

Principi konstruisanja

Prof.dr Lenart Đerđ

19.10.2018.god.

16.11.2018.god.

14.12.2018.god.

Petak

14:00 – 15:30 h

Kabinet br. II

VI SEMESTAR

Projektovanje – javni objekti

Prof.dr Ivan Hegediš

 

 

 

 

Osnovi fundiranja

Doc.dr Budimir Tojagić

 

 

 

 

Tehnička mehanika

Doc.dr Enes Mujić

 

 

 

 

IZBORNI PREDMETI

Izvođenje radova u građevinarstvu*

Prof.dr Lenart Đerđ

Predavanja će biti održana u ljetnom semestru

Organizacija građenja*

Prof.dr Lenart Đerđ

19.10.2018.god.

16.11.2018.god.

14.12.2018.god.

Petak

15:30 – 17:00 h

Kabinet br. II

Zaštita i revitalizacija*

Prof.dr Nusret Mujagić

24.10.2018.god.

07.11.2018.god.

21.11.2018.god.

05.12.2018.god.

19.12.2018.god.

Srijeda

12:00 – 14:00 h

Kabinet saobraćaja

Predmeti označeni * su izborni predmeti

 

VII i VIII semestar

 

Predmet

Profesor

Datum

Dan

Vrijeme

Kabinet

VII SEMESTAR

Projektovanje – višeporodično stanovanje

Prof.dr Ivan Hegediš

19.10.2018.god.

16.11.2018.god.

14.12.2018.god.

Petak

14:00 – 15:30 h

Kabinet br. III

Drvene i zidane konstrukcije

Prof.dr Lenart Đerđ

19.10.2018.god.

16.11.2018.god.

14.12.2018.god.

Petak

11:00 – 12:30 h

Kabinet br. II

Savremena arhitektura

Prof.dr Ivan Hegediš

19.10.2018.god.

16.11.2018.god.

14.12.2018.god.

Petak

15:30 – 17:00 h

Kabinet br. III

VIII SEMESTAR

Projektovanje – privredni objekti

Prof.dr Ivan Hegediš

 

 

 

 

Urbano uređenje prostora

Prof.dr Nusret Mujagić

 

 

 

 

Stručna praksa

Dekan Tehničkog fakulteta

 

 

 

 

IZBORNI PREDMETI

Projektovanje – urbani kontekst*

Prof.dr Nusret Mujagić

24.10.2018.god.

07.11.2018.god.

21.11.2018.god.

05.12.2018.god.

19.12.2018.god.

Srijeda

14:00 – 16:00 h

Kabinet saobraćaja

Osnovi ekološkog inženjerstva*

Doc.dr Almir Šabović

08.10.2018.god.

26.10.2018.god.

06.11.2018.god.

Ponedeljak

Petak

Ponedjeljak

16:30 – 18:00 h

17:00 – 18:30 h

16:30 – 18:00 h

Kabinet br. III

Mjerenje i vrednovanje radova*

Doc.dr Goran Pejičić

 

 

 

 

Predmeti označeni * su izborni predmeti