PEDAGOŠKI FAKULTET

Magistarske ( master ) studije

 

                                                                    Studijski program: Razredna nastava – opći smjer

I i II semestar

 

Predmet

Profesor

Datum

Dan

Vrijeme

Kabinet

Metodologija naučnog istraživanja

Prof.dr Dževad Termiz

18.01.2019.god.

08.02.2019.god.

Petak

Petak 

15:00 h

15:00 h

Sudnica

Savremeni didaktičko – metodički tokovi u razrednoj nastavi

Prof.dr Esed Karić

18.01.2019.god.

01.02.2019.god.

Petak

Petak

14:00 h

14:00 h

Kabinet br. XI

Razvoj i evaluacija kurikuluma

Prof.dr Dragan Tančić

26.01.2019.god.

09.02.2019.god.

Subota

Subota

15:00 h

15:00 h

Kabinet br. IV

Akademsko pisanje

Doc. dr Jelena Vojinović-Kostić

26.01.2019.god.

09.02.2019.god.

Subota

Subota

11:00 h

10:00 h

Kabinet br. V

IZBORNI PREDMETI

Metodika nastave sa učenicima blago ometenim u razvoju

Doc.dr Edisa Šljivić

 

 

 

 

E – učenje

Prof.dr Halid Žigić

 

 

 

 

Andragogija

Prof.dr Esed Karić

 

 

 

 

Psihologija obrazovanja i vaspitanja

Doc.dr Nermin Mulaosmanović

 

 

 

 

 

Studijski program: Matematika i fizika

I i II semestar

 

Predmet

Profesor

Datum

Dan

Vrijeme

Kabinet

Metodologija naučnog istraživanja

Prof.dr Dževad Termiz

18.01.2019.god.

08.02.2019.god.

Petak

Petak 

15:00 h

15:00 h

Sudnica

Matematička analiza

Prof.dr B.Š.

23.01.2019.god.

13.02.2019.god.

Srijeda

Srijeda

16:00 h

16:00 h

Kabinet saobraćaja

Opšta fizika

Doc.dr Alija Muhibić

26.01.2019.god.

16.02.2019.god.

Subota

Subota  

13:00 h

15:00 h  

Kabinet br. I

Geometrija

Prof.dr B.Š.

23.01.2019.god.

13.02.2019.god.

Srijeda

Srijeda

16:00 h

16:00 h

Kabinet

saobraćaja

IZBORNI PREDMETI

Linearna algebra

Prof.dr Radoslav Galić

 

 

 

 

Računarska tehnika

Prof.dr Halid Žigić

 

 

 

 

Analitička geometrija

Prof.dr B.Š.

 

 

 

 

Statistička fizika

Prof.dr Jugoslav Stahov

 

 

 

 

 

Studijski program: Informatika i tehnika

I i II semestar

 

Predmet

Profesor

Datum

Dan

Vrijeme

Kabinet

Metodologija naučnog istraživanja

Prof.dr Dževad Termiz

18.01.2019.god.

08.02.2019.god.

Petak

Petak

15:00 h

15:00 h

Sudnica

Pedagoška informatika

Prof.dr Esed Karić

18.01.2019.god.

01.02.2019.god.

Petak

Petak

14:00 h

14:00 h

Kabinet br. XI

Internet tehnologije

Prof.dr Zvezdan Stojanović

26.01.2019.god.

16.02.2019.god.

Subota

Subota

14:00 h

14:00 h

Kabinet informatike

Informacione tehnologije

Prof.dr Zvezdan Stojanović

26.01.2019.god.

16.02.2019.god.

Subota

Subota

14:00 h

14:00 h

Kabinet informatike

IZBORNI PREDMETI

Telekomunikacije

Prof.dr Halid Žigić

 

 

 

 

Multimedijalni sistemi

Prof.dr Halid Žigić

 

 

 

 

Aplikativni softver

Prof.dr Halid Žigić

 

 

 

 

Neuralne mreže

 

 

 

 

 

 

                                                            Studijski program : Geografija

I i II semestar

 

Predmet

Profesor

Datum

Dan

Vrijeme

Kabinet

Metodologija naučnog istraživanja

Prof.dr Dževad Termiz

18.01.2019.god.

08.02.2019.god.

Petak

Petak

15:00 h

15:00 h

Sudnica

Terenska nastava geografije

Prof. dr Tešo Ristić

26.01.2019.god.

16.02.2019.god.

Subota

Subota

10:00 h

09:00 h

Kabinet br. XII

Savremena nastavna sredstva u nastavi geografije

Doc.dr Jusuf Omerović

19.01.2019.god.

02.02.2019.god.

Subota

Subota

11:00 h

11:00 h

Kabinet br. III

 

Savremeni političko – geografski problemi

Prof. dr Tešo Ristić

26.01.2019.god.

16.02.2019.god.

Subota

Subota

10:00 h

09:00 h

Kabinet br. XII

IZBORNI PREDMETI

Školska geografija u obrazovnom sistemu*

 

 

 

 

 

Razvojnost geografskih pojmova*

 

 

 

 

 

Savremeni problemi nastave geografije*

 

 

 

 

 

GIS – geografski informacioni sistemi*