Pedagoška grupa predmeta

*NAPOMENA:

Prilikom učitavanja rasporeda ispita neophodan je „refresh (F5)“

 

 

 

                                                                                     

Predmet

Profesor

Datum

Dan

Vrijeme

Kabinet

 

Didaktika

 

Prof.dr Esed Karić

20.06.2019.god.

11.07.2019.god.

Četvrtak

Četvrtak

 

14:00 h

14:00 h

 

Veliki amfiteatar

 

Opšta pedagogija

 

Prof.dr Esed Karić

20.06.2019.god.

11.07.2019.god.

Četvrtak

Četvrtak

 

14:00 h

14:00 h

 

Veliki amfiteatar

Opšta psihologija

Doc.dr Nermin Mulaosmanović

12.06.2019.god.

26.06.2019.god.

 

Srijeda

Srijeda

 

16:00 h

16:00 h

 

Kabinet I

Metodika nastavnog rada

Prof.dr Husejn Musić

29.06.2019.god.

Subota

15:00 h

Kabinet XII