Tehnički fakultet

Studijski program – Arhitektura

*NAPOMENA:

Prilikom učitavanja rasporeda neophodan je „refresh (F5)“

Sve izmjene vezane za rasporeda pratite i na OGLASNOJ TABLI

Od ponuđena dva strana jezika student bira jedan

Od ponuđenih izbornih predmeta student polaže dva (jedan izborni za zimski, jedan izborni za ljetni semestar)

 

 

I i II semestar

PREDMET

PROFESOR

DATUM

DAN

VRIJEME

KABINET

I SEMESTAR

Matematika I

(Predavanje)

Prof.dr Radoslav Galić

 

 

 

Mali amfiteatar

Matematika I

(Vježbe)

Senad Hodžić, viši asistent

 

 

 

 

 

Kabinet br. VI

Tehničko crtanje sa nacrtnom geometrijom

(Predavanje)

Doc.dr Enes Mujić

 

 

 

Kabinet saobraćaja

Tehničko crtanje sa nacrtnom geometrijom

(Vježbe)

 

 

 

 

 

Engleski jezik I

(Predavanje)

Doc.dr Mirnes Avdić

 

 

 

Mali amfiteatar

Engleski jezik I

(Vježbe)

Doc.dr Mirnes Avdić

 

 

 

 

 

Mali amfiteatar

Njemački jezik I

(Predavanje)

Mr Vahid Puškarević, lektor

 

 

 

Mali amfiteatar

Njemački jezik I

(Vježbe)

Mr Vahid Puškarević, lektor

 

 

 

 

II SEMESTAR

Matematika II

(Predavanje)

Prof.dr Sead Rešić

 

 

 

Kabinet br. IX

Matematika II

(Vježbe)

Senad Hodžić, viši asistent

 

 

 

 

Uvod u arhitekturu

(Predavanje)

Doc.dr Dragica Arnautović-Aksić

 

 

 

Kabinet br. VI

Uvod u arhitekturu

(Vježbe)

Mr Seid Šehanović

 

 

 

 

Istorija arhitekture i umjetnosti 

(Predavanje)

Doc. dr Dragica Arnautović Aksić

 

 

 

Kabinet br. IX

Istorija arhitekture i umjetnosti 

(Vježbe)

Mr Seid Šehanović

 

 

 

 

IZBORNI PREDMETI

Likovne forme*

(Predavanje)

Prof.dr Dragica Arnautović-Aksić

 

 

 

Kabinet br. VI

Likovne forme*

(Vježbe)

 

 

 

 

 

Osnovi informatike*

(Predavanje)

Prof.dr Halid Žigić

 

 

 

Kabinet informatike

Osnovi informatike*

(Vježbe)

 

 

 

 

Sociologija*

(Predavanje)

Prof. dr Edhem Muftić

 

 

 

Mali amfiteatar

Sociologija *

(Vježbe)

 

 

 

 

Predmeti označeni * su izborni predmeti

 

 

III i VI semestar

PREDMET

PROFESOR

DATUM

DAN

VRIJEME

KABINET

III SEMESTAR

Matematika III

(Predavanje)

Prof. dr Sead Rešić

 

 

 

Kabinet br. IX

Matematika III

(Vježbe)

Senad Hodžić, viši asistent

 

 

 

Kabinet VI

Elementi projektovanja

(Predavanje)

Prof.dr Dragica Arnautović-Aksić

 

 

 

Kabinet saobraćaja

Elementi projektovanja 

(Vježbe)

 

 

 

 

 

Engleski jezik II

(Predavanje)

Doc.dr Mirnes Avdić

 

 

 

Mali amfiteatar

Engleski jezik II

(Vježbe)

Doc.dr Mirnes Avdić

 

 

 

Mali amfiteatar

Njemački jezik II

(Predavanje)

Mr Vahid Puškarević, lektor

 

 

 

Kabinet br. VII

Njemački jezik II

(Vježbe)

Mr Vahid Puškarević, lektor

 

 

 

Kabinet br. V

IV SEMESTAR

Arhitektonske konstrukcije

(Predavanje)

Prof.dr Lenart Đerđ

29.03.2024.

11.04.2024.

23.04.2024.

07.05.2024.

21.05.2024.

Petak

Četvrtak

Utorak

Utorak

Utorak

16.00-17.30

16.00-16.45

16.00-16.45

16.00-16.45

16.00-16.45

Kabinet saobraćaja

Arhitektonske konstrukcije

Vježbe

Prof.dr Lenart Đerđ

28.05.2024.

29.05.2024.

30.05.2024.

Utorak

Srijeda

Četvrtak

15.00-18.00

15.00-18.00

10.00-11.30

Kabinet saobraćaja

Urbanističko i prostorno planiranje (Predavanje)

Doc. dr Dragica Arnautović Aksić

19.04.2024.

23.04.2024.

09.05.2024.

17.05.2024.

22.05.2024.

30.05.2024.

Petak

Utorak

Četvrtak

Petak

Srijeda

Četvrtak

14.45-15.30

12.45-13.30

14.45-15.30

14.45-15.30

12.45-13.30

14.45-15.30

Kabinet br. VIII

Urbanističko i prostorno planiranje

Vježbe

Mr Slobodan Bulatović, ass

 

 

 

Kabinet br. IV

Otpornost materijala

(Predavanje)

Prof. dr Milorad Živković

29.03.2024.

05.04.2024.

26.04.2024.

24.05.2024.

Petak

14.00-15.00

13.00-14.00

14.00-16.00

14.00-16.00

Kabinet br VIII

Otpornost materijala

Vježbe

Mr Muhamed Čohadarević, viši asistent

18.05.2024.

25.05.2024.

Subota

Subota

11.00-12.30

11.00-12.30

Kabinet saobraćaja

IZBORNI PREDMETI

Grafičke i vizuelne komunikacije*

(Predavanje)

Prof.dr Dragica Arnautović-Aksić

 

 

 

Kabinet saobraćaja

Grafičke i vizuelne komunikacije*

(Vježbe)

 

 

 

 

 

Građansko pravo*

(Predavanje)

Prof.dr Brana Komljenović

 

 

 

Sudnica

Građansko pravo*

(Vježbe)

 

 

 

 

Sudnica

Građevinski materijali*

(Predavanje)

Prof.dr Almir Šabović

05.03.2024.

19.03.2024.

02.04.2024.

16.04.2024.

26.04.2024.

08.05.2024.

Utorak

Utorak

Utorak

Utorak

Petak

Utorak

11.00-11.45

11.00-11.45

11.00-11.45

11.00-11.45

11.00-11.45

11.00-11.45

Kabinet saobraćaja

Građevinski materijali*

Vježbe

Mr Muhamed Čohadarević, viši asistent

17.05.2024.

24.05.2024.

Petak

Petak

16.45-17.30

16.45-17.30

Kabinet fizike

Predmeti označeni * su izborni predmeti

 

 

V i VI semestar

PREDMET

PROFESOR

DATUM

DAN

VRIJEME

KABINET

V SEMESTAR

Statika konstrukcija

(Predavanje)

Doc.dr Budimir Tojagić

 

 

 

Kabinet saobraćaja

Statika konstrukcija

(Vježbe)

 

 

 

Projektovanje – porodično stanovanje

(Predavanje)

Doc.dr Dragica Arnautović-Aksić

 

 

 

Kabinet saobraćaja

Projektovanje – porodično stanovanje

(Vježbe)

 

 

 

 

 

Principi konstruisanja

(Predavanje)

Prof.dr Lenart Đerđ

 

 

 

Kabinet saobraćaja

Principi konstruisanja

(Vježbe)

 

 

 

VI SEMESTAR

Projektovanje – javni objekti

(Predavanje)  

Doc.dr Dragica Arnautović-Aksić

22.03.2024.

05.04.2024.

19.04.2024.

09.05.2024.

17.05.2024.

30.05.2024.

Petak

Petak

Petak

Četvrtak

Petak

Četvrtak

11.45-12.30

11.45-12.30

11.45-12.30

11.45-12.30

11.45-12.30

11.45-12.30

Kabinet br. VIII

Projektovanje – javni objekti

Vježbe

Mr Slobodan Bulatović

 

 

 

Kabinet br. IV

Osnovi fundiranja

(Predavanje)

Prof.dr Almir Šabović

05.03.2024.

19.03.2024.

02.04.2024.

16.04.2024.

26.04.2024.

08.05.2024.

Utorak

Utorak

Utorak

Utorak

Petak

Srijeda

12.30-13.15

12.30-13.15

12.30-14.00

12.30-14.00

12.30-13.15

12.30-13.15

Kabinet saobraćaja

Osnovi fundiranja

Vježbe

Mr Muhamed Čohadarević, viši asistent

18.05.2024.

25.05.2024.

28.05.2024.

29.05.2024.

Subota

Subota

Utorak

Srijeda

09.30-10.15

09.30-10.15

09.00-09.45

09.00-09.45

Kabinet br. IX

Tehnička mehanika

(Predavanje)

Doc.dr Enes Mujić

14.03.2024.

28.03.2024.

18.04.2024.

09.05.2024.

23.05.2024.

Četvrtak

15.00-16.30

15.00-17.15

15.00-17.15

15.00-17.15

15.00-17.15

Kabinet saobraćaja

Tehnička mehanika

Vježbe

Doc.dr Enes Mujić

20.05.2024.

24.05.2024.

30.05.2024.

Ponedjeljak

Petak

Četvrtak

15.00-18.00

15.00-17.15

15.00-17.15

Kabinet saobraćaja

IZBORNI PREDMETI

Izvođenje radova u građevinarstvu*

(Predavanje)

Prof.dr Lenart Đerđ

12.03.2024.

11.04.2024.

23.04.2024.

07.05.2024.

21.05.2024.

Utorak

Četvrtak

Utorak

Utorak

Utorak

16.00-18.00

14.00-14.45

14.00-14.45

14.00-14.45

14.00-14.45

Kabinet saobraćaja

Izvođenje radova u građevinarstvu*

Vježbe

Mr Muhamed Čohadarević, viši asistent

17.05.2024.

24.05.2024.

28.05.2024.

29.05.2024.

Petak

Petak

Utorak

Srijeda

16.00-16.45

16.00-16.45

09.45-10.30

09.45-10.30

Kabinet br. IX

Organizacija građenja*  (Predavanje)

Prof.dr Lenart Đerđ

 

 

 

Kabinet saobraćaja

Organizacija građenja* 

(Vježbe)

 

 

 

 

Zaštita i revitalizacija*  (Predavanje)

Prof.dr Almir Šabović

 

 

 

Kabinet br. VIII

Zaštita i revitalizacija* 

(Vježbe)

 

 

 

 

Predmeti označeni * su izborni predmeti

 

 

 

VII i VIII semestar

PREDMET

PROFESOR

DATUM

DAN

VRIJEME

KABINET

VII SEMESTAR

Projektovanje – višeporodično stanovanje

(Predavanje)

Doc.dr Dragica Arnautović-Aksić

 

 

 

Kabinet saobraćaja

Projektovanje – višeporodično stanovanje

(Vježbe)

 

 

 

Drvene i zidane konstrukcije

(Predavanje)

Prof.dr Lenart Đerđ

 

 

 

Kabinet saobraćaja

Drvene i zidane konstrukcije

(Vježbe)

 

 

 

 

 

Savremena arhitektura

(Predavanje)

Doc.dr Dragica Arnautović-Aksić

 

 

 

Kabinet saobraćaja

Savremena arhitektura

(Vježbe)

 

 

 

VIII SEMESTAR

Projektovanje – privredni objekti

(Predavanje)   

Doc.dr Dragica Arnautović-Aksić

22.03.2024.

05.04.2024.

19.04.2024.

09.05.2024.

17.05.2024.

30.05.2024.

Petak

Petak

Petak

Četvrtak

Petak

Četvrtak

12.30-13.15

12.30-13.15

12.30-13.15

12.30-13.15

12.30-13.15

12.30-13.15

Kabinet br. VIII

Projektovanje – privredni objekti 

Vježbe

Mr Slobodan Bulatović

 

 

 

Kabinet br. IV

Menadžment tehnologija građenja (Predavanje)

Prof. dr Almir Šabović

26.03.2024.

09.04.2024.

23.04.2024.

26.04.2024.

07.05.2024.

08.05.2024.

Utorak

Utorak

Utorak

Petak

Utorak

Srijeda

11.45-12.30

11.45-12.30

11.45-12.30

14.00-14.45

11.45-12.30

14.00-14.45

Kabinet saobraćaja

Menadžment tehnologija građenja  Vježbe

Mr Slobodan Bulatović, ass

 

 

 

Kabinet IV

Stručna praksa

Prof.dr Jasminka Sadadinović

 

 

 

IZBORNI PREDMETI

Projektovanje – urbani kontekst* 

(Predavanje)

Prof.dr Dragica Arnautović-Aksić

 

 

 

Kabinet saobraćaja

Projektovanje – urbani kontekst*

(Vježbe)

 

 

 

 

 

Osnovi ekološkog inženjerstva* 

(Predavanje)

Prof.dr Jasminka Sadadinović

 

 

 

Kabinet saobraćaja

Osnovi ekološkog inženjerstva*  (Vježbe)

Prof.dr Jasminka Sadadinović

 

 

 

Mjerenje i vrednovanje radova* (Predavanje)

Prof.dr Milorad Živković

29.03.2024.

05.04.2024.

26.04.2024.

24.05.2024.

Petak

15.00-16.00

14.00-15.00

12.00-14.00

12.00-14.00

Kabinet br VIII

Mjerenje i vrednovanje radova* 

Vježbe

Mr Seid Šehanović

 

 

 

Kabinet II

Predmeti označeni * su izborni predmeti