PEDAGOŠKA GRUPA PREDMETA

*NAPOMENA:

Prilikom učitavanja rasporeda ispita neophodan je „refresh (F5)“

 

 

Predmet

Profesor

Datum

Dan

Vrijeme

Kabinet

Didaktika

Prof.dr Esed Karić

 

 

 

 

Opšta pedagogija

Prof.dr Esed Karić

 

 

 

 

Opšta psihologija

Doc.dr Nermin Mulaosmanović

 

 

 

 

Metodika nastavnog rada

Prof.dr Husejn Musić