PRAVNI FAKULTET

Magistarske ( master ) studije

 

                                                                                  Studijski program: Opće pravo

I i II semestar

 

Predmet

Profesor

Datum

Dan

Vrijeme

Kabinet

Metodologija naučnog istraživanja

Prof.dr Dževad Termiz

12.10.2018.god.

Petak

16:00 h

 

Krivično pravo

Akademik prof.dr Nedeljko Stanković

10.10.2018.god.

Srijeda

13:00 h

 

Građansko pravo

Prof.dr Brana Komljenović

17.10.2018.god.

Srijeda

10:00 h

 

Upravno pravo

Doc.dr Albina Abidović

17.10.2018.god.

Srijeda

13:30 h

 

IZBORNI PREDMETI

Poslovno pravo

Prof.dr Nenad Avramović

17.10.2018.god.

Srijeda

13:00 h

 

Izvršni postupak

Prof.dr Brana Komljenović

17.10.2018.god.

Srijeda

10:00 h

 

Poresko pravo

Doc.dr Blanka Oršolić

20.10.2018.god.

Utorak

11:00 h

 

Saobraćajno pravo

Prof.dr Nenad Avramović

17.10.2018.god

Srijeda

13:00 h

 

Međunarodno krivično pravo

Akademik prof.dr Nedeljko Stanković

10.10.2018.god

Srijeda

13:00 h

 

                                                                                                             

                                                                                                              Studijski program: Forenzika

I i II semestar

 

Predmet

Profesor

Datum

Dan

Vrijeme

Kabinet

Metodologija naučnog istraživanja

Prof.dr Dževad Termiz

 

 

 

 

Pravni osnovi forenzike

Doc.dr Ivana Sinanović

 

 

 

 

Kriminalističko – forenzička obrada lica mjesta

Doc.dr Ivana Sinanović

 

 

 

 

Forenzička fizičko – hemijska analiza

Prof.dr Kadrija Hasanović

 

 

 

 

IZBORNI PREDMETI

DNK analiza

Prof.dr Jasminka H. Halilović

 

 

 

 

Dokumantna tehnika

Doc.dr Ivana Sinanović

 

 

 

 

Kriminalistička metodika

Doc.dr Ivana Sinanović

 

 

 

 

Forenzička psihologija sa psihijatrijom