Tehnički fakultet

Studijski program – Arhitektura

*NAPOMENA:

Prilikom učitavanja rasporeda neophodan je „refresh (F5)“

Sve izmjene vezane za rasporeda pratite i na OGLASNOJ TABLI

Od ponuđena dva strana jezika student bira jedan

Od ponuđenih izbornih predmeta student polaže dva (jedan izborni za zimski, jedan izborni za ljetni semestar)

 

I i II semestar

 

Predmet

Profesor

Datum

Dan

Vrijeme

Kabinet

I SEMESTAR

Matematika I

Prof.dr Radoslav Galić

 

 

 

Mali amfiteatar

Matematika I (VJEŽBE)

Senad Hodžić, demonstrator

 

 

 

Mali amfiteatar

Tehničko crtanje sa nacrtnom geometrijom

(Predavanja + Vježbe)

Prof.dr Sead Avdić

 

 

 

Mali amfiteatar

Engleski jezik I

Doc.dr Valentina Budimčić

 

 

 

Veliki amfiteatar

Engleski jezik I (VJEŽBE)

Mr Alisa Memić, lektor

 

 

 

Veliki amfiteatar

Njemački jezik I(Predavanja + Vježbe)

Mr Mebrura Selić, lektor

 

 

 

Mali amfiteatar

II SEMESTAR

Matematika II Predavanja

Prof.dr Radoslav Galić

03.03.2021.god

10.03.2021.god.

17.03.2021.god.

24.03.2021.god.

31.03.2021.god.

07.04.2021.god.

14.04.2021.god.

21.04.2021.god.

28.04.2021.god.

12.05.2021.god.

26.05.2021.god.

Srijeda

Srijeda

Srijeda

Srijeda

Srijeda

Srijeda

Srijeda

Srijeda

Srijeda

Srijeda

Srijeda

12:00-13:30h

12:00-13:30h

12:00-13:30h

12:00-13:30h

12:00-13:30h

12:00-13:30h

12:00-13:30h

12:00-13:30h

12:00-13:30h

12:00-13:30h

12:00-13:30h

Mali amfiteatar

Matematika II

Vježbe

Senad Hodžić, demonstrator

03.03.2021.god

10.03.2021.god.

17.03.2021.god.

24.03.2021.god.

31.03.2021.god.

15.04.2021.god.

22.04.2021.god.

29.04.2021.god.

06.05.2021.god.

20.05.2021.god.

Srijeda

Srijeda

Srijeda

Srijeda

Srijeda

Četvrtak

Četvrtak

Četvrtak

Četvrtak

Četvrtak

14:00-16:00h

14:00-16:00h

14:00-16:00h

14:00-16:00h

14:00-16:00h

14:00-16:00h

14:00-16:00h

14:00-16:00h

14:00-16:00h

14:00-16:00h

 

Uvod u arhitekturu Predavanja

Prof.dr Ivan Hegediš

16.03.2021.god.

23.03.2021.god.

30.03.2021.god.

13.04.2021.god.

27.04.2021.god.

11.05.2021.god.

25.05.2021.god.

Utorak

Utorak

Utorak

Utorak

Utorak

Utorak

Utorak

10:00-13:00h

10:00-13:00h

10:00-13:00h

10:00-13:00h

10:00-13:00h

12:00-13:00h

12:00-13:00h

Kabinet br. III

Uvod u arhitekturu

Vježbe

Prof. dr Ivan Hegediš

15.03.2021.god

16.03.2021.god.

22.03.2021.god.

23.03.2021.god.

29.03.2021.god.

30.03.2021.god.

12.04.2021.god.

13.04.2021.god.

26.04.2021.god

Ponedjeljak

Utorak

Ponedjeljak

Utorak

Ponedjeljak

Utorak

Ponedjeljak

Utorak

Ponedjeljak

08.00-11.00h

08.00-10.00h

08.00-11.00h

08.00-10.00h

08.00-11.00h

08.00-10.00h

08.00-11.00h

08.00-10.00h

08.00-11.00h

 

Istorija arhitekture i umjetnosti 

Predavanja

Prof.dr Nusret Mujagić

04.03.2021.god.

11.03.2021.god.

18.03.2021.god.

25.03.2021.god.

01.04.2021.god.

08.04.2021.god.

15.04.2021.god.

22.04.2021.god.

29.04.2021.god.

06.05.2021.god.

Četvrtak

Četvrtak

Četvrtak

Četvrtak

Četvrtak

Četvrtak

Četvrtak

Četvrtak

Četvrtak

Četvrtak

14:00-16:00h

14:00-16:00h

14:00-16:00h

14:00-16:00h

14:00-16:00h

14:00-15:00h

14:00-15:00h

14:00-15:00h

14:00-15:00h

14:00-15:00h

Kabinet br. II

Istorija arhitekture i umjetnosti  Vježbe

 

Prof.dr Nusret Mujagić

05.03.2021.god.

12.03.2021.god.

19.03.2021.god.

26.03.2021.god.

02.04.2021.god.

Petak

Petak

Petak

Petak

Petak

14:00-17:00h

14:00-17:00h

14:00-17:00h

14:00-17:00h

14:00-17:00h

 

IZBORNI PREDMETI

Likovne forme*(Predavanja + Vježbe)

Prof.dr Nusret Mujagić

 

 

 

Kabinet saobraćaja

Osnovi informatike* Predavanja

Prof.dr Halid Žigić

10.03.2021.god.

17.03.2021.god.

24.03.2021.god.

31.03.2021.god.

07.04.2021.god.

14.04.2021.god.

21.04.2021.god.

28.04.2021.god.

05.05.2021.god.

12.05.2021.god.

19.05.2021.god.

26.05.2021.god.

02.06.2021.god.

Srijeda

Srijeda

Srijeda

Srijeda

Srijeda

Srijeda

Srijeda

Srijeda

Srijeda

Srijeda

Srijeda

Srijeda

Srijeda

10:00-12:00h

10:00-12:00h

10:00-12:00h

10:00-12:00h

10:00-12:00h

10:00-12:00h

10:00-12:00h

10:00-12:00h

10:00-12:00h

10:00-12:00h

10:00-12:00h

10:00-12:00h

10:00-12:00h

Kabinet informatike

Osnovi informatike*

Vježbe

Mr Smiljana Bijelović, asistent

06.03.2021.

13.03.2021.

20.03.2021.

27.03.2021.

10.04.2021.

17.04.2021.

Subota

Subota

Subota

Subota

Subota

Subota

15.00-19.00h

15.00-19.00h

15.00-19.00h

15.00-19.00h

15.00-19.00h

15.00-19.00h

 

Sociologija* Predavanja

Akademik prof.dr Zoran Milošević

15.03.2021.

19.04.2021.

26.04.2021.

10.05.2012.

17.05.2021.

21.05.2021.

24.05.2021.

Ponedeljak

Ponedeljak

Ponedeljak

Ponedeljak

Ponedeljak

Petak

Ponedeljak

13.00-17.00h

13.00-17.00h

09.00-14.00h

09.00-14.00h

09.00-14.00h

09.00-14.00h

09.00-14.00h

Veliki amfiteatar

Sociologija Vježbe

Akademik prof.dr Zoran Milošević

06.03.2021.

15.03.2021.

03.04.2021.

10.04.2021.

17.04.2021.

19.04.2021.

Subota

Ponedeljak

Subota

Subota

Subota

Ponedeljak

08.00-12.00h

08.00-09.00h

08.00-13.00h

08.00-13.00h

08.00-13.00h

08.00-09.00h

Veliki amfiteatar

Predmeti označeni * su izborni predmeti

 

III i VI semestar

 

Predmet

Profesor

Datum

Dan

Vrijeme

Kabinet

III SEMESTAR

Matematika III

Prof.dr Branko Sarić

 

 

 

Kabinet br. I

Matematika III (VJEŽBE)

Senad Hodžić, demonstrator

 

 

 

Mali amfiteatar

Elementi projektovanja(Predavanja + Vježbe)

Prof.dr Ivan Hegediš

 

 

 

Kabinet br. III

Engleski jezik II

Doc.dr Valentina Budimčić

 

 

 

Veliki amfiteatar

Engleski jezik II (VJEŽBE)

Mr Alisa Memić, lektor

 

 

 

Veliki amfiteatar

Njemački jezik II(Predavanja + Vježbe)

Mr Mebrura Selić, lektor

 

 

 

Mali amfiteatar

IV SEMESTAR

Arhitektonske konstrukcije Predavanja

Prof.dr Nusret Mujagić

03.03.2021.god.

10.03.2021.god.

17.03.2021.god.

31.03.2021.god.

14.04.2021.god.

28.04.2021.god.

12.05.2021.god.

Srijeda

Srijeda

Srijeda

Srijeda

Srijeda

Srijeda

Srijeda

08.00-11.00h

08.00-11.00h

08.00-11.00h

08.00-11.00h

08.00-11.00h

08.00-11.00h

10:00-11:00h

Kabinet br. II

Arhitektonske konstrukcije

Vježbe

Prof.dr Nusret Mujagić

02.03.2021.god.

09.03.2021.god.

16.03.2021.god.

23.03.2021.god.

30.03.2021.god.

06.04.2021.god.

13.04.2021.god.

27.04.2021.god.

Utorak

Utorak

Utorak

Utorak

Utorak

Utorak

Utorak

Utorak

08.00-11.00h

08.00-11.00h

08.00-11.00h

08.00-11.00h

08.00-11.00h

08.00-11.00h

08.00-11.00h

08.00-11.00h

 

Urbanističko i prostorno planiranje Predavanja

Prof.dr Nusret Mujagić

03.03.2021.god.

10.03.2021.god.

17.03.2021.god.

31.03.2021.god.

14.04.2021.god.

28.04.2021.god.

12.05.2021.god.

Srijeda

Srijeda

Srijeda

Srijeda

Srijeda

Srijeda

Srijeda

11.00-14.00h

11.00-14.00h

11.00-14.00h

11.00-14.00h

11.00-14.00h

11.00-15.00h

11:00 12:00h

Kabinet br. II

Urbanističko i prostorno planiranje

Vježbe

Prof.dr Nusret Mujagić

02.03.2021.god.

09.03.2021.god.

16.03.2021.god.

23.03.2021.god.

30.03.2021.god.

06.04.2021.god.

13.04.2021.god.

27.04.2021.god.

Utorak

Utorak

Utorak

Utorak

Utorak

Utorak

Utorak

Utorak

11.00-13.00h

11.00-13.00h

11.00-13.00h

11.00-13.00h

11.00-13.00h

11.00-13.00h

11.00-13.00h

11.00-13.00h

 

Otpornost materijala Predavanja

Doc.dr Ivica Marinović

Doc. Dr Goran Pejičić

12.04.2021.

19.04.2021.

26.04.2021.

17.05.2021.

24.05.2021.

Ponedjeljak

Ponedjeljak

Ponedjeljak

Ponedjeljak

Ponedjeljak

11.00-13.30h

11.00-13.30h

11.00-13.30h

11.00-13.30h

11.00-13.30h

 

Otpornost materijala

Vježbe

Doc.dr Ivica Marinović

Doc. Dr Goran Pejičić

29.03.2021.

05.04.2021.

12.04.2021.

19.04.2021.

26.04.20211.

Ponedjeljak

Ponedjeljak

Ponedjeljak

Ponedjeljak

Ponedjeljak

08.00-11.00h

08.00-11.00h

08.00-11.00h

08.00-11.00h

08.00-11.00h

 

IZBORNI PREDMETI

Grafičke i vizuelne komunikacije*

Predavanja

Prof.dr Nusret Mujagić

 

 

 

Kabinet saobraćaja

Grafičke i vizuelne komunikacije*

Vježbe

 

 

 

 

 

Građansko pravo*

Prof.dr Brana Komljenović

 

 

 

Sudnica

Građansko pravo (VJEŽBE)*

Asim Bojić, vss

 

 

 

Sudnica

Građevinski materijali* Predavanja

Doc.dr Goran Pejičić

17.03.2021.god.

24.03.2021.god.

07.04.2021.god.

21.04.2021.god.

27.04.2021.god.

28.04.2021.god.

05.05.2021.god.

11.05.2021.god.

26.05.2021.god.

Srijeda

Srijeda

Srijeda

Srijeda

Utorak

Srijeda

Srijeda

Utorak

Srijeda

11:00-13:00h

11:00-13:30h

13:30-15:00h

13:30-15:00h

11:00-14:30h

13:30-16:00h

13:30-16:00h

11:00-14:30h

13:30-16:00h

Kabinet br. II

Građevinski materijali*

Vježbe

Doc.dr Goran Pejičić

06.03.2021.

13.03.2021.

20.03.2021.

27.03.2021.

10.04.2021.

Subota

Subota

Subota

Subota

Subota

10.00-13.00h

10.00-13.00h

10.00-13.00h

10.00-13.00h

10.00-13.00h

 

Predmeti označeni * su izborni predmeti

 

V i VI semestar

 

Predmet

Profesor

Datum

Dan

Vrijeme

Kabinet

V SEMESTAR

Statika konstrukcija(Predavanja + Vježbe)

Doc.dr Budimir Tojagić

 

 

 

Kabinet br. II

Projektovanje – porodično stanovanje

(Predavanja + Vježbe)

Prof.dr Ivan Hegediš

 

 

 

Kabinet br. III

Principi konstruisanja(Predavanja + Vježbe)

Prof.dr Lenart Đerđ

 

 

 

Kabinet br. V

VI SEMESTAR

Projektovanje – javni objekti Predavanja

Prof.dr Ivan Hegediš

16.03.2021.god.

17.03.2021.god.

23.03.2021.god.

24.03.2021.god.

30.03.2021.god.

31.03.2021.god.

13.04.2021.god.

27.04.2021.god.

11.05.2021.god.

25.05.2021.god.

Utorak

Srijeda

Utorak

Srijeda

Utorak

Srijeda

Utorak

Utorak

Utorak

Utorak

13:00-14:00h

10.00-14.00h

13:00-14:00h

10.00-14.00h

13:00-14:00h

10.00-14.00h

13:00-14:00h

13:00-14:00h

13:00-14:00h

13:00-14:00h

Kabinet br. III

Projektovanje – javni objekti

Vježbe

Prof.dr Ivan Hegediš

17.03.2021.god.

24.03.2021.god.

31.03.2021.god.

07.04.2021.god.

14.04.2021.god.

Srijeda

Srijeda

Srijeda

Srijeda

Srijeda

14.00-18.00h

14.00-18.00h

14.00-18.00h

14.00-18.00h

14.00-18.00h

 

Osnovi fundiranja Predavanja

Doc.dr Budimir Tojagić

13.03.2021.god.

27.03.2021.god.

24.04.2021.god.

29.05.2021.god.

Subota

Subota

Subota

Subota

13:00-16:00h

13:00-16:00h

13:00-16:00h

13:00-16:00h

Kabinet br. II

Osnovi fundiranja

Vježbe

Doc.dr Budimir Tojagić

13.03.2021.god.

27.03.2021.god.

24.04.2021.god.

29.05.2021.god.

Subota

Subota

Subota

Subota

16:00-19:00h

16:00-19:00h

16:00-19:00h

16:00-18:00h

Kabinet br. II

Tehnička mehanika Predavanja

Doc.dr Enes Mujić

19.03.2021.god.

01.04.2021.god.

15.04.2021.god.

29.04.2021.god.

14.05.2021.god.

Petak

Četvrtak

Četvrtak

Četvrtak

Petak

16:00-19:00h

16:00-19:00h

16:00-19:00h

16:00-19:00h

16:00-19:00h

Kabinet saobraćaja

Tehnička mehanika

Vježbe

Doc.dr Enes Mujić

05.03.2021.god.

12.03.2021.god.

19.03.2021.god.

01.04.2021.god.

08.04.2021.god.

Petak

Četvrtak

Četvrtak

Četvrtak

Četvrtak

13.00-16.00h

13.00-16.00h

13.00-16.00h

13.00-16.00h

13.00-16.00h

 

IZBORNI PREDMETI

Izvođenje radova u građevinarstvu*

Predavanja

Prof.dr Lenart Đerđ

09.03.2021.god.

16.03.2021.god.

23.03.2021.god.

30.03.2021.god.

13.04.2021.god.

27.04.2021.god.

11.05.2021.god.

25.05.2021.god.

Utorak

Utorak

Utorak

Utorak

Utorak

Utorak

Utorak

Utorak

15:30-17:30h

15:30-17:30h

15:30-17:30h

15:30-17:30h

15:30-17:30h

15:30-17:30h

15:30-16:30h

15:30-16:30h

Kabinet br. III

Izvođenje radova u građevinarstvu*

Vježbe

 

Prof.dr Lenart Đerđ

02.03.2021.god.

09.03.2021.god

16.03.2021.god.

23.03.2021.god.

30.03.2021.god.

13.04.2021.god.

27.04.2021.god.

 

Utorak

Utorak

Utorak

Utorak

Utorak

Utorak

Utorak

 

17:30-19:00h

17:30-19:00h

17.30-19.00h

17.30-19.00h

17.30-19.00h

17.30-19.00h

17.30-19.00h

 

 

Organizacija građenja*  Predavanja

Prof.dr Lenart Đerđ

 

 

 

Kabinet br. V

Organizacija građenja*  Vježbe

 

 

 

 

 

Zaštita i revitalizacija*  Predavanja

Prof.dr Nusret Mujagić

 

 

 

Kabinet saobraćaja

Zaštita i revitalizacija*  Vježbe

 

 

 

 

 

Predmeti označeni * su izborni predmeti

 

VII i VIII semestar

 

Predmet

Profesor

Datum

Dan

Vrijeme

Kabinet

VII SEMESTAR

Projektovanje – višeporodično stanovanje

(Predavanja + Vježbe)

Prof.dr Ivan Hegediš

 

 

 

Kabinet br. III

Drvene i zidane konstrukcije(Predavanja + Vježbe)

Prof.dr Lenart Đerđ

 

 

 

Kabinet br. V

Savremena arhitektura(Predavanja + Vježbe)

Prof.dr Ivan Hegediš

 

 

 

Kabinet br. III

VIII SEMESTAR

Projektovanje – privredni objekti Predavanja

Prof.dr Ivan Hegediš

16.03.2021.god.

23.03.2021.god.

30.03.2021.god.

13.04.2021.god.

27.04.2021.god.

11.05.2021.god.

25.05.2021.god.

Utorak

14:00-15:00h

Kabinet br. III

Projektovanje – privredni objekti  Vježbe

 

 

 

 

 

Menadžment tehnologija građenja Predavanja

Doc.dr Budimir Tojagić

13.03.2021.god.

27.03.2021.god.

24.04.2021.god.

15.05.2021.god.

29.05.2021.god.

Subota

11:00-13:00h

11:00-13:00h

09:00-11:00h

13:00-15:00h

11:00-13:00h

Kabinet br. II

Menadžment tehnologija građenja  Vježbe

 

 

 

 

 

Stručna praksa

Prof.dr Jasminka Sadadinović

 

 

 

 

IZBORNI PREDMETI

Projektovanje – urbani kontekst*  Predavanja

Prof.dr Nusret Mujagić

 

 

 

Kabinet saobraćaja

Projektovanje – urbani kontekst* Vježbe

 

 

 

 

 

Osnovi ekološkog inženjerstva*  Predavanja

Prof.dr Jasminka Sadadinović

 

 

 

Kabinet muzike

Osnovi ekološkog inženjerstva*  Vježbe

 

 

 

 

 

Mjerenje i vrednovanje radova* Predavanja

Doc.dr Goran Pejičić

17.03.2021.god.

31.03.2021.god.

14.04.2021.god.

17.05.2021.god.

20.05.2021.god.

Srijeda

Srijeda

Srijeda

Ponedeljak

Četvrtak

13:00-14:00h

11:00-13:00h

11:00-13:30h

11:00-14:30h

Kabinet br. II

Mjerenje i vrednovanje radova*  Vježbe

 

 

 

 

 

Predmeti označeni * su izborni predmeti