Tehnički fakultet

Studijski program – Arhitektura

*NAPOMENA:

Prilikom učitavanja rasporeda neophodan je „refresh (F5)“

Sve izmjene vezane za rasporeda pratite i na OGLASNOJ TABLI

Od ponuđena dva strana jezika student bira jedan

Od ponuđenih izbornih predmeta student polaže dva (jedan izborni za zimski, jedan izborni za ljetni semestar)

 

I i II semestar

 

Predmet

Profesor

Datum

Dan

Vrijeme

Kabinet

I SEMESTAR

Matematika I

Prof.dr Radoslav Galić

Predavanja su održana u zimskom semestru*

Matematika I (VJEŽBE)

Senad Hodžić, demonstrator

Nacrtna geometrija

Prof.dr B.Š.

Engleski jezik I

 

Engleski jezik I (VJEŽBE)

Mr Alisa Memić, lektor

Njemački jezik I

Mr Mebrura Selić, lektor

II SEMESTAR

 

 

Matematika II

 

 

Prof.dr Radoslav Galić

04.03.2019.god.

18.03.2019.god.

15.04.2019.god.

22.04.2019.god.

06.05.2019.god.

 

 

Ponedeljak

 

 

10:00 – 14:00 h

Mali amfiteatar

 

 

Uvod u arhitekturu

 

 

Prof.dr Ivan Hegediš

15.03.2019.god.

29.03.2019.god.

12.04.2019.god.

26.04.2019.god.

17.05.2019.god.

31.05.2019.god.

 

 

Petak

 

 

12:00 – 13:00 h

Kabinet br. III

Istorija arhitekture i umjetnosti

Prof.dr Nusret Mujagić

06.03.2019.god.

20.03.2019.god.

03.04.2019.god.

17.04.2019.god.

08.05.2019.god.

22.05.2019.god.

Srijeda

 

 

12:00 – 13:00 h

Kabinet saobraćaja

IZBORNI PREDMETI

Likovne forme*

Prof.dr Nusret Mujagić

06.03.2019.god.

20.03.2019.god.

03.04.2019.god.

17.04.2019.god.

08.05.2019.god.

22.05.2019.god.

 

 

 

Srijeda

 

 

13:00 – 14:00 h

Kabinet saobraćaja

Grafičke i vizuelne komunikacije*

Prof.dr Nusret Mujagić

Predavanja su održana u zimskom semestru*

Sociologija*

Akademik prof.dr Zoran Milošević

11.03.2019.god.

25.03.2019.god.

08.04.2019.god.

22.04.2019.god.

13.05.2019.god.

Ponedeljak

09:00 – 13:00 h

Veliki amfiteatar

Predmeti označeni * su izborni predmeti

 

III i VI semestar

 

Predmet

Profesor

Datum

Dan

Vrijeme

Kabinet

III SEMESTAR

Matematika III

Prof.dr Radoslav Galić

Predavanja su održana u zimskom semestru*

Matematika III (VJEŽBE)

Senad Hodžić, demonstrator

Elementi projektovanja

Prof.dr Ivan Hegediš

Engleski jezik II

 

Engleski jezik II (VJEŽBE)

Mr Alisa Memić, lektor

Njemački jezik II

Mr Mebrura Selić, lektor

IV SEMESTAR

Arhitektonske konstrukcije

Prof.dr Nusret Mujagić

 

 

 

Kabinet saobraćaja

Urbanističko i prostorno planiranje

Prof.dr Nusret Mujagić

 

 

 

Kabinet saobraćaja

Otpornost materijala

Prof.dr Pašaga Muratović

 

 

 

Kabinet saobraćaja

IZBORNI PREDMETI

Menadžment tehnologija građenja*

Doc.dr Budimir Tojagić

 

 

 

Kabinet br. II

Građansko pravo*

Prof.dr Brana Komljenović

 

 

 

Sudnica

Razvoj arhitekture u Bosni i Hercegovini i regionu*

Prof.dr Nusret Mujagić

 

 

 

Kabinet saobraćaja

Predmeti označeni * su izborni predmeti

 

V i VI semestar

 

Predmet

Profesor

Datum

Dan

Vrijeme

Kabinet

V SEMESTAR

Statika konstrukcija

Doc.dr Budimir Tojagić

Predavanja su održana u zimskom semestru*

Projektovanje – porodično stanovanje

Prof.dr Ivan Hegediš

Principi konstruisanja

Prof.dr Lenart Đerđ

VI SEMESTAR

 

 

Projektovanje – javni objekti

 

 

 

Prof.dr Ivan Hegediš

15.03.2019.god.

29.03.2019.god.

12.04.2019.god.

26.04.2019.god.

17.05.2019.god.

31.05.2019.god.

 

 

 

Petak

 

 

 

14:00 – 15:00 h

Kabinet br. III

Osnovi fundiranja

Doc.dr Budimir Tojagić

02.03.2019.god.

06.04.2019.god.

11.05.2019.god.

 

Subota

12:00 – 15:00 h

13:00 – 16:00 h

12:00 – 16:00 h

Kabinet br. III

Tehnička mehanika

Doc.dr Enes Mujić

28.03.2019.god.

11.04.2019.god.

25.04.2019.god.

09.05.2019.god.

23.05.2019.god.

Četvrtak

 

16:00 – 19:00 h

Kabinet saobraćaja

IZBORNI PREDMETI

 

Izvođenje radova u građevinarstvu*

 

 

Prof.dr Lenart Đerđ

15.03.2019.god.

29.03.2019.god.

12.04.2019.god.

26.04.2019.god.

17.05.2019.god.

31.05.2019.god.

 

 

Petak

 

 

12:00 – 13:00 h

Kabinet br. II

Organizacija građenja*

Doc.dr Omer Kovčić

Predavanja su održana u zimskom semestru*

Zaštita i revitalizacija*

Prof.dr Nusret Mujagić

Predavanja su održana u zimskom semestru*

Predmeti označeni * su izborni predmeti

 

VII i VIII semestar

 

Predmet

Profesor

Datum

Dan

Vrijeme

Kabinet

VII SEMESTAR

Projektovanje – višeporodično stanovanje

Prof.dr Ivan Hegediš

Predavanja su održana u zimskom semestru*

Drvene i zidane konstrukcije

Prof.dr Lenart Đerđ

Savremena arhitektura

Prof.dr Ivan Hkegediš

VIII SEMESTAR

 

Projektovanje – privredni objekti

 

 

Prof.dr Ivan Hegediš

15.03.2019.god.

29.03.2019.god.

12.04.2019.god.

26.04.2019.god.

17.05.2019.god.

31.05.2019.god.

 

 

 

Petak

 

 

 

15:00 – 16:00 h

Kabinet br. III

Urbano uređenje prostora

Prof.dr Nusret Mujagić

06.03.2019.god.

20.03.2019.god.

03.04.2019.god.

17.04.2019.god.

08.05.2019.god.

22.05.2019.god.

 

 

Srijeda

 

 

15:00 16:00 h

Kabinet saobraćaja

Stručna praksa

Dekan Tehničkog fakulteta

 

 

 

 

IZBORNI PREDMETI

Projektovanje – urbani kontekst*

Prof.dr Nusret Mujagić

Predavanja su održana u zimskom semestru*

Osnovi ekološkog inženjerstva*

Doc.dr Almir Šabović

Predavanja su održana u zimskom semestru*

Mjerenje i vrednovanje radova*

 

Doc.dr Goran Pejičić

14.03.2019.god.

11.04.2019.god.

09.05.2019.god.

 

Četvrtak

13:00 – 15:00 h

13:00 – 15:00 h

12:00 – 14:00 h

Kabinet saobraćaja

Predmeti označeni * su izborni predmeti