Obavještenje za javnost Pedagoškog fakulteta za dan 17.11.2020. godine


 

I

Obavještava se javnost da se magistarska teza pod nazivom „Primjena računarske tehnike u nastavi matematike“  kandidatkinje Amre Hodžić, studenta magistarskih studija na studijskom programu Matematika i fizika, zajedno sa izvještajem Komisije za ocjenu i javnu odbranu magistarske teze, stavlja na uvid javnosti u trajanju od 15 dana od dana objavljivanja i može se pročitati u biblioteci Evropskog univerziteta „Kallos“ Tuzla, na adresi Maršala Tita 2A i 2B.

Doc.dr Albina Fazlović – otkazana nastava


Obavještavaju se studenti da se nastava planirana za srijedu, 17.11.2020. godine, kod doc.dr Albina Fazlović otkazuje. O terminu nadoknade studenti će biti obaviješteni.