PEDAGOŠKI FAKULTET

Studijski program – Razredna nastava sa defektologijom

*NAPOMENA:

Prilikom učitavanja rasporeda ispita neophodan je „refresh (F5)“

Sve izmjene vezane za rasporeda pratite i na OGLASNOJ TABLI

Od ponuđenih izbornih predmeta student polaže jedan izborni predmet  za zimski semestar

 

I i II semestar

Predmet

Profesor

Datum

Dan

Vrijeme

Kabinet

B/H/S jezici

Prof.dr Drago Tešanović

 

 

 

 

Matematika

Prof.dr Radoslav Galić

 

 

 

 

Engleski jezik I

Doc.dr N.J.

 

 

 

 

Njemački jezik I

Mr Mebrura Selić, lektor

 

 

 

 

Sociologija

Akademik prof.dr Zoran Milošević

 

 

 

 

Osnovi defektologije

Doc.dr Edisa Šljivić

 

 

 

 

Vokalno – instrumentalna nastava

Prof.dr Suzana Kusovac Sladoje

 

 

 

 

Osnovi ekonomije

Doc.dr Izet Banda

 

 

 

 

Higijena

 

 

 

 

 

Opšta lingvistika

Prof.dr Drago Tešanović

 

 

 

 

 

III i IV semestar

Predmet

Profesor

Datum

Dan

Vrijeme

Kabinet

Opšta psihologija

Doc.dr Nermin Mulaosmanović

 

 

 

 

Didaktika

Prof.dr Esed Karić

 

 

 

 

Engleski jezik II

Doc.dr N.J.

 

 

 

 

Njemački jezik II

Mr Mebrura Selić, lektor

 

 

 

 

Književnost

Prof.dr Drago Tešanović

 

 

 

 

Pedagoška psihologija

Doc.dr Nermin Mulaosmanović

 

 

 

 

Osnovi informatike

Prof.dr Halid Žigić

 

 

 

 

Porodična pedagogija

Prof.dr Esed Karić

 

 

 

 

Filmska i TV kultura

Akademik

Prof.dr Zoran Milošević

 

 

 

 

Pedagoška informatika

Prof.dr Esed Karić

 

 

 

 

 

V i VI semestar

Predmet

Profesor

Datum

Dan

Vrijeme

Kabinet

Priroda i društvo

Prof.dr Tešo Ristić

 

 

 

 

Književnost za djecu

Prof.dr Drago Tešanović

 

 

 

 

Metodika nastave likovne kulture

Doc.dr Petrija Jovičić

 

 

 

 

Logopedski tretman u radu sa učenicima

 

 

 

 

 

Metodika nastave sa učenicima blago ometenim u razvoju

 

 

 

 

 

Kineziologija

 

 

 

 

 

Scenska umjetnost

Prof.dr Drago Tešanović

 

 

 

 

Metodika rada u kombinovanom odjeljenju

 

 

 

 

 

Inkluzija u obrazovanju

 

 

 

 

 

 

VII i VIII semestar

Predmet

Profesor

Datum

Dan

Vrijeme

Kabinet

Metodika nastave prirode i društva

 

 

 

 

 

Metodika nastave matematike

 

 

 

 

 

Metodika nastave muzičke kulture

 

 

 

 

 

Metodika nastave fizičke kulture

 

 

 

 

 

Metodika nastave B/H/S jezika i književnosti

 

 

 

 

 

Metodički pristup u radu sa djecom sa posebnim potrebama

 

 

 

 

 

Komunikacija i grupni rad u nastavi

 

 

 

 

 

Ocjenjivanje i vrednovanje učeničkog dostignuća

 

 

 

 

 

Kreativne radionice