PEDAGOŠKI FAKULTET

Magistarske ( master ) studije

 

                                                                    Studijski program: Razredna nastava – opći smjer

I i II semestar

 

Predmet

Profesor

Datum

Dan

Vrijeme

Kabinet

Metodologija naučnog istraživanja

Prof.dr Dževad Termiz

 

 

 

 

Savremeni didaktičko – metodički tokovi u razrednoj nastavi

Prof.dr Esed Karić

10.10.2019.god.

Četvrtak

13:00 h

Kabinet br. VI

Razvoj i evaluacija kurikuluma

Prof.dr Dragan Tančić

12.10.2019.god.

Subota

16:00 h

Sudnica

Akademsko pisanje

Doc. dr Jelena Vojinović-Kostić

 

 

 

 

IZBORNI PREDMETI

Metodika nastave sa učenicima blago ometenim u razvoju

Doc.dr Edisa Šljivić

 

 

 

 

E – učenje

Prof.dr Halid Žigić

09.10.2019.god.

Srijeda

10:00 h

Kabinet informatike

Andragogija

Prof.dr Esed Karić

10.10.2019.god.

Četvrtak

13:00 h

Kabinet br. VI

Psihologija obrazovanja i vaspitanja

Doc.dr Nermin Mulaosmanović

 

 

 

 

 

Studijski program: Matematika i fizika

I i II semestar

 

Predmet

Profesor

Datum

Dan

Vrijeme

Kabinet

Metodologija naučnog istraživanja

Prof.dr Dževad Termiz

 

 

 

 

Matematička analiza

Prof.dr B.Š.

09.10.2019.god.

Srijeda

16:00 h

Kabinet br. I

Opšta fizika

Doc.dr Alija Muhibić

19.10.2019.god.

Subota

15:30 h

Kabinet br. III

Geometrija

Prof.dr B.Š.

09.10.2019.god.

Srijeda

16:00 h

Kabinet br. I

IZBORNI PREDMETI

Linearna algebra

Prof.dr Radoslav Galić

14.10.2019.god.

Ponedjeljak

15:00 h

Mali amfiteatar

Računarska tehnika

Prof.dr Halid Žigić

09.10.2019.god.

Srijeda

10:00 h

Kabinet informatike

Analitička geometrija

Prof.dr B.Š.

09.10.2019.god.

Srijeda

16:00 h

Kabinet br. I

Statistička fizika

Prof.dr Jugoslav Stahov

 

 

 

 

 

Studijski program: Informatika i tehnika

I i II semestar

 

Predmet

Profesor

Datum

Dan

Vrijeme

Kabinet

Metodologija naučnog istraživanja

Prof.dr Dževad Termiz

 

 

 

 

Pedagoška informatika

Prof.dr Esed Karić

10.10.2019.god.

Četvrtak

13:00 h

Kabinet br. VI

Internet tehnologije

Prof.dr Zvezdan Stojanović

12.10.2019.god.

Subota

17:00 h

Kabinet informatike

Informacione tehnologije

Prof.dr Zvezdan Stojanović

12.10.2019.god.

Subota

17:00 h

Kabinet informatike

IZBORNI PREDMETI

Telekomunikacije

Prof.dr Halid Žigić

09.10.2019.god.

Srijeda

10:00 h

Kabinet informatike

Multimedijalni sistemi

Prof.dr Halid Žigić

09.10.2019.god.

Srijeda

10:00 h

Kabinet informatike

Aplikativni softver

Prof.dr Halid Žigić

09.10.2019.god.

Srijeda

10:00 h

Kabinet informatike

Neuralne mreže

 

 

 

 

 

 

                                                            Studijski program : Geografija

I i II semestar

 

Predmet

Profesor

Datum

Dan

Vrijeme

Kabinet

Metodologija naučnog istraživanja

Prof.dr Dževad Termiz

 

 

 

 

Terenska nastava geografije

Prof. dr Tešo Ristić

 

 

 

 

Savremena nastavna sredstva u nastavi geografije

Doc.dr Jusuf Omerović

 

 

 

 

Savremeni političko – geografski problemi

Prof. dr Tešo Ristić

 

 

 

 

IZBORNI PREDMETI

Školska geografija u obrazovnom sistemu*

Doc.dr Jusuf Omerović

 

 

 

 

Razvojnost geografskih pojmova*

 

 

 

 

 

Savremeni problemi nastave geografije*

Doc.dr Jusuf Omerović

 

 

 

 

GIS – geografski informacioni sistemi*